Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 1 volum
  • 21 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1931 Cele mai vechi case din Chişinău
Număr de volume:1
Comisiunea Monumentelor Istorice (Instituţie); Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice (periodic); Case vechi (monument); Chişinău (oraş din Republica Moldova) CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor)
volum de carte 1928 Biserica Sfântul Gheorghe din Chișinău, anul 1928, Extras din „Buletinul Com. Mon. Istorice. Secția din Basarabia” arhitectură religioasă (Arhitectură); istoric de monument (Istorie); monument religios (monument); biserici ortodoxe (biserică); Chişinău (oraş din Republica Moldova) CONSTANTINESCU-IAȘI, Petre (autor)
articol de periodic 2005 Acta Moldaviae Septentrionalis, IV BEJENARU, Ionel (autor) Statuia lui Ștefan cel Mare de la Chișinău 282-283 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BUBULICI, Valeriu (autor) , CIOBANU, Larisa (autor) , VORNIC, Vlad (autor) Impresii despre colaborarea cu Muzeul "Vasile Pîrvan" din Bîrlad a arheologilor de la Chișinău 32-33 română
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis, 3 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională TABUNCIC, Sergiu (autor) Un protest al sacagiilor orașului Chișinău din anul 1821 arheologie-istorie 383-400 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis, 7 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DUMITRAȘCU, Lavinia (autor) Povestea profesională a unui medic participant în cele două războaie mondiale: Anton SC. Tesio Istorie-History 317-323 română, engleză
articol de periodic 1993 Analele Brăilei, 1 LUPAȘCU, Valeriu (autor) Aspecte urbanistico-arhidecturale ale dezvoltării orașului Chișinău (sec. XVII-XIX) 483-494 română
articol de periodic 2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 ȚARANU, PETRU (autor) Memoria Dornelor, vol. I (Folclor), Chișinău, 1995; vol. II (Oameni de seamă), Suceava, 1998; vol. II (Stațiunea balneoclimaterică), Suceava, 1999(Vasile I. Schipor) 569 română
articol de periodic 2003 Analele Bucovinei, X, nr. 2 UNGUREANU, CONSTANTIN (autor) Bucovina în perioada stăpânirii austriece (1774-1918): aspecte etnodemografice și confesionale, Chișinău, Editura Civitas, 2003, 304 p., 48 tabele + 15 diagrame (Ștefan Purici) 531 română
articol de periodic 1995-1996 Anuarul Muzeului Național al Bucovinei, XXII-XXIII Cercetări arheologice (cercetare); studii istorice (Studii); studii arheologice (Studii); Muzeul Naţional al Bucovinei (Muzeu); Istorie medievală (ramură a istoriei); Anuarul Muzeului Bucovinei (periodic); documente istorice (document); Patrimoniu muzeal (patrimoniu); descoperiri arheologice (descoperire); Istoria culturii (ramură a istorie artei) CONȚESCU, Elena (autor) Climatul social-politic și linvistic în care a văzut lumina tiparului opera lui Mihai Eminescu la Chișinău 556-561 română
articol de periodic 1938 Balcania, I etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) DVOITCHENKO, E. (autor) A. V. Soloviev, „Югославския тема въ произведениях Пушкина" (Thèmes yougoslaves dans les œuvres de Pouchkine), dans "Български Пушкински Сборникъ" Belgrade, 1937, p. 45-68. Comptes rendus 269-272 română
articol de periodic 1991 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, II, nr. 2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice MIHAIL, Paul (autor) Biserica Sf. Arhangheli „Soborul Vechi” (1747–1802) din Chișinău Dosarele distrugerii 12-16 română; franceză
articol de periodic 1993 Istros, VII GHIMPU, Vlad (autor) Primele măeturii privind arhitectura și sistematizarea Chișinăului (sec. XVIII) 239-246 română
articol de periodic 1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis Muzeul Arheologic Piatra Neamţ (Instituţie culturală); etnografie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeografie (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); Istorie medievală (disciplină) MIHĂILESCU, Dan (autor) VIOREL M. BUTNARU (coord.), Tezaure din muzeele orașului Chișinău, sec. XVI-XVIII, Editura Universitas, Chișinău, 1994, 230 p., 36 planșe RECENZII 472-475 română
articol de periodic 2008 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIV, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , BODGEA, Larisa (autor) Avifauna of Chișinău city in the hyemal period Animal Biology / Biologie animală 167-170 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , MUNTEANU, Andrei (autor) Biotopic distribution of urban bird fauna in the reproductive period Animal Biology / Biologie animală 224-228 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii VASILAȘCU, Natalia (autor) , MUNTEANU, Andrei (autor) , ZUBCOV, Nicolae (autor) , BOGDEA, Larisa (autor) , BUCIUCEANU, Ludmila (autor) Urbanisation, adaptation process of birds populations to urban environment Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 253-258 engleză; română
articol de periodic 2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii SOCHIRCĂ, Natalia (autor) , NISTREANU, Victoria (autor) , BODGEA, Larisa (autor) , POSTOLACHI, Vlad (autor) , LARION, Alina (autor) , CARAMAN, Natalia (autor) , CRUDU, Vasile (autor) , CALDARI, Vlad (autor) Diversity and ecological peculiarities of terrestrial vertebrale fauna of Chișinău city, Republic of Moldova Animal Biology / Biologie animală 219-226 engleză; română
articol de periodic 2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SEMAN, Cosmin (autor) Moise Nicoară în Basarabia - 1839 Naţiune şi minoritate 251-257 română, engleză
articol de periodic 1988-1991 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) BARON, Mircea (autor) "Ardealul" (1917-1918), ziar al luptei pentru unitatea națională a românilor Studii şi articole 513-522 română, franceză
articol de periodic 1997-1998 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) STAN, Constantin (autor) Unirea Basarabiei cu România în contextul relațiilor româno-ucrainiene (1917-1918) Studii şi articole 405-422 română, engleză
articol de periodic 2011 Studii și Cercetări Etnoculturale, XVI BUTNARU, Valentina (autor) Mesaj din Chișinău: cu toată dragostea 197-198 română
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII CLOȘCĂ, Constantin (autor) Rezistența românească pe frontul Iași-Chișinău (1944) 172-179 română