Criterii căutate

  • Ai căutat: muncă

Sumarul rezultatului căutării

  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "muncă" 96 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2009 Acta Bacoviensia: ActaBC, IV NIȚU, Ionela (autor) , PINTILIE, Dan (autor) Participarea argeșenilor cu material etnografic la expoziția "Munca Noastră Românească" din anul 1934 189-193 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X NIȚU, Ionela (autor) Activitatea inspectoratului "Muncă și Lumină" Rîmnicu Vîlcea 1941-1944 363-380 română
articol de periodic 2016 Acta Bacoviensia: ActaBC, XI IFTIMI, Rodica (autor) Selecționarea documentelor la creatorii și deținătorii de documente. Studiu de caz: inspectoratul teritorial de muncă (I.T.M.) Iași 357-366 română
articol de periodic 1964 Acta Musei Napocensis: ActaMN, I TOTH-GASPAR, M. (autor) Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste până la sfârșitul sec. XIX. Studii 255-285 română
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII NEAMȚU, Alexandru (autor) Forța de muncă salariată în industria extractivă din Transilvania în secolul XVIII Studii şi Materiale 251-266 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XV BRATU, Ioan (autor) , HERCHI, Iosif (autor) Aspecte ale climatului revoluționar din județul Bihor în perioada 1928-1933. Conflictele de muncă 567-581 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVI BOTEZAN, Liviu (autor) Aspecte ale vânzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de Conscripția Czirákyană Studii 337-355 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII BOTEZAN, Liviu (autor) Aspecte ale vânzării forței de muncă de către iobagii transilvăneni la începutul veacului al XIX-lea oglindite de Conscripția Czirákyană (II) Studii 241-258 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVIII BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) Studii 237-254 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1982 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIX BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) Studii 187-203 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1987 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. III. Dările în muncă. Datoriile iobăgești Istorie Medie 263- română
articol de periodic 1988 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău WAGNER, Ernest (autor) Obligațiile iobăgești din fostul domeniu al cetății Cehu Silvaniei în preajma și în timpul răscoalei lui Horea. 1780-1785. IV. Dările în muncă. Torsul și țesutul Istorie Medie 361- română
articol de periodic 2008 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Considerații asupra activității societății „Muncă și Voie Bună” în județul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 553-559 română
articol de periodic 2010 Actualitatea Muzicală, Serie nouă, Nr.4 (CVI) BĂDULESCU, Alexandru Ion (autor) Talent, muncă, măiestrie Cronici, comentarii 17 română
articol de periodic 2009 Alt Schaessburg, 2, seria Istorie. Patrimoniu NICULINA, Ciotloș (autor) Ritm de muncă și instrumentar agricol în Transilvania de sud-est în secolul al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea Istorie 58-76 română
articol de periodic 1998 Analele Banatului: AnB, 4, seria Etnografie LUCA, Gabriela (autor) Muncă, bani și etică la carașoveni 125-132 română
articol de periodic 2011 Analele Brăilei: AnBr, 11, seria istorie-cultură-civilizație DEMERGIAN, Viorica (autor) Primele zile în colonia de muncă Șchei, G.A.S. Iosif Clisici, județul Brăila 211-218 română
articol de periodic 1922 Analele Dobrogei: AnD, III, nr. 4 ROMAN, Ioan (autor) Drepturile, Sacrificiile și Munca Noastră în Dobrogea față de pretențiile bulgarilor 445-501 română
articol de periodic 2012 Analele Dobrogei: AnD, X-XIII, serie nouă ȘERBAN, Olivia (autor) Organizarea construcției și problema forței de muncă la Canalul Dunăre-Marea Neagră 327-339 română
articol de periodic 1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, seria 1965-1967 KOS, Karoly (autor) Vechi forme de muncă agricolă în cîteva sate din jurul Clujului 227- română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET, X BLAGA, Iuliana (autor) Contribuții la studiul formelor tradiționale de întrajutorare în muncă - claca 255-260 română
articol de periodic 2003 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei: AMET BLAGA, Iuliana (autor) Obiceiurile de muncă din Transilvania, reflectare a unității obiceiurilor populare 257-269 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotărâtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca din România în perioada 1893-1914. Istorie 343-351 română
articol de periodic 1996 Banatica, 14 GRAF, Rudolf (autor) Forța de muncă pe posesiuinile bănățene ale StEG. Structura ei 235-234 română
articol de periodic 1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Tehnica agricolă și ritm de muncă (sec. al XVIII-lea și începutul sec. al XIX-lea) - Ștefănescu Barbu IV. Recenzii 243-345 română
articol de periodic 1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, I CÎNCEA, P. (autor) Condiții de muncă în serviciile Primăriei orașului București (1880-1900) Note şi comunicări 333-339 română
articol de periodic 1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CREȚEANU, Radu (autor) Cei ce au ctitorit cu munca, zugrăviți în bisericile de pe valea Motrului Note 256-256 română
articol de periodic 1971 Carpica, IV RUSU, Dumitru (autor) Principalele legi cu privire la muncă din România până la 1918 și atitudinea mișcării muncitorești față de acestea 415-437 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX OLTEANU, Ștefan (autor) Lupta pentru libertate și independență a poporului nostru în sec. XIV-XVI, oglindită în două instituții medievale românești: posada și munca la cetate 41-50 română
articol de periodic 1972 Centenar Muzeal Orădean ILEA, Ana (autor) Obligațiile în muncă pe domeniul capitlului în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 237-243 română
articol de periodic 1975 Cercetări istorice: CI, VI BOLD, Em (autor) , IACOB, Gh. (autor) Contribuții privind studierea și cunoașterea legislației muncii din România. Legea Camerelor de muncă din 1927 IV. Istorie politică şi social-economică 217-228 română
articol de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. 3, martie, Actualitatea filmului românesc față în față cu actualitatea țării Dragoste și muncă 22
articol de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. 4, aprilie, Munca artistului în dialog cu o țară a muncii MOSCU, Copel (autor) Munca artistului în dialog cu o țară a muncii 2-3
articol de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran In memoriam O putere de muncă devoratpare 8
articol de periodic 1983 Cinema, XXI, nr. 5, mai, Munca activistului. În centrul ei: Omul. Așa-i în viață. Așa ar trebui să fie și pe ecran MARINESCU, Margit (autor) În direct de la New York Numai munca mă ajută să trăiesc 12-13
articol de periodic 1983 Crisia, XIII FABIAN, I. (autor) Considerații cu privire la obligațiile în muncă ale locuitorilor din Gurbediu (comitatul Bihor) între anii 1772-1834 III. Articole şi note 509-515 română
articol de periodic 1990 Crisia, XX ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Aspecte ale procesului de accelerare a ritmului de muncă în gospodăria țărănească bihoreană (sec. XVII-XIX) III. Etnografie 371-381 română
articol de periodic 2013 Crisia, XLIII POP, Marin (autor) Corneliu Coposu în lagărul de muncă forțată de la Capul Midia (1950-1952) 183-190 română
articol de periodic 2009 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie POPA, Costin (autor) Muncă patriotică în acorduri wagneriene română
articol de periodic 2011 Cronica Muzicală online, 1 ianuarie - 30 iunie POPA, Costin (autor) Nelly Miricioiu: „Deviza mea – credința în Dumnezeu și munca enormă” română
articol de periodic 1986 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, II TUDOR, Constantin (autor) Contribuții privind studierea structurii proprietății agrare și a regimului de muncă în agricultura județului lalomița în perioada interbelică Istorie 291-296 română, germană
articol de periodic 1971 Cumidava, V ȘELARU, Gheorghe (autor) Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "Honterus" - Brașov (1925) 285- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
articol de periodic 1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MAFTEI, Neculai (autor) Un conflict colectiv de muncă la "Șantierele Române de la Dunăre", Galați (1935-1936) 207- română
articol de periodic 2004 Istros, XI DOBRINCU, Dorin (autor) Prestațiile în muncă față de stat și turci în Moldova epocii fanariote 311-325 română
articol de periodic 2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV FIRESCU, Viorel-Albinel (autor) Anul 1940 din perspectiva rapoartelor Camerei de Muncă a Ținutului Olt. Aspecte sociale și economice II. Istorie 199-207 română
articol de periodic 1979-1981 Marmatia, 5-6 OPRIȘ, Valeriu (autor) Baia Sprie - mobilitatea teritorială a forței de muncă din industria minieră 381-385 română
articol de periodic 2013 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 9, serie nouă DRAGOMAN, Radu-Alexandru (autor) , FLOREA, Mihai (autor) Preambul la o cercetare arheologică a fostei colonii de muncă forțață din perioada comunistă de la Poarta Albă, România 231-242 română
articol de periodic 1971 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 MARIN, Ionel (autor) Conflicte de muncă în perioada 1913-1916 în orașul Piatra-Neamț Note şi discuţii 553-556 română, franceză
articol de periodic 1983-1985 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis MARIN, Ionel (autor) Condițiile de viață și de muncă ale maselor muncitoare din județul Neamț între anii 1900-1940 Istorie 175-190 română, franceză
articol de periodic 2004 Mousaios, IX OPREA, Mădălina (autor) Statutul militar al evreilor din România în perioada 1940-1944. Detașamentele de muncă obligatorie formate din evreii buzoieni 389-407 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II Dr., BUNTA, Petru (autor) , Dr., PROTOPOPESCU, George (autor) Forme și metode folosite în munca cultural-educativă la Muzeul de Istorie al Transilvaniei / Des formes et des méthodes employées dans le travail culturel-éducative au Musée d'Histoire de la Transylvanie 31-37 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV Dr., ILIE, Oana (autor) Mărturii inedite din coloniile de muncă de la Canal / Unpublished testimony from the Danube - Black Sea channel 390-405 română
articol de periodic 2010 Muzeul Național, XXII LANCUZOV, Mihai (autor) Un export de forță de muncă în Cehoslovacia în anul 1947 / Exporting labour force to Czechoslovakia in 1947 173-182 română
articol de periodic 2023 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, iulie BUZAȘ, Andreea (autor) Caracterizarea unui cercetător prin munca și... obiectele sale. Ilie Moise: 75 de ani în 75 de artefacte Ecouri 40-42 română
articol de periodic 1983 Revista arhivelor: RA, 45, nr. 3 PRUNA, L. (autor) , PASCULESCU, N. (autor) Câteva probleme referitoare la eliberarea actelor de vechime în muncă Legislaţie 283-287 română
articol de periodic 1984 Revista arhivelor: RA, 46, nr. 1 Câteva probleme referitoare la eliberarea actelor de vechime în muncă (lI) Legislaţie 51-56 română
articol de periodic 1987 Revista arhivelor: RA, 49, nr. 4 MITRESCU, El. (autor) Unele concluzii ce se desprind din instruirea responsabililor cu munca de arhivă de la organizațiile socialiste din Capitală Teorie şi practică arhivistică 445-446 română
articol de periodic 1988 Revista arhivelor: RA, 50, nr. 3 DOGARU, Maria (autor) Instruirea responsabililor cu munca de arhivă din ramurile învățământ și construcții industriale Teorie şi practică arhivistică 262-266 română
articol de periodic 2008 Revista arhivelor: RA, 74, nr. 2 MICHELSON, Paul E. (autor) "Un program de muncă": Constantin Moisil and the Founding of "Revista Arhivelor", 1923-1926 Studies of history 148-159 engleză
articol de periodic 2009 Revista arhivelor: RA, 75, nr. 1 BUCHHOLZ, Matthias (autor) Munca arhivistică - (uneori) mai mult decât un act de prevenire a amneziei. Cazul "Arhivei literaturii oprimate din RDG" Archive studies 53-63 română
articol de periodic 2019 Revista Bistriței: RB, XXXIII DĂRĂBAN, Alexandru (autor) Propuneri de trimitere în lagărele de muncă forțată a unor locuitori din fostul județ Năsăud (actual Bistrița-Năsăud) 164-206 română, franceză
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 1 IACOB, VASILE (autor) Muncă asiduă, rezultate pe măsura așteptărilor 74-75 română
articol de periodic 1990 Revista Muzeelor: RM, 3-4 NEDELEA, DUMITRU (autor) Munca de cercetare științifică și de valorificare a patrimoniului de orologerie ploieștean 115-117 română
articol de periodic 2005 Revista Muzeelor: RM, nr. 2 MAÎTRE, Allain Olivier (autor) Întâmpinarea publicului la Muzeul Nogent sur Marne: Un exemplu de muncă de proximitate în împrejurimile Parisului Muzeografie 50-56 română
articol de periodic 2001 Scena, nr. 1, ianuarie MANEA, Crenguța (autor) Dan Aștilean: "Imens de multă muncă" Dialog 6-8 română
articol de periodic 1962 Studii și Articole de Istorie: SAI, IV N., Adăniloaie (autor) , PREDA, Elvira (autor) Munca de cercetare în domeniul istoriei locale 19-36 română
articol de periodic 1966 Studii și Articole de Istorie: SAI, 8 TABORSKY, Roland (autor) Aspecte de critică socială în revista meseriașilor „Munca", editată la Sebeș între 1908 și 1910 Miscellanea 281-292 română
articol de periodic 2014 Studii și Articole de Istorie: SAI, 81 PASCA, Vlad (autor) Munca obligatorie a evreilor din România (1940-1944). Documente [Forced Labor of Jews in Romania (1940-1944). Documents], Iași, Polirom și București, Editura Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", 2013. (Vlad Pașca) RECENZII 279-282 română
articol de periodic 1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii RUSU, Dumitru (autor) Mișcarea muncitorească - factor hotîrîtor pentru adoptarea legilor referitoare la munca in România în perioada 1893-1914 343-351 română
articol de periodic 1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Alexandru (autor) Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
articol de periodic 1957 Teatrul, an II, nr. 11, noiembrie VIȘNEVSKI, Vsevolod (autor) Munca asupra “Tragediei optimiste” 47–51 română
articol de periodic 1959 Teatrul, an IV, nr. 3, martie POPA, V. (autor) Din munca noastră, a amatorilor... 78–79 română
articol de periodic 1959 Teatrul, an IV, nr. 6, iunie BĂRBUȚĂ, Margareta (autor) Pasiune și spirit de răspundere – Munca teatrelor cu autorii dramatici 1–5 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 3, martie Autori, regizori, actori, teatre… despre munca și proiectele lor 1–11 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 8, august DIMIU, Mihai (autor) Valorificarea scenică a piesei originale contemporane - Aspecte din munca regizorală: „Ferestre deschise” la Sibiu 7–15 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 9, septembrie HARAG, György (autor) Forța principală a spectacolului: munca regiei cu actorii 8–15 română
articol de periodic 1961 Teatrul, an VI, nr. 11, noiembrie Munca regizorului de culise 68–72 română
articol de periodic 1962 Teatrul, an VII, nr. 9, septembrie SIMIONESCU, Ion (autor) Gînduri despre munca cu actorul 42–43 română
articol de periodic 1963 Teatrul, an VIII, nr. 1, ianuarie ȘTEFĂNESCU, Al. I. (autor) Categorii neexplorate și muncă colectivă 57–60 română
articol de periodic 1964 Teatrul, an IX, nr. 9, septembrie MUNTEANU, Nicolae (autor) Profilul și stilul de muncă în conducerea teatrelor (din referatul „Profilul și stilul de muncă al directorului de teatru” prezentat la Plenara Consiliului Teatrelor) 17–22 română
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 6, iunie NARTI, Ana Maria (autor) Tot despre munca actorului – colaborarea cu regizorul 34–43 română
articol de periodic 1965 Teatrul, an X, nr. 10, octombrie ANGHELESCU, Marcel (autor) Spor la muncă și noi succese ! 62–63 română
articol de periodic 1971 Teatrul, nr. 9 MATYAS, Eugenia (autor) Un personaj adevărat: tovarășul meu de muncă 39–40 română
articol de periodic 1974 Teatrul, nr. 5 MIRODAN, Alexandru (autor) Jago în muncă de reabilitare 47–47 română
articol de periodic 1974 Teatrul, nr. 12 TUTUNGIU, Paul (autor) De vorbă cu Mircea Radu Iacoban despre debutul în teatru, „munca” de spectator și prezentul și viitorul teatrului românesc 47–48 română
articol de periodic 1981 Teatrul, nr. 7-8 Muncă, democrație, cultură 7–9 română
articol de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. 1-2-3 ȘIREANU-CHIRVASIU, Olivia (autor) Silviu Purcărete: Dramaturgul trebuie implicat în munca spectacolului (anchetă) Ce se întîmplă cu dramaturgia naţională ? 8-9
articol de periodic 1993 Teatrul Azi, nr. 6-7 POP, Elisabeta (autor) Vremea contractelor de muncă sau Toți au dreptate ! Secretarul literar are cuvîntul 37-37
articol de periodic 1997 Teatrul Azi, nr. 6-7 SOLOMON, Dumitru (autor) Actorul față cu munca Antiteze 2 română
articol de periodic 2007 Teatrul Azi, nr. 1-2 ȘTEFAN, Alexandru (autor) Munca actorului cu Esrig însuși Ateliere 31-34 română
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie POPESCU, Alexandru (autor) Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin Etnografie şi folclor 205-214 română, franceză
articol de periodic 1988 Tibiscum, VII, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Unelte și metode legate de munca câmpului în satele de pe Valea Almăjului și în câteva sate din clisura Dunării Etnografie - Folclor 41-48 română, engleză
articol de periodic 1979 Ziridava, XI IANCU, Constantin (autor) Rolul sindicatelor în promovarea inițiativelor muncitoprești și a metodelor avansate de muncă
articol de periodic 1979 Ziridava, XI TRUȚĂ, Horia (autor) Educarea pionierilor și șoimilor patriei în spiritul dragostei față de muncă