Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 83 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlu articol Secțiunea Pagina Limba
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae Semne în formă de cruce pe vase romane de la Porolissum. Despre semnele în formă de cruce incizate sau zgâriate pe obiecte de uz comun în epoca preconstantiană Istorie Veche şi Arheologie 95-110 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina „Nebuni întru Hristos” în prelucrări occidentale și posibile ecouri transilvane Istoria culturii. Carte veche 471-487 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă GHILA, Ioana, MUREȘAN, Olimpia O veche formă de manifestare religioasă - pelerinajul (mănăstirile din Sălaj) Etnografie. Artă 759-767 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă DIN, Petre Recenzii și notă de lectură. Vasile Mărculeț, Justinianus I Caesar Roman și suveran creștin, Mediaș, Editura Samuel, 2007, 185 p. Varia 529-532 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare MARTIN, Adrian Philip A. Harland, Associations, Synagogues, and Congregations Claiming a Place in Ancient Mediterranean Society, Ontario, Kitchener, 2013, 266 pp. B.R 45.2. H37. 2013 Varia. Recenzii 353-356 engleză
1970 Cercetări istorice, I GRIGORAȘ, N. Două monumente de artă feudală din împrejurimile Iașului: mânăstirile Hlincea și Aroneanu V. Monumente şi locuri istorice 283-304 română
1971 Cercetări istorice, II GRIGORAȘ, N. Un important monument de artă feudală al Iașului - Galata - VI. Monumente şi locuri istorice 349-364 română
1974 Cercetări istorice, V VACARIU, D Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
1975 Cercetări istorice, VI Mitropolia Moldovei și Sucevei, monumente istorice bisericești, din Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1973-1974 ; 453 p. (P. Abrudan) VI. Recenzii 277-279 română
1980 Cercetări istorice, XI SUHAR, Nușa Pictura pe lemn din secolul al XVII-lea de la Stolniceni Prăjescu I. Muzeologie 51-55 română
1980 Cercetări istorice, XI MUNTEANU, Doina Considerații asupra ansamblului de artă de la Șcheia I. Muzeologie 57-63 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII SUHAR, Nușa Elemente de artă din secolul al XVII-lea din monumentul de arhitectură de la Păușești I. Muzeologie 59-63 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII NAGHIU, Iosif, VOICU, M Mărturii documentare despre secularizarea averilor mănăstirești (1863 ) V. Documente 627-633 română
1997 Cercetări istorice, XVI ASĂVOAIE, C. Observații privind fundațiile de biserică descoperire la Volovăț (jud. Suceava) I. Studii şi cercetări arheologice 5-14 română
1997 Cercetări istorice, XVI GHERMAN, Elena, PUȘCAȘU, Voica Maria Cercetările arheologice efectuate la biserica ”Sfinții arhangheli Mihail și Gavril" sat Stroiești, com. Todirești. jud. Iași I. Studii şi cercetări arheologice 15-29 română
1997 Cercetări istorice, XVI RĂUSANU, Mihai Legăturile Patriarhiei din Alexandria cu Țările Române IV. Cultură şi civilizaţie 129-143 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX PETCU, Adrian Nicolae Cu privire la mănăstirea Dealul în secolul al XV-lea II. Istorie medievală 183-191 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII BACUMENCO, Ludmila Pagini de iconografie ortodoxă: Un triptic descoperit la Ruși-Mănăstioara (j. Suceava) I. Izvoare 91-96 română
2002 - 2004 Cercetări istorice, XXI - XXIII ILIE, Eliza Scrisoarea din 1723 a mitropolitului Gheorghe al IV-lea al Moldovei I. Izvoare 109-126 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI IAȚCU, Ioan Un exemplu al devotamentului față de Dumnezeu și Împărat: bazilica „Sf. Cosma și Damian” de la Bizone (Cavarna, Bulgaria) 123-135 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI CLOȘCĂ, Tincuța Câteva semnificații ale metaforei corabiei în scrierile hrisostomice 137-147 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI SENCIUC - BORCEA, Olivia Dimensiunea cultural - religioasă a alimentației în Moldova și Țara Românească (secolele XVI-XVIII) 175-192 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI SANDU, Valentina Cristina „Duce-vă-ți de la Mine, blestemaților!” O catagrafie a lumii păcătoase 193-209 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI BACIU, Gheorghe „Răzvrătirea” de la schitul Orgoești 289-310 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX AMĂRIUȚEI, Mihai Cristian, BACUMENCO-PÎRNĂU, Ludmila Un inventar de documente privitoare la moșia Voroveștii a mănăstirii Sfântul Ioan Zlataust din Iași 127-145 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI CEASTINA, Alla Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcția catedralei și clopotniței din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX -lea 107-114 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI BRIHUNEȚ, Manole Biserici din spațiul pruto-nistrean în anii ’20-’30 ai secolului al XIX -lea 115-126 română
2011 - 2012 Cercetări istorice, XXX-XXXI GHERCĂ, Iulian Giuseppe Chiaudano și modelul ziarului catolic 173-181 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CLOȘCĂ, Tincuța Repere istoriografice privind cercetarea operei lui Ioan Hrisostom 95-111 română
2013 Cercetări istorice, XXXII BRIHUNEȚ, Manole Edificii de cult din satele raionului Telenești: istorie și actualitate 249-263 română
2013 Cercetări istorice, XXXII CONDRATICOVA, Liliana Prelucrarea artistică a metalului: candele și cădelnițe din spațiul ortodox 279-290 română
2014 Cercetări istorice, XXXIII EPURE, Violeta-Anca Organizare bisericească, credințe, superstiții și obiceiuri în Principatele Române în viziunea consulilor și călătorilor francezi prepașoptiști 101-123 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV CONDRATICOVA, Liliana Valoarea istorică și artistică a podoabelor de cult din patrimoniul mănăstirilor din Republica Moldova 251-266 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV BĂTRÂNA, Adrian, BĂTRÂNA, Lia Biserica ”Sfântul Nicolae” din Rădăuți. Cercetări arheologice și interpretări istorice asupra începuturilor Țării Moldovei, Editura Constantin Matasă, Piatra-Neamț, 2012, 519 p. (cu 93 figuri și 16 planșe) (Tiberius D. PĂRPĂUȚĂ) 374-376 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV ȚUSCANU, Aurel Florin Biserici de lemn din Podișul Bârladului, Cuvânt înainte de academician Marius Porumb, Postață de prof. univ. dr. Aurel Chiriac, Editura Cetatea Doamnei, Piatra-Neamț, 2015, 494 p. (Cosmin NIȚĂ) 376-378 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Cercetări arheologice preventive asupra ansamblului bisericii Sf. Gheorghe din Botoșani 85-112 română
2016 Cercetări istorice, XXXV Averea, veniturile și cheltuielile schitului Brătești, de lângă Pașcani, în 1839-1845 113-144 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII RUSU, Eduard Polihronionul – modalitate de evidențiere a puterii domnești prin muzică 85-94 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII FELEA, Alina Relațiile de familie în Țara Moldovei (secolul al XVIIlea – începutul secolului al XIX-lea): rudenia spirituală din nășia de botez 197-222 română
2018 Cercetări istorice, XXXVII CONDRATICOVA, Liliana Schitul Hirova – de la întemeiere până la începutul secolului al XX-lea 249-257 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII HORTOPAN, Dumitru, MARINOIU, Vasile Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII ISAC, Eva Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj I. Arheologie-istorie 91-99 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MARINOIU, Vasile O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj I. Arheologie-istorie 115-122 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BRĂNEANU, Corneliu Contribuția mănăstirii Tismana la evoluția mișcării literare din țara noastră în sec. XIX și XX III. Documentar 341-345 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ISAC, Eva O reeditate a cazaniei lui Varlaam, Iași 1643 II. Istorie 123-126 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ȘERBAN ALEXANDRU, Doru Obiceiuri și credințe legate de naștere la gorjeni (I) III. Geografie - Geologie - Etnografie 265-281 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Gabriela Carte veche românească din depozitul Muzeului Județean Gorj II. Istorie 153-196 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GĂRBACIU, Mariana Icoana de vatră III. Documentar şi memorialistică 339-344 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Gabriela Carte veche românească din depozitul Muzeului județean Gorj II. Istorie 123-156 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BRATU, Olimpia Bisericile din lemn, embleme ale arhitecturii tradiționale din Gorj III. Etnografie 223-240 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CĂTANĂ, Ion Considerații asupra conservării Bisericii "Sfântul Gheorghe" din cadrul complexului "Gheorghe Tătărescu" Curtișoara V. Conservare 305-316 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII POPESCU-BRĂDICENI, Ion Pictura murală de la Mănăstirea Tismana III. Etnografie şi folclor 253-259 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALOTOIU, Gheorghe, HORTOPAN, Dumitru Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strîmba-Jiu și Urdari, județul Gorj I. Arheologie 101-116 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CAUC, Dumitru Formarea și dezvoltarea domeniului mănăstirii Tismana II. Istorie 131-140 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICULESCU-IONIȚĂ, Mihaela Considerații privind evoluția natalității în județul Gorj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 177-197 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DUMITRESCU, Ionuț Considerații privind tipologia monumentelor istorice de lemn din Vâlcea III. Etnografie şi folclor 259-264 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂLĂTOIU, Gheorghe, COTOROGEA, Adina-Gabriela, HORTOPAN, Dumitru Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU GABRIELA, Neta Însemnări de pe cartea veche românească din colecția muzeului județean Gorj II. Istorie 229-232 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela Derapaje ale vieții matrimoniale. Divorțul în Nordul Olteniei la cumpăna secolelor XIX-XX II. Istorie 233-242 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV BĂLOSU DUCAN, Cornel De la Crăciun la Bototează sau despre timpul planetar al sărbătorii tradiționale în Oltenia III. Etnografie 399-402 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI BĂLOSU, Cornel Iconografie și folclor III. Etnografie şi folclor 281-289 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CIOCAN, Jeneta, MUNTEANU, Simona Frica de natură și colaborarea cu natura III. Etnografie şi folclor 323-330 română
2011 Muzeul Oltului, 1 CĂPĂTARU, Doru Mănăstirea Căluiu tezaur de artă feudală românească III. Istorie 161-166 română
2011 Muzeul Oltului, 1 GUȚICĂ-FLORESCU, Denissa-Liliana Schitul Strehareț. Schiță istorică III. Istorie 195-202 română
2011 Muzeul Oltului, 1 IOAN, Alin, IOAN, Ion Aspecte inedite din istoricul bisericii din Titulești IV. Titulesciana 203-207 română
2011 Muzeul Oltului, 1 Hotărnicia moșiei mânăstirii Strehareț la 1850 V. Documentar 245-260 română
2011 Muzeul Oltului, 1 STOICA, Cristian, SURDULEAC, Constanța Activitatea ieromonahului Nectarie Anghel la schitul Strehareț până în anul 1944 V. Documentar 261-278 română
2012 Muzeul Oltului, 2 UDREA, Florentina Ctitorii moșnenești în județul Olt. Studiu de caz: bisericile din Leleasca și Ibănești VII. Patrimoniu 409-416 română
2013 Muzeul Oltului, 3 POPESCU, Iohana-Raluca Restaurarea unui pristolnic din colecțiile Muzeului Județean Olt IV. Patrimoniu 219-224 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I ISTINA MARIUS, Alexandru Episcopul Melchisedec Ștefănescu - medalion - I. Studii şi articole 59-68 română
2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I ACHIVEI, Romeo Gînduri despre religie în școală II. Didactica şi istoria învăţământului 137-140 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II LEONTE, Constantin 420 de ani de la tipărirea a paliei de la Orăștie IV. Didactica şi istoria învăţământului 157-162 română
2003 Zargidava - Revistă de Istorie, II HEISU, Petru Dimensiunea religioasă a educației IV. Didactica şi istoria învăţământului 163-166 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III LEONTE, Constantin Protoiereul Theodor Zotta, slujitor al Bisericii Precista din Bacău II. Istoria românilor 87-89 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III LICA, Mioara Locul educației religioase în pedagogie IV. Didactica şi istoria învăţământului 146-148 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV LEONTE, Constantin Familia, școala, biserica - factori educaționali IV. Didactica şi istoria învăţământului 169-178 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ȚUȚUIANU, Ion Autocefalia bisericească V. Şcoală, Biserică, Educaţie 220-225 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ERDEȘ, Ștefan Catedrala romano-catolică "Sf. Petru și Paul" Bacău, scurt istoric V. Şcoală, Biserică, Educaţie 242-245 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton Un izvor inedit privind catolicismul din Moldova: Istoricul Parohiei Catolice de Bacău II. Istoria românilor 49-66 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ZAHARIA, Eugenia Omul în raport cu mediul natural și social IV.Şcoală, biserică, educaţie 235-239 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII BARNEA, Alexandru Două vieți paralele: Vasile Pârvan și Raymund Netzhammer II. Istoria românilor 28-32 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII COȘA, Anton Cercetătări privind istoria catolicilor din Pârgărești (județul Bacău) II. Istoria românilor 167-177 română