Criterii căutate

  • Ai căutat: limba română

Sumarul rezultatului căutării

  • Acte în limba română din Basarabia în secolul al XIX-lea
  • Universitatea din București - Facultatea de Limba și Literatura română
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "limba română" 169 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2006 Acta Bacoviensia: ActaBC, I TUDOSE, Ana Maria (autor) Influențe ale formularului diplomatic latin în documentele scrise în limba maghuară (sec. XVU - începutul secolului XVII) 86-92 română
articol de periodic 2009 Acta Bacoviensia: ActaBC, IV LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Problematica romano-catolicilor din Moldova în presa de limbă maghiară din județele Covasna și Harghita 321-352 română
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia: ActaBC, V IGNAT, Ioana (autor) Școlile de limbă greacă din Moldova în epoca modernă (1821-1918) 161-178 română
articol de periodic 2010 Acta Bacoviensia: ActaBC, V MOLDOVAN, Peter (autor) Asociaționism profesional arhivistic. Modelul spațiului european de limbă germană 541-552 română
articol de periodic 2012 Acta Bacoviensia: ActaBC, VII LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Un episod de criză al sprijinului oferit de Ungaria învățămîntului în limba maghiară pentru elevii romano-catolici din Moldova 381-402 română
articol de periodic 2013 Acta Bacoviensia: ActaBC, VIII SPÎNU, Alin (autor) Ceangpii protestează: vor sp învețe în limba română (1953) 425-432 română
articol de periodic 2013 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 1A CEIA, Valy (autor) Patristica perrenia aucta. Părinți de limbă latină și scrierile lor Lecturi critice 66-67 română
articol de periodic 2017 Acta Centri Lucusiensis: ActaCL, nr. 5B CEIA, Valy (autor) Semantismul verbelor de percepție în limba latină. Studiu de caz: sentio, -ire, sensi, sensum Convergenţe 66-73 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI GOROVEI, Ștefan (autor) Ion Popescu-Sireteanu, „Limbă și cultură populară”, București, Ed . Științifică și Enciclopedică, 1983, 320 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 559-559 română
articol de periodic 2002 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, II MACARIE, Gheorghe (autor) Antonio Maria del Chiaro Fiorentino - secretarul de limba italiană al domnitorului Constantin Brîncoveanu 246-268 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, X PRODAN, Dan (autor) Identitatea arabă. Istorie. Limbă. Cultură - Angelescu Nadia 350-351 română
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Date privind începuturile școlii elementare în limba română în Sighetul Marmației IV. Istoria culturii 401-402 română
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I CORNIȚĂ, Georgeta (autor) Varietate și omogenitate în limba vorbită a locuitorilor Maramureșului V. Varia 491-494 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, V TOMOIAGĂ, Dorina (autor) Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română II. Istorie. Istoria culturii. 206-216 română
articol de periodic 2013 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, IX IUGA, Nicolae (autor) Începuturile scrisului în limba română și statutul Mănăstirii Peri din Maramureș, sec. al XIV-lea 168-177 română
articol de periodic 2018-2019 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XIV/XV BABOȘ, Alexandru (autor) Mărturii istorice adunate în biserica de lemn din Oncești cu rezonanțe în arhitectura, arta și limba Țării Maramureșului Etnografie 133-161 română
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII WOLF, Iosif (autor) Aurel Răduțiu, Ladislau Gyémánt, „Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701-1847”, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981, 351 p. + 16 ilustrații RECENZII 737-738 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX CIUBĂNCAN, Vasile (autor) Apărarea învățămîntului în limba română, obiectiv al rezistenței antihortisne în Nord-Vestul Transilvaniei (1 IX 1940 - 25 X 1944) Studii 335-356 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX FURDUI, Titus (autor) Două tipărituri în limba germană despre evenimentele din 1784-1785 din Transilvania Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 815-821 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis DĂRĂBAN, Valentin (autor) Unele aspecte ale raportului dintre limbă, cultură și libertate națională în gîndirea lui Simion Bărnuțiu Istoria culturii şi muzeografie 305-310 română; rezumat franceză
articol de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, Acta Mvsei Porolissensis RĂDUȚIU, Aurel (autor) Decretele lui Iosif al II-lea de reglementare a dijmei din 1786- 1787 tipărite în limba română Istorie Medie 145-149 română; rezumat germană
articol de periodic 1995 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Primii profesori de limba română de la Universitatea din Cluj (1872-1919) Istoria Culturii 443-447 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BURLACU, Emil (autor) Simion Bărnuțiu și concepția sa despre limba națională 301-305 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă ITTU, Constantin (autor) O biblie în limba siriacă (siriană veche) editată în Olanda anului 1717 Istoria culturii. Carte veche 293-299 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XLII, seria istorie-etnografie COSMA, Ela (autor) Limba română vorbită pe Valea Târnavei Mari în transcrierea fonetică realizată de Michael Conrad von Heydendorff cel Bătrân Etnografie, numismatică şi istorii locale 207-220 română
articol de periodic 1929 Analele Banatului. Serie Veche: AnB, II, nr. 3, iulie-decembrie NEMOIANU, Petru (autor) Poveștile românești în limba rusă 48-49 română
articol de periodic 2011 Analele Banatului: AnB, XIX, seria Arheologie-Istorie GLĂVAN, Ciprian (autor) Premisele, geneza și evoluția presei de limbă germană din Banat între anii 1771-1867 359-376 română (rezumat în engleză şi germană)
articol de periodic 2012 Analele Banatului: AnB, XX, seria Arheologie-Istorie GLĂVAN, Ciprian (autor) Învățământul de limbă germană din Banat până la începutul perioadei dualiste 291-296 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2005 Analele Brăilei: AnBr, 6 SUVAC, Aurel (autor) Unele aspecte ale traducerilor în limba rusă ale operelor lui Mihai Eminescu 135-143 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație POP, Ioan-Aurel (autor) Cum se învață limba, literatura și istoria în România și în Europa contemporană ? 245-253 română
articol de periodic 2012 Analele Brăilei: AnBr, 12, seria istorie-cultură-civilizație MAXIM, Mihai (autor) Eminescu în limba turcă 75-78 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 GRIGOROVITA, MIRCEA (autor) Poetul bucovinean Ion Calenciuc în lumina presei de limbă germană 279 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 O expozție a literaturii de limbă germană din Bucovina (Mircea Grigoroviță) 534 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 Limba română și varietățile ei locale. Lucrările sesiunii științifice organizate de Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române. 31 octombrie 1994 (D. Vatamaniuc) 475 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O "istorie a Bucovinei" în limba germană 207 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 2 MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Limba română - „limba moldovenească " 235 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Limba română - "limba moldovenească" 443 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O "istorie a Bucovinei" în limba germană 467 română
articol de periodic 2013 Analele Bucovinei: AB, XX, nr. 2 Andrei Corbea-Hoișie, Ion Lihaciu, Markus Winkler (editori), Prolegomene la un dicționar al presei de limbă germană din Bucovina istorică (1848–1940), Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012, 329 p. (Ștefănița-Mihaela Ungureanu) română
articol de periodic 1998 Analele Dobrogei: AnD, IV, nr. 1, serie nouă OLTEANU, Florentina (autor) Împrumuturi lexicale de origine latină în limba romană 167-177 română
articol de periodic 2000 Analele Dobrogei: AnD, VI, nr. 1, serie nouă OLTEANU, Florentina (autor) O perspectivă diacronică și onomasiologică asupra împrumuturilor lexicale de origine latină savantă în limba română 154-161 română
articol de periodic 2008 Analele Dobrogei: AnD, IX, serie nouă NICOLAE, Florentina (autor) Cuvinte românești populare în limba bulgară - Boboc Paraschiva 389-390 română
articol de periodic 2004 Angustia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile (autor) Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană în 1918) 41-61 română
articol de periodic 2004 Angustia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MOLDOVAN, Nicolae (autor) A XXII-a Adunare Generală "Astra" de la Broșov din august 1883, oglindită în gazeta de limbă maghiară ”Stekely Nemzet" 127-129 română
articol de periodic 2006 Angustia, 10, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile (autor) Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 27-35 română
articol de periodic 2007 Angustia, 11, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile (autor) Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană la 1918, de la M la Z) - II 63-70 română
articol de periodic 2007 Angustia, 11, seria istorie-socologie ȚURLEA, Petre (autor) Limba română, ungurii și Nicolae Iorga după Marea Unire 171-176 română
articol de periodic 2007 Angustia, 11, seria istorie-socologie MĂGHERAN, Elena (autor) Cercetare asupra reflectării tentativelor de obținere a autonomiei Ținutului Secuiesc în presa de limbă maghiară din județul Covasna 363-380 română
articol de periodic 2007 Angustia, 11, seria istorie-socologie CORNEA, Luminița (autor) Limba română în graiul ceangăilor din Moldova - Dăbilă Ioan 413-438 română
articol de periodic 2007-2008-2009 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXIV-XXXV-XXXVI FLOREA, Virgiliu (autor) Simion Florea Marian inedit: Trei legende despre păsări prelucrate, în limba germană de Carmen Sylva 33-37 română
articol de periodic 2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET FLOREA, Virgiliu (autor) Un corpus inedit al poveștilor românesști în limba germană: manuscrisul de la Cluj al lui I.C. Hintz-Hințescu 361-378 română
articol de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI ȘERBAN, Mirela (autor) Cea mai veche monografie în limba română despre Bucovina 204-211 română
articol de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXII-XXIII OSTAFI-OST, George (autor) O rînduială austriacă despre vamă din anul 1836 tipărită în limba română 428-433 română
articol de periodic 2016 Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală, 2 CÎRPACI, Marian Nuțu (autor) Poporul rom, popor al limbii. Aspecte de luat în seamă în încercările de a stabili o limbă literară 45-55 română
articol de periodic 2019 Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală, 5 CÎRPACI, Marian Nuțu (autor) Prima scriere în limba romaní și erorile ei de interpretare în Rromii, India și limba rromani Cuprins 129-134 română
articol de periodic 2019 Anuarul Societății Prahovene de Antropologie Generală, 5 CÎRPACI, Marian Nuțu (autor) Despre originea indiană a unor cuvinte presupus bizantine din limba romilor Cuprins 135-144 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute în limba română Istorie 245-251 română
articol de periodic 2014 Argesis - Studii și Comunicări, XXIII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Florin Marinescu, Ion-Marian Croitoru, „Tipărituri românești ale Sfintei Mănăstiri Pantocrator din Sfântul Munte”, Ediție a Sfintei Chilii Sfântul Gheorghe Livadogheni Capsala, Sfântul Munte, 2014, ediție bilingvă în limba română și în limba greacă, 231 p. Recenzii şi note bibliografice 269-270 română
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII PETOLESCU, Constantin C. (autor) Epigrafie și etimologie: despre originea cuvântului cătun în limba română Istorie Veche 9-16 română
articol de periodic 2010 Arheologia Mileniului I p. Chr., I, Cercetări actuale privind istoria și arheologia migrațiilor PALIGA, Sorin (autor) Esostă antroponime autohtone în limba română? Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice 322-347 română
articol de periodic 2014 Arheologia Mileniului I p. Chr., III, Dunărea Inferioară între stepe și imperiu PALIGA, Sorin (autor) Există antroponime autohtone în limba română ? Comentarii lingvistice pe baza unei liste antroponimice. Pars secunda: nomica daco-moesica 355-371 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II ISTRATE, Gavril (autor) Limba poeziei lui George Coșbuc - Cîteva considerații de natură lexicală - 252-276 română
articol de periodic 2008 Arhiva Someșană: ArhSom, VII, seria III TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Presa politică de limbă germană din Transilvania în perioada neoabsolutistă. Der satellit (1850-1858) 153-162 română
articol de periodic 1944 Balcania, VII, nr. 1 BERZA, Mihai (autor) P. P. PANAITESCU, Începuturile literaturii în limba română dans Revista Fundațiilor Regale, sept. 1943, pp. 601-625; Id., „Perioada slavonă la Români și ruperea de cultura Apusului”, ibid., janv. 1944. pp. 126-151. Comptes rendus 243-248 franceză
articol de periodic 1979 Banatica, 5 STANCA, Doru (autor) Studii de limbă, literatură și folclor, IV Reșița, 1978. 512 p. VI. Recenzii 567-568 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 CĂLIN, Petru (autor) Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru IV. Recenzii 473-475 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 2 CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de limbă germană existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 435-546 română
articol de periodic 2020 Banatica, 30, nr. 2 ARDELEAN, Livia (autor) Corespondența în limba română dintre Traian Vuia și Mihai Șerban 427-464 română
articol de periodic 2017 Biharea, 2017 MARTIN, Ana (autor) Pierre Poirier, Estetica gravurii italiene, Academia regală a Belgiei, Clasa de belle –arte, Memorii, Volumul XI, Bruxelles, Palatele Academiei, Strada Ducală, nr 1. Traducere în limba română de Ana Martin V. Traduceri 299-333 română
articol de periodic 2018 Biharea, 2018 MARTIN, Ana (autor) ESTETICA GRAVURII ITALIENE de Pierre Poirier, Academia regală a Belgiei, Clasa de belle – arte, Memorii, Volumul XI, Bruxelles, Palatele Academiei, Strada Ducală, nr 1. Traducere în limba română de Ana Martin IV. Traducere 245-303 română
articol de periodic 2006 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, I, nr. 1, seria Istorie ITTU, Constantin (autor) O biblie în limba siriaca (siriana veche) editată în Olanda anului 1717 183-195 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (autor) Despre nomenclatura tecnică în limba românească 108-109 română
articol de periodic 2019 Cadran Cultural, 3, mai-iunie MOSCU, Marin (autor) Olimpia Sava și limba Lecturi noastră minunată 25-25 română
articol de periodic 1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Latinii din Carpați. Dovezi ale continuității românești la nordul Dunării, traducere din limba franceză de Cireșica Dimitriu-Ruze, București, Ed. Științifică, 1994, 136 pag. (Nelu Zugravu) – recenzie 250-251 română
articol de periodic 2016 Cercetări istorice: CI, XXXV COLLINGWOOD, R. G. (autor) R. G. Collingwood, O autobiografie filosofică, cu un studiu introductiv de Stephen Toulmin; traducere din limba engleză Florin Lobonț și Claudiu Mesaroș; prefață la ediția română James Connely;postfață Florin Lobonț; Editura Trei, București, 1998, 189 p. I. Recenzii şi note de lectură (Book Reviews) 309-310 română
articol de periodic 2008 Crisia, XXXVIII MOISA, Gabriel (autor) Comunism și comuniști în presa de limbă română din Oradea (1922-1937) II. Recenzii 226-227 română
articol de periodic 2015 Cultura Medieșană, IV TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Din istoria presei de limbă germană din Transilvania în secolul al XIX-lea. Studiu de caz: Sachsisch-Reener Wocjenblatt (1893-1900) 45-49 română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MICU, Emil (autor) Tiparnița lui Petcu (Petru) Șoanul din Șcheiului Brașovului și primele calendare în limba română 465- română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 GYEMANT, Ladislau (autor) O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV OLTEAN, Vasile (autor) Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
articol de periodic 1983-1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel (autor) Limba română în conscripțiile urgariale din anii 1819-1820, din cuprinsul localităților iobăgești aservite orașelor Sibiu și Brașov 207-214 română
articol de periodic 2002 Marmatia, 7, nr. 2 FELECAN, Nicolae (autor) Legătura dintre limba și ființa națională în ziarul "Gutinul" 193-197 română
articol de periodic 2010 Memoria Ethnologica: ME, X-34-35 Istoria învățământului în limba germană din Vișeu de Sus 134-135 română
articol de periodic 2014 Memoria Ethnologica: ME, XII-50-51 Etică și drept la limbă și la identitate între includere și excludere 6-23 română
articol de periodic 2014 Memoria Ethnologica: ME, XII-50-51 Despre originea, limba și cultura etniei huțule în contextul Globalizării 74-85 română
articol de periodic 2014 Memoria Ethnologica: ME, XII-52-53 Meglenoromânii din Gudurița: limbă și identitate 82-101 română
articol de periodic 2015 Memoria Ethnologica: ME, XV-56-57 Limba română vorbită în Maramureș în secolul al XVIII – lea 60-67 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I LIGOR, Alexandru (autor) În jurul unui nou exemplar al celui dintîi formular diplomatic tipărit în limba română / Sur un nouvel exemplaire du premier formulaire diplomatique imprimé en langue roumaine 259 - 266 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX Prof. Dr., NICULESCU, Zenovia (autor) Raportul de interdependență dintre istorie și limba română reflectat în colecțiile bibliotecii lui Timotei Cipariu / Le rapport d'interdépendance entre l'histoire et la langue roumaine reflété dans les collections de la bibliothèque de Timotei Cipariu 29-34 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 4 GUTU, O. (autor) , HALICHIAS, Ana Cristina (autor) Note privitoare la scrisul în limba română, înainte de 1550 Studii şi Comunicări 390-401 română, franceză, engleză
articol de periodic 1986 Revista arhivelor: RA, 48, nr. 4 HALICHIAS, Ana Cristina (autor) Editarea documentelor scrise în limba latină (masă rotundă) Teorie şi practică arhivistică 416-425 română
articol de periodic 1989 Revista arhivelor: RA, 51, nr. 3 CIUCĂ, Marcel Dumitru (autor) Elena Ghica - interpretă în prima piesa de teatru jucată în limba română (1816) Documente 282-286 română
articol de periodic 1997 Revista arhivelor: RA, 59, nr. supliment KECSKEMETI, Charles (Karoly) (autor) Cuvânt înainte la ediția în limba română 7-10 română
articol de periodic 1997 Revista arhivelor: RA, 59, nr. supliment DAVIS, Terry (autor) Cuvânt înainte la ediția în limba engleză 17-18 română
articol de periodic 1999 Revista arhivelor: RA, 61, nr. 1-2 MARIN, Elisabeta (autor) Fonduri arhivistice în limba germană în slujba cercetării științifice Studii de arhivistică 64-68 română
articol de periodic 2000 Revista arhivelor: RA, 62, nr. 1-2 TRANDAFIRESCU, Natalia (autor) Câteva opinii în legătură cu metodologia prelucrării și valorificăriii documentelor în limba greacă existente în Arhivele românești Opinii 207-228 română
articol de periodic 2004 Revista arhivelor: RA, 66, nr. 1-2 CHELARU, Rafael Dorian (autor) Corespondența de limbă latină a domnitorului Ștefan cel Mare - strategii de comunicare Ştefan cel Mare - 500 129-137 română
articol de periodic 2007 Revista arhivelor: RA, 72, nr. 1 COMAN, Virgil (autor) Considerații privind evoluția învățământului în limba națională a meglenoromânilor la începutul secolului al XX-lea Studii de Istorie 151-165 română
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 POPOVICI, Bogdan Florin (autor) O tragedie filologică și profesională: traducerea în limba română a SR ISO 15489:200 I Addenda et corrigenda 328-334 română
articol de periodic 2003 Revista Bistriței: RB, XVII COSTEA, Ionuț (autor) Limbă și identitate. Cazul nobilimii din Transilvania premodernă Istorie 139-150 română
articol de periodic 2020 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 2 PETRENCU, Anatol (autor) Жорес Алферов // Jores Alfiorova, Власть без мозгов. Отделение науки от государства // Puterea fără creier/fără minte. Separarea științei de stat, Editura Родина, Москва, 2019, 256 p. în limba rusă, ISBN: 978-5-907211-07-0 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 366-371 română
articol de periodic 1972 Revista Muzeelor: RM, 1 CIOCHIA, Victor (autor) Jean Dorst, 1970, "Înainte ca natura să moară", p. 474, Ed. Științifică, București (traducere din limba franceză a lucrării "Avant que nature meure") 82-83 română
articol de periodic 1995 Revista Muzeelor: RM, nr. 3 JUAN-PETROI, Constantin (autor) Expoziția memorială „Otto Alscher - scriitor bănățean de limba germană” Muzee. Expoziţii 20-24 română
articol de periodic 2011 Revue des Etudes Sud-Est Europeennes: RESEE, XLIX, nr. 1-4 MIHAIL, Zamfira (autor) Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuș (ed. Gh. Chivu, Oana Uță-Bărbulescu), Ed. Universității din București, 2010 Comptes rendus 348-349 franceză
articol de periodic 1937 Sargetia. Acta Musei Devensis, I, Buletinul Muzeului Județului Hunedoara NESTOR, Ion (autor) Sabia de bronz de la Boiu. Contribuție la studiul primelor săbii cu limbă la mâner din Europa Centrală 155-214 română, germană
articol de periodic 1974-1975 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Dr., TURZAI, Maria (autor) Ecoul acordului de la Țebea în presa democratică și muncitorească de limbă maghiară Comunicări 485-487 română
articol de periodic 1995-1996 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" STOENESCU, Daniil (autor) Mărturii despre cultura antică în literatura apologetică patristică de limbă latină Studii şi articole 385-389 română, engleză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis MOCANU, Marin Radu (autor) Biserica - născătoare de limbă și cultură la români Studii şi articole 563-571 română, franceză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis CIUTĂ, Marius Mihai (autor) , DAISA, Beatrice (autor) Considerații asupra unor amprente de frunze descoperite într-o locuință neolitică din situl de la Limba-Vărăria Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 25-37 română, engleză
articol de periodic 1999-2000 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Orăștie. Enciclopedie, Editura Corvin, Deva, 2001, 315 pagini, 207 figuri (nenumerotate, fără lista figurilor), 2 hărți, (fără rezumat în limbă străină). Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 573-577 română
articol de periodic 2001-2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis CIUTĂ, Marius Mihai (autor) , DAISA, Beatrice (autor) Contribuții la reconstituirea paleomediului comunităților Vinca din bazinul mijlociu al Muresului. Considerații asupra unor noi amprente vegetale descoperite în situl de la Limba - Vărăria Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 51-59 română, engleză
articol de periodic 2004 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MUND, Ana (autor) Repere ale relațiilor dintre România și Polonia oglindite în periodice de limba polonă din colecția Muzeului din Deva Istoria Culturii 651-654 română, engleză
articol de periodic 2007-2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MUNTEAN, Daniela (autor) Considerații asupra elementului autohton în limba română Istorie Veche şi Arheologie 169-186 română, franceză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă ITTU, Constantin (autor) Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăștie (1582– 2012)  Studii, articole, comunicări 258-267 română, engleză
articol de periodic 1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare BURA, Laszlo (autor) Eminescu în literatura de limbă maghiară Istorie 195-198 română
articol de periodic 1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare CIUBOTĂ, Viorel (autor) Un decret imperial în limba română din anul 1763 Istorie 133-137 română
articol de periodic 1960 Studii Clasice: StCl DEMETRESCU, Fl. (autor) M. MARINESCU-HIMU și F. VANȚ, Manual de limba elină pentru Învățământul superior, București, Litografia și tipografia învățămîntului, 1958, 438 p. RECENZII 443-444 română
articol de periodic 1962 Studii Clasice: StCl POPESCU, Sebastiana (autor) Exprimarea factitivului în limba greacă Comunicări şi studii 29-34 română, rusă, franceză
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl VANȚ-ȘTEF, Felicia (autor) Probleme de limbă în opera lui Aristotel Comunicări şi studii 93-110 română, rusă, germană
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl GUȚU, Gheorghe (autor) Traducerea din limba latină Note şi discuţii 261-271 română, franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Apollonia. Les fouilles dans la nécropole d'Apollonia en 1947-1949, Sofia, 1963, 405 p., 109 fig., 180 pl. (în limba bulgară, cu rezumate în limbile rusă și franceză). RECENZII 461-463 română
articol de periodic 1971 Studii Clasice: StCl EDELSTEIN, Frieda (autor) Despre funcțiile sintactice ale nominativului cu infinitivul în limba latină Note şi discuţii 149-155 română, germană
articol de periodic 1970 Studii și Articole de Istorie: SAI, 15 IORDĂNESCU, Aurel (autor) Russu: Illirii. Istoria, limba și onomastica, romanizarea Cărţi noi 263-268 română
articol de periodic 1997 Studii și Cercetări Etnoculturale, III VASILIU, Gabriel (autor) O paralelă între activitatea lui Gr. Silași și cea a lui Gr. Moldovan, profesori de limbă română la Universitatea din Cluj (1872-1919) 115-118 română
articol de periodic 2007 Studii și Cercetări Etnoculturale, XII DIACONESCU, Traian (autor) Miorița - traducere în limba latină 277-280 română
articol de periodic 2008 Studii și Cercetări Etnoculturale, XIII ISTRATE, Gavril (autor) Limba operei lui Rebreanu 211-226 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI DIACONESCU, Traian (autor) George Coșbuc, poetul. Traducere în limba latină 29-29 română
articol de periodic 2013 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVIII URSA, Sever (autor) Rebreanu și limba română 53-56 română
articol de periodic 1965 Studii și Cercetări Matematice, 17-1 CÎȘLARU, Cornel (autor) Unele aplicații ale teoriei grafelor la studiul grupurilor consonantice finale din limba română 131-155
articol de periodic 1980 Studii și Cercetări Matematice, 32-4 TOMESCU, Rodica (autor) O aplicație a unui test statistic pe un text în limba română 457-463
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DELEANU, Mihail (autor) Despre cercetarea culturii populare din perspectiva faptelor de limbă .9-26 română
articol de periodic 1980 Studii și Comunicări, V MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute, în limba română 245-251 română
articol de periodic 2001-2002 Studii și Comunicări de Artă și Arhitectură: SCAA, VII GUDRUN LIANE, Ittu (autor) Arta plastică a minorității germane între 1945-1989, refelectată în publicațiile de limbă germană din România 169-187 română, germană
articol de periodic 1996 Sud-Estul și Contextul European: SECE, V, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene. Mentalitate și politică BRAD-CHISACOF, Lia (autor) Limba greacă din Principatele Române Limbă şi societate 43-48 română
articol de periodic 1959 Teatrul, an IV, nr. 3, martie RAICU, Mihai (autor) Punînd în scenă într-o limbă străină... 94–96 română
articol de periodic 1959 Teatrul, an IV, nr. 6, iunie POTRA, Florian (autor) Vîrste și stadii diferite ale scenelor de limbă germană 40–46 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 8, august SILVESTRU, Valentin (autor) Cum vorbește spectacolul limba piesei ? (Trei reprezentații diferite cu „Celebrul 702”) 16–22 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 12, decembrie SOLOMON, Dumitru (autor) Juan Alvarez Pablo Maria Enrico Camerillo sau cunoștințe de limba belgiană 106–107 română
articol de periodic 1969 Teatrul, nr. 8 LEAHU, Gheorghe (autor) Arta nu cunoaște, depășește barierele de limbă 64–65 română
articol de periodic 1971 Teatrul, nr. 5 HALLÁSZ, Anna (autor) Dramaturgia noastră de limbă maghiară 23–25 română
articol de periodic 1971 Teatrul, nr. 5 HEINZ, Franz (autor) Literatura dramatică de limbă germană în România 26–27 română
articol de periodic 1971 Teatrul, nr. 10 PERSEA, Florica (autor) Teatrul - Școala de limbă românească 67–68 română
articol de periodic 1976 Teatrul, nr. 12 Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat colectivului Teatrului Național din Iași cu prilejul sărbătoririi a 160 de ani de la primul spectacol în limba română 1–2 română
articol de periodic 1977 Teatrul, nr. 1 NICULESCU, Ionuț (autor) Unicul disc în limba română al cîntăreței Darclée 63–63 română
articol de periodic 1977 Teatrul, nr. 12 POTRA, Florian (autor) Limba Naționalului 37–37 română
articol de periodic 1979 Teatrul, nr. 7-8 POTRA, Florian (autor) Limba scris/vorbită a teatrului 48–48 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 6 WALD, Henri (autor) Traductibilitatea în aceeași limbă 10–13 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 10 TUTUNGIU, Paul (autor) O convorbire cu Dan Nasta despre contradicțiile mesajului actoricesc, șansa românilor în actorie, iubirea pentru limba română, rădăcinile teatrului nostru național 12–19 română
articol de periodic 1985 Teatrul, nr. 11-12 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Ce zice, în sinea ei, limba română? 182–182 română
articol de periodic 1986 Teatrul, nr. 10 MYOSOTIS (autor) Cronica cronicii teatrale: Limba română vorbită pe scenă 96–96 română
articol de periodic 1987 Teatrul, nr. 7-8 TUTUNGIU, Paul (autor) Cu Henry Schvey despre teoria dublului talent, teatrul de limbă engleză din Leiden, provocarea spectatorului și mai dreapta cinstire a dramaturgiei contemporane americane 187–191 română
articol de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. 6 GEORGESCU, Alice (autor) Limba de tinichea Beţia de cuvinte 33-33 română
articol de periodic 1990 Teatrul Azi, nr. 11-12 RUNCAN, Miruna (autor) Exercițiu de exprimare într-o limbă necunoscută: "Balconul" de Jean Genet, Teatrul "Bacovia" din Bacău Cronica 43-43 română
articol de periodic 2005 Teatrul Azi, nr. 9-10 MANEA, Crenguța (autor) Sibiu. Magdadalena Klein: "În mine a reînviat limba română, rădăcinile" Festivaluri, gale, aniversări 46-51 română
articol de periodic 2006 Teatrul Azi, nr. 5-6 ȚEPUȘ, Marinela (autor) Festivalul Interetnic de Teatru, Târgu Mureș. Limbajul teatral, mai important decât limba în care se vorbește Festivaluri 90-94 română
articol de periodic 2007 Teatrul Azi, nr. 5-6-7 ȚEPUȘ, Marinela (autor) Nu ne despart decât alfabetul și limba Noi în lume 293-295 română
articol de periodic 2010 Teatrul Azi, nr. 3-4-5 CIOBOTARI, Călin (autor) Matei Vișniec: "Limba franceză m-a învățat să construiesc mai bine în teatru" INTERVIURI 78-89 română
articol de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. 1-2 PETRU, Zugun (autor) Ovidiu despre limba geților din Tomis (Ovid about the Getic Language in Tomis) LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 32 română
articol de periodic 1993 Thraco-Dacica, XIV, nr. 1-2 MARC, Gabinschi (autor) Contribuții la depistarea elementelor fondului autohton în limba română. (Beitrdge zur Problematik des einheimischen Guts in der rumănischen Sprache) LINGVISTICĂ - IZVOARE LITERARE ANTICE 40 română
articol de periodic 1997 Thraco-Dacica, XVIII MARC, Gabinschi (autor) Etimoanele comune ca mărturii ale contacetlor dintre popoare (contribuții la cunoașterea lexicului autohton din limba romană) LINGVISTICĂ 39 română
articol de periodic 1997 Thraco-Dacica, XVIII IOAN, Lobiuc (autor) Limba romană, membră și a ”uniunii lingvistice carpatice”? LINGVISTICĂ 45 română
articol de periodic 2000 Thraco-Dacica, nr. 1-2 MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Cuvinte românești de origine autohtonă atestate în primul secol de scriere în limba națională (1521 - 1621) LINGVISTICĂ 31 română
articol de periodic 2001 Thraco-Dacica, XXII, nr. 1-2 MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Cuvinte românești de origine autohtonă, atestate în primul secol de scriere în limba națională (1521-1621) LINGVISTICĂ 65 română
articol de periodic 2002 Thraco-Dacica, XXIII, nr. 1-2 MIHĂILĂ, Gheorghe (autor) Cuvinte românești probabil autohtone, atestate în primul secol de scriere în limba națională (1521-1621) LINGVISTICĂ 35 română
articol de periodic 2002 Thraco-Dacica, XXIII, nr. 1-2 ROMAN, Petre (autor) ADRIANA RADU, Cultura Sălcuța în Banat, Editura Banatica, Reșița, 2002, 240 p. text, rezumat în limba germană (p. 198-229), 11 fig., 100 pl., tabele tipologice (p. 353-367). PREZENTĂRI ŞI RECENZII (COMPTES RENDUS) 296 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie DELEANU, Mihail (autor) Despre cercetarea culturii populare din perspectiva faptelor de limbă Relaţiile etnografiei cu alte ştiinţe 9-26 română, franceză
articol de periodic 2016 Tibiscum, VI, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Arheologie - Etnografie PĂIUȘAN, Radu (autor) Colonelul bănățean Ștefan Stoika (1808-1878), primul traducător în limba română a lucrării lui Griselini despre Banat ISTORIE / HISTORY 195-208 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1973 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 05, Chronica Valachica OANCEA, Luciana (autor) Încă o spadă de bronz cu „limbă la mâner” la sud de Carpați Istorie 43-48 română
articol de periodic 1976 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 08, Archiva Valachica ANDRONESCU, Alexandrina (autor) Elena Văcărescu - poetă a sufletului românesc în limba franceză ISTORIE A CULTURII 373-380 română