Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 publicații
  • 80 de volume
  • 451 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
literatură gri 1993 75 de ani de la Unirea cu Patria Mamă: Bucovina, pâmânt românesc (1918 - 1993)
Număr de volume:1
Bucovina; Istorie modernă; Istorie antică; Istorie medievală; istorie contemporana ANDRONIC, Mugur (autor)
periodic Archiva Moldaviae
Numere de reviste:14
Basarabia; Bucovina; istorie; Moldova; religie; ROMÂNIA; Transnistria; fond arhivistic; Memorii; Documente; Jurnale; arhivă
carte 1967 Biserica Arbure
Număr de volume:1
Colecția: Monumente istorice mic îndreptar
Suceava (judeţ); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Bucovina (Regiune); Biserica Arbore - judeţul Suceava (Monument istoric); Monument istoric (categorie); arhitectură ecleziastică (categorie); colecţia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie) CAPROȘU, Ioan (autor)
carte 2016 Cercetări arheologice în Bucovina
Număr de volume:1
Bucovina; Suceava; Repertoriu; sit arheologic; repertoriu arheologic; patrimoniu arheologic; descoperiri arheologice ANDRONIC, Mugur (autor)
carte 2021 Fortificaţiile Bucovinei de-a lungul vremii / Bukovina fortifications over time
Număr de volume:1
Bucovina; Suceava; Aşezare fortificată; Fortificaţie; repertoriu arheologic; situri arheologice; sinteză arheologică ANDRONIC, Mugur (autor)
carte 1998 Huţulii: o minoritate din Bucovina / The Hutsuls: a minority in Bukovina
Număr de volume:1
Bucovina; minoritate etnică; huţuli; volum de studii ANDRONIC, Mugur (redactor)
carte Istoria Bucovinei
Număr de volume:2
Bucovina; Evul Mediu; Antichitate; sinteză; preistorie; istoria Bucovinei; sinteză istorică; sinteză arheologică ANDRONIC, Mugur (autor), ANDRONIC, Mugur (autor)
carte 1929 Refugiaţii moldoveni în Bucovina. 1821 şi 1848
Număr de volume:1
Constantin Hurmuzachi (Istorie); istorie (Istorie); istorie modernă românească (Istorie); intelectual moldovean (Istorie); boier moldovean (Istorie); Bucovina (tinut); Moldova (tinut); refugiat moldovean (refugiat); refugiat politic (refugiat) BALAN, TEODOR (autor)
carte 2017 Sistemul austriac de forturi din Bucovina de la Gura Humorului / The Austrian forts in Bukovina (Romania): an insight into the fortification system at Gura Humorului
Număr de volume:1
Bucovina; Gura Humorului; fort; istorie militară; catalog de documente; arheologie militară; forturi austriece ANDRONIC, Mugur (autor)
carte 2001 Toate drumurile duc la....Putna: ghidul turistic complet şi practic al Moldovei lui Ştefan cel Mare şi Sfânt
Număr de volume:1
Bucovina; Moldova; turism cultural; ghid turistic; turism istoric ANDRONIC, Mugur (autor), NESTEROV, Tamara (autor)
volum de carte 1998 1848 la români, anul 1998, Revoluția în viziunea contemporanilor Blaj; Bucovina; Moldova; Ţara Românească; Transilvania; Unirea Principatelor; revolutia de la 1848 BODEA, CORNELIA (autor)
volum de literatură gri 1993 75 de ani de la Unirea cu Patria Mamă: Bucovina, pâmânt românesc (1918 - 1993), anul 1993 Bucovina; Marea Unire; Istorie modernă; Ţara Moldovei; Istorie antică; Istorie medievală; Hurmuzachi; istoria românilor; perioada paşoptistă; istorie contemporana ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de periodic 2002-2003 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXIX-XXX, nr. în TOM: 2, anul 2002-2003 Evul Mediu românesc (Perioadă istorică); epoca fanariotă (Perioadă istorică); Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); ţărănime (Categorie socială); boierime (Categorie socială); Marea Unire (Eveniment istoric); Ciprian Porumbescu (Compozitor); Frontul Renaşterii Naţionale (Partid politic); Cernăuţi (oraş); personalităţi bucovinene (personalităţi); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); carte veche străină (Carte); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Simion Florea Marian (folclorist); documente medievale (document); documente moldoveneşti (document); istoria învăţământului (subiect); ocupaţia sovietică (subiect); politici culturale (subiect); represiunea comunistă (subiect); Învăţământul interbelic (subiect); Restaurare (domeniu); Cronica lui Grigore Ureche (cronică); Conferinţa de Pace de la Paris (conferinţă de pace); Congresul de la Paris (congres de pace); Minoritatea polonă (minoritate) COCUZ, Ioan (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), EPURE, Violeta-Anca (redactor), MAREȘ, Ion (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), PÎNZARIU, Cristina (redactor)
volum de periodic 2004-2005-2006 Anuarul Complexului Muzeal Bucovina: Suceava, XXXI-XXXII-XXXIII, anul 2004-2005-2006 Bucovina (Regiune); situl de la Iţcani-Ferma 2 (Sit arheologic); situl de la Bosanci-La Pod la Rediu (Sit arheologic); Primul Război Mondial (Eveniment istoric); Vasile Mălinescu (Revoluţionar paşoptist); rebeliunea legionară (Eveniment); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări arheologice de teren (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Complexul Muzeal Bucovina (Muzeu); Casa Memorială „Simion Florea Marian” (Muzeu); Istoria culturii (ramură a istoriei); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); documente istorice (document); cultura Cucuteni (cultură arheologică); Obiceiuri de iarnă (subiect); restaurarea artefactelor din piele (subiect); istro-români (subiect); tehnologii tradiţionale în restaurare (subiect); factori de eroziune (subiect); situri arheologice (monument); Biserica Fetelor din Suceava (monument); colecţii arheologice (colecţie); epoca bronzului (epocă istorică); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); Universitatea din Cernăuţi (unitate de învăţământ); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); fondul memorialist-documentar „Simion Florea” (fond); Vase antropomorfe (artefact); vase cucuteniene (artefact); podoabe din metal (artefact); Minoritatea polonă (minoritate); descoperiri arheologice (descoperire); Familia Cantemir (familie domnitoare din Moldova) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), NICULICĂ, Bogdan-Petru (secretar de redacție), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 1965 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", II, anul 1965 Bucovina; Nicolae Iorga; Al Doilea Război Mondial; Dacia Romană; Imperiul Bizantin; Germania Nazistă; Marea criză economică; Unirea Principatelor; istoria modernă a României; istorie medievală românească; Asociaţia lucrătorilor tipografi din România POPOVICI, Valerian (autor), BENDITER, Janeta (redactor), BERLESCU, Dumitru (redactor), CIHODARU, Constantin (redactor), PETRESCU - DÎMBOVIȚA, Mircea (redactor), BOICU, Leonid (secretar științific de redacție)
volum de periodic 1993 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXX, anul 1993 Alexandru Odobescu; biserică; Bucovina; Iaşi; Miron Costin; Moldova; Melchisedec Ştefănescu; Ienache Cogălniceanu; bibliotecă; Nifon II; Războiul de 30 de ani; pecete; Mănăstirea Trei Ierarhi Iaşi; telefonie; Constantin Hangerli; cancelarie; Aristotel; ţărănime; carte; Revoluţia Franceză; tezaur; Transilvania; Tudor Vladimirescu; Unirea Principatelor Române; Manuscris; reforma agrară BOICU, Leonid (redactor), CAPROȘU, Ioan (redactor), CIOBANU, Veniamin (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (redactor șef), PLATON, Gheorghe (redactor), ȘIMANSCHI, Leon (redactor), ȘANDRU, Dumitru (redactor), VITCU, Dumitru (redactor), ZUB, Alexandru (redactor), SZEKELY, Maria Magdalena (Asistent de redacție)
volum de periodic 2000 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", anul 2000, Omagiu profesorului M. Petrescu-Dîmbovița Bucovina; Carol I; Epir; Suceviţa; Tipografie; Băncile populare din România; Mircea Petrescu-Dâmboviţa; Gherasim Putneanul IONCIOAIA, Florea (redactor șef), MIHALACHE, ANDI EMANUEL (secretar de redacție), CEAUȘU, Mihai-Ștefan (redactor), SOLOMON, FLAVIUS (redactor), ZUGRAVU, Nelu (redactor)
volum de periodic 1990-1991-1992 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XVII-XVIII-XIX, anul 1990-1991-1992 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); boier (Categorie socială); Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov (Cultură); Ştefan cel Mare (Domnitor al Moldovei); Suceava (oraş); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istorie medievală (ramură a istoriei); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); descoperiri arheologice (descoperire) BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), CÂRLAN, NICOLAE (redactor responsabil), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor)
volum de periodic 1993 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XX, anul 1993 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Dimitrie Onciul (Istoric); Ion Nistor (Istoric); Marea Unire (Eveniment); Ciprian Porumbescu (Compozitor); Suceava (oraş); Vladimir Dumitrescu (arheolog); Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Muzeul Bucovinei (Muzeu); Sfatul Domnesc (instituţie medievală); carte veche românească (Carte); Istoria culturii (ramură a istoriei); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Războiul de Independenţă (vegetaţie); documente istorice (document); documente revoluţionare paşoptiste (document); Restaurare (subiect); Societăţi culturale româneşti din Bucovina (subiect); proprietatea domnească (subiect); analize micro-chimice pentru metale (subiect); Imperiul Habsburgic (imperiu); cazania lui Varlaam (lucrare); eneolitic (epocă preistorică); neolitic (epocă preistorică); Mihai Vieazul (domnitor); cahle medievale (artefact); descoperiri arheologice (descoperire) BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 2010 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXVII, anul 2010 Bucovina (Regiune); situl de la Româneşti-Chetriş (Sit arheologic); situl de la Ţolici (Sit arheologic); Teodor Balan (Istoric); Societatea Corală Ciprian Porumbescu (Societate culturală); Ştefan cel Mare (Domnitor al Moldovei); Adrian Petruc (general); monede moldoveneşti (monedă); Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii de arheologie (Studii); Războiul Polono-Sovietic din 1920 (conflict militar); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Simion Tăutul (boier ); Istoria culturii (ramură a istoriei); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); cultura Cucuteni (cultură arheologică); cultura Komariv (cultură arheologică); partide politice din Moldova (subiect); conservarea picturii murale (subiect); mormânt în cistă de piatră (mormânt); morminte tumulare (mormânt); biserici dispărute (monument); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); fondul memorialist-documentar „Simion Florea” (fond); aşezări dacice (aşezări); monede (artefact); statuete antropomorfe (artefact); Simion Florea Marian (foclorist) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura (redactor), Dr., NICULICĂ, Bogdan Petru (secretar de redacție)
volum de periodic 2012 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XXXIX, anul 2012 Bucovina (Regiune); situl de la Târgu Neamţ - Dealul Pometea (Sit arheologic); situl de la Feteşti - La Schit (Sit arheologic); Ovidia Pentelescu (Muzeograf); Ferdinand I (Rege al României); Cercetări arheologice (cercetare); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Primul Război Mondial (conflict militar); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istoria culturii (ramură a istoriei); cultura amforelor sferice (cultură arheologică); Restaurare sticlă (subiect); istoria învăţământului (subiect); istoria Bucovinei (subiect); biserici dispărute (subiect); restaurare pictură (subiect); lumea de dincolo (subiect); fondurile documentare ale monumentelor istorice (subiect); biodegradarea pietrei (subiect); Mihail Jelesneac (restaurator); necropolă medievală (necropolă); Biserica Sfântul Nicolae din Suceava (monument); eneolitic (epocă preistorică); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); cartografie istorică (domeniu de cercetare); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); podoade medievale de cap (artefact); ruble de argint friagesc (artefact); descoperiri arheologice (descoperire) Dr., MAREȘ, Ion (redactor șef), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CREANGA, Doina-Maria (redactor), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 2013 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XL, anul 2013 Bucovina (Regiune); situl de la Şipeniţ (Sit arheologic); Nicolae Labiş (Poet); Ferdinand I (Rege al României); Florin Hău (arheolog); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Primul Război Mondial (conflict militar); Muzeul de Istorie din Siret (Muzeu); cultura Cucuteni (cultură arheologică); restaurarea obiectelor de cult (subiect); conservarea picturii murale (subiect); sigiliile Elenei Cuza (subiect); restaurare de textile (subiect); Monstruoasa coaliţie (alianţă politică); Biserica Mitropolitană din Cernăuţi (monument); colecţia memorial-documentară Petru Comarnescu (colecţie); Neolitic timpuriu (epocă preistorică); neolitic dezvoltat (epocă preistorică); bolta moldovenească (element arhitectonic); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); Mihai Petru Ungureanu; Constatin Lovinescu; Leon Dionisie Mora; Maria Micuţari Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CREANGA, Doina-Maria (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 2014 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XLI, anul 2014 Bucovina (Regiune); Pocuţia (Regiune); Mihai Vasiliu (Muzeograf); mişcarea comunistă (Mişcare politică); Cercetări arheologice (cercetare); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); restaurare pictură (subiect); structuri bolşevice (subiect); Cetatea Sucevei (cetate); tell (aşezare preistorică); colecţia de medalii (colecţie); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); fondul memorialist-documentar „Simion Florea” (fond); Aşezări fortificate (aşezări); aşezări preistorice (aşezări); medalii (artefact); descoperiri arheologice (descoperire) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CREANGA, Doina-Maria (redactor), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 2015 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XLII, anul 2015 Bucovina (Regiune); situl de la Româneşti-Chetriş (Sit arheologic); situl de la Adâncata - Dealul Lipovanului (Sit arheologic); Cercetări arheologice (cercetare); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Primul Război Mondial (conflict militar); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); documente medievale (document); cultura Cucuteni (cultură arheologică); Restaurarea textilelor (subiect); restaurare pictură (subiect); situaţia femeii (subiect); diplomaţia moldoveană din secolul al XVI-lea (subiect); conservarea lemnului (subiect); restaurare obiecte de cult (subiect); Monstruoasa coaliţie (alianţă politică); Cetatea Soroca (cetate); Universitatea Franz Joseph din Cernăuţi (unitate de învăţământ); epitrahil (artefact)
volum de periodic 2016 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XLIII, anul 2016 Bucovina (Regiune); ceramică otomană (Ceramică); Băişeşti (sat); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Primul Război Mondial (conflict militar); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); pelagră (boală); Istoria culturii (ramură a istoriei); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); istoria comunismului (ramură a istoriei); istoria învăţământului (subiect); Restaurarea textilelor (subiect); conservarea lemnului (subiect); Biserica Ortodoxă Română (instituţie de cult); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie experimentală (ramură a arheologiei); epitaf (artefact); anteriu (artefact); Germanii din Bucovina (minoritate) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CREANGA, Doina-Maria (redactor), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 2019 Anuarul Muzeului Bucovinei: Suceava, XLVI, anul 2019 Vorobchievici (familie); Bucovina (Regiune); Grigore Bostan (Scriitor); antisemitism (Ideologie); studii de arheologie (Studii); studii de istorie (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istoria culturii (ramură a istoriei); Manuscrise (document); documente istorice (document); restaurare textile (subiect); bestiar mitologic (subiect); conservare textile (subiect); restaurarea artefactelor din lemn (subiect); demografie istorică (domeniu); eneolitic (epocă preistorică); neolitic (epocă preistorică) Dr., MAREȘ, Ion (redactor responsabil), Dr., BRĂDĂȚAN, Aura (secretar de redacție), Dr., CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor)
volum de periodic 1981 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, VIII, anul 1981 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); artă contemporană (Artă); Mihail Sadoveanu (Scriitor); Vasile Ţigănescu (Scriitor); situl Cetăţuia de la Mereşti (Sit arheologic); George Diamandy (Politician); Nicolae Labiş (Poet); Marea Unire (Eveniment); carte veche românească (Carte veche); ceramică medievală (Ceramică); Suceava (oraş); Revista Ilustrată (revistă); Revista Familia (revistă); Cercetări arheologice (cercetare); tipografia din Rădăuţi (tipografie); Istorie medievală (ramură a istoriei); Artur Gorovei (folclorist); documente medievale (document); istoria mineritului (subiect); istoria Sucevei (subiect); necropolă medievală (necropolă); Cetatea Sucevei (cetate); Biserica Sfântul Spiridon din Suceava (biserică); arheologie medievală (ramură a arheologiei); Al Doilea Război Mondial (război); movile funerare militare (ansamblu) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1982 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, IX, anul 1982 Bucovina (Regiune); Simion Florea Marian (Etnolog); Necropolă tumulară (Sit arheologic); Valeriu Branişte (Politician); carte veche românească (Carte veche); Suceava (oraş); ziarul Patria (revistă); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Muzeul din Rădăuţi (Muzeu); documente medievale (document); Presa bucovineană (subiect); istoria mineritului (subiect); casa Gane-Gorovei (monument); arheologie medievală (ramură a arheologiei); Societatea Şcoala Română din Suceava (societate); Nicolae Titulescu (diplomat); descoperiri monetare (descoperire) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1983 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, X, anul 1983 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Ioan Gheorghiţă (Sculptor); Liviu Marian (Scriitor); Mihail Cuciuran (Scriitor); necropole Sântana de Mureş - Cerneahov (Sit arheologic); cultura Starčevo-Criş (Cultură); Revoluţia Paşoptistă (Eveniment); Revoluţia din 1848 - 1849 (Eveniment); Ciprian Porumbescu (Compozitor); carte veche românească (Carte veche); ceramică medievală (Ceramică); Suceava (oraş); Cercetări arheologice (cercetare); geto-daci (populaţie antică); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Emanuil Grigorovitza (critic literar); Istorie medievală (ramură a istoriei); documente medievale (document); istoria mineritului (subiect); istoria Sucevei (subiect); Cetatea Sucevei (cetate); Imperiul Habsburgic (imperiu); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); descoperiri arheologice (descoperire) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1985 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XI-XII, anul 1985 Moldova (Regiune); Victor Morariu (Scriitor); Virgil Tempeanu (Scriitor); Mihai Teliman (Scriitor); Tedor Balan (Istoric); Teodor Onciulescu (Istoric); Unirea Principatelor (Eveniment); Ştefan cel Mare (Domnitor al Moldovei); Vasile Lupu (Domnitor al Moldovei); ceramică medievală (Ceramică); ceramică de Baia (Ceramică); Iaşi (oraş); studii istorice (studiu); Ţara Moldovei (stat medieval); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Istorie medievală (ramură a istoriei); documente medievale (document); formaţiuni prestatale româneşti (subiect); societate medievală (subiect); istoria Sucevei (subiect); societatea medievală românească (subiect); Cetatea Sucevei (cetate); Suceava (judeţ din România); Bucovina (regiun geografică); armeni (minoritate); descoperiri arheologice (descoperire) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor), IACOBESCU, Mihai (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), DIMITRIU, Eugen (redactor)
volum de periodic 1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XIII-XIV, anul 1987 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Valea Siretului (Regiune); Obcinele Bucovinei (Regiune); boieri moldoveni (Categorie socială); Vasile Bumbac (Poet); ceramică dacică (Ceramică); Învăţători în Bucovina (personalităţi); Ţara Moldovei (stat medieval); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); Sfatul Domnesc (instituţie medievală); carte veche românească (Carte); Istorie medievală (ramură a istoriei); repertoriu arheologic (repertoriu); documente medievale (document); documente domneşti (document); Restaurare (subiect); istoria Sucevei (subiect); Nicolae Costin (cărturar); Cetatea Sucevei (cetate); Mănăstirea Putna (mănăstire); Imperiul Habsburgic (imperiu); tezaur monetar (tezaur); Suceava (oraş din România); comuna Grămeşti (unitate administrativ teritorială); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Şcoala de Arte şi Meserii din Câmpulung Moldovenesc (unitate de învăţământ); Reforma agrară din 1921 (reformă); Aşezări fortificate (aşezări); târguri moldoveneşti (aşezări); inscripţii medievale (artefact); textile (artefact); cahle medievale (artefact); descoperiri arheologice (descoperire); Gheorghe Fira (foclorist) MONORANU, Octav (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor), IGNAT, Mircea (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor)
volum de periodic 1988 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XV, anul 1988, Contribuții de morfologie urbană la cunoașterea istoriei orașului Suceava Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Curtea Domnească din Suceava (Sit arheologic); Suceava (oraş); Ţara Maramureşului (stat medieval); Muzeul Judeţean Suceava (Muzeu); oraş medieval (aşezare); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); morfologie urbană (subiect); istoria Sucevei (subiect); Cetatea Sucevei (cetate); urbanism (domeniu); Evul Mediu (epocă istorică); epoca modernă (epocă istorică); epoca contemp+orană (epocă istorică) BLAJ, Pavel (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (secretar de redacție), IGNAT, Mircea (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor)
volum de periodic 1989 Anuarul Muzeului Județean Suceava: Suceava, XVI, anul 1989, Presa românească în Bucovina (1809-1944) Bucovina (Regiune); nationalism (Ideologie); naţionalismul românesc (Ideologie); memorandişti (personalităţi); George Popovici (om politic); Iancu Flondor (om politic); Patria (ziar); Revista Politică (ziar); ziare româneşti (ziar); Gazeta Bucovinei (ziar); Timpul (ziar); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); Mişcarea Memorandistă (subiect); Presa bucovineană (subiect); Presa românească (subiect); procesul memorandiştilor (subiect); memorandist (subiect); Sextil Puşcariu (publicist); Constantin Morariu (publicist) COCUZ, Ioan (autor), BLAJ, Pavel (redactor), CÂRLAN, NICOLAE (secretar de redacție), IGNAT, Mircea (redactor), STEICIUC, BRÂNDUȘA (redactor), EMANDI, Emil Ioan (redactor)
volum de periodic 1994 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXI, anul 1994 Evul Mediu românesc (Perioadă istorică); Bucovina (Regiune); Sextil Puşcariu (Scriitor); Ion Nistor (Istoric); Marea Unire (Eveniment); ceramică medievală (Ceramică); Ţara Moldovei (stat medieval); Cercetări arheologice (cercetare); Primul Război Mondial (conflict militar); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); cazania lui Varlaam (Carte); Istorie medievală (ramură a istoriei); rezistenţa anticomunistă (subiect); Societăţi culturale româneşti din Bucovina (subiect); conservarea textilelor (subiect); personalităţi bucovinene (subiect); conservarea metalului (subiect); restaurarea obiectelor de cult (subiect); stoparea atacurilor microbiologice (subiect); Mănăstirea Căpriana (mănăstire); eneolitic (epocă preistorică); neolitic (epocă preistorică); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Mihai Viteazu (domnitor); Liceul „Ştefan cel Mare” din Suceava (unitate de învăţământ); fondul memorialist-documentar „Simion Florea” (fond); obiecte miniaturale din lut (artefact); descoperiri arheologice (descoperire) BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor)
volum de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXII-XXIII, anul 1995-1996 Bucovina (Regiune); artă populară (Artă); Ion Nistor (Istoric); Suceava (oraş); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); cultura Cucuteni-Tripolie (cultură arheologică); Corespondenţă (subiect); habitatul uman (subiect); Ţările Române (state medievale); Simion Florea Marian (profesor); Cetatea Sucevei (cetate); Cetatea Chilia (cetate); dregători (funcţie); Petru Movilă (mitropolit); Ieremia Movilă (domnitor); Ştefan cel Mare (domnitor); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); oraşe medievale (aşezări); oraşe medievale româneşti (aşezări); diapozitiv (artefact); cahle medievale (artefact) BLAJ, Pavel (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), CLOPOTARI, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor), STEICIUC, Brândușa-Elena (redactor), ȘTEFANOVICI, Olga (redactor)
volum de periodic 1997-1998 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXIV-XXV, anul 1997-1998 epoca fanariotă (Perioadă istorică); Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); George Lovendal (Pictor); Necropolă tumulară (Sit arheologic); Curtea Domnească din Suceava (Sit arheologic); Dimitrie Onciul (Istoric); Isidor Cav de Onciul (Istoric); Revoluţia din 1848 - 1849 (Eveniment); personalităţi bucovinene (personalităţi); Ţara Moldovei (stat medieval); Cercetări arheologice (cercetare); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Sfatul Domnesc (instituţie medievală); documente istorice (document); Simion Florea Marian (profesor); Biserica Sfântul Sava din Iaşi (monument); Biserica Sfântul Gheorghe - Mirăuţi din Suceava (monument); colecţie de textile (colecţie); pedagogie muzeală (domeniu); hallstatt (epocă preistorică); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); aşezări precucuteniene (aşezări); textile (artefact); Al Doilea Război Mondial (conflict); descoperiri arheologice (descoperire) ȘOPEA, Mariana (traducător), HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (redactor), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
volum de periodic 1999-2000-2001 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei: Suceava, XXVI-XXVII-XXVIII, anul 1999-2000-2001 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); situl de la Suceava - Dealul Zamca (Sit arheologic); situl arheologic de la Todireşti (Sit arheologic); ceramică liniară (Ceramică); monede bizantine (monedă); monede moldoveneşti (monedă); Cercetări arheologice (cercetare); Dacii liberi (populaţie antică); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); carte veche românească (Carte); Istoria culturii (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); documente medievale (document); cultura Cucuteni (cultură arheologică); conservarea artefactelor din piele (subiect); restaurarea artefactelor din piele (subiect); huni (populaţie migratoare); Biserica Ortodoxă Română (instituţie de cult); Podişul Moldovei (unitate de relief); Mănăstirea Probota (mănăstire); polonezi (etnie); colecţie numismatică (colecţie); epoca bronzului (epocă preistorică); arheozoologie (ramură a arheologiei); arheologie preistorică (ramură a arheologiei); arheologie medievală (ramură a arheologiei); arheologie protoistorică (ramură a arheologiei); Reforma agrară din 1945 (reformă); aşezări dacice (aşezări); aşezări cucutenine (aşezări); statuete antropomorfe (artefact); sigilii (artefact); cahle medievale (artefact); sigilii medievale (artefact); sceptre tronconice din piatră (artefact); descoperiri arheologice (descoperire) HĂU, Florin (redactor responsabil), BATARIUC, Paraschiva-Victoria (secretar de redacție), ANDRONIC, Mugur (redactor), BLAJ, Pavel (redactor), BRĂDĂȚAN, Aura-Doina (redactor), CĂRUNTU, Mihai-Aurelian (redactor), IGNĂTESCU, Otilia (redactor), PETROVICI, Emilian-Dan (redactor)
volum de periodic 2010 Archiva Moldaviae, II, anul 2010 Basarabia; Bucovina; Chişinău; Moldova; Transnistria; Muzeologie; Republica Sovietică Socialistă Moldovenească; Hâjdău; prut; Principatul Moldovei; ocupaţia sovietică; pompieri; învăţământul teologic ortodox; rebeliunea legionară DOBRINCU, Dorin (redactor șef), ANIȚA, Cristian (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOSOMITU, Ștefan (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), CHIPER, Mihai (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MIHALACHE, Cătălina (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2012 Archiva Moldaviae, IV, anul 2012 Basarabia; Bucovina; Călan; Cernăuţi; Chişinău; comunism; Gheorghe Ghibănescu; Matia Corvin; Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească; Ioan Vodă; Galaţi; Herţa; holocaust; Moldova; Mureş; Republica Moldova DOBRINCU, Dorin (redactor șef), ANIȚA, Cristian (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOSOMITU, Ștefan (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), CHIPER, Mihai (redactor), CREANGĂ, Ovidiu (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MIHALACHE, Cătălina (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2018 Archiva Moldaviae, X, anul 2018 Basarabia; Bucovina; Lascăr Catargiu; Moldova; POLONIA; Transnistria; Veneţia; Revoluţia de la 1848
volum de periodic 2019 Archiva Moldaviae, XI, anul 2019 Basarabia; Bucovina; evrei; Iaşi; Moldova; Primul Război Mondial; Pacea de Bucureşti; Alexandru Vaida-Voevod; Ardeal; Constantin Erbiceanu; Dusza Czara-Rosenkranz; Constantin Martineac CHIPER, Mihai (redactor șef), AMĂRIUȚEI, Mihai Cristian (redactor șef adjunct), AIOANEI, Alexandru-Dumitru (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), DOBRINCU, Dorin (redactor), DOBRINCU, Ligia (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor)
volum de periodic 2021 Archiva Moldaviae, XIII, anul 2021 Bucovina; Constantinopol; Moldova; Partidul Comunist Român CHIPER, Mihai (redactor șef), AMĂRIUȚEI, Mihai Cristian (redactor șef adjunct), AIOANEI, Alexandru-Dumitru (redactor), BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila (redactor), BOTOȘINEANU, Cătălin (redactor), DOBRINCU, Dorin (redactor), MÎRZA, Mihai (redactor), STAMATI, Iurie (redactor)
volum de carte 1981 Arta populară din zona Botoșanilor. Ceramica, anul 1981 zona etnografică Botoşani (Regiune); Secolele XIX-XX (perioadă de timp); roata olarului (subiect); Ceramică (subiect); artă populară (subiect); ceramică populară (subiect); cuptoare ceramice (subiect); decoraţia vaselor (subiect); centre de olărit (subiect); Bucovina (regiune istorică şi geografică a României) PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de carte 1980 Arta populară din zona Botoșanilor. Portul popular, anul 1980 etnografie (Domeniu academic); costum popular (subiect); textile (subiect); artă populară (subiect); port popular (subiect); zona etnografică Botoşani (subiect); ţesături populare (subiect); costum popular femeiesc (subiect); costum popular bărbătesc (subiect); Bucovina (regiune istorică şi geografică a României) PAVELIUC OLARIU, Angela (autor)
volum de carte 2005 Atlasul lingvistic român pe regiuni: Sinteză, I, anul 2005 Banat; Bucovina; Crişana; Dobrogea; Maramureş; Moldova; dialect; atlas lingvistic; lingvistică românească; hartă lingvistică; Muntenia; Oltenia; Transilvania; limba română; grai; dacoromână ZAMFIR, Dana Mihaela (editor), TUGAN, Marilena (editor), BARBU MITITELU, Verginica (editor), RADU, Carmen (editor), FLOAREA, Irina (editor), MORCOV, Mihaela (editor), SARAMANDU, Nicolae (coordonator)
volum de carte 1967 Biserica Arbure, 1967 secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Bucovina (Regiune); Biserica Arbore - judeţul Suceava (Monument istoric); biserică (construcţie); Monument istoric (categorie); arhitectură ecleziastică (categorie); colecţia monumente istorice (categorie) CAPROȘU, Ioan (autor)
volum de carte 1969 Biserica Sf. Gheorghe din Suceava, 1969 Bucovina (Regiune); Monument istoric (categorie); lăcaş de cult (categorie); colectia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie); Biserica Sf. Gheorghe din Suceava (biserică) CAPROȘU, Ioan (autor)
volum de carte 2015 Călători străini despre țările române în secolul al XIX-lea., anul 2015, 1867-1871, seria nouă Baziaş; Brăila; Bucovina; Bucureşti; Dunărea; evrei; Wilhelm Wiener; Jan Nepomuk Neruda; Arthur Augustus Thurlow Cunynghame; Wilhelm Langhans; Léon Julien Hugonnet; Jeanne Louise Adélaïde Hommaire de Hell née Hériot; Wilhelm Heinrich Brennecke; Alfred de Caston; Antoine Aurifeuille; August Wilhelm Ritter von Zerboni di Sposetti; Frédéric Béchard; Ulysse de Marsillac; Galiţia; Antoine Émile Ernest Desjardins; Vasili Kelsiev; Robert Arthur Arnold; Émile Étienne Guimet; Galaţi; Giurgiu; Marea Neagră; Moldova; Orşova; Albert de Burton BUȘĂ, Daniela (editor), ACHIM, Venera (editor), POPA, Bogdan (editor), ROMAN, Nicoleta (editor), TOMI, Raluca (editor), MIREA, Loredana (editor), BUȘĂ, Daniela (redactor)
volum de carte 1990 Cântece populare din Bucovina, I, anul 1990 Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Cântec (categorie); muzică populară (categorie); etnografie (disciplină); Folcloristică (disciplină); muzicologie (disciplină); Doina (creaţie artistică) VOEVIDCA, Alexandru (autor), NICOLESCU, Vasile (editor), RĂDULESCU-PAȘCU, Cristina (editor)
volum de periodic 2005 Cele trei crișuri, IV, nr. în TOM: 10-12, octombrie-decembrie, anul 2005, seria III Banat; Bucovina; Transilvania; Istorie modernă; revolutia de la 1848; Sztarill Ferenc; Viorel Horj; alimentatie; ocupaţie sovietică FAUR, Viorel (secretar de redacție)
volum de carte 1960 Cetatea Șcheia, anul 1960 Suceava (judeţ); Evul Mediu (Perioadă istorică); Epoca medievală (Perioadă istorică); Secolul al XIV lea (Perioadă istorică); Cetate (categorie); Fortificaţie (categorie); Monument istoric (categorie); sit arheologic (categorie); material arheologic (categorie); ruină (categorie); Arheologie (disciplină); Săpături arheologice (procedeu); cercetare arheologică (procedeu); Cetatea de Apus a Sucevei (cetate); Cetatea Şcheia (cetate); Bucovina (regiune istorică); Moldova (regiune istorică) DIACONU, Gheorghe (autor), CONSTANTINESCU, Nicolae (autor)
volum de carte 1989 Civilizație urbană medievală românească - contribuții (Suceava până la sfârșitul secolului al XVI-lea), anul 1989 ROMÂNIA (stat); Evul Mediu (Perioadă istorică); Epoca medievală (Perioadă istorică); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Suceava (Regiune); oraş (concept); târg (concept); Mediul urban (categorie); Bucovina (regiune istorică); Moldova (regiune istorică) MATEI, Mircea D. (autor)
volum de carte 1963 Contribuții arheologice la istoria orașului Suceava, anul 1963 Suceava (loc geografic); material arheologic (categorie); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Săpături arheologice (procedeu); cercetare arheologică (procedeu); Bucovina (regiune istorică); Moldova (regiune istorică) MATEI, Mircea D. (autor)
volum de periodic 2009 Dacia literară, 4, nr. în TOM: 85, anul 2009, serie nouă (Anul XX) Basarabia; Bucovina; Mihail Kogălniceanu; 2009; Revista „Dacia Literară”; Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi ZUB, Alexandru (director), VASILIU, Lucian (redactor coordonator), CIOBOTARI, Călin (redactor responsabil), LEONTE, Carmelia (redactor), DOBOȘ, Vasilian (redactor)
volum de carte 2010 Dionisie Olinescu - Scrieri istorice, anul 2010 Alexandru Odobescu; Bucovina; Arheologie; Dionisie Olinescu; Cloşca cu puii de aur OLINESCU, Dionisie (autor), NICULICĂ, Bogdan Petru (editor)
volum de carte 1876 Documente privitoare la istoria românilor: DIR, nr. în TOM: VII, anul 1876, 1750-1818 Alexandru Ipsilanti; Bucovina; Moldova; Transilvania; Valahia; Imperiul Otoman; firman; Sultanul Mustafa; Wenzel Anton von Kaunitz; Constantin Mavrocordat; documente diplomatice; istorie premodernă; Alexandru Mavrocordat; Tara Romaneasca; Matei Ghica HURMUZACHI, EUDOXIU (autor)
volum de carte 2011 Doina din Maramureș, Oaș și Bucovina, anul 2011 patrimoniu imaterial (categorie); Cântec (categorie); creaţie populară (categorie); patrimoniu intangibil (categorie); etnografie (disciplină); Etnologie (disciplină); Doina (cântec popular); Bucovina (regiune istorică); Maramureş (regiune istorică); Transilvania (regiune istorică); Oaş (regiune istorică) CERNEA, Eugenia (autor)
volum de carte 2009 Emigrația: condiția umană și politică în sud-estul european, anul 2009 Basarabia; Bucovina; migraţie; Secolul al XIX-lea; Istorie modernă; Peninsula Balcanică; emigrant; istorie modernă românească; emigraţie politică; emigraţie umană; migraţie politică; migraţie intelectuală; emigraţie; demografie istorică; diaspora; sud-estul european; minoritate; istoria sud-estului european SIUPIUR, Elena (autor)
volum de carte 2015 Folclor muzical din Bucovina, 1, anul 2015, Repertoriul ritual-ceremonial vocal obicei (concept); Bucovina (zonă etnografică); muzicologie (disciplină); colecţie de cântece (repertoriu); folclor muzical (Muzică); tradiţii culturale (patrimoniu imaterial) VOEVIDCA, Alexandru (autor), CRISTESCU, Constanța (responsabil proiect editorial)
volum de carte 2017 Folclor muzical din Bucovina, 2 (partea 1), anul 2017, Repertoriul muzical instrumental de joc Bucovina (zonă etnografică); muzicologie (disciplină); melodii instrumentale de joc (repertoriu); Manuscris (Muzică); folclor muzical (Muzică) VOEVIDCA, Alexandru (autor), CRISTESCU, Constanța (responsabil proiect editorial)
volum de carte 2019 Folclor muzical din Bucovina, anul 2019, Repertoriul muzical instrumental de joc (continuare la vol.II. Cântecul vocal de joc) Bucovina (Regiune); repertoriul muzical de joc (concept); muzicologie (disciplină); Constanţa Cristescu (muzicolog); Alexandru Voevidca (muzicolog şi folclorist) VOEVIDCA, Alexandru (autor), CRISTESCU, Constanța (responsabil proiect editorial)
volum de carte 2021 Fortificațiile Bucovinei de-a lungul vremii / Bukovina fortifications over time, anul 2021, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Bucovina; Cetăţuia; cultura Cucuteni; cultura Precucuteni; epoca fierului; Gura Humorului; Mănăstirea Solca; loc de refugiu; forturi austriece; valul din Bucovina; situl arheologic de la Marginea - Porcăreţ; Cetatea Baia; situl arheologic de la Baia - Cetăţuia; situl arheologic de la Suceava - Cetatea de Vest; mănăstire fortificată; Mănăstirea Humor; situl arheologic de la Rădăşeni - Cetăţuia; situl arheologic de la Suceava - Cetatea de Scaun; situl arheologic de la Suceava - Dealul Vămii; situl arheologic de la Unceşti - Mogila; aşezare fortificată La Tène; situl arheologic de la Mereşti - Cetăţuia; situl arheologic de la Botoşăniţa Mică - Dumbravă; situl arheologic de la Corni - La Cioate; situl arheologic de la Costâna - Dealu Mare; situl arheologic de la Drăguşeni - Dealul Rusului; situl arheologic de la Mihoveni - Cahla Morii; situl arheologic de la Părhăuţi - Dealul Muncel; situl arheologic de la Grigoreşti - La Schit; situl arheologic de la Mănăstioara - Cetate; situl arheologic de la Râşca - Cetăţuia; situl arheologic de la Siret - Ruina; situl arheologic de la Vârvata - Cetăţuia; situl arheologic de la Badragi - La Odaie; Cetatea Şcheia; Mănăstirea Râşca; situl arheologic de la Adâncata - Dealul Lipovanului; situl arheologic de la Baia - În Muchie; situl arheologic de la Siret - Horodişte; situl arheologic de la Călineşti - Zamca Mare; Mănăstirea Zamca; Cetatea de scaun a Sucevei; Hallstatt.; Mănăstirea Slatina; curte boierească; aşezare medievală timpurie; Mănăstirea Suceviţa; Curtea Domnească de la Suceava; Evul Mediu Timpuriu; Mănăstirea Moldoviţa; Mănăstirea Dragomirna; Mănăstirea Putna; aşezare hallstattiană; geografie istorică; toponim; La Tène; sit arheologic; repertoriu arheologic; Fortificaţie; Ţara Moldovei; Antichitate; fort; toponimie; preistorie; Mănăstirea Probota; Mănăstirea Voroneţ; Suceava; Evul Mediu; Aşezare fortificată; Epoca medievală ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2000 Graiuri românești din Basarabia, Transnistria, Nordul Bucovinei și nordul Maramureșului. Texte dialectale și Glosar, anul 2000 Basarabia; Bucovina; Maramureş; Transnistria; grai; asimilare; deznaţionalizare; lingvistica; asimilare lingvistică MARIN, Maria (autor), MĂRGĂRIT, Iulia (autor), NEAGOE, Victorela (autor), PAVEL, Vasile (autor)
volum de carte 1998 Huțulii: o minoritate din Bucovina / The Hutsuls: a minority in Bukovina, anul 1998, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Bucovina; folclor; Tradiţii; obiceiuri; minoritate etnică; huţuli; Obcinele Bucovinei; istoria huţulilor; folclorul huţulilor; limba huţulilor ANDRONIC, Mugur (redactor)
volum de carte 2015 Împreună, la noi acasă; cursurile de vară ale Universității „Nicolae Iorga”, ediția 2014, Vălenii de Munte, anul 2015 Epoca Brâncovenească (Perioadă istorică); Basarabia (Regiune); Bucovina (Regiune); Stilul brâncovenesc (Stil artistic); Secolul al XX-lea (perioadă de timp); mareşali (personalităţi); Constantin Brâncoveanu (domnitor al Ţării Româneşti); Primul Război Mondial (conflict militar); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); Istorie medievală (ramură a istoriei); personalităţi (persoane); personalităţi româneşti (persoane); secui (etnie); Virgil Iuliu Bărbat (sociolog); Nicolae Iorga (istoric, om politic); Ion Antonescu (ofiţer, om politic) MANOLACHE, Constantin (editor)
volum de carte 2008 Istoria Bucovinei, anul 2008, De la începuturi până la epoca cuceririi romane a Daciei, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei aurignacian; bastarni; Bucovina; Burebista; celţi; cultura amforelor sferice; cultura Cornij Lis; grupul podolo-moldav; situl arheologic de la Şcheia - Silişte; sinteză arheologică; aşezări dacice; cultura Lipiţa; cultura Yamnaya; cultura Gava - Holihrady; cultura Poieneşti-Lucaşeuca; descoperiri arheologice; cultura Hodoriştea-Erbiceni; Dacia preromană; aşezări preistorice; Hallstatt.; civilizaţia sciţilor; sit arheologic; protoistorie; necropole; cultura Starčevo-Criş; ceramică dacică; istoria Bucovinei; Dacia Romană; Antichitate; Dacii liberi; arheologie preistorică; Dava; La Tène; mezolitic; neolitic; paleolitic; sciţi; Epoca cuprului; Musterian; eneolitic; epoca bronzului; epoca fierului; geţi; geto-daci; gravetian; cultura ceramicii liniare; cultura Costişa; cultura Cucuteni; cultura Noua; cultura Precucuteni; daci ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2014 Istoria Bucovinei, anul 2014, În epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Bucovina; creştinism; cultură; Cultura Dridu; goţi; huni; cultura Sântana de Mureş; Biserica Bogdana; aşezare gotică; etnicitate; sinteză arheologică; aşezări slave; autohtoni; necropole gotice; arheologia epocii migraţiilor; situri arheologice; Antichitatea târzie; aşezări medievale; descoperiri arheologice; epoca medievală dezvoltată; sinteză istorică; Ţara Moldovei; păgânism; migratori; arheologie medievală; descălecat; istoria Bucovinei; Moldova; necropolă; slavi; Epoca medievală timpurie; Epoca migraţiilor; Cultura Sântana de Mureş-Cerneahov ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 1929 Istoria românilor prin călători, anul 1929, De la 1800 pînă la epoca Războiului Crimeii (ediția a III-a adăugită) Basarabia; Bucovina; Moldova; Ţara Românească; Transilvania; Regulamentele Organice; Charles Cunningham; Anatol Demidov; Stanislas Bellanger; Alexandre Langeron; Pavel Vasilievici Ciceagov; Pavel Sumarocov; Auguste de Lagarde; William McMichael; Barthélémy Bascheville; Războiul Crimeii; Războiul ruso-turc; domnie fanariotă; Baltazar Hacquet; Josef Mikoscha; Joseph Rohrer IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1929 Istoria românilor prin călători, anul 1929, De la 1828-1877 (ediția a II-a adăugită) Bucovina; Moldova; Ţara Românească; Transilvania; călători străini; Hector de Béarn; William Hunter; Michael G. Quin; James Henry Skene; Dominic Atanasie Guillaume; John Paget; Richard Kunisch; Wilhelm Hamm; M. A. Ritter von Zerbioni di Spasetti; Jules Jacot Guillarmod; Emil Kohly de Guggsberg; William Rey; istorie modernă românească; Theodore Valerio; Etienne Adolphe Billecocq; Francisc Pizzigalli; August Giacomo Jochmus; Theodor Konig IORGA, Nicolae (autor)
volum de carte 1973 Județul Suceava, anul 1973 Bucovina; Moldova; ROMÂNIA; Suceava; organizare teritorială; judeţele României; unitate administrativă POPP, N (autor), IOSEP, Ioan (autor), PAULENCU, Dragomir (autor)
volum de carte 1965 Le Monastère de Dragomirna, anul 1965 Suceava (judeţ); Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); Mitocu Dragomirnei (Comună); biserică (construcţie); popularizare (concept); Monument istoric (categorie); broşură (categorie); Mănăstirea Dragomirna (mănăstire) VOINESCU, Teodora (autor), TEODORESCU, Răzvan (autor)
volum de carte 1967 Le Monastère de Slatina (2e édition), anul 1967 Suceava (judeţ); ROMÂNIA (stat); Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); biserică (construcţie); popularizare (concept); Monument istoric (categorie); patrimoniu cultural (categorie); broşură (categorie); Mănăstirea Slatina (mănăstire) NICOLESCU, Corina (autor)
volum de carte 1965 Le Monastère de Sucevița, anul 1965 Suceava (judeţ); ROMÂNIA (stat); Bucovina (Regiune); Moldova (Regiune); biserică (construcţie); popularizare (concept); Monument istoric (categorie); patrimoniu cultural (categorie); broşură (categorie); UNESCO (Organizaţie); Mănăstirea Suceviţa (mănăstire) MUSICESCU, Maria Ana (autor)
volum de periodic 2009 Monumentul, 2, anul 2009, Lucrările Simpozionului Național Monumentul – Tradiție și viitor. Ediția a X-a, Iași, 2008 biserică; Bucovina; Cernăuţi; Dorohoi; Ghica; Iaşi; monumente comemorative; Sâmbăta de Sus; Bârlad; Monument istoric; Cimitir; Conservare; Mănăstirea Neamţ; Mănăstirea Negru Vodă; Moldova; Piteşti; Popăuţi; Sibiu; urbanism; Restaurare IFTIMI, Sorin (coordonator), ICHIM, Aurica (coordonator), LEFTER, Lucian-Valeriu (coordonator)
volum de carte 1988 Muzeul din Rădăuți „Tehnici Populare Bucovinene” - ghid etnografic și turistic, anul 1988 muzeu etnografic (Muzeu); Muzeul Etnografic „Tehnici Populare Bucovinene” din Rădăuţi (Muzeu); Bucovina (regiune istorică şi geografică a României); Rădăuţi (oraş din România); colecţie muzeală (colecţie); colecţie etnografică (colecţie); patrimoniu cultural (patrimoniu); ghid turistic (ghid); ghid muzeal (ghid); ghid etnografic (ghid) CUSIAC, Dragoș (autor), PUIA, Valeriu (fotograf), GÎRLICI, Viorel (desenator)
volum de periodic 2013 Prutul * Revistă de Cultură * Huși *, 1-2 (51-52), anul 2013 Bucovina; Căuşeni; Dragomireşti; Huşi; Moşna; Învăţământ; Râşeşti; schitul Dobruşa; Iamandi; Movila Răbâei; Silion; Cerchez CLIT, Costin (fondator), CLIT, Costin (redactor șef), GHERGHE, Gheorghe (redactor șef adjunct)
volum de carte 2000 Războiul în Bucovina. Primul Război Mondial (1914-1918), anul 2000 Judeţul Suceava (judeţ); 1914-1918 (perioadă de timp); Bucovina (regiune istorică a României); Primul Război Mondial (conflict militar); surse istorice (subiect); fotografii documentare (subiect); surse inedite (subiect); Imperiul Austro-Ungar (imperiu); Iliseşti (sat din judeţul Suceava) CHINDRIȘ, Vasile (autor), CHINDRIȘ, Loredana (autor)
volum de carte 1929 Refugiații moldoveni în Bucovina. 1821 și 1848, anul 1929 Constantin Hurmuzachi (Istorie); istorie (Istorie); istorie modernă românească (Istorie); sursă primară (Istorie); intelectual moldovean (Istorie); Bucovina (tinut); Moldova (tinut); refugiat moldovean (refugiat); refugiat politic (refugiat) BALAN, TEODOR (autor)
volum de periodic 1973 Revista Cultului Mozaic, XVIII, 1 iulie, anul 1973 Bucovina; Moses Rosen; Emil Sechter; sacerdoţiu; Ştefan Zweig; Obştea din Majorca; Moses Duff
volum de carte 1999 Români de pe Valea Siretului de Sus: jertfe ale ocupației nordului Bucovinei și terorii bolșevice, anul 1999, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Bucovina; folclor; Valea Siretului; Istorie orală; Bucovina de Nord; URSS; Vasile Bostan; Maria Oresciuc; deportarea în Siberia; deportări staliniste; ocupaţia sovietică a Bucovinei; Catrina Timiş; Ichim Pojoga; Ilie Gherman; Dumitru Morari; Petre Ciuriuc; Ilie Motrescu; Artim Irimescu; victimele regimului stalinist; masacrul de la Fântâna Albă; Gheorghe Voloşciuc; Ion Monica; Vasile Monica; Vasile Timiş; istorie contemporana; Dragoş Tochiţă; Aurora Bejan; Zenovia Frătăuceanu; Nicolae Micailu; ocupaţia sovietică; istoria Bucovinei; Folclor bucovinean; persecuţiile regimului comunist; istoria comunismului; perioada stalinistă TOCHIȚĂ, DRAGOȘ (autor), ANDRONIC, Mugur (prefață)
volum de carte 2017 Sistemul austriac de forturi din Bucovina de la Gura Humorului / The Austrian forts in Bukovina (Romania): an insight into the fortification system at Gura Humorului, anul 2017, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Bucovina; Gura Humorului; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XIX-lea; fort; Imperiul Habsburgic; forturi austriece; sistem de forturi; blockhaus; Imperiul Austro-Ungar; istorie militară; sistem de fortificaţie; Dealul Cetăţii; fortificaţie modernă; arheologie militară ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2000 Societatea Culturală „Ștefan cel Mare" -. Bucovina un deceniu în slujba Bucovinei, anul 2000 Basarabia; Bucovina; Ştefan ce Mare ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2006 Tărâm bucovinean binecuvântat de legende, anul 2006 Bucovina; Mănăstirea Voroneţ; Putna; Ştefan cel Mare; Suceava; Petru Rareş; Căpitanul Negrea; Vasile cel Mare; legendă; Voroneţ; Pietrele Muierilor; Dragoş Vodă; Dora OLARIU, Maria (autor)
volum de carte 2001 Toate drumurile duc la....Putna: ghidul turistic complet și practic al Moldovei lui Ștefan cel Mare și Sfânt, anul 2001, seria Pagini din istoria și cultura Bucovinei Călăraşi (oraş din Republica Moldova); Dubăsari (oraş din Republica Moldova); Floreşti (oraş din Republica Moldova); Palanca (oraş din Republica Moldova); Şoldăneşti (oraş din Republica Moldova); Tighina (oraş din Republica Moldova); Bacău; Bălţi; Botoşani; Briceni; Bucovina; Cahul; Vâlcov; Comrat; Albiţa; Leuşeni; Otaci; Donduşeni; Camenca; Vadu lui Vodă; turism istoric; Reni; Ştefan Vodă; Tiraspol; Vama Albiţa; Vatra Moldoviţei; Câmpulung Moldovenesc; ghid turistic; chiţcani; Râşcani; Străşeni; traseu cultural; Republica Moldova; Rezina; Târgu Frumos; Hârlău; turism cultural; Hânceşti; Suceava; Suceviţa; Tecuci; Ungheni; Vaslui; Târgu Neamţ; Orhei; Piatra Neamţ; Putna; Rădăuţi; Siret; Soroca; Huşi; Iaşi; Ismail; Lipcani; Moldova; Ocniţa; Dorohoi; Edineţ; Fălticeni; Focşani; Galaţi; Gura Humorului; Căuşeni; Cetatea Albă; Chilia; Chişinău; Corneşti; Costeşti ANDRONIC, Mugur (autor), NESTEROV, Tamara (autor)
volum de carte 2014 TODIREȘTI - un sat din Bucovina - Istorie, oameni și locuri, anul 2014 biserică; Bucovina; hallstat; Suceava; Todireşti; Genealogie; Monografie; geografie TABARCEA, Petrea (autor), ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 2009 Un sat din Bucovina numit ... Cacica, anul 2009 Bucovina; Monografie; geografie; sare; Cacica ANDRONIC, Mugur (autor)
volum de carte 1997 Unirea Bucovinei cu România (aspecte militare), anul 1997 Bucovina; România Mare; Unirea Bucovinei COCUZ, Ioan (autor)
volum de carte 2018 VASILE BUMBAC - oameni de seamă din Bucovina - Viața, unele „poesii" și „escursiuni", anul 2018 Aron Pumnul; Bucovina; Nicolae Iorga; Suceava; Vasile Bumbac; Costâna; Vasile M. Burlă; Nicolaiu Polonic; Eudoxiu de Hurmuzachi; Vasile Cocârlă TABARCEA, Petrea (autor)
volum de carte 2013 Vasile Plăvan, un Slavici al Bucovinei, anul 2013 Documente (subiect); operă (subiect); activitate publicistică (subiect); activitate literară (subiect); fotografii documentare (subiect); schiţe (subiect); Bucovina (regiune istorică şi geografică a României); biografie (lucrare); Vasile Plăvan (scriitor şi publicist); „Boabe de lacrimi” (nuvelă scrisă de Vasile Plăvan) GURZA, Mariana (autor)
volum de carte 2010 Vetre strămoșești: Ropcea, un sat din Bucovina, la a 560-a aniversare, anul 2010 Bucovina; Monografie; Ropcea REI, Emanoil (autor), OLARU, Dragoș (autor)
articol de periodic 2006 Acta Bacoviensia: ActaBC, I STAN, Simina Octavia (autor) Mitropolia Bucovinei reflectată în documente de arhivă 33-42 română
articol de periodic 2007 Acta Bacoviensia: ActaBC, II PALAGHEANU, Simona (autor) Fondul bisericesc român din Bucovina (1783-1948). Instituția și activitatea 340-350 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X CUȚUI, Alexandrina (autor) Intervenții de restaurare făcute asupra unor biserici-monument istoric din Bucovina la sfîrșitul secolului XIX și în prima jumătate a secolului XX (documente din Arhiva de Stat Cernăuți) 225-236 română
articol de periodic 2015 Acta Bacoviensia: ActaBC, X IAVNI, Doina-Iozefina (autor) Prelucrarea arivistică, valoarea istorică și practică a fondului Inspectoratului Cadastral Bucovina (1820-1949) 455-466 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, V-VI COCUZ, Ioan (autor) Documente inedite privind legăturile culturale politice, dintre românii din Bucovina și România, la sfârșitul secolului al XIX-lea Documente 501-511 română
articol de periodic 2000 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXI JUMARĂ, Dan (autor) Studențimea bucovineană și Marea Unire Studii şi cercetări istorice 173-181 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXII-XXIV-I COJOCARU, Elena (autor) Permanențe bucovinene ale luptei pentru unitate națională Studii şi cercetări istorice 327-332 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII, nr. II JUMARĂ, Dan (autor) Apariția și activitatea societăților culturale românești în Bucovina habsburgică Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 161-179 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II JUMARĂ, Dan (autor) Asociațiile studențești din Bucovina după Marea Unire Istorie Modernă şi Contemporană 106-116 română
articol de periodic 2008 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXVIII-XXIX, nr. II MĂRGHITAN, Liviu (autor) Zboruri demonstrative ale lui Aurel Vlaicu în Moldova și Bucovina (Iași și Cernăuți) - I Istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 343-348 română
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Considerații privind activitatea Bisericii Ortodoxe Române din Bucovina la sfârșitul secolului al XIX-lea - începutul secolului XX Istorie modernă şi contemporană, istoria culturii, personalităţi şi cercetări interdisciplinare 76-84 română
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXII-1 CRĂCIUN, Viorica Angela (autor) Un reprezentant al bucovinenilor în camera imperială de la Viena: contele Bellegarde (1906-1910) Studii şi cercetări istorice 279-286 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Rolul bisericii ortodoxe române din Bucovina în politica austriacă 77-85 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2017 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVIII CRUȘNINSCHI, Maria (autor) Simboluri vegetale în arta populară bucovineană 286-291 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III BODNARIUC, Nicolai (autor) Nordul Bucovinei în perioada lui Ștefan cel Mare .5-7 română
articol de periodic 2004 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, III FETCU, Ion (autor) Bucovina (documentar) 215-235 română
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV GICOVEANU, Mihai (autor) Baronul Grigore Kapri de la Joldești LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 136-143 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XIV-XV MIHALACHE, Margareta (autor) Diversitatea structurii morfologice și unitatea motivelor decorative la cămășile de sărbătoare din Ibănești, jud. Botoșani LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 175-187 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2018 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVII POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Atmosfera în rândul populației Bucovinei în preajma Unirii ROMÂNIA 100 DE ANI DE LA MAREA UNIRE 99-105 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Acta Moldaviae Septentrionalis: ActaMS, XVIII GOROVEI, Ștefan (autor) Artur Gorovei – Sever Zotta: crâmpeie de dialog epistolar GENEALOGIE 196-202 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Unele aspecte aie jocului ursului II. Obiceiuri 107-112 română
articol de periodic 2002 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Jocurile cu măști în comuna Udești Suceava II. Obiceiuri 117-122 română
articol de periodic 2006 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, V RUSAN, Dumitru (autor) Valori etnografice pentru tăiatul și "lucratul" lemnului de rezonanță în pădurile din Obcinile Bucovinei I. Etnologie - Etnografie - Folclor 110-123 română
articol de periodic 2007 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VI COVACI, Stela (autor) Poetul Nicolae Labiș - cercetător de folclor în Țara de Sus a Moldovei 248-250 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I HRENCIUC, Daniel (autor) Bucovina În Marele Război (1914-1918). O reevaluare (Rezumat) ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 87-97 română
articol de periodic 2016 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XII, nr. I FILIPCIUC, Ioan (autor) Ilie Lazăr și cel dintâi steag tricolor pe turnul Primăriei din Cernăuți ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 108-124 română
articol de periodic 1998 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare FISANOV, Vladimir (autor) , HACMAN, Serghei (autor) Bucovina la intersecția intereselor naționale și geopolitice la sfârșitul Primului Război Mondial 599-618 română
articol de periodic 2017 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIII TEODOR, Dan Gh. (autor) M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. 287-290 română
articol de periodic 2018 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XIV, seria Istorie veche și arheologie ANDRONIC, Mugur (autor) RĂSPUNS RECENZIEI M. Andronic, Istoria Bucovinei în epoca marilor migrații și până la încheierea formării Moldovei medievale, Suceava, 2014, 473 p. (Dan Gh. Teodor, în „Acta Musei Tutovensis”, nr. XIII, 2017, p. 287-290) 231-234 română
articol de periodic 2021 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVII, seria Istorie veche și arheologie IONIȚĂ, Ion (autor) Un topor de luptă medieval de la Șcheia 111-117 română
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 6 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională NEAGU, Răzvan Mihai (autor) Studenți din comitatul Făgăraș la Facultatea de Teologie a Universității din Cernăuți (1875-1918) Istorie-History 333-348 română, engleză
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în viziunea a trei instituții de cercetare 239 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 MORARIU, TUDOR (autor) Rudolf Wagner și Bucovina. Între principialitate și părtinire 291 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 ISTRĂTOAIE, GEORGETA (autor) „Czernowitzer Zeitung" și viața culturală din Bucovina 297 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Din istoria muzeografiei etnografice în Bucovina. I l. Înființarea muzeelor etnografice în Bucovina 461 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 LUCESCU, TITUS (autor) Despre densitatea berzei albe (Ciconia Ciconia L.) în unele localități din Bucovina 517 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Din istoria culturii în Bucovina (1775-1944) (Carmen Andronache) 521 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 Complexul academic „Bucovina" (Mircea Irimescu) 531 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 O expozție a literaturii de limbă germană din Bucovina (Mircea Grigoroviță) 534 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei: AB, I, nr. 2 Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina, Filiala ,,Iancu Flondor", Brașov (Petre Ciobanu) 537 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 GRIGOROVICI, Radu (autor) Die osterreichische Politik gegenuber der Bukowina und ihre oft unerwarieten Folgen 5 germană
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Eminescu și Bucovina 23 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 SCHIPOR, VASILE (autor) Pagini din viața culturală a Bucovinei istorice 73 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 SEGHEDIN, TARAS (autor) Propuneri de noi rezervații naturale în Bucovina 165 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 BÂȚĂ, OVIDIU (autor) Aspecte ale cercetării geologice și exploatării miniere în Bucovina. I ( 1775-1869) 169 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 BEJENARU, PETRU (autor) Biologi de seamă din Bucovina (Sorin Trelea) 209 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 Eminescu la Fundația Culturală a Bucovinei (Ion Cozmei) 214 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 1 Luna Bucovinei - ediția a IV-a (George Muntean) 216 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina și Lucian Blaga la centenarul nașterii sale 247 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Colonizări și imigrări în Bucovina între anii 1775-1848 357 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 PROCOPCIUC, VALERIAN (autor) Voievodeasa, destinul dramatic, al unei colonii germane din Bucovina 375 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina. (I) 411 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 CENUȘĂ, RADU (autor) Modificări de areal și influența lor asupra uscării bradului în Bucovina 443 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 „Exod". Dărmănești-Bucovina (Vasile I. Schipor) 486 română
articol de periodic 1995 Analele Bucovinei: AB, II, nr. 2 Congresul al III-lea al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina și cursurile de vară ale Universității Populare. Ediția a VI-a (Marian Olaru) 489 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 GLUCK, Eugen (autor) Evreii din Bucovina în perioada 1774-1786 (I) 111 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (II) 157 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 ALEXANDRESCU, ION (autor) O viziune modernă a istoriei Bucovinei 201 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) O "istorie a Bucovinei" în limba germană 207 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 HOFBAUER, HANS (autor) , ROMAN, VIOREL (autor) Bucovina, Basarabia, Moldova (O țară uitată între Europa de Vest, Rusia și Turcia) (Ștefan Purici) 238 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 RUSȘINDILAR, Petru (autor) Hurmuzăcheștii în viața culturală și politică a Bucovinei (Nicolae Cârlan) 239 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 "Exod". Dărmănești - Bucovina (Vasile I. Schipor) 242 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 1 Activitatea științifice a Filialei București a Societății pentru Cultura și Literatura Poporului Român în Bucovina (George Galan) 246 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 GLUCK, Eugen (autor) Evreii din Bucovina în perioada 1774-1786 (lI) 363 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 PAHOMI, MIRCEA (autor) Bisericile din Bucovina (II) 387 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (III) 431 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 LUCESCU, TITUS (autor) Ornitofauna și flora din zona de câmpie din Bucovina 449 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 ȚUGUI, Pavel (autor) Unele precizări cu privire la revenirea Bucovinei la România 467 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 GRIGOROVIȚĂ, Mircea (autor) Din istoria colonizării Bucovinei, București, 1996 (D. Vatamaniuc) 491 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 „Exod", Dărmănești-Bucovina, III, 9-10, 11-12/1996 (Vasile I. Schipor) 498 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 Conferința internațională „Bucovina între 1774-1862 ", Rădăuți, 31 mai - 31 iunie, București 5 iunie, 1996 (D. Vatamaniuc) 501 română
articol de periodic 1996 Analele Bucovinei: AB, III, nr. 2 Cursurile universității de vară ale societății pentru cultura și literatura română în Bucovina. Ediția a VII-a (Petru Bejenaru) 505 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Conferința internațională în problemele Bucovinei 9 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 PURICI, ȘTEFAN (autor) Aspecte ale problemei minorităților naționale în Bucovina istorică între anii 1918 și 1940 (I) 131 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (IV). Ceramica neagră de Marginea 145 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 LOGHIN, CONSTANTIN (autor) Istoria literaturii române din Bucovina 1775-1918 (În legătură cu evoluția culturală și politică). Ediție îngrijită de Alexandrina Cemov, redactor Ștefan Hostiuc, Cernăuți, Editura Alexandru cel Bun, 1996, 357 p. +ilustrații (D. Vatamaniuc) 241 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 RACHIERU, ADRIAN D. (autor) Poeți din Bucovina (Selecție, studiu introductiv și profiluri critice), Timișoara, Editura Helicon, 1996, 544 p. (Vasile I. Schipor) 242 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 BOSTAN, GR. C. (autor) , BOSTAN, L. A. (autor) Literatura română din Bucovina, Cernăuți, 1995, 242 p. (Emil Satco) 244 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 EMINESCU, Mihai (autor) La Bucovina. Cuvânt înainte de D. Vatamaniuc. Selecție și ordonare a textelor, notă asupra ediției și postfață de Nicolae Cârlan, Suceava, Editura ,,Hurmuzachi", 1996, 144p. (Vasile I. Schipor) 246 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 WAGNER, RUDOLF (autor) Vom Halbmond zum Doppeladler. Ausgewahlte Beitrage zur Geschichte der Bukowina und der Czernowitzer Universitat „Francisco-Josephina ", Augsburg, Verlag ,,Der Sudostdeutsche", 1995, 535 p. +ilustrații și reproduceri după documente (D. Vatamaniuc) 248 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 1 „Bucovina forestieră". Revistă tehnico-știintifică, cu apariție bianuală, editată de forestierii din Bucovina, an IV, 1, 2/1995, Câmpulung Moldovenesc (Ovidiu Bâtă) 253 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 THEODORESCU, Răzvan (autor) Un mărturisitor pentru Bucovina: Lovendal 293 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Aspecte ale vieții politice în Bucovina la sfarșitul secolului al XIX-lea (I) 399 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Aspecte ale problemei minorităților naționale în Bucovina istorică între anii 1918 și 1940 (lI) 411 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 CUSIAC, Dragoș (autor) Centre de olărie în Bucovina (IV) 429 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 POLEK, JOHANN (autor) General Spleny 's „Beschreibung der Bukowina" 451 germană
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 POLEK, JOHANN (autor) „Descrierea Bucovinei" a Generalului Spleny 451 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 SPLENY VON MIHALDY, GABRIEL (autor) Beschreibung des Bukowiner Districts (I) 460 germană
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 KEEL, WILLIAM (autor) , REIN, KURT (autor) German Emigration from Bukovina to the Americas. Results of Initial Investigations and Guide to Further Research (D. Vatamaniuc) 514 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 ,,Bucovina forestieră". Revistă tehnico-științifică cu apariție bianuală editată de forestierii din Bucovina, Câmpulung Moldovenesc, V, 1996, nr. 1-2 (Sorin Trelea) 520 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 2 Sărbătorirea piciorului George baron Lovendal de către filiala din București a Societății pentru Cultură și Literatură Română din Bucovina (George Galan) 522 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 3 GRIGOROVICI, Radu (autor) Comentariu la Descrierea Bucovinei a generalului Spleny 549 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 3 ILIESCU, Vladimir (autor) Revoluția de la 1848 și urmările ei pentru dezvoltarea Bucovinei 679 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei: AB, IV, nr. 3 GRIGOROVICI, Radu (autor) Modelul Bucovinei 801 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 1 ZADIK, ION (autor) Generalul Iacob Zadik și revenirea Bucovinei la România 21 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Obiective, opțiuni și realizări 191 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina și Ioan Slavici - un veac și jumătate de la nașterea prozatorului 239 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 PURICI, ȘTEFAN (autor) Dacoromânismul în conștiința și activitatea românilor din Bucovina (sfârșitul secolului al XVl/l-lea - mijlocul secolului al XIX-iea) 313 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 LUCESCU, TITUS (autor) Contribuții la studierea unor specii floristice din Bucovina 399 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 TEODORESCU, Dumitru (autor) Bucovina - Mituri vechi, mituri noi (Augsburg, 1997) 454 română
articol de periodic 1998 Analele Bucovinei: AB, V, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Inițiative și proiecte în viața cultural-științifică din Bucovina 464 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Destinul unei biblioteci din Bucovina 39 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 1 POMOHACI, NICOLAE (autor) O valoroasă lucrare de doctorat, cu implicații benefice pentru cultura cartofului în Bucovina 157 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 OLARU, Marin (autor) , PURICI, ȘTEFAN (autor) Bucovina - mirajul identitar supranațional 259 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina în perioada interbelică - deziderate și realizări 303 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Procese migraționiste în Bucovina în timpul administrației galițiene 347 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Lupta pentru tricolor și afirmarea identității naționale românești în Bucovina 387 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) , BEJENARU, PETRU (autor) Rezervații și monumente ale naturii din Bucovina istorică 451 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 DIACONU, MIRCEA A. (autor) Mișcarea „Iconar". Literatura politică în Bucovina anilor '30 479 română
articol de periodic 1999 Analele Bucovinei: AB, VI, nr. 2 MIHĂESCU, DORU (autor) La Bucovinne et la Bassarabie (a partir de leurs noms). 480 franceză
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 V ATAMANIUC, D (autor) Eminescu și propaganda ucraineană în Bucovina 7 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 ȚUGUI, Pavel (autor) Despre restaurarea monumentelor istorice în Bucovina ( 1951-1 977 )(1) 123 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 BRANIȘTE, VALERIU (autor) În slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc. Articole politice, ediție și studiu introductiv de Ioan Cocuz, Suceava, Editura "Bucovina Viitoare". 262 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 CUCU, DUMITRU (autor) , COCUZ, Ioan (autor) Băncile și creditul funciar românesc în Bucovina ( 1840- 1918) 263 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 BEJENARIU, PETRU (autor) Cursurile de vară ale Universității Populare a Societății pentru Cultura și Literatura Română in Bucovina. 271 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Evenimente și manifestări culturale consacrate Bucovinei (ianuarie - decembrie 1999) 273 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 HRENCIUC, Daniel (autor) Minoritatea polonă din Bucovina 439 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Oameni și locuri din Bucovina 563 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 PÂNZARU, MIHAI (autor) Gheorghe Flondor - ultimul rezident regal al Bucovinei, Rădăuți - Bucovina, 2000 (Rodica Iațencu) 578 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 SATCO, Emil (autor) Bucovina. Contribuții cultural-științifice, Suceava, 2000 (Elena Cristuș) 584 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 BOSTAN, GR. C. (autor) , BOSTAN, LORA (autor) Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuți, 1775-2000 (compendiu și antologie), Cernăuți, 2000 (Ion Crețu) 585 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 FELESZKO, KAZIMIERZ (autor) O Bukowinie. Razem czy oddzielnie? Pila - Warszawa, 2000 (Vasile I. Schipor) 587 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei: AB, VII, nr. 2 Manifestări științifice și cultural-artistice consacrate Bucovinei (ianuarie-decembrie 2000) (Vasile I. Schipor) 602 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani 5 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 BEJENARIU, PETRU (autor) Contribuții științifice din Bucovina la dezvoltarea biologiei 157 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Considerații preliminare despre demografie și geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992) 177 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 NANDRIȘ, ION (autor) Satul nostru Mahala din Bucovina. 202 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Bucovina - aura nordică a țării 207 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 GALAN, George (autor) Între două congrese - Din activitatea filialei București a Societății pentru Cultura și Literatura Română in Bucovina 219 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 1 Manifestări cultural-artistice, literare și științifice consacrate Bucovinei 224 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Forme ale rezistenței anticomuniste în partea de sud a Bucovinei. Mișcarea de partizani (1944- 1958) 269 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 2 HRENCIUC, Daniel (autor) Minoritatea polonă din partea de sud a Bucovinei (1945-2000) 293 română
articol de periodic 2001 Analele Bucovinei: AB, VIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Manifestări cultural-artistice, literare și științifice consacrate Bucovinei 439 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Academia Română și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina 5 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 1 NICULICĂ, ALIS (autor) Aspecte ale activității corale românești în Bucovina (1860-1918) 49 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Bucovina, fereastră către Vest a Moldovei 331 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în viziunea a trei instituții de cercetare 339 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 GRIGOROVICI, Radu (autor) Die Osterreichische Politik gegenuberder Bukowina und ihre oft unerwarteten folgen 343 germană
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina și Ioan Slavici - un veac și jumătate de la nașterea prozatorului 411 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 IACOBESCU, Mihai (autor) Revoluția de la 1848-1849 în Bucovina. Particularități. Revendicări. Consecințe 417 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) , PURICI, ȘTEFAN (autor) Bucovina - mirajul identitar supranațional 425 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Eminescu și propaganda ucraineană în Bucovina 429 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în istoriografia franceză din ultimii ani 439 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 OLARU, MARIAN (autor) Considerații preliminare despre demografie și geopolitică pe teritoriul Bucovinei (1930-1992) 547 română
articol de periodic 2002 Analele Bucovinei: AB, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bucovina în plină latinitate, la hotarul dintre lumea germanică și lumea slavă 555 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 1 OLARU, MARIAN (autor) Viața politică din Bucovina în documente inedite din arhiva lui Teodor Balan 93 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 1 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Trei variante austriece, din anul 1915, de cedare parțială a Bucovinei României 143 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 1 acad., GRIGOROVICI, Radu (autor) Ein wichtiger Protokoll zur Einrichtung des Buccowiner Districts. Wien, April 1780 247 germană
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 1 TOROUȚIU, ILIE E. (autor) Frunză verde. Cântece și basme popolare din Bucovina. 350 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei: AB, X, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Bukowina-lnstitut într-o nouă etapă a dezvoltării sale 485 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 1 BEJINARIU, PETRU (autor) Din istoria cercetărilor de zoologie și de fiziologie animală din Bucovina 209 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 1 CRISTUȘ - PASCANIUC, ELENA (autor) "Scriptum". Buletin de informare. 263 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Fenomenul cultural din Bucovina în perioada 1941-1944 351 română
articol de periodic 2004 Analele Bucovinei: AB, XI, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Izvoare de apă minerală în Bucovina 417 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Ioan Slavici și Bucovina 5 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 1 HRENCIUC, Daniel (autor) Drumul spre libertate: refugiați polonezi în Bucovina (1939-1941) 51 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vechi stațiuni balneoclimaterice din Bucovina, în secolele XIX-XX (I) 99 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 2 IACOBESCU, Mihai (autor) Bucovina între mitul habsburgic și realitatea istorică 289 română
articol de periodic 2005 Analele Bucovinei: AB, XII, nr. 2 SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Învățământul agricol din Bucovina, în perioada 1871-1948 355 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor) Bucovina, „cheia Moldovei", sub stăpânirea Austriei habsburgice (1775-1918) 7 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 SAPOLOVSKYJ, VOLODIMIR (autor) Activitatea structurilor de forță austriece în Bucovina în condițiile „stării excepționale " (1914-1918) 619 română
articol de periodic 2006 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) [Periodicul "Iconar", anul I, nr. 1-3, 1935, se află în Bucovina] 725 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Dimitre Onciul, istoric al Bucovinei și al Transilvaniei și lexicograf 15 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Iorga și Bucovina (I) 111 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Cronici parohiale din Bucovina (I) 207 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 1 Gudrun Windisch, Maladia. Chronik eines Dorfes in der Bukowina, Augsburg: Landsmannschaft der Buchenlanddeutschen, 2006, 375 S. + 1 Karte (Ștefan Purici) 357 română
articol de periodic 2007 Analele Bucovinei: AB, XIV, nr. 2 PASCANIUC, Elena (autor) "De plămădit inimile " - o culegere inedită de folclor medical din Bucovina 619 română
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei: AB, XV, nr. 1 IACOBESCU, Mihai (autor) Iorga și Bucovina (II) 75 română
articol de periodic 2008 Analele Bucovinei: AB, XV, nr. 1 MAREȘ, Ion (autor) Europa necunoscută - comori din Bucovina. Unbekanntes Europa - Schatze aus der Bukowina, Suceava, Lidana, 2007, 297 p. (Rodica Iațencu) 355 română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 DIACON, Vasile (autor) Din istoria industriei berii în România. Fabrici de bere din Bucovina și Basarabia. română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 1 Adunarea Generală a Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina, Rădăuți, 21 martie 2009 (Marian Olaru) română
articol de periodic 2009 Analele Bucovinei: AB, XVI, nr. 2 NICULICĂ, Bogdan Petru (autor) Din istoricul preocupărilor arheologice in Bucovina. Societatea Arheologică Română, Suceava, Editura Universității, 2009, 1 8 1 p. + 22 Anexe (Rodica Iațencu) 637 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v TEODORESCU, Răzvan (autor) Un noyau etatique europeen: la Bucovine 5 Franceză
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Die Bukowinadeutschen Zwischen Heimat und Herkunft: Was Schafft Identitat? 15 germană
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vânătoarea și dreptul de vânătoare în Bucovina (1786-1900) 45 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v STAN, Simina-Octavia (autor) Bucovina- spațiu de confluențe spirituale 99 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v OLARU, MARIAN (autor) Bucovina- sfârșitul unui posibil Eden. Ultimul act, 1918-1944. Procese politice și sociale 261 română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 1, v GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spatherbst 1940 und ihre Folgen fur die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (I) 301 Germană - Română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 MARECI SABOL, HARIETA (autor) Bucovina ca teritoriu imaginar română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 GASCHLER, NORBERT (autor) Die Umsiedlung der Buchenlanddeutschen im Spätherbst 1940 und ihre Folgend für die Katholiken und ihre Priester aus Bessarabien, der Bukowina und der Dobrudscha (II) Germană - Română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 SCHIPOR, GHEORGHE (autor) Breslele (corporațiile) din Rădăuți – Bucovina română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 CUȚUI, Alexandrina (autor) Bucovina și Primul Război Mondial. Contribuția clerului la război, prizonierii și refugiații română
articol de periodic 2010 Analele Bucovinei: AB, XVII, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Vânătoarea și dreptul de vânătoare în Bucovina (1786–1900) (II) română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Academicianul Radu Grigorovici și cercetarea științifică din Bucovina după 1989 351 română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 IAȚENCU, Rodica (autor) Contribuții ale academicianului Radu Grigorovici privind cunoașterea istoriei Bucovinei 367 română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 LUCEAC, ILIE (autor) Dimitre Onciul și junimea Bucovinei de altădată 379 română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) O pagină din istoria presei românești din Bucovina 389 română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 STAUFE, LUDWIG ADOLF (autor) Basme populare din Bucovina. O colecție inedită, București, Editura Saeculum 1 . O., 2010, 352 p. (Elena Pascaniuc) 636 română
articol de periodic 2011 Analele Bucovinei: AB, XIII, nr. 2 Bucovina și Basarabia în dezbaterile istoricilor și analiștilor străini (Ștefan Purici) 647 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 1 KOTZIAN, ORTFRIED (autor) Radu Grigorovici (1911- 2008)- o viață pentru Bucovina 9 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Evoluția legislației silvice din Bucovina (III) 205 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Bucovina și bucovinenii în cuvânt și imagine la sfârșitul secolului al XIX-lea 295 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Ioan Slavici și Bucovina 385 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 2 IACOBESCU, Mihai (autor) Bucovina între mitul habsburgic și realitatea istorică 389 română
articol de periodic 2012 Analele Bucovinei: AB, XIX, nr. 2 ȘTEFĂNESCU, Ștefan (autor)