Criterii căutate

  • Ai căutat: razboiul de independenta

Sumarul rezultatului căutării

  • Itinerare eroice 1877-1878, Jurnale de operații ale unor unitați militare participante la Războiul de Independență
  • Alte fișe de catalog care conțin expresia "razboiul de independenta" 72 - vezi mai jos.
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XV-XX-II ARTIMON, Elena (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor meleagurilor Văii Trotușului la războiul de Independență Istorie 85-89 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII RĂDULESCU, Marius (autor) Puterea armată română în Războiul de Independență (1877) 157-166 română
articol de periodic 1977 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XIV GROZA, Liviu (autor) Un bănățean participant la războiul de independență: capitanul Moise Groza 469-482 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1977 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, I, Acta Mvsei Porolissensis CIOCEAN, Valeria (autor) Poziția populației sălăjene față de războiul pentru independența României din anii 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 257-261 română; rezumat franceză
articol de periodic 1978 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, II, Acta Mvsei Porolissensis FĂRCAȘ, Ananie (autor) Sălăjenii și războiul de Independență al României Istorie modernă 213-217 română; rezumat engleză
articol de periodic 2023 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 12, Număr dedicat împlinirii a 100 de ani de la fondarea Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” (1923-2023) KARDA, Bianca R. (autor) Războiul de Independență al României reflectat în publicația săptămânală Le Monde Illustré / Romanian Independence war seen by french magazine Le Monde Illustré ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 223-229
articol de periodic 1994 Analele Banatului: AnB, III, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Traian Doda și războiul de independență (1877-1878) 364-270 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă SCURTU, Constantin (autor) Infanteria română în războiul de independență 26-32 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 1, serie nouă BORANDĂ, Georgeta (autor) Războiul de independență reflectat în medalistica națională 149-152 română
articol de periodic 2005 Analele Dobrogei: AnD, VIII, serie nouă COJOC, Mariana (autor) Primul deceniu de administrație românească la Constanța după războiul de Independență 38-46 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie PLEȘA, Ioan (autor) Un manuascris literar din comuna Mogoș, județul Alba, referitor la războiul de independență al României din 1877-1878 445-474 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II SĂRĂȚEANU, Ion Rusu (autor) Războiul de independență expresie a voinței întregului popor român 23-27 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II DOMNICI, Ștefan (autor) Mișcarea muncitorească din România și războiul de independență 33-38 română
articol de periodic 1977 Arhiva Someșană: ArhSom, seria II RULEANU, Octavian (autor) Războiul de independență - izvor de vobrantă evocare în literatură 50-55 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX CIUTĂ, Ioan (autor) Unele aspecte privind starea materială și de spirit a maselor populare băcăuane și nemțene și contribuția lor la războiul de independență 139-146 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX CANTEMIR, Traian (autor) Războiul de independență națională în folclor 187-199 română
articol de periodic 1977 Carpica, IX COSMESCU, Marin (autor) Legende și novele de Gr.H. Grandea inspirate din războiul pentru independență 211-216 română
articol de periodic 1983 Carpica, XV ARTIMON, Elena (autor) Războiul de independență oglindit în medalistică și piese decorative aflate în colecțiile muzeului băcăuan 219-228 română
articol de periodic 1977 Cercetări istorice: CI, VIII CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
articol de periodic 1977 Crisia, VII FAUR, Viorel (autor) Listele bihorene de subscripții pentru ajutorarea ostașilor români răniți în războiul de independență (1877-1878) II. Documente 379-387 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Războiul de independență și revista "Familia" - Faur V. IV. Recenzii 643-645 română
articol de periodic 2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind veteranii de război putneni din războiul de independență de la 1877-1878 .9-61 română
articol de periodic 2013 Cronica Vrancei, XVII ILIESCU, Ionuț (autor) , MIRON, Gheorghe (autor) Aspecte privind împroprietărirea în Dobrogea a veteranilor din războiul de independență (1877-1878). Studiu de caz pentru județul Putna 62-88 română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
articol de periodic 1994 Hierasus, IX CIUBOTARU, Ștefan (autor) Războiul de independență și Botoșanii 505-510 română
articol de periodic 1997 Litua - Studii și Cercetări, VII POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
articol de periodic 1971 Marmatia, II MIHOC, Blaga (autor) Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
articol de periodic 1977 Marmatia, 3 BABICI, I. (autor) Contribuții maramureșene la războiul de independență 79- română
articol de periodic 1983-1985 Memoria Antiquitatis: MemAntiq, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis COZARESCU, Epifanie (autor) Îngrijirea în Roman a ostașilor bolnavi și răniți din Războiul de Independență Istorie 167-174 română, franceză
articol de periodic 1978 Mousaios, II DASCĂLU, Pantelimon (autor) Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
articol de periodic 2004 Mousaios, IX NICOLESCU, Valeriu (autor) Contribuția militară și materială a județului Buzău la războiul de independență 241-265 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CEAUȘESCU, Ilie (autor) Efortul militar al României în războiul de independență din 1877-1878 / L'effort militaire de la Roumanie dans la guerre d'indépendance de 1877—1878 25-31 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BANTEA, Eugen (autor) Reglementările de pace după războiul de independență / Les réglementations de paix après la guerre d'indépendance de la Roumanie 39-43 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ANTIP, Constantin (autor) Războiul de independență în presa vremii / La guerre de l'indépendance dans la presse de l'époque 45-50 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ANGHEL, Gheorghe (autor) Considerații privind efortul economico-financiar al României pentru războiul de independență / Considérations en ce qui concerne les efforts économiques et financiers de la Roumanie pour la guerre d'indépendance 203-206 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița 253-257 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MARIN, George (autor) Socialiști în cadrul armatei române în războiul de independență (1877-1878) / Les socialistes dans le cadre de l'armée roumaine dans la guerre pour l'indépendance nationale (1877—1878) 263-267 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV acad., CERNOVODEANU, Paul (autor) Războiul de independență în lumina rapoartelor atașatului militar american lt. F.V. Greene / La guerre pour l'indépendance dans la lumière des rapports de l'attaché militaire américain lt. F. V. Greene 275-279 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV AVRAM, Cezar (autor) , RĂDULESCU, Toma (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance 305-311 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la războiul de independență / Contributions du dép. de Gorj à la guerre d'indépendance 313-317 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV MINUȚ, Adolf (autor) Contribuții privind participarea jud. Neamț la războiul de independență / Contributions concernant la participation du département de Neamț, à la guerre de l'indépendance 341-344 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV STĂNESCU, Iulia (autor) Contribuția femeilor prahovene la războiul de independență / La contribution des femmes du département de Prahova à la guerre d'indépendance 359-363 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PASCU, Adrian (autor) , TUDORACHE, Ioan (autor) Participarea maselor populare din jud. Ilfov la războiul de independență / Des aspects concernant la participation des masses populaires du département d'Ilfov à la guerre d'indépendance 375-381 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CHIOREAN, Ioan (autor) Contribuții transilvănene la războiul de independență a României / Contributions transylvaines à la guerre d'indépendance de la Roumanie 399-406 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV URECHE, Lazăr (autor) Solidaritatea românilor din nord-estul Transilvaniei cu războiul pentru independența națională a României / La solidarité des Roumains du nord-est de la Transylvanie à la guerre pour l'indépendance nationale de la Roumanie 407-412 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ADAMACHE, Adrian (autor) , IOSEFIDE, Elena (autor) Pictorii participanți oficiali la războiul de independență, martori ai istoriei / Des peintres participants officiels à la guerre de l'indépendance „témoins de l'histoire" 483-490 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV BĂDULESCU, Alexandru (autor) Eroismul ostașilor români în războiul de independență oglindit în creația muzicală din a doua jumătate a sec. al XIX-lea / L'héroïsme des soldats roumains dans la guerre d'indépendance reflété dans la création musicale de la deuxième moitié du XIXe siècle 565-570 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CRISTEA-PITEȘTEANUL, Gherasim (autor) Războiul de independență în documentele Episcopiei Rîmnicului și Argeșului / La guerre d'indépendance dans les documents de l'évêché de Rimnic et d'Argeș 571-574 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV GUZIEC, Margareta (autor) Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați 575-578 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI CIOBANU, Radu (autor) Evoluția ideii de independență la românii dobrogeni între revoluția condusă de Tudor Vladimirescu și războiul pentru neatîrnarea neamului (1821-1977) / 219-225 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Picturi puțin cunoscute cu subiecte din războiul de independență datorate lui Johann Nepomuk Schonberg / Lesser - Known paintings by Johann Nepomuk Schônberg inspired by the war of Independence of 1877 - 1878. 85-105 română
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Parlamentul României și Războiul de Independență 126-129 română; engleză
articol de periodic 2020 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVII, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Dragoș (autor) Tehnica de luptă a armatei române în Războiul de Independență (1877-1878) / Combat equipment of the Romanian army in the War of Independence (1877-1878) History / Istorie 310-317 română (rezumat în română şi engleză)
articol de periodic 1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I MATEI, Alexandru (autor) Războiul de independență și Turda - Contribuții documentare - 155-167 română
articol de periodic 1977 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis MATEI, Alexandru (autor) Războiul pentru independență - moment de manifestare a unității și solidarității românești. Contribuții documentare Centenarul independenţei de stat a României 70-104 română, franceză
articol de periodic 2012 Sargetia. Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Transilvănencele și Războiul de Independență Studii, articole, comunicări 359-369 română, engleză
articol de periodic 1979 Studii și Articole de Istorie: SAI, 39-40 ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Contribuția țărănimii la Războiul de independență din 1877-1878 În ajutorul perfecţionării profesorului de istorie 170-181 română
articol de periodic 2004 Studii și Articole de Istorie: SAI, 69 SERBAN, Constantin (autor) Aprecieri internaționale privind participarea armatei române la Războiul de Independență din 1877-1878 Miscelaneea 148-154 română
articol de periodic 1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind solidaritatea românilor transilvăneni cu România, în războiul de independență 265- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul (autor) Astra - promotoare a mișcării naționale transilvănene de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1977-1878 89- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie ABRUDAN, Paul (autor) Documente inedite privind mișcarea națională a românilor transilvăneni de solidaritate cu România în războiul pentru independență din 1877-1878 119- română
articol de periodic 1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie PAVEL, Teodor (autor) Mișcarea națională română după războiul de independență (1878-1883) 157- română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 NEAMȚU, Stelian (autor) Participarea Regimentului 7 Dorobanți la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 27-30 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 NĂSTASE, Constantin (autor) , DOBRIN, Părvan (autor) Mărturii dâmbovițene despre Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 31-35 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 DEFTU, Florica (autor) , GIOGLOVAN, Radu (autor) , POPESCU, Dumitru (autor) , BOȘTINARU, Victor (autor) Din contribuția dâmbovițenilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 51-57 română
articol de periodic 1977 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 09 IONESCU, Dumitru P. (autor) Contribuția ceferiștilor la Războiul de Independență CENTENARUL INDEPENDEŢEI DE STAT A ROMÂNIEI 59-65 română
articol de periodic 1976 Ziridava, VI GREFFNER, Otto (autor) , IONUȚAS, Cătălin (autor) "Ilustrierte Kriegs-Chronik", publicație în limba germană despre războiul de independență din 1977-1978
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII ROZ, Alexandru (autor) Războiul de independență oglindit într-o gazetă din Arad
articol de periodic 1977 Ziridava, VIII VATAMANIUC, D. (autor) Ioan Slavici și războiul de independență
articol de periodic 1978 Ziridava, IX GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la activitatea științifică și literară a lui Ioan-Iosif Goldiș, legatăde războiul de independență din 1877-1878
articol de periodic 1978 Ziridava, IX NICA, Melente (autor) Războiul de independență în calendarele și almanahurile românești cu largă circulație în zona Aradului
articol de periodic 2000 Ziridava, XXII GLUCK, Eugen (autor) Războiul de independență al României în vizounea presei austriece