Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 121 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I BEJENARU, Ionel (autor) Botoșănenii în revoluția de la 1848 185-190 română
2009 Acta Moldaviae Septentrionalis, VII-VIII, seria 2008-2009 PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (I) 157-167 română
2010 Acta Moldaviae Septentrionalis, IX PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (II) 146-187 română
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Dan (autor) Etapele bibliografiei binomiale Alexandru Ioan Cuza - Unirea din 1859 (III) 112-142 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII FIROIU, Dumitru (autor) Despre contribuția lui Alexandru Ioan Cuza la crearea dreptului României moderne 469-479 română (rezumat în franceză)
2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica ALUPOAE, Elena (autor) Alexandru Ioan Cuza's economic reforms reflected in the Romanian press from Transilvania: Telegraful Român and Gazeta Transilvaniei (1859-1866) Studii 196-210 engleză
2006 Acta Musei Tutovensis, I MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Doamna Elena Cuza (1825-1909) 151-161 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI RĂȘCANU GRAMATICU, Oltea (autor) Alexandru Ioan Cuza un simbol al demnității naționale 216-219 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Aplicarea legii rurale din 1864 în Stroești - Argeș Istorie 107-117 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie GÂLCĂ, Mircea (autor) Atitudinea muscelenilor față de reformele și politica externă din perioada domniei lui Alexandru Ioan Cuza Istorie 119-122 română
2000 Argesis - Studii și Comunicări, IX, Analele Muzeului Județean Argeș - Pitești, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Legea rurală din 1864 și aplicarea ei în Piscani, județul Argeș Istorie Modernă, Istorie Contemporană 297-308 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Activitatea politică a argeșenilor și mușcelenilor reflectată în paginile ziarului „Românul" în perioada august 1857-iunie 1859 Istorie Modernă şi Contemporană 233-256 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie DICU, Paul (autor) Momente și personalități din istoria modernă a României: vizita domnitorului Cuza la Leordeni-Argeș (1863): parlamentari de Argeș (1866-1907) 521- română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie OPRIȘ, Ioan (autor) Despre secularizarea bunurilor mănăstirești Istorie Modernă şi Contemporană 191-196 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie BĂDESCU, Emanuel (autor) Sir Stephen Bartlett Lakeman pașă în București Istorie Modernă şi Contemporană 229-242 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I BERINDEI, Dan (autor) Frământări social-politice bucureștene în anii 1859-1962 Studii şi materiale de istorie 81-100 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I VASILESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la istoricul gărzii civile din București Studii şi materiale de istorie 189-202 română
1964 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, I TOȘA-TURDEANU, Ana (autor) Orașul București în cartografie pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea Studii şi materiale de istorie 203-217 română
1965 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, II NETEA, Vasile (autor) Studiul istoriei românilor la Universitatea din București (1864-1964) Studii 77-90 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV VÎRTOSU, Emil (autor) Bucureștii și sigiliografia Studii şi materiale de istorie 123-129 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV CĂZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) În legătură cu drapelele instituite în timpul revoluției muntene de la 1848 Articole de muzeografie 265-272 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV TINCU, Bucur (autor) Primele expoziții economice organizate în București în anii 1864 și 1865 Articole de muzeografie 273-280 română
1966 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IV GEORGESCU-TISTU, N. (autor) G.I. Ionescu-Gion Comunicări - Note - Recenzii 407-416 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V IONESCU, Ștefan (autor) Considerații privind dezvoltarea industrială a orașului București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii 100-109 română
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V SAVIN, Margareta (autor) Unele date privind învățământul bucureștean în perioada 1848-1864 Comunicări - Note 303-307 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI IONESCU, Ștefan (autor) Frământări politice în București în a doua jumătate a sec. al XIX-lea Studii de Istorie 163-179 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI VĂTĂMANU, Nicolae (autor) Două case vechi bucureștene Comunicări - Note - Recenzii 273-282 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII VASILESCU, Gheorghe (autor) Începuturile industriei bucureștene în jurul barierei "Podului de pămînt" Comunicări şi note 261-271 română
1971 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VIII IONESCU, Ștefan (autor) Cum a devenit orașul București Capitala României Comunicări şi note 309-318 română
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX HUMINIC TECLEAN, Maria (autor) Bucureștii și Iașii în lupta pentru Unire (aspecte documentare) Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia II: Istorie modernă şi contemporană 225-231 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII HANGANU, Liliana (autor) Steme ale Principatelor Unite Muzeografie, numismatică, medalistică-heraldică 273-286 română
2000 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIV ENE, Camelia (autor) Documentar istoric și edilitar urbanistic privind zona Șelari - Pasajul Marchitanilor Patrimoniu bucureştean 195-204 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XV ZECK, Adriana (autor) Imposibilitatea întoarcerii și traseul laicizării - Discurs teoretic despre o temă impusă bucureștenilor: Catedrala Neamului - Mentalităţi bucureştene 197-200 română
2004 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVIII ZĂNESCU, Ionel (autor) Colecția de arme a Muzeului Municipiului București Patrimoniu muzeal 255-265 română
1979 Buridava - Studii și Materiale, III SIMEANU, Gheorghe (autor) Vâlceni participanți la lupta din Dealul Spirii Istorie 105-108 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MOROIANU DAN, Mihai (autor) Problema căilor ferate și afacerea Strousberg 238-243 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X SÎRBU, Ciprian (autor) Episcopii Rîmnicului și viața politică românească în perioada 1859-1918 162-187 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 FLOREA, Vasile (autor) Succesiune și serie în logica istoriei la Xenopol 137-144 română
1975 Carpica, VII ANDRONIC, Alexandru (autor) Curtea domnească din Iași 157-164 română
1977 Carpica, IX ȘENDRULESCU, Ion (autor) Evoluția ideii de independență la români între anii 1821-1877 51-59 română
1977 Carpica, IX BERINDEI, Dan (autor) Premisele economico-sociale ale constituirii României independente 61-79 română
1979 Carpica, XI VITCU, Dumitru (autor) Repere în diplomația Unirii (1848-1859) .7-16 română
1984 Carpica, XVI PĂLTĂNEA, Paul (autor) Note la biografia lui Costache Rosetti-Tețcanu 175-193 română
1985 Carpica, XVII ARTIMON, Elena (autor) Câteva piese din colecția muzeului din Bacău referitoare la actul unirii din 1859 153-159 română
1990 Carpica, XXI PLATON, Gheorghe (autor) Unitatea – idee și acțiune în epoca modernă 103-121 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Episcopul Melchisedec Ștefănescu și unirea din 1859 89-96 română
1997 Carpica, XXVI-2, seria istorie și civilizație OBODARIU, Petru (autor) Considerații privind aplicarea Legii rurale din 1864 în județul Putna 97-101 română
1999 Carpica, XXVIII ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Franța și problema prințului străin (începutul sec. XIX-1866) 229-254 română
2005 Carpica, XXXIV VASILIU, Mihai (autor) Liberalismul politic în România pînă la Marea Unire (III) 259-272 română
2007 Carpica, XXXVI ARTIMON, Elena (autor) Muzeul băcăuan și colecțiile de istorie modernă și contemprorană 174-182 română
2008 Carpica, XXXVII CHIRICĂ, Nicoleta (autor) Căimăcămia de trei din Țata Românească octombie 1858-ianuarie 1859 349-360 română
2010 Carpica, XXXIX ZĂRNESCU, Nicoleta (autor) Scena politică a Principatelor Unite (1859-1862). Curente, grupări și personalități (I) 160-170 română
2011 Carpica, XL IONESCU, Simona (autor) Muzeul "Alexandru Ioan Cuza" Ruginoasa - Porți spre cunoaștere 307-312 română
1970 Cercetări istorice, I GRIGORIU, I. (autor) Din istoricul muzeisticii ieșene I. Cercetări de muzeografie 9-21 română
1970 Cercetări istorice, I ISAC, Virginia (autor) Sărbătorirea zilei de 24 Ianuarie la lași, câteva știri dintre anii 1860 și 1909 I. Cercetări de muzeografie 51-57 română
1970 Cercetări istorice, I ZUB, Al. (autor) A. D. Xenopol, note istoriografice III. Istorie politică şi social-economică 187-201 română
1970 Cercetări istorice, I M., H. (autor) Un mesaj italian de simpatie față de poporul român VI. Documente 333-335 română
1971 Cercetări istorice, II HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Istoria patriei în școala românească din anii domniei lui Al. I. Cuza III. Istorie politică şi social-economică 183-190 română
1971 Cercetări istorice, II CROITORU, Mihai (autor) Congresele studențești și mișcarea pentru desăvîrșirea unității de stat III. Istorie politică şi social-economică 191-196 română
1973 Cercetări istorice, IV EȘANU, L. (autor) Înființarea Muzeului "Cuza-Vodă ” în orașul Galați II. Muzeologie 39-51 română
1973 Cercetări istorice, IV CROITORU, Mihai (autor) Un nou document iconografic Al. I. Cuza VI. Documente 409-411 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC, Maria (autor) D. IVANESCU, VIRGINIA ISAC. Al. I. Cuza. Acte și scrisori VII. Recenzii 420-421 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X RUSSU, V. (autor) Cauzele luptelor politice dintre grupările liberale și conservatoare în anii instabilității guvernamentale și parlamentare (1866-1871). IV. Istorie politică şi social-economică 411-437 română
1980 Cercetări istorice, XI TURCU, C. (autor) Din documentele Unirii de la 1859. O scrisoare a lui Vasile Alecsandri puțin cunoscută V. Documente 677-680 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII NAGHIU, Iosif (autor), VOICU, M (autor) Mărturii documentare despre secularizarea averilor mănăstirești (1863 ) V. Documente 627-633 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Un inventar original al Palatului domnesc de la Ruginoasa - Iași V. Documente 635-649 română, franceză
1978 Cercetări Numismatice, I VASILESCU, Anca (autor) Despre sigiliul personal al domnitorului Alexandru Ioan Cuza/ Le cachet du Prince Alexandru Ioan Cuza Sigilografie (Sigillographie) 109-112 română
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 MARINESCU, Floricel (autor) Observații pe marginea unui studiu privind decorațiile României moderne / Observations sur une étude concernant les ordres de la Roumanie moderne Medalistică şi Faleristică (The Art Of The Medals And Orders) 615-627 română
2010 Cercetări Numismatice, XVI Dr., TROHANI, George (autor) Câteva decorații străine acordate unui român care și-a slujit țara. Discuții în jurul lor / Quelques décorations étrangères accordées à un Roumain au service de son pays. Discussions autour d‘eux Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 325-341 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII Dr., POPESCU, Laurențiu (autor) Semnul Distinctiv al Magistraților de la Curtea de Casațiune și de Justiție a Principatelor Unite Române / Das Abzeichen der Richter vom Hohen Gerichtshofs und der Justiz der Vereinigten rumänischen Fürstentümer Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 181-192 română
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) MARTIN, Tudor Alexandru (autor) Ordine și medalii. Datarea unor tablouri înfățișându-l pe Carol I / Orders and medals. Dating some paintings depicting Charles I of Romania Medalistică şi Faleristică (Medalistics and Phaleristics) 123-133 română (rezumat în engleză)
1981 Crisia, XI CĂLUȘER, I. (autor) Un decument inedit despre ecoul Unirii din 1859 în Bihor II. Documente şi memorii 241-251 română
2009 Crisia, XXXIX KUHRER, Florian (autor) Alexandru Ioan Cuza und die vereinigung von 1859 in den geschitslehrbuchern von 1943 bis heute I. Studii şi articole 227-233 germană
2000 Cronica Vrancei, I DUMITRESCU, Horia (autor) Unificarea administrativă a focșanilor 10 Iulie 1962 54-57 română
2001 Cronica Vrancei, II DUMITRESCU, Horia (autor), DUMITRESCU, Maria (autor) Focșanii și "Unirea cea Mică" 69-77 română
2001 Cronica Vrancei, II DASCĂLU, Mariana (autor) Aplicarea legii rurale din 14 august 1984 în fostul județ Putna 78-99 română
2001 Cronica Vrancei, II ADAFINI, Mihai (autor) Moș Ion Roată în conștința urmașilor 100-106 română
2001 Cronica Vrancei, II OBODARIU, Gabriela (autor), OBODARIU, Petru (autor) Gimnaziul "Unirea" între 1866-1884 107-121 română
2002 Cronica Vrancei, III DUMITRESCU, Horia (autor), ILIESCU, Ionuț (autor) Focșanii și Marea Unire 163-171 română
2006 Cronica Vrancei, VI HUȚANU, Dumitru (autor) Însemnări inedite despre Ion Roată 99-106 română
2008 Cronica Vrancei, VIII DUMITRESCU, Horia (autor) Ruxandra Longinescu (1943-1925) 149-158 română
2011 Cronica Vrancei, IX DUCA, Corina (autor) Sărbătoarea zilelor naționale în Focșani în a diua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 125-162 română
2012 Cronica Vrancei, XIV DUMITRESCU, Horia (autor) Legendarul Ioan Roată - personalitate emblematică a Vrancei 329-374 română
1967 Cumidava, I VASIU, Dinu (autor) Idealul de libertate și unitate națională manifestat în arta pictorilor brașoveni Constantin Lecca și Mișu Popp 237- română
1969 Cumidava, III BERINDEI, Dan (autor) Legături culturale dintre Transilvania și Principate în perioada formării și organizării statului național român 259- română
1969 Cumidava, III MICU, Emil (autor) Activitatea revoluționară a lui Alexandru Bujor desfășurată în Italia pentru înfăptuirea statului național român (1818-1873) Planul organizării unei legiuni româno-spaniole 271- română
1976 Cumidava, IX-1 COLIBAN, Tiberiu (autor), HAȘDEU, Titus (autor) Independența de stat a României, rezultat al voinței ferme de libertate și neatîrnare a poporului român III română
1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) Renașterea "Gazetei"; perioada absolutistă; Unirea Principatelor Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 57-71 Română
2002 Cumidava, XXV CONȚU, Gheorghe (autor), RADU, Măriuca (autor) "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
1971 File de Istorie, I LUPU, Ștefan (autor) Ecoul Unirii Principatelor pe meleaguri năsăudene 169- română
1978 Hierasus, I VOICU, Maria (autor) Înnoiri culturale în epoca Unirii Principatelor (1859-1866) 391- română
1979 Hierasus, II ABRUDAN, Petru (autor) Alexandru Ioan Cuza, făuritorul armatei române moderne 167-174 română
1983 Hierasus, V BEJENARU, Ionel (autor) Revoluționarul și umanistul Dimitrie Scarlat Miclescu (1820-1896) 347- română
1983 Hierasus, V POPA, Gheorghe (autor) Unul din primele monumente ridicate lui Cuza Vodă la Mărășești 479- română
1989 Hierasus, VII-VIII DOGARU, Maria (autor) Din gala participanților la lupta pentru Unire. Nicolae Pisoschi 405- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II JERCAN, Ion (autor) Preivire asupra dezvoltării agriculturii județului Prahova în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 273-277 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CIUCA, Elena-Teodora (autor) Contestații și revolte țărănești în județul ilfov cauzate de defectuoasa aplicare a Reformei agrare din 1964 569-578 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SMEU, Vasile (autor) Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj conform statisticii din 1899 (II) I. Arheologie-istorie 123-137 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI ȘURUBARU, Mihai (autor) Structura proprietății funciare a județului Neamț după înfapturea reformei agrare din anul 1864 399-415 română
1974 Muzeul Național, I ȘTIRBU, Constanța (autor) Date privind instituirea "Ordinului Unirii" în timpul Domniei lui Alexandru Ioan Cuza / 95 -103 română
1974 Muzeul Național, I APOSTOL, Cornelia (autor) Noi mărturii documentare privind epoca Unirii / Nouveaux témoignages documentaires sur l'époque de l'Union 267- 270 română
1976 Muzeul Național, III RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor), VASILESCU CAPSALI, Nicolae (autor) Date noi cu privire la atitudinea unionistă a pîrcălabului Alexandru Ioan Cuza / Nouvelles données sur l'attitude unioniste du préfet Alexandru loan Cuza 403-405 română
1976 Muzeul Național, III PÎLTĂNEA, Paul (autor) Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați 407-414 română
1976 Muzeul Național, III APOSTOL, Cornelia (autor) Decorații străine conferite domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza / Décorations étrangères conférées au prime Alexandru loan Cuza 421-426 română
1976 Muzeul Național, III IONESCU EDITH, Valeria (autor), VÎRJOGHIE, Florica (autor) Restaurarea unei piese vestimentare moderne distrusă de insecte (tunica de colonel de lăncieri a lui Alexandru Ioan Cuza) / 529-537 română
1997 Muzeul Național, IX prof. univ. dr., CLIVETI, Gheorghe (autor) Premisele externe ale abdicării domnitorului Alexandru Ioan Cuza/Les prémisses extérieures de l'abdication du prince Alexandru loan Cuza 47-79 română
2009 Muzeul Național, XXI CONSTANTINESCU, Șerban (autor) Aspecte privind organizarea armatei române în anii 1862-1866 / Aspects regarding the organization of the Romanian army during 1862-1866 85-91 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie MĂLĂNCIOIU, Raluca (autor) Nicolae Kretzulescu's view about the abdication of Prince A.I. Cuza Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 139-141 engleză
2018 Oltenia - Studii și Comunicări, XXV, seria arheologie-istorie CERNAT, Alexandru (autor) Dorința de sporire a autorității domnești în primii ani ai domniei lui Carol I Istorie 288-292 română; engleză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis LASCU, Nicolae (autor) Popasul domnitorului Alexandru Ioan Cuza la Deva, în drum spre exil Studii şi articole 411-415 română, franceză
1964 Studii Clasice, VI VULPE, Radu (autor) Centenarul Muzeului Național de Antichități Studiile clasice în R.P.R. 369-372 română
1978 VRANCEA - Studii și Comunicări, I HUȚANU, Dumitru (autor) Focșanii în lupta pentru unitate națională 125- română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II CARCADIA, Georgeta (autor) Considerații privind unirea orașului Focșani 85- română
1981 VRANCEA - Studii și Comunicări, IV PETRESCU, Nicolae (autor) Dizolvarea Adunării Legislative de la București în fața Comisiei Centrale de la Focșani în 1861 183-190 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI IVĂNESCU, Dumitru (autor) Surse documentare franceze despre Unirea Principatelor Române II. Istoria românilor 67-71 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII IVĂNESCU, Dumitru (autor) Consululul francez Adolphe d'Avril despre domnia lui Al.I. Cuza II. Istoria românilor 69-74 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX IVĂNESCU, Dumitru (autor) Complotul polonez din 1859 împotriva lui Al.I. Cuza I. Istoria românilor 67-72 română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX STAN, Gabriel (autor) Studii de istorie modernă - Russu V. III. Recenzii şi note bibliografice 187-188 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X IVĂNESCU, Dumitru (autor) Mihail Kogălniceanu despre domnia lui Al I. Cuza I. Istoria românilor 61-70 română