Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 307 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1969 Acta Musei Napocensis, VI HOREDT, K. (autor) Datarea tezaurului de la Pietroasa Note şi discuţii 549-552 română (şi un rezumat în germană)
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău GAIȚĂ, Alexandru (autor) 1848 - Oameni, fapte și idei la Buzău și Râmnicu Sărat 203-212 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CONSTAMTINESCU, Eugen-Marius (autor) Despre datarea ansamblului arheologic de la Pietroasa/Pietroasele, județul Buzău. Studiu preliminar 165-183 română
1993 Analele Brăilei, 1 SPIRIDON, Mircea (autor) Tîrgul Urlați: Dezvoltare istorică și legăturile sale cu Brăila 137-149 română
2009 Analele Buzăului, I LUPU, Daniela (autor) Tipografia și tipografii episcopiei Buzăului în epoca domniilor fanariote 33-50 română
2009 Analele Buzăului, I GAIȚĂ, Alexandru (autor), GAIȚĂ, Andrei (autor) Verneștii și procesele lor din vremurile apuse 63-81 română
2009 Analele Buzăului, I PREDA-TUDOR, Vali (autor) Evenimentele de la 1859 în județul Buzău 83-88 română
2009 Analele Buzăului, I TĂNASE, Constanța (autor) Buzoienii și Unirea Principatelor 89-99 română
2009 Analele Buzăului, I TACHE GHEORGHE, Rodica (autor) Opinii despre importanța lucrărilor de tapiserie din patrimoniul Muzeului Județean Buzău 183-187 română
2009 Analele Buzăului, I DRINCĂ ELENA, Tatiana (autor) Reorganizarea colecției muzeale Colți 197-203 română
2010 Analele Buzăului, II OPREA, Mădălina (autor) 5 interviuri cu privire la evenimentele din Decembrie 1989 desfășurate la Buzău 209-293 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Expoziția pictorului Brăduț Covaliu din cadrul secției de artă a Muzeului județean Buzău 305-318 română
2010 Analele Buzăului, II GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Colecția de artă contemporană românească " Bucur și Marieta Chiriac" 319-332 română
2010 Analele Buzăului, II DUMA LUCIA, Maria (autor) Tipuri de degradări întîlnite la restairarea covoarelor din colecția Muzeului Județean Buzău 333-339 română
2011 Analele Buzăului, III MATEI, Roxana (autor) Mărturii istorico-literare privind viața creștină în zona Buzăului de la începuturi pînă la întemeierea episcopiei .7-21 română
2011 Analele Buzăului, III LUPU, Daniela (autor) Documente din secolul al XVIII-lea referitoare la moșnenii din Bîscenii de Sus și Sibiciul de Jos (jud. Buzău) 39-60 română
2011 Analele Buzăului, III NICOARĂ, Marius (autor) Școala aripilor românești din Ziliștea-Boboc, Buzău în contextul instruirii militare aeronautice, la începutul celui de-al doilea război mondial 87-100 română
2011 Analele Buzăului, III NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Muzeul arhipiscopiei Buzăului și Vrancei, cea mai recentă colecție de artă 123-134 română
2011 Analele Buzăului, III TACHE GHEORGHE, Rodica (autor) Pictori buzoieni din colecția muzeului județean Buzău (sfîrșit de secol XIX și secolul XX) 153-171 română
2011 Analele Buzăului, III DUMA LUCIA, Maria (autor) Restaurarea unui steag din colecția Muzeului județean Buzău 173-182 română
2012 Analele Buzăului, IV CRISTINESCU, Angela (autor) Aportul locuitorilor de pe Valea Buzăului la evenimentele istorice locale și naționale .7-12 română
2012 Analele Buzăului, IV CIOBANU, Doina (autor) Exploatarea sării în spațiul buzoian 191-219 română
2012 Analele Buzăului, IV NECULAE, Marius (autor) Planul orajului Rîmnicu Sărat - 1912 221-232 română
2012 Analele Buzăului, IV GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Tapiserii din expoziția de bază a Muzeului Județean Buzău (simbol și semn) 243-272 română
1923 Analele Dobrogei, IV-3 PAPAHAGI, Pericle (autor) Buzău 337-344 română
1924 Analele Dobrogei, IV-4 PÎRVAN, Vasile (autor) "Buzăul" 46-48 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie TUDOR, Margareta (autor) Carte românească veche din patrimoniul argeșean tipărită la Buzău 543- română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie MATEI, Sebastian (autor) Geții de pe Valea Râmnicului. Așezarea de la Oratia, comuna Podgoria, județul Buzău Arheologie, istorie antică şi medie 39-50 română
2007 Biblioteca Mousaious, 7 STAN, Constantin (autor), TĂNASE, Constanța (autor) Dionisie Romano ctitor al învățămîntului buzoian 53-65 română
2013 Biblioteca Mousaious, 10 COSTACHE, Daniel (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Bibliografia arheologică a județului Buzău 178 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Observations concerning the Bronza Age Cult-Object from SărataMonteoru - Poiana Scorușului 361-378 engleză
2012 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 4, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Tradiții și contacte culturale în Nordul Munteniei în epoca eneolitică: despre siturile de la Mălăiești de Jos (jud. Prahova), Seciu (jud. Prahova) și Coțatcu (jud. Buzău) 133-165 română
2013 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 5, seria arheologie FRÎNCULEASA, Alin (autor) Note despre un tip de vas descoperit în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos (jud. Prahova) 173-188 română
1969 Carpica, II BUZDUGAN, Constantin (autor) Descoperirile arheologice de la Prăjești (județul Bacău) 81-86 română
1978 Carpica, X TZONY, Magda (autor) Descoperirile carpice de la Gura Nișcovului (jud. Buzău) 147-161 română
1992 Carpica, XXIII-2 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Rezultate ale cercetărilor arheologice de la Gherăseni-Grindul Cremenea, jud. Buzău, privind obiectivele din secolul IV e.n. 193-208 română
1976 Cercetări Arheologice, II OANCEA, Alexandru (autor) Unele observații cu privire la fazele finale ale culturii Monteoru în lumina cercetărilor de la Cârlomănești, județul Buzău 191-237 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Petrișoru, com. Racovițeni, jud. Buzău 39-42 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind cercetările de la Pietroasa Mică, jud. Buzău 53-57 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III CHICIDEANU, Ion (autor) O așezare din sec. XIV-XV la Bradu, jud. Buzău 421-438 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV OANCEA, Alexandru (autor) Raport preliminar privind campania arheologică din 1979 de la Petrișoru, com Racovițeni, jud. Buzău 41-44 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV TROHANI, George (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru - "Ulmii lui Țârlea", com. Racovițeni, jud. Buzău 45-53 română (rezumat în franceză)
1982 Cercetări Arheologice, V OANCEA, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice de la Petrișoru-Racovițeni, jud. Buzău 53-58 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RUSU, Mircea (autor) Tezaurul de la Pietroasele și contextul istoric contemporan 207-229 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX BUZDUGAN, Costachi (autor) Cercetările arheologice de la Valea Viei, jud. Buzău 35-38 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX BUZDUGAN, Costachi (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Sibiciu de Sus, jud. Buzău 39-43 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus (autor) Sondajul arheologic la Tircov - Vf. Dîlma, jud. Buzău 44-45 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ANDREESCU, Radian-Romus (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice din punctul "Piatra cu Lilieci" din satul Tircov, com. Pirscov, jud. Buzău 46-51 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX GEORGESCU, Laurenția (autor) Necropola din epoca bronzului de la Pietroasa Mică. Studiu antropologic comparativ 73-82 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X BĂTRÎNA, Adrian (autor), BĂTRÎNA, Lia (autor), LEAHU, Valeriu (autor) O locuire hallstatiană tîrzie la Mlăjet - Buzău 145-161 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 STREZA, Marius-Florin (autor) Extragerea și prelucrarea chihlimabarului de Buzău, gospodăria-atelier de prelucrare a chihlimbarului din Colți, județul Buzău - premieră în muzeele etnografice în aer liber din România 189-193 română
1979 Crisia, IX DUPOI, V. (autor), PREDA, F. (autor) Figurine de lut antropomorfe geto-dace descoperite în așezarea de la Pietroasele-Gruiu (jud. Buzău) I. Studii 77-87 română
2011 Cronica Vrancei, X ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Buzău-Mărășești-Adjud (1881-1948) 236-294 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXV SÎRBU, Valeriu (autor) Les figurines anrthropomorphes et zoomorphes de decouvertes dans l'enceinte sacree dace de Pietroasa Mică - Gruiu Dării (Dep. De Buzău) 177-193 franceză
2009 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVII SÎRBU, Valeriu (autor) A sacred dacian enclosure at Pietroasa Mică-Gruiu Dării: The center of a future aechaeological park? 45-52 engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie COSTACHE, Daniel (autor) Noi date privind locuirea aparținînd bronzului timpuriu pe valea rîului Buzău 79-90 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CÎRCIUMARU, Marin (autor) Contribuții la cunoașterea agriculturii geto-dacilor pe baza unor determinări de semințe carbonizate și analize sporopolinice din așezarea de ka Cîrlomănești (județul Bizău) 237-242 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ANGHELINU (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), CÎRSTINA, Ovidiu (autor), COSAC, Marian (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor), NIȚĂ, Loredana (autor), PLEȘA, Mariana (autor) Șantierul arheologic Lapoș - Poiana Roman .9-32 română
2011 Istros, XVII CROITORU, Costin (autor), DRAGOMIR, Ion (autor) La necropole sarmatique de Largu (Dep. de Buzău) 31-54 franceză
2012 Istros, XVIII DAVÎNCĂ, Diana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Un poignard du type sica decouvert dans l'enceinte sacree de Pietroasa Mică - Gruiu Dării, dep. De Buzău 113-123 franceză
2012 Istros, XVIII CÎNDEA, Ionel (autor) The Christhian inscriptions from the Fundu Peșterii Cell, commune of Bozioru (Buzău County) 237-273 engleză
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile de la Sărata Monteoru din 1955 187-194
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BICHIR, Gheorghe (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Pădureni 487-496
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice de la Largu 497-508
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 NESTOR, Ion (autor), ZAHARIA, Eugenia (autor) Săpăturile de la Sărata-Monteoru 509-514
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice întreprinse la Bălteni (r. Făurei, reg. Galați) 011-024
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 SIMACHE, N.I (autor), TEODORESCU, Victor (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Smeieni 273-282
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BABEȘ, Mircea (autor), CONSTANTINESCU, Marius (autor) Raport asupra săpăturilor de la Cîrlomănești, jud. Buzău 147-148
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vadu Sorești, com. Zărnești, jud. Buzău 016-024
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 CONSTANTINESCU, Marius (autor) Stațiunea de la Ulmeni, jud. Buzău 315-320
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 DRÂMBOCIANU, Vasile (autor) Stațiunea de la Vadu Sorești, jud. Buzău 469-478
2001 Monede de Aur din Colecții Românești, I DICU, Ana (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Monede de aur din colecția Muzeului Județean Buzău 55-68 română
2001 Monografii Arheologice, I DUPOI, Vasile (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Pietroasele-Gruiu Dării - Incinta dacică foetificată (I) 100 română
2005 Monografii Arheologice, II DUPOI, Vasile (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Incinta dacică foetificată Pietroasa Mică - Gruiu Dării (II) 201 română
2011 Monografii Arheologice, III DANIEL, Costache (autor), EL SUSI, Georgeta (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Pietroasa Mică - Gruiu Dării, județul Buzău. Descoperirile din epocile eneolitică și a Bronzului (III) 188 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor) Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Introducere .7-17 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV ȘTEFAN, Maria-Magdalena (autor), TEFAN, Dan (autor) Documentarea digitală a monumentului rupestru de la Fundu Peșterii. O Provocare 19-43 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV HACK, Bernhard (autor) O peșteră cu gravuri din epoca bronzului în Carpații de Curbură din România, cercetări archeo-speologice 45-100 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Cercetările din peșteră și zona înconjurătoare 101-118 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Peștera de la Nucu din neolitic pană în epoca bronzului 119-335 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV COSTACHE, Daniel (autor), MATEI, Sebastian (autor) Epoca Bronzului - Cultura Monteoru 337-362 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV CIOBANU, Doina (autor) Schituri rupestre din zona Buzăului - prezentare generală 435-446 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV CHIȘU, Ștefan (autor) Documente medievale privind zona Bozioru 447-449 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV CÎNDEA, Ionel (autor) Însemnele creștine din chilia Fundu Peșterii, comuna Bouioru (județul Buzău) 451-492 română
2012 Monografii Arheologice și Istorice, IV SÎRBU, Valeriu (autor) Un monument din Carpații Orientali cu reprezentări din Preistorie și Evu Mediu- Nucu - "Fundu Peșterii", județul Buzău - Considerații finale 493-549 română
2013 Monografii Arheologice și Istorice, V GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Ceramica Stoicani-Aldeni - Studiu de caz: Tell-ul de la Aldeni, comuna Cernătești, jud. Buzău 111 română
1973 Mousaios, I AVRAM, Valeriu (autor) Aspecte privind exploatarea, prelucrarea și comerțul cu petrolul în județul nostru română
1973 Mousaios, I DIACONU, Gheorghe (autor) Descoperirile arheologice de la Gheraseni - Buzău română
1973 Mousaios, I KONIG, Karol (autor), VLĂDESCU, Cristian (autor) Arme albe și de foc din colecția Muzeului Județean de Istorie română
1973 Mousaios, I NICOLESCU, Valeriu (autor) Aspecte economice și sociale din Buzăul primelor decenii ale secolului al XX-lea română
1973 Mousaios, I VRAPCIU, Nicolae (autor) Ecouri buzoiene la mișcarea revoluționară din anul 1821 română
1973 Mousaios, I ZAHARIA, Eugenia (autor) Stațiunea arheologică Sărata Monteoru română
1978 Mousaios, II AVRAM, Valeriu (autor) Din istoricul exploatării petrolului în județul Buzău (1900-1940) română
1978 Mousaios, II BOIANGIU, Aneta (autor) Școala și mănăstirea de la Menedicu, din comuna Vintilă Vodă română
1978 Mousaios, II CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Un mormînt din perioada migrațiilor, descoperit la Balta Albă, județul Buzău română
1978 Mousaios, II CRISTEA, Constantin (autor) Județul Buzău în insurecție română
1978 Mousaios, II DASCĂLU, Pantelimon (autor) Aspecte ale contribuției militare a Buzăului la războiul de independență română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de salvare din necropola feudală din punctul "Balastiera" (Buzău-est) română
1978 Mousaios, II FULGERIȘ, Gavril (autor) Presa locală despre marea răscoală a țăranilor din 1907 română
1978 Mousaios, II IANCOVICI, Liuba (autor) Primul pod de piatră din Țara Românească, construit în 1831, la Gura Călnăului, Buzău română
1978 Mousaios, II IONESCU, Gion (autor) Toporul de aramă de la Calvini română
1978 Mousaios, II NICOLESCU, Valeriu (autor) Situația politică și social-economică a județului Buzău în perioada 1945-1947 română
1978 Mousaios, II DRÎMBOCIANU, Vasile (autor), OANCEA, Alexandru (autor) Contacte între cultura Monteoru și grupuri de populații nord-pontice, în lumina descoperirilor din județul Buzău română
1978 Mousaios, II PREDA, Florența (autor) Ceramica ștampilată din așezarea getică de la Pietroasele, județul Buzău română
1978 Mousaios, II ȘANDRU, Dumitru (autor) Considerații privitoare la structura proprietății funciare-rurale în fostul județ Buzău, în secolul al XX-lea română
1978 Mousaios, II VRAPCIU, Nicolae (autor) Aspecte din lupta maselor populare buzoiene pentru dreptate și libertate socială în perioada 1921-1944 română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta (autor) Scrisoarea lui Ștefan cel Mare către buzoieni română
1981 Mousaios, III BOIANGIU, Aneta (autor) Călători străini despre Buzăul medieval română
1981 Mousaios, III CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Considerații privind atestarea documentară și arheologică a zonei Buzăului în sec. IV e.n română
1981 Mousaios, III DIACONU, Gheorghe (autor) Castrul de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III DRÎMBOCIANU, Vasile (autor) Șantierul arheologic de salvare din punctul Buzău Sud română
1981 Mousaios, III NICOLESCU, Valeriu (autor) Aspecte ale naționalizării principalelor mijloace de producție în județul Buzău română
1981 Mousaios, III STAN, Constantin (autor) Partidele politice și alegerile parlamentare din noiembrie 1919 din zona Buzăului română
1981 Mousaios, III ȘTEFĂNESCU, S. (autor) Buzăul pe coordonatele istoriei română
1981 Mousaios, III TZONY, Magda (autor) Termele de la Pietroasele română
1981 Mousaios, III VIORESCU, George (autor) Aspecte din istoria partidelor politice la Buzău, în perioada 1918-1928 română
1994 Mousaios, IV-1 BÎRZU, Ligia (autor) Aspecte demografice și sociale în cimitirul nr. 4 de la Sarata Monteoru română
1994 Mousaios, IV-1 CHICIDEANU, Ion (autor) Săpăturile arheologice de la Năieni, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Morminte de călăreți nomazi de la cumpana mileniilor descoperite în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CRISTEA, Florentin-Liviu (autor) Cercetări arheologice în cadrul complexului brîncovenesc"Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat. Așezarea prefeudală română
1994 Mousaios, IV-1 DIACONU, Gheorghe (autor) Morminte din secolul al V-lea e.n. de la Pietroasele română
1994 Mousaios, IV-1 HARHOIU, Radu (autor) Morminte cu arme descoperite la Pietroasa română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil (autor) Date aerheologice privind Mănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" din Rîmnicul Sărat, județul Buzău (secolele XVI-XIX) română
1994 Mousaios, IV-1 LUPU, Emil (autor), MARCU, Daniela (autor) Cahle din secolele XIV-XVII aflate în Colecția Muzeului Județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 CONSTANTINESCU, Marius (autor), OBERLANDER TÎRNOVEANU, Ernest (autor) Monede romane tîrzii și bizantine din colecția Muzeului județean Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 PÎRVAN, Katiușa (autor) Un tezaur de secol XVII descoperit în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-1 ȘTIRBU, Constanța (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Tezaurul de la Sapoca, județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina (autor) Cîteva considerații privind "școala de zugravi de subțire" de la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 CIOBANU, Doina (autor) Valori ale monumentelor de lemn din județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 DOGARU, Mircea (autor) Zona Buzău-Brăila în concepția strategică a lui Vlad Țepes privind apărarea teritoriului română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Alexandru (autor) Circulația cărții vechi bucureștene în județul Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor) Contribuția la cunoașterea meșteșugurilor morăritului în zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor) Contribuții la cunoașterea portului popular din zona Rîmnicu Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Vestitorul bisericesc primul periodic buzoian română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Argumente documentare privind ansamblul monumentalMănăstirea "Adormirea Maicii Domnului" Rîmnicul Sărat română
1994 Mousaios, IV-2 NICOLESCU, Valeriu (autor) Tîrgul "Drăgaica" străveche manidestare etnofolclorică buzoiană română
1994 Mousaios, IV-2 GAIȚĂ, Marilena (autor), NICOLESCU, Valeriu (autor) 60 de ani de activitate muzeală la Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Țesături de interior din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Buzoieni pe cîmpul de luptă în timpul celui de-al doilea război mondial română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Elemente de ornamentație specifice costumului popular din Mînzălești română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Date privind dezvoltarea economică a județului Buzău în perioada anilor 1918-1937 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Din activitatea partidelor buzoiene și rîmnicene în perioada anilor 1918-1944 română
1994 Mousaios, IV-2 NISTOR, Veronica (autor) Interiorul locuinței țărănești din zona Buzăului română
1994 Mousaios, IV-2 PANAIT, Gheorghe (autor) Mizilul în a doua jumătate a secolului al XIX lea română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Destrămarea Partidului Conservator Progresist în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Lupta partidelor politice în alegerile parlamentare din mai-iunie 1920 în fostul județ Buzău română
1994 Mousaios, IV-2 STAN, Constantin (autor) Contribuția Episcopiei Buzău la războiul pentru cucerirea independenței depline a României română
1994 Mousaios, IV-2 STOICA, Relu (autor) Din istoricul școlii buzoiene: Liceul industrial de băieți Buzău română
1999 Mousaios, V CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), PANDREA, Stănică (autor) Cercetările arheologice de la Pietrosu-Costești, județul Buzău - campania 1998 9-14 română
1999 Mousaios, V CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Aspecte privind evoluția Nord-Estului Munteniei în secolele Ii-CI d-Hr. Considerații bazate pe analiza unor descoperiri fortuite din județul Buzău 19-31 română
1999 Mousaios, V MATEESCU, Tudor (autor) Din legăturile orașului Buzău cu Dobrogea înainte de 1977 195-199 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Donații, așezăminte spitalicești și activitate sanitară în județul Buzău (1792-1940) 201-229 română
1999 Mousaios, V NICOLESCU, Valeriu (autor) Familia Marghiloman și Buzăul 231-242 română
1999 Mousaios, V BURLACU, Ioana (autor) Din activitatea casei școalelor în județul Buzău, la începutul secolului nostru. Șezătorile sătești 267-270 română
1999 Mousaios, V NICOLESCU, Valeriu (autor), STAN, Constantin (autor) Ocupația germană în județul Buzău decembrie 1916-octombrie 1918 271-294 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Societăți și asociații buzoiene. Steaguri și medalii din colecția Muzeului Județean Buzău 313-336 română
1999 Mousaios, V GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Pagini basarabene în arhive buzoiene. 1940 337-348 română
1999 Mousaios, V STOICA, Relu (autor) Liceul industrial de băieți din Buzău în perioada transformărilor. 1948-1955 349-352 română
1999 Mousaios, V NISTOR, Veronica (autor) Buzăul oglindit în medalistică 367-388 română
1999 Mousaios, V GHIURCĂ, Virgil (autor) Chihlimbarul și alte resurse gemologice din județul Buzău 389-407 română
1999 Mousaios, V LUPU, Daniela (autor) Carte străină tipărită în secolul al XVIII-lea fin biblioteca colegiului "B.P. Hașdeu" - Catalog 419-448 română
1999 Mousaios, V DANILOV, Maria (autor) Circulația cărții de Buzău în Basarabia. Reconsituiri 449-455 română
1999 Mousaios, V BOLDEANU, Mihaela (autor) Cartea de Buzău din inventarele Muzeului Vrancei și din Depozitul Central al Cultelor 457-465 română
1999 Mousaios, V LUPU, Daniela (autor) Traduceri publicate între anii 1834-1846 la tipografia episcopiei din Buzău 467-485 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina (autor) Valea Slănicului. Studiu Etnografic 489-504 română
1999 Mousaios, V CIOBANU, Doina (autor) Biserica din Jețu, oraș Nehoiu, o capodoperă a creașiei populare 505-511 română
1999 Mousaios, V DICU, Ana (autor) Monumente din lemn din județul Buzău 513-526 română
1999 Mousaios, V GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Lucrările de gravură ale lui Theodor Aman în colecția Muzeului Județean Buzău 557-587 română
1999 Mousaios, V DUMA LUCIA, Maria (autor) Restaurarea unui covor din colecția de artă populară "Casa Vergu Mănăilă" 613-616 română
1999 Mousaios, V DICU, Ana (autor) Măsuri de eradicare a ciupercii Merullius lacrymans la schitul Găvanu, comuna Mînzălești 623-628 română
2001 Mousaios, VI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Încă un mormînt cu arme descoperit la Pietroasele 55-60 română
2001 Mousaios, VI LUPU, Daniela (autor) Manuale manuscrise folosite la seminarul teologic din Buzău între anii 1842-1846 205-222 română
2001 Mousaios, VI GAIȚĂ, Alexandru (autor) Pagini pașoptiste buzoiene (I) 223-244 română
2001 Mousaios, VI STAN, Constantin (autor) Acțiuni ale buzoienilor în sprijinul războiului pentru cucerirea independenței de stat a României (1877-1878) 245-256 română
2001 Mousaios, VI NICOLESCU, Valeriu (autor) Din trecutul viticulturii pe meleaguri buzoiene 263-267 română
2001 Mousaios, VI NICOLESCU, Valeriu (autor) Învățămîntul rîmnicean. Începuturi și evoluție 269-287 română
2001 Mousaios, VI AVRAM, Valeriu (autor) Buzăul și aeronautica română în primele decenii ale secolului al XX-lea 341-346 română
2001 Mousaios, VI GAIȚĂ, Alexandru (autor), GHEORGHE, Viorel (autor) Acțiuni informative și contrainformative la Buzău (1940-1941) 363-378 română
2001 Mousaios, VI GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Armata sovietică de ocupație pe teritoriul fostului județ Buzău (1944-1945) - Contribuții documentare - 379-403 română
2001 Mousaios, VI NICOARĂ, Marius (autor) Probleme administrative determinate de aplicarea în județul Buzău a convenției de armistițiu 405-427 română
2001 Mousaios, VI DICU, Ana (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Un tezaur monerar din secolele XVI-XVII descoperit la Rîmnicu Sărat 459-472 română
2001 Mousaios, VI DICU, Ana (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Un tezaur monerar descoperit la Maxenu, com. Țintești, jud. Buzău 473-476 română
2001 Mousaios, VI NISTOR, Veronica (autor) O medalie comemorativă "Napoleon Bonaparte" din colecția Muzeului Județran Buzău 477-481 română
2001 Mousaios, VI NISTOR, Veronica (autor) Medalii și plachete românești din colecția Muzeului Județean Buzău 483-536 română
2001 Mousaios, VI GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Repertoriul legăturilor de carte ce fac parte din patrimoniul de artă decorativă al Muzeului Județean Buzău 537-556 română
2001 Mousaios, VI HLIHOR, Georgeta (autor) Trei tapiserii de Ileana Balotă aflate în Muzeul Județean Buzău 557-561 română
2001 Mousaios, VI TOADER-ISPIRESCU, Luminița (autor) Margareta Sterian - O prezență în Muzeul Județean din Buzău 563-569 română
2001 Mousaios, VI DRĂGĂNESCU, Liviu (autor) Geologia județului Buzău 571-587 română
2001 Mousaios, VI DICU, Ana (autor) Probleme de conservare la catapeteasma bisericii Buna Vestire - Banu din municipiul Buzău 593-600 română
2001 Mousaios, VI DICU, Ana (autor) Măsuri de conservare și propuneri de restaurare a steagului Fii Apărători ai Patriei din colecția Muzeului Județean Buzău 601-605 română
2001 Mousaios, VII LUPU, Daniela (autor) Veșmintele cărților vechi. Ferecături din colecțiile buzoiene 75-100 română
2001 Mousaios, VII NICOLESCU, Valeriu (autor) Buzăul și Rîmnicu Sărat în mărturii externe 127-143 română
2001 Mousaios, VII GAIȚĂ, Alexandru (autor) Pagini pașoptiste buzoiene (II) 145-168 română
2001 Mousaios, VII AVRAM, Valeriu (autor) Buzăul și aeronautica română în primele decenii ale secolului al XX-lea (partea a II-a) 199-206 română
2001 Mousaios, VII NICOARĂ, Marius (autor) Aspecte militare privind aplicarea convenției de armistițiu a României cu Națiunile Unite în județul Buzău 283-310 română
2001 Mousaios, VII TĂNASE, Constanța (autor) O pagină de istorie școlară (istoria Gimnaziului "dr. C. Angelescu" Pătîrlagele 1919-1848) 311-318 română
2001 Mousaios, VII NISTOR, Veronica (autor) Cîteva jetoane din colecția Muzeului Județean Buzău 393-396 română
2001 Mousaios, VII DUMA LUCIA, Maria (autor) Restaurarea unui covor inedit din patrimoniul Muzeului Județean Buzău 431-434 română
2001 Mousaios, VII GHEORGHE-TACHE, Rodica (autor) Creație și măestrie în lucrările de artă decorativă executate în tehnica sticlei - din colecția Muzeului Județean Buzău - 453-458 română
2001 Mousaios, VII TOADER-ISPIRESCU, Luminița (autor) Liceul de artă Buzău, scurt istoric al clădirii 459-464 română
2003 Mousaios, VIII GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Catalogul statuetelor antropomorfe eneolitice depozitate în Muzeul Județean Buzău .9-35 română
2003 Mousaios, VIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietrosu, com. Costești, județul Buzău. Campaniile 2001-2002 61-74 română
2003 Mousaios, VIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), LIUȘNEA, Mihaela (autor), MATEI, Sebastian (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2002 105-116 română
2003 Mousaios, VIII LUPU, Daniela (autor) Pe urmele unui schit dispărut. "Schitul lui Negoiță" (com. Merei, jud. Buzău) și prima sa menționare decomentară (1682) 171-183 română
2003 Mousaios, VIII GAIȚĂ, Alexandru (autor) Pagini pașoptiste buzoiene (III) 185-199 română
2003 Mousaios, VIII TĂNASE, Constanța (autor) Din istoria jandarmeriei buzoiene 213-220 română
2003 Mousaios, VIII NICOLESCU, Valeriu (autor) Buzău-Rîmnicu Sărat. Poșta, Telegraful, Telefonul 221-240 română
2003 Mousaios, VIII OPREA, Elena (autor) Aspecte din iudaismul muntean: scurtă istorie a comunității evreilor din Buzău 261-278 română
2003 Mousaios, VIII COMAN, Constantin (autor) Satul buzoian interbelic 303-314 română
2003 Mousaios, VIII STAN, Constantin (autor) Buzoienii și rîmnicenii în războiul din răsărit (22 iunie 1941-23 august 1944) 361-379 română
2003 Mousaios, VIII DICU, Ana (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Aspecte ale circulației monerare în Țara Românească între 1830-1848. Tezaurul descoperit la Mînzălești, jud. Buzău 437-451 română
2004 Mousaios, IX CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) Cercetările arheologice de la Gherăseni "Grindul Cremenea" - Campaniile 2002-2003 .9-13 română
2004 Mousaios, IX CONSTANTINESCU, Mihai (autor), MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor), SÎRBU, Dorin (autor), SULTANA, Nicu (autor) Cimitirul din epoca bronzului de la Cîrlomănești - La Arman (Campania 2003) 15-38 română
2004 Mousaios, IX VASILESCU, Tiberiu (autor) Două complexe de epoca bronzului descoperite la Cîrlomănești - "La Arman" 39-50 română
2004 Mousaios, IX BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), DUMITRAȘCU, Valentin (autor) Fauna din complexele arheologice de la Cîrlomănești - Armanu (jud. Buzău) 51-56 română
2004 Mousaios, IX MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Observații asupra cimitirului din epoca bronzului de la Pietroasa Mică 57-100 română
2004 Mousaios, IX NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Biserica de lemn din satul Sorești (com. Blăjani, jud. Buzău) 165-171 română
2004 Mousaios, IX LUPU, Daniela (autor), NEGOIȚĂ PAUL, Iulius (autor) Însemnări per cărți vechi ale episcopiei Buzăului 173-197 română
2004 Mousaios, IX NICOLESCU, Valeriu (autor) Contribuția militară și materială a județului Buzău la războiul de independență 241-265 română
2004 Mousaios, IX GHEORGHE, Elena (autor) Epidemia de Holeră (1913) Studiu de caz: Buzău-Gorj 285-293 română
2004 Mousaios, IX CONSTANTIN, Adrian (autor) Spațiul urban buzoian, posibile abordări tematice 347-360 română
2004 Mousaios, IX COSTEA, Ion (autor) Mișcarea legionară la Rîmnicu Sărat (1928-1936) 361-369 română
2004 Mousaios, IX OPREA, Mădălina (autor) Statutul militar al evreilor din România în perioada 1940-1944. Detașamentele de muncă obligatorie formate din evreii buzoieni 389-407 română
2004 Mousaios, IX GAIȚĂ, Alexandru (autor), STAN, Constantin (autor) Refugiați poloni în județele Rîmnicu Sărat și Buzău (1940-1941). Contribuții documentare 447-467 română
2004 Mousaios, IX NICOARĂ, Marius (autor) Școala buzoiană de subofițeri naviganți 1941-1945 469-481 română
2004 Mousaios, IX ROBE, Sofia (autor) Istoricul muzeului municipal Rîmnicu-Sărat 505-507 română
2004 Mousaios, IX TOADER-ISPIRESCU, Luminița (autor) Scurtă cronologie a liceului de artă "Margareta Sterian" Buzău 525-536 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietrosu-Costești - Campaniile 2003-2004 .9-16 română
2005 Mousaios, X MATEI, Sebastian (autor) Un mormînt în cistă descoperit la Mlăjet, jud. Buzău 17-23 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Mihai (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Mormîntul în cistă de la Mlăjet, jud. Buzău 25-30 română
2005 Mousaios, X MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor), SÎRBU, Dorin (autor) Cercetările arheologice de la Cîrlomănești - La Armanu (Campania 2004) 31-43 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Mihai (autor), MIRIȚOIU, Nicolae (autor), SULTANA, Nicu (autor) Analiza antropologică a osemintelor din necropola de epoca bronzului de la Cîrlomănești - Arman, jud. Buzău 45-54 română
2005 Mousaios, X CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), LIUȘNEA, Mihaela (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2004 77-84 română
2005 Mousaios, X MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Dorin (autor) Contrivuții la repertoriului arheologic al bazinului superior al Rîmnicului Sărat (Cercetări de suprafață în 2003-2004) 95-120 română
2005 Mousaios, X AVRAM, Valeriu (autor) Misiuni aeriene în zona Buzău-Rîmnicu Sărat în anii primului război mondial 127-135 română
2005 Mousaios, X STAN, Constantin (autor) Buzoieni și rîmniceni în bătăția de la Odessa (august-octombrie 1941) 137-153 română
2005 Mousaios, X LUPU, Daniela (autor) Însemnări pe cărți vechi românești din colecția Muzeului județean Buzău 191-219 română
2005 Mousaios, X MUNTEANU, Simona (autor), TOȘA, Ioan (autor) Cultura populară buzoiană în fonduri documentare de la sfîrșitul secolului al XX-lea 235-261 română
2005 Mousaios, X CIOBANU, Doina (autor) Piatra, un străvechi meșteșug pe plaiurile buzoiene 269-293 română
2005 Mousaios, X GHEORGHE TACHE, Rodica (autor) Omul - omagiat în lucrările de artă decorativă și artă plastică (sculpură) din patrimoniul de artă al Muzeului Județean Buzău 295-300 română
2005 Mousaios, X DUȚESCU, Marilena (autor), MATEI, Sebastian (autor), SÎRBU, Valeriu (autor), TEFAN, Dan (autor) Pietrosele - Gruiu Dării: Sacred Dacian enclosure situated in a region rich in salt resources 425-427 engleză
2006 Mousaios, XI GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Catalogul pintaderelor din colecția de arheologie a Muzeului Județean Buzău 35-47 română
2006 Mousaios, XI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), LIUȘNEA, Mihaela (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2005 109-121 română
2006 Mousaios, XI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietrosu-Costești. Campania 2005 123-128 română
2006 Mousaios, XI MÎNDRICEL, Ilie (autor) Trecute vieți de dascăli și de școli la Bozioru 179-226 română
2006 Mousaios, XI DRAGU, Nicolae (autor) Istoricul stationului din Grîng 235-241 română
2006 Mousaios, XI ROMAN, Petre (autor) Buzău, 25 august 2005 lansarea unui volum memorial la 100 de ani de la nașterea prof. Ion Nestor 283-284 română
2007 Mousaios, XII GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Studiu preliminar privind cercetările arheologice efectuate în tellul eneolitic de la Coțatcu, com. Podgoria, jud. Buzău .7-26 română
2007 Mousaios, XII COSTACHE, Daniel (autor) Catalogul cuțitelor curbe din piatră (krummesser) din colecția Muzeului Județean (I) 123-135 română
2007 Mousaios, XII DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Cercetarea arheologică preventivă din str. Bucegi, Nr. 1, Municipiul Buzău 181-187 română
2007 Mousaios, XII STAN, Constantin (autor) 1907 în județul Buzău. Contribuții documente 219-237 română
2007 Mousaios, XII CIOBANU, Doina (autor) Copilul. Obiceiuri legate de primele etape de viață specifice zonei Buzăului 273-276 română
2007 Mousaios, XII DICU, Ana (autor) Măgura 277-285 română
2008 Mousaios, XII ANDREESCU, Radian (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice efectuate în tellul neo-eneolitic de la Coțatcu, com. Podgoria, jud. Buzău, campania 2008 41-50 română
2008 Mousaios, XIII CONSTANTIN, Cătălin (autor), CONSTANTIN, Monica (autor) Rezultatele cercetărilor de suprafață de la Călțești, com. Pietroasele, jud. Buzău 59-74 română
2008 Mousaios, XIII COSTACHE, Daniel (autor) Catalogul rotițelor de care miniaturale din colecția Muzeului Județean Buzău 75-101 română
2008 Mousaios, XIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Tombe d'incineration decouverte a Izvoru Dulce - Merei, dep. de Buzău 103-106 franceză
2008 Mousaios, XIII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2008 137-161 română
2008 Mousaios, XIII CIOBANU, Doina (autor) Catalogul schiturilor rupestre din zona Buzăului 199-225 română
2008 Mousaios, XIII STĂICUȚ, Gabriel (autor) Cercetarea arheologică preventivă din str. Broșteni, Nr. 13-15, Municipiul Buzău 227-239 română
2010 Mousaios, XV ANDREESCU, Radian (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) Date inedite privind locuirea Starcevo-Criș de la Coțatcu, com. Podgoria, jud. Buzău .7-22 română
2010 Mousaios, XV FRÎNCULEASA, Alin (autor) Noi informații privind cercetările arheologice de la Sudiți, com. Gherăseni (jud. Buzău) - descoperiri din epoca neo-eneolitică - 23-54 română
2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir (autor) Cercetările arheologice de la Mlăjet-Balastieră 55-62 română
2010 Mousaios, XV COSTACHE, Daniel (autor), DINU, Cătălin (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor) Săpături arheologice preventive la Sărata Monteoru - Drumul Cetății 73-87 română
2010 Mousaios, XV BABEȘ, Mircea (autor) Stațiunea geto-dacă de la Cîrlomănești: Dava sau centru religios? 123-146 română
2010 Mousaios, XV POPOVICI, Dragomir (autor), TROHANI, George (autor) Cercetările arheologice de la Valea Lupului 147-158 română
2010 Mousaios, XV CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele. Campania 2009-2010 159-195 română
2010 Mousaios, XV CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Elemente arhitecturale materiale de construcție folosite la edificiul cu hypocaust de la Pietroasele, județul Buzău 197-210 română
2010 Mousaios, XV STĂICUȚ, Gabriel (autor) Dovezi epigrafice ale prezenței legiunii XI Claudia la Pietroasele 211-238 română
2010 Mousaios, XV CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Politica imperiului roman la nordul Dunării de Jos în secolul IV d. Chr. În perspectiva descoperirilor arheologice de la Pietroasele 239-249 română
2010 Mousaios, XV CĂTĂLIN, Dinu (autor), MATEI, Sebastian (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Cercetările arheologice preventive din municipiul Buzău, strada Piața Teatrului, nr. 30A 285-309 română
2010 Mousaios, XV BĂTRÎNA, Adrian (autor), BOLOMEY, Alexandra (autor), BUZDUGAN, Costache (autor), LEAHU, Vasile (autor), POPVICI, Dragomir (autor), TROHANI, George (autor) Valea Buzăului. Schiță a cadrului arherologic și istoric al zonei Nehoiașu - Chirlești - Pătîrlagele. Cercetări arheologice de suprafață 311-321 română
2010 Mousaios, XV BOLOMEY, Alexandra (autor) Documentar geomorfologic cu implicații istorice al Văii Buzăului, sectorul Mehoiașu-Pătîrlagele 323-339 română
2010 Mousaios, XV MĂGUREANU, Despina (autor) Note asupra siturilor arheologice din Județul Buzău. Valorificarea unor manuscrise aparținînd fondului Pamfil Polonic 341-376 română
2010 Mousaios, XV CIOBANU, Doina (autor) Catalogul izvoareloe sărate din județul Buzău (studiu etno-arheologic) 377-388 română
2011 Mousaios, XVI COSTACHE, Daniel (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Buzău. Cercetări de suprafață și evaluare teren pe Valea Călmățuiului .7-38 română
2011 Mousaios, XVI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), COSTACHE, Daniel (autor), DINU, Cătălin (autor), MATEI, Sebastian (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Buzău. Cercetări de suprafață pe Valea Buzăului 39-103 română
2011 Mousaios, XVI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor) Figurină de lut descoperită la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, jud. Buzău 105-108 română
2011 Mousaios, XVI NECULAE, Marius (autor) Denarii republicani din colecția Muzeului Minicipal Rîmnicu Sărat 109-118 română
2011 Mousaios, XVI MATEI, Sebastian (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Un mormînt Sîntana de Mureș-Cerneaov descoperit în comuna Topliceni, județul Buzău 119-124 română
2011 Mousaios, XVI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2011 125-134 română
2011 Mousaios, XVI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Raport de cercetare arheologică preventivă. Rîmnicu Sărat - Complexul brîncovenesc Str. Primăverii nr.4 135-156 română
2011 Mousaios, XVI CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), COSTACHE, Daniel (autor), DINU, Cătălin (autor) Raport de cercetare arheologică preventivă. Puiești - Crucea Ilincăi 157-181 română
2011 Mousaios, XVI RADU-BUTEREZ, Cezar (autor) Alexandru Odobescu și Buzăul. Reperele istorico-geografice ale unor cercetări nefinalizate (I) 183-229 română
2011 Mousaios, XVI COSTACHE, Daniel (autor) Cronica cercetărilor arheologice de pe teritoriul județului Buzău. Campania din anul 2011 231-237 română
2012 Mousaios, XVII CHICIDEANU-ȘANDAR, Monica (autor), CONSTANTINESCU, Mihai (autor), MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) Observații preliminare privind cercetările efectuate în anii 2008-2009, 2011-2012 la cimitirul din epoca bvronzului de la Cîrlomănești 47-63 română
2012 Mousaios, XVII MATEI, Sebastian (autor), MĂGUREANU, Despina (autor), MOTZOI-CHICIDEANU, Ion (autor) O piesă de harnașament din epoca bronzului descoperită la Cîrlomănești-Cetățuia 65-96 română
2012 Mousaios, XVII CONSTANTINESCU, Eugen-Marius (autor), DINU, Cătălin (autor), STĂICUȚ, Gabriel (autor) Șantierul arheologic Pietroasele - Campania 2012 155-173 română
2012 Mousaios, XVII BUTEREZ, Cezar (autor) Alexandru Odobescu și Buzăul. Reperele istorico-geografice ale unor cercetări nefinalizate (I) 213-248 română
2012 Mousaios, XVII BUTEREZ, Cezar (autor), CRUCERU, Alexandru (autor) Drumul Teleajenului și drumul Buzăului. Noi repere geografice și istorice 249-275 română
2012 Mousaios, XVII MĂGUREANU, Despina (autor) Note asupra siturilor arheologice din Județul Buzău. Valorificarea unor manuscrise aparținînd fondului Pamfil Polonic (II) 277-287 română
2012 Mousaios, XVII Publicațiile Muzeului Județean Buzău 289-290 română
2013 Mousaios, XVIII COSTACHE, Daniel (autor) The state of research on the funerary finds from the bronze age in the area of the curvature subcarpathians (Buzău County) 27-42 engleză
2013 Mousaios, XVIII Buzău County Museum publications 359-360 engleză
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), CONSTANTINESCU, Mihai (autor), DUMITRAȘCU, Valentin (autor), MĂRGĂRIT, Monica (autor) Obiecte din materii dure animale din așezarea de epoca bronzului de la Năeni-Zănoaga Cetatea 3 (jud. Buzău) 15-54 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-IVe s. av.J.-C. (Practici funerare în Europa între secolele XIII- IV a. Chr), Actes du IIIe Colloque International d’Archéologie Funéraire organisé à Tulcea, 15 – 20 septembre 199 CONSTANTINESCU, Eugen (autor) The tomb of incineration found at Izvoru Dulce - Merei, Buzău County 234-234 engleză
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani SÎRBU, Valeriu (autor) Observații privind incinta dacică de la Pietroasa Mică - Gruiu Dării, com. Pietroasele, județul Buzău 183-214 română
2011-2014 Revista Monumentelor Istorice, Anul LXXX, nr. 1-2 GHEORGHIU, Teodor Octavian (autor) Un secol de arhitectură rezidențială burgheză în Buzău în a doua jum.sec. XIX - prima jum. Sec. XX 87-97 română
2006 Sarea, Timpul și Omul DUMITROAIA, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Roxana (autor) Surse de sare dintre Valea Sucevei și Valea Buzăului 22-24 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CIOBANU, Doina (autor) Sarea - aliment și sursă de venituri pentru locuitării din Nord-Estul Munteniei Studii şi articole 419-430 română, franceză
2009 Studii de Preistorie, 6 ANDREESCU, Radia-Romus (autor), GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), MOLDOVEANU, Katia (autor), PAVELEȚ, Eugen (autor) New discoveries in the Eneolithic settlement from Coțatcu "Cetățuia", Buzău County 135-147 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu COSTACHE, Daniel (autor) Unpublished findings belonging to early bronze in Buzău Valley 141-152 engleză
2010 Tracii și vecinii lor în Antichitate - Studia in Honorem Valerii Sîrbu GRIGORAȘ, Laurențiu (autor), MATEI, Sebastian (autor) Un "depozit" de piese ceramice în miniatură descoprit în așezarea dacică de la Pietroasele, punctul - Valea Bazinului, județul Bizău 329-337 română
2008 Vocația Istoriei - Prinos Profesorului Șerban Papacostea IONIȚĂ, Adrian (autor) O figurină stilizată de călăreț provenind din zona Lacului Amara (jud. Buzău) 453-460 română
1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III ANTONIU, Serafina (autor), BOTEZATU, Dan (autor), MIU, Georgeta (autor), NECRASOV, Olga (autor) Caracteristicile paleodemografice ale populației din mormintele de înhumație de la Cîndești în comparație cu acelea de la Sărata Monteoru și alte necropole din epoca bronzului din țara noastră (notă preliminară) 45- română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV ȘTEFAN, Nicolae (autor) Studiul fitocenologic asupra principalelor asociații vegetale lemnoase din bazinul superior al rîului Rîmnicul Sărat 463-470 română
2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII VASILIU, Ioan (autor) Bogdănești-Tososcanu. Unelte pentru practicarea agriculturii confecționate din materii dure animale .12-22 română