Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 31 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1967 Acta Musei Napocensis, IV NEMETI, I. (autor) Descoperiri funerare din sec. V e.n. lângă Carei Note şi discuţii 499-507 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Activitate culturală în Carei - considerații pentru perioada interbelică Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 537-571 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CRĂCIUN, Cornel (autor) Reclama în presa românească interbelică din Carei Istoria Culturii 455-482 română
1997 Acta Musei Porolissensis, XXI, Romani și barbari la frontierele Daciei Romane / Römer und barbaren an den grenzen des Römischen Dakien GINDELE, Robert (autor), NEMETI, Janos (autor) Beitrage zur geschichte des Careogegend im 2-4 jahrhundert n. Chr. 599-703 germană
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie IERCOȘAN, Neța (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor) Noi descoperiri de artă plastică antropomorfă preistorică din zona Careiului 153-166 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, Cristian (autor) Materiale ceramice din G2 de la Carei-Cozard 179-190 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII VIRAG, C. (autor) Materialele neolitice de la Carei - Cozard. Analize de pigmenți 264-264 română
1972 Crisia, 1972 LAZIN, Gheorghe (autor), NEMETI, I. (autor) Descoperiri dacice din secolele II-IV e.n. În zona Carei 199- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie HAGO, Attila-Nandor (autor) Descoperiri din Neoliticul dezvoltat și tîrziu din zona Careiului (jud. Satu-Mare) 15-47 română
1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă NEMETI, Janos (autor) Descoperiri funerare din epoca bronzului în jurul Careiului 57-72 română
1972 Satu Mare - Studii și Comunicări, II KARACSONYI, Carol (autor) Parcul dendrologic din Carei 373-385 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV BENEDEK, Zoltan (autor) Clima orașului Carei 385-393 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV HAMVAS, Francisc (autor), KARACSONYI, Carol (autor) Date privind avifauna din zona orașului Carei 394-414 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV KARACSONYI, Carol (autor) Cercetări asupra florei și vegetației terenurilor mlăștinoase din Cîmpia Nirului și Cîmpia Careiului 415-434 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos (autor) Descoperiri de la începutul Hallstatt-ului în zona Careiului 45-58 română
1982 Satu Mare - Studii și Comunicări, V-VI, seria 1981-1982 NEMETI, Janos (autor) Descoperiri arheologice din hotarul orașului Carei (jud. Satu Mare) 167-182 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța (autor) Noi descoperiri arheologice în zona Carei 139-158 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 TOROK, Ioan (autor) Relațiile urbariale în orașul Carei și împrejurimi în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 191-206 română
1987 Satu Mare - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria 1986-187 IERCOȘAN, Neța (autor), KARACSONYI, Carol (autor), NEMETI, Janos (autor) Contribuții la istoricul muzeului careian 477-488 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 FLORUȚ, Sorin (autor) Cîteva aspecte ale reformei agrare din 1921 în zona Carei 187-194 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 FLORUȚ, Maria (autor), FLORUȚ, Sorin (autor) Aspecte ale relațiilor agrare în zona Carei reflectate în documente existente la Arhivele Statului Satu Mare (1701-1900) 83-99 română
1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria 1994-1995 MAJOR, Ecaterina (autor) Colecția botanică a secției de științele naturii a muzeului din Carei (preparare, conservare, depozitare) 533-535 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV IERCOȘAN, Neța (autor) Descoperiri arheologice în așezarea neolitică tîrzie de la Carei "Cozard" Groapa nr. 2 23-58 română
1997 Satu Mare - Studii și Comunicări, XIV EL SUSI, Georgeta (autor) Resturile de faună din groapa neolitică tîrzie de la Carei - Cozard (G2), județul Satu Mare 59-62 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 ANTONESCU, Nae (autor) Istoria presei careiene - studiu provizoriu 507-514 română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 OLARIU, Gheorghina (autor) Analiza fragmentelor textile cu fir metalic din cimitirul feudal de la Carei-Bobal, județul Satu Mare 705-708 română
2004 Satu Mare - Studii și Comunicări, XVII-XXI-I, seria arheologie NEMETI, Janos (autor) Mormîntul de incinerație în urnă descoperit la Carei - Bobald din epoca bronzului timpuriu și problematica acestei perioade din nord-vestul Transilvaniei 31-37 română
2005 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-I, seria arheologie MOLNAR, Zsolt (autor) Habitatul culturii Otomani din Cîmpia Careiului și Valea Eriului 33- română
2008 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXV-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor (autor) Descoperiri aparținînd culturii Criș din zona Careiului .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie HAGO ATTILA, Nandor (autor) Așezarea neolitică tîrzie de la Crei-Kozard (jud. Satu Mare) .5- română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-I, seria arheologie NEMETI, Janos (autor) Descoperiri eneolitice de la Carei-Stația de epurare 61- română