Criterii căutate

  • Ai căutat: dimitrie cantemir

Sumarul rezultatului căutării

  • CANTEMIR, Dimitrie - apăsați pentru lista publicațiilor
  • Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "dimitrie cantemir" 47 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2011 Acta Bacoviensia: ActaBC, VI TROFIN, Liliana (autor) Inagini ale feminității în epora lui Dimitrie Cantemir 227-232 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I CALESTRU, Vasile (autor) Dimitrie Cantemir și campania de la Prut (1711) Studii şi cercetări istorice 205-211 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX-I BACIU, Petronel Marius (autor) Dimitrie Cantemir - Princeps Valahorum Studii şi cercetări istorice 394-399 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXX-1 CHIRIAC, Laurențiu (autor) Dimitrie Cantemir - "rege între filosofi și filosof între regi" Studii şi cercetări istorice 234-240 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 PLUGARU, Ștefan (autor) , TUTUNARU, Natalia (autor) Cămine culturale din Basarabia interbelică. Căminul Cultural "Dimitrie Cantemir" Criuleni, județul Orhei - date și documente inedite (1936-1939) Studii şi cercetări istorice 369-374 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII, nr. 2 TEODORESCU, Virgiliu (autor) Întru cinstirea lui Dimitrie Cantemir Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 52-146 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, IX MAXIM, Mihai (autor) Dimitrie Cantemir și ecopa sa. Documente noi din arhivele turcești 52-58 română
articol de periodic 1974 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XI LASCU, Nicolae (autor) Dimitrie Cantemir și Ovidiu 143-150 română (rezumat în italiană)
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina (autor) Din nou despre Dimitrie Cantemir și Damaschin Studitul Istoria culturii. Carte veche 277-284 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, III, Memorialistică, seria Memorialistică CHIRIAC, Laurențiu (autor) Memoriile de război ale locotenentului Petru Agarici din Regimentul 12 Infanterie „Dimitrie Cantemir”, Bârlad 31-40 română
articol de periodic 2011 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.1 (CXV) SPINEI, Marcel (autor) Turneul ansamblului CONTEMPORAN – Muzica românească la Atena, Bruxelles și București. Dimitrie Cantemir – comemorare la 300 de ani de la urcarea pe tron Festival 16 română
articol de periodic 2004 Analele Brăilei: AnBr, 5 CALESCU, Vasile (autor) Dimitrie Cantemir și campania de la Prut (1711) 111-117 română
articol de periodic 2013 Analele Brăilei: AnBr, 13, seria istorie-cultură-civilizație ZUB, Alexandru (autor) Dimitrie Cantemir - periplu istoriografic 135-142 română
articol de periodic 1976 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, II Prof., DINCULESCU, Constantin (autor) Dimitrie Cantemir, o puternică personalitate istorică 85-88 română
articol de periodic 1976 Carpica, VIII FILIMON, Liviu (autor) Idei psihologice în opera lui Dimitrie Cantemir 269-279 română
articol de periodic 1973 Cercetări istorice: CI, IV GRIGORAȘ, N. (autor) Dimitrie Cantemir la tricentenarul nașterii lui (1673-1973) I. Editorial 7-25 română
articol de periodic 1978 - 1979 Cercetări istorice: CI, IX - X CIOFU, Valerian (autor) Iconografia lui Dimitrie Cantemir în artele secolelor XVII-XIX. IV. Istorie politică şi social-economică 327-348 română
articol de periodic 2011 Cronica Vrancei, IX MIHĂILESCU, Maria (autor) Date inedite privind ceremonialul aducerii în țară a osemintelor domnului Dimitrie Cantemir 258-265 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI BOCHMANN, Klaus (autor) Dimitrie Cantemir - reprezentant al culturii europene 283-294 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Opera lui Dimitrie Cantemir. Breviar bibliografic adnotat 295-318 română
articol de periodic 2008 Danubius, XXVI PALADI, Dina (autor) , TIRZIMAN, Elena (autor) Dimitrie Cantemir și Antioh Dimitrievici Cantemir în documente aflate în colecțiile Bibliotecii Naționale a României 329-338 română
articol de periodic 1978 Hierasus, I DORCU, Emil (autor) Problema originii poporului român, a unității și continuității sale în spațiul carpato-danubiano-pontic, în opera lui Miron Costin, stolnicul Constantin Cantacuzino și Dimitrie Cantemir 293- română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I IONESCU, Elena (autor) Documente inedite privitoare la Dimitrie Cantemir păstrate în arhivele din U.R.S.S. 237- 245 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu o lucrare inedită atribuită lui Dimitrie Cantemir / Sur un ouvrage inédit attribué à Dimitrie Cantemir 167-170 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, Nr.7 (248) COSMA, Viorel (autor) Contribuții inedite la studiul moștenirii muzicale a lui Dimitrie Cantemir (I) Anul Cantemir 10-23 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, nr.9 (250) COSMA, Viorel (autor) Dimitrie Cantemir: Considerații estetice și muzical-etnografice 3-18 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, nr.9 (250) POPOVICI, Doru (autor) Concepția artistică a lui Dimitrie Cantemir 19-21 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, nr.9 (250) CIORTEA, Iacob (autor) Structuri modale și ritmice în creația muzicală a lui Dimitrie Cantemir 22-29 română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, nr.9 (250) COMIȘEL, Emillia (autor) Obiceiuri și genuri folclorice atestate de Dimitrie Cantemir și actualitatea lor 30-38 română
articol de periodic 2021 Muzica, Serie nouă, Anul XXXII, Nr.2 CIORNENCHI GRIGORAȘ, Andreea Aura (autor) , GRIGORAȘ, Cezar Bogdan Alexandru (autor) Le Prince roumain Dimitrie Cantemir et son ouvrage Kitab-i ilm-i musiki (Le livre de la science musicale) Studii 34-44 franceză (rezumat în engleză)
articol de periodic 1957 Revista de Folclor: REF, II, nr. 3 CIOBANU, Gheorghe (autor) Un cântec al lui Dimitrie Cantemir în colecția lui Anton Pann Din istoria folclorului şi folcloristicii 81-86 română; engleză; rusă
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 FILIPAȘCU, Alexandru (autor) Relații despre fauna Moldovei din secolul al XVII-XVIII în „Istoria ieroglifică” de Dimitrie Cantemir Studii şi cercetări 485-492 română
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 FEODOROV, Ioana (autor) The Arabic version of Dimitrie Cantemir's divan: a supplement to editor's note Religion et superstition 195-212 engleză
articol de periodic 2008 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLVI, 1-4 PIPPIDI, Andrei (autor) Dimitrie Cantemir, The Salvation of the Wise Man and the Ruin of the Sinful World. Salah al-hakim wa-fasad al-'alam al-damim Comptes rendus 552-553 engleză
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 FRANTSOUZOFF, Serge A. (autor) Le fonds de Dimitrie Cantemir dans les archives de l’Institut des Manuscrits Orientaux de l’Académie des Sciences de Russie Savants illustres ou obscurs, leur équipement intellectuel 123-138 franceză
articol de periodic 2014 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, LII, nr. 1-4 FRANTSOUZOFF, Serge A. (autor) Le Manifeste de Pierre le Grand du 15/26 juillet 1722 rédigé et imprimé par Dimitrie Cantemir. Une mise au point Relations entre les peuples de l’Europe Orientale et les chrétiens Arabes au XVII siècle 261-274 franceză
articol de periodic 1957 Studii și Articole de Istorie: SAI, II GUBOGLU, M. (autor) Dimitrie Cantemir și Istoria Imperiului Otoman 179-208 română
articol de periodic 1973 Studii și Articole de Istorie: SAI, 23 BERZA, Mihail (autor) Medalion istoric: Dimitrie Cantemir (1673-1723) Istoria României şi istorie universală 36-37 română
articol de periodic 1995 Studii și Articole de Istorie: SAI, 62 RADU, Raisa (autor) , RADU, Homer (autor) Dimitrie Cantemir (1673-1723) Miscelaneea 127-132 română
articol de periodic 1955 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 1, nr. 1-2 FLOREA, Bobu Florescu (autor) Elemente etnografice în opera lui Dimitrie Cantemir "Descriptio Moldaviae" ARTĂ POPULARĂ 15-25 română
articol de periodic 1973 Teatrul, nr. 6 GHEORGHIU, Mihnea (autor) Mușchetarul român (scenariul unui film despre Dimitrie Cantemir) 17–58 română
articol de periodic 1973 Teatrul, nr. 9 Prolog la noua stagiune: Teatrul Național "Vasile Alecsandri" din Iași - Dimitrie cantemir, un turneu în R. D. G. și muzeul teatrului 18–18 română
articol de periodic 1973 Teatrul, nr. 11 ALBALA, Radu (autor) Dimitrie Cantemir "în mijlocul teatrului lumii" - Istoria ieroglifică la teatrul radiofonic și la Teatrul Național din Iași 3–6 română
articol de periodic 1974 Teatrul, nr. 3 ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: „Oratoriu pentru Dimitrie Cantemir” de M. Emilian și Dan Nasta (Teatrul „C. I. Nottara”) 45–46 română
articol de carte 2004 Thracians and Circumpontic World. Proceedings of the Ninth International Congress of Thracology, Chișinău - Vadul lui Vodă, 6-11 September 2004, II POTLOG, Vladimir (autor) Geto-dacii în viziunea lui Dimitrie Cantemir 461-464 română
articol de periodic 2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII ZUB, Alexandru (autor) Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului II. Istoria românilor 58-61 română
articol de periodic 2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII OLTEANU, Ștefan (autor) Structura social-politică a comunităților sătești nord-dunărene după retragerea aureliană în viziunea lui Dimitrie Cantemir și Nicolae Iorga și în lumina cercetărilor recente II. Istorie 88-109 română