Criterii căutate

  • Ai căutat: monumente istorice

Sumarul rezultatului căutării

  • Monumente istorice
  • Direcția Patrimoniului Cultural - Serviciul Monumente Istorice
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "monumente istorice" 41 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II POPA, Maria (autor) Expoziția "Monumente istorice din județul Vaslui" MUZEOLOGIE 379-388 română
articol de periodic 2012 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXIII POPA, Maria (autor) , ROTARU, Doina (autor) Monumente istorice din județul Vaslui. Ctitorii de breaslă: Bisericile "Sfântul Ilie" și "Sfântul Gheorghe" din Bârlad 146-205 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XII POP, A (autor) Monumente istorice dispărute. Bisericile de lemn din Necula și Libotin 251-257 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 5 RUS, Marius-Gabriel (autor) Rolul și atribuțiile conservatorului de bunuri culturale, opere de artă și monumente istorice Artă-Patrimoniu-Cultură; Art – Heritage – Culture 671-678 română, engleză
articol de periodic 2001 Analele Banatului: AnB, IX, seria Arheologie-Istorie ROȘIU, Liliana (autor) Un punct de vedere asupra abordării în regim de urgență a unor monumente istorice din județul Timiș 693-706 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 DRAGOMIR, Laurențiu (autor) Monumente istorice și de arhitectură din Ținutul Cernăuților 201 română
articol de periodic 2010 Analele Buzăului, II NICOLESCU, Valeriu (autor) Monumente istorice și de arhitectură din fostul județ Râmnicu Sărat Istorie 185-198 română
articol de periodic 1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie UNGUREANU, Octavian (autor) Pe Argeș în sus. Monumente istorice, legende Muzeografie şi istoria culturii 207-214 română
articol de periodic 1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin V. Cronica arheologică, repertorii, conservarea monumentelor 559-565 română
articol de periodic 1992-1993 Biharea, 1992-1993 CRĂCIUN, Cornel (autor) Monumente istorice în grafica lui Gy. Szabo Bela II. Artă 141-147 română
articol de periodic 1908 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-4, seria Veche LĂPEDATU, Alex (autor) Cronica - Noi Monumente Istorice 47-48 română
articol de periodic 1908 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, I, nr. 1-4, seria Veche LĂPEDATU, Alex (autor) Noui (noi) monumente istorice - Mănăstirea Chlincea 87-89 română
articol de periodic 1913 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VI, nr. 1-4, seria Veche Noi monumente istorice Oficiale 197-198 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, II, nr. 1, Serie Nouă CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Biserici de lemn mehedințene pentru întregirea listei de monumente istorice Monumente propuse 25-32 română; franceză
articol de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. 1-2, Serie Nouă POPA, Radu (autor) Monumente, ansambluri și situri istorice din România – între centrul și sud-estul Europei Monumente, ansambluri, situri – Atitudini şi mentalităţi 5-7 română
articol de periodic 1996 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-2, Serie Nouă IONESCU, Cristina (autor) Cursurile Universității de vară pentru monumente istorice, Eger, Ungaria VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 113-114 română
articol de periodic 1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CERNOVODEANU, Paul I. (autor) , POPESCU, Paula (autor) Monumente istorice din comuna Budeasa (raionul și regiunea Pitești) Studii 149-166 română
articol de periodic 1973 Buletinul Monumentelor Istorice: BMI, Anul XLII, nr. 4 VELESCU, Oliver (autor) Nicolae Boșcaiu și Al. Filipașcu, Reintegrarea în peisaj a unor monumente istorice din jud. Suceava 77-77 română
articol de periodic 1982 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, IV POPESCU, Cristian (autor) Considerații asupra realizării machetelor pentru monumente istorice Artă şi Muzeografie 265-267 română, franceză
articol de periodic 1975 Cercetări istorice: CI, VI ABRUDAN, Petru (autor) Mitropolia Moldovei și Sucevei, monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1973-1974 ; 453 p. (P. Abrudan) VI. Recenzii 277-279 română
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia (autor) , CHIRTEA, Ileana (autor) , OLARU, Valeriu (autor) , PRUNĂ, Mariana (autor) , ZELENIUC, Octavia (autor) Interconexiuni lemn - protecție monumente istorice 432-435 română
articol de periodic 2003 Danubius, XXI VEDEȘ, Gabriel (autor) Legislația României în domeniul protejării, restauerării și conservării patrimoniului construit - monumente istorice și de arhitectură 143-179 română
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 CIOCAN, Janeta (autor) Monumente istorice bisericești din eparhia Oradiei, județele Bihor, Sălaj și Satu Mare. Bisericile de lemn 624-626 română
articol de periodic 2014 Muzeul Oltului, 4 LEULESCU, Doina (autor) , GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana (autor) Monumente istorice din zona central-estică a județului Olt Istorie 55-170 română
articol de periodic 1980 Pontica, XIII DIACONU, Petre (autor) De la Dunăre la Mare. Mărturii istorice și monumente de artă creștină 379-382 română
articol de periodic 1990 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LIX, nr. 2 INDICE-INDEX (autor) Indice. Articole și studii apărute în “Monumente istorice și de artă”, în anii 1986-1990 Cercetări documentare 94-96 română
articol de periodic 1995 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXIV, nr. 1-2 IONESCU, Cristina (autor) Influența doctrinelor de restaurare, de la sfârșitul secolului al XIX-lea și până la cel de-al doilea război mondial, asupra restaurării de monumente istorice din România. Analiză de caz: Restaurarea schitului Stănești -Vâlcea Conservare-restaurare 109-121 română
articol de periodic 1999 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXVIII, nr. 1-2 ȘERBAN, Iuliu (autor) Comisiunea Monumentelor Istorice (1892 - 1948). Inventar arhivă. Localități și monumente (A-Z) - dosarele nr.1-3806. Legislație, activitate, organizare, colaborări externe - dosarele 3807-3885 1-197 română
articol de periodic 2008 Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXVII, nr. 1-2 GIURGINCA, Maria (autor) , BADEA, Nicoleta (autor) , RĂDVAN, Roxana (autor) , MEGHEA, Aurelia (autor) Tehnici spectrale utilizate pentru cercetarea și monitorizarea unor monumente istorice din România aflate în restaurare 46-52 română
articol de periodic 1978 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XLVII, nr. 2 Index al autorilor de articole apărute în ”Monumente Istorice și de Artă ” , 1974-1978 94-95 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 IONESCU, Grigore (autor) O nouă carte despre arhitectură: Tîrgoviște, monumente istorice și de artă, de Cristian Moisescu, Ed. Meridiane Conservare - restaurare 93-93 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 1 MAKSUTOVICI, Gelcu (autor) Ioan Godea, Ioana Cristache-Panait, Monumente istorice bisericești din Eparhia Oradiei, Ed. Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Oradea, 1978 Conservare - restaurare 95-95 română
articol de periodic 1981 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul L, nr. 2 NICULĂESCU, Mihai (autor) Cîteva monumente istorice din Tîrgoviște în contextul sistematizării urbane de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX- lea Comunicări 62-64 română
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XV, nr. 1 LUNGU, Radu (autor) Orașul de Floci – Monumente istorice Studii şi Comunicări 35-40 română
articol de periodic 1984 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XV, nr. 1 TEODORESCU, Virgiliu Z. (autor) Contribuția pictorului Paul Molda la restaurarea unor monumente istorice Din istoria restaurării monumentelor 64-70 română
articol de periodic 1985 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 1 GRIGORESCU, Ion (autor) Aurelia Mincă, Mihail Butoi, Monumente istorice și de artă din județul Olt, Ed. Meridiane, București,1984 Cronici, recenzii, informaţii 94-95 română
articol de periodic 1985 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVI, nr. 2 Index cuprinzând titlurile studiilor și articolelor apărute în “Monumente istorice și de artă”, în anii 1979 – 1985 93-96 română
articol de periodic 1986 Revista Muzeelor și Monumentelor - Monumente Istorice și de Artă: RMM-MIA, Anul XVII, nr. 2 IORDĂCHESCU, Eugeniu I (autor) Translația a două monumente istorice și de arhitectură bucureștene (Mihai Vodă și Sf. Ilie Rahova) Conservare - restaurare 66-75 română
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI CHITU, Dorina (autor) Monumente istorice de artă religioasă din Țara Năsăudului 231-236 română
articol de periodic 2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele descoperiri arheologice, muzee și monumente istorice din Turcia II. Istorie universală 189-196 română
articol de periodic 1981 Ziridava, XIII GLUCK, Eugen (autor) , KISS, Nicolae (autor) Monumente și locuri istorice din județul Arad legate de mișcarea națională pentru desăvărșirea unității statale românești (secolele XVIII-XX)