Criterii căutate

  • Ai căutat: istorie

Sumarul rezultatului căutării

  • Istorie
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "istorie" 1404 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2009 Acta Bacoviensia, IV OANEA, Angela (autor) Banca Oituzului Bacău - file de istorie 195-215 română
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia, V MITREA, Ioan (autor) Generalul Radu R. Rosetti, băcăuanul care a făcut și a scris istorie 263-272 română
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia, V TĂNASE, Constanța (autor) O pagină de istorie școlarp: istoria gimnaziului "Dr. C. Angelescu" Pătîrlagele, 1919-1948 273-279 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia, VII OLARIU, Livia (autor) Stroe S. Belloescu - ctitor de cultură și filantrop care a scris istorie pe meleaguri bîrlădene 187-194 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia, VII CIUTĂ, Ioan (autor) In memoriam: Profesor Doctor în istorie Ioan Murariu, ilustru cercetător în ale istoriei și arhivelor 537-540 română
articol de periodic 2013 Acta Bacoviensia, VIII OLARIU, Livia (autor) Ioan Popescu iubitor de istorie - personalitate importantă a învățămîntului pedagogic bîrlădean șo distins om de cultură 203-208 română
articol de periodic 2013 Acta Bacoviensia, VIII IFTIMI, Rodica (autor) Scurtă istorie a stării civile în imagini (1806-1912) 485-502 română
articol de periodic 2014 Acta Bacoviensia, IX MITREA, Ioan (autor) Bacău, istorie adevărată - Zaharia Dumitru 627-632 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia, XI GHINEA, Ligia-Dalila (autor) Istorie și mitologie în poetia eminesciană 333-336 română
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis, nr. 1A MILCA, Octavian (autor) Reflectarea mileniului post-aurelian (sec. III-XIII) în manualele de istorie Convergenţe 89-95 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis, nr. 1B NISTORESCU, Laurențiu (autor) Invitatul ediției: Adrian Bejan - "Istoria românilor este, în primul mileniu creștin, o istorie a nuanțelor" Dacia Restituta 49-52 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis, nr. 1B HAIDUC, Daniel (autor) Arheovest I. Interdisciplinaritate în arheologie și istorie Lecturi critice 71-75 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Acta Centri Lucusiensis, nr. 4B BASARAB, Constantin (autor) Studii de Istorie a Banatului, XXXV-XXXVI Lecturi critice 111-112 română
articol de periodic 2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A DAMIAN, Sorin (autor) Tyragetia XII (XXVII)/2018, Arheologie-Istorie antică V. Lecturi critice 62-64 română
articol de periodic 2019 Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B POPOVICI, Romulus (autor) Reviste de istorie V. Lecturi critice 111-111 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PETRESCU, Nicolae (autor) Cinstirea personalității tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceușescu de către oamenii muncii din județul Vaslui, ilistrată în expozițiile omagiale de la Muzeul de Istorie al Republicii Socialiste România 11-17 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PAVEL, Anghel (autor) Lecția de istorie, important mijloc de colaborare între muzee și instituțiile școlare MUZEOLOGIE 463-468 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II ANDRONIC, Alexandru (autor) Dimitrie Onciul și unele probleme de istorie medie universală Note 525-529 română
articol de periodic 1982 Acta Moldaviae Meridionalis, III-IV ANDRONIC, Alexandru (autor) Muzeul de Istorie al Moldovei la a 75-a aniversare Cronică 323-325 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI TĂRNĂUCEANU, Olga (autor) Date de istorie locală mărturii ale continuității daco-romane Istorie 223-231 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI CATARGIU, Virgil (autor) Vasile Pârvan despre rolul personalității și al maselor în istorie Istoria Culturii 407-412 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI MAXIM-ALAIBA, Ruxandra (autor) Nițu Anton, „Formarea șl clasificarea grupelor de stil AB și B ale ceramicii pictate Cucuteni-Tripolie”, Anuarul Institutului de istorie și arheologie "A. D. Xenopol", Supliment V, Iași, 1984, 133 p. ; 36 fig. + 2 grafice + V pl. color în afara textului. RECENZII 523-525 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI CURTA, Florin (autor) „Ialomita. Materiale de istorie agrară a României”, coordonator R. Ciucă, Muzeul Județean Ialomița, Slobozia, 1983, 791 p. Revista revistelor 561-563 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI NĂSTASE, Lucian (autor) Anuarul Institutului de istorie și arheologie „A.D. Xenopol”, XXI, 1984, Iași, 728 p. Revista revistelor 564-565 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX-II APOSTOL, Cornelia (autor) Societatea civilă românească un secol de istorie Istorie 161-169 română
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis, XV-XX-II COJOCARU, Lucia (autor) , JUNCU, Irina (autor) O încercare de sistematizare a mijloacelor de măsurare aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie al Moldovei - Iași MUZEOLOGIE 361-372 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis, XXI OPASCHI, Cătălina (autor) Un obiect insolit din colecția Muzeului Național de Istorie a României - Mumia preotului Zeului Amon, Bes, "scilptor al sălii de aur" Istoria culturii şi muzeologie 465-471 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II GEORGESCU, Florin (autor) Publicații ale exilului românesc postbelic aflate în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României Istoria culturii şi muzeologie 912-920 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII, nr. II NEGREA, Ștefan (autor) Restituiri. Conferința „Drumul meu în Biologie” ținută de prof. Acad. Constantin Motaș la 18 octombrie 1973, în amfiteatrul Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa” Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 318-333 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis, XXVIII-XXIX, nr. II TĂNASE, Mircea (autor) Căpitanul parașutist Mihai Țanțu un nume pentru istorie Istorie Modernă şi Contemporană 93-105 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis, XXVIII-XXIX, nr. II GHERCĂ MUNTEANU, Iulian (autor) Un studiu de istorie locală - comuna Răc