Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 75 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV MARE ROȘCA, Oana (autor), MARIAN, Monica (autor), MIHĂILESCU, Lucia (autor) Complexul măsurilor de protecție a mărului cultivat în zona Baia Mare împotriva bolilor micotice 251-255 română
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HOTEA, Marecelina (autor), HOTEA, Radu (autor) Aspecte din fauna de izopode terestre de pe haturi și marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare 507-518 română
1997 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1922-1997 CIOCAN, Janeta (autor) Plata vămilor în Depresiunea Băii Mari 243-248 română
2010 Colecții Muzeale, II POP, Lucia (autor) Colecțiile de minerit ale muzeului din Baia Mare 19-98 română
2012 Colecții Muzeale, III RUSU, Viorel (autor) Secvențe băimărene reflectate în documente scrise și iconografice .3-8 română
2012 Colecții Muzeale, III POP, Lucia (autor) Stampe, fotografii și cărți poștale ilustrate din colecțiile muzeului .9-99 română
2014 Colecții Muzeale, IV BOTIȘ, Ioan (autor), POP, Lucia (autor), RUSU, Viorel (autor) Baia Mare oraș liber regal. Vestigii și mărturii istorice medievale 100 română
1969 Marmatia, I NEMETI, Janos (autor) Scurt istoric al sigiliilor orașului Baia Mare 16- română
1969 Marmatia, I SOCOLAN, Aurel (autor) Două documente privind breasla olarilor din Baia Mare 22- română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
1971 Marmatia, II SOCOLAN, Aurel (autor) Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
1971 Marmatia, II ZDROBA, Mircea (autor) Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
1971 Marmatia, II BĂLAN, Gavril (autor), MIHOC, Blaga (autor) Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
1971 Marmatia, II CĂPÎLNEAN, V. (autor) Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
1971 Marmatia, II GORDUZA, Victor (autor), VARGA, Petru (autor) Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
1971 Marmatia, II BITIRI, Maria (autor), COMȘA, Eugen (autor), KACSO, Carol (autor), POPA, Radu (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română
1977 Marmatia, 3 SABĂU, Ioan (autor) Despre monetăria din Baia Mare în sec. Xv-XVII 55- română
1977 Marmatia, 3 BALOGH, Adalbert (autor) Un document inedit din 1939 privind lupta muncitorilor băimăreni împotriva fascizării țării 105- română
1977 Marmatia, 3 GORDUZA, Victor (autor) Contribuții la cunoașterea mineralogiei topografice a bazinului Baia Mare și reflectarea ei în colecția Muzeului județean Maramureș 219- română
1977 Marmatia, 3 BEREȘ, Iosif (autor) Avifauna cinegetică a depresiunii Maramureșului și problemele ei ecologice 242- română
1977 Marmatia, 3 CIOCAN, Janeta (autor) Dezvoltarea secției de etnografie a Muzeului județean Maramureș 314- română
1978 Marmatia, 4 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Relații și mărturii despre Baia Mare în secolul al XVI-lea 69- română
1978 Marmatia, 4 OSZOCZKI, Coloman (autor) Mișcări sociale și politice din bazinul băimărean în primul deceniu al secolului al XX-lea 157- română
1978 Marmatia, 4 LĂPTOIU, Negoiță (autor) Date privind colonia și școala de pictură de la Baia Mare în perioada interbelică 355- română
1978 Marmatia, 4 NĂDIȘAN, Ioan (autor) Implicațiile poluării vegetației municipiului Baia Mare 369- română
1978 Marmatia, 4 GHIȚESCU, Tamara (autor), GOTZ, A. (autor), MIHALKA, Ștefan (autor) Ocurența blendelor din zona Baia Mare 379- română
1978 Marmatia, 4 ȘAINELIC, S. (autor) Tradiție, unitate și continuitate exprimate în expoziția permanentă de etnografie și artă populară a Muzeului Județean Maramureș 461- română
1978 Marmatia, 4 Carte romînească veche și rară în unele biblioteci din Baia Mare 536- română
1978 Marmatia, 4 Sesiunea anuală a Muzeului județean Maramureș (1978) 537- română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BUD, Nistor (autor), MICLUȚA, Aurel (autor), MICLUȚA, Hortensia (autor) Entomofauna silvicolă în condiții de poluare ale bazinului industrial Baia Mare (aspecte sistematice și ecologice) 64-73 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale GRIGOR, Traian (autor), SOREANU, Ioan (autor) Dinamica activității enzimatice în solurile afectate de noxrle industriale în bazinul Baia Mare 81-87 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale BEREȘ, Marta (autor), KALMAN, Laszlo (autor) Contribuții la cunoașterea macromicetelor din Depresiunea Maramureșului ți împrejurimi 120-137 română
1980 Marmatia, .5-6, seria științe naturale SOREANU, Ioan (autor), ȘTEFĂNESCU, Grigore (autor) Cercetări biometria însușirilor morfologice și compoziția chimică a fructelor de Castanea sativa Mill. De la Baia Mare 138-142 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 RETEGAN, Ioan (autor) Salutul Comitetului județean Maramureș al P.C.R., adresat Muzeului județean Maramureș cu prilejul a 80 de ani de existență 51-54 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ACHIM, Valeriu (autor) Opt decenii de activitate muzeală la Baia Mare 55-75 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 FEȘTILĂ, Aurel (autor) Considerații cu privire la prima atestare documentară a municipiului Baia Mare 167-174 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Capodopere ale breslei olarilor din Baia Mare 194-198 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 POP, Lucia (autor) Începutul unei noi etape în evoluția economică a orașului Baia Mare - constituirea primelor asociații meșteșugărești și industriale 206-209 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 ROBESCU, Gheorge (autor) Aspecte privind economia regiunii miniere Baia Mare între anii 1944-1947 348-356 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 LĂPTOIU, Negoiță (autor) "Donația Demian" făcută Muzeului din Baia Mare 572-577 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 MOLDOVAN, Traian (autor) Intenții și perspective privind relația muzeu-public, în cadrul tematicii expoziției de bază a secției de artă din Baia Mare 581-585 română
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 URSU, Viorica (autor) Modalități de implicare a muzeului, a altor instituții și organizații în cultivarea tradițiilor artei populare autentice și dezvoltarea artizanatului îm judeșul Maramureș 595-600 română
2002 Marmatia, .7-2 SABĂU, Ioan (autor) Evoluția demografică a orașului Baia Mare în secolele XVI-XVIIII 57-65 română
2002 Marmatia, .7-2 SPĂTAN, Ioan (autor) Aniversarea la Baia Mare, a Revoluției romane de la 1848, în revista "Tribuna" din Sibiu, din 3/15 mai 1898 140-146 română
2002 Marmatia, .7-2 TĂTAR, Liviu (autor) Asociații de ajutor reciproc ale minerilor din bazinul Baia Mare, în secolul al XIX-lea 147-151 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor) Aspecte ale dezvoltării economice a zonei Baia Mare și implicațiile acesteia în mișcarea de amancipare nașională a românilor, la sfărșitul secolului XIX și începutul secolului XX 152-157 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu (autor) Înființarea și dezvoltarea unei biblioteci publice la Baia Mare (1880-1950) 180-187 română
2002 Marmatia, .7-2 ACHIM, Valeriu (autor) Primul ziar românesc la Baia Mare, "Gutinul" 1889-1890 188-192 română
2002 Marmatia, .7-2 FELECAN, Nicolae (autor) Legătura dintre limba și ființa națională în ziarul "Gutinul" 193-197 română
2002 Marmatia, .7-2 MARIAN, Felix (autor) Aspecte medico-sanitare oglindite de ziarul "Gutinul" din Baia Mare (1889-1990) 198-203 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Viorica (autor) Colecția de opaițe și lămpi de mină a Muzeului de Istorie din Baia Mare, Catalog selectiv. Expozițiile de la Baia Mare (1994) și Iași (1996) 267-275 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor), URSU, Viorica (autor) Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul de Istorie din Baia Mare. Calendar retrospectiv, 1980-2000 293-300 română
2002 Marmatia, .7-2 POP, Lucia (autor) Activități muzeale adecvate persoanelor cu handicap. Colaborare cu Asociația nevăzătorilor din Baia Mare 1 301-303 română
2002 Marmatia, .7-2 URSU, Traian (autor) Simpozionul național "Satul românesc în Revoluția de la 1848-1849": Baia Mare-Remetea Chioarului-ȘomcUta Mare, 28-29 mai 1998 304-306 română
2002 Marmatia, .7-2 SALVAN, Florin (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării memorandiste. "Memorandul românilor - Centenar (1892, 1894-1992, 1994), Baia Mare, 1994 325-327 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Toporul de cupru de la Baia Mare 37-42 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică ISTRATE, Angel (autor), SZOCS PETER, Levente (autor) Cercetarea arheologică la casa "Vulturul Negru". Documente de civilizație urbană la Baia Mare din secolele XV-XVIII 345-378 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Reuniuni științifice internaționale de arheologie la Baias Mare 1997-2001 391-403 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică KACSO, Carol (autor) Internationale wissenschaftliche veranstaltungen ur archaeologie in Baia Mare 1997-2001 405-412 germană
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Fenomene culturale ale epocii bronzului în spațiul carpatic. Relațiile cu regiunile învecinate, Baia Mare, 10-13 octombrie 2001 413-429 română
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică Raport cu privire la activitatea secției de arheologie 2001-2003 431-439 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Descoperiri arheologice pre și protoistorice la Baia Mare 153-181 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie SUCIU, Simona (autor) Fortificația medievală a orașului Baia Mare 311-354 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul (autor) Cahle descoperite la casa Lendvay din Baia Mare 355-373 română
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie KACSO, Carol (autor) Expoziția "Comori ale epocii bronzului din Nordul Transilvaniei" la Muzeul de Arheologie și Istorie din Baia Mare 451 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MARIAN, Felix (autor) Probleme de sănătate în presa băimăreană din ultimele decenii ale secolului XIX 97-102 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Colecția de arme medievale a Muzeului Județean Maramureș 250-261 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie POP, Lucia (autor) Manifestări științifice și culturale organizate de Muzeul Județean Muramureș, Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2001-2004 278-283 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie MĂNĂRĂZAN, Mihaela (autor) Privilegiile orașului minier Baia Mare în secolele XIV-XVI și importanța lor în procesul de dezvoltare urbană din N-V Transilvaniei .5-21 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie ROBESCU, Gheorge (autor) Din istoria comunismului băimărean (1921-1040) 88-94 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie COROIAN, Adriana (autor) Percepția populației din regiunea Baia Mare asupra revoluției maghiare din 1956 117-123 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie TOMA, Ioan (autor) Scurt istoric privind dezvoltarea mineritului în bazinul băimărean 128-132 română
2007 Marmatia, .9-2, seria istorie POP, Lucia (autor) Manifestări științifice și culturale organizate de Secția de Istorie. Calendar retrospectiv, 2005-2006 151-153 română
2009 Marmatia, .9-1, seria arheologie CARDOȘ, Raul (autor) Cahle descoperite la Casa Parofială Reformată din Baia Mare 199-208 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare STANCIU, Ioan (autor) Prezența romană în depresiunea Baia Mare? Arheologie 41-44 română