Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II MĂNEANU, Mite (autor) Drumuri mehedințene din perioada Regulamentului Organic / Les routes du dép. Mehedinți à l'époque du Règlement Organique 453-461 română
articol de periodic 1975 Muzeul Național, II IONIȚĂ, Maria (autor) Date noi privind începuturile Academiei Mihăilene din Iași 463-467 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III IONIȚĂ, Maria (autor) Învățămîntul, factor activ în formarea conștiinței naționale în prima jumătate a sec. al XIX-lea / L'enseignement — facteur actif pour la formation de la conscience nationale, dans la première moitié du XIXe siècle 367-376 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III COROAMĂ, Radu (autor) Cu privire la legislația elaborată de Comisia Centrală de la Focșani și locul ei în consolidarea statului național român / Sur la législation élaborée par la Commission Centrale de Focșani et son rôle dans la consolidation de l'État national roumain 415-420 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV PAVEL, Teodor (autor) "Daco-România" în viziunea generației independenței / La devise „Daco-Roumanie" de la génération de l'indépendance 145-149 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ADAM, Iosif (autor) Premisele economice ale cuceririi independenței de stat a României / Prémisses économiques de la conquête de l'indépendance d'état de la Roumanie 151-157 română
articol de periodic 1982 Muzeul Național, VI HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Idealurile de progres social-politic și mișcarea feministă românească la sfîrșitul sec. al XIX-lea/ Les ideals de progrès socio-politique et le mouvement féministe roumain â la fin du XIX-eme siècle 273-276 română
articol de periodic 1983 Muzeul Național, VII PRODAN, Costică (autor) Dezideratele naționale ale românilor din Transilvania reflectate în prima gazetă politică românească tipărită cu caractere latine - "Organul luminării" (1847-1848) / 205-210 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX NEGUȚU, Mariana (autor) Aspecte ale organizării judecătorești în documente inedite din patrimoniului muzeului / Aspects concernant l'organisation judiciaire dans des documents inédits gardés dans le patrimoine du Musée National d'Histoire de la Roumanie 13-18 română
articol de periodic 1997 Muzeul Național, IX IONIȚĂ, Maria (autor) O casă de comerț bucureșteană - Casa Capșa - în competiții interne și internaționale din a doua jumătate a secolului al XIX-lea/Une maison de commerce bucarestoise - La maison Capșa dans des competitions de la deuxième moitié du XIX* siècle 35-41 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI PATRICHE, Margareta (autor) O lecție franceză despre sud-estul Europei la începutul secolului al XIX-lea / Une leçon française relative à l'Europe de sud-est au commencement du XlX-eme siècle. 15-21 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI RADU, Homer (autor) , RADU, Raisa (autor) Ion Heliade Rădulescu. Idei filosofice, politice și pedagogice / Ion Heliade Rădulescu. Idées philosophiques, politiques et pédagogiques 27-31 română
articol de periodic 1999 Muzeul Național, XI COROAMĂ, Radu (autor) , TOMESCU, Dorina (autor) Regele Carol I ctitor și protector al patrimoniului cultural / Le roi Charles I-er, fondateur et protecteur du patrimoine culturel 107-114 română
articol de periodic 2001 Muzeul Național, XIII OPASCHI, Cătălina (autor) Lt-colonelul Dimitrie Papazoglu. Stema și sigiliul său / Le Lieutant-colonel Dimitrie Papazoglu son blason et son sceau 53-60 română