Criterii căutate

  • Ai căutat: istoria presei

Sumarul rezultatului căutării

  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "istoria presei" 20 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-II RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Pagini din istoria presei bârlădene. Începuturile presei bârlădene Istoria culturii şi muzeologie 829-839 română
articol de periodic 2014 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIII RÂPEANU, Valeriu (autor) Un loc de onoare în istoria presei românești: Valentin Păunescu (1933 – 2004). La un deceniu de neființă și de permanentă aducere aminte SECŢIUNEA a VI-a: OMAGIERE ŞI MEMORIALISTICĂ 426-430 română
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX CIPĂIANU, George (autor) Contribuții documentare la istoria presei românești din Austro-Ungaria (1867-1874) Note şi discuţii 441-453 română
articol de periodic 1982 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor) , GORUN, Doru (autor) Contribuții la istoria presei românești în Sălaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 473- română
articol de periodic 2008 Analele Banatului: AnB, XVI, seria Arheologie-Istorie ARDELEAN, Radu (autor) Istoria presei într-o scrisoare - Valeriu Braniște către Mihail Gașpar 279-288 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) O pagină din istoria presei românești din Bucovina 389 română
articol de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX FROICU, Petru (autor) Din istoria presei bucovinene : "Freamătul literar" (1933-1937) 367-375 română
articol de periodic 2019 Crisia, XLIX GOUDENHOOFT, Gabriela (autor) Florin Ardelean, Istoria presei culturale din Oradea, Editura Eikon București, 2019, 328 p. 374-379 română
articol de periodic 2015 Cultura Medieșană, IV TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Din istoria presei de limbă germană din Transilvania în secolul al XIX-lea. Studiu de caz: Sachsisch-Reener Wocjenblatt (1893-1900) 45-49 română
articol de periodic 1985 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, I DAVID, Aurel (autor) Momente semnificative din istoria presei călărășene Istorie - Arheologie 189-191 română
articol de periodic 1983 Hierasus, V BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Vîltoarea" (1919) 443- română
articol de periodic 1986 Hierasus, VI MAXIMIUC, Ioan (autor) File din istoria presei locale - Publiciști de vază în ziarul "Clopotul" din Botoșani 185- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX BEJENARU, Ionel (autor) Din istoria presei botoșănene "Săptămîna" 457-461 română
articol de periodic 1981 Sargetia. Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei literare românești din Transilvania, Cluj-Napoca, 1980, 282 p. RECENZII 530-535 română
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare ANTONESCU, Nae (autor) Din istoria presei sătmărene. Ziarul Granița Istorie 177-180 română
articol de periodic 1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei sătmărene Cultură şi Civilizaţie 283-288 română
articol de periodic 1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzeografie - Restaurare și Conservare GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la istoria presei române din Budapesta (1821-1945) Cultură şi Civilizaţie 289-298 română
articol de periodic 1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei careiene - studiu provizoriu Istoria culturii şi civilizaţiei 507-514 română
articol de periodic 1966 Studii și Articole de Istorie: SAI, 8 GANEA, Ion (autor) Din istoria tipografiilor și presei brăilene (1838-1866) Miscellanea 255-268 română
articol de periodic 1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina (autor) Primul ziar românesc "Fama Lipschii", o valoroasă contribuție la istoria presei române 273- română