Criterii căutate

  • Ai căutat: icoane

Sumarul rezultatului căutării

  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "icoane" 91 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII CUȚUI, Alexandrina (autor) Restaurarea unor icoane împărătești de început de secol XIX 351-356 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XI PRODAN, Dan (autor) Istoria Românilor în Chipuri și Icoane - Iorga N. 366-369 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I BĂHNĂREANU, Nicoleta Steluța (autor) Intervenții de conservare-restaurare asupra unei icoane împărătești din secolul al XVII-lea ETNOGRAFIE - ETNOLOGIE - FOCLOR - MUZEOLOGIE 6-15 română
articol de periodic 1970 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VII PORUMB, Marius (autor) Icoane ale unui zugrav anonim din veacul al XVI-lea Note şi discuţii 575-584 română (şi un rezumat în germană)
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis GRAD, Cornel (autor) Cele mai vechi icoane pe sticlă din Sălaj Etnografie 433-440 română; rezumat franceză
articol de periodic 2004 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare DOBRESCU, Adela (autor) Restaurarea unei icoane muzicale Restaurare. Conservare 523-529 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie MUREȘAN, Olimpia (autor) Icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean de Istorie și Artă-Zalău 351-362 română
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 BUCUR, Mirel-Vasile (autor) Investigația radiologică digitală aplicată în cazul unor icoane pe panou restaurate prin proiectul MUSEIKON. Un nou muzeu al icoanei revitalizează o clădire monument istoric restaurată în Alba Iulia Patrimoniu-Cultură 665-672 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 CĂMINESCU, Miruna Mihaela (autor) Îndepărtarea intervențiilor ulterioare inadecvate și recuperarea autenticității unei icoane pe lemn de secol XIX Patrimoniu-Heritage 750-760 română, engleză
articol de periodic 2023 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 12, Număr dedicat împlinirii a 100 de ani de la fondarea Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” (1923-2023) MALANCA, Răzvan (autor) , NIȚĂ, Andreia-Nicoleta (autor) Icoane pe sticlă din Șcheii Brașovului, aflate în proprietate privată / Privately owned icons painted on glass from Șchei, Brașov PATRIMONIU / HERITAGE 518-529
articol de periodic 2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.6 (CVIII) BARCAN, Luiza (autor) Icoane pe portativ Aniversare 2-3 română
articol de periodic 1929 Analele Banatului. Serie Veche: AnB, II, nr. 3, iulie-decembrie MILOIA, Ioachim (autor) Patru icoane executate de zugravul Nedelcu 6-8 română
articol de periodic 1981 Analele Banatului: AnB, I, seria Etnografie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Rolul familiei de zugravi Diaconovici în pictura de icoane a secolului al XVIII-iea Studii şi Comunicări 299-308 română
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalogul colecției vechi icoane românești pe lemn a Muzeului Banatului (1928-1940) 464-488 română
articol de periodic 1997 Analele Banatului: AnB, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie SĂCARĂ, Nicolae (autor) Colecția de icoane pe sticlă bănățene de la Muzeul Banatului 87-111 română
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie PÎRVULESCU, Dorina (autor) Catalog. Icoane și uși împărătești din Banat 381-413 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1996 Analele Brăilei: AnBr, 2 CLOȘCĂ, Gabriela (autor) Valori patrimoniale în colecțiile Muzeului Brăilei. Icoane pe sticlă 565-568 română
articol de periodic 1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, VII, seria 1974-1975 IRIMIEȘ, Dumitru (autor) Semnificația unor inscripții aflate pe două icoane pe lemn din Colecțiile Muzeului Etnografic al Transilvaniei 25-32 română
articol de periodic 2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET DRĂGAN, Dragoș (autor) Problematica restaurării unei icoane pe lemn repictate din colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 513-524 română
articol de periodic 2006 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET ROȘCA, Teodora (autor) O poveste pentru tine - pornind de la o propunere de organizare tematică a unei expoziții de icoane pe sticlă - 215-256 română
articol de periodic 1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina (autor) Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia 505-528 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina (autor) Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia III 629-652 română
articol de periodic 2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria Istorie MIREA, Diana (autor) Problematica restaurării unei icoane prăznicar cu două fețe Conservare - restaurare 315-320 română, engleză
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII MIREA, Diana (autor) Studiu de caz privind restaurarea unei icoane lipovenești Conservare - restaurare 391-394 română
articol de periodic 1975 Biharea, 1975 CHIRIAC, Aurel (autor) Icoane din Maramureș - Porumb Marius IV. Note şi recenzii 175-176 română
articol de periodic 1980 Biharea, 1979-1980 HÎRCA, Rodica (autor) Cercetări privind organizarea spațiilor de depozitare în muzee și colecții. Depozitul de artă decorativă și icoane pe sticlă III. Muzeologie - Conservare 351-365 română
articol de periodic 1995-1996 Biharea, 1995-1996 IONESCU, Doina (autor) Icoane pe sticlă - creații ale meșterilor zugravi transilvăneni existente în Muzeul din Deva II. Artă 183-195 română
articol de periodic 2004-2006 Biharea, 2004-2006 HEREDEA, Florian (autor) Restaurarea unei icoane pe sticlă din colecția Muzeului Țării Crișurilor din Oradea. Dispozitiv ajutător utilizabil în procesul restaurării icoanelor IV. Restaurare 345-350 română
articol de periodic 2007-2009 Biharea, 2007-2009 HEREDEA, Florian (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn reprezentând pe "Sfântul Nicolae" aparținând parohiei ortodoxe Cociuba Mică V. Restaurare 245-251 română
articol de periodic 2001 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XV CRĂCIUN LUCREȚIA, Elena (autor) Icoane și obiecte de cult din colecțiile Muzeului Municipal București Din patrimoniul Muzeului Municipiului Bucureşti 275-283 română
articol de periodic 1940 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XXXIII, nr. 1-4, seria Veche BĂRCĂCILĂ, Al. (autor) Câteva icoane cu mucenici și arhangheli ostași călăreți 88-93 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 2, Serie Nouă DOBJANSCHI, Ana (autor) Expoziția „Icoane românești, sec. XVI–XVIII” Recenzii, expoziţii, note bibliografice 50-56 română
articol de periodic 2002-2003 Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. VIII-IX, seria Istorie - Documente - Muzeologie ARAMĂ, Ivona (autor) Contribuții la studiul icoanelor din colecția Muzeului de Artă lași. Trei icoane din secolul al XVII-lea. MUZEOLOGIE 309-311 română
articol de periodic 1970 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XXXIX, nr. 2 SINIGALIA, Tereza (autor) Athanase Papageorgiu, Icoane din Cipru, Ed. Nagel, 1969 74-74 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 1 EFREMOV, Alexandru (autor) Portrete de donatori în pictura de icoane din Țara Românească 41-48 română
articol de periodic 1971 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XL, nr. 3 EFREMOV, Alexandru (autor) Probleme ale cristalizării stilului în pictura de icoane în sec. XVI și o "nouă" icoană din epoca lui Neagoe Basarab 87-94 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1 EFREMOV, Alexandru (autor) Icoane de la mijlocul sec. al XVII-lea din biserica Stelea - Tîrgoviște 53-56 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 1 ZIDARU, Gheorghe (autor) Descoperirea prin restaurare a unei icoane bizantine la mănăstirea Agapia 57-63 română
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI ENE, Ioana (autor) Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vâlcea Artă 203-209 română, franceză
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII Dr., ENE, Ioana (autor) Icoane din "epoca lui Matei Basarab" în Vâlcea (II) Artă 286-289 română, franceză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IX LAZĂR, Ioan (autor) Icoane brâncovenești și postbrâncovenești din județul Vâlcea (1680-1730) (recenzie) Arhitectură şi Artă 341-342 română
articol de periodic 2013-2014 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XI MIREA, Diana (autor) Icoane postbrâncovenești care înfățișează câte doi sfinți din colecția de artă veche românească a Muzeului Județean Aurelian Sacerdoțeanu Vâlcea Artă 300-305 română, engleză
articol de periodic 2013-2014 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XI HERBEL, Rodica Gabriela (autor) Restaurarea unei icoane lipovenești Restaurare - conservare 347-354 română, engleză
articol de periodic 1975 Carpica, VII GAVRILUȚĂ, Aneta (autor) Sistemul de evidență pentru colecția de icoane a secției de artă 327-329 română
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 CURCĂ, Alina (autor) Probleme specifice de restaurare a opt icoane pe sticlă din colecția Telea 416-419 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X IONESCU, Alina (autor) Icoane atribuite zugravului Savu Moga din colecția Muzeului Astra și din colecția Arhiepiscopiei Sibiului Cercetări etnografice 185-192 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X OPRIȘ, Ioan (autor) Alina Geanina Ionescu, „Icoane pe lemn și sticlă din principalele colecții sibiene”, Editura „ASTRA Museum", Sibiu, 2009, 147 p. Recenzii. Note bibliografice 338-339 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X VOINA, Delia (autor) Olimpia Coman-Sipeanu, „Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului ASTRA Sibiu. Colecția „Cornel lrimie"„, Sibiu, Editura „ASTRA Museum", 201O,195 p. Recenzii. Note bibliografice 342-342 română
articol de periodic 2011 Cibinium FARAON, Gheorghe (autor) Conservarea și depozitarea colecției de icoane pe sticlă a muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" 323-228 română
articol de periodic 2013 Cibinium, seria 2013 COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) , LĂZUREANU, Daniela (autor) Considerații privind restaurarea unei icoane rusești din secolul al XIX-lea 293-304 română
articol de periodic 2013 Cibinium, seria 2013 BUCUR, Mirel (autor) Investigarea radiologică digitală și intervențiile de restaurare în cazul unei icoane lipovenești din colecția Complexul Național Muzeal ASTRA 305-316 română
articol de periodic 2014 Cibinium, XIV BUCUR, Mirel (autor) , FLOCA, Anamaria (autor) Intervențiile de restaurare și investigarea radiologică digitală în cazul unei icoane împărătești din patrimoniul administrației prezidențiale Iisus Hristos Pantocrator, flancat de apostoli Conservare. Restaurare 113-119 română
articol de periodic 2019 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie PĂTRAȘ, Andra Daniela (autor) Sărbătoare în luna mai – recitalul de primăvară al Ansamblului de Muzică Tradițională Românească „Icoane” română
articol de periodic 2018 DobroArt, II RADU, Gabriela (autor) Patrimoniul cultural in radiografie (radiografierea a două icoane din colecția Muzeului de Artă Tulcea) 63-74 română
articol de periodic 2020 DobroArt, IV DUMITRU, Veronica (autor) Teme iconografice în Colecția de Icoane a Muzeului de Artă Tulcea 109-121 română
articol de periodic 2021 DobroArt, V RADU, Gabriela (autor) Chipul Maicii Domnului în colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea 293-302 română
articol de periodic 2022 DobroArt, nr. VI RADU, Gabriela (autor) Reprezentarea Sfântului Ierarh Nicolae în colecția de icoane a Muzeului de Artă Tulcea 223-233 română
articol de periodic 1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal (autor) Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
articol de periodic 1996 Drobeta, VII CĂPITĂNESCU, Elena (autor) Icoane și iconari mehedințeni identificați în cadrul colecției de icoane a Muzeului Regiunii Porților de Fier 155- română
articol de periodic 1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP ION, Petru (autor) Două icoane rusești pe lemn, la Reghin 679- română
articol de periodic 2003 Marisia, XXVII, seria etnografie-artă populară-artă BORZAN, Maria (autor) Expoziția de icoane pe sticlă "Calendarul Creștin Ortodox în Iconografie" 139-147 română
articol de periodic 2012 Muzeul Oltului, 2 POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pictate pe lemn din patrimoniul Muzeului Județean Olt VII. Patrimoniu 417-420 română
articol de periodic 2023 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 11, mai STĂNESCU, Anamaria (autor) Motivul spicului de grâu în icoane pe lemn și ouă încondeiate Cercetare aplicată 24-26 română
articol de periodic 2016 Patrimonium Banaticum: PB, VI FOANENE, Andreea (autor) Icoane bănățene pe sticlă Patrimoniu mobil 249-253 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1974 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLIII, nr. 1, seria Monumente Istorice și de Artă EFREMOV, Alexandru (autor) Primul peisaj de concepție occidentală în pictura de icoane din Țara Românească 69-74 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 1 PORUMB, Marius (autor) Vechi icoane românești din Transilvania (secolele XV-XVI) Studii 51-60 română
articol de periodic 1977 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVI, nr. 1 SEMO, Șerban Voinea (autor) Pe urmele unor icoane vechi Studii 78-81 română
articol de periodic 1969 Revista Muzeelor: RM, nr. 6 ȘERBAN, Constantin (autor) Muzeul de icoane bizantine din Veneția Cronică. Recenzii. Informaţii 567-567 română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 NICOLESCU, Corina (autor) Lucrări de artă românească în Muzeul de Icoane de la Recklinghausen (R.F.G.) Muzee. Colecţii. Expoziţii 43-45 română
articol de periodic 1992 Revista Muzeelor: RM, nr. 1 DOBJANSCHI, Ana (autor) Icoane românești din secolele al XVI-XVIII expuse la Muzeul Național de Artă Muzee. Expoziţii 10-15 română
articol de periodic 2005 Revista Muzeelor: RM, 3 POPA, Adda Maria (autor) Colecția de icoane pe sticlă a muzeului „Astra" - simboluri scrise pe transparența icoanei, citite prin lentila interdisciplinarității 67-72 română
articol de periodic 2007 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 ROȘCA, Teodora (autor) Învierea Domnului. Studiu tematic. Icoane pe sticlă din diferite centre transilvănene (sec. XVIII-XX) Cercetare 90-103 română
articol de periodic 2009 Revista Muzeelor: RM, nr. 4 IONESCU, ALINA GEANINA (autor) Icoane pe sticlă aparținând zugravului Pavel Zamfir din Laz în colecția Complexului Național Muzeal „Astra” 24-43 română
articol de periodic 1992-1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis IONESCU, Doina (autor) Considerații privind colecția de icoane pe sticlă aflate la Muzeul din Deva Studii şi articole 431-445 română, franceză
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" POPESCU, Elena (autor) Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal Studii şi articole 499-503 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis PURCAR, Ioana (autor) Icoane de sticlă din centrul Laz (jud. Alba), aflate în colecția Muzeului Orășenesc Sebeș. Catalog Studii şi articole 231-250 română, engleză
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MAIOR, Carmina (autor) Icoane pictate pe tablă în Mărginimea Sibiului Studii şi articole - Istoria culturii şi artă 709-712 română, engleză
articol de periodic 1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii - Muzeografie IURAȘCIUC, Ivan (autor) , LĂPTOIU, Negoiță (autor) Trei icoane pe lemn de la Apateu 343-349 română
articol de periodic 2000-2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BALTOȘ, Ioan (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn ("Isus Hristos") de tip Pantocrator Restaurarea, Conservarea şi Investigarea Patrimoniului Cultural 405-406 română
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BUSUIOC CRISTINA, Oana (autor) Restaurarea unei icoane pe sticlă din colecția Muzeului Județean Satu Mare Restaurare 345-347 română
articol de periodic 2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă BUSUIOC, Cristina (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn aparținând bisericii de lemn din Soconzel Restaurarea, Conservarea şi Investigarea Patrimoniului Cultural 399-402 română
articol de periodic 2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă-Restaurare-Conservare KINCES, Diana (autor) Icoane pe sticlă de Iernuțeni 153-157 română
articol de periodic 1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia (autor) Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
articol de periodic 1992 Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, I ODRY, MARIA (autor) Restaurarea unei icoane pe lemn din veacul al XVIII- lea 41-54 română
articol de periodic 2001-2002 Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, VII LUCIA, Ionescu (autor) Orientări stilistice în pictura moldovenească de icoane din secolul al XVIII-lea din județul Neamț 5-18 română, engleză
articol de periodic 1993 Tibiscum, VIII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie CĂLIN, Petru (autor) , MIHĂILĂ, Marian (autor) Semnificațiile unei icoane pe sticlă din patrimoniul cultural național Etnografie 327-336 română, franceză
articol de periodic 1980-1981 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 12-13 BOESCU, Adriana (autor) , AURELIAN, Stroe (autor) Citeva icoane veneto-cretane din județul Dîmbovița ISTORIE A CULTURII 318 română
articol de periodic 2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII PETRIȘOR, Daniela (autor) Tratamentele și operațiile de conservare aplicate unei icoane din secolul al XIX-lea 219-223 română
articol de periodic 2005 VRANCEA - Studii și Comunicări, XII PETRIȘOR, Daniela (autor) Studiul influenței unor factori de mediu asupra unor pigmenți utilizați în picturile pe lemn (icoane) 224-234 română
articol de periodic 1999 Zărandul, I, seria etnologie ODRY, MARIA (autor) Restaurarea unei icoane din secolul al XIX-lea. „Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan” 175-181 română; engleză
articol de periodic 1976 Ziridava, VI MANEA, George (autor) Identificarea unor icoane pe sticlă din secolul al XIX-lea în județul Arad