Criterii căutate

  • Ai căutat: burebista

Sumarul rezultatului căutării

  • 2050 DE ANI DE LA CREAREA STATULUI DAC CENTRALIZAT SUB CONDUCEREA LUI BUREBISTA
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "burebista" 53 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI-1 MARIN, Valentin (autor) Campania lui Burebista din 60 a. Chr. împotriva celților. Scurte considerații de ordin militar Studii şi cercetări istorice 23-31 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Unele reflexii în legătură cu regatul șui Burebista 107-114 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 36-I DEMBSKI, Gunther (autor) Keltiscke Münzen in Ostösterreich - Boier und Burebista 51-58 germană
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis CHIDIOȘAN, Nicolae (autor) Arta argintarilor daci din NV României în epoca lui Burebista Istorie Veche şi Arheologie 67-72 română; rezumat engleză
articol de periodic 1979 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, III, Acta Mvsei Porolissensis 2050 de ani de la făurirea primului stat unitar și independent din istoria românilor: statul dac condus de regele Burebista 7-10 română
articol de periodic 1979 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, III, Acta Mvsei Porolissensis CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Statul dac centralizat și independent condus de Burebista Epoca Dacică 103-119 română; rezumat germană
articol de periodic 1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii Prof. dr. docent, VULPE, Radu (autor) Getul Burebista, conducător al întregului neam geto-dac Istorie 33-56 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Societatea geto-dacică din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică Istorie 223-229 română
articol de periodic 2018 Banatica, 28 RUSTOIU, Aurel (autor) , FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Burebista at the Banat’s Danube. Archaeological and historical data regarding the evolution of settlements in the Iron Gates Region in the 1st century BC 123-149 engleză
articol de periodic 1979 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, III Prof. univ. dr. docent, BERCIU, Dumitru (autor) 2050 de ani de la crearea primului stat dac centralizat și independent. Statul geto-dac făurit de Burebista Istorie 7-10 română
articol de periodic 1980 Carpica, XII MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Panciu și legăturile economice dintre dacii de la est și vest de Carpați în timpul lui Burebista .7-14 română
articol de periodic 1970 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 14, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă DAICOVICIU, Hadrian (autor) , TRYNKOWSKI, Jan (autor) Les rois daces de Burébista à Décébale Études 159-166 franceză
articol de periodic 1975 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 19, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă CHIȚESCU, Maria (autor) Les débuts de la formation étatique de Burébista d'après les données numismatiques Notes et discussions 249-254 franceză
articol de periodic 1980 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 24, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) L'Etat dace conduit par Burebista 5-18 franceză
articol de periodic 1987 Dacia - Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, 31, Recherches et découvertes archéologiques en Roumanie, seria nouă VULPE, Alexandru (autor) Die Geto-Daker. Geschichte eines Jahrtausends vor Burebista Études 77-86 germană
articol de periodic 1978 Hierasus, I GOSTAR, Nicolae (autor) Grecii și romanii despre "Statul Dacic" sub regii Burebista și Decebal .7- română
articol de periodic 1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GROZAV, Mihai (autor) De la Burebista la epoca postmodernă - Macrea M. 651- română
articol de periodic 1977-1979 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis CICOARE, Traian (autor) Figura lui Burebista în Getica lui Vasile Pârvan Note şi discuţii 503-506 română, franceză
articol de periodic 2003 Mousaios, VIII SÎRBU, Valeriu (autor) Trăit-au geto-dacii de la Burebista la Decebal fără vin ? 87-104 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V GEORGESCU, Florian (autor) Semnificația istorică a creării statului dac centralizat, condus Burebista / La signification historique de la création de l'Etat dace centralisé dirigé par Burebista 7-16 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V acad., CONDURACHI, Emil (autor) Burebista, succesor al programului politic al lui Mithridate al VI-lea Eupator, regele Pontului / Burebista, successeur du programme politique de Mithridate VI Eupator, roi du Pont 17-23 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V CHUȚESCU, Lucian (autor) Cetatea de piatră de la Cetățeni, jud. Argeș - centrul unei formațiuni statale geto-dace dinainte de Burebista / La fortification en pierre de Cetățeni, dép. d'Argeș — centre d'une formation d'état géto-dace antérieure à l'État de Burebista 71-74 română
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V GEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Așezarea getică de la Popești, centru important politic și economic în timpul lui Burebista / L'établissement gète de Popești (commune de Mihăilești, dép. d'Ilfov) important centre politique et économique pendant le règne de Burebista 81-84 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Burebista în Dobrogea 89-96 română
articol de periodic 1971 Pontica, IV PETRE, Aurelian (autor) Cucerirea orașelor pontice de către Burebista 97-104 română
articol de periodic 1977 Pontica, X RĂDULESCU, Adrian (autor) Dobrogea lui Burebista 65-68 română
articol de periodic 1978 Pontica, XI MITREA, Bucur (autor) Monede pontice la daco-geții lui Burebista 89-96 română
articol de periodic 1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II DAICOVICIU, Hadrian (autor) Epoca lui Burebista .5-10 română
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică în perioada Burebista-Decebal Studii şi articole 35-36 română, franceză
articol de periodic 1979 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Ion Horațiu (autor) Premisele întemeierii statului dac centralizat și independent condus de Burebista Studii şi articole 59-68 română, germană
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV FLOCA, Octavian (autor) Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană Studii şi articole 11-18 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" NISTOR, Anghel (autor) , VALEA, Mircea (autor) Succinte considerații privind diferențierea socială în societatea geto-dacică, în perioada Burebista-Decebal Studii şi articole 253-256 română, engleză
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur JORDANOV, Kiril (autor) Histoire politique des Gètes à l’époque de Burebista 277-284 franceză
articol de periodic 1974 Studii și Articole de Istorie: SAI, 26 URSULESCU, Nicolae (autor) Domnia lui Burebista în opera lui Strabo Izvoare istorice comentate 99-102 română
articol de periodic 1953 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3-4, iulie-decembrie CONDURACHI, Em (autor) Burebista și orașele pontice 515-523 română
articol de periodic 1956 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1-2, ianuarie-iunie MIHAIL, Macrea (autor) Burebista și celții de la Dunărea de Mijloc Studii 119-120 Română
articol de periodic 1979 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie VASILE, Drâmbocianu (autor) O reprezentare antropomorfă pe un vas din epoca lui Burebista de la Cîrlomănești (jud. Buzău) Materiale şi cercetări arheologice 95-100 Română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie I. H., Crișan (autor) Primul stat dac centralizat condus de Burebista 163-180 Română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie NICOLAE, Conovici (autor) Sesiunea științifică „Istoria și civilizația geto dacilor în epoca lui Burebista Cronica vieţii ştiinţifice 483-484 Română
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie MIRCEA, Babeș (autor) Colocviul româno - britanic „Dacii și locul lor în istoria Europei în vremea lui Burebista " Note Arheologice 645-647 Română
articol de periodic 1981 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie VL., Iliescu (autor) Pînă cînd a domnit Burebista? Studii 67-76 Română
articol de periodic 1984 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1, ianuarie-martie GOSTAR, Nicolae (autor) Dinaștii daci de la Burebista la Decebal Studii 45-53 română
articol de periodic 1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii VULPE, Radu (autor) Getul Burebista, conducător al întrtegului neam geto-dac 33-55 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii NANIA, Ion (autor) Un prețios izvor istoric care amintește căderea statului lui Burebista: tezaurul de la Sprîncenata 205-219 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Societatea geto-dacă din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică 223-229 română
articol de periodic 1978 Teatrul, nr. 3 MUȘU, Gheorghe (autor) „Regele răstriștei Burebista” (dramă istorică în trei acte și opt tablouri) 62–94 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 1 GHEORGHIU, Mihnea (autor) „Fierul și aurul” (Burebista), scenariu de film 54–83 română
articol de periodic 1980 Teatrul, nr. 9 PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Regele Burebista” de Mircea Alexandrescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 46–47 română
articol de periodic 1980 Teatrul, nr. 9 NICULESCU, Ionuț (autor) Note: Prima piesă despre Burebista 58–58 română
articol de periodic 1981 Thraco-Dacica, II CONOVICI, N. (autor) Sesiunea științifică „Istoria și civilizația geto-dacilor în epoca lui Burebista” CRONICA (CHRONIQUE) 238-239 română
articol de periodic 1983 Thraco-Dacica, IV, nr. 1-2 SUCEVEANU, Alexandru (autor) Burebista et la Dobroudja STUDII (ETUDES) 45-58 franceză
articol de periodic 1978 Ziridava, IX CRIȘAN, Horațiu (autor) Regatul lui Burebista, prima formațiune statală din spațiul românesc
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII CRIȘAN, Horațiu (autor) Burebista