Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1980 Cercetări Numismatice: CN, III PAMFIL, Rodica (autor) , ȘTIRBU, Constanța (autor) Trei expoziții internaționale de medalistică la București/ Trois expositions internationales de médailles à Bucarest/ Three International Exhibitions of Medals in Bucharest / Three international medal exhibitions in Bucharest. Medalistică (Science des Médailles, Science of Medals) 199-201 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I Muzeul Național - Cuvînt înainte / Avant-propos 1 - 2 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I Dr., GEORGESCU, Florian (autor) Muzeul de istorie al Republicii Socialiste România / Le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 3 - 10 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I acad., GIURESCU, Constantin C. (autor) Vechimea Bucureștilor / L'ancienneté de Bucarest 57- 61 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Proprietatea funciară bucureșteană în perioada precapitalistă / La propriété foncière bucarestoise pendant la période précédant le capitalism 81- 94 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ILIESCU, Constantin (autor) Concepția tematică și tehnica muzeală în realizarea Muzeului de Istorie a Republicii Socialiste România / Conception thématique et technique muséographique de la réalisation du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 131- 134 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I ILINCIOIU, Ion (autor) Lucrări de artă din patrimoniul Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România, prețioase exponate ale Secției de istorie modernă/ 157- 166 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I MURETEANU, Emilia (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Noi achiziții ale Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Nouvelles acquisitions du Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 295-298 română
articol de periodic 1974 Muzeul Național, I VASILE, Alexandru (autor) Publicațiile Muzeului de Istorie al Republicii Socialiste România / Les publications du Musée d'Histoire de la R. S. de Roumanie 309-310 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II FRANGA, George (autor) Muzeul Teatrului Național din București, factor de cultură și educativă socialistă / Le Musée du Théâtre National de Bucarest, facteur de culture et d'éducation socialiste 105-108 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II BENJAMIN, Lya (autor) Semnificația elementului de atmosferă în muzeul de istorie contemporană / La mise en valeur dans le musée des plus récentes découvertes archéologiques au Musée d'Archéologie de Constanța 145-148 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II BÎRSAN, Persida (autor) , IONESCU, Elena (autor) Geneza copiei Columnei Traiane expusă la Muzeul de Istorie a R.S. România în lumina cercetărilor de arhivă / 287-292 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II PETRIC, Gabriel (autor) Hrisovul de organizare autonomă a breslei brutarilor bucureșteni din anul 1818 / Un document concernant l'organisation autonome de la corporation des boulangers bucarestois en 1818 439-444 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II SAVIN, Margareta (autor) Contribuții documentare cu privire la cunoașterea cheltuielilor pentru trupele de ocupație a Bucureștilor în anii 1848-1851 / 469-474 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II PERCIUN, Nicolae (autor) Date privind construirea Palatului Poștelor, actualul sediu al Muzeului de Istorie al R.S. România / Les données concernant la construction du Palais des postes, l'actuel siège du musée de l'histoire de la république socialiste de roumanie 495-504 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II DACHE, Petre (autor) Unele aspecte privind lupta clasei muncitoare din București în anii 1934-1936 / Quelques aspects concernant la lutte de la classe ouvrière bucarestoise pendant les années 1934—1935 527- 531 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II PANDELE-BARBU, Aurel (autor) Probleme ale conservării manuscriselor și tipăriturilor la Muzeul de Istorie al R.S. România / Problémes de la conservation des manuscrits et des imprimés dans le Musée d'Histoire de la République Socialiste de Roumanie 547- 550 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PANAIT, Panait (autor) Rolul Bucureștilor în politica lui Vlad Țepeș de apărare a independenței Țării Românești / Le rôle de la ville de Bucarest dans la politique de défense de l'indépendance de la Valachie, menée par Vlad Țepeș 99-104 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TATOMIR, Virgil (autor) Mărturii documentare privind contribuția maselor populare din București la susținerea războiului de independență / Témoignages documentaires concernant la contribution des masses populaires de Bucarest à l'appui de la guerre d'indépendance 425-429 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV TEODORESCU, Virgiliu (autor) Presa bucureșteană în perioada războiului pentru independență / La presse bucarestoise pendant la période de la guerre d'indépendance 431-433 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV DACHE, Petre (autor) Contribuția Organizației București a P.C.R. la lupta pentru libertăți democratice, împotriva pericolului fascist (1934-1938) / 669-673 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI PANAIT, Panait (autor) Bătălii pentru apărarea Bucureștilor în secolul al XVI-lea / Des luttes pour la défense de la ville de Bucarest au XVIe siècle 149-154 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI MURETEANU, Emilia (autor) , TOMESCU, Gheorghe (autor) Greva generală a muncitorimii bucureștene, la 20 iunie 1912 / La grève générale des ouvriers buca- restois - 20 juin 1912 313-316 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII PANAIT, Panait (autor) "Tot norodul Bucureștilor" în luptă pentru dreptate socială și libertatea patriei (sec. al XVIII-lea) / „Tout le peuple de Bucarest" dans la lutte pour la justice sociale et la liberté de la patrie au XVIIIe s 177-183 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) A existat un regulament de funcționare a primei instituții muzeale din București?/ Il y a un règlement de fonctionnement du premier musée de Bucarest? 7-11 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle 35-41 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX STANCA DESA, Ileana (autor) Implicarea presei în construirea Ateneului Român /Implication de la presse dans l'édification de l'Athénée Roumain 81-86 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX COFAS, Eleonora (autor) , CONSTANTINESCU, Carmen (autor) Expozițiunea generală română din București - Considerații după nouă decenii / L'éxposition générale roumaine de Bucarest 1906 -Considération après neuf décennies 145-157 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX TEODORESCU, Virgiliu (autor) Contribuții la cunoașterea autorului monumentului eroilor aerului din București /Contributions concernant l'auteur du monument des Héros de l'air de Bucarest 197-210 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI IOV, Gabriela (autor) Accesibilitatea copiilor cu deficiențe în Muzeul Național de Istorie a României / L'accèsibilite des enfants handicapés dans le Musée National d'Histoire de Roumanie 321-326 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII Dr., ZAMANI, Lelioara (autor) Negoțul ambulant în Bucureștii sfârșitului de secol XIX și începutului de secol XX / Le commerce ambulant à Bucarest pendant la fin du XXème siècle et le commencement du XXème siècle 143-150 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII ZAMANI, Lelioara (autor) Comerțul bucureștean în anii de după Primul Război Mondial / Le commerce en Bucarest aprés la Première Guerre Mondiale 203-209 română
articol de periodic 2000 Muzeul Național, XII STANCA DESA, Ileana (autor) Cronica ilustrată a vieții familiei regale extrasă din "Ilustrațiunea Română" / La chronique illustrée de la vie de la famille royale extraite de "Ilustratiunea română" 279-283 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV LANCUZOV, Mihai (autor) Universitatea din București în izvoare arhivistice. 1857-1869 / L'université de Bucarest dans le sources des archives. 1857-1869 149-163 română
articol de periodic 2002 Muzeul Național, XIV TROHANI, Nicolae (autor) Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique - 214-238 română
articol de periodic 2005 Muzeul Național, XVII RĂDULESCU-SORIN, Mihai (autor) Un nobil bucovinean la București și resuscitarea studiilor genealogice românești / Un noble de Bucovine a Bucarest et la ressuscitation des etudes genealogiques roumains 157-173 română