Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 18 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1983 Acta Musei Napocensis, XX TATAI-BALTĂ, Cornel (autor) Xilogravurile lui Claicu de la Blaj (1751-1752) 823-842 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai (autor), WINKLER, Iudita (autor) Așezările rurale romane de la Mediaș (jud. Sibiu) 459-476 română
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 DIACONESCU, Alexandru (autor) A statue of liber pater from Apulum (Alba Iulia) 161-176 engleză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 BOROȘ, Doina (autor) Note on the restoring of the liber pater statue from Apulum 177-180 engleză
1980 Acta Musei Porolissensis, IV ANDEA, Avram (autor) Concepția juridică a lui Simion Bărnuțiu în lumina dreptului natural privat predat la Blaj 489-498 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BICHICEAN, Gheorghe (autor) Elemente definitorii ale Cogregațiilor generale voievodale de la Alba Iulia, din anii 1289-1291 157-158 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie FOLA NICOLAE, Victor (autor) Fenomene istorice și demografice în Valea Tîrnavei Mici din Evul mediu pană astăti în conformitate cu date ale toponimiei 191-195 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 NEGOIȚĂ, Jana (autor) Steagul de nuntă în subzona Tîrnava Mică 503-507 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie OTA, Radu (autor) De la Canabele legiunii a XIII Gemina ls Municipium Septimoim Apulense - Ota R. 203-205 română
2008 Pontica, XLI OTA, Radu (autor) Sarcofagele romane din piatră descoperite la Apulum 199-218 română
2013 Revista Bistriței, XXVII HARHOIU, Radu (autor) Cercetări arheologice la Sighișoara Dealul Viilor - "necropola". Complexul 359 - o locuință din epoca evară tîrzie (secol 8) 72-103 română
2013 Revista Bistriței, XXVII FIREA, Ciprian (autor) Preoți parohi și artă în orașul Bistrița la sfîrșitul evului mediu 160-172 română
2013 Revista Bistriței, XXVII PLENICEANU ELENA, Elisabeta (autor) Modă și baluri în Bistrița sfîrșitului de secol XIX și început de secol XX 211-224 română
2013 Revista Bistriței, XXVII BUTA MIRCEA, Gelu (autor), ONOFREIU, Adrian (autor) Statuia poetului Andrei Mureșanu la Bistrița. Cronologie documentară 225-238 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII GALEA, Silvia (autor) Reorganizarea depozitului de arheologie de la Muzeul de Istorie din Sibiu 335-342 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII STAICU, Ramona (autor) Colecția de grafică documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare 343-438 română
2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI DÎRJA, Ileana (autor) Tipărituri aldine inedite în colecția Bibliotecii Naționale a României – filiala Batthyaneum din Alba Iulia 751-760 română