Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 78 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1973 Acta Musei Napocensis, X SCARLAT, Constantin (autor) Portul antic Callatis. Cercetări de arheologie submarină Note, discuţii, recenzii 529-540 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SCARLAT, Constantin (autor) Apeductul antic de la Callatis 55-64 română (rezumat în franceză)
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 RUSCU, Ligia (autor) Zur datierung des Foedus zwischen Rom und Kallatis 57-67 germană
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Les Tumuli de Callatis -Tafrali O. 304-305 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) La cite pontique de Callatis - Tafrali O. 305-305 română
1931 Analele Dobrogei, XII ILIESCU, Dan (autor) Callatis - Vulpe Radu 306-306 română
1944 Balcania, VII, nr. 2 SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Une découverte d'orfèvrerie ancienne dans l'antique Callatis Art et culture 392-396 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 BARNEA, Ion (autor) Chapiteaux à protomes de béliers de la Scythie Mineure Art et culture 408-416 franceză
1983 Carpica, XV IONIȚĂ, Ion (autor) Callatis, necropola romano-bizantină (Biblioteca de arheologie)Ioniță) – Preda C. 275-278 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede callatiene din perioada autonomiei descoperite în Dobrogea / Autonomous Callatian Coins found in Dobroudja Numismatică antică si bizantină (Ancient And Byzantine Numismatics) 9-11 română
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 STANCOMB, William (autor) An alliance coin of Dionysopolis with Callatis and Tomi? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 51-53 engleză
2006-2007 Cercetări Numismatice, XII-XIII, seria 2006-2007 GRĂMĂTICU, Steluța (autor), IONIȚĂ, Virgil (autor) Monede de bronz inedite de la Callatis din secolele I a.Chr. – I p.Chr. / Monnaies de bronze inédites du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle ap. J.-C. Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 59-73 română
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VASILIȚĂ, Ștefan (autor) Coins issued at Istros, Tomis and Callatis discovered in Dobrudja 67-75 engleză
2000 Istros, X RISTOIU, Aurel (autor) Mercenari "barbari" la Histria și Callatis în sec. I a. Chr. Interpretări arheologice și istorice 277-288 română
1974 Muzeul Național, I ULANICI, Augustin (autor) Cu privire la data intemeierii orașului Callatis / Sur la date de la fondation de la ville de Callatis 191- 196 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie IACOB, Mihaela (autor) Aspecte privind activitatea atelierului monetar callatian în epoca romană 213-283 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂRBULESCU, Maria (autor), BUZOIANU, Livia (autor) Materiale arheologice elenistice recent descoperite în teritoriul callatian 459-468 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie RADU, Laurențiu (autor) Toponimie dobrogeană: Callatis-Pangalla-Mangalia 229-238 română
1968 Pontica, I RĂDULESCU, Adrian (autor), SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor (autor) Inscripția lui Herenninos Apillinarios din Callatis 307-317 română
1969 Pontica, II SAUCIUC-SĂVESCU, Theodor (autor) Un fragment de epigramă greacă pentru Nikaso din Callatis 245-252 română
1971 Pontica, IV CONDURACHI, Emil (autor) Problema unei basilici creștine de la Histria și Callatis 173-189 română
1973 Pontica, VI COMAN, E. (autor), RĂDULESCU, A. (autor), STAVRU, C. (autor) Un sarcofago di eta romana scoperto nella necropoli tumulare di Callatis 247-265 italiană
1974 Pontica, VII CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Morminte elenistice și romane descoperite în zona de nord și nord-vest a necropolei callatiene 169-189 română
1974 Pontica, VII SCORPAN, C. (autor) Notes sur les fouilles de souvegarde de Callatis - 1971 191-197 franceză
1974 Pontica, VII ȘTEFAN, Alexandra (autor) Epigramă funerară din Callatis 281-293 română
1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei (autor) Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice 315-329 română
1977 Pontica, X MUNTEANU, Maria (autor), RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Tomis și Callatis 79-89 română
1977 Pontica, X BÎRLĂDEANU, Elena (autor) În legătură cu o necropolă din epoca romană timpurie la Callatis 127-152 română
1979 Pontica, XII BUZOIANU, Livia (autor) Noi ștampile de amfore de la Callatis 77-95 română
1980 Pontica, XIII BÎRLĂDEANU, Elena (autor) Noi descoperiri în necropolele callatiene (I) 216-240 română
1981 Pontica, XIV BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cîteva descoperiri izolate de la Callatis 249-254 română
1983 Pontica, XVI BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 149-188 română
1984 Pontica, XVII BUZOIANU, Livia (autor) Despre începuturile importului de amfore ștampilate în cetățile grecești Tomis și Callatis 51- română
1985 Pontica, XVIII SÎRBU, Valeriu (autor) Ștampile de amfore inedite de la Callatis 75- română
1985 Pontica, XVIII BÎRLÎDEANU, Elena (autor) Statuete de teracotă dintr-un complex funerar descoperit la Callatis 85- română
1986 Pontica, XIX BOUNEGRU, Octavian (autor) Considerații privind portul cetății Callatis în antichitate 367- română
1990 Pontica, XXIII BÎRLĂDEANU, Elena (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Săpăturile arhrologice de salvare din zona nordică a necropolei tumulare de la Callatis 335-342 română
1991 Pontica, XXIV IONESCU, Mihai (autor) Un nou apeduct din teritoriul callatian 419-424 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX BARNEA, Ion (autor) Despre două inscripții paleocreștine de la Callatis (Mangalia) 183-186 română
1996 Pontica, XXVII-XXIX GEORGESCU, V. (autor), IONESCU, M. (autor) Mărturii creștine la Callatis 187-200 română
1998 Pontica, XXXI BUZOIANU, Livia (autor), CHELUȚĂ-GEORGESCU, Nicolae (autor) Noi ștampile amforice de la Callatis 49- română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Noi cercetări în necropola paleocreștină callatiană 225-277 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Morminte de tip hypogeu din necropola callatiană de epocă romanobizantină 279-291 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Scurtă privire asupra ariei de difuzare a minedelor autinome emise de la Callatis și Tomis 395-408 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BOUNEGRU, Octavian (autor) Ceramică sigilată pergamentiană de la Callatis 169-174 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII COLESNIUC, Sorin (autor), PÎSLARU, Ion (autor) O friză cu reprezentări de divinități descoperită la Callatis 413-418 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Aspecte topografice ale cetății Callatis în epoca romano-bizantină 419-438 română
2006 Pontica, XXXIX RADU, Laurențiu (autor), UNGUREANU, Mădălina (autor) Cercetări arheologice în necropola romano-bizantină de la Callatis 259-278 română
2007 Pontica, XL ALEXANDRESCU VIANU, Maria (autor) O lekane din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța aparținînd grupului de la Viena Pictorul de la Callatis - Laurion 101-109 română
2007 Pontica, XL PAPUC, Ghiorghe (autor) Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetății Callatis în epoca romană 351-358 română
2007 Pontica, XL RADU, Laurențiu (autor) Noi descoperiri din necropola callatiană 493-502 română
2011 Pontica, XLIV ALEXANDRU, Nicolae (autor) Notă despre fondarea orașului Callatis 83-89 română
2012 Pontica, XLV ALEXANDRU, Nicolae (autor), CONSTANTIN, Robert (autor), IONESCU, Mihai (autor) Callatis - stratigrafie, topografie și urbanism 437-464 română
2012 Pontica, XLV IORGUȘ, Corina (autor), RADU, Laurențiu (autor) Callatis. Cercetări de salvare în necropola romano-bizantină 465-475 română
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a. Chr.) 73-83 română, engleză
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Pentru o restitutio in integrum - despre câteva descoperiri elenistice din jurul jumătății secolului XX Numismatică / Numismatics 275-305 română (şi un rezumat în engleză)
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III MARIN, Steluța (autor) Hellenistic lead weights Numismatică / Numismatics 323-335 engleză (şi un rezumat în română)
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V PÎRVULESCU, Alina (autor), VÎLCU, Aurel (autor) Staterii de aur de tip Lysimach din colecția „Maria și dr. George Severeanu”, izvoare ale istoriei orașelor grecești pontice în secolele III-I a. Chr. Numismatică / Numismatics 283-298 română
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V IONIȚĂ, Virgil (autor), MARIN, Steluța (autor) Activitatea atelierului monetar de la Callatis în vremea lui Commodus Numismatică / Numismatics 316-350 română
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur la diffusion des cultes égyptiens en Scythie Mineure Comunicări şi studii 103-118 franceză
1964 Studii Clasice, VI PEEK, Werner (autor) Griechische Epigramme aus Rumänien Comunicări şi studii 119-136 germană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 319-333 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur un décret des thiasites de Callatis Comunicări şi studii 87-96 franceză
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) Ataias Comunicări şi studii 85-91 franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul papirilor de la Derveni și Callatis Note şi discuţii 203-210 română, franceză
1968 Studii Clasice, X POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) NEKRIMAN OLCAY, HENRI SEYRIG, Le trésor de Mektepini en Phrygie, (Institut français d'archéologie de Beyrouth, Bibliothèque archéologique, t. LXXXII: Trésors monétaires séleucides, I) Paris, Geuthner, 1965, 33 p. + 33 pl. RECENZII 349-350 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 233-249 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Guvernator necunoscut al Moesiei Inferioare într-o inscripție din Callatis Comunicări şi studii 127-133 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Aι επιγραφαι της Λεσβου - Συμπληρωμα (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αριθ. 60). Εν Αθηναις, 1968. 106 p. In 4° + 46 planșe. RECENZII 316-317 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În marginea unei inscripții bilingve din Callatis Comunicări şi studii 141-148 română, franceză
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul datei tratatului Roma-Callatis Comunicări şi studii 57-67 română
1973 Studii Clasice, XV ȘTEFAN, Alexandra (autor) Chronologie des inscriptions grecques de Callatis établie à l'aide du calculateur Comunicări şi studii 89-107 franceză
1973 Studii Clasice, XV LUPAȘ, Liana (autor) Un nouveau mot grec: ὑφῆλιξ Note şi discuţii 139 franceză
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 168-181 română, franceză
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DEMETRIO MARIN, Tra grammatica latina e storia antica. Metera, F-lli Montemurro, 1972. 383 p. in 16°. (Biblioteca di Cultura diretta da Giovanni B. Bronzini, Saggi 7.) RECENZII 271-273 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O ipoteză cu privire la templul Concordiei din Callatis Comunicări şi studii 89-99 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity OȚA, Liliana (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) New considerations concerning the Roman tumulus grave with a chariot found at Callatis /Mangalia - Doi Mai 407-420 engleză