Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 243 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1978 Acta Musei Napocensis, XV SOROCEANU, Tudor (autor) Bernhard Hänsel, „Beiträge zur regionalen und chronologischen Gliederung der alten Hallstattiszweit an der unteren Donau”, partea I (=VIII + 251 pp. cu 6 ilustrații în text); partea a II-a (text = V + 13; planșe = 77 + XVIII; 6 hărți; o anexă), În seria „Beiträge zur ur- und frühgeschichtlichen Archäologie des Mittelmeer-kulturraumes”, vol. 16-17, R. Habelt Verlag, Bonn, 1976. 691-692 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Todorova Henrieta, „Ovčarovo. Praistoričeska seliščina moghila”, Sofia, 1976, 33 pagini, 1 tabel, 5 schițe, 135 fotografii alb-negru, 49 fotografii color RECENZII 844-846 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX MEDELEȚ, Florin (autor) În legătură cu expediția întreprinsă de Alexandru Macedon la Dunăre în 335 î.e.n. Studii 13-22 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI TUȚU, Dumitru (autor) România și războaiele balcanice Studii 277-291 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ARDEVAN, Radu (autor) Al IX-lea Congres Internațional de Epigrafie Greacă și Latină (Sofia, 1987) Recenzii şi cronică 1212-1215 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GUDEA, Nicolae (autor) Die nordgrenze der Provinz Moesia Superior in der zeit bestehens, Dakiens (106-275 n. Chr.) 49-88 germană
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MADGEARU, Alexandru (autor) Transylvania and the Bulgarian Expansion in the 9th and 10th Centuries Studii 41-61 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 BOTEVA, Dilyana (autor) The greaves (?) from Agighiol (Romania) and Vratsa (Bulgaria) reconsidered 81-98 engleză
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău ARDEVAN, Radu (autor) Corrigenta la inscripția lui Aelius Faventinus din Oescus Arheologie romană 319-325 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie GATSOV, Ivan (autor) Systems of raw material procurement and suply in upper and eastern Thrace and South Marmara region - VII and VI mill BC 43-52 engleză
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie STANCIU, Cezar (autor) Jivkov și Dej între prietenie și interese. Relațiile romano-bulgare după al doilea răuboi mondial (1948-1964) 345-353 română (rezumat în engleză)
1996 Analele Brăilei, 2 BARBALOV, Gheorghi (autor) Importanța României în luptele poporului bulgar pentru eliberare națională între 1859-1878 229-244 română
1996 Analele Brăilei, 2 SAVOV, Vasil (autor) Relațiile româno-bulgare, istorie și contemporaneitate 279-282 română
1996 Analele Brăilei, 2 SÎRBU, Valeriu (autor), TONKOVA, Milena (autor) Cultura tracică în Nord-Estul Bulgariei, Isperih, 12-15 octombrie 1992 601-603 română
2001 Analele Brăilei, 4 TRAIKOV, Veselin (autor) Emigrația bulgară în România 253-259 română
2001 Analele Brăilei, 4 TRIFAN, Adrian (autor) Cîteva aspecte privind relațiile comerciale romano-bulgare în anii treizeci 261-282 română
2001 Analele Brăilei, 4 TRIFAN, Adrian (autor) Raporturile politice româno-bulgare în perioada interbelică 283-300 română
2007 Analele Brăilei, VI-1, seria 1934 DIANCOV, Alexandru (autor), SEMILIAN, S. (autor) Începuturile școalei bulgare la Brăila 29-32 română
2007 Analele Brăilei, X-3-4, seria 1938 Comemorarea la Sofia a lui Ivan Vazoff, mare poet bulgar, care și-a început activitatea la Brăila 63-63 română
1920 Analele Dobrogei, I-2 BRĂTESCU, Constantin (autor) Un tablou istoric bulgăresc 341-345 română
1922 Analele Dobrogei, III-2 MILETIC, J.L. (autor) Vechimea elementului bulgăresc în N-E- Bulgariei și în Dobrogea 189-198 română
1922 Analele Dobrogei, III-2 MILETIC, J.L. (autor) Distribuția actuală a Hîrcoilor în N-E- Bulgariei 199-205 română
1923 Analele Dobrogei, IV-2 PAPAHAGI, Pericle (autor) Durostorum 262-263 română
1926 Analele Dobrogei, VII BRĂTESCU, Constantin (autor) Toponimie românească în Bulgaria 146-149 română
1928 Analele Dobrogei, IX-1 IORGA, Nicolae (autor) Românii și bulgarii în Dobrogea 259-261 română
1936 Analele Dobrogei, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Geomorfologia Bulgariei răsăritene 161-175 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă LUCIAN (autor) Vizita prea fericitului părinte patriarh Teoctist în Bulgaria .7-15 română
1998 Analele Dobrogei, IV-1, serie nouă MATEESCU, Tudor (autor) Un negustor român din Turtucia înainte de 1977 - Vlad Iordache 57-67 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă VLĂDĂREANU, Alexandru (autor) Acțiuni militare pe Dunăre în zona Hîrșova și Silistra, în rimpul războiului pentru independența României (1877-1878) 57-64 română
1999 Analele Dobrogei, V-1, serie nouă IONESCU, Ion (autor) Dificultățile trasării frontierei dunărene dintre România și Bulgaria, efect al viciilor de text, redactare și procedură în urma tratatului de la Berlin 90-93 română
2008 Analele Dobrogei, IX, serie nouă TIȚĂ, Magdalena (autor) Relații româno-bulgare în primele două decenii postbelice 255-264 română
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Nouvelles considerations sur le fonctionnement de Strategat de Dristra (env. 971-env. 1018/1020) 55-66 franceză
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie CONSTANTINESCU, Radu (autor) Inscripția de pe inelul de aur de la Ezerovo Arheologie, istorie antică şi medie 89-99 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie POPESCU, Florin (autor) Un veteran de origine dacică de la Abrittus Istorie antică şi medie 265-269 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie STAN, Apostol (autor) Problema Cadrilaterului în contextul relațiilor româno-bulgare (1919-1940) - Ungureanu G. Recenzii şi note bibliografice 397-400 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Schimbul de populație romăno-bulgar. Implicațiile asupra romanilor evacuați. Documente (1940-1948) - Coman V., Grigore Nicoleta Recenzii şi note bibliografice 403-404 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie UNGUREANU, George (autor) Atitudinea lui Ion I. Brăteanu față de problema sud-dobrogeană (ianuarie 1914-august 1916) Istorie Modernă şi Contemporană 207-212 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie UNGUREANU, George (autor) Ion Mihalache (1882-1963) și Aleksandăr Stamboliiski (1879-1923) câteva considerații comparative Istorie Modernă şi Contemporană 275-284 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPESCU, Cornel (autor), ȚUCĂ, Cornel (autor) „1913” oglindit în Jurnalul de Operațiuni al Regimentului „30” Mușcel Istorie Modernă şi Contemporană 259-266 română
1938 Balcania, I Avant-propos iii-vii franceză
1938 Balcania, I MURNU, George (autor) Les roumains de la Bulgarie médiévale 1-21 franceză
1938 Balcania, I CHRISTU, Vasile (autor) Les Bulgares. Œuvre inédite de Zamfir Arbore 96-147 franceză, română
1938 Balcania, I IORDAN, Al. (autor) ST. ROMANSKJ, Въстанически начинания на Георги Мамарчовъ Бъюклиу (Entreprises révolutionnaires de Georges Mamarkov Bujuklju). Sofia, 1935, pp. 35-65. Comptes rendus 257-258 franceză
1938 Balcania, I IORDAN, Al. (autor) KARAJOROF T.: Les patriarcats serbes et roumains et la défense de leurs minorités. Отецъ Паисий, Anée IX, Coh. 5, Sofia, 1936, pp. 196-199. Comptes rendus 265-266 franceză
1938 Balcania, I DVOITCHENKO, E. (autor) A. V. Soloviev, „Югославския тема въ произведениях Пушкина" (Thèmes yougoslaves dans les œuvres de Pouchkine), dans "Български Пушкински Сборникъ" Belgrade, 1937, p. 45-68. Comptes rendus 269-272 română
1939-1940 Balcania, II-III SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Mouvements politiques et sociaux de la péninsule balkanique dans la seconde moitie du XI-e siècle 83-106 franceză
1939-1940 Balcania, II-III PAPACOSTEA, Victor (autor) Passioniștii în Bulgaria și Muntenia 381-401 Română
1939-1940 Balcania, II-III BERCIU, Dumitru (autor) Însemnări pentru preistoria Peninsulei Balcanice Miscellanea 435-452 română
1941 Balcania, IV SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Arhivele de stat din Peninsula Balcanică 437-450 română
1943 Balcania, VI PAPACOSTEA, Victor (autor) La Péninsule Balkanique et le problème des études comparées Avant-propos III-XXI franceză
1943 Balcania, VI BĂNESCU, Nicolae (autor) Ethnographie et rôle militaire du thème de Bulgarie Histoire 48-52 franceză
1943 Balcania, VI BERCIU, Dumitru (autor) CHRISTIAN PESCHECK, Streitäxte aus Bulgarien, Wiener Prähist. Zeitschr. XXVIII 1941, pp. 49-62, avec 30 fig. Comptes rendus 536-537 franceză
1943 Balcania, VI LASCARIS, Mihail (autor) P. MUTAFČIEV, Istorija na bălgarski narod, tome I, Sofia 1943, 393 pp. in 12°. Comptes rendus 551-554 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 BOIADJIEV, Pirin (autor) CHELARU, VALENTIN, Influențe literare rornânești în opera dramaturgului bulgar Dobri P. Voinikov (Influences littéraires roumaines dans l'oeuvre du dramaturge bulgare Dobri P. Voinikov), Bucarest, 1941, pp. 107-181. Bul. Inst. Român din Sofia, I, 1941). Comptes rendus 211-215 franceză
1945 Balcania, VIII PETRESCU-DÂMBOVIȚA, Mircea (autor) Nouvelles données concernant le néolithique carpatho-balkanique Art et culture 192-215 franceză
1945 Balcania, VIII PANAITESCU, Petre P. (autor) BĂNESCU N., Un problème d'histoire médiévale: Création et caractère du second empire bulgare (1185). (Institut roumain d'études byzantines), Bucarest, 1943, 93 p. Comptes rendus 243-248 franceză
1945 Balcania, VIII BOIADJIEV, Pirin (autor) BURMOV, ALEKSANDĂR, Български революционенъ централенъ комитетъ (Le comité révolutionnaire central bulgare) (1868 - 1876) Sofia. Izdatelstvo Bălgarska Kniga, 1943, 18X12, 195 p. Comptes rendus 254-255 franceză
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița I. Istorie veche şi arheologie 141-145 română
1987 Banatica, 9 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Le monnayage en Mesie Inferioure et an Thrace pentant le Iie-III2 s. Hadrianopolis III. Recenzie 515-520 română
1995 Banatica, 13-II ANDEA, Avram (autor) Obligațiile militare ale cnezilor din Banat și rivalitatea Ungariei cu Bulgaria și imperiul otoman în secolele XIV-XV 5-15 română
2005 Banatica, 17 GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții la cunoașterea limesului provinciei Moesia Inferior 127-142 română
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI BOYADZIEV, Yavor (autor) Synchronization of the stages of the Cucuteni Culture with the Eneolithic Cultures of the territory of Bulgaria according to C14 dates 65-74 engleză
2005 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVI LESHTAKOV, Petar (autor) The sources and distribution of graphite as a means of decoration in the bulgarian chalcolithic 293-298 engleză
2007 Bibliotheca Memoriae Antiquitatis, XVIII CHAPMAN, John (autor), GAYDARSKA, Bisserka (autor) Salt Research in Bulgaria 147-160 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 MUNTEAN, Ioan (autor) Landscape in Balchik 717-725 engleză
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V CIACHIR, Nicolae (autor), MAKSUTOVICI, G. (autor) Orașul București, centrul de sprijin al mișcării de eliberare din Balcani (1848-1912) Comunicări - Note 271-282 română
1969 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VII CIACHIR, Nicolae (autor) Orașul București - locul tratativelor și al păcii care a pus capăt conflictului balcanic din anii 1885-1886 Comunicări şi note 379-284 română
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX CIOBANU, Dana (autor) Regina Maria a României - de la Bran la Balcic Personalităţi bucureştene 313-316 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI BORONEANȚ, Vasile (autor) Târnovo, capitala Imperiului Așăneștilor Studii şi articole 11-18 română
2007 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXI ZĂNESCU, Ionel (autor) România în anii Războiului de Independență (1877-1878) Studii şi articole 197-206 română
2009 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 1, seria arheologie DONEVSKI, Peti (autor) Archaeloghical investigations in Silistra (Durostorum) 105-130 engleză
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Dispute și confruntări interne în etapa de început a existenței tratatului Vlaho-Bulgar și implicarea Bizanțului. 1185-1204 118-132 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Ofensiva bulgară de la sfîrșitului al X-lea și situația stăpînirilor bizantine de la Dunărea de jos 117-125 română
1975 Carpica, VII POPOVICI, Georgeta (autor) Magourata Cave (Bulgaria) - Anati Emanuel 341-342 română
1979 Cercetări Arheologice, III IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor) Notă asupra unei probe de semințe carbonizate din așezarea Raskopanița, R.P. Bulgaria 461-462 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Imitations locales des sigilles decores de Durostorum 343-356 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-II BĂLTÎC, Adela (autor), ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) La typologie des fours ceramiques de Durostorum 411-423 franceză
2010 Cercetări Arheologice, XVII PARASCHIV-GRIGORE, Eugen (autor) Catalogue of Medieval Seals at the Regional Historical Museum of Shumen - Iordanov O., Zhekova Z. 315-317 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 ŽEKOVA, Ženia (autor) Evoluția circulației monetare în Šumenul medieval și regiunea învecinată în perioada 971-1204 / Some Developments in the Monetary Circulation in Medieval Šumen and its Hinterland (971-1204) Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 167-181 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 MINČEV, Alexandăr (autor) Un exagion imperial bizantin timpuriu de la Odessos / an Early Byzantine Imperial Weight from Odessos Metrologie (Metrology) 579-583 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 LAZARENKO, Igor (autor) Monede de bronz pe care este reprezentat portretul regelui scit Ateas, bătute la Dioysopolis / Bronze Coins with the Representation of the Scythian King Ateas Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 27-37 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 STANCOMB, William (autor) An alliance coin of Dionysopolis with Callatis and Tomi? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 51-53 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 PEJKOV, lexandăr (autor) O monedă a împăratului Nikifor I Genikos provenită de la Hotnica, în împrejurimile orașului Veliko Tîrnovo / A Coin of Emperor Nicephorus I from the Region of Veliko Turnovo Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 145-146 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 DZANEV, Georgi (autor) Două descoperiri de monede de aur bizantine din secolul al X-lea, din districtul Razgrad, Bulgaria / Two Byzantine Gold Coins from the 10th c. Found in the Region of Razgrad Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 147-154 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 ŽEKOVA, Ženia (autor) Circulația monedelor muntene și moldovenești în Bulgaria (secolele XIV-XV) / The Presence of Wallachian and Moldavian Coins in Bulgaria Numismatică medievală (Medieval numismatics) 237-247 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., MINČEV, Alexandăr (autor) Date arheologice și numismatice privitoare la monumentele publice ale orașului Odessos din perioada elenistică (secolele IV-I a.Chr.) / Archeological and Numismatic Data About the Public Monuments of Hellenistic Odessos (4th-1st c.B.C.) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 189-202 română
1976 Crisia, VI FAUR, Viorel (autor) Grivița, Plevna, Smîrdan (1877-1878) IV. Recenzii 298-300 română
2014 Crisia, XLIV NEMETH, Gizella (autor), PAPO, Adriano (autor) Il “Diario di viaggio” di Pierre Lescalopier: dal Bosforo in Transilvania attraverso la Bulgaria e la Valacchia (1574) 43-50 română
2008 Cronica Vrancei, VII MIRON, Gheorghe (autor) Contribuții putnene la cucerirea Griviței. 30 august 1877 .9-28 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II ZAHARIADE, Mihail (autor) Ripa Legionis XI Claudiae la sfîrșitul secolului III și în secolul IV 181-188 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ELEFTERESCU, Dan (autor) O țintă cu decor antropomorf de la Durostorum 103-104 română
1987 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, III-IV ISTRATE, Mircea (autor) Ovcarovo - Todorova H., Vasiliev V., Ianușevici Z., Covalceva M., Valev P. 267-269 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (II) 89-119 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII DIACONU, Petre (autor) Un alt sigiliu al lui Constantin VII și Zoe 175-177 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV ATANASOV, Gheorghi (autor) Encolpion du bas moyen age avec Saint Georges-militaire et Saint Theodor stratilat d'appiaria 207-216 română
1995 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XIII-XIV YOTOV, Valery (autor) Sur les sabres du Bas Danube 227-232 franceză
2004 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXI Exhibition "Paper 95" irganised by the art gallery Dobrich 78-95 engleză
2004 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXI PĂULESCU, Doina (autor) Descoperirea Balcicului 107-139 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII NAIDENOVA, Evghenia (autor) Characteristics and analogies in Vădastra pottery found South of the Danube 127-140 engleză
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII TERZIJSKA-IGNATOVA, Stoilka (autor) Newly found bone figurines at tel Yunatsite, Pazardzhik Region, Bulgaria 377-382 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MĂNDESCU, Dragoș (autor) Considerațions sur la chronologie relative et absolute de la necropole gete de profeseur Ichirkovo, region Silistra (Bulgarie du Nord-Est) 429-440 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV AGRE, Anna (autor) Quelques remarques sur la periode VIII-VI siecles av. J.C en Bulgarie du Nord-Ouest 125-147 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV ANGELOV BRAGANOV, Bojidar (autor) The cult of Hermes in Moesia Inferior 149-157 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DRAGOEV, Dean (autor), RUSEV, Nikola (autor), VARBANOV, Varbin (autor) Archaeological research in the roman fort trimannium (preliminary report) 159-169 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BARNEA, Alexandru (autor) Durostorum et le monde de celtes 171-175 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BOEVA-KANCHEVA, Dragomira (autor), DIJANOVA, Nina (autor) Spatantiker keramikkomplex aus Durostorum - Dorostol 177-186 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV ATANASOV, Georgi (autor), RADOSLAVOVA, Galena (autor) Ancient tombs from abritus and Durostorum 187-199 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KIRILOV, Chavdar (autor), KOLEVA, Rumjana (autor) Durostorum -Drăstăr zwischen antike und millelalter: einige resultate der rettungsgrabung 2007 231-249 germană
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV YOTOV, Valeri (autor) Epee d'Ostrov - un vestige d'apres la bataille pres de Varna en 1444 251-255 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV TODOROVA, Evelina (autor) Timbres amohoriques medievaux du Musee de Silistra, Bulgarie de Nord-Est 301-314 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV DONCHEVA, Stela (autor), NIKOLOV, Nikolai (autor) Early medieval lead icons from the Bulgarian Land 315-328 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV BOYCHEV, Peter (autor) Bulgarian-Romanian confrontation in 1916 and concern about soldiers' graves in both countries 329-350 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV EMILIYANOVA, Boryana (autor) Toponymes d'origine roumaine des villages danubiens dans la region de Silistra 361-367 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV KOLEVA, Krasimira (autor) The Danube Bulgarian Anthopological Area 369-373 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Les ateliers de lampes de Durostorum 135-148 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI MIHAYLOV, Stoyan (autor) Seventh-to-eighth century byzantine bronze coins from Mortheastern Bulgaria 77-85 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII BORISOVA, Diana (autor) Regional Museum of History - Dobrich Dobrudja - land of our forefathers 57-72 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII MATEVA, Boriana (autor) Thracian royal tomb of Sveshtari-from an archaeological site to a tousist destination 73-77 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII IVANOV, Ivan (autor) Establishment of the archaeological reserve "Abrittus" as modern site of cultural tourism (2002-2005) 89-91 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII KISSIOV, Yordan (autor) Art Gallery - Silistra 93-96 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII BOYCHEV, Petar (autor), IVANOVA, Daniela (autor) Tutrakan as a tourist destination 105-110 engleză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII NIKOLOVA, Penka (autor), TERZIJSKA-IGNATOVA, Stoilka (autor) Municipality of Pazardzhik - cultural heritage and museums 111-114 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BOYADZHIEV, Yavor (autor), SLAVCHEV, Vladimir (autor) Late neolithic settlement near the village of Apriltsi, Pazardzik District 32-48 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII GUROVA, Maria (autor), TERZIJSKA-IGNATOVA, Stoilka (autor) Finds from the Neolitic settlement Apriltsi, Pazadzik District, Bulgaria 49-58 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII CHERNAKOV, Dimitar (autor) A hoard of ceramic vessels in a chalcolithic necropolis near the village of Kosharna, district of Rousse 59-74 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII GUROVA, Maria (autor) Prehistoric flint assemblages from Bulgaria: A raw material perspective 96-115 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII ELEFTERESCU, Dan (autor) Two gnostic pieces from Durostorum 153-157 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII DONEVSKI, Peti (autor) Urban planning of the Canabae Legionis XI Claudiae (Moesia Inferior) 158-169 engleză
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII ATANASOV, Gheorghi (autor), IOTOV, Valeri (autor), MIHAJLOV, Kristian (autor) The medieval fortress/beginning of 9th - beginning of 11th C./near the village of Okorsh, Silistra Province 220-239 engleză
1993 Culture et Civilisation au Bas Danube, X ATANASOV, Gheorghi (autor) Cadenas en bronze de Drastar (Silistra) 223-229 franceză
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre (autor) Despre problemele arheologice ale Cetății Iatrus 107-120 română
2011 Cumidava, XXXI LAZAROV, Luchezar (autor) A marble weight from the vicinity of the village of Manastir, Provadia region North-East Bulgaria 153-156 Engleză
1986 Hierasus, VI MOSCALU, Emil (autor) Chronologia du Hasllstatt ancien dans la Bulgarie de nord-est 293- franceză
2005 In memoriam ION NESTOR CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) Arheologia civilizației medievale de la Sud de Carpați. Contribuția savantului Ion Nestor 231-238 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Primul simpozion internațional - Sevtopolis "Morminte tumulare în Sud-Estul Europei" 4-8 iunie 1993, Kazanlak (Bulgaria) 433-435 română
1993 Istros, VII CÎNDEA, Ionel (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Simpozionul internațional "Contribuții numisamatice și sigilografice la istoria veche și medievală a Dobrogei", Dobrich (Bulgaria), 4-8 octombrie 1993 437-438 română
1993 Istros, VII SÎRBU, Valeriu (autor) Conferința științifică internațională "Cultura tracică în Nord-Vestul Bulgariei" 439-440 română
2000 Istros, X GUERGOVA, Diana (autor) Tezaurele Traciei și miturile hiperboreene 93-104 română
2006 Istros, XIII SÎRBU, Valeriu (autor) Elitele geților dintre Carpați și Balcani (sec. IV-III. A Chr.): "Prinții de Aur și Argint" 41-70 română
2006 Istros, XIII KONOVA, Lyubava (autor) Once more about the temenos of Apollo Ietros in Apollonia Pontica. Attempt at reconsideration 71-84 engleză
2006 Istros, XIII DRAGOEV, D. (autor), VARBANOV, Varbin (autor) A new thracian pits sanctuary in Ruse (A preliominary report) 181-193 română
2007 Istros, XIV RUSEV, Nikola (autor) The late roman fortress Kovachevsko Kale 131-154 engleză
2007 Istros, XIV DRAGOEV, Deyan (autor), VARBANOV, Varbin (autor) Archaeological excavations within the territory of the roman fort Sexaginta Prista (a preliminary report) 227-243 engleză
2012 Istros, XVIII GĂZDAC, Cristian (autor) "War and Peace"! Patterns of violence through coin hoards distribution. - The Middle and Lower Danube from Trajan to Aurelianus 165-198 engleză
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV MANEA, Daniela (autor) Situația Țărilor Române și Bulgariei în fața expansiunii otomane II. Istorie 119-130 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie COSTEA, Maria (autor) Relații diplomatice româno-bulgare. Criza din martie 1939 303- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 HARȚUCHE, Nicolae (autor) Un sceptru de piatră zoomorf descoperit în Bulgaria 453- română
2004 Mousaios, IX TEODOR, Dan (autor) Din nou despre dominația Bulgariei la Nprdul Dunării de Jos 127-135 română
2009 Mousaios, XIV KONOVA, Lyubava (autor) The city of Apollonia Pontica and its necropoleis 61-89 engleză
2013 Mousaios, XVIII KONOVA, Lyubava (autor) Funeral rites in the necropolis of Apolonia Pontica. An attempt at reconstruction 215-245 engleză
2013 Mousaios, XVIII GERGOVA, Diana (autor) The Thracian Ressi. Main characteristics of the culture of a priestly-warrior tribe 247-264 engleză
1978 Muzeul Național, IV ROMAN, Valter (autor) De la Plevna pînă sub zidurile Madridului - același fir de sînge vărsat pentru cauza dreaptă a independenței / De Plevna jusque sous les murs de Madrid — un seul fil de sang versé pour la cause juste de l'indépendance 51-56 română
1978 Muzeul Național, IV SORESCU, Ioan (autor) Eroismul ostașilor români în luptele de la Vidin / L'héroïsme des soldats roumains dans les combats de Vidin 207- 210 română
1998 Muzeul Național, X IORDAN, Constantin (autor) Istoria modernă a Dobrogei în istoriografia bulgară din ultimul deceniu /L'histoire modeme de la Dobroudja dans l'historiographie bulgare de la dernière décennie 189-197 română
2013 Muzeul Național, XXV BURAKOWSKI, Adam (autor) The Romanian and Bulgarian Political Scene after 1989 313-320 engleză
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VOICU, Constantin (autor) Circulația monedelor orașelor Dyrrhachium șio Apollonia în sud-vestul Daciei 17- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHANEȚOVSCHI, Gheorghi (autor), NAIDENOVA, Evghenia (autor), NICA, Marin (autor) Brenița, o așezare neolitică din bazinul rîului Iskar - Bulgaria 23- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHEORGHOV, Venițlav (autor) Cîteva date despre așezările neoliticului tîrziu din împrejurimile orașului Plevna-Bulgaria 29- română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie ATANASSOVA-TIMEVA, Nadezhda (autor), TODOROV, Vladislav (autor) Results from anthropological investigations of bone remains from archaeological sites excavated 2016 on the territory of Bulgaria Archaeology / Arheologie 117-132 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie ATANASSOVA-TIMEVA, Nadezhda (autor), GALABOVA, Borislava (autor) Comparative anthropological characteristics between two Christian Necropolises (16th – 19th century) from Bulgaria Archaeology / Arheologie 133-147 engleză; română
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie PETROVA, Denitsa (autor) Wallachian note from 1772 in the Shumen Damaskin Book as a source from the bulgarian history History / Istorie 221-223 engleză; română
2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii COJOCARU, Luminița (autor), CORNEANU, Gabriel (autor), CORNEANU, Mihaela (autor), NEȚOIU, Constantin (autor) Genotoxicity environment evaluation in the Dolj district (Romania) Ecology / Ecologie 191-198 engleză; română
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii PANAYOTOV, Momchil (autor), TSAVKOV, Evgeni (autor), YURUKOV, Stefan (autor), ZHELEV, Peter (autor) Anatomical and morphological changes in Pinus heldreichii CHRIST along an altitudinal gradient in Pirin Mountains Vegetal Biology / Biologie vegetală 51-57 engleză; română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii RAYCHEV, Ivan (autor) Studies on staphylinidae belonging to the genus Carpelimus LEACH, 1819 (Coleoptera: Staphylinidae: Oxytelinae FLEMING, 1821) from Bulgaria Animal Biology / Biologie animală 70-72 engleză; română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană de la Durostorum (IV) 95-142 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan, Elefterescu Dan 396-398 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie ELEFTERESCU, Dan (autor) Un tipar pentru turnarea bronzului descoperit la Durostorum 163-166 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ZUGRAVU, Nelu (autor) Lumea rurală în provinciile Moesia Inferior și Thracia (secolele I-III p. Chr.) - Bîltac Adela 396-397 română
1971 Pontica, IV ANGHELESCU, N. (autor) Figurine romane din lut ars de la Durostorum 289-296 română
1976 Pontica, IX ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Notă asupra unor geme de la Durostorum 199-200 română
1978 Pontica, XI ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Oglinzi romane din plumb de la Durostorum 105-111 română
1980 Pontica, XIII CULICĂ, Vasile (autor) O groapă menajeră din secolul II e.n. din teritoriul municipiului Durostorum 315-329 română
1985 Pontica, XVIII ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘETEANU, Crișan (autor) Teracote de la Durostorum reprezentînd-o pe Venus 185- română
1991 Pontica, XXIV TONCEVA, Goranka (autor) Problemes de la plastique miniature de l'age du bronze recent en Bulgarie du Nord-Est 29-42 franceză
1992 Pontica, XXV ELEFTERESCU, Dan (autor), MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Contribuții privind ceramica romană sde la Duroatorum III 221-239 română
1993 Pontica, XXVI IVANOV, Ivan (autor) A la question de la localisation et des etudes des sites submerges dans kes lacs de Varna 19-26 franceză
1993 Pontica, XXVI MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Ceramique a glacure plombiphere de Durostorum 231-344 română
1997 Pontica, XXX PAPACOSTEA, Șerban (autor) Genovezii la Caliacra: un document ignorat 277-283 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SLAVCHEV, Vladimir (autor) Monuments of the final phase of cultures Hamangia and Sava on the territory of Bulgaria .9-20 engleză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ELEFTERESCU, Dan (autor) Statuete votive din plumb de la Durostorum 221-238 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ATANASOV, Georgi (autor) Le palais des eveques de Durostorum des V.VI siecles 275-297 franceză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII OPRIȘ, Ioan (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
2006 Pontica, XXXIX BARALIS, A. (autor), PANAYOTOVA, K. (autor), RIAPOV, A. (autor) Les fouilles franco-bulgares de la necropole classique et hellenistique d'Apollonia du pont (2002-2004): Resultats preliminaires 93-121 franceză
2007 Pontica, XL ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice 1. Despre colonizarea greacă interioară: Gelonos și Pistiros (Herodot IV, 108-109) 71-74 română
2007 Pontica, XL BOUNEGRU, Octavian (autor) L'expedition navale de l'amiral histrien Hegesagoras et la guerre sacree d'Apollonie Pontique 85-92 franceză
2007 Pontica, XL ATANASOV, Georgi (autor) Late antique tomb in Durostorum-Silistra and its master 447-468 engleză
2008 Pontica, XLI CHERNAKOV, Dimitar (autor) Eneolithic ceramic tables (Altars) from Bulgaria 64-78 engleză
2008 Pontica, XLI ELEFTERESCU, Dan (autor) Obiecte din os de la Durostorum I. 219-297 română
2008 Pontica, XLI YOTOV, Valeri (autor) Le therme byzantin, la Thrace, Ioannoupolis et la question des terres bulgares du nord-est a la fin du X2 - premieres annees du Xie siecles 345-353 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I BOUZEK, Jan (autor) Thracian grey pottery in Bulgaria: Pistiros and other sites 199-222 engleză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I BOZKOVA, Anelia (autor), VASILEVA, D. (autor) Un complexe de ceramique monochrome des environs de Simeonovgrad dans la Vallee du Herbos 223-244 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I NIKOV, Krassimir (autor) Archaic grey pottery from Apollonia (Late 7th-6th century B.C.) occurence, origin and distribution in Thrace 245-246 engleză
2011 Pontica, XLIV OPPERMANN, Manfred (autor) Die gottin Hera im Ostbalkanraum zwischen Donau und Rhodopen wahrend der romerzeit 113-136 română
2011 Pontica, XLIV ATANASOV, Giorgi (autor) A propos du martyre de Saint Emilien de Durostorum (Silistra) 211-220 română
2011 Pontica, XLIV CHERNAKOV, Dimitar (autor) Late chalcolithic foundation burial of a cild at Kosharna Tell 241-250 română
2012 Pontica, XLV POPOVA, Magarita (autor) Possibilities for establishing local groups based on graphite decoration on ceramics within the Gumelnitsa - Karanovo VI culture (results from a study on the ceramics fron Vinitsa, Shumen District) 27-38 engleză
2013 Pontica, XLVI CERNAKOV, Dimitar (autor) A tell near the village of Bazovets, Rouse district (archaeological excavations in 2012) 15-40 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 VULCHEVA, Darina (autor) Burials at " Notive Korenezhi" Cult Place in "Sboryanovo" Archaelogical Reservation 213-224 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 NIKOV, Krassimir (autor) Post-funeral rites in South Eastern Thrace during the Early Iron Age 243-243 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 MENKOVA, Milena (autor) Burial Practices of the Local Early Broze Age Cultures in Bulgaria 25-30 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 GANEVA, Svetlina (autor) Questions of the Necropolis at the Village of Orsoya near the Town of Lom 63-66 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's Tumular Burials from the Kazantak Region in Bulgaria 151-156 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 DIMITROVA, Diana (autor) Ruler's tumular burials from the Kazanlok region in Bulgaria 248-248 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 KITOV, Georgi (autor) Tumuli and toms and temples in the Valley of the thracian rulers 252-253 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) - (Practici funerare și manifestarea identității culturale- Epoca Bronzului și Epoca Fierului), Actes du IV Colloque International d'Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 22 28 mai 2000 KRASTEVA, Marlena (autor) La Bulgarie du Nord-Est a la fin du Ive et au debut du IIIe siecles av J.-C. 253-253 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SLAVCHEV, Vladimir (autor) The features of cultural development of modern southern Dobrudja during the first half pf the 5000BC (according to tzhe pottery of the tell Golrmya Osztov near the villahe Durankulak) 25-34 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MINCHEV, Alexander (autor) Marcianopolis before the romans: some date about earlier settlements at the site 215-235 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani RACHEV, Racho (autor) Quelques remarques sur l'Onglos 277-282 franceză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani DONCHEVA, Stela (autor) The lead medalions - amulets or elements of decoration (about some new finds from Bulgaria) 375-403 engleză
2010 Revista Bistriței, XXIV MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asăneștii - domniile și morțile lor violente 285-295 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă JULA, Raluca Diana (autor) A existat un neobizantinism european?  Studii, articole, comunicări, note 251-256 română, engleză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte din activitățile Diviziei 2 Infanterie Română în perioada 1883-1938  Studii, articole, comunicări, note 393-400 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  Studii, articole, comunicări 183-190 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) A VI-a Conferință intersocialistă de studii clasice (Plovdiv, 24-29 aprilie 1962) Studiile clasice în lume 335-336 română
1964 Studii Clasice, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 365-367 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE lN BULGARIA REPERTAE. Edidit Georgius Mihailov. Vol. III: Inscriptiones inter Haemum et Rhodope repertae. Fasciculus prior: Territoriurn Philippopolis. Serdicae. MCMLXI, 305 p. + 259 planșe afară din text. RECENZII 390-392 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ACTA ANTIQUA PHILIPPOPOLITANA. STUDIA HISTORICA ET PHILOLOGICA Serdicae, in aedibus typographicis Academiae Scientiarum Bulgaricae, 1963. 326 p. in 16°. RECENZII 439-440 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Discuții cu privire la tezaurul de la Panaghiuriște Studiile clasice în lume 359-360 română
1966 Studii Clasice, VIII POPESCU, Emilian (autor) VESELIN BEŠEVLIEV, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berliner Byzantinische Arbeiten, Band XXX), Berlin, 1964, XV + 220 p. + 114 pl. și 1 hartă. RECENZII 340-343 română
1967 Studii Clasice, IX POPESCU, Emilian (autor) Primul Congres internațional de studii balcanice și sud-est europene Studiile clasice în lume 249-251 română
1973 Studii Clasice, XV SLUȘANSCHI, Dan (autor) Primul Congres internațional de tracologie (Sofia, 5-10 iulie 1972) Studiile clasice în lume 183-184 română
2010 Studii de Preistorie, 7 CHERNAKOV, Dimitar (autor) Some observations about the discovered human skeletons at Rousse tell 145-183 engleză
2011 Studii de Preistorie, 8 OSTERGAARD, Jasper (autor) A perspective on the secondary products revolution in Bulgaria 99-109 engleză
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Prehistoric Art in Bulgaria fron the Fift to the Second Mileium B.C. - Radunceva Anna 437-439 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity DONEVSKI, Peti (autor) Bronze find at Durostorum 131-137 engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity DONTCHEVA, Ivanka (autor) Athena dans la plastique en bronze d'Opaka, region de Targavichte (en Mwsiw Inferieure) 139-143 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity LAZAROV, Lachezar (autor) Bronze statuette of Apollo from the Sava village, municipality of Dulgopol, Varna County 279-281 engleză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity VLSADKOVA, Pavlina (autor) Metal lamps and chandeliers from the territory of Nicopolis ad Nistrum, Moesia Inferueur 469-478 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 STANTCHEV, Dimitar (autor) Warrior Burial in the Lower Course of the Yantra 35-44 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 KITOV, Georgi (autor) The Thracian Valley of the Kings in the Region of Kazanlyk 119-137 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 RADEV, Rumen (autor) Hellenistic Age Burials in Pithoi în Thrace 155-167 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 AGRE, Daniela (autor) Ritual practices in the mounds of tribals (from the territory of Bulgaria) 209-209 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 STANTCHEV, Dimitar (autor) Burial od a warrior from lower course of the Jantra River 227-227 engleză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe (Morminte tumulare din Epoca Fierului în Sud-Estul Europei), Actes du II-e Colloque Intemational d'Archeologie Funeraire organise â Tulcea, Brăila, Călărași et Slobozia, 18 - 24 septembre 1995 TOTEVSKI, Totiu (autor) Mounds and mound necropoleis from the iron age at the northern slopes of the central balkan and forebalkan 230-230 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu GOTZEV, Aleksei (autor) Thracian Cult places in West Rhodopa Mpuntain 1st millenium BC 227-256 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu KONOVA, Lyubava (autor) Archaeological evidences of magical practices in the necropolis of Apolonia Pontica - Preliminary notes 269-280 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MARAZOV, Ivan (autor) Boar hunt in the prescoes of the tomb in the village of Alexandrovo, Bulgaria 305-327 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu MINCHEV, Alexander (autor) Three bronze cheek-pieces of thracian type helmets from Bulgaria 347-358 engleză
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea CIOCÎRLAN, Virgil (autor) Vizitația arhiepiscopului de Sofia Petru Bogdan Baksic în Țara Românească (1667) 179-190 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea BILIARSKY, Ivan (autor) La "Terra Albanese" nel sistema amministrativo bulgaro 259-270 italiană
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea ANGHEL, Florin (autor) Războaiele galante din vecini. Stereotipuri ale istoriei româno-bulgare în 1913 441-452 română