Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 705 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Diploma militară de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-139 română
1968 Acta Musei Napocensis, V GOSTAR, Nicolae (autor) Unitățile militare din castrul roman de la Tibiscum Note şi discuţii 471-477 română (rezumat în germană)
1970 Acta Musei Napocensis, VII MOGA, N. (autor) Garnizoana romană de la Tibiscum Studii şi Materiale 135-144 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII GUDEA, Nicolae (autor), MEDELEȚ, F. (autor), SOROCEANU, Tudor (autor) Descoperiri arheologice din epoca dacică la Pescari (jud. Caraș-Severin) Note şi discuţii 465-467 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX MATEI, Ștefan (autor), UZUM, I. (autor) Date noi asupra bisericii și fortificației de la Ilidia Note şi discuţii 555-564 română (rezumat în germană)
1973 Acta Musei Napocensis, X GUDEA, Nicolae (autor) O locuință rustică din epoca romană la Gornea Note, discuţii, recenzii 569-593 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Tipologia și cronologia materialului vincian de la Balta Sărată - Caransebeș (Campania din 1963) 13-34 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor) Două interesante descoperiri arheologice din județul Caraș-Severin 1-5 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII GROZA, Liviu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Două inscripții romane din zona Caransebeș 163-168 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cuptoarele pentru redus minereul de fier de la Șoșdea, jud. Caraș-Severin 231-237 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Așezări de secol IV în Sudul Banatului 255-261 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ȚEICU, Dunmitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cuptorul de ars ceramică descoperit în așezarea feudală timpurie de la Gornea - "Țărmuri" 295-305 română (rezumat în engleză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV GROZA, Liviu (autor) Unele aspececte privind organizarea regimentului grăniceresc din Caransebeș 447-460 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Vestigii arheologice din bazinul Carașului Note şi discuţii 447-464 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire hallstatiana timpurie la Moldova Nouă Note şi discuţii 481-493 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUMĂ, Marian (autor) O nouă contribuție arheologică la studiul manifestărilor religioase ale geto-dacilor Studii 45-58 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII STOICOVICI, Eugen (autor) Metalografia unor doplome romane Note şi discuţii 451-454 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BENEA, Doina (autor), POP, Constantin (autor) Un bronz roman de la Tibiscum Note şi discuţii 461-464 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BOZU, Ovidiu (autor), POP, Constantin (autor) O interesantă piesă romană descoperită la Pojejena Note şi discuţii 465-467 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (II) din secolul IV e.n. Note şi discuţii 483-490 română (rezumat în engleză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GROZA, Liviu (autor) Testamentul generalului Ion Drăgălina Note şi discuţii 575-579 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia Note şi discuţii 291-300 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSZKI, Richard (autor), POP, Constantin (autor) Bronzuri figurative în Dacia Romană: un tip iconografic inedit Note şi discuţii 307-310 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (I) (1976-1979) Note şi discuţii 311-330 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BENEA, Doina (autor) Capsule romane pentru protejarea sigiliilor descoperite la Tibiscum Note şi discuţii 337-344 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BĂLĂNESCU, Dana (autor) Un nou tezaur cu monede romane imperiale din secolul IV descoperit la Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) Note şi discuţii 375-385 română (rezumat în engleză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BOZU, Ovidiu (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Cruce-Engolpion descoperită la Moldova Veche Note şi discuţii 393-395 română (rezumat în franceză)
1983 Acta Musei Napocensis, XX BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) 293-311 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BONA, Petru (autor), PETROVSUKI, Maria (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1976-1979) 405-432 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BĂLĂNESCU, Dana (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Răcășdia (III) 485-488 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX UZUM, Ilie (autor) Un tezaur de podoabe medievale descoperit la Macoviște (comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin) 509-520 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POPA, I. (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Despre începuturile fanfarei muncitorești din Anina 585-492 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Analiza faunistică a materialului din așezarea Coțofeni de la Bocșa - "Colțan" (județul Caraș-Severin) 859-866 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX CĂDARIU, Florica (autor), CĂDARIU, Ștefan (autor) Curățirea podoabelor de argint din tezaurul de la Macoviște (județul Caraș-Severin) 873-880 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile Societății "Titan - Nădrag - Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) 353- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza materialelor faunistice provenite din așezările Starcevo-Criș de la Gornea - Locurile Lungi și Moldova Veche - Rit (județul Caraș-Severin) 41-50 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STOICOVICI, Eugen (autor) Celcedoniile de la Gornea-Sichevița, jud. Caraș-Severin 51-58 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PETRESCU, Marius-Sorin (autor) Piese de armament descoperite în castrul de la Tibiscum (I) 521-526 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Noi piese figurate descoperite la Tibiscum 537-540 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie SEBESTYEN, Gheorghe (autor) Cetatea Caransebeș, rectificări și dubii 521-523 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie GROZA, Liviu (autor) Statutul pentru înfințarea bibliotecii asociației învățătorilor din regimentul grăniceresc Caransebeș 301-312 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETRESCU, Sorin (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 589-617 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ARDEȚ, Adrian (autor) Cercetări arheologice la biserica medievală de la Cărbunari - Țigănești (sec. XIII-XIV) 415-424 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 731-732 română
1999 Acta Musei Napocensis, 36-I BENEA, Doina (autor), PISO, Ioan (autor) Epigraphia Tibiscensia 91-107 franceză
1977 Acta Musei Porolissensis, I BOZU, Ovidiu (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) O mansio-statio la Lăpușnicel (jud. Caraș-Severin) 151- română
1981 Acta Musei Porolissensis, V PETROVSZKY, Maria (autor), PTROVSZKY, Richard (autor) Tezaurul de monede republicane romane de la Tincova (jud. Caraș-Severin) Istorie Veche şi Arheologie 175- română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien TIMOC, Călin (autor) Ein moglicher eingangsweg der jazygen sarmaten nach dem romischen Banat und die milutarprobleme der organisierung der wehrlinie Lederata - Tibiscum am anflag des 2. jhr. Chr. 291-302 germană
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MÎNDROANE, Maria (autor) Țăranul bănățean-cărășan sub "avalanța" comunistă Istorie contemporană 337-345 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Cassian R. Munteanu pentru realizarea și consolidarea Marii Uniri Istorie contemporană 177-212 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare DRĂGAN, Andreea (autor) Painted Pottery from the Late Iron Age Settlement at Divici - Grad, România. An Insight into Its Distribution and the Interaction in the Iron Gates of the Danube Epoca metalelor 111-122 engleză
1929 Analele Banatului, II-3 BOROȘ, Ioan (autor) Veriga de aur găsită la "Tibiscum" (Jupa) 103-104 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim (autor) Căvăranul în evul mediu (o rectificare istorică) 33-57 română
1931 Analele Banatului, IV-1 GROPȘIANU, Ilie (autor) Sasca Montană (1918-1919) 113-124 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim (autor) Numele și locul castrului Caput Bubali 125-126 română
1931 Analele Banatului, IV-1 MILOIA, Ioachim (autor) Numele comunei Gherman 126-126 română
1931 Analele Banatului, IV-2-4 BIZERIA, P. (autor) Din trecutul comunei Soceni 195-202 română
1993 Analele Banatului, II, Omagiu profesorului Marius Moga la a 80-a aniversare, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Beitrag zum Studium der palmyrenischen Grabdenkmaler in Dakien mit (besonderem Bezug auf die Grabungsbefunde aus Tibiscum) 188-194 germană
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor de faună din așezarea de epoca bronzului (cultura Vatina) de la Gornea - Păzăriște (jud. Caraș-Severin) 226-243 română
1995 Analele Banatului, IV-1, seria Arheologie-Istorie GUMĂ, Marian (autor), POPESCU, Octavian (autor) O necropolă din prima epocă a fierului la Iaz (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 244-284 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie PETRESCU, Sorin (autor) Descoperirile aparținând epocii fierului în peșterile din Munții Aninei 31-45 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Zona Porților de Fier ale Dunării. Istoricul cercetărilor arheologice dintre Baziaș și Orșova pe malul românesc al Dunării 63-74 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie ARDEȚ, Lucia (autor) O protomă dionisiacă descoperită la Tibiscum 79-81 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie ARDEVAN, Radu (autor), GUDEA, Nicolae (autor), TOMA, Nicolae (autor) Tezaurul monetar de la Moldova Nouă (sec IV p. Chr.) 83-112 română
1997 Analele Banatului, V, seria Arheologie-Istorie SIPOS, Ibolya (autor) Rolul banului de Caransebeș-Lugoj Petru Petrovici în cadrul luptelor interne din Transilvania de la mijlocul secolului al XVI-lea 217-233 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie TABAN, Mircea (autor) Arhitectură și ocupații tradiționale, în arealul periurban (Municipiul Reșița) 9-35 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie GAGA, Lidia (autor) Rapports de parente dans une famille traditionelle de l'Almăj (aux XVIII-Xxe siecles) 49-75 franceză
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie CHELCEA, Ion (autor) Medicină populară în două sate din Banat: Borlovenii-Vechi și Pătaș (Caraș-Severin). Magia descîntatului. Plante de leac 76-86 română
1997 Analele Banatului, 3, Volum dedicat celei de a 125-a aniversări a Muzeului Banatului, seria Etnografie KREY, I.A. (autor) Despre districtul Orșovei sau al Mehadiei împreună cu fluviul Dunărea și partea turcească de vis-a-vis 281-299 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie NEMETH, Eduard (autor) Două antefixe romane de la Berzovia 227-232 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie BENEA, Doina (autor) Reliefuri sculpturale votive tibiscense (I) 233-240 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie TABAN, Mircea (autor) Evoluții sincronice în performarea industriilor populare în județul Caraș-Severin 9-53 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie LUCA, Gabriela (autor) Muncă, bani și etică la carașoveni 125-132 română
1998 Analele Banatului, 4, seria Etnografie TAȘULA, Sanda (autor) Ceremonialul nunții la carașoveni - identitate și individualitate - 133-144 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din castrul Bersobis - campaniile din anii 1998-1999 365-372 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Despre două ștampile tegulare de la Tibiscum 373-376 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Opinii privind activitatea metalurgică din Banatul Montan în secolele III-IV 451-471 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie TOMA-DEMIAN, Nicoleta (autor) Un lot de monede romane târzii de la Pojejena, județul Caraș-Severin 473-489 română
2000 Analele Banatului, V, seria Etnografie BOCȘE, Maria (autor) Portul popular românesc din zona Văii Bistrei - Banat 9-70 română
2000 Analele Banatului, V, seria Etnografie VLAD, Șerban (autor) Ipistola domnului nostru Iisus Hristos într-un caiet manuscris din Birchiș, la 1865 105-116 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie BĂDESCU, Claudia (autor), BĂLTEAN, Ionuț (autor) Studiu preliminar asupra industriei litice din așezarea neolitică de la Balta Sărată. Campaniile 1999-2000 41-51 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie GURGU, Daniela (autor) Considerații asupra unui nou punct arheologic de la Ruginosu 53-59 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie RUSTOIU, Aurel (autor) Un suport de vas roman din Cetatea dacică de la Divici (jud. Caraș-Severin) 123-129 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Săpăturile arheologice din principia castrului legionar de la Bersobis - 2000-2001 131-146 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie BOZU, Ovidiu (autor) Obiecte din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin (II) 147-163 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația agriculturii în jud. Caraș (1945-1948) 559-587 română
2001 Analele Banatului, IX, seria Arheologie-Istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor) Câteva considerații privind conacele din localitățile Jupa și Valeapai (jud. Caraș-Severin) 707-714 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor), ARDEȚ, Lucia (autor) O nouă fortificație militară romană descoperită la Tibiscum-Iaz 109-130 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Ștampile tegulare ale legiunii a IV-a Flavia Felix de la Bersobis 157-162 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie REGEP-VLASCICI, Simona (autor) O nouă lucerna descoperită la Tibiscum 163-165 română
2004 Analele Banatului, X-XI-1, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Cercetări arheozoologice preliminare în cetatea medievală de la Carașova (jud. Caraș-Severin) 285-297 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Animal exploitation during the bronze age in SW Romania with a special referring to Ostrovul Corbului (Mehedinți County) 127-142 engleză
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ALIC, Daniel (autor), PETRESCU, Sorin (autor) Fortificațiile dacice de la Obreja (jud. Caraș-Severin) 143-155 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin (autor) Fortificații romane din Banat (II). Teregova (date și controverse) 187-197 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor), TRUICAN, Angel (autor) Cîteva monede romane imperiale descoperite întîmplător pe raza localității Berzovia (jud. Caraș-Severin) 231-236 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Noi considerații asupra elitelor sociale românești bănățene: Stăpînii de pe Valea Bistrei (sec. CV-XVI) 325-342 română
2005 Analele Banatului, XII-XIII, seria arheologie-istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Date din istoria comunei Doclin (jud. Caraș-Severin) 513-522 română
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie ȘEPTILICI, Raoul (autor), TRUICAN, Angel (autor) New accidental finds of roman coins around the village of Berzovia (Caraș-Severin County) 271-275 engleză
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 1, seria Arheologie-Istorie TIMOC, Călin (autor) Neue inschriften aus dem romischen kastell von Tibiscum 277-281 germană
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie LĂDĂU, Maria (autor) Realități culturale reflectate în foaia diecezană din Caransebeș, 1900-1914 189-210 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Spațiul bănățean în dezbaterile Conferinței de Pace de la Paris. Instituirea administrației românești în județele Caraș-Severin și Timiș-Torondal 211-236 română (rezumat în franceză)
2006 Analele Banatului, XIV, nr. 2, seria Arheologie-Istorie ROȘU, Ovidiu (autor) Organele silvice ale conmunității de avere a fostului regiment grăniceresc Nr. 13 don Caransebeș 255-271 română (rezumat în franceză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Un gladius din castrul Bersobis 69-73 română (rezumat în engleză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor), FLUTUR, Liana (autor) O pensă chirurgicală și un bronz din castrul Bersobis 75-83 română (rezumat în engleză)
2007 Analele Banatului, XV, seria Arheologie-Istorie TIMOC, Călin (autor) Barăcile soldaților romani de la Tibiscum 85-96 română (rezumat în germană)
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor), RUSCU, Ligia (autor) Eine griechische inschrift auf einem gefass von Berzovia 107-111 germană
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie ȚEICU, Dumitru (autor) Notes concernant les debuts du monastaire Saint George de la Vallee de Bîrzava 171-185 franceză
2008 Analele Banatului, XVI, seria Arheologie-Istorie FENEȘAN, Costin (autor) Întregiri și îndreptări la istoria banilor de Caransebeș și Lugoj (sec. XVI-XVII) 187-198 română (rezumat în germană)
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie PROTASE, Dumitru (autor) Castrul legiunii IIII Flavia de la Berzovia. Săpăturile arheologice din anii 1865-1968 33-62 română (rezumat în germană)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie FLUTUR, Alexandru (autor) Clădirile comandamentului din castrul de legiune traianic de la Berzobis 145-160 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie MAGINA, Adrian (autor) Notarii Caransebeșului în secolulu al XVII-lea 303-309 română (rezumat în engleză)
2011 Analele Banatului, XIX, seria Arheologie-Istorie DUDAȘ, Vasile (autor) Alegerile parlamentare din anul 1919 în județul Caraș-Severin 467-475 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie IUSZTIN, Zoltan (autor) Politică și administrație în districtul Caransebeș (sec. XIV-XV) 157-172 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie BOLDEA, Ligia (autor) Asupra unor controverse fiscale în Caransebeșul primei jumătăți a secolului al XVII-lea 229-243 română (rezumat în engleză şi germană)
1996 Analele Brăilei, 2 GLANDA, Petru (autor) Porțile de Fier - cotitură semnificativă în activitățile turistice pe Dunăre 247-250 română
1975 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VII, seria 1974-1975 APOLZAN, Lucia (autor) Forma arhaică de populare a zonei montane de la Porțile de Fier 161-169 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian (autor) Precizări asupra încadrării cronologice și culturale a "statuetei de la Liubcova" (jud. Caraș-Severin) 49-54 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ȚEICU, Dumitru (autor) Cîteva observații în legătură cu cetatea și districtul medieval românesc Cuiești 355-369 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BENEA, Doina (autor) Orașul antic Tibiscum. Considerații istorice și arheologice 149-173 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile (autor) Tibiscum - Benea D., Bona P. 379-379 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BONSALL, Clive (autor), BORONEANȚ, Vasile (autor), MACKLIN, Mark (autor), MCSWEENEY, Katklen (autor), PAYTON, Robert (autor) Mormintele mezolitice din aria III de la Schela Cladovei .1-7 română
1996 Arheologia Medievală, I RUSU, Cosmin (autor) Biserica medievală din Caransebeș - Bona Petru 204-207 română
1998 Arheologia Medievală, II RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Gornea. Din arheologia unui sat medieval din Clisura Dunării 240- română
2000 Arheologia Medievală, III RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Banatul montan în evul mediu - Teicu D. 299- română
1971 Banatica, 1 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală Ilidia în lumina izvoarelor scrise și a cercetărilor arheologice 157- română
1971 Banatica, 1 GOLDDENBERG, Samuel (autor) Caransebeșul în comerțul sud-est european din secolul al XVI-lea 163- română
1971 Banatica, 1 CHIRILĂ, Eugen (autor), GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Tezaurul monetar de la Caransebeș sec-XV-XVIII 179- română
1971 Banatica, 1 WOLLMANN, Volker (autor) Dezvoltarea tehnicii miniere din Munții Cărășeni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1971 Banatica, 1 HORVATH, Alexandru (autor) Tradiții și aspecte din lupta revoluționareă a muncitorilor de la Uzinele Reșița în perioada premergătoare creerii P.C.R. 313- română
1971 Banatica, 1 GHERCA, Cornel (autor) Forme ale luptei desfpșurate de masele populare conduse de P.C.R. Între anii 1924-1928 în județul Caraș-Severin 321- română
1971 Banatica, 1 FARKAS, Walter (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești conduse de P.C.R., la Reșița în perioada 1929-1931 333- română
1971 Banatica, 1 ȘERBAN, Ion (autor) Aspecte din lupta muncitorilor reșițeni împotriva regimului antonescian (1940-1944) 339- română
1973 Banatica, 2 MOGOȘANU, Florea (autor) Date cu privire la paleoliticul din județul Caraș-Severin 13- română
1973 Banatica, 2 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un depozit de bronzuri de la Drencova (jud. Caraș-Severin) 79- română
1973 Banatica, 2 GUDEA, Nicolae (autor), UZUM, Ilie (autor) Castrul roman de la Pojejena. Săpăturile arheologice din anul 1970 85- română
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praerorium (Mehadia) 103- română
1973 Banatica, 2 FENEȘAN, Costin (autor) Despre privilegiile Caransebeșului pînă la mijlocul secolului al SVI-lea 157- română
1973 Banatica, 2 ZABERCA, Vasile (autor) Instaurarea administrației românești la Reșița (iunie 1919) 263- română
1973 Banatica, 2 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. 385 română
1973 Banatica, 2 DRAGOMIR, Ion (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satelor Gornea și Sichevița 403- română
1973 Banatica, 2 IONIȚĂ, Ion (autor) Nume topice din Reșița 417- română
1973 Banatica, 2 PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Reșița și Caraș-Severin (partea I-a: de la începuturi pănă la 1900) 423- română
1973 Banatica, 2 DELEANU, Mihai (autor) Tipărituri Caraș-Severinene (1968-1972) 445- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, M. (autor), RUSSU, Ion (autor) O diplomă militară din Tibiscum 61- română
1975 Banatica, 3 PETCULESCU, Liviu (autor), PROTASE, Dumitru (autor) Coiful roman de la Berzovia 85- română
1975 Banatica, 3 BENEA, Doina (autor) Observații cu privire la topografia Diernei în epoca romană 91- română
1975 Banatica, 3 DRAGOMIR, Ion (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Cărămidă romană cu text cursiv din secolul al IV-lea descoperită la Gornea 99- română
1975 Banatica, 3 BORONEANȚ, Vasile (autor) Locuirea din secolelele XII-XIII de la Ogașul Neamșului - Comuna Berzasca 123- română
1975 Banatica, 3 UZUM, Ilie (autor) Cimitirul medieval de la Gornea - "Țîrcheviște" 131- română
1975 Banatica, 3 WOLLMANN, Volker (autor) Hărtți privind expoatările miniere de la Dognecea din prima jumătate a secolului al XVIII-lea 175- română
1975 Banatica, 3 RUJA, Gheorghe (autor) Situația muncitorimii miniere și metalurgiste în Banatul montanistic la mijlocul veacului al XIX-lea 209- română
1975 Banatica, 3 ȘERBAN, Ion (autor) Represiuni antimuncitorești în județele Caraș și Severin în perioada interbelică (1919-1939) 259- română
1975 Banatica, 3 BOZU, Ovidiu (autor) Măsuri represive adoptate împotriva muncitorilor în perioada militarizării Uzinelor Reșița 277- română
1975 Banatica, 3 BRĂTESCU, Constantin (autor) Documente referitoare la acțiunile greviste și de sabotaj organizate de clasa muncitoare sub conducerea P.C.R. În zona industrială a Banatului de Sud în perioada 1942-1944 283- română
1975 Banatica, 3 DELEANU, Mihai (autor) "Ludimagister", prima revistă pedagogică la Reșița 317- română
1975 Banatica, 3 GUDEA, Nicolae (autor) Date noi despre castrul roman de la Pojejena 333- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Cadtrul roman de la Surducul Mare (jud. Caraș-Severin) 345- română
1975 Banatica, 3 PROTASE, Dumitru (autor) Villa rustica de la Dalboșet (jud. Caraș-Severin) 349- română
1975 Banatica, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) O villa rustica la Caransebeș 359- română
1975 Banatica, 3 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (II) 365- română
1975 Banatica, 3 IONIȚĂ, Vasile (autor) Toponime slave în Valea Bîrzavei 379- română
1977 Banatica, 4 CADARIU, Ștefan (autor), OLARIU, Martin (autor) Peșteri cu urme de locuire de pe Valea Nerei (Sectorul Chei) .9- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) Săpături de salvare la Valea Timișului (Județul Caraș-Severin) 45- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor) Cercetări arheologice pe Stenca Liubcovei (Județul Caraș-Severin) 69- română
1977 Banatica, 4 SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei celturi de la Pescari (Județul Caraș-Severin) 111- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Cohors I Sagittariorum la Zăvoi ( Județul Caraș-Severin) 131- română
1977 Banatica, 4 BENEA, Doina (autor) Tipare de medalione din ceramică din colecția Muzeului Banatului 161- română
1977 Banatica, 4 UZUM, Ilie (autor) Locuirea feudală timpurie de la Gornea-Țărmuri 215- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN-BULGARU, Cristina (autor) Problema instaurării dominației otomane asupra Banatzului Logoșului și Caransebeșului 223- română
1977 Banatica, 4 FENEȘAN, Costin (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Informații privind mineritul și metalurgia de la Sasca în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 245- română
1977 Banatica, 4 POPA, Ion (autor) Un document despre greva muncitorilor de la Anina din anul 1903 309- română
1977 Banatica, 4 JURMA, Gheorghe (autor), POPA, Ion (autor) Ecouri ale răscoalei țărănești din anul 1907 în Județul Caraș-Severin 313- română
1977 Banatica, 4 PORȚEANU, Alexandru (autor) Lupta revoluționară a maselor populare din județul Caraș-Severin pentru unirea cu Romania - 6 documente din arhivele Consiliului Național Român 1918 317- română
1977 Banatica, 4 FLORESCU, Gheorghe (autor) Naționalizarea societății "Reșița" și implicațiile ei politice (1920-1923) 361- română
1977 Banatica, 4 RUJA, Gheorghe (autor) Exploatările miniere ale societății Uzinale de Fier și Domeniile Reșița (U.D.R.) 1920-1928 373- română
1977 Banatica, 4 BATHORY, Ludovic (autor) Greve și revendicări ale muncitorilor de la societatea "Uzinele de Fier și Domeniile Reșița" în anul 1929 385- română
1977 Banatica, 4 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru pămînt a țărănimii din județul Caraș între 1934-1937 405- română
1977 Banatica, 4 GROZA, Liviu (autor) Contribuții aduse de Divizia 19 Infanterie la insurecția națională armată antifascistă și antiimperialistă din august 1944 și la acoperirea frontierelor țării în partea de dud a Banatului 415- română
1977 Banatica, 4 ARDELEAN, Virginia (autor) Documente privind lupta pentru democratizarea aparatului de stat în plasa Oravița, județul Caraș 427- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, Marian (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor), PETROVSZKI, Richard (autor) Valea Timișului 433- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Cuptoare-Sfogea 433- română
1977 Banatica, 4 GUMĂ, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, I. (autor) Gornea-Liubcova 433- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor) Lăpușnicel - Cetate 434- română
1977 Banatica, 4 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Pojejena - Via Bogdanovici 435- română
1977 Banatica, 4 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Ilidia - Oblița 436- română
1977 Banatica, 4 PETROVSZKY, Richard (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al localităților județului Caraș-Severin din paleolitic pînă în secolul al V-lea î.e.n. (III) 437- română
1977 Banatica, 4 KAKUCS, Lajos (autor) Unele informații de arhivă perivind cercetările arheologice efectuate în Banat între 1972-1918 471- română
1979 Banatica, 5 BĂLĂNESCU, Dana (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Considerații privind tipologia și evoluția vaselor-capac din cultura Vinca (Descoperiri din Clisura Dunării") 17- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), ZAHARIA, Florica (autor) Urme textile pe ceramică neolitică descoperită în județul Caraș-Severin 27- română
1979 Banatica, 5 CADARIU, Ștefan (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Așezări ale culturii Coțofeni în județul Caraș-Severin 35- română
1979 Banatica, 5 GUMĂ, Marian (autor) Date noi privind descoperirile halstattiene de la Gornea 115- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), GUDEA, Nicolae (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice executate la castrul roman de la Pojejena în anii 1977-1978 181- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor) Cercetările arheologice din punctul "Cetate", comuna Lăpușnicel, județul Caraș-Severin (I) 185- română
1979 Banatica, 5 PETROVSZKY, Richard (autor) Tipuri de morminte romane în zona Caransebeșului 201- română
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Die Rumanen aus der "Clisura Dunării" zwischen dem VI ind XIV. Jahrhundert (Gestchichtlich-archaeologische Betrachtungen) 215- germană
1979 Banatica, 5 UZUM, Ilie (autor) Așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche - "Rît" (județul Caraș-Severin) 225- română
1979 Banatica, 5 FENEȘAN, Costin (autor) Districtul românesc Mehadia la sfîrșitul secolului al XIV-lea 265 română
1979 Banatica, 5 CALINCOF, Eleonora (autor) Contribuții documentare privind Băile Herculane la începutul secolului al XIX-lea 317- română
1979 Banatica, 5 GROZA, Liviu (autor) Considerații cu privire la regulamentul românesc de graniță din Caransebeș 329- română
1979 Banatica, 5 BRĂTESCU, Constantin (autor) Învățători români din zona Caransebeșului în sprijinul unirii Banatului cu Romania 391- română
1979 Banatica, 5 DOBRESCU, Victor (autor) Contribuția elevilor și a corpului didactic de la institutul pedagogic la activitatea Consiliului Național din Caransebeș (25, XI 1918 - 15 VIII 1919) 399- română
1979 Banatica, 5 ȘANDRU, D. (autor) Aplicarea reformei agrare din 1921 pe proprietățile funciare ale uzinelor de fier și domeniilor Reșița 407- română
1979 Banatica, 5 ZABERCA, Vasile (autor) Știri din presă privind aplicarea reformei agrare din 1921 în sudul Banatului 423- română
1979 Banatica, 5 MUNTEANU, Ion (autor) Învățămîntul agricol din Banat în perioada interbelică 429- română
1979 Banatica, 5 POPA, Ion (autor) Despre situația șomerilor din sudul Banatului în primii ani ai crizei economice (1929-1931) 453- română
1979 Banatica, 5 ȘERBAN, Ion (autor) Lupta Partidului Comunist Roman, în fruntea maselor populare din județul Caraș-Severin, împotriva dictaturii antonesciene (1940-1944) 457- română
1979 Banatica, 5 BISTRIANU, Aurel (autor), LEU, Valeriu (autor) Circulația cărții românești în Valea Almăjului pîna la 1840 467- română
1979 Banatica, 5 COMȘA, Eugen (autor) Așezarea neolitică de la Liubcova 537- română
1979 Banatica, 5 MOROZ-POP, Maria (autor) Așezarea eneolitică de la Sacoșu Mare (raport preliminar) 541- română
1979 Banatica, 5 ALBU, Ion (autor) File din istoria localității Gherteniș (județul Caraș-Severin) 547- română
1979 Banatica, 5 BOZU, Ovidiu (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) O expediție arheologică în Valea Almăjului. Realizări perspective 553- română
1979 Banatica, 5 BUZAN, Ion (autor) Conservarea unor monumente istorice din județul Caraș-Severin 559- română
1981 Banatica, 6 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Importuri Tiszapolgăr în așezarea sălczțană de la Cuptoare-Sfogea. Contribuții la legăturile culturale și cronologice ale culturilor Sălcuța și Tiszapolgar 35- română
1981 Banatica, 6 TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Studiu preliminar asupra resturilor de faună din așezarea eneolitică de la Cuptoare-Sfogea 51- română
1981 Banatica, 6 GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiru "Coțofeni" inedite de la Bocșa Montană-Colțan (județul Caraș-Severin) 59- română
1981 Banatica, 6 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Tincovul Mare (județul Caraș-Severin) 97- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Cîteva descoperiri din prima și a doua epocă a fierului în Clisura Dunării 107- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Construcția romană din punctul Gura Văii, comuna Brebu (județul Caraș-Severin) 125- română
1981 Banatica, 6 POP, Constantin (autor), UZUM, Ilie (autor) Un bronz roman de la Gornea-Zomonițe 137- română
1981 Banatica, 6 BOZU, Ovidiu (autor) Cîteva piese romane de la Durostorum în depozitul Muzeului județean de istorie Caraș-Severin din Reșița 141- română
1981 Banatica, 6 UZUM, Ilie (autor) Necropola feudală timpurie de la Gornea-Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 181- română
1981 Banatica, 6 ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Cercetările arheologice de la Ciclova Română (jud. Caraș-Severin) 211- română
1981 Banatica, 6 KAKUCS, Lajos (autor) Începuturile dezvoltării industriale la Topleț 265- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Activitatea despărțămîntului Bocșa al ASTREI în slujba unirii Banatului cu România 289- română
1981 Banatica, 6 MAGAȘ, Gheorghe (autor) Exercitarea puterii de către Consiliul național român. Caransebeș în perioada noiembrie 1918- august 1919 319- română
1981 Banatica, 6 ZABERCA, Vasile (autor) Acțiuni revendicative ale țărilor caraș-severineni pentru pîmînt /1818-1921) 325- română
1981 Banatica, 6 CIULEI, Gheorghe (autor), ZINVELIU, Emil (autor) Momente din lupta clasei muncitoare din județul Caraș-Severin oglindite în documente juridice 359- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Intensificarea explostării maselor populare din județul Caraș-Severin în anii dictaturii antonesciene (1940-1944) 363- română
1981 Banatica, 6 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta pentru democratizarea vieții politice în județul Caraș-Severin în perioada 23 August 1944-6 martie 1945 375- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor) Un jilț și o strană dublă brîncovenești descoperite la Calina (jud. Caraș-Severin) 381- română
1981 Banatica, 6 LEU, Valeriu (autor), VOINA, Ion (autor) Două falsuri ale tipografiei de la Blaj semnalate în județul Caraș-Severin 389- română
1981 Banatica, 6 OPRINESCU, Adriana (autor) Cîteva considerații asupra bisericii-monument istoric de la Teregova (jud. Caraș-Severin) 397- română
1981 Banatica, 6 PETROVSZKY, Richard (autor), POPESCU, Octavian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin, cercetări arheologice (II) 429- română
1981 Banatica, 6 DRAGOMIR, Ion (autor) Noi descoperiri arheologice în hotarul localităților Gornea și Sichevița (jud. Caraș-Severin) 463- română
1981 Banatica, 6 ALBU, Ion (autor) Berzovia - file de istorie 471- română
1981 Banatica, 6 BITANG, Alexandru (autor), PERIAN, Dan (autor), SIMU, Simion (autor) Evoluția industriei constructoare de mașini la Reșița 477- română
1981 Banatica, 6 ȘERBAN, Ion (autor) Pagini de istorie revoluționară carș-severineană 1920-1944 - Brătescu C., Popa I., Poterașu Margareta, Zaberca V. 502- română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie 503- română
1983 Banatica, 7 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Neoliticul timpuriu din zona Porțile de Fier (Clisură) .9- română
1983 Banatica, 7 SĂCĂRIN, Caius (autor) O nouă descoperire din epoca bronzului în Clisura Dunării 59- română
1983 Banatica, 7 BOZU, Ovidiu (autor) Considerații cu privire la un opaiț paleocreștin descoperit (jud. Caraș-Severin) 225- română
1983 Banatica, 7 BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Un vas antropomorf descoperit la Jupa (Tibiscum) 231- română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) 235- română
1983 Banatica, 7 UZUM, Ilie (autor) Locuirile medivale românești de la Gornea - Tomonițe 249- română
1983 Banatica, 7 ȚEICU, Dumitru (autor), UZUM, Ilie (autor) Precizări de ordin cronologic și considerații istorice în legătură cu monumentul de arhitectură feudală de la Reșița - Ogășele 297- română
1983 Banatica, 7 TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Observații pe marginea materialului faunistic din așezarea medievală de la Ilidia (jud. Caraș-Severin) 311- română
1983 Banatica, 7 LUCACI, Ion (autor), POPA, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea evenimentelor revoluționare de la 1848 în orașul Reșița 341- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte privind lupta românilor cărășeni pentru Unirea cu Romania (1894-1918) 357- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor) Aspecte ale vieții economice și social-culturale din Reșița ilustrate într-un document din 1927 383- română
1983 Banatica, 7 BRĂTESCU, Constantin (autor) Cîteva documente privind mișcarea muncitoreascăși comunistă din Anina în anii crizei economice 387- română
1983 Banatica, 7 POPA, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Cartea de aur a teatrului din Oravița 447- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Repere privind activitatea repertorială a Teatrului de Stat din Reșița în exercitarea misiunii sale ideologice și artistice (1949-1984) 457- română
1983 Banatica, 7 OLARU, Martin (autor) Din istoricul turismului bănățean 509- română
1983 Banatica, 7 CĂLIN, Petru (autor) Bibliografie Banatica I (1971) - VII (1983) 543- română
1985 Banatica, 8 DRAȘOVEANU, Florin (autor), KALMAR, Zoia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Complexul neolitic de la Parța .7-71 română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ioan (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Despre o noua descoperire arheologică de la Gornea - Locurile Lungi 73-77 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta (autor) Prezența lui Equus (Asinus) hydruntinus Reg. în așezarea vinciană de la Gornea - Cpunița de Sus (jud. Caraș-Severin) 79-82 română
1985 Banatica, 8 LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Noi descoperiri Bodrogkersztur în Banat 83-90 română
1985 Banatica, 8 SĂCĂRIN, Caius (autor) Depozitul de bronzuri de la Liubcova - Țiglărie 91-105 română
1985 Banatica, 8 DRAGOMIR, Ion (autor), GUMĂ, Marian (autor) Un depozit de gronzuri din prima epocă a fierului descoperit la Liborajdea (com. Sichevița, jud. Caraș-Severin) 107-122 română
1985 Banatica, 8 EL SUSI, Georgeta (autor) Considerații privind materialul faunistic provenit din așezarea dacică de la "Stenca" Liubcovei (jud. Caraș-Severin) 123-138 română
1985 Banatica, 8 BENEA, Doina (autor) Numerus maurorum tibiscensium, contribuții la istoria trupelor de mauri din Dacia 139-154 română
1985 Banatica, 8 BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice III 155-167 română
1985 Banatica, 8 STOICOVICI, Eugen (autor) Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reșița 169-171 română
1985 Banatica, 8 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului IV 173-186 română
1985 Banatica, 8 BRINDZA, Carol (autor) Contribuții la cunoașterea minelor vechi aurifere din zona Bocșa - Ocna de Fier - Dognecea (sec. XVIII-XIX) 243-254 română
1985 Banatica, 8 GRAF, Rudolf (autor) Două documente referitoare la începuturile furnalelor din Reșița 255-264 română
1985 Banatica, 8 GRAF, Rudolf (autor) Amenajări hidrotehnice din județul Caraș-Severin în sec. XVIII-XX 283-303 română
1985 Banatica, 8 SURU, Coriolan (autor) File din istoria liceului de matematică-fizică din Caransebeș 355-361 română
1985 Banatica, 8 BORUGĂ, Elena (autor) Activitatea despărțămîntului Oravița al Astrei (1898-1918) 369-378 română
1985 Banatica, 8 DUDAȘ, Vasile (autor) Acțiuni revoluționare ale proletariatului reșițean în prima jumătate a anului 1918 379-383 română
1985 Banatica, 8 ZABERCA, Vasile (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 pe teritoriul comunităților de avere ale fostelor regimente grănicerești Nr. 3 și Nr. 14 din Sud-Vestul României 385-397 română
1985 Banatica, 8 DOUCA, Nicolae (autor) O revistă satirică de acum o jumătate de veac "Urizica" din Oravița 399-401 română
1985 Banatica, 8 POPA, Ion (autor) File din istoria muzeografiei bănăține preocupări pentru organizarea unui mediu la Oravița 407-413 română
1985 Banatica, 8 UZUM, Ilie (autor) Căi și perspective în valorificarea patrimoniului de istorie a tehnicii din județul Caraș-Severin 415-448 română
1985 Banatica, 8 LUCA SABIN, Adrian (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Liubcova - Ornița (Raport preliminar pe anul 1985) 465-468 română
1987 Banatica, 9 PREDA, Constantin (autor) Contribuția cercetărilor arheologice din sud-vestul României la cunoașterea istoriei vechi și medievale a țării noastre .7-12 română
1987 Banatica, 9 LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea Starcevo-Criș de la Liubcova-Ornița (săpăturile din anul 1985) 13-23 română
1987 Banatica, 9 DRAGOMIR, Ioan (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Date cu privire la o statuetă inedită de la Liubcova - Ornița (jud. Caraș-Severin) 31-42 română
1987 Banatica, 9 EL SUSI, Georgeta (autor) Economia animalieră a comunității vinciene timpurii de la Gornea - Cpunița de Sus 43-56 română
1987 Banatica, 9 GUMĂ, Marian (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice efectuate în cetatea dacică de la Divici între anii (1985-1987) 199-238 română
1987 Banatica, 9 BOZU, Ovidiu (autor), EL SUSI, Georgeta (autor) Așezarea romană tîrzie de la Moldova Veche din punctul "Vinograda-Vlașkicrai" (județul Caraș-Severin) 239-270 română
1987 Banatica, 9 UZUM, Ilie (autor) Considerații pe marginea cercetărilor din anii 1983-1985 în necropola feudală timpurie de la Cuptoare-Sfogea (com. Cornea, județul Caraș-Severin) 281-315 română
1987 Banatica, 9 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în Depresiunea Oravița 317-345 română
1987 Banatica, 9 ROGOZEA, Petru (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din Sud-Vestul României 347-362 română
1987 Banatica, 9 PINTER, Zeno (autor) Spade medievale din Colecția Muzeului Județean de Etnografiee și Istorie Locala din Caransebeș (tipologie-corespondențe în arta figurativă) 363-369 română
1987 Banatica, 9 ACHIM, Viorel (autor) Considerații asupra componenței adunărilor obștești ale districtului Caransebeș în secolul al XV-lea 371-378 română
1987 Banatica, 9 GRAF, Rudolf (autor) Informații documentare despre uzinele din Reșița - 1914-1815 399-407 română
1987 Banatica, 9 BRĂTESCU, Constantin (autor) Miscarea teatrală din localitățile Văii Carașului la sfîrșutul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 421-426 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 439-449 română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile (autor) Mărturii documentare privind instaurarea administrației românești în Sud-Vestul României 451-460 română
1987 Banatica, 9 SURU, Coriolan (autor) Istoria construcției locomotivei cu aburi la Reșița (1872-1960) 479-501 română
1990 Banatica, 10 LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) .6-44 română
1990 Banatica, 10 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PETRESCU, Marius (autor), SFETCU, Octavian (autor) Descoperiri arheologice la Silagiu-Buziaș 45-57 română
1990 Banatica, 10 POPESCU, Octavian (autor) Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (I) 59-80 română
1990 Banatica, 10 OPRINESCU, Adriana (autor) Depozitul de bronzuri de la Pojejena (județul Caraș-Severin) 81-87 română
1990 Banatica, 10 GUMĂ, Marian (autor) Cîteva precizări asupra unor descoperiti aparținînd primei și celei de a doua epoci a fierului din Sud-Vestul României (I) 95-106 română
1990 Banatica, 10 PETRESCU, Marius (autor) Tibiscum - Principia castrul mare de piatră (I) 107-136 română
1990 Banatica, 10 ROGOZEA, Petru (autor) Unelte romane de la Tibiscum 137-146 română
1990 Banatica, 10 BOZU, Ovidiu (autor) Așezarea daco-romană de la Grădinari-"Săliște" (jud. Caraș-Severin) 147-186 română
1990 Banatica, 10 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri numismatice din Sudul Banatului - V- 187-204 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie (autor) Mărturii arheologice de civilizație veche românească descoperite în satul Gornea - "Căunița de Sus" 205-266 română
1990 Banatica, 10 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări de arheologie medievală la Berzovia 267-279 română
1990 Banatica, 10 EL SUSI, Georgeta (autor) Considerații preliminare asupra materialului faunistic din așezarea medievală de la Berzovia - "Pătruieni" (jud. Caraș-Severin) 281-287 română
1990 Banatica, 10 GRAF, Rudolf (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Informații despre mineritul și metalurgia bănățeana de la mijlocul veacului al XIX-lea 297-309 română
1990 Banatica, 10 GROZA, Liviu (autor) Adunarea generală Astra la Bpile Herculane (9-10 septembrie 1900) 333-346 română
1990 Banatica, 10 ZABERCA, Vasile (autor) Situația proprietății funciare din Sudul Banatului în perioada prtemergătoare legiferării reformei agrare din 1921. Arendările forțate 361-376 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru (autor) Pagini din istoria tiparului românesc la Caransebeș: "Calendarul Românului" 377-383 română
1990 Banatica, 10 POP, Ion (autor), ZABERCA, Vasile (autor) Din tradițiile culturale ale centrului minier Anina 385-395 română
1990 Banatica, 10 POPA, Ion (autor) Considerații asupra somajului la uzinele de fier și domeniile din Reșița (1929-1933) 397-402 română
1990 Banatica, 10 GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind contribuția armatei române din Banat în timpul Războiului antihitlerist, în octombrie 1944 (II) 403-413 română
1990 Banatica, 10 SURU, Coriolan (autor) Construcția de utilaj petrolier la Reșița între 1924-1954 415-437 română
1990 Banatica, 10 UZUM, Ilie (autor) Tradiții muzeistice în județul Caraș-Severin și începuturile activității muzeului reșițean 439-461 română
1990 Banatica, 10 CĂLIN, Petru (autor) Preocupări în domeniile cercetării științifice și valorificării patrimoniului la Muzeul de Istorie al Județului Caraș-Severin 463-514 română
1990 Banatica, 10 HILLANGER, Nicolae (autor) File din monografia unei vechi localități miniere - Doman 521-527 română
1990 Banatica, 10 TABAN, Mircea (autor) Industriile țărănești din județul Caraș-Severin în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Considerații etno-istorice 529-575 română
1991 Banatica, 11 EL SUSI, Georgeta (autor) La faune de l'etablissement vincien de Liubcova - "Ornița" (Dep. Caraș-Severin) .9-17 franceză
1991 Banatica, 11 COMȘA, Eugen (autor) Masques des figurines de la culture Vinca du Sud-Ouest de la Roumanie et leur sens symbolique 125-131 franceză
1991 Banatica, 11 LUCA SABIN, Adrian (autor) Stratigrafie et chronologie. Le plus ancien rapport stratigrapgique d'entre les cultures Starcevo-Criș et Vinca - Correlation d+entre les niveaux V-et IV-e de Liubcova-Ornița 141-155 franceză
1993 Banatica, 12-I DRAGOMIR, Ioan (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) O nouă sculptură neolitică descoperită în clisură .7-19 română
1993 Banatica, 12-I OPRINESCU, Adriana (autor) Die menschen - und tiergestaltige plastik der aneolithischen siedlung von Cuptoare "Sfogea" (kreis Carș-Severin) 25-51 germană
1993 Banatica, 12-I EL SUSI, Georgeta (autor) La faune de l'etablissement eneolithique de Cuptoare "Sfogea" (Dep. Caraș-Severin) 53-64 franceză
1993 Banatica, 12-I MAXIM, Zoia (autor) L'habitation Coțofeni de Piatra Ilișovei 65-74 franceză
1993 Banatica, 12-I SĂCĂRIN, Caius (autor) Descoperiri Gîrla Mare în zona Porților de Fier 75-83 română
1993 Banatica, 12-I BENEA, Doina (autor) Castrul de pămînt (I) de la Tibiscum 213-218 română
1993 Banatica, 12-I ȚEICU, Dumitru (autor) Necropole medievale /sec. X-XIV) din Sudul Banatului 229-272 română
1993 Banatica, 12-I BEJAN, Adrian (autor) Contribuții istoriografice privind continuitatea daco-romană, etnogeneza românească și începiturile feudalismului românesc în sud-vestul României (Banat) 273-294 română
1993 Banatica, 12-I LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor), OPRINESCU, Adriana (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Șantierul arheologic Gornea, 1989 295-319 română
1993 Banatica, 12-I BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din Sudul Banatului - VI - 321-338 română
1993 Banatica, 12-II GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeș - Cîteva precizări cronologice 89-99 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Imaginea "neamșului" în însemnările de pe cărțile vechi românești din Banat 177-182 română
1993 Banatica, 12-II DOBRESCU, Victor (autor) Cercul didactic din Caransebeș tribună de culturalizare a maselor în perioada interbelică (1919-1931) 287-295 română
1993 Banatica, 12-II CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de expresie romanica exusztente în colecțiile din județul Caraș-Severin 313-406 română
1995 Banatica, 13-I LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea aparținînd culturii Starcevo-Criș de la Pojejena-Nucet (jud. Caraș-Severin) - campania anului 1986 - .5-22 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Atelierul metalurgic din secolul al XII.lea de la Gornea 215-225 română
1995 Banatica, 13-I ȚEICU, Dumitru (autor) Biserica medievală de la Cîrnecea 227-249 română
1995 Banatica, 13-I OLARU, Marin (autor) Organizarea spațiului turistic în Munții Banatului 263-276 română
1995 Banatica, 13-I BĂLĂNESCU, Dana (autor), POTOCEANU, Marinică (autor) Cultivarea interesului pentru muzeu la vărsta școlară mică: Experimentul atelier pedagogic muzeal la școala generală Nr. 7 din Reșița (1993-1998) 291-296 română
1995 Banatica, 13-I ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Benea Doina, Boba Petru 297-391 română
1995 Banatica, 13-II ȚEICU, Dumitru (autor) Observații privind geografia istorică a Vpii Bistrei la începutul secolului al XV-lea 17-25 română
1995 Banatica, 13-II BODA, Ionel (autor) Fonduri, fundațiuni și stipendiști din mediul greco-catolic bănățean, districtele cărășene, Oravișa, Vărădia și Bocșa 197-202 română
1995 Banatica, 13-II ALBERT, Carmen (autor), LEU, Valeriu (autor) Banatul în memorialistică "măruntă" (1914-1910) 203-353 română
1995 Banatica, 13-II POPA, Ion (autor) Manifestări protestatare ale electoratului din județul Caraș în campania de alegeri parlamentare din 1946 429-433 română
1995 Banatica, 13-II CĂLIN, Petru (autor) Valori ale tiparului european de limbă germană existente în colecțiile din județul Caraș-Severin 435-546 română
1996 Banatica, 14 FENEȘAN, Costin (autor) Stăpîni și supuși în Comitatul Severinului în tompul celei de-a doua ocupații habsburgice (1688-1699) 149-224 română
1996 Banatica, 14 DEMȘEA, Dan (autor), DUMESCU, Florin (autor) Două variante ale proiectului de amenajare pentru navigație a fluviului Dunărea între localitățile Moldova Veche și Turnu Severin (1874-1879) 235-243 română
2000 Banatica, 15-I ȚEICU, Dumitru (autor) Muzeului Banatului Montan 1959-1999 .5-8 română
2000 Banatica, 15-I EL SUSI, Georgeta (autor) Analiza resturilor faunistice dintr-un mormînt de epoca bronzului de la Balta-Sărata (jud. Caraș-Severin) 103-104 română
2000 Banatica, 15-I OȚA, Silvia (autor) Cîteva considerații în legătură cu necropolele medievale rurale din Sudul Banatului (sec. XII-XV) 161-176 română
2000 Banatica, 15-I PETRESCU, Sorin (autor), POPESCU, Octavian (autor) Piese metalice descoperite în peșteri din Valea Carașului (județul Caraș-Severin) 207-215 română
2000 Banatica, 15-I ARDEȚ, Adrian (autor) O construcție romană descoperită la Petroșnița (jud. Caraș-Severin) 217-222 română
2000 Banatica, 15-I BOZU, Ovidiu (autor) Obiectele din bronz descoperite în așezarea romană de la Mehadia, județul Caraș-Severin 223-239 română
2000 Banatica, 15-I RANCU, Dacian (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Locuirea din secolele III-IV d. Hr. De la Vrăniuț 241-250 română
2000 Banatica, 15-I BĂLĂNESCU, Dana (autor), POPESCU, Octavian (autor), VOIA, Elena (autor) Notă asupra tezaurului monetar roman tîrziu de la Moldova Nouă - Valea Tisa Potoc 251-259 română
2000 Banatica, 15-II LEU, Valeriu (autor) Un sejur la Băile Herculane în 1858 119-143 română
2000 Banatica, 15-II DOBRESCU, Victor (autor) Răspîndirea operei Crai Nou de Ciprian Porumbescu în Basnat și Bucovina 145-160 română
2000 Banatica, 15-II XARAI, Eusebiu (autor) Aplicarea reformei agrare în județul Caraș în perioada 1945-1946 221-229 română
2000 Banatica, 15-II POPA, Ion (autor) Din activitatea organizațiilor cărășene P.N.T.-Maniu și P.N.L.-Brătianu în perioada care a precedat campania de alegeri parlamentare din anul 1946 231-240 română
2000 Banatica, 15-II RUSNAC, Mircea (autor) Un proces stalinist implicînd "agenți imperialiști" evrei și social-dermocrați reșițeni (1950) 241-258 română
2000 Banatica, 15-II BICU, Gabriela (autor) Mărturii orale despre rezistența anticomunistă din Munții Banatului 259-275 română
2000 Banatica, 15-II OBEȘTERESCU, D. (autor) Aspecte ale rezistenței anticomuniste din Munții Banatului 277-286 română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae (autor) Granița romană și romană tîrzie în zona Porților de Fier. Cîteva note critice și statistice 171- română
2003 Banatica, 16-I GUDEA, Nicolae (autor) Notițe de arheologie creștină. I. O clădire din așezarea rurală de la Gornea între locuirea rustică și basilica creștină 263- română
2003 Banatica, 16-I PETRESCU, Sorin (autor) Cercetări arheologice la Caransebeș-Sat Bătrîn 287- română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Raport preliminar privind principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din castrul de pamînt de pe dealul (comuna Vărădia, județul Caraș-Severin) 295- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, Lucia (autor) Un fragment de caserolă din bronz descoperită la Tibiscum 305- română
2003 Banatica, 16-I ARDEȚ, A. (autor), BOZU, Ovidiu (autor), IAROSLAVSCHI, E. (autor) Noi ștampile de amforă de la Vărădia 309- română
2003 Banatica, 16-I ȚEICU, Dumitru (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Banatului montan 339- română
2003 Banatica, 16-I BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Duleu (com. Fîrliug, jud. Caraș-Severin) 377- română
2003 Banatica, 16-II TUFIȘ, Ovidiu (autor) Exploatările miniere din zona Dognecea - Ocna de Fier - Bocșa în sec. al XVIII-lea și începutul sec. al IXI-lea 49-67 română
2003 Banatica, 16-II ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Mărturii inedite despre activitatea profesorului Ștefan Velovan din Caransebeș 201-223 română
2003 Banatica, 16-II NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind industria în județul Caraș (1945-1948) 329-361 română
2003 Banatica, 16-II POPA, Ion (autor) Noi mărturii despre abuzurile comise în campania de alegeri parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 363-370 română
2005 Banatica, 17 RADU, Adriana (autor) Cercetări arheologice de epoca bronzului și hallstattiene în împrejurimile localității Iam (județul Caraș-Severin) 89-106 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu (autor), RANCU, Dacian (autor) Săpăturile arheologice de salvare din cadrul proiectului "alimentare cu apă Berzovia" comuna Berzovia, județul Caraș-Severin 159-200 română
2005 Banatica, 17 BOZU, Ovidiu (autor), NEMETH, Eduard (autor) Noile săpături din castrul roman de la Vărădia "Pista" (jud. Caraș-Severin) 201-210 română
2005 Banatica, 17 TIMOC, Călin (autor) Despre cultul Eponei la Tibiscum 235-245 română
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Descoperiri arheologice în hotarul satului Ersig 287-303 română
2005 Banatica, 17 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Familia nobililor Peica de Caransebeș în secolele XVI-XVII 323-353 română
2005 Banatica, 17 ROȘU, Laurențiu (autor) Controlul statului asupra comunității de avere a fostului regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș 443-453 română
2005 Banatica, 17 DUMITRESCU, Angela (autor) Fonduri și fundații administrate de episcopia otodoxă a Caransebeșului la începutul secolului al XX-lea 495-503 română
2005 Banatica, 17 TOMONI, Dumitru (autor) Adunarea Generală a "Astrei" de la Caransebeș (1930) 505-520 română
2005 Banatica, 17 ARDELEAN, Radu (autor) Istorioe în Tribuna Graniței (Caransebeș,1934-1938) 521-553 română
2005 Banatica, 17 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind comețul în județul Caraș în anii 1944-1948 555-569 română
2005 Banatica, 17 TABAN, Mircea (autor) Conservatorism și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (cazul Caroșova) 571-588 română
2005 Banatica, 17 RANCU, Dacian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Trei piese de bronz descoperite la Șipotu Vechi 601-606 română
2005 Banatica, 17 SĂCĂRIN, Caius (autor) O ceașcă de tip Kirkendrup descoperită în zona Clisurii Dunării 607-610 română
2005 Banatica, 17 ȚEICU, Dumitru (autor) Repertoriul arheologic al județului Caraș-Severin si Arheologie și istorie. Descoperiri din județul Caraș-Severin - Luca Sabin Adrian 623-632 română
2008 Banatica, 18 TIMOC, Carmen (autor), TIMOC, Călin (autor) Organizarea internă a castrului de la Mehadia (Praetorium). Reconstituirea datelor oferită de vechile bilete de săpătură 75-80 română
2008 Banatica, 18 ARDEȚ, Adrian (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) The archeological researches from Bucoșnița 107-115 engleză
2008 Banatica, 18 RADU, Adriana (autor) Raport preliminar privind săpăturile de salvare de la Slatina Timiș "Gura Ilovei" 123-140 română
2008 Banatica, 18 BULBOACĂ, Sorin (autor) Banii Lugojului și Carasebeșului în secolele XVI-XVII 297-320 română
2008 Banatica, 18 TOMONI, Dumitru (autor) Asociațiunea transilvană pentru Literatură Romană și Cultura Poporului Român "Astra" despărțămîntul Bocșa 395-413 română
2008 Banatica, 18 DUMITRESCU, Angela (autor) Autoritățile specifice instituției școlare confesionale românești din comitatele Caraș-Severin și Timiș, 1900-1918 415-432 română
2008 Banatica, 18 SANDU, Valentin (autor) Valea Bistriței în mișcarea național-culturală pentru Marea Unire din 1918 433-439 română
2008 Banatica, 18 BĂLU, Vlad (autor) Aspecte ale colectivizării agriculturii în județul Caraș. Procesul de comasare 459-464 română
2009 Banatica, 19 ALIC, Daniel (autor), BOCȘAN, Nicolae (autor) Andrei Șaguna și episcopia Caransebeșului (1865-1873) 159-171 română
2009 Banatica, 19 ROȘU, Laurențiu (autor) Exploatarea produselor accesorii în cadrul comunității de avere a fostului regiment grăniceresc româno-bănățean Nr. 13 289-307 română
2009 Banatica, 19 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte din activitatea MADOSZ-ului (Uniunea Populară Maghiară) în județul Caraș (1944-1948) 343-349 română
2009 Banatica, 19 BOTA, Ionel (autor) Țara Carașului și Oravița în însemnări, rapoarte și relații de călătorie. Privire generală pentru perioada 1700-1950 375-390 română
2010 Banatica, 20-1 GUMĂ, Marian (autor), IAROSLAVSKI, Eugen (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la cuptoare - sfogea. Campaniile 1075-1977 31-48 română
2010 Banatica, 20-1 SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetări privind cultura Gîrla Mare în zona Porților de Fier - Clisura Dunării. Partea I 143-169 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU, Ovidiu (autor) Descoperiri arheologice de epocă mromană în Clisura Dunării 199-222 română
2010 Banatica, 20-1 BOZU FLAVIUS, Petru (autor) Archaelogical rescue excavations on the south slope of Chilli Hill in Vărădia Village, Caraș-Severin County 223-236 engleză
2010 Banatica, 20-1 BĂLĂRIE, Andrei (autor) Turnurile-locuință de la Svinița 237-254 română
2010 Banatica, 20-1 ȚEICU, Dumitru (autor) Mînăstirea Baziaș - Un monument medieval din clisura Dunării 255-292 română
2010 Banatica, 20-2 FENEȘAN, Costin (autor) O încercare nereușită de unire religioasă în Banatul de Munte (1699) 195-224 română
2010 Banatica, 20-2 MĂRAN, Mircea (autor) Aromânii din Banatul de Sud 342-343 română
2011 Banatica, 21 BULBOACĂ, Sorin (autor) Acațiu Barcsai de Bîrcea Mare, ultimul ban al Lugojului și Caransebeșului (26 decembrie 1644 - 14 septembrie 1658) 105-114 română
2011 Banatica, 21 ȚIGĂU, Dragoș-Lucian (autor) Studenți din Banatul montan la școli și iniversități europene (1750-1850) 163-208 română
2011 Banatica, 21 BABEU, Ana-Carina (autor) Activitatea extrașcolară a studenților din cadrul Academiei Teologice din Caransebeș (1927-1948) 379-387 română
2011 Banatica, 21 ROȘU, Laurențiu (autor) Activitatea sportivă în județele Caraș și Severin în prima jumătate a secolului XX 413-426 română
2011 Banatica, 21 NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind situația minorității cehe din județele Caraș și Severin (1944-1948) 469-479 română
2012 Banatica, 22 BOLDEA, Ligia (autor) Identități premoderne bănățene: O familie de demnitari ai Banatului de Caransebeș și Lugoj 87-117 română
2012 Banatica, 22 TOMONI, Dumitru (autor) Activitatea despărțămîntului central județean Caraș (Oravița) al Astrei în perioada 1918-1937 295-308 română
2012 Banatica, 22 NARAI, Eusebiu (autor) Maghiarii și cehii din județele Caraș și Severin în perioada 1944-1948 381-396 română
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia (autor) Dignities and patrimonial ownership in the Banat of Caransebeș and Lugoj: Simon of Caransebeș familily's domain 619-638 engleză
2013 Banatica, 23 FENEȘAN, Costin (autor) Franciscanii în Banatul de Munte la sfîrșitul celei de-a doua și la începutul ceșei de-a treia stpăniri habsburgice (1695-1701, 1716-1738) 649-680 română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Minodora (autor) Portul popular de pe văile Carașului și Nerei - Taban M., Stankov V. 702-704 engleză
2013 Banatica, 23 BOLDEA, Ligia (autor) Itinerar monografix Cornereva 705-708 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI AEDEȚ LUCIA, Carmen (autor) Figurative bronze pieces used as furniture handles from Teregova, Caraș-Severin County 342-344 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI TIMOC, Călin (autor) Beitrage zur geschichte der Cohors I Sagittariourum bei Tibiscum-Jupa 802-805 germană
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIORTEA, M. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PLEȘA, D. (autor) Noi analize pe obiectele din cupru din Muzeul Banatului Montan 258-258 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie BORONEANȚ, Adina (autor) A suggested chronbology for the Iron Gates Mesolithic 21-39 engleză
1994 Carpica, XXV ZUGRAVU, Nelu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 252-253 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ȘORA, Gheorghe (autor) Contribuții la istoria teatrului românesc: teatrul de la Oravița 263-286 română
1972 Centenar Muzeal Orădean COSTE, Ioan (autor) Aspecte ale carpino-făgetelor din Sud-Vestul României (Munții Locva - Banat) 719-725 română
1983 Cercetări Arheologice, VI MUNTEANU, Luminița (autor) Cercetări arheologice la obiectivul "La Chilii", com. Vărădia, jud. Caraș-Severin 231-238 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X FLORESCU, Radu (autor) Cele două Tibiscum și granița de Vest a Daciei Romane 365-370 română (rezumat în franceză)
2009 Cercetări Arheologice, XVI BENEA, Doina (autor) Cu privire la granița de sud-vest a Daciei Romane (II). Sectorul Porților de Fier 355-369 română (rezumat în engleză)
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MÎNDROANE, Maria (autor) "Țări" românești privilegiate sub dominație străină - Stucturi socio-economice și culturale în Valea Carașului (Banat) și Mărginimea Sibiului (Ardeal) 109-115 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 TĂBAN, Micea (autor) Inventică și creativitate tehnologică în practicarea industriilor populare (județul Caraș-Severin) 302-315 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GHERGHEL, Marius (autor) Construcții pastorare de piatră din zona alpină - Vîrciorova 316-324 română
1974 Crisia, 1974 UZUM, Ilie (autor) Bordeie prefeudale descoperite la Gornea I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 39-46 română
1974 Crisia, 1974 LAZAROVICI, Gheorghe (autor), UZUM, Ilie (autor) Descoperiri arheologice prefeudale și feudale timpurii în zona superioară a Clisurii I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 47-55 română
1976 Crisia, 1976 POPA, Ioan (autor) Aspecte ale emigrării șomerilor cărășeni în primii ani ai crizei economice (1929-1931) III. Articole şi note 277-281 română
1977 Crisia, 1977 POPA, Ioan (autor) Acțiuni revendicative ale municitorilor din Anina între anii 1934-1937 III. Articole şi note 491-494 română
1979 Crisia, 1979 FAUR, Viorel (autor), GIURAN, Valeriu (autor), MARINESCU, Ioan (autor) Documente și memorii privind luptele pentru eliberarea Banatului și Crișanei (august-octombrie 1944) II. Documente 589-720 română
1991 Crisia, 1991 ȚEICU, Dumitru (autor) Cercetări arheologice în necropola medievală timpurie de la Șopotu Vechi - Mirvila (jud. Caraș-Severin) III. Note 307-310 română
2008 Crisia, 2008 MAGINA, Adrian (autor) Confesiune și societate în Banatul Montan la granița dintre Evul Mediu și modernitatea timpurie I. Studii şi articole 75-94 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României FLUTUR, Alexandru (autor) Castrul Berzobis din perspectiva cercetărilor recente 165-169 română
1980 Drobeta, IV UZUM, Ilie (autor) Considerații istorico-arheologice cu privire la așezările autohtone din Clisura Dunării între secolele VI-XIV 125- română
1980 Drobeta, IV MITULESCU, Decebal (autor) Icoane din secolul XVIII-lea în colecția Muzeului Porțile de Fier 163- română
1982 Drobeta, V GROZA, Liviu (autor) Băile Herculane în perioada militar-grănicerească (1767-1872) 133- română
2000 Drobeta, X MATACĂ, Sorina (autor) Protecția florei din Parcul natural Porțile de Fier (jud. Mehedinți) 138-144- română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina (autor) Conspectul sistematic al plantelor vasculare din Parcul Natural Porțile de Fier (I) 255-295 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina (autor) Vegetația forestieră și arbustivă din Parcul Natural Porțile de Fier 296-336 română
2002 Drobeta, XI-XII CHIȘAMERA, Gabriel (autor) Contribuții la cunoașterea avifaunei Ostrovului Moldova Veche (jud. Caraș-Severin) 337-342 română
2002 Drobeta, XI-XII MATACĂ, Sorina (autor) Istoricul cercetărilor geografice din teritoriul Parcului Natural Porțile de Fier 361-371 română
2002 Drobeta, XI-XII BAICU, Stelian (autor) Din istoria navigației pe Dunăre la Porțile de Fier 372-382 română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina (autor) Contribuții privind vegetația acvatică și palustră din arealul Parcului Natural Părțile de Fier 218- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina (autor) Gestiunea ecologică, valoarea socială și potențialul turistic al Parcului Natural Porțile de Fier 239- română
2003 Drobeta, XIII MATACĂ, Sorina (autor) Perspectivele colaborării internaționale prin constituirea unei zone transfrontaliere Porțile de Fier 247- română
2003 Drobeta, XIII CHIȘAMERA, Gabriel (autor) Contribuții la cunoașterea avifaunei Parcului Natural Porțile de Fier 254- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie COMȘA, Alexandra (autor) Cremation warrior burials in the Iron Gates of Romania 175- engleză
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie RANCU, Dacian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Raport preliminar de cercetare privind săpăturile arheologice de la Socol Palanacki Breg, jud. Caraș-Severin 113-127 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Moldova Nouă. Cercetări arheologice de epocă romană 152-167 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BENEA, Doina (autor) Cîteva observații privind Cohors i Sagittariorum de la Tibiscum și transferul la Drobeta 42-52 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Anderson și viața citadiană a Clisurii Dunării 87-92 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Siderurgia fierului secolelor III-IV p. Chr. În hotarul satelor Șoșdea-Berzovia, județul Caraș-Severin 154- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DAMIAN, Minodora (autor) Evoluția învățămîntului în clisura Dunării, oglindită în opera lui Alexandru Moisi 177-182 română
2000 Istros, X OBERLANDER - TÎRNAUCEANU, Ernest (autor) Cons and history, the case of the area of the Iron Gates of the Danube during the 10th-11th centuries 387-411 engleză
2000 Istros, X IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Un topor dacic de la Mehadia 487-490 română
2012 Istros, XVIII ȚEICU, Dumitru (autor) The Nera Valley medieval ecclesiastic geigraphy 275-296 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BODA, Imola (autor), SZABO, Csaba (autor) Notes a Dolichenian Relief at Mehadia 273-282 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN GABRIELA, Ana (autor) Școala și comunitățile urbane din Banatul Montan în perioada interbelică 171-179 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie JUAN-PETROI, Constantin (autor) Dezvoltarea urbană a unor așezări din banatul Montan la începutul perioadei interbelice (I) 181-190 română
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 STRATAN, Ion (autor) Șantierul Tincova (r. Caransebeș, reg. Timișoara) 123-126
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 BENEA, Doina (autor), MEDELEȚ, Florin (autor), MOGA, M. (autor), PETROVSZKY, R. (autor) Cercetările arheologice din castrul de la Tibiscum 109-118
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Cercetările arheologice de la ''Stenca'' Liubcovei 135-137
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 GUMĂ, Marian (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Șantierul arheologic Valea Timișului - "Rovină'' 159-160
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 BONA, Petru (autor), ROGOZEA, Petre (autor) Tibiscum III, jud. Caraș-Severin 279-286
1995 Memoria Antiquitatis, XX LISIEVICI, Ovidiu (autor) Tibiscum - Benea Doina, Bona Petru 345-347 română
1994 Mousaios, IV-2 MONORANU, Marina (autor) Crucile de piatră din zona "Golfului Oraviței" română
2006 Muzeul Național, XVIII OȚA, Liana (autor), OȚA, Silviu (autor) Historical and archaeological data regarding ther fortress from Carașova-Hill Grad, commune of Carașova, Caraș-Severin District / Câteva date istorice și arheologice asupra cetății de la Carașova-Dealul Grad, com. Carașova, jud. Caraș-Severin 3-13 engleză
2003 Pont de Trajan de Drobeta PETOLESCU, Constantin (autor) Les troupes auxiliaires de la zone des Portes de Fer 53-59 franceză
2007 Pontica, XL BENEA, Doina (autor) Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III BENEA, Doina (autor) Atelierele ceramice de la Tibiscum (Contribuții la istoria atelierelor de ceramică din sud-vestul Daciei) 22-41 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV BRANGA, Nicolae (autor) Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum 655-658 română
1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, seria 1982-1983 TATU, Hristache (autor) Fortificații la Porțile de Fier ale Transilvaniei 165-169 română
1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, seria 1984-1985 FERENCZI, Ștefan (autor) Depresiunea Cernei bănățene a fost și ea folosită în legătură cu înaintarea unor trupe romane spre complexul cetaților dacice din Munții Sebeșului (considerații geomorfologice) 101-107 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 LUCA SABIN, Adrian (autor) Stratigrafie și cronologie. Cel mai timpuriu raport stratigrafic dintre culturile Starcevo-Criș și Vinca. Corelația dintre nivelurile V și IV de la Liubcova-Ornița .1-13 română
1993 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, seria 1988-1991 MAXIM, Zoia (autor) Cercetări etno-arheologice din Munții Verna Văr 15-24 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, seria 1997-1998 BENEA, Doina (autor), LALESCU, Iulian (autor) Contribuții la istoria așezării de la Ad Mediam (Băile Herculane) 267-301 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 ALICU, Dorin (autor) Templul lui Mithras de la Pojejena (jud. Caraș-Severin) 219-220 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 ȘTEFĂNESCU, Atalia (autor) Din nou despre Donarium-ul de la Gornea (jud. Caraș-Severin) 231-235 română
2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, seria 2001-2002 BENEA, Doina (autor), CRÎNGUȘ, Mariana (autor) Evoluția vicus-ului de la Tibiscum în sec. II-III. cu privire la principalele căi de acces în așezare 181-194 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI TULITĂ OANA, Cornelia (autor) Edificiul de cult roman de la Praetorium (Mehadia) - Benea Doina 918-920 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, XL, seria IV BENEA, Doina (autor) Depuneri de lămpi romane ca ofrande votive în Dacia. Cu privire specială la Tibiscum 195- română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 TIMOC, Călin (autor) O stelă funerară din colecția Muzeului Băilor Herculane 103-106 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOMEȘAN, Eugen (autor) Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .5-6 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie APOLZAN, Lucia (autor) Gospodăria și locuința în zona Porților de Fier .7-37 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie BAJMATĂRĂ, Rodica (autor) Elemente de interior țărănesc din comuna Slatina Timiș (Caraș-Severin) 39-43 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Unele considerații despre instalațiile tehnice acționate cu apă în cîteva sate din Banatul subcarpatic 45-52 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie DRĂGOESCU, Ion (autor) Rudăritul în clisura Dunării 61-69 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GODEA, Ioan (autor) Aspecte etnografice în Depresiunea Almăjului (Caraș-Severin) 71-96 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Motive ornamentale în arhitectura din Marga (Caraș-Severin) 97-109 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Liviu (autor) Note caracteristice ale ceramicii din sud-vestul României, sesizate în centrele de olari din Sasca Română, Potoc și Socolari (Caraș-Severin) 111-122 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAROIU, Otilia (autor), PAVEL, Emilia (autor), POP, Ana (autor) Interiorul tradițional de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 123-136 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria (autor) Meșteșugul olăritului la Biniș (Caraș-Severin) 137-158 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie NISTOR, Ioan (autor), TOȘA, Ioan (autor) Așezări, ocupații și arhitectură populară de pe Valea Timișului (Caraș-Severin) 167-184 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie GAZDA, Klara (autor) Din obiceiurile legate de naștere, căsătorie și moarte în satele Valea Timișului și Vîrciorova (Caraș-Severin) 185-193 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie HAGIU, Iulia (autor) Contribuții la studiul obiceiurilor de nuntă și înmormîntare de pe Valea Bistrei (Caraș-Severin) 195-200 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie PAVEL, Emilia (autor) Portul popular de pe Valea Bistrei - comuna Zăvoi (Caraș-Severin) 219-228 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ROPOT, Rodica (autor) Cercetări asupra portului popular de pe Valea Bolvașniței (Caraș-Severin) 229-234 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie SOCOL, Maria (autor) Structura și semnificația ornamenticii costumului popular din satele Marga și Borlova (Caraș-Severin) 235-239 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANANIA, George (autor) Necesitatea și perspectivele creării unor muzee etnografice sătești în județzl Caraș-Severin 241-245 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie ANTONESCU, Romulus (autor) Borlova (Caraș-Severin) în contextul istoric al organizării regimentului româno-banatic 247-252 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Premise la o cercetare a zonei etnografice Băuțar-Marga (Caraș-Severin) 275-286 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor), RUJA, Gheorghe (autor) Secții de istorie a farmaciei la Oravița și Caransebeș 287-290 română
1975 Studii și Comunicări, I, seria etnografie-istorie UNGUREANU, Nicolae (autor) Muzeul etnografic al Caraș-Severinului prezență științifică și educativ-turistică pe plan județean și în contextul rețelei muzeistice de profil 291-294 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie IOSIPESCU, Silvia (autor) Așezările omeneșri din Depresiunea Almăj - considerații etnografice - .9-25 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BUDIȘ, Monica (autor) Așezări permanente în Clisura Dunării 27-47 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae (autor) Rîșnițele de pe Pîrîul Morilor din Topleț 61-71 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSKY, Maria (autor) Ceramica populară din județul Caraș-Severin 73-80 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie SECOȘAN, Elena (autor) Despre tipologia portului popular din județul Caraș-Severin 97-110 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LENGHEL-BRÎNZEI, Letiția (autor) Ceremonialul nunții pe cursul superior al Bistrei (Bucova, Bauțar, Marga) 111-132 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie DRĂGUȚ, Maria (autor), DRĂGUȚ, Pavel (autor) Rituri agricole și pastorale pe Valea Bistrei 133-144 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Evoluție și permanență în meșteșugul țesutului și arta decorării țesăturilor pe teritoriul județului Caraș-Severin 145-157 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan (autor) Pagini de fitoterapie populară în zona Caransebeș 167-179 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) Unele probleme și perspective ale cercetării primei epoci a fierului în județul Caraș-Severin 251-276 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Maria (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) O construcție romană descoperită la Caransebeș 311-320 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor), MOGA, Marius (autor) Unelte agricole romane descoperite la Tibiscum 321-329 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Tibiscum și drumurile romane din Banat. Însemnări pe marginea unui articol 375-388 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru (autor) Contribuții la delimitarea administrativă și juridică a districtelor Sebeș și Caran 403-409 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin (autor) Ștefan Vaida, un adversar caransebeșan al principelui Gabriel Bethlen (1614) 411-418 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie BULGARU-FENEȘAN, Cristina (autor) Forme de împotrivire în sangeacurile Lipova și Caranserbeș în a doua jumătate a secolului al XVII-lea în lumina documentelor otomane 419-449 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAY, Emeric (autor) Situația economică în preajma revoluției de la 1848 în comitatul Carș 451-461 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie OLARU, Martin (autor) Valorificarea patrimoniului turistic al așezărilor rurale din partea de Sud-Vest a țării (județul Caraș-Severin) 493-506 română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Expoziția de artă populară din comuna Constantin Daicoviciu (Căvăran) 507-511 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ȚĂRANU, Nicolae (autor) Morile cu roată hidraulică verticală pe ax orizontal cu transmisie prin angrenaj de pe cursul superior al rîului Bega 125-131 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Cîteva unelte agricole, de uz casnic și meșteșugărești din satul Lindenfeld (jud. Caraș-Severin) 133-147 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor), POPESCU, Traian (autor) Ceramica de Sasca Română 161-168 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta (autor) Forme și ornamente în două centre de ceramică bănățene - Biniș și Lăpușnicu Mare 171-187 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor), PETROVSZKY, Maria (autor) Cîteva aspecte istorice și etnografice privind populația sîrbească din Clisura de Sus a Dunării 189-204 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie POPESCU, Alexandru (autor) Contribuții la cercetarea obiceiurilor de muncă în Caraș-Severin 205-214 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie PETROVSZKY, Richard (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (I) 229-261 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), POP, Constantin (autor) Noi piese sculpturale de la Tibiscum 273-276 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie HORVATH, Alexandru (autor) Considerații istorice și juridice privitoare la Banatul de Severin și funcția de ban al Carabsebeșului și Lugojului 297-303 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie MATEI, Ion (autor) Diplomație, hidrotehnică și afaceri în secolul al XVIII-lea Canalul Cerna-Dunăre 333-341 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie GĂMĂNESCU, Ștefan (autor) Pagini de istoria farmaciei din județul Caraș-Severin 343-348 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia (autor) Aspecte ale situației economico-sociale a orașului Caransebeș în perioada 1944-1947 407-411 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Colecția de etnografie a muzeului sătesc din Gornea (jud. Caraș-Severin) 423-429 română
1979 Studii și Comunicări, III, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în judeșul Caraș-Severin (I) 431-436 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica vonciană de la Gornea 33-53 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie SĂCĂRIN, Caius (autor) Bronzuri descoperite pe teritoriul județului Caraș-Severin 111-121 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie VLASSA, Nicolae (autor) În legătură cu două amfore cu inscripție pictată, de la Gornea 229-233 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie PETROVSZKY, Maria (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice descoperite la Timbiscum 253-263 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie FENEȘAN, Costin (autor) Un proces de proprietate în districtul românesc Bîrzava la mijlocul secolului al XV-lea 289-301 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie GROZA, Liviu (autor) Cetatea Caransebeșului. Dispunere și elemente componente 341-358 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie LAY, Emeric (autor) Situația socială din județul Caraș în preajma revolușiei de la 1848-1849 359-368 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Preocupări muzeistice în Sudul Banatului la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 387-392 română
1979 Studii și Comunicări, seria istorie POPA, Ion (autor) Contribuția muncitorilor din Anina la înfăptuirea măsurilor de refacere economică și democratizare a țării (1945-1948) 417-420 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BLAJ, Violeta (autor) Tehnici de ornamentare a ceramicii populare din județul Caraș-Severin .9-17 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPESCU, Adriana (autor), POPESCU, Viorel (autor) Aspecte legate de practicarea cojocăritului în Slatina Timiș și Armeniș (jud. Caraș-Severin) 55-62 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor) Plastica antropomorfă din așezarea neolitică de la Caransebeș - Balta Sarată 113-120 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MUNTEANU, Ioan (autor) Așezarea eneolitică de la Slatina Timiș 121-135 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu (autor) Depozitul de bronzuri de la Fizeș (jud. Caraș-Severin) 137-153 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie GUMĂ, Marian (autor) O nouă descoperire aparținînd culturii Basarabi în Sudul Banatului 155-171 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Contribuții la cunoașterea unităților militare din castrul roman de la Tibiscum 173-184 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), PETROVSZKY, Maria (autor), PETROVSZKY, Richard (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Tibiscum - Cercetări arheologice (II) (1980-1981) 185-207 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperiri arheologice ce indică prezența unei necropole romane în punctul "Locurile Lungi" - Gornea (județul Caraș-Severin) 209-212 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BEJAN, Adrian (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Descoperiri arheologice mai vechi și mai recente prefeudale și feufal-timpurii din Banat 213-225 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie COCÎRȚEU, Maria (autor) Rolul comunității de avere în dezvoltarea orașului Caransebeș 255-261 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie ZABERCA, Vasile (autor) Reforma agrară din 1921 și comunitatea de avere din Caransebeș 263-278 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor) Aspecte din viața și lupta tineretului din Caraș-Severin (1922-1928) 287-291 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin 323-329 română
1982 Studii și Comunicări, IV, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Pagini de istorie revoluționară caraș-severineană (1920-1944) - Contribuții documentare 348-349 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ, Adrian (autor) Bronze pieces recently discovered in Tibiscum 29-36 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity ARDEȚ LUCIA, Carmen (autor) Figurative bronze pieces discovered at Tibiscum, Gaganae and Berzobis 37-41 franceză
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity BENEA, Doina (autor), GRÎNGUȘ, Mariana (autor), REGEP-VLASCICI, Simona (autor) Emaillierte Fundstucke aus Tibiscum 57-67 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GAGA, Lidia (autor) Interferențe între zona etnografică Almăj și zonele etnografice limitrofe 23-29 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Scurt istoric al practicării agriculturii în spațiul carpato-danubiano-pontic cu referiri la zona Caraș-Severin 43-51 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea (autor) Hidrotehnica tradițională din județul Caraș-Severin. Considerații preliminare 53-65 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Cîteva aspecte privind locul și rolul ștergarului în cadrul țesăturilor de interior din județul Caraș-Severin 67-71 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Bocșeritul pe Culoarul Timiș-Cerna 73-78 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 79-90 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GRĂMADĂ, Carmen (autor) Obiceiurile din ciclul vieții în zona Naidaș - specificitate și evoluție 97-107 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans (autor) Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (I) 109-115 germană
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru (autor) Peșteri din județul Caraș-Severin - Cercetări arheologice (III) 173-198 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor), ROGOZEA, Petru (autor) Monede romane din colecția Muzeului județean de Etnografie și Istorie Locală Caransebeș 219-225 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BENEA, Doina (autor) Mărturii arheologice de la Tibiscum din secolele III-IV 241-257 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie ARDELEANU, Virginia (autor) Personalități din Caransebeș, contemporane cu Mihai Viteazul 279-282 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Lupta maselor populare din Caraș-Severin împotriva exploatării, pentru libertăți democratice și revendicări politice și economice (1900-1917) 287-296 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Aspecte ale vieții economice din orașul Caransebeș intre anii 1921-1928 297-301 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie GROZA, Liviu (autor) Participarea regimentului 96 infanterie din Caransebeș la revoluția de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimperialistă 325-329 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor), POPESCU, Viorel (autor) Considerente privind organizarea expoziției de bază a Muzeului de Etnografie a județului Caraș-Severin 331-339 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Două construcții țărănești din comuna Marga (județul Caraș-Severin) 341-349 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (III) 351-353 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Mențiuni despre Caransebeș și personalitățile sale culturale în lucrări latine și franceze din secolelele XVI-XVIII (I) 361-363 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea unor urcioare romane descoperite la Tibiscum 413-418 română
1986 Tibiscum, VI, seria etnografie-istorie TRÎNCĂ, Georgeta (autor) Analiza marterialului faunistic provenit din așezarea feudală timpurie de la Moldova Veche "Rît" (județul Caraș-Severin) 419-428 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GUMĂ, Nicoleta (autor) Cîteva aspecte istorico-etnografice privind "Clisura" Dunării .7-14 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie TABAU, Mircea (autor) Aspecte actuale ale practicării morăritului în comuna Topleț - județul Caraș-Severin 15-22 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Aurelia (autor), JOMPAN, Dumitru (autor) Culesul din natură la Marga, jud. Caraș-Severin 23-39 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Viorel (autor) Unelte și metode legate de munca cîmpului în satele de pe Valea Almăjului și în cîteva sate din clisura Dunării 41-48 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie CRISTESCU, Nicolae (autor) Obiceiuri de primăvară și de vară din zona de munte a Banatului 49-62 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHĂILESCU, Nicolae (autor) Datini și obiceiuri din zona "Valea Sebeșului", județul Caraș-Severin 63-69 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MARTA, Elena (autor) Nașterea tradiției, credințe și obiceiuri din județul Caraș-Severin 71-83 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans (autor) Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (II) 93-106 germană
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) Ceramica din așezarea din epoca bronzului de la Ciuta (com. Obreja, jud. Caraș-Severin) 135-152 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie ROGOZEA, Petru (autor) Ceramica dacică din așezarea romană de la Tibiscum (I) 165-179 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie FENEȘAN, Costin (autor) Comitatul Severinului la sfîrșitul secolului al XVII-lea 189-226 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie DRECIN, Mihai (autor) "Economia" - foaie economică ilustrată din Caransebeș (1905-1910) 241-245 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POIANĂ, Silvia (autor) Contribuția formațiunilor caransebeșene la Unirea cea Mare (1818) 255-268 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie Noi descoperiri arheologice în județul Caraș-Severin (IV) 269-274 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Piese de bronz dintr-un tumul din zona Iaz-Dîmb, județul Caraș-Severin 275-276 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie GIURAN, Maria (autor), GIURAN, Valeriu (autor) Documente privind acțiuni de luptă în războiul anfifascist, în spațiul aerian din partea de Sud-Vest a țării (I) (Zona actualului județ Caraș-Severin, în perioada 23 august - 30 septembrie 1944) 315-327 română
1988 Tibiscum, VII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea și conservarea unei inscripții romane descoperite la Iaz (jud. Caraș-Severin) 329-333 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (II) .5-25 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUCA SABIN, Adrian (autor) Așezarea neolitică de la Jupa-Sud, Caraș-Severin 27-33 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie EL SUSI, Georgeta (autor) Studiul resturilor de faună din așezarea culturii Coțofeni de la Moldova Veche - Ostrov (Caraș-Severin) 35-40 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BONA, Petru (autor) Aspecte ale activității consiliului dirigent în Caransebeș în perioada 1919-1920 223-227 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor), POPESCU, Traian (autor) Forme ceramice inedite din zona Sasca Montană (județul Caraș-Severin) 287-302 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Privire asupra organologiei ludice a unui sat - Marga (Caraș-Severin) 303-312 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie KLEIN, Hans (autor) Fruhlingsbrauche der deutschbohmen aus dem Banater Bergland (III) 313-325 germană
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Din colecția Muzeului Județean de Etnografie și al Regimentului de Graniță Caransebeș 339-357 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Mișcarea teatrală din orașul Caransebeș la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 385-390 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie DOBRESCU, Victor (autor) Școala de aplicație de pe lîngă preparandia din Caransebeș - pepinieră de cadre, pentru școlile din județul Caraș-Severin 403-412 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie URZICEANU, Daniela (autor) Restaurarea unor fragmente textile descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 417-440 română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie MIHAT, Lenuța (autor) Restaurarea pieselor metalice descoperite la Biserica Medievală din Caransebeș 441-453 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂLĂNESCU, Dana (autor) Cîteva considerații privind "tezaurele" monetare romane din sec. IV descoperite la Răcășdia (jud. Caraș-Severin) 129-148 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) Incinerația și semnificațiile ei rituale pe baza descoperirilor de la Balta Sărată 161-164 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) The incineration and its ritual significance's based on the discoveries at Balta Sărată 165-167 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Zneamănul - simbol funerar în Banatul Montan 181-184 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie POPESCU, Octavian (autor) Zneaman - a funeral symbol in the Mountain Banat 185-188 engleză
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BĂDESCU, Claudia (autor), GUMĂ, Marian (autor), LAZAROVICI, Alice (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PETRESCU, Sorin (autor), SĂCĂRIN, Caius (autor) Despre grupul Balta Sărată. Note analitice 193-212 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PETRESCU, Sorin (autor) Un mormînt de incinerație din epoca bronzului descoperit la Balta Sărată (Caransebeș, jud. Caraș-Severin) 255-262 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie MEDELEȚ, Florin (autor) Un capac de vas dacic cu mînerul în formă de cap de pajură de la Divici (jud. Caraș-Severin) 285-292 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ALICU, Dorin (autor) Templul lui Apollo de la Tibiscum. Cronologie și tipologie 299-304 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Un vas terra sigillata de tip Westendorf descoperit la Tibiscum 305-307 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Ein in Tibiscum entdecktes terra sigillata gefass typ Westendorf 309-313 germană
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel (autor) Unele considerații referitoare la toponimia Banatului de Severin 339-345 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie BOAMFĂ, Ionel (autor) Unele considerații cu privire la stratificarea istorică a toponimiei Banatului de Severin 347-355 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BOZU, Ovidiu (autor), GUMĂ, Nicoleta (autor) Obiecte legate de lumina cultică creștină din colecțiile muzeeloe Banatului Montan 17-21 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie GURGU, Daniela (autor), ION, S. (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEGREI, D. (autor), PETRESCU, Sorin (autor) Balta Sărată. Campaniile 1999-2003 (I. Arhitectura) 143-198 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Cartografia modernă și Tibiscum-ul antic 293-307 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie RADU, Adriana (autor), ȚEICU, Dumitru (autor) Săpături arheologice de salvare în raza satului Nicolinț 309-322 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie TUFIȘ, Ovidiu (autor) Un document referitor la organizarea mineritului și metalurgiei în Banat la începutul stăpînirii habsburtgice; Instrucțiunile administrației Banatului adresate la 12 decembrie 1718 maistrului minier de la Oravița 341-351 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie NARAI, Eusebiu (autor) Aspecte privind ocupația sovietică în județul Caraș (1944-1947) 381-392 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie POPA, Ion (autor) Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 1946 în județul Caraș 411-417 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Amenajările hidrotehnice din Banatul Montan- Repere de arheologie industrială 419-424 română
2003 Tibiscum, XI, seria etnografie-istorie BREBENARIU, Rodica-Ileana (autor) Elemente de patrimoniu de arheologie industrială, identificate la amenajările hidrotehnice din Banatul Montan 425-441 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), NEGREI, Dimitrie (autor), PETRESCU, Sorin (autor), SORIN, Ion (autor), ȚÎRDOIU, Daniela (autor) Săpăturile de la Balta Sărată. Campania din 2004 157-182 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie NEGREI, Dimitrie (autor), PETRESCU, Sorin (autor) Cercetări de arheologie speologică în Valea Cernei (V) 227-234 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Ștampile regulare descoperite recent la Tibiscum 261-270 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie TRĂILĂ ȚUNDREA, Marinela (autor) Cîteva considerații asupra importului de Terra sigillata din Gallia Centrală la Tibiscum 271-284 română
2005 Tibiscum, XII, seria etnografie-istorie BOLDEA, Ligia (autor) Imagini ale vieții ecucaționale în Caransebeșul medieval (sfîrșitul secolului al XV-lea) 387-398 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie ȚUNEA, Gheorghe (autor) Caraș-Severinul, județul festivalurilor de muzică corală 45-46 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie JOMPAN, Dumitru (autor) Privire asupra numirii jucăriilor acustice de producție populară a copiilor din Marga 104-104 română
2007 Tibiscum, XIII, seria etnomuzicologie KLEIN, Hans (autor) Instrumente muzicale confecționate de copii și pentru copii din zona de Munte a Banatului 105-105 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Tibiscum - Prefață .9-10 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Statuetele antropomorfe descoperite la Caransebeș - Balta-Sărată în anul 2010 17-36 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ARDEȚ, Adrian (autor) Domus Romanorum de la Zăvoi (jud. Caraș-Severin) 51-72 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie FENEȘAN, Costin (autor) Școala matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Cîteva considerații 193-202 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie MICU, Lavinia-Diana (autor) Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor), PETRESCU, Sorin-Marius (autor) Podul Țăsnei (com. Cornereva, jud. Caraș-Severin), punct de vară pînă în 1918 207-212 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRĂTESCU, Constantin (autor) Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan (autor) Protestul locuitorilor din Bocșa Montană față de Legea Învățămîntului din 1907 221-225 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Evoluția comunității de avere a fostului regiment de graniță româno bănățene Nr. 13 din Caransebeș întree 1879-1923 227-240 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BABEU, Ana-Carina (autor) Gazeta oficială a comunității de avere a fostului regiment confiar romano-bănățean Nr. 13, 1929-1941 241-245 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea muzicii instrumentale a "Domnilor Țărani" din Valea Cernei despre muzica de fanfară 261-264 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMAN, Carmen (autor) Contribuții la studiul opregului din comuna Slatina-Timioș, județul Caraș-Severin 265-273 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie JOMPAN, Dumitru (autor) Despre mișcarea corală din Valea Bistrei 331-335 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie DECEI, Aurel (autor) Caransebeșul în lumina izvoarelor istorice otomane 341-346 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu" - Ardeț A. 349-351 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie BRANCA, Bogdan (autor) Biserică și societate în Episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea 1889-1908 - Pîrvu I. 353-356 română
2011 Tibiscum, 1, seria arheologie-istorie NEUMANN, Carmen (autor) Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș - Roșu O.L. 357-358 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin (autor) Rupestral traces in the Mountainous Banat (I) .11-24 engleză
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Așezarea neolitică de la Caransebeș-Șesu Roșu 25-31 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEȚ, Adrian (autor) Din viața cotidiană de la Tibiscum 49-59 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie PETRESCU, Sorin (autor) Doua monede medievale descoperite în peștera de la Între Pietre din Chewile Prolazului - Valea Cernei (jud. Caraș-Severin) 107-112 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Ovidiu (autor) Un cuptor de ars ceramică de la Pojejena, județul Caraș-Severin 129-135 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BOZU, Flavius (autor) Opaițe și lămpi de mină din colecția Muzeului Banatului Montan Reșița 137-147 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BRANCA, Bogdana (autor) Societatea Femeilor Creștin Ortodoxe din Caransebeș 169-173 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Profesori ai Institutului Pedagogic Diecezan din Caransebeș în memoriile învățătorului Pavel Jumanca 175-188 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RUDOLF, Cristian (autor), ZABERCA VASILE, Mircea (autor) Primăria comunei urbane Reșița. Organizare și funcționare potrivit legii administrative din iunie 1925 189-194 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie MICU, Lavinia-Diana (autor) Evenimente din județul Caraș onorate de prezența regelului Carol al II lea, în anii 1933 și 1934 195-199 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie BABEU, Ana-Carina (autor), ZMEU, Lori (autor) Aspecte privind activitatea consiliului județean al organizației pionierilor Caraș-Severin (1968-1980) 201-205 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEUMAN, Carmen (autor) Obiceiuri de primăvară cu măști Alaiul Berbecilor din Slatina Timiș 223-231 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu (autor) Casele țărănești din Banatul de Munte. Studiu de caz: satul Rugi 233-247 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie RADA, Neluțu (autor) Parohiile Eparhiei Caransebeșului - Lucian, Bona P. 275-276 română
2012 Tibiscum, 2, seria arheologie-istorie-etnografie NEUMAN, Carmen (autor) Ohaba - Bistra, Cercetări ale echipei Institutului Social Banat-Crișana (1938) - Jompan D., 277-278 română
1970 Tibiscus, 1 MOGA, Marius (autor) Castrul Berzobis 51-58 română
1970 Tibiscus, 1 ȚĂRANU, Nicolae (autor) Cilimul din clisără 135-151 română
1974 Tibiscus, 3 CADARIU, Ștefan (autor) Două așezări Coțofeni în hotarul orașului Bocșa (jud. Caraș Severin) 75-80 română
1974 Tibiscus, 3 MOGA, Marius (autor) Știri noi despre garnizoana militară de la Tibiscum (sat Jupa, oraș Caransebel, jud. Caraș-SeverIn) 129-132 română
1974 Tibiscus, 3 MEDELEȚ, Florin (autor), PETROVSKY, Richard (autor) Cercetări arheologice în castrul roman de la Berzovia (jud. Caraș-Severin) 131-136 română
1974 Tibiscus, 3 GUDEA, Nicolae (autor) O contribuție la toponimia limesului bănățean al Dunării 141-146 română
1974 Tibiscus, 3 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), PETROVSZKY, Richard (autor) Cuptoarele de redus minereul de fier de la Fizeș jud. Caraș-Severin 147-155 română
1974 Tibiscus, 3 UZUM, Ilie (autor) Două cimitire feudale timpurii la Gornea și Pojejena (Județul Caraș-Severin) 159-164 română
1974 Tibiscus, 3 DECEI, Aurel (autor) Încercările lui Sigismund Bathory de a elibera Banatul și Timișoara de turci 171-180 română
1974 Tibiscus, 3 ȘORA, Gheorghe (autor) Din activitatea didactică și publicistică a lui Vasile Goldiș la preparandia din Caransebeș 215-221 română
1974 Tibiscus, 3 ZABERCA, Vasile (autor) Aspecte ale luptei revoluționare desfășurată de muncitorii reșițeni în anul 1919 231-234 română
1974 Tibiscus, 3 BOZU, Ovidiu (autor) Dezvoltarea și contribuția uzinelor reșițene la procesul de industrializare socialistă a țării 257-263 română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KONIG, Frederic (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din Munții Poiana Ruscăi 53-62 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PAVEL, Emilia (autor) Portul popular bănățean din Clisura Dunării 27-52 română
1975 Tibiscus, seria etnografie PLEȘA, Teodor (autor) Găteala capului în portul popular femeiesc al carașovenilor 71-78 română
1975 Tibiscus, seria etnografie LĂPĂDUȘ, Eutimiu (autor) Instalații de viegărit de pe Valea Belareca, jud. Caraș-Severin 135-156 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale GRUIESCU, Constantin (autor) Asupra prezenței unor noi forme de maclare a cuarțului de la Ocna de Fier .3-6 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale COSTE, Ioan (autor), GRIGORE, tere. (autor) Contribuții la studiul vegetației xerofile de stîncării din Cheile Carașului și Cheile Gîrliștei 35-49 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale LAUER, Carol (autor) Cercetări privind ecologia principalelor specii de pajiște din zona Carașova a castului bănățean 51-56 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei (autor) Ortopterele din Valea Mare - Berzeasca 114-150 română
1979 Tibiscus, seria științe naturale SANGHELI, Andrei (autor) Date noi privind distribuția speciei Saga pedo (Pall) (Sagidae - Orthoptera) în Munții Banatului 133-139 română