Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy Numismatică medievală (Medieval numismatics) 281-291 engleză
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 PÎNZAR, Alexandru (autor) Talerul „leu” al lui Gheorghe Duca / Gheorghe Duca’s „Lion” Thaler Numismatică medievală (Medieval numismatics) 435-443 română
articol de periodic 2006-2007 Cercetări Numismatice: CN, XII-XIII, seria 2006-2007 ANTON-MANEA, Cristina (autor) Dima Chiurciubașa, un cămătar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și nobila sa înrudire / Dima Chiurciubașa, a Moneylender From the Second Half of the 17th c. and His Noble Kingship Numismatică medievală (Medieval numismatics) 445-450 română
articol de periodic 2009 Cercetări Numismatice: CN, XV, Volum dedicat lui Octavian Iliescu (1919-2009) PÎNZAR, Alexandru (autor) O marcă privată moldovenească pe o monedă poloneză din secolul al XVII-lea. Câteva note despre zărăfie în Moldova / A private Moldavian mark engraved on a Polish coin from the 17th century. Some remarks on money changing in Moldavia. Numismatică medievală (Medieval numismatics) 263-272 română
articol de periodic 2010 Cercetări Numismatice: CN, XVI PÂRVAN, Katiușa (autor) Un gros descoperit în așezarea medievală de la Crețuleasca (com. Ștefăneștii de Jos, jud. Ilfov) / A groat found in the medieval settlement of Crețuleasca (Ștefăneștii de Jos comm., Ilfov county) Numismatică medievală (Medieval numismatics) 251-253 română
articol de periodic 2011 Cercetări Numismatice: CN, XVII DUMITRACHE, Paul (autor) , GRECU, Consuela (autor) Investigații numismatice suplimentare asupra tezaurului de la începutul secolului al XVII-lea, descoperit la Câmpulung Muscel / Additional Numismatic Investigation on the Early Seventeenth-Century Hoard, Found in Câmpulung Muscel Numismatică medievală (Medieval numismatics) 125-152 română
articol de periodic 2015-2016 Cercetări Numismatice: CN, XXI-XXII Dr., DUMITRACHE, Paul (autor) , Dr., CÎRSTINA, Irina (autor) Tezaurul de secol XVII descoperit cu ocazia săpăturilor arheologice de la biserica sașilor, catedrala dispărută Sf. Margareta din Târgoviște / The 17th century hoard found during the archaeological investigations from the Transylvanian Saxon church, the lost cathedral Saint Margaret from Târgoviște Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 99-113 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1981 Muzeul Național, V CIOBANU, Radu-Ștefan (autor) Concepția despre stat a stolnicului Constantin Cantacuzino / La conception du „stolnic" Constantin Cantacuzino sur l'Etat 199-204 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI MANEA, Nadia (autor) Istorie și ideologie în cronistica munteană a secolului al XVII-lea. Modelul guvernării ideale /History and Ideology in the Chronicles of XVIIth century Muntenia. Model of Ideal Governing. 5-14 română
articol de periodic 2008 Muzeul Național, XX PĂUNESCU, Anca (autor) Țările Române și Veneția în secolul al XVII-lea - Luca C. / The Romanian Principalities and Venice during the 17 th century Recenzie 351-355 română
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național Dr., LAZĂR, Ginel (autor) O privire retrospectivă asupra „Psăltirii svântului proroc David… pre versuri tocmită”. Sinteze muzeologice și tendințe bibliofile / A retrospective view on the Psalter of the holy prophet David… composed in verse. Museological and bibliophilic syntheses 5-20 română