Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 15 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 2020 Cercetări Numismatice, XXVI ZAHARIA, Romulus N. (autor) Jetoane americane pentru bordel / American Brothel Tokens Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 123-129 română
articol de periodic 2020 Cercetări Numismatice, XXVI Dr., OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest (autor) Un manuscris numismatic inedit al lui Constantin Moisil din colecția Muzeului Național de Istorie a României (Partea I - textul) / An Unpublished Numismatic Manuscript of Constantin Moisil From the Collection of the National History Museum of Romania (Part I - The Text) Colecţii şi colecţionari (Collections and Collectors) 247-307 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX ZAMANI, Lelioara (autor) Tradițional și alogen în viața cotidiană bucureșteană: Alimentația (sec. al XIX-lea)/ Traditional and foreign features in Bucharest every day life -the nourishment- the 19th century 87-95 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Un album al oștirii de la finele secolului al XIX-lea - necunoscut /album of the army from the end of the 19th century - unpublished 117-126 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IONESCU ADRIAN, Silvan (autor) Viața mondenă a societății bucureștene în timpul și după revoluția de la 1848 / The high Society of Bucharest and its Fashionable Life during and after the 1848 Revolution. 43-48 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Igiena corporală și igiena vestimentară a societății urbane românești în secolul al XIX-lea / The 19th century romanian urban society’s body and clothes hygiene 199-221 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV TROHANI, George (autor) Mavromati-Gorsky-Brulez o familie de militari și oameni de cultură din secolele XIX-XX / Mavromati – Gorsky – Brulez a family of officers and intellectuals from the 19th and 20th centuries 83-104 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV VELICU, Raluca (autor) Heraldica de stat pe teritoriul românesc în perioada 1821-1859 reflectată în patrimoniul M.N.I.R. / State heraldry on the romanian territory between 1821-1859. General considerations. Items from the patrimony of the National Museum of Romanian History 105-120 română
articol de periodic 2013 Muzeul Național, XXV MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Redescoperirea Asiriei în secolul al XIX-lea. Săpăturile arheologice întreprinse de Victor Place la Khorsabad / The rediscovery of Assyria in the 19th century. The archaeological excavations of Victor Place at Khorsabad 133-152 română
articol de periodic 2014 Muzeul Național, XXVI MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Un raport de evaluare psihiatrică de la 1855. A psychiatric evaluation report from 1855 75-84 română
articol de periodic 2016 Muzeul Național, XXVIII MĂLĂNCIOIU, Raluca (autor) Iluminatul mesei în secolul al XIX-Zea. Sfeșnice și candelabre din patrimoniul MNIR / Table lighting in the 19th century. Candlesticks and chandeliers from the collection of the National History Museum of Romania 79-90 română
articol de periodic 2017 Muzeul Național, XXIX muzeograf, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Scrisori către mama. Contribuții la genealogia familiei Bengescu 59-69 română
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI muzeograf, CRIMU, Diana (autor) Boierul moldovean Petrache Sturza 47-53 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2019 Muzeul Național, XXXI documentarist, MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Despre tentativa de sinucidere în Țara Românească, în prima parte a secolului al XIX-lea, pe baza unor documente din fondul arhivistic „Vornicia temnițelor” 71-79 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2020 Muzeul Național, nr. XXII, Muzeul Național MĂRĂȘOIU, Alexandra (autor) Bărbatul posac din meditațiile lui Livanie. Prescurtare. O traducere de secol XIX din retorul grec Libanius / The morose man from Livanie’s meditations. Abridgement. A 19th century Romanian translation from the Greek rhetor Libanius 21-32 română