Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 1 volum
  • 37 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1998 Pedimente, piemonturi şi glacisuri în Depresiunea Mureşului de Jos
Număr de volume:1
cuaternar; Deva; Lipova; pleistocen; relief; geologie; Depresiunea Mureşului de Jos; Defileul Mureşului; Masivul Bulza; pediment; Masivul Poiana Ruscă; geografie; Piemont; eroziune; glacisuri; morfogeneză; Muntii Apuseni VESPREMEANU, Emil (autor)
volum de carte 2000 Evoluția omului în cuaternar - Tehnologie și tipologie preistorică, anul 2000 preistorie (epocă); tipologie (concept); evoluţie (concept); industria litică (concept); tehnologie (concept); cuaternar (epocă geologică) CÂRCIUMARU, Marin (autor), TOMA, Mari Cecilia (tehnoredactor)
articol de periodic 1972 Aluta KOVACS, Alexandru (autor) , SAMSON, Petre (autor) Note sur les mammiferes du Villafranchien inferieur du Bassin de Tîrgu Secuiesc (Depression de Brașov, Roumanie) 13-22 franceză
articol de periodic 1972 Aluta RĂDULESCU, Costin (autor) Sur la presence du spermophile (Citellus citellus L.) et du hamster (Cricetus cricetus L.) dans les depots wurmiens du Bassin de Sfîntu-Gheorghe (Depresion de Brașov) 23-26 franceză
articol de periodic 1935 Analele Dobrogei: AnD, XVI ȘLEMCO, Roman (autor) Uber die quartaren Ablagerungen des nordslichen Teils des Asowschen Meeres 179-181 română
articol de periodic 1936 Analele Dobrogei: AnD, XVII BRĂTESCU, Constantin (autor) Depozitele quaternare din NE Mării Azobului - Krokos J.W., Bondarciuc G.W. 176-180 română
articol de periodic 1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii APOSTOL, Leonid (autor) , STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în jud. Argeș ŞTIINŢELE NATURII 163-176 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Geomorfologia județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 9-40 română (şi un rezumat în franceză)
articol de periodic 2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii RĂȚOI, Bogdan Gabriel (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) , CODREA, Vlad (autor) Miocene vertebrates reworked in Quaternary deposits in Moldavia Zoologie 21-34 română, engleză
articol de periodic 2017 Argesis - Studii și Comunicări, XXV, seria Științele Naturii ILIE, Mihai Radu (autor) Dental Pieces of Mammuthus meridionalis (Nesti, 1825) housed in the Collection of the Argeș County Museum Zoologie 55-76 română, engleză
articol de periodic 1971 Carpica, IV BULAI-ȘTIRBU, Maria (autor) , NECRASOV, Olga (autor) Contribuții la studiul faunei pleistocene de la Buda (jud. Bacău) cu o privire specială asupra caracteristicilor renului .7-19 română
articol de periodic 2000 Cercetări Arheologice: CA, XI-I ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) TOMESCU, Mihai (autor) Holocenul - Date cronologice și climatice 235-270 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1984 Crisia, XIV JURCSAK, Tiberiu (autor) , RĂDULESCU, Costin (autor) , SAMSON, Petre (autor) Les mammiferes du Wurm de Dealul Burzău VI. Ştiinţele Naturii 533-558 franceză
articol de periodic 1985 Crisia, XV KESSLER, Eugen (autor) Contribuții noi la studiul avifaunelor cuaternare din România VII. Ştiinţele naturii 485-491 română
articol de periodic 1971 File de Istorie, I CHINTĂUAN, Ioan (autor) , SÎNGEORZAN, O. (autor) Despre prezența unor resturi de mamifere fosile în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei 295- română
articol de periodic 1976 File de Istorie, IV CHINTĂUAN, Ioan (autor) , ISĂ, Gheorghe (autor) , MASZAROS, I. (autor) Răspîndirea mamutului (Elephas primigenius Bluum.) în cuaternarul din nord-estul Transilvaniei .9- română
articol de periodic 1962 Materiale și Cercetări Arheologice epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu CONDURACHI, Emil (autor) , PIPPIDI, Dionisie M. (autor) , BORDENACHE, Gabriella (autor) , EFTIMIE, Victoria (autor) , PETRE, Aurelian (autor) , STOIAN, Iorgu (autor) , DIMITRIU, Suzana (autor) , DUMITRESCU, Carmen (autor) , COJA, Maria (autor) , ALEXANDRESCU, Petre (autor) , VÎLCEANU, D. (autor) , COTEȚ, Petre (autor) Șantierul Histria 383-438 română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 2, seria științele naturii STOICAN, Ion (autor) , ANINOIU, Daniel (autor) , CODREA, Vlad (autor) , BARBU, Ovidiu (autor) Tectonics of Plio-Pleistocene coal-bearing deposits from Motru - Jiu area Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 271-276 engleză; română
articol de periodic 2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 1, seria științele naturii ANDREESCU, Ion (autor) , CODREA, Vlad (autor) , ENACHE, Constantin (autor) , LUBENESCU, Victoria (autor) , MUNTEANU, Tudor (autor) , PETCULESCU, Alexandru (autor) , ȘTIUCĂ, Emanoil (autor) , TERZEA, Elena (autor) Reassessment of the Pliocene/Pleistocene (Neogene/Quaternary) boundary in the Dacian Basin (Eastern Paratethys), Romania Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 197-220 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) , SOARE, Barbara (autor) Clay minerals identified in the red Quaternary deposits, from Cetate area (Dolj County, Romania), using XRD method Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 7-10 engleză; română
articol de periodic 2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) The use of lr spectroscopy for the study of red Quaternary deposits from Valea Lungului area (Dolj County, Romania) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 11-14 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) Granulometric and morphometric characteristics of ruditic and arenaceous clasts from red quaternary deposits (Cetate area, Dolj County, Romania) Geology / Geologie 9-15 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) , SOARE, Barbara (autor) Clay minerals identified in red quaternary deposits, from Corlățel area (Mehedinți County, Romania), using XRD and IR Geology / Geologie 7-11 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LALAJ, Nensi (autor) , VUKSAJ, Ndoc (autor) , PRIFTI, Irakli (autor) Impact of petroleum industry in the physico-chemical characteristics of natural waters from Kuçova region (Albania) Geology / Geologie 14-21 engleză; română
articol de periodic 1973 Peuce, III, Studii și comunicări de științele naturii, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COTEȚ, Petre (autor) Probleme de geomorfologie cuaternară în Dobrogea (cu privire specială asupra versantului nordic) 15-34 română
articol de periodic 1978 Peuce, V, Studii și comunicări de Geologie-Geografie și Mediu ambiant, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie COTEȚ, Petre (autor) Depozitele cuaternare din Dobrogea (cu privire specială asupra argilelor roșii) 59-67 română
articol de periodic 1982 Pontica, XV CARAIVAN, Glicherie (autor) Evoluția zonei Mamaia în Cuaternarul tîrziu 15-32 română
articol de periodic 1983 Pontica, XVI CARAIVAN, Glicherie (autor) Evoluția zonei lacului Agigea în cuaternarul tîrziu 9-16 română
articol de periodic 2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 CARAIVAN, Glicherie (autor) , POPESCU, Daniela (autor) Evoluția zonei lacului Tașaul în Cuaternarul tîrziu 53-59 română
articol de periodic 2005 Romanian Reports in Physics, 57-1 BALA, Andrei (autor) , RĂILEANU, Victor (autor) , MÎNDRESCU, Nicolae (autor) , ZIHAN, Ion (autor) , DĂNĂNĂU, Eugen (autor) Physical properties of the quaternary sedimentary rocks in the Eastern Area 151-163
articol de periodic 2009 Romanian Reports in Physics, 61-4 ȚUGUI, A. (autor) , NECULA, C. (autor) , PANAIOTU, Cristian (autor) Preliminary rock magnetic properties of Quaternary basalts fron Perșani Mountains (Romania) 730-739
articol de periodic 2016 Romanian Reports in Physics, 68-1 PANAIOTU, Cristian (autor) , DIMOFTE, D. (autor) , NECULA, C. (autor) , DUMITRU, A. (autor) , SEGHEDI, Ioan (autor) , POPA, R. (autor) Revised paleosecular variation from Quaternary lava flows from the East Carpathians 416-424
articol de periodic 1986-1987 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) POP BADEA, Adriana (autor) , TRUFAȘ, Valer (autor) Apele subterane din culoarul Streiului ŞTIINŢELE NATURII 507-533 română, engleză
articol de periodic 1969 Satu Mare - Studii și Comunicări, I, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă BENEDEK, Zoltan (autor) Schimbările cursului Someșului și al Crasnei în perioada Pleistocenului superior și a Holocenului 25-34 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală BADEA, Lucian (autor) N. N. Moroșan - contribuții la cunoașterea cuaternarului Simpozionul „N. N. Moroşan - Un destin românesc în Basarabia cotropită” 235-238 română
articol de periodic 1994 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 3, iulie-septembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DAVID, Anatolie (autor) N. N. Moroșan - cercetător al faunei de mamifere cuaternare în Basarabia Simpozionul „N. N. Moroşan - Un destin românesc în Basarabia cotropită” 245-250 română
articol de periodic 1968 Studii și Comunicări, I, seria istorie - științele naturii APOSTOL, Leonid (autor) , STANCU, Radu (autor) Resturi de Archidiskodon meridionalis (Nesti) descoperite în județul Argeș 163-176 română
articol de periodic 1987 Ziridava, XV-XVI IUGA, George (autor) Mamifere mari din cuaternar de pe raza județului Arad
articol de periodic 2012 Ziridava, XXVI, seria Studia Archaeologica DAROCZI, Tibor-Tamas (autor) Environmental changes in the Upper and Middle Tisza/ Tisa lowland during the Holocene