Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 899 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Moldaviae Septentrionalis, X PRODAN, Andrei-Liviu Sighișoara, orașul muzeu, trecut istoric și oportunități turistice (I) 82-93 română
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI PRODAN, Andrei-Liviu Sighișoara medievală și modernă - muzeu în aer liber (II) 40-64 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, IV VONICA, Ghizela "Herbarul Alexandru Borza" din colecțiile Muzeului de Istorie Naturală Sibiu 181-188 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII SOFONEA, Gheorghe Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII CHINDRIȘ, Ioan Arhiereii Blajului, militanți pentru emanciparea socială și culturală a poporului român 271-273 română
1964 Acta Musei Napocensis, I MITROFAN, Ioan Contribuții la cunoașterea orașului Napoca 197- română
1964 Acta Musei Napocensis, I BUNDA, Magdalena Contribuții la istoria destrămării breslelor din Cluj 237- română
1964 Acta Musei Napocensis, I FODOR, L. Acțiuni de luptă ale muncitorilor ceferisti din Cluj în ianuarie-februarie 1933 287- română
1964 Acta Musei Napocensis, I CRIȘAN ION, Horațiu, MACREA, Mihail Două decenii de cercetări arheologice și studii de istorie veche la Cluj (1944-1964) 307- română
1964 Acta Musei Napocensis, I VLASSA, Nicolae Materiale neolitice de la Tikos (R.P. Ungaria ( în Muzeul de Istorie din Cluj) 387- română
1965 Acta Musei Napocensis, II CRIȘAN ION, Horațiu Săpături și sondaje în valea mijlocie a Mureșului 39- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PROTASE, Dumitru Castrul roman de la Călugăreni (r. Tg. Mureș) 209- română
1965 Acta Musei Napocensis, II WINKLER, Iudita Circulația monetară la Apulum 215- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru Situația și lupta calfelor din Cluj în a doua jumătate a sec. XVII și prima jumătate a sec. XIX 403- română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Eugenia Din lupta maselor muncitoare clujene în preajma primului război mondial 523- română
1965 Acta Musei Napocensis, II JORDAKY, L. Documente privind greva generală din 1920 în orașul și regiunea Cluj 545- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BODEA, Gheorghe Acțiunile revoluționare ale minerilor de la Aghireș (Șorecani) din anii 1929-1932 565- română
1965 Acta Musei Napocensis, II MITROFAN, Ioan Descoperiri arheologice în Cluj și împrejurimi 657 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan Un altar votiv roman în Muzeul de Istorie Cluj 667- română
1965 Acta Musei Napocensis, II BUNTA, Petru, GLODARIU, Eugenia Din colecția de manifeste și afițe a Muzeului de Istorie Cluj 707- română
1965 Acta Musei Napocensis, II PAP, Francisc Din activitatea Muzeului de Istorie Cluj (1963-1965) 727- română
1966 Acta Musei Napocensis, III BUNTA, Magdalena Sigilii de breaslă în colecția Muzeului de Istorie Cluj 213- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ARDOS, A., LAKATOS, Ștefan Instrumentele muzicale ale Muzeului de Istorie Cluj 257- română
1966 Acta Musei Napocensis, III HOREDT, K., PROTASE, Dumitru, RUSU, M., VLASSA, Nicolae Săpăturile arheologice de la Iernut 399- română
1966 Acta Musei Napocensis, III ȚOCA, M. Despre plastica fațadelor în arhitectura laică clujeană din perioada barocului tîrziu 471- română
1966 Acta Musei Napocensis, III GYULAI, Paul Un trior-ciur din 1798 construit la Cluj 497- română
1966 Acta Musei Napocensis, III CORDOȘ, Nicolae Problema industrializării în paginile revistei "Economul" din Blaj (1873-1880) 531- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV NAGLER, D. Tablete de breaslă ale Muzeului Brukenthal 187- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV BUNTA, Magdalena, IOSUB, V. Tablete și semnele de breaslă în lecțiile Muzeelor de Istorie Cluj și Sighișoara 199- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV VASILIEV, Valentin Un relief funerar roman în Muzeul de Istorie Cluj 477- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV POP, Constantin Precizări în legătură cu cîteva piese sculpturale antice din Muzeul de Istorie Cluj 489- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV RADU, D. O monedă din sec. IV e.n. descoperită la Cluj 495- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GYULAI, Paul Trei călimări medievale în Muzeul de Istorie Cluj 543- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV PASCU, Ștefan Secția de istorie medievală a Muzeului de Istorie Cluj 553- română
1968 Acta Musei Napocensis, V Marea Adunare Națională de la Alba Iulia - 1 Decembrie 1918 I- română
1968 Acta Musei Napocensis, V GLODARIU, Eugenia Din activitatea societății "Iulia" a studenților români din Cluj 239- română
1968 Acta Musei Napocensis, V POP, Constantin Monumente sculpturale romane din Napoca 479- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX VASILIEV, Valentin Das skythische Graberfeld von Blaj 65- română
1972 Acta Musei Napocensis, IX PEPELEA, V., PISO, Ioan Două piese romane din Botorca (Tîrnăveni) 473- română
1973 Acta Musei Napocensis, X JOSAN, N., POPESCU, S. Muzeul de istorie din Blaj 781- română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV GUNDISCH, Konrad Cel mai vechi registru de socoteli al orașului Bistrița (1561, 1462) 337-348 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV POPA, A. Biserica de lemn din Reghin 405-409 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV CIUGUDEANU, Horia Săpăturile de salvare de la Aiud- "Cetățuie" 49-62 română
1978 Acta Musei Napocensis, XV NISTOR, Ioan Proiectul unui volum omagial închinat aniversării a 175 de ani de la înfințarea școlilor din Blaj 561-566 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII MITROFAN, Ioan Inscripțiile de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 99-110 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII CIUPEA, Ioan Ajutoare priomite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) 191-200 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PROTOPOPESCU, George O pagină de eroism românesc - Oarba de Mureș, 1944 291-301 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII PISO, Ioan Epigraphica (XIII) - Inscriptions de Apulum 443-449 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX RUPRECHTSBERGER, Erwin Eine bemerkung zur Terra Sigillata aus Apulum 331-335 germană
1982 Acta Musei Napocensis, XIX IOAN, Mircea Tipărituri apărute la Blaj în primii 25 de ani de activitate a tipografiei (1747-1771) relevate de un document de epocă 687-693 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PROTOPOPESCU, George Împlinirea Marelui Ideal: Alba Iulia, 1 Decembrie 1918 XI-XX română
1983 Acta Musei Napocensis, XX PISO, Ioan Epigraphica (XIV) - Inscripții din Apulum 103-111 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MOGA, Vasile Sur la religion groco-romaine, telle qu'elle se reflete dans la sculpture d'Apulum 383-390 franceză
1983 Acta Musei Napocensis, XX CIUPEA, Ioan Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 615-638 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX MÎNDRUȚ, Stelian Banca "Albina" din Sibiu. Instituție națională a românilor transilvăneni (1871-1918) - Drecin Mihai 929-930 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI CIUBĂNCAN, Vasile Rezistența antihortistă în nord-vestul Romaniei. Contribuția asociației "Astra" și a Universitații clujene 369- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI KALMAR, Zoia Materiale neo-eneolitice intrate în colecția Muzeului de istorie al Transilvaniei (I) 391- română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ARDOS ANNA, Maria, GLODARIU, Eugenia, MIREL, Maria Muzeul județean de istorie din Cluj-Napoca la a 125-a aniversare 673- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PISO, Ioan Epigraphica (XV) Inscripții din Apulum 487-501 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 PORUMB, Marius Breasla pictorilor români fondată la Gherla în anul 1777 611-620 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Muzeul Unirii Alba iulia - Josan N. 805-806 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 CSUCSUJA, Ștefan Iosif Kovacs (1910-1984) 808-810 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Nicolae Vlassa (1934-1984) 810-811 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Hadrian Daicoviciu (1932-1984) 812-813 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Iudita Einkler (1925-1985) 813-814 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ARDEVAN, Radu Ion I. Russu (1911-1985) 814-817 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BALTAG, Gheorghe O fibulă de formă necunoscută descoperită la Sighișoara - Dealul Viilor (sec. IC-V e.n) 619-622 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 PĂLTĂNEA, Paul Contribuții la bibliografia românească veche. Două tipărituri sibiene 669-675 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin De la Apulum la Alba Iulia. Fortificațiile orașului - Moga Vasile 1187-1187 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie LASCU, Viorica Aminintirile unui neparticipant la Marea Adunare de la Alba Iulia 647-647 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Prospecțiuni arheologice de-a lungul drumului roman din zona orașului Gherla 215-222 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CIUGUDEAN, Daniela Descoperire ilustrînd fabricarea oglinziloer din plumb la Apulum 231-234 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GĂZDAC, Cristian Bronzuri romane de la Gherla 401-430 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PORUMB, Marius Catedrala Sfînta Treime din Blaj la 1751 353-357 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie MIRCEA, Gabriela Considerații filigranologice ocazionate de restaurarea unui "Catavasier" imprimat la Blaj în 1769 525-547 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BLĂJAN, Mihai Așezări din cultura Schneckengerg descoperite la Copșa Mică (jud. Sibiu) 145-154 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie EL SUSI, Georgeta Fauna din așezarea dacică de la Sighișoara "Wietenberg" (judeșul Mureș) 511-524 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie FOLA NICOLAE, Victor Mișcarea națională a românilor din zona Tîrvavei Mici între 1900-1918 125-143 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie CÎMPEANU, Remus Învățămîntul sibian în secolul al XVIII-lea. Aspecte bibliografice și arhivistice 203-210 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MUNTEANU BEȘLIU, Petre Tendințe ale muzeografiei contemporane în tematica și organizarea expoziției de arheologie medievală de la Muzeul Brukenthal din Sibiu 312-318 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie IVĂNUȘ, Dan Sigilii ale asociațiilor meșteșugărești din colecția Muzeului de istorie din Sibiu 319-325 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZĂR, Valeriu Descoperiri arheologice în Cîmpia Transilvaniei 505-510 română
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I SCHAFER, Alfred Ein grotesker tanzer im historischen Museum von Sibiu 61-67 germană
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I MOGA, Vasile, PISO, Ioan Un bureau du Publicum Portorium Illyrici a Apulum 105-108 franceză
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I DRÎMBĂREAN, Matei, MOGA, Vasile, PISO, Ioan Quatre monuments epigraphiques d'Apulum decouverts dans le lit de Mureș 109-118 franceză
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie MAIOR, Ovidius 200 ans depuis la constuitution de l'homeopathie influences sibiennes determinates sur Samuel Hahnemann 555-460 franceză
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie LUX, Ingrid Des traces museographiques du passage de Hahnemann a Sibiu 577-582 franceză
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II JOSAN, Nicolae, MIRCEA, Daniela Două "general parton-uri" habsburgice din timpul războaielor napoleoniene în colecțiile muzeului din Alba Iulia 223-230 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II SALONTAI, Mihaela-Sanda Unele observații privind arhitectura bisericii mănăstirii din Sighișoara 347-357 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 BONIS, Johanna Muzeul secuiesc de artă industrială din Tîrgu Mureș și colecția lui 329-352 română
2003 Acta Musei Napocensis, 37-38-II, seria 2000-2001 SZOKE ANA, Maria Broderii de cult în Muzeul de Istorie din Gherla 353-366 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 ȚIPLIC IOAN, Marian Necropole de tip Mediaș din Transilvania .9-22 română
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria 2002-2003 MARCU ISTRATE, Daniela, PETROV, Gheorghe Biserica medievală din Sîntana de Mureș (jud. Mureș) Contribuții arheologice la istoria monumentului 333-344 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 ROMAN TOMA, Cosmin Cercetări arheologice la casa parohială romano-catolică, Sibiu, 2006 75-88 engleză
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria 2004-2007 MARCU-ISTRATE, Daniela Primăria Veche din Sibiu - casa, oamenii, muzeul - Munteanu Beșliu P. 387-389 engleză
2010 Acta Musei Napocensis, 47-II, seria historica CÎMPEANU, Liviu De la comitat la scaun principal. Evoluția admistrativ-juridică a Sibiului și a provinciei aferente în evul mediu 81-90 română
1977 Acta Musei Porolissensis, I JOSAN, Nicolae Documente privind adeziunea maselor românești din Sălaj la cauza memorandistă în arhiva Muzeului Unirii din Alba Iulia 229- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II BLĂJAN, Mihai, TOGAN, George Descoperiri celtice și dacice la Mediaș și împrejurimi 39- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II GEOROCEANU, Paul Observații faunistice asupra descoperirilor dacice de la Mediaș 52- română
1979 Acta Musei Porolissensis, III BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Așezarea dacică, daco-romană și prefeudală de la Copșa Mică (jud. Sibiu) 451- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, WINKLER, Iudita Atelierul de fierărie de la Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 92-101 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău STOICOVICI, Eugen Studiul microscopic al obiectelor datând din epoca romană de la "Gura Cîmpului" Mediaș Istorie Veche şi Arheologie 109- română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău ANDEA, Avram Concepția pedagogică a lui Simion Bărnuțiu în perioada activității de la Blaj Muzeografie, carte veche românească, personalităţi sălăjene şi istoria culturii 425- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău FIROIU, Dumitru Natura politico-juridică a Adunării Naționale de la Alba Iulia și a rezoluției adoptate Istorie modernă 459- română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX ABRUDAN, Paul Documente inedite privind desfășurarea evenimentelor politico-militare din Transilvania după Adunarea Națională de la Alba Iulia Istorie contemporană 441- română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BLĂJAN, Mihai, LISOVSCHI-CHELEȘANU, Claudiu, MORARU, Radu Osteological study of a bovine skeleton discovered on the site of the early settlemenmt (10th C) on Transylvania Avenue at Alba Iulia Istorie Medie 249-364 engleză
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MAIOR, Carmina "Verșul lui Adam" - într-o variantă inedită, aflată în colecțiile Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 477-481 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău ȘERBPNESCU, Olga "Cîntecul Pustiei" - două fragmente manuscrise inedite din romanul popular "Varlaam și Ioasaf" aflate în colecția Bibliotecii Muzeului Brukenthal din Sibiu Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 483-488 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău STRĂUȚIU, Eugen Acțiuni ale armatei revoluționare maghiare în zona Sibiului (ianuarie-august 1849) 187-196 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău RUS, Dorin Relațiile lui Mihai Viteazul cu Târgul Mureș Istorie medievală 45-50 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău COMȘA, Dorina, RUS, Dorin Lăzi de breazlă în colecția Muzeului Municipal din Mediaș Istorie medievală 235-240 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie RUS, Dorin-Ioan Colecția de științe naturale a gimnaziului evanghelic din Reghinul Săsesc (1865-1915) ŞTIINŢELE NATURII 671-678 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BOGDAN, Florin, MIHU, Elena Carte românească veche în colecțiile reghinene Istoria Culturii 299-303 română (şi un rezumat în engleză)
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii DREGHICIU, Doina, MIRCEA, Gabriela Observații privind două ceasloave fragmentare, cu valoare patrimonială deosebită păstrate la Alba Iulia Istoria Culturii 305-326 română (şi un rezumat în engleză)
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare LASCU ILIE, Alexandru O groapă din prima vîrstă a fierului cu depunere de craniu de bovideu de la Alba Iulia - "Dealul Furcilor" 103-112 română
2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare LASCU, Ilie, OȚA, Silviu Cercetări arheologice în Canabae Legionis/Municipium Septimium Apisense - sector estic 205-224 română
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MĂRCULEȚ, Ioan, MĂRCULEȚ, Vasile Districtul protopopesc Mediaș de la înfințare pană la 1900. Aspecte organizatorice și demografice 89-99 română
2006 Acta Musei Tutovensis, I BOTOS, Dana Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Tărgu Mureș 195-199 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II COSTEA, Mărioara Riscul geografic în aria depresiunilor circucarpatice interne . Studiu de caz - Depresiunea Sibiului 135-145 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV TOGĂNEL, Florentina Ichneumonoid wasps in the entomological collection of the Tîrgu-Mureș Natural sciences Museum 83-95 română
2008 Analele Banatului, XVI, seria arheologie-istorie BĂLTEAN, Ion, GLIGOR, Mihai, SĂSĂRAN, Emanoil, TĂMAȘ, Călin Industria litică cioplită a grupului Foeni de la Alba Iulia - Lumea Nouă .9-29 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie REZI, Botond Depozitul de bronzuri de la Cetatea de Baltă (kid. Alba) 47-66 română
2009 Analele Banatului, XVII, seria arheologie-istorie CIUGUDEAN, Horia Bemerkungen zur chronologie der refestigten siedlung von Teleac 67-87 germană
1993 Analele Brăilei, 1 MUNTEANU BEȘLIU, Petre Rolul lui Nicolae de Apa în emanciparea Biertanului 277-285 română
1993 Analele Brăilei, 1 AXINTE, Adrian Între sat și oraș - așezări săsești din vestul comitatului Alba (sec. XIII-XIV) 495-510 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BOSOANCĂ, Traian Dr. Ioan Harșia din Reghin, renumită personalitate a vieții politice, administrative și culturale românești 201-210 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie MIHU, Elena Memoriile scrise de Partenie Trombițaș în apărarea bisericii otodoxe din protopopiatul Tîrgu-Mureș (1851-1852) 55-67 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CERNAT, Vasile Dimensiunea etnică a construcției sociale a partidelor politice. Reprezentările românilor și mafghiarilor din Tîrgu-Mureș la alegerile locale din 2000 297-306 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie CRIȘAN, Viorica Piese de bronz inedite din Cîmpia Transilvaniei 227-232 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie CHIRICESCU, Andrea, ICHIM, Dorinel Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, județul Mureș 245-262 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie HANCU, Ana Aspecte ale situației clerului greco-catolic din protopopiatul Tîrgu Mureș în primii ani după revoluția de la 1848-1849 65-75 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie RUS DORIN, Ioan Din poeziile veteranului de război din Reghin, Ilie Halațiu 223-226 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie DOBOZI, Beatrice Un protocol de vizitație canonică - imagine a parohiilor din protopiatul Ortodox Reghin la anul domnului 1852 93- română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală POPA, Ionel, SEMENIUC, Anca Particularități privind compoziția speciilor lemnoase identificate în șantierul arheologic de la Băile Figa, Beclean, jud. Bistrița-Năsăud 257-260 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie BEJAN, Ligia Divorț și recăsătorie, între intransigență și toleranță, în comunitățile românești de pe Valea Tîrnavei Mici, la mijlocul secolului al XIX-lea 61-64 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie FLOREA, Magdalena, PANĂ, Doina File din istoria teatrului românesc din Tîrgu-Mureș și împrejurimi 101-116 română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie GĂITAN, N. Anuarul Complexului Muzeal Sibiu - Cuvînt înainte .9- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie POPA, Dumitru Muzeul de Istorie din Sibiu pe noile coordonate ale dezvoltării și modernizării 13- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CIOBANU, V., RACOVIȚAN, Mihai Meșteșugul textil în zona Sibiului de la breaslă la marea producție de fabrică 19- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena Arme "Tschiuke" în colecția de arme a muzeului de Istorie 59- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie AVRAM, Alexandru, RACOVIȚAN, Mihai, ȘERBĂNESCU, Olga Documente din arhivele sibiene despre oprimarea românilor din Transilvania și lupta lor împotriva dualismului Austro-Ungar 89- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FLEȘERU, Anca Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie SEDLER, Irmgard Obiceiul Lolelor de la Agnita. Evoluția istorică și importanța actuală 181- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie TUDORAN CIUNGAN, Olimpia Pictori realiști nord lombarzi în Pinacoteca Galeriei de artă Brukenthal 191- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin Portretiști ai barocului austriac în colecția Geleriei de artă Bruchenthal 195- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie MUREȘAN, Valentin Date noi privind tablouri de Purgan din colecția Brukenthal 203- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie LISAN, Mariana Date privind colecția de pictură franceză din Galeria franceză din Galeria de artă Brukenthal 213- română
1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie CRIȘAN, Eugenia Realizarea expoziției de istorie contemporană din cadrul Muzeului județean de istorie 389- română
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 MUREȘAN, Pompei Aspecte etnografice din exploatarea sării în trecut la Icna Dej 387-419 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 MUREȘAN, Pompei Contribuții la studiul așezărilor și construcțiilor țărănești din Cîmpia Transilvaniei 139- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 PETRUȚIU, Emil O ceată de călușeri din Cîmpia Transilvaniei 409-417 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 ARMĂȘESCU, Ioana Structura decorului și țesăturile de interior din zona Tîrnavelor (subzona Tîrnava Mică) 393-400 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX FLOREA, Virgil Un "septiman" din Blaj, colaborator al lui B.P. Hasdeu 365-384 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX RĂDUȚIU, Aurel Tradițiile sărbătorilor de iarnă în Comăna de Jos menționate documentar la 1765 427-428 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOT, Nicolae Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
1999 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1929-1999 POP, Dumitru Integrarea țiganilor în comunitatea satului Cătina din Cîmpia Transilvaniei 329-342 română
1987 Anuarul Muzeului Județean Suceava, XIII-XIV, seria 1986-1987 CENUȘĂ, Mircea Vasile Bumbac și Blajul - contribuție biografică - (La 150 de ani de la nașterea poetului) 369-384 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVEL, Viorica, TAKACS, Matilda Monedele romane republicane din vechile colecții ale muzeului de istorie din Aiud 161-171 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Noi ștampile pe produse ceramice apulense 201-206 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca, CIUGUDEAN, Horia Epigrafe de la Apulum 207-212 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PIOARU, Ioan O statuetă a fortunei descoperită la Apulum (Contribuție la cunoașterea răspîndirii cultului zeiței în Dacia) 213-222 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂLUȚĂ, Cloșca Lămpile antice de la Muzeul de Istorie Sibiu 237-262 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, HAIMOVICI, Sergiu Studiul faunei din locuințele prefeudale (secolele V-VI e.n.) descoperite la Alba Iulia (1985, 1986 și 1988) 335-346 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul prefeudal (sec. VI e.n) de la Mediaș (jud. Sibiu). Studiu arheologic și antropologic 347-354 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Monedele de aur medievale și moderne din colecția numismatică a Muzeului Unirii Alba Iulia 379-381 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe O variantă de proiecz al cetății bastionare de la Alba Iulia 383-388 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela, TATAI-BALTĂ, Cornel Lucrătorii tipografiei de la Blaj (1787-1821) în context documentar (II) 405-446 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FLOREA, Marin Medici și farmaciști din Comitatul Alba, participanți la Marea Adunare Națională ținută la Alba Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918 585-593 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, G. Bucoavnă, Bălgrad, 1699 640-641 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Castrul roman Apulum 131-137 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela Un alt tezaur monetar medieval descoperit la Alba Iulia, datînd din sec. XVI-XVIII 263-269 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie FLEȘER, Gheorghe, SABĂU-TĂTAR, Mircea Planuri și gravuri despre edificarea zbui nou oraș la Alba iulia în secolul al XVIII-lea. Evoluția sa urbanistică și arhitecturală 271-281 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANGHEL, Gheorghe Despre evoluția teritorială a orașului antic, medieval și modern Alba Iulia 283-302 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva Bibliotheca Medievalis Levociana - un fond de carte de provenieță slovacă în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia 335-344 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Valer Despărțămîntul Alba Iulia al "Astra" (1918-1948) 441-491 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie BĂRBUȚĂ, Olivia Cîteva considerații privind practicarea obiceiului "boul ferecat" în satul Lupu (zona Tîrnavelor) 499-503 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia 505-528 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ALDEA, I. Apulum - Acta Musei Apulensis Vol XXI-XXX (1983-1993) - Indice de autori 562-575 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BOROFFKA, Nikolaus, LUCA SABIN, Adrian New prehistoric discoveries from Sibiu, Romania 73-82 engleză
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile Inscripții inedite din Apulum 197-204 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie BĂLUȚĂ, Cloșca Ștampile tegulare militare inedite descoperite la Apulum I. Ștampile cu antroponim 205-229 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie PIOARU, Ioan Sigiliu roman din plumb cu efigia și legenda Faustinei I descoperit la Apulum 247-250 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MOGA, Vasile, PAVEL, Viorica Descoperiri monetare romane în castrul de la Apulum 251-256 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie MUREȘAN, Angela Colecția "Anton Triest". Monedele medievale și moderne, aflate în patrimonioul Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 279-294 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie FRENCZ IOSIF, Vasile Așezări din La Tene-ul timpuriu și mijlociu în bazinul central al Mureșului 79-92 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie BOGDAN, Maria, TAKACS, Matilda O nouă tetradrachma de argint de la Aiud 93-95 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIOBANU, Radu, RODEAN, Nicolae Raport preliminar privind cercetările arheologice de salvare din Dealul Furcilor - Alba Iulia. Campania 1995 (I) 177-196 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DRÎMBĂREAN, Matei Inscripții pe materiale ceramice descoperite la Partoș 197-200 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie SUCIU, Viorica, TAKACS, Matilda Monede romane imperiale din colecția Muzeului de Istorie Aiud 239-253 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUREȘAN, Angela O medalie portret, emisiune a principelui Gabriel Bethlen, aflată în colecția numismatică a Muzeului Național al Uniunii din Alba Iulia 297-300 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Eva Prolegomena la o chestiune de continuitate tipografică Bălgrad-Blaj 311-316 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Actele fundaționale ale școlilor de la Blaj. Oportunitatea unei reeditări 317-334 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Gabriela Crochiu istorico-imprtimarea la Blaj a "Abecedatului# (1787-1788) și a "Bucoavnei" (1793), necunoscute BRV-ului 335-340 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DÎRJĂ, Ileana Din istoria bibliotecii "Batthyaneum" etapa I: 1798-1826 341-365 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie FLEȘER, Gheorghe Alba Iulia într-o gravură din a doua jumătate a secoluluim al XIX-lea 397-400 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie TATAI-BALTĂ, Cornel O lucrare din tinerețe realizată de pictorul Epaminonda Bucevschi la Blaj 401-410 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DĂNILĂ, Gabriela Cîteva considerații cu privire la activitatea "reuniunii femeilor române greco-catolice de la Blaj 425-429 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA IONELA, Simona Un preludiu al mișcării feministe - reuniunea femeilor române greco-catolice din Blaj 431-436 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie HOPÎRTEAN, Doina Catalogul colecției de icoane pe stziclă a Episcopiei Ordodoxe Române de Alba Iulia III 629-652 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie FLEȘER, Gheorghe Gravorii în lemn de la Blaj - Tatai-Baltă Cornel 717-718 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca, PISO, Ioan Trei inscripții din Apulum 189-192 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca Sanctuarul zeilor Lares de la Apulum 193-198 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca Statuia unui legionar roman la Apulum 199-202 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie CIOBANU, Radu Sarcofagul pictat de la Apulum 203-207 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie GUDEA, Alexandru, PAPUC, Ionel Fauna din templul lui Liber Pater de la Apulum I. Oase ale scheletului apendicular provenite de la mamifere 209-234 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie RODEAN, Nicolae Piese de mozaic roman din colecțiile Muzeului Bruchenthal 241-249 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie CIUGUDEAN, Horia, DRAGOTĂ, Aurel Cercetări arheologice la Alba Iulia-Pîclișa: descoperirile hallstattiene și medievale-timpurii (Campania din anul 2000) 269-288 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BRÎNDA, Dănuț, DRAGOTĂ, Aurel Necropola medieval timpurie de la Alba Iulia - str. Arhim. Iuliu Hossu (fostă Brîndușei) săpăturile de salvare din anul 1999 289-318 română
1998 Arheologia Medievală, II MUNTEANU BEȘLIU, Petre Cercetări de arheologie medievală în perimetrul orașului Sibiu efectuate în ultimul deceniu 87- română
1998 Arheologia Medievală, II ANGHEL, Gheorghe, SIMINA, Nicolae-Marcel Capete de buzdugan din secolele XI-XIV din colecția Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 161- română
2000 Arheologia Medievală, III ȚIPLIC IOAN, Marian Identificarea unei capele gotice din Sibiu 117- română
2005 Arheologia Medievală, V DRAGOTĂ, Aurel, RUSTOIU, Gabriel A grave with antique perforated coin in Alba Iulia - site Profi 21- română
2005 Arheologia Medievală, V RUSU ADRIAN, Andrei Sighișoara înainte de Sighișoara. Elemente de demografie și habitat în bazinul mijlociu al Tîrnavei Mari din preistorie pînă în sec. al XIII-lea d. Hr. Cu privire specială asupra zonei municipiului Sighișoara 218- română
2007 Arheologia Medievală, VI RUSU, Adrian, RUSU-BOLINDEȚ, Victoria "Casa Mezertius" de la Alba Iulia. Arhitectură, unele piese arheologice, identificare și context istoric 81-110 română
2007 Arheologia Medievală, VI BĂCUEȚ-CRIȘAN, Dan Forme ceramice rare din secolele VII-X, descoperite în Depresiunea Transilvaniei 167-180 română
2007 Arheologia Medievală, VI LĂZĂRESCU, Vlad-Andrei Sighișoara - "Dealul Viilor". Monografie arheologică - Harhoiu R., Baltag Gh. 255-257 română
2007 Arheologia Medievală, VI RUSU, Adrian Sacru și profan într-un oraș european 1150-2007. Piata Huet - punte peste timp - Marcu-Istrate D., Istrate A., Moraru V. 266-270 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Blaj 32-33 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ocna Mureș 75-75 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ceaușu de Cîmpie 138-140 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ibănești 150-151 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Iclănzel 152-152 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Miercurea Nirajului 155-155 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Reghin 157-158 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Sînpaul 160-160 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Tîrgu-Mureș 162-163 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Odorheiu Secuiesc 191-192 română
1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana Tezaure și descoperiri monetare din Muzeul județean Mureș - Chirilă Eugen, Gudea Nicolae, Lazăr Valeriu, Zrinyi Andrei 499- română
1987 Banatica, 9 ZABERCA, Vasile 1 Decembrie 1918, delegația Caraș-Severinului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 439-449 română
2013 Banatica, 23 MARCU ISTRATE, Daniela Antropomorphic toms built of brick in the medieval cemetery of Sibiu 371-391 engleză
2007 Biblioteca Brukenthal , IX SONOC, Alexandru Observații cu privire la tradiția depunerii " obolului șui Charon" în necropolele Apulum I și Apulum II .7-23 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX LASZLO, Keve Tezaur monetar din vremea lui Sigismund de Luxemburg în colecția Muzeului Județean Mureș 187-206 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea, GEORGESCU, Adrian, LAZĂR, Mircea, LUCA SABIN, Adrian, MUNTEANU, Claudiu Monedele descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate în piața mică din Sibiu în anul 2006 207-214 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea Descoperiri monetare pe teritoriul orașului Sibiu 215-231 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX DUDĂU, Oltea Monede divizionare de aur emise la Regensburg din colecția Muzeului Național Brukenthal 245-254 română
2007 Biblioteca Brukenthal , IX FRÎNCU, Raluca Pușculițe medievale din lemn ale unor vecinătăți sibiene 255-265 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUDĂU, Oltea Dublu-sesterți la Traianus Decius și Herwnnia Etriscilla din Colecția Muzeului Național Brukenthal 79-82 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUDĂU, Oltea Două tezaure de monedă contemporană din colecția Muzeului Națiuonal Brukenthal 185-191 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX IVĂNUȘ NICUȘOR, Dănuț Ștanșe monetare din Colecția Muzeului Național Brukenthal 193-196 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUDĂU, Oltea Medalioane renascentiste de inspirație antică din Coleția Muzeului Național Brukenthal 197-202 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX NATEA, Gheorghe, SONOC, Alexandru Cîteva medalioane devoționale descoperite în mormintele din cripta bisericii romano-catolice "Sf. Treime" din Sibiu și semnificația lor cultural-istorică 203-270 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX IVĂNUȘ NICUȘOR, Dănuț Alte mijloace de plată din colecția Muzeului Național Brukenthal 297-306 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII AMBROSI GERHARD, Michael An aeginetan coin in the Brukenthal National Museum 13-21 engleză
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII GĂZDAC, Cristian Monede de la Carnuntum în Colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu, România 79-85 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUDĂU, Oltea Contribuții privind activitatea Comitetului Națiunii Române la Sibiu (octombrie 1848-11 martie 1849). Tezaurul monetar descoperit la Sibiu, strada general Magheru, 29 187-196 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII ORDEAN, Mioara Portretele ale împăratului Maximilian I (1459-1519) în colecția Brukenthal 219-228 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DÎMBOIU, Daniela Repretwentarea unor portrete regale poloneze pe piese de arghintărie din colecția "tezaur" a Muzeului Nașional Brukenthal 229-240 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII ZIEGLER, Frank-Thomas Medaliile dedicate reformei religioase a lui Martin Luther din colecția Muzeului Național Brukenthal 241-258 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII SONOC, Alexandru Medalioane devoționale și medalii provenite din descoperiri argeologice din nunicipiul Sibiu 259-286 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII BOUNEGRU, George O medalie cu figura lui Attila din colecțiile Muzeului Național al Unirii Alba Iulia 287-290 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII TEUCEANU, Radu Opera numismatică a lui Charles Patin în biblioteca Bruckenthal 325-338 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI ARDEVAN, Radu Die Claudii von Apulum 345-353 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CIOBANU, Radu, MOGA, Vasile Septimius Asclepius Hermes, le medicien d'Apulum dans une nouvelle inscription recemment decouverte 625-629 franceză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI SZABO, Adam Der "locus" von Apulum (I. Vorlaufiger Bericht) 787-801 germană
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GHERGARI, Lucreția, IONESCU, Corina, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia, RADU, S., TĂMAȘ, T. Studii geoarheologice asupra unor arte facte ceramice din neoliticul mijlociu din Transilvania (stațiunile de la Zau de Cîmpie, jud. Mureș și Cheile Turzii, jud. Cluj) 161-262 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ALICU, A., ALICU, Dorin Rezultatele măsurătorilor arheometrice din stațiunea neolitică mijlocie de la Zau de Cîmpie 247-247 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Considerații privind materialul osteologic hallstattian de la Zau de Cîmpie 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana, LAZAROVICI, A. Studiu biometric asupra bovinelor domestice de la Zau de Cîmpie (jud. Mureș) 268-268 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Date arheozoologice în așezarea Starcevo-Criș de la Ocna Sibiului 269-269 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RADU, S. Date statistice privind factura ceramicii în stațiunea cde la Zau de Cîmpie 275-275 română
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica GOGÎLTAN, Florin A Late Bronze Age dwelling at Iernut-Sfîntu Gheorghe - Monument, Mureș County 103-141 engleză
2009 Bonze Age Communities in the Carpathian Basin, I, seria archaeologica KELEMEN, Imola The faunal remains from Iernut-Sfîntu Gheorghe - Monument, Mureș County 143-149 engleză
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 ZIEGLER, Franck-Thomas "Dixit insipiens…" Spatmittelalterliche torheitsbilder aus dem besitz des Brukenthalmuseums die Birthalmer narrenbilder 145-164 germană
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BEȘLIU, Olga Un platou inedit din colecția de cositoare a Muzeului de Istorie din Sibiu 175-182 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Sigilii de meșteri breslași din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 197-200 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 COZMA, Aurelia Relațiile româno-slovace la sfîrșitul secolului al XIX-lea la Sibiu 233-241 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 DANEȘ, Mariana Cocarde româno-americane din colecția Muzeului de Istorie 251-262 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BARBU, Dorin Pușcă cu fitil în colecția Muzeului Național Brukenthal. Conservare și restaurare 271-280 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 BULETEANU, Gheorghe Restaurarea unui pocal de cristal din sec. XVII din colecția Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 281-283 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 GALEA, Silvia Aspecte ale conservării la primăria veche din Sibiu 289-294 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Digitalizare și accesibilitate on-line - Proiecte în desfășurare ale centrului de cercetare IPCTE Sibiu 13-39 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BALAZS ALDOR, Csaba A settlement belonging to the wietenberg culture from Unirea (Alba County) 63-70 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre Le batiment - Monument historique de Sibiu, Rue d'Ocna, 22. Etude archeologique 165-187 franceză
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 SEDLER, Irmgard Kirchentur siechenhofkirche Hermannstast 188-189 germană
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 ITTU, Constantin Insignium Theoria: a 17th century heraldry book the Brukenthal Library 199-208 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BALACI, Gabriel, RUS, Dorin-Ioan Valențe psiho-sociale ale formării calfelor sibiene de morari regăsite în arhivele mureșene 209-215 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BEȘLIU, Olga, DUDĂU, Oltea A "Willkommen" goglet from the National Brukenthal Museum - History Museum's Collection 217-220 engleză
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BARBU, Dorin Arme Kuchenreuter în colecția muzeului Brukenthal. Restaurare și conservare 316-324 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 BEȘLIU, Olga, CRIȘAN, Camelia, SOTELECAN, Carmen, STĂNCULESCU, Simona Un steag al breslei zidarilor și pietrarilor din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 325-329 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 CURCĂ IONESCU ALINA, Geanina Cercetarea depozitului vizînd mediul colecției cu starea de conservare a icoanelor pe sticlă și lemn din cadrul CNM "Astra" Sibiu 2006 333-350 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NATEA, Gheorghe Un pumnal curb dacic din colecțiile Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 109-114 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 DUDĂU, Oltea Colecția numismatică Dr. Mauksch - prezentare generală - 181-190 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 NIȚOI, Anca Pinteni cu spin în colecția Muzeului Național Brukenthal 207-217 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre Cercetări arheologice din Sibiu, Strada Turnului Nr. 7 219-241 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 PINTER ZENO, Karl, URDUZIA, Claudia Vechi piese de mobilier urban din Piața Mare din Sibiu 243-262 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga, FRÎNCU, Raluca Piese ale vecinătății sag aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger 319-328 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 BEȘLIU, Olga O piesă inedită din colecția Muzeului Național Brukenthal: Steagul Reuniunii Culturale Naționale a Meseriașilor Romani din Sibiu 335-342 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 BEȘLIU MUNTEANU, Petre Azilul de bătrîni din Sibiu. Paport de cercetare arheologică (2004-2008) 171-201 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 BEȘLIU, Olga Vase din cositor ale breslei cizmarilor aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal 235-242 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 BEȘLIU, Olga, FRÎNCU, Raluca Piese ale vecinătăților străzii și Porții Ocnei (Burgergasse, Burgertor) din Sibiu aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal 243-256 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Academia de Drept din Sibiu și sigiliile sale 279-285 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BARBU, Dorin, NATEA GHEORGHE, Vasile Trei piese de factură celtică din Colecțiile Muzeului Național Brukenthal Muzeul de Istorie Casa Altemberger 83-92 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 SONOC, Alexandru O brățară cu monede maghiare revoluționare emise în 1849 din vechea colecție numismatică a muzeului național Brukenthal și semnificația ei cultural-istorică 115-135 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 FRÎNCU, Raluca Statute ale vecinătăților din Sibiu, secolele XVI-XIX 173-177 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 FRÎNCU, Raluca Semne de înmormîntare ale vecunătăților sibiene din Colecția Muzeului Național Brukenthal 179-190 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Matrice sigilare din Transilvania secolului al XIX-lea aflate în colecția Muzeului Brukenthal 213-219 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 LUCA, Adrian Digibruk - Proiect de digitizare a revistelor aflate în portofoliul Muzeului Național Brukental Sibiu 221-224 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 PASCU, Iulia-Maria Frantz Neuhauser. Tîrg Anual la Sibiu. Probleme de conservare 799-808 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BEȘLIU, Olga, STROIA, Ruxandra-Ioana Șorțuri de masoni aflate în colecția Muzeului Național Brukenthal. Tipologie și restaurare 861-890 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 POPESCU, Corina Catedrala mitropolitană ortodoxă "Sf. Treime" din Sibiu: investigații fizico-chimice ale picturilor murale 899-905 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BAN, Minodora, SONOC, Alexandru, ȚIPLIC, Dorina Unele observații cu privire la colecția de lucrări în ghips a Muzeului Național Brukenthal din Sibiu 915-934 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 STAICU, Ramona Reorganizarea colecția modern-contemporan în depozitul centralizat al Muzeului de Istorie-Casa Altemberger 935-941 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 POP, Saveta-Florica Managementul colecției de obiecte religioase a arhiepiscopiei ortodoxe de Alba Iulia 949-954 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 STOICA, Raluca Colecțiile entomologice ale Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu - Aspecte de conservare 955-966 română
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 CIUTĂ, Beatrice Comparative study regarding evolution of vegetation in the archaeological site from limba-Oarda de Jos (Alba County) 35-47 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 NATEA, Gheorghe, PONTA, Oana, SIMION, Simon A Sicae from the National Brukenthal Museum Collection 97-103 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 ALBU, Ioan, BEȘLIU MUNTEANU, Petre Tombstones of the Brukenthal Museum Collection 193-210 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 IVĂNUȘ, Dan Village and communal seals from the collection of the History Museum "Casa Altemberger", Sibiu 211-224 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 URDUZIA, Claudia Two rare items in the glass collection of the Brukenthal Museum 225-229 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 CIOBANU, Rodica, STOICA, Raluca The L.J. Neugeboren Foraminifer Collection from the Natural Istory Museum in Sibiu: Conservation aspects 623-631 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 MOROȘAN, Daniela Frantz Neuhauser the Young in the collections of the Brukenthal National Museum. Prerservation, restoration, exhibitions 657-668 engleză
2011 Brukenthal Acta Musei, VI, seria 1 VIDRIGHIN, Casandra The organization, restoration and capitalization of the plasters strorage of the Brukenthal National Museum 713-731 engleză
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 ALLART, Dominique, CURRIE, Christina, SEVAEWYNS, Steven A copy rhat does justice to its model: The Massacre of the Innocents by Pieter Bruchel the Younger (Sibiu, Muzeul Național Brukenthal) 659-689 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 PINTER ZENO, Karl The Rotunda from Huet Square in Sibiu 79-98 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 POP, Răzvan Ethnic, civiland and military cemeteries in Sibiu Throughout the 17th-18th centuries 107-120 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 FRÎNCU, Raluca Neigbourhood sings - from the collection of National Museum of Bruckenthal - Altemberger House (17th-19th centuries) 121-130 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 STROIA, Ruxandra-Ioana Several issues regarding the conservation and restzoration of a group comprised from archaeological leather objects found in the Brukenthal National Museum Collection 643-652 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 BERNATH ANDREA, Gabriela Towards a risk-based approach to preventive conservation at the Astra National Museum Complex 653-673 engleză
2003 Carpica, XXXII MITREA, Ioan Țaga, două așezări din perioada finală a etnogenezei românilor (sec. IV-sec. VII-VIII) - Protase D 249-250 română
1972 Centenar Muzeal Orădean ILIE, Mircea Metalogeneza fierului sedimentar de la Căpuș (județul Cluj) 627-630 română
1975 Cercetări Arheologice, I PROTOPOPESCU, Vlad Raport asupra săpăturilor arheologice de la Cornești. Com. Adămuș, jud. Mureș, din anul 1972 117- română
1992 Cercetări Arheologice, IX ANTON MANEA, Cristina Diadema de la Sibiu 116- română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 147-162 română
2003 Cercetări Arheologice în Județul Bistrița-Năsăud, II MARINESCU, George Zur vor-und fruhgeschichte von Bistritz und umbebung 247-260 germană
1968 Cibinium PETRESCU-BURLOIU, Ion Tipurile de case din Țara Oltului și tehnica de construcție a lor 71-88 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 POPA, Constantin Agricultura în Mărginimea Sibiului 57-68 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 RĂDULESCU, Lelia Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
1973 Cibinium, seria 1969-1973 BADEA, Anton Uneltele și instalații de oloit în colecția Muzeului Etnografic din Reghin 87-98 română, germană
2000 Cibinium, seria 1990-2000 SARSAMĂ DRADOMIR SORIN, Sebastian Țara Oltului - "țară" istoricî în muzeul țării. Specificitatea și reprezentare în domeniul arhitecturii, al gospodăriei și meșteșugurilor tradiționale 83-94 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Complexul Național Muzeal "Astra" (la împlinirea unui centenar de la fondarea "Muzeului Asociațiunii", în anul 1905 .11-15 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 NIȚULESCU, Virgil Centenarul Muzeului "Astra" și salvgardarea patrimoniului cultural imaterial 16-18 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" în avangarda mișcării culturale mondiale (Programul "Tezaure umane vii" - validat de UNESCO, ICOM, ICME și IOV) 19-22 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 POP, Valer Cuvîntul de salut al colegilor de la Muzeul Județean Mureș 23-23 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MOISE, Ilie Cercetarea etnomuzeală sibiană în context național și european. Argumement: Publicațiile Muzeului "Astra" 24-25 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DIACONESCU, Aurelia, POP, Valer Muzeul etnografic din Tîrgu Mureș în prag de aniversare 76-85 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GĂVAN, Elena Semnificațiile istorice ale unui tip de cămașă femeiască din colecția "Astra" 116-124 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 CREȚU, Mirela Tezaure umane vii. Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 145-150 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 VĂRGATU, Adina Muzeul și provocarea audiovizuală. Civilizația tradițională în documentele de la studioul de film Astra 151-154 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MAIOR, Carmina Evoluția seculară a unui muzeu. Arhiva științifică a complexului național muzeal "Astra" 155-157 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MIHĂESCU, Veronica Centrul de informare și documentare în etnologie "Cornel Irimie" (C.I.D. "C. Irimie"): Trecut-Prezent-Viitor 158-161 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ANDREI, Raluca, BUCURSTAN, Gabriel Cercetarea consumului cultural în Muzeul "Astra" 171-176 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PENCIU, Irina Turismul cultural - parametru de calitate și eficiență mondială. Modelul muzeului "Astra" - Sibiu 181-190 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 URDUZIA, Claudia Tîrgul ca loc de confluență. Tîrgurile anuale ale Sibiului - Imagine a multiculturalității transilvănene (I) 233-236 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 ROȘCA, Karla, SZOKS FULOP, Karoly Colecția de cahle din patrimoniul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigerus". Identitate transilvăneană - identitate europeană 237-243 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Corneliu Reprezentarea "complexelor de industrii populare" în muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 275-281 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 DELEANU, Valerie Colecția de mijloace de transport și reprezentarea acesteia într-un pavilion specializat din Muzeul în aer liber "Astra" 288-301 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 STEZA, Marius Piuăritul în Mărginimea Sibiului. Perspectiva evolutic-tipologică. Reprezentare muzeală 336-339 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCȘA, Livia, OLARU, Valeriu Colaborarea dintre Universitatea "Lucian Blaga" și complexul Național Muzeal "Astra" din Sibiu, în formarea studenților de la specializarea conservare-restaurare 381-385 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 COMAN-SIPEANU, Olimpia Laboratorul de restaurare picturală, 1990-2005 401-404 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 GUTTMANN, Marta Centrul de pregătire a conservatorilor și restauratorilor. Programe la nivelul exigențelor europene 405-408 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 BUCUR, Mirel Labotratorul de restaurare pucturală - realizări și perspective 409-415 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 NIEDERMAIER, Paul Începuturile muzeului în aer liber din Dumbrava Sibiului (Amintiri) .7-9 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Semnificațiile multiple ale unei aniversări. Cum a apărut Muzeul Tehnicii Populare și ce a devenit Muzeul Civilizației Populare tradiționale "Astra", după 45 de ani 39-58 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 OLARU, Valeriu Conservarea și restaurarea patrimoniului muzeal "Astra", Programul strategic în ultimii 45 de ani 59-72 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela 25 de ani de la înițierea programului "Tezaure Umane Vii". Muzeul "Astra" și trăirea întru tradiție 73-88 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BOZAN, Maria Cincisprezece ani de acțiune culturală la Muzeul de Ernografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu 89-103 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Cronica unor premii naționale și internaționale obținute de cel mai titrat muzeu din România "Muzeul Astra" 104-121 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Perspectivele finalizării organizării expoziționale a Muzeului în Aer Liber din Dumbrava Sibiului în anii 2006-2010 123-148 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu O expoziție restrospectivă. La 45 ani de la întemeierea Muzeului Tehnicii Populare 149-160 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 JURA, Marc, ȘTEFAN, Ciprian Organizarea grupei "vînătoare tradițională". Capcanele de vînătoare în muzeul civilizației populare tradiționale "Astra" 161-162 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 JURA, Marc, ȘTEFAN, Ciprian Finalizarea grupei păstoritului tradițional din Muzeul Civilizației populare tradiționale "Astra" 163-164 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, ȘTEFAN, Ciprian Finalizarea grupelor tematice ale viticulturii și pomiculturii în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (gospodăriile din Vlădești-județul Vîncea și Bălănești - jud. Gorj) 166-170 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GHERGHEL, Marius Finalizarea grupei olăritului în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (reconstrucția gospodăriilor-atelier de olar din Găleșoaia, jud. Gorj) 171-177 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, NIMIRCEAG, Isabella Industria casnică textilă - reprezentată în Muzeul în Aer Liber prin gospodăriile din Lisa (județul Brașov) și Tilișca (județul Sibiu) 178-181 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu Muzeul "Astra" - Universul copiilor (programe și strategii de educație națională și integrare europeană, de la cea mai fragedă vîrstă) 215-225 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GHIORGHIEȘ, Simona Atelierele de artă populară un nou produs cultural oferit de Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu 260-265 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 VĂCARIU, Mihaela Alimentația tradițională în comuna Rășinari, reprezentare expozițională în cadrul gospodăriilor transferate în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 276-285 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA, Olga Tipologia cuptoarelor de ars vase ilustrată în Muzeul în Aer Liber din Dumbrava Sibiului 286-291 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 TOMEGEA, George Bîtele ciobăbelti din colecția Muzeului Astra 297-229 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GRUIAN, Alexandra Studiu asupra aruncătorului de suliță din colecția Muzeului de Etnografie Universală "Franz Binder" 307-314 română
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 DELEANU, Valerie Muzeul "Astra" și colaborarea cu ecomuzeul regional Sibiu 315-319 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 OLARU, Valeriu, ROȘCA, Karla, ȘTEFAN, Camelia Muzeul de etnografie și artă populară săsească "Mil Sigerus" - o nouă unitate muzeală 17-20 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUCUR, Corneliu, POPA ADA, Maria "Tezaure umane vii" - expoziția imaugurală a anului capitalei culturale europene 2007 21-29 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 SEDLER, Imgard Mobilier pictat din Sudul Transilvaniei, Un proiect internațional realizat la Casa Artelor din Sibiu (august-noiembrie 2007) 33-43 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BOZAN, Maria Patrimoniu etnologic și cultura contemporană. Trei ani de reprezentare a altor culturi la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder# din Sibiu 48-61 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BUȘIE, Raluca Universul feminin. Expoziția evataie de ieri și de azi. Colecția Aurelia Veronica Filimon la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" Sibiu 62-65 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MAIOR, Carmina Cruce, răscruce, troița în Mărginimea Sibiului. Studiul unui monument de arhitectură populară transpus într-un discurs expozițional 72-77 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BOTOROAGĂ, Dana, BUCUR, Corneliu, CREȚU, Mirela Programul "Tezaure Umane VII" întreprins la Muzeul "Astra", Sibiu 2008 - Raport de activitate pe anul 88-99 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BARON, Ovidiu Valorificarea patrimoniului Muzeului "Astra" prin strategii de marketing modern 107-113 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 PENCIU, Eliza Centrul de informare turistică din Muzeul în Aer Liber. Funcționalitate, utilitate, programe cultural-turistice 126-132 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 SILEA, Iuliana Strategii de dezvoltare a programelor pentru tineret în muzeul "Astra" 135-137 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BRANDES LĂȚEA, Ștefan Muzeul "Astra", o ofertă spectaculară 138-141 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BODOROAGĂ, Dana Trasee ale etno și ecoturismului în Mărginimea Sibiului 156-159 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 TODORAN ALEXANDRA, Elena Relațiile publice pentru muzee - gen proxim și diferența specifică - Experiența muzeului de etnografie universală "Franz Binder" 160-165 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BASARABĂ, Mihaela Un nou format al site-ului Muzeului Civilizației Populare Tradiționale "Astra" 169-170 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 BASARABĂ, Mihaela, NEMEȘ, Paul Modernizarea platformei de digitizare a patrimoniului la Muzeul "Astra" 171-172 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CIOCȘAN, Silviu Punte peste veacuri. Biserica cu hramul Pogorîrea Sfîntului Duh din Complexul Național Muzeal "Astra" Sibiu 179-193 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 FOGARASCHER, Sorin Problematica restaurării colecției de ceramică a Muzeului de Etnogrfie li Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" în vederea transferării în noul spațiu de depozitare din Casa Artelor 209-211 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MOGA, Florența Port tradițional românesc, în miniatura din colecția "Astra" (secolele XVIII-XIX) 224-231 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 IONESCU, Alina Restaurarea icoanei pe lemn înălțarea lui Iisus din Colecția Complexului Național Național Muzeal "Astra"-Sibiu 243-252 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 CHIRTEA, Ileana Monitorizarea insectelor xilofage în muzeul în aer liber din Dumbnrava Sibiului, în anul 2008 281-287 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 VĂRGATU, Adina Muzeul "Astra" în 2007, anul capitalei culturale europene. Scenariul unui film premiat 297-304 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 MOISE, Ilie "Astra Museum" în contextul etnologiei românești 311-322 română
2008 Cibinium, II, seria 2006-2008 VASILIEF, Mihaela, VOINA, Delia Publicațiile Muzeului "Astra" (2006-2008) 330-338 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BĂJENARU, Elena Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului 131-138 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 IONESCU, Alina Icoane atribuite zugravului Savu Moga din colecția Muzeului Astra și din colecția Arhiepiscopiei Sibiului 185-192 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MALEAROV, Simona Piese reprezentative de mobilier pictat săsesc în colecțiile Muzeului de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" 193-200 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BOZAN, Maria Obiecte japoneze în colecțiile Muzeului de Etnografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu 210-223 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 BUȘIE, Raluca O donație inedită la Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder": Colecția de păpuși etnografice indiene. Miresele 224-231 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OLARU, Valeriu Oportunități pentru dezvoltarea, conservarea și restaurarea patrimoniului Muzeului Astra. Mecanismul financiar al spașiului economic european 245-252 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 IUGA, Marius Analiza privind efectele luminii asupra patrimoniului mobil din depozitul Muzeului de Etnografie și artă populară săsească "Emil Sigeris" 253-263 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 FOGARASCHER, Sorin Metode și tehnici de restaurare a obiectelor ceramice din colecțiile Muzeului Astra 290-293 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 DĂNEASĂ, Cristina Restaurarea unei cruci de altar din colecția Complexului Național Muzeal Astra 319-328 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRESCU, Liliana Centrul de Informare și Documentare în Etnologie "Cornel Irimie" la 20 de ani (1990-2010) 329-336 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 OPRIȘ, Ioan Conservarea și restaurarea icoanelor din colecțiile Muzeului Astra - Ionescu Alina Geanina 340-341 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 VOINA, Delia Icoane pe sticlă din patrimoniul Muzeului Astra Sibiu. Colecția "Cornel Irimie" - Coman-Sipeanu Olimpia 342-342 română
2011 Cibinium OLARU, Valeriu Complexul Național Muzeal "Astra" la aniversarea Asociațiunii pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român Astra .12-13 română
2011 Cibinium MAIOR, Carmina Momente din activitatea despărțămîntului Astra din Cîmpia Turzii. Documente din arhiva științifică a Muzeului Astra 96-99 română
2011 Cibinium ȘTEFAN, Ciprian Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra în 2011 109-138 română
2011 Cibinium STREZA, Marius-Florin Finalizarea organizării grupei de industrii textile hidraulice din cadrul Muzeului Civilizației Populare Tradiționale Astra Sibiu 139-144 română
2011 Cibinium DELEANU, Valer Care tradiționale în Țara Oltului 154-176 română
2011 Cibinium ȘTEFAN, Camelia Textile decorative din colecția Muzeului de Etnografie Săsească "Emil Sigerus" 194-201 română
2011 Cibinium BĂJENARU, Elena Icoana pe sticlă din Țara Făgărașului și sursele de inspirație. Evangheliile și legendele apocrife 244-251 română
2011 Cibinium MALEAROV, Simona, ȘTEFAN, Camelia Expoziții temporare ale Muzeului de Etnografie și Artă Populară Săsească "Emil Sigerus" din anul 2011 271-282 română
2011 Cibinium SEDLER, Imgard Wohnkultur und bemalte wohneinrichtungen im landlichen sudsiebenburgen (I) 283-300 germană
2011 Cibinium BUȘIE, Raluca Fotografii din Altaiul siberian li Kamchatka ma Muzeul de Etnografie Universală "Frantz Binder" 301-307 română
2011 Cibinium FARAON, Gheorghe Conservarea și depozitarea colecției de icoane pe sticlă a muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" 323-228 română
2012 Cibinium, seria 2012 BOZAN, Maria, CĂLIN-MIHĂLȚAN, Gabriela, MORONI, Simona, ORLANDO, Benedetta, SUCIU, Marius Digitizarea în slujba patrimoniului muzeal. Baza de date online a colecțiilor Muzeului de Etnografie Universală "Frantz Binder" din Sibiu .7-20 română
2012 Cibinium, seria 2012 COMAN-SIPEANU, Olimpia Centrul de pictură pe sticlă Șcheii Brașovului ilustrat în colecția Muzeului Astra, Sibiu 26-43 română
2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie Căruțe tradiționale din Țara Oltului 44-86 română
2012 Cibinium, seria 2012 LĂZUREANU, Dana Studiul tehnicii și materialelor constitutive ale icoanelor pe sticlă și lemn din colecția Complexului Național Muzeal Astra 218-227 română
2012 Cibinium, seria 2012 NEGOESCU, Gabriela Simbolistica ornamentici mobilierului pictat din spațiul transilvănean 240-249 română
2012 Cibinium, seria 2012 PRIPON, Anca Restaurarea lăzii de zestre din colecția Complexului Național Muzeal Astra Sibiu. Problematica repictărilor 250-259 română
1972 Crisia, 1972 BERCIU, I., MOGA, V. Contribuția Muzeului de Istorie din Alba-Iulia la cunoașterea culturii dacice 65-78 română
1985 Crisia, 16 ȘTIRBAN, Marcel Vasile Goldiș în cetatea Marii Uniri la 1 Decembrie 1918 333-336 română
1987 Crisia, 17 HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului faunistic din castrul roman, din sec. II-III e.n. de la Brîncovenești (jud. Mureș) 297-301 română
1995 Crisia, 25 CRĂCIUN, Cornel Cultură și reclamă în Sighișoara interbelică 207-231 română
2005 Crisia, 35 POP, Alexandru Vechi vase farmaceutice orădene în colecția de istorie a farmaciei a Muzeului Național de Istorie a Transilvaniei 155-169 română
1968 Cumidava, II BĂRBUȚĂ, Nicolae Date noi referitoare la Conferința intimă a fruntașilor Partidului Nașional Român, ținută la Sibiu în 14 iunie 1899 155- română
1968 Cumidava, II POENARU, Emil Unele principii ale Declarației de la Alba Iulia 225- română
1969 Cumidava, III CRISTEA, Marina Din Biblioteca Brukenthal: Carte veche românească 463- română
1969 Cumidava, III RĂDULESCU, Lelia Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
1971 Cumidava, V CATRINA, Constantin Arta cojocăritului în Țara Oltului 607- română
1973 Cumidava, VI POPA, Valentina Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan, MÎNDREA, Ioan Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPA, Valentina Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HĂȘFĂLEANU, Ioan Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 SANTA, Gicu Obiceiuri pastorale de pe Tîrnave 349- română
1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Lelia Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
2004 Cumidava, XXVII TEȘCULĂ, Nicolae Colecția de documente și registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) 85-98 română
2004 Cumidava, XXVII DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan, MÎRZA, Iacob Italieni la Alba Iulia în epoca principatului (1541-1691) 99-108 română
2004 Cumidava, XXVII BEȘLIU, Olga Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 109-125 română
2004 Cumidava, XXVII ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei, aflate în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara : meșterul Johann Kirchel și figurinele sale 126-136 română
2004 Cumidava, XXVII ȘCHIOPU IULIAN, Marius Biserica Sfîntul Nicolae din Făgăraș 143-152 română
2004 Cumidava, XXVII DANEȘ, Mariana O piesă textilă de secol XVIII în colecția Muzeului de Istorie Sibiu 157-160 română
2004 Cumidava, XXVII MIHAI, Adonis Considerații privind începuturile învățămîntului românesc la Sighișoara (sfîrșitul secolului al XVIII-lea și secolul al XIX-lea) 169-181 română
2004 Cumidava, XXVII MUNTEANU, Claudiu Monede antice, medievale și moderne intrate în colecția numismatică a Muzeului Brukenthal (I) 282-287 română
2004 Cumidava, XXVII IVĂNUȘ, Dan Bancnote românești din colecția Muzeului de Istorie din Sibiu 288-291 română
2004 Cumidava, XXVII DELEANU, Natalia Tablouri pandante în colecția de artă franceză a pinacotecii Brukenthal - compoziție, structură, semnificație 292-300 română
2004 Cumidava, XXVII CIOTLOȘ, Niculina Depozitatea bunurilor muzeale din Muzeul de Istorie Sighișoara 355-364 română
2005 Cumidava, XXVIII DRAGNE, Aurel Vestigii ale trecutului mănăstiresc în Țara Făgărașului 35-46 română
2005 Cumidava, XXVIII COZMA, Aurelia Viața cotidiană a Sibiului în timpul Baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803) 102-106 română
2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei MATEI, Alexandru, POP, Horea Castre romane de marș descoperite la Zalău-Dealul Lupului (jud. Sălaj) 171-180 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie PĂUCEAN, Ștefan Considerații de natură istorică și tehnico-funcțională asupra morilor plititoare. Moara plutitoare din Lucăcești, județul Maramureș, ilustrată în Muzeul Civilizației populare tradiționale Astra din Sibiu 111-119 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie BOTOȘ, Daniela Programul "Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun" la secția de științele naturii - Muzeul Județean Mureș 37-45 română
1971 File de Istorie, I PASCU, Ștefan Din trecutul istoric al orașului Bistrița .11- română
1971 File de Istorie, I KRONER, M. O filă din mișcarea muncitorească din Bistrița. Ziarul social-democrat "Die Volkswacht" 51- română
1971 File de Istorie, I DĂNILĂ, Ștefan Noi descoperiri arheologice privind problema celților din zona Bistriței 59- română
1971 File de Istorie, I WINKLER, Iudita Depozitul de monede de bronz dom sec. IC e.n. descoperit în orașul Bistrița 347- română
1972 File de Istorie, II GHIȚAN, Theodor Expulzarea populației ermenești din Bistrița cu ocazia epiodemiei de ciumă din 1712 117- română
1972 File de Istorie, II NETEA, V. Periodice literare bistrițene: I. Minerva (1891-1894) II. Revista Ilustrată (1898-1902) 183- română
1974 File de Istorie, III ZIRRA, Vlad Descoperiri celtice de la afîrșitul Latenului mijlociu în Depresiunea Bistriței 138- română
1974 File de Istorie, III ILOVAN, Vasile Casa "Ioan Zidarul" din Bistrița 190- română
1974 File de Istorie, III MATEI, Alexandru Populația orașului Bistrița între anii 1750-1775 236- română
1974 File de Istorie, III RAUS, Valentin Momente din istoria mișcării muncitorești și democratice. Un proces politic din anul 1933 la Bistrița 356- română
1976 File de Istorie, IV GHIȚAN, Teodor Un important documentr bistrițean de la 1366 134- română
1976 File de Istorie, IV GUNDISCH, Konrad Patriciatul orășenesc al Bistriței pînă la începutul secolului al XVI-lea 147- română
1976 File de Istorie, IV MATEI, Alexandru Arhiva orașului Bistrița - sursă importanță pentru cercetarea relațiilor dintre Transilvania și Moldova 452- română
1988 File de Istorie, V MARINESCU, George Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistrița 21- română
1988 File de Istorie, V RĂDULESCU, Gabriela Considerații cu privire la statului politic al Bistriței în secolele XIII-XV 38- română
1988 File de Istorie, V DĂNILĂ, Ștefan Un vechi drapel tricolor la Muzeul din Bistrița 83- română
1988 File de Istorie, V MUREȘAN, Ioan Școala medie tehnică agricolă Bistrița 217- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ARMPȘESCU, Ioana, NEGOIȚĂ, Jana Structura unei gospodării agrar-pastorale din Cîmpia Transilvaniei 362-369 română
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica BERECKI, Sandor, CIOATĂ, Daniel An Iron Age Homestead from Sîngeorgiu de Mureș, Transylvania 349- engleză
2010 Iron Age Communities in the Carpathian Basin , II, seria archaeologica KELEMEN, Imola The archaeozoological analysis of the animal bones from Sîngeorgiu de Mureș - Roman-Catholic Cemetery 383- engleză
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica MIRIȚOIU, Nicolae, RUSTOIU, Aurel Thracian warriors in Transylvania at the beginning of the Late Iron Age. The grave with chalcidian helmet from Ocna Sibiului 161-181 engleză
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie ZRINYI, Andrei Olarii din Tîrgu Mureș și produsele lor în lumina cercetării materialului rezultat din săpături 93- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie DOBRESCU, Vasile Aspecte ale activității bîncii "Mureșana" din Reghin pînă la 1818 251- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie TURZAI, Maria Publicistica militantă a lui Jozsa Bela în paginile revistei "Uj Szo" (tărgu Mureș, 1935-1936) 327- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Trei obiceiuri din Cîmpia Transilvaniei 363- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Materiale din culturile Trichterbecher și Schneckenberg la Tîrgu Mureș 377- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Descoperiri monetare imperiale romane în județul Mureș (Criș, Sovata) 379- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1973-1975) 393- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BADER, Tiberiu O veche colecție de ceramică aparținînd culturii Suciu de Sus în muzeul județean Mureș 37- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe Ceramica daco-getică în cetatea Sighișoara 89- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MOGA, Vasile Sondajul arheologic de la Blandiana (jud. Alba) 95- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie MÎRZA, Iacob Lucrări de Petre Maior în colecțiile de carte veche din Alba Iulia 255- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Afirmarea ideii de unitate nașională și de continuitate a românilor de pe Valea Mureșului și de pe Cîmpia Transilvaniei în anul 1848 273- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Despărțămîntul Reghin al Astrei 307- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POP ION, Petru Două icoane rusești pe lemn, la Reghin 679- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie GRIGORESCU, Mariana O nouă colecție în patrimoniului Muzeului județean Mureș 689- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai Noi descoperiri la Tîrgu Mureș - "Combinat" 697- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1976) 707- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie EDROIU, Nicolae Vechi forme românești de jurământ (sec. XVII) însemnate pe colecții de legi săsești tipărite și păstrate în biblioteca documentară din Sighișoara 103- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Captivitatea lui Florian Micaș la Tîrgu Mureș în anul 1848 141- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Constantin Moisil (1876-1958) și acțiunea sa pentru înfințarea unei subdirecții regionale a Arhivelor Statutului la Tîrgu Mureș 305- română
1977 Marisia, VII, seria arheologie-istorie-etnografie MARKEL, Hanni Considerații asupra repertoriului de cîntece la sașii din zona Reghin 439- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie PROTASE, Dumitru, ZRINYI, Andrei Raport preliminar asupra săpăturilor din 1977 privind perioada stăpînirii romane, efectuate de Muzeul județean Mureș 75- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Participarea grănicerilor năsăudeni la evenimentele din timpul revoluției de la 1848-1849 157- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria orașului Reghin (I) Reghinul între anii 1848-1918 277- română
1978 Marisia, VIII, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Documente și mărturii privind Unirea Transilvaniei cu România - 1 Decembrie 1918 - în zona Reghinului 359- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie URECHE, Lazăr Bursierii Fondurilor grăcicerești năsăudene în perioada existenței Districtului românesc al Năsăudului (1861-1876) 269- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie MATEI, Alexandru Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului 347- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie IANCU, Gheorghe Acțiuni ale Consiliului Dirigent în vederea reglementării exploatării gazului metan din Cîmpia Transilvaniei (1919-1920) 399- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale 555- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Lupta înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din județul Mureș, sub conducerea comuniștilor, împotriva exploatării și asupririi, pentru dreptate socială și națională, oglindită în documentele Muzeului județean Mureș 565- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Obiceiuri ale vieții de familie din Cîmpia Transilvaniei 589- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu, MERA, Eugen Descoperiri arheologice la Ibănești - Mureș 639- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Mișcarea petiționară din ținutul Năsăudului în perioada 1815-1961 245- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GRAMA, Viorel Dinamica populației Ludușului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și prima jumătate a secolului XX 301- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MIRCEA, Leon, ȘARA, Marin Din memoriile unor participanți la marele act al Unirii de la 1 Decembrie 1918 (zona Reghinului) 361- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale (Mișcarea muncitorească) 485- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Vasile Păstoritul în Cîmpia Transilvaniei 611- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Acțiunea de solidarizare a "Ligii Drepturilor Omului" cu prilejul suspendării ziarului tărgumureșan "A Vilag" (1925-1926) 725- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Cartea veche românească din secolele XVI-XVII în colecțiile Arhiepiscopiei Sibiului - Braicu Doina, Bunea V. 747- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș 757- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BALTAG, Gheorghe, HARHOIU, R., PETICĂ, Mihai Ceramica din secolele IV-V e.n. din așezarea de la Sighișoara - Dealul Viilor 51- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna Date privind breasla plugarilor din Tîrgu Mureș 69- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MIHU, Elena Cartea veche românească pe Valea Nirajului, document al continuității de viață și cultură națională 91- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie PLOEȘTEANU, Grigore Contribuții la cunoașterea vieții politice și culturale a românilor sighișoreni în epoca modernă (1848-1914) 111- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie TANCO, Teodor Organizarea Districtului românesc autonom năsăudean (1861-1976) 197- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie RETEGAN, Simion Școlile sătești din zona Bistriței la mijlocul secolului al XIX-lea 213- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Ioan Mișcări țărănești în Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul anului 1918 343- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie SZABO, Mihai Reghinul între cele două războaie mondiale. Viața culturală 449- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie POP, V. Catalogul colecției de catrințe și fote a Muzeului județean Mureș 585- română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie MERA, Eugen Contribuții documentare la istoria zonei Reghinului. Ibăneștii la 1918 643 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie GAL, Cornelia Case tărgumureșene legate de mișcarea muncitorească 673 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie LAZĂR, Valeriu Cronica Muzeului județean Mureș (1981) 707- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BLĂJAN, Mihai, CHIRILĂ, Eugen Al doilea tezaur monetar de la Blaj, sec. XVII 81-83 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. I. De la începuturi pană la sfîrșitul sec. XVI. 147-175 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MOLDOVAN, Ioan Date demografice privind orașul Tîrgu-Mureș în perioada anilor 1784-1800 177-184 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ȘARA, Marin Contribuții la cunoașterea culturii reghinene pînă la 1918 245-264 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETRA, Nicolae Prelucrarea lemnului la Reghin pe noi trepte de afirmare 357-383 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PORUMB, Marius Iacov din Rășinari, pictor al monumentelor românești din zona centrală a Transilvaniei în secolul al XVIII-lea 387-393 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie DIACONESCU, Aurelia Ceramica în suluri de lut din colecțiile complexului muzeal Mureș - argument al continuității în valea Mureșului 417-429 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie PETICĂ, Mihai, URSUȚ, Dorin Aspecte privind ridicarea topografică a așezării prefeudale de la Sighișoara - Dealul Viilor 433-438 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie BONIS, Johanna, GAL, Cornelia Mărturii inedite privind expoziția de arheologie și rznografie organizată în cadrul "Lunii Tîrgu-Mureșului" - 1936 439-441 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie OLTEAN ANA, Mariana Ediții din secolul al XVI-lea ale clasicilor greci și latini existente în colecția "Telekiana" 443-446 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie SPIELMANN, Mihai O tipărituri blăjeană mai puțin cunoascută - Johannes Dsamascenus Opera Philosophica et Theologica (1763) 451-460 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie MUNTEANU, Carmen Cărți vechi românești tipărite la Buda, existente în fondul Teleki-Bolxsi al bibliotecii județene Mureș 461-465 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie AMBRUS HEDVIG, Maria Tipărituri plantiniene din colecția Teleki Samuel 471-476 română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie ZSIGMOND, Irma Ediții aldine în colecția fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Județene Mureș 477-482 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie PETICĂ, Mihai Un nou depozit de bronzuri de la Sîngeorgiu de Mureș (județul Mureș) 33-36 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Marin, GEOROCEANU, Paul, LISOVSCHI, Claudiu Fauna din unele castre și așezări romane din Transilvania (III) Fauna din așezarea antică de la Albas Iulia (Apullum) "Stația de Salvare" (județul Alba) 91-119 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie COSTEA, Ioan Meșteșugurile și sistemul breslelor din Reghin 137-157 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. II Orașul Tîrgu-Mureș în secolul XVII 159-188 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZABO, Mihai Reghinul în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea (1849-1918) 205-226 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie FOLA, Nicolae-Victor Activitatea asociației culturale "Astra" în zona Tîrnavelor și contribuția sa la lupta pentru desăvărșirea unității naționale românești în perioada 1867-1918 285-293 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie DUȘA, Traian Trei documente istorice cu semnificații multiple în viața culturală a orașului Tîrgu-Mureș în perioada interbelică 317-325 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MELINTE, Șerban Noi considerații privind activitatea editurii "Miron Neagu" din Sighișoara 327-352 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POPTĂMAȘ, Dimitrie Două tipătituri sibiene de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea. (contribuții la bibliografia românească veche) 389-394 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLAJAN, Mihai, BOTEZATU, Dan Mormîntul de incinerație din cultura Wietenberg, descoperit la Mediaș - "Hășmaș" (jud. Sibiu) 553-555 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie ȘERBAN-CHIRA, Adrian Sighișoara - Breasla cositorarilor 587-590 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BLĂJAN, Mihai, STOICOVICI, Eugen Studiul numismatic și metalografic al monedelor antice descoperite la Alba Iulia (1969-1981) 59-74 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie AMLACHER, Eberhard, BALTAG, Gheorghe Noi contribuții la repertoriul arheologic al zonei Tîrnava Mare 171-193 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie MAN IOAN, Eugen Aspecte privind evoluția istorică a orașului Tîrgu-Mureș pîna la 1848. III. Tîrgu-Mureș sub stăpînirea habsburgică pînă la 1848 213-279 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie HANCU, Ana Revoluția de la 1848 oglindită în colecția de documente a Muzeului Județran Mureș (I) 281-288 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie BONIS, Johanna Sticlărie transilvăneană din secolele XVII-XIX în colecția Muzeului din Tîrgu-Mureș 345-364 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie GAL, Cornelia Aspecte din istoria fotografiilor din Tîrgu-Mureș 409-413 română
1994 Marisia, XXIII-XXIV, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie POP, Ioan Situația social-economică a țărănimii din Cîmpia Transilvaniei la sfîrșitul primului război mondial 443-462 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie RUSTOIU, Aurel Vase în miniatură din așezarea dacică de la Sighișoara - Wietenberg .11-20 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie HUSAR, Adrian, MAN, Nicoleta The roman rural settlement of Cristești 21-34 engleză
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Raport preliminar privind săpăturile arheologice de la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1993-1994 35-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie ARDEVAN, Radu, PETICĂ, Mihai Rarități numismatice în colecțiile Muzeului Județean Mureș 41-44 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Un monument transilvănean mai puțin cunoscut: Biserica Evanghelică din Reghin 47-58 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie DANEȘ, Mariana Două caiete inedite din secolul al XVIII-lea ale vreslei croitirilor din Sibiu 67-73 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRIGORESCU, Flora Catalogul obiectelor de farmacie din patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoata 105-125 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Viorel Frămîntări și proteste ale românilor de pe Tîrnave în contextul adunărilor naționale de la Blaj 147-150 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie GRAMA, Ana Inventare de bunuri ale bisericilor românești ortodoxe din Transilvania protopopiatul Sughișoara, 1854-1855 151-196 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie BOAR, Liviu Activitatea despărțămîntului Reghin al Astrei oglindită în documentele aflate în arhivele sibiene 283-295 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie COZMA, Aurelia Despărțămîntului Săliște al Astrei în perioada 1894-1918 297-302 română
1996 Marisia, XXV, seria arheologie-istorie FEȘTEU, Maria Consilieratele agricole din județele Tîrnava Mare și Tîrnava Mică 339-349 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DIACONESCU, Aurelia Din istoricul muzeului etnografic din Tîrgu-Mureș .7-18 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă DAVID, Doina Repere stilistice și ornamentale în țesăturile tradiționale (Exemplificare pe colecția muzeului) 51-55 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă RUSU, Livia Obiceiuri de nuntă în Cîmpia Transilvaniei 57-111 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă MIHU, Elena "Pe Mureș și pe Tîrnavă" manuscrise folclorice de la începutul secolului al IXI-lea 127-187 română
1996 Marisia, XXV-1, seria etnografie-artă populară-artă ALBU, Ioan Stilistica ornamentală a pietrelor funerare sibiene (secolele XV-XVIII) 289-325 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Eugen Muzeul etnografic, un monument de seamă al artei baroce din municipiul Tîrgu-Mureș .7-23 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie URSUȚIU, Adrian O statuetă neolitică de la Bernadea (județul Mureș) 25- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Aurelia Etnografia Cîmpiei Transilvaniei la sfîrșitul secolului al XIX-lea în consemnările prof. Dr. Ambroziu Chețianu 25-33 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie URSUȚIU, Adrian Date privind așezarea din sec. II-III de la Iernut, catinul Sf. Gheorghe. Ceramica din complexe 29- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Tipologia opaițelor romane descoprite în așezarea romană de la Cristești (județul Mureș) 47- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie DIACONESCU, Aurelia Valori de patrimoniu din Valea Mureșului Superior în muzeul etnografic Tîrgu-Mureș 53-62 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BLĂJAN, Mihai, THEISS, Wilhelm Contribuții la reconstituirea tramei stradale din Apulum 85- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BORZAN, Maria Biserica tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din secția în aer liber a muzeului etnografic din Reghin 95-113 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 123- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie GAIU, Corneliu Grupul de morminte aparținînd culturii Noua de la Comlod, jud. Bistrița-Năsăud 137- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BALTAG, Gheorghe Considerații generale privind așezarea de la Sighișoara-Albești. Noi elemente inedite în cultura materială din sec. VIII-X d.Hr. 169- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana Mărturii ale meșteșugului orologeriei aflate în patrimoniul Muzueului de Istoria Sighișoara - mecanismul actual din Turnul cu Ceas 187- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie RUS, Dorin-Ioan Table de breaslă din Reghin în colecția Muzeului Județean Mureș 193- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MERA, Elena Toponimie românească din zona Reghinului 207-213 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PANĂ, Virgil Pentru un monument național Avram Iancu la Tîrgu-Mureș 291- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Sigilii pentru decorarea ceramicii ștampilate descoperite în așezarea romană dev la Cristești 323- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Materiale arheologice descoperite la Gornești (județul Mureș) - campaniile 1992-1994 331- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Despre sigiliile breslei cizmarilor din Tîrgu-Mureș 375- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Achiziții noi în colecția Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 383- română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BORDAȘ, Maria Organizarea depozitului de arheologie al Muzeului Județean Mureș, Tîrgu-Mureș 387- română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie AMESE, Apai, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la Tîrgu-Mureș "Cetate" .9-48 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MILNAR, Zsolt Două celturi descoperite în perimetril orașului Aiud 49-53 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BONIS, Johanna Colecția lăzilor de breaslă a Muzeului de Istorie din Tîrgu Mureș 91-121 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Colecția de pantaloni din patrimoniul muzeului etnografic din Tg-Mureș 107-124 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie RUS, Dorin-Ioan Date privind breasla dogarilor din Reghinul-Săsesc 123-127 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie FANCSALY, Angela Broderii populare maghiare în colecția de textile a Muzeului etnografic Reghin 149-166 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen Valori urbane și artistice la Tîrgu-Mureș în secolul al XVIII-lea 173-215 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MARDARE, Veronica, RUS, Dorin-Ioan Obiceiuri necunoscute de căsătorie în Reghinul-Săsesc la sfîrșitul secolului al IX-lea și începutul secolului al XX-lea 219-222 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie FOLA, Nicolae-Victor Aspecte privind evoluția gimnaziului superior greco-catolic din Blaj între anii 1850-1880 263-272 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie DOBOZI, Beatrice Vizite canonice în protopopiatul ortodox român Regin (1870-1971) 273-283 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie GOTIA, Dorin Din activitatea de organizare a Astrei sibiene în anii primului război mondial 313-322 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta, POP, Vasile Colecția arheologică "Vasile Pop" 383-393 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie PETICĂ, Mihai, ZALAN, Gyorfy Cahle medievale din colecția veche a Muzeului Județean Mureș 395-403 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie MIHU, Elena Prezența cărții vechi românești pe Valea Tîrnavei Mari 405-423 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie PUIU, Sidonia Biblia sau Sfînta Scriptură în istoria cărților. Biblia de la Blaj (1795), carte de referință în cultura română 437-450 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie HANGU, Ana Medalii de botez și de casătorie în colecțiile Muzeului de Istorie Tîrgu-Mureș 459-473 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie IVĂNUȘ, Dan Învățămîntul profesional confesional în Sibiul interbelic 511-513 română
2005 Marisia, XXVIII-2, seria etnografie-artă populară-artă POP, Laura Colecția de covoare a Muzeului Județean Mureș - Secția etnografie 169-193 română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie BERECKI, Sandor A settlement belonging to the Coțofeni Culture from Ogra (Mureș County) .7- engleză
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MOLDOVAN, Emil Obiecte preistorice descoperite în preajma orașului Reghin (jud. Mureș) 25- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN, Nicoleta Ceramica ștampilată descoperită în castrul roman de la Călugăreni 113- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie GYORFI, Zalan Spade medievale din colecția Muzeului Județean Mureș 133- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LASZLO, Keve O monedă de aur din monetăria de la Baia Mare descoperită la Neaua (jud. Mureș) 141- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie FOLA MICOLAE, Victor Aspecte referitoare la evoluția instituțiilor de învățămînt arhidiecesane ale Blajului și realizarea educației în spirit național între anii 1880-1918 227- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice Căsătorii și divorțuri la românii din protopopiatul greco-catolic Reghin la sfîrșit de secol XIX 243- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie TEȘCULĂ, Nicolae Albert Ziegler la Sighișoara. Impactul primelor demonstrații aciatice la nivelul conștiinței colective 269- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie MAN IOAN, Eugen "Prefectura Veche" - monument de arhitectură barocă din Tîrgu-Mureș 361- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie ANTIHI, Adriana Despre activitatea muzeelor din Sighișoara 381- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BUCUR, Maria Colecția de cămăși bărbătești a Muzeului de Etnografie și Artă Populară Tîrgu-Mureș 45- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BERECKI, Sandor A late Bronze Age Pit discovered at Sîngeorgiu de Mureș (Mureș County) 49-55 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BOGDAN, Florin Piese de mobilier din colecția muzeului etnografic Reghin. Lăzi de zestre 75- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie NAGY, Jozsef-Gabor, REZI, Botond Rescue excavations at Chinari "Mociar" (Mureș County) 87-129 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie RUS, Dorin-Ioan Aspects from the life of saddler journey men from eighteenth-century Sibiu 99- engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MARC, Dorel Elemente privind structura habitatului și arhitectura populară în zona Tîrnavei Mici. Plastica arhitecturală și decorativă a caselor. Interferențe 111- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie BORDI ZSIGMOND, Lorand Roman Age discovreries from Tîrnăveni (Mureș County) 131-144 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie KOROSFOI, Zsolt Un complex al culturii Sîntana de Mureș - Cerneahov în curtea cetății din Tîrgu Mureș 145-160 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie GYORFI, Zalan Un pinct nou în topografia arheologică medievală a roașului Tîrgu Mure. Palatul Primăriei 185-198 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie SOOS, Zoltan Coat of arms representations on the stove tiles of the Tîrgu Mureș Medieval Franciscan Friary 199-210 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Analize arheobotanice efectuate asupra probelor provenite din situl arheologic Tîrgu Mureș "Cetate" (campania 2006) 217-224 engleză
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie ANTIHI, Adriana Pictura țărănească pe sticlă la români, din centrul Nicula dlată în patrimoniul Muzeului de Istorie Sighișoara. Exemplificarea a două teme "Adam și Eva" și "Circumciziunea" 239- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie MARC, Livia Aplicații de pedagogie muzeală la Muzeul de Etnografie și artă populară din Tîrgu-Mureș 441- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie STAICU, Ramona Colecția de Grafică Documentară a Muzeului de Istorie. Aspecte generale de conservare 457- română
2009 Marisia, XXIX , seria arheologie DUMITRESCU, Raluca Două piese de mobilier pictat de secol XIX din zona Sighișoana; studiu de caz: restaurarea piesei de tip "almerei 473- română
2010 Marisia, XXX , seria arheologie REZI, Botond The bronze hoard from Sîmbriș (Mureș County) 45-67 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie BERECKI, Sandor Two La Tene Bronze Discs rom Tărgu Mureș, Transylvania 69-75 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie PANCZEL SZILAMER, Peter Domina and Dominus from Cristești (Mureș County) 77-84 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie CIOATĂ, Daniel, CRIȘAN, Coralia, MAN, Nicoleta A new brick kiln discovered in the romam settlement from Cristești 85-94 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie LASZLO, Keve The Early Medieval Pottery fom Sîngeorgiu de Mureș-Roman Catholic Cemetery (Mureș County) 159-169 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie SOOS, Zoltan, SZILARD SANDOR, Gal Burials in the Tîrgu Mureș franciscan friary. A fourteenth Century burial with diadem 187-203 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie BENCZE, Unige Late medieval graphite ware in the Tîrgu Mureș Franciscan Friary and the study of imported pottery in Transylvania 205-212 engleză
2010 Marisia, XXX , seria arheologie CIUTĂ, Beatrice Archaeological analyses carried on macro-remains from Tîrgu-Mureș-Franciscan Friary (2007 campaign) 213-217 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BERECKI, Sandor, SZTANCSUJ SANDOR, Jozsef A copper age settlement from Tîrgu Mureș. Aspects of chronology and relations of the Ariușd Culture 49-72 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie SZILAMER PETER, Panczel The production of prismatic glass bottles in Roman Apulum 175-187 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie NYARADI, Zsolt, ZĂGREANU, Radu New data about the roman settlement from Odirheiu Secuiesc 219-271 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie SOOS, Zoltan Bronze objects from the excavation of the Tîrgu Mureș Franciscan Friary 313-337 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie ORBAN, Janos Date noi despre arhitectura Tîrgu-Mureșului la începutul secolului al XIX-lea. Construcția clădirii Apollo .9-22 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie KOVACS, Maria-Marta Inventarierea obiectelor de argintărie și de cositor în protopopiatul istoric al Tîrnavelor 27-40 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie PANĂ, Virgil Considerațiuni privind patrimoniul imobil al orașelor transilvănene în primul deceniu după Marea Unire. Situația orașului Tîrgu-Mureș 221-242 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie MAN, Eugen Cîteva edificii de interes comun în stilul național românesc la Tîrgu-Mureș din perioada interbelică 243-253 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie KOVACS, Barna, ȘANDOR, Vasile Viața economică a Municipiului Tîrgu-Mureș. Fabrica de Moilă Ardeleană "Szekely și Reti" S.A.în perioada interbelică 269-294 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie FOLA NICOLAE, Victor Evoluția economică și social-politică a orașului Tîrnăveni în perioada interbelică 295-306 română
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie CIUTĂ, Marius-Mihai A neolithic feature discovered at Alba-Iulia - Lumea Nouă .7-14 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie NEMETH, Rita Prehistoric wheel models from the collection of the Mureș County Museum 15-32 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie BERECKI, Sandor An early iron age zoomorphic clay figurine from Tîrgu Mureș 47-58 engleză
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie OTVOS KOPPANY, Bulcsu, SIDO, Katalin The analysis of the ceramic material from Glodeni. Preliminary considerations 117-125 engleză
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară BOGDAN, Florin Furcile de tors din colecția Muzeului Etnografic din Reghin 45-54 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară DOBREANU, Doina Credințe străvechi și ceremonia cununii în localitățile Subcetate, Sărmaș, Hodoșa și Gălăuș, situate pe Valea Superioară a Mureșului 71-79 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară BORZAN, Maria Muzeul Reghinean la aniversarea a 50 de ani de la înfințare 255-280 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARC, Livia Cronica activității de pedagogie muzeală a secției de etnografie și artă populară - Muzeul județean Mureș (2010-2012) 315-342 română
2013 Marisia, XXX, seria etnografie-artă populară MARICA, Valentin Portul popular săsesc din ona Reghinului - Rusu L 359-561 română
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie SUCIU, Felician Despărțămîntului "Tîrgu-Mureș" al Astrei în perioada 1913-1922 193-200 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie MAN IOAN, Eugen Camera de comerț și industrie din Tîrgu-Mureș, monument reprezentativ al artei 1900 201-207 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie PETRU LUCIA, Carmen Gyorgy Ligeti, un laureat al "Polar Music Prise" născut la Tîrnăveni 209-212 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie NISTOR IOAN, Silviu Emil Dandea un moț primar la Tîrgu-Mureș - Pană V. 321-329 engleză
2005 Marmatia, .8-1, seria arheologie FAZECAȘ GRUIA, Traian Un sceptru de os recent descoperit la Oradea - Salca "fabrica de bere" 71-80 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie RUS, Dorin Din activitatea preotului Johannes Kinn din Reghinul Săsesc (1853-1891) 49-59 română
1999 Mediaevalia Transilvanica, III-1-2 RUSU ADRIAN, Andrei Țara Făgărașului în evul mediu (secolele XIII-XVI) 157-160 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA, Adrian, SONOC, Alexandru Un lingou chinezesc de argint din fondul Dr. Eugen Worell al colecției de artă decorativă a MuzeuluI Național Brukenthal din Sibiu 51-73 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA, Adrian, SONOC, Alexandru Trei jetoane de cazinou cu inscripții chinezești din Colecția Muzeului Național Brukenthal și semnificația lor cultural-istorică 75-104 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V NATEA, Gheorghe Două pușculițe romane din Colecția Muzeului Național Brukenthal 131-134 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V FRÎNCU, Raluca Alte pușculițe medievale din Colecția Muzeului Național Brukenthal 135-143 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V TEUCEANU, Radu Opera numismatică a lui Adauctus Voigt în Biblioteca Brukenthal 145-175 română
1975 Muzeul Național, II NECULA, Marcela Ancheta psiho-sociologică la Muzeul Buikenthal privind relația muzeu-public / L'enquête psycho-sociologique effectuée au Musée de Brukenthal et concernant la relation musée-public 99-103 română
1975 Muzeul Național, II HEITEL, Radu Contribuții la problema genezei raporturilor feudale în Transilvania în lumina cercetărilor arheologice de la Alba Iulia / Contributions au problème de la genèse des rapports féodaux en Transylvanie à la lumière des recherches archéologiques d'Alba Iulia 343-351 română
1999 Muzeul Național, XI IONIȚĂ, Maria, IONIȚĂ, Ștefan Victor G. Stefănescu - arhitectul catedralei încorămării de la Alba-Iulia / Victor G. Ștefănescu - l'architecte de la Cathédrale du Couronnement de Alba Iulia 161-168 română
1979 Peuce, VII, seria patrimoniu PAUL, Iuliu Propuneri privind optimizarea unei evidențe arheologic-topografice la muzeul Brukenthal Sibiu 85-92 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie ARDEVAN, Radu Despre o gemă romană de la Gherla 183- română
2010 Pontica, XLIII OTA, Radu, TIMOFAN, Anca Capul unei statui de cult aparținînd lui Iupuiter Tronans descoperit la Apulum 251-266 română
1978 Potaissa - Studii și Comunicări, I ROTAR, Octavian Personalitatea și activitatea Dr. Ioan Rațiu reflectată în documentele arhivelor blăjene 183-189 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II POP IOAN, Aurel Considerații statistico-istorice asupra fondului documentar din arhiva orașului Bistrița între anii 1590-1601 189-194 română
2010 Restitutio, 3 COMAN-SIPEANU, Olimpia Icoane de Iernuțeni în colecția Muzeului ASTRA Sibiu. Cercetare și restaurare 48-59 română
2010 Restitutio, 3 POP, Saveta Organizarea Muzeului de Artă Sacră Reîntregirea Arhiepiscopia Ortpdoxă de Alba Iulia 143-153 română
1994 Revista Bistriței, VIII BALTAG, Gheorghe Așezarea de la Albești-Sighișoara. Elemente inedite în cultura materială din sec. IX-X 75-78 română
1994 Revista Bistriței, VIII NIEDERMAIER, Paul Dinamica evoluției orașului Bistrița în contextul căilor de comunicație 79-81 română
1994 Revista Bistriței, VIII TELCEAN, Ecaterina Însemne și embleme de breaslă din Bistrița (sec. XVII-XIX) 97-108 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII LAZĂR, Valeriu Un mormînt din faza timpurie a epocii bronzului descoperit în Cîmpia Transilvaniei 235-238 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII RUS, Dorin Evoluția meșteșugurilor din Reghin 337-346 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII SABĂU, Nicolae Pictura bisericii ortodoxe de lemn "Sf. Arhanghel Mihail" din Tîrgu Mureș 363-384 română
2000 Revista Bistriței, XIV RUS, Dorin Din activitatea Sociertății de plutărit din Reghinul-săsesc 1853-1908 91-95 română
2000 Revista Bistriței, XIV MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Materiale preistorice de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - III 337-354 română
2000 Revista Bistriței, XIV SALONTAI, Sanda Despre arhitectura unui monumenr dispărut. Conventul domican din Bistrița 409-417 română
2001 Revista Bistriței, XV MOLNAR, Zsolt, PETICĂ, Mihai Așezarea preistorică de la TÎrgu-Mureș "Cetate" - II .7-20 română
2001 Revista Bistriței, XV VAIDA, Lucian Materiale La Tene inedite păstrate în muzeul din Bistrița 54-59 română
2001 Revista Bistriței, XV MIZGAN, Vasile Cahle cu cavaler în turnir descoperite la Bistrița 126-140 română
2001 Revista Bistriței, XV RUS, Dorin Statutul de la 1728 al breslei cozmarilor din Reghinul-Săsesc 141-148 română
2002 Revista Bistriței, XVI TAKAR, Zsuzanna Fenomenul prostituției în Tîrgu-Mureș între anii 1926-1932 323-327 română
2002 Revista Bistriței, XVI CRĂCIUN, Cornel Reclama în presa românească interbelică din Mediaș "Oferta germană" 329-338 română
2002 Revista Bistriței, XVI ONOFREI, Adrian Orașul Bistrița în timpul administrației militare societice (13 octombrie 1944 - 13 martie 1945). Mărturii documentare 355-376 română
2003 Revista Bistriței, XVII GAVRILĂ, Gheorghe, TEȘCULĂ, Nicolae Marea adunare națională de la Blaj din 3/15 mai 1848 într-o descriere inedită a unui memorialist sighișorean 201-206 română
2003 Revista Bistriței, XVII ADONIS, Mihai Unele aspecte privind nivelul reclamei economice la Sighișoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 217-233 română
2004 Revista Bistriței, XVIII BALTAG, Gheorghe Așezări și tipuri de locuințe din bazinul Tîrnavei Mari între sec. III-X d. Hr. 139-193 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ANTIHI, Adriana Mărturii ale breslei stănarilor aflate în patrimoniul Muzeului de istorie Sighișoara 209-215 română
2004 Revista Bistriței, XVIII RUS, Dorin Jurnalul predicatorului Gustav Friederich Kinn din timpul epidemiei de holeră din Reghinul-Săsesc din anul 1873 325-329 română
2005 Revista Bistriței, XIX COVACI MARIA, Diana Relații interconfesionale reflectate în documentele protopopiatelor ortodox și greco-catolic Regin în cea de-a doua jumătate a secolului XIX 217-225 română
2005 Revista Bistriței, XIX TEȘCULĂ, Nicolae Presa săsească sighișoreană 1869-1900 231-247 română
2005 Revista Bistriței, XIX BOCA STÎNGACIU, Anca Forestiera Feltrinelli Sibiu, importantă societate cu participare italiană din industria forestieră românească (1919-1939) 257-262 română
2005 Revista Bistriței, XIX ONOFREIU, Adrian Refugiați cehi la Bistrița în anul 1939 275-283 română
2006 Revista Bistriței, XX MOLDOVAN, Emil Materiale aparținînd culturii Coțofeni descoperite la Reghin-Iernuțeni (jud. Mureș) 51-69 română
2006 Revista Bistriței, XX RUS, Dorin Die Sammlungen des Sachsisch-Regener Evangelischen Gymnasiums (1865-1915) (1) 283-292 germană
2006 Revista Bistriței, XX PANĂ, Virgil Contribuții la cunoașterea emigrației sașilor reghineni în perioada anilor 1944-1964 - Rus D. 374-375 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 BELDIMAN, Corneliu, GLOGOR, Mihai, SZTANCS, Diana-Maria Contribuții la studiul industriei preistorice a materialelor dure animale din Transilvania: descoperirile neo-eneolitice de la Alba Iulia "Lumea Nouă", jud. Alba .7-30 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1 BELDIMAN, Corneliu, SZTANCS, Diana-Maria Date noi privind industria preistorică a materiilor dure animale descoperită în așezarea neo-eneolitică de la Miercurea Sibiului "Petriș", jud. Sibiu 31-42 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 BALINT, Nicolae Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului - Rus Dorin 236-236 română
2008 Revista Bistriței, XXII COCIȘ, Sorin, MAN, Nicoleta Fibule romane din colecțiile Muzeului Județean Mureș 85-93 română
2008 Revista Bistriței, XXII BUTA MIRCEA, Gelu Bistrița medievală sub influența Reformei 253-259 română
2009 Revista Bistriței, XXIII UILĂCAN, Iosif Biserica românească din Bistrtița - 1792 125-134 română
2006 Sarea, Timpul și Omul CIUNTU, Viorel Scurtă caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora și fauna - Geologia 28-29 română
2006 Sarea, Timpul și Omul PASCU, Mariana Scurtă caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora și fauna - Fauna 28-29 română
2006 Sarea, Timpul și Omul VONICA, Ghizela Scurtă caracterizare a zonei Ocna Sibiului. Geologia, flora și fauna - Flora 28-29 română
2006 Sarea, Timpul și Omul ȘERBĂNESCU, Olga Monografia orașului Ocna-Sibiului 137-141 română
1968 Sargetia, V ANGHEL, Gheorghe Date noi în legătură cu apeductele medievale de la Alba Iulia 155- română
1979 Sargetia, XIV BLĂJAN, Mihai, GEOROCEANU, Paul, STOICOVICI, Eugen Contribuții la cunoașterea vieții economice a populației hallstattiene din zona Mediaș (jud. Sibiu) 35-44 română
1979 Sargetia, XIV MÎRZA, Iacob Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 329-342 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 LASCU, Horea Documente sibiene despre răscoala lui Horea 383-389 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia Centenarul răscoalei lui Horea, Cloșca și Crișan în presa românească sibiană 415-421 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 CRIȘAN, Vasile Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) 661-667 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 BASARAB, Maria Gravorii în lemn de la Blaj (1770-1830) - Tatai-Baltă Cornel 952-954 română
1994 Sargetia, XXV, seria 1992-1994 IONESCU, Doina Secvența din arta plastică blăjeană - Tatai-Baltă Cornel 960-963 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 CRIȘAN, Eugenia, CRIȘAN, Vasile Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic 105-121 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 LAZĂR, Ioachim Procesele de la tribunalul din Alba Iulia intentate romanilor din anul 1896 201-216 română
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 IVĂNUȘ, Dan Reuniunea culturală națională a mesriașilor români din Sibiu 217-224 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 ȚIPLIC IOAN, Marian Breslele armurierilor din Sibiu, Cluj și Brașov - Rolul lor în apărarea Tramsilvaniei de Sud. 1. Breslele armurierilor din Sibiu și funcția lor militară 487-498 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 POPESCU, Elena Cîteva considerații privind colecția de icoane pe lemn a Muzeului Brukenthal 499-503 română
1996 Sargetia, XXVI-1, seria 1995-1996 TAKACS, Matilda Medalii transilvănene emise în timpul Mariei Tereza în patrimoniul Muzeului de Istorie Aiud 567-576 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 GLIGOR, Adrian, INEL, Constantin Scurte considerații asupra unui vîrf de lance Hallstattian descoperit la Ocna Mureș (jud. Alba) 149-157 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 PETICĂ, Mihai, ZRINYI, Andrei Obiecte de os în colecțiile Muzeului Județean Mureș 363-376 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 DÎRJA, Ileana Manuscrise și tipărituri kollariene în colecția bibliotecii naționale a României filiala "Batthyaneum" din Alba Iulia 649-686 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 ANDRIȚOIU, Ioan, RUSTOIU, Aurel Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică 881-882 română
1998 Sargetia, XXVII-2, seria 1997-1998 IVĂNUȘ, Dan Presa românească sibiană în perioada interbelică 539-549 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 GLIGOR, Adrian, GLIGOR, Mihai Industria materiilor dure animale reflectată în colecția arheologică a Muzeului de Istorie din Aiud 73-95 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 SCROBOTĂ, Paul, ȚUȚUIANU, Costin-Daniel Spade medievale din colecția Muzeului de Istorie Aiud 255-262 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 PETROV, Gheorghe Vechea biserică românească din Lopadea Veche, jud. Alba - Studiu preliminar de cercetare arheologică 263-275 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 MUREȘAN, Valentin Autoportrete ale unor pictori germani și austrieci din secolul XVII-XVIII în colecția Muzeului Brukenthal 429-435 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 MESEA, Iulia Document și sensibilitate. Transilvania secolului al XIX-lea în reprezentări de pictură și grafică din Colecția Muzeului Brukenthal 465-476 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-1, seria 1999-2000 DANCEA, Carmen-Mihaela, ȘERBĂNESCU, Olga O carte românească veche: Minologhion, Blaj, 1781. Conservare, restaurare. Valorificare 521-525 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 STAN, Constantin Adunarea națională de la Blaj, din 3/5 mai 1848, în conștința poporului român la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 33-43 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 TĂTAR, Octavian Lupte dintre insurgenții maghiari și trupele imperiale în zona Sibiului (ianuarie-februarie 1849) 73-80 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 HANCU, Ana Două circulare de la 1848 trimise protopopului Eliae Farago de către consorțiul episcopesc - Blaj 81-84 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 JOSAN, Nicolae Asediul Cetății Alba Iulia la 1848-1849 după documente din arhiva de război din Viena 85-90 română
2002 Sargetia, XXVIII-XXIX-2, seria 1999-2000 IVĂNUȘ, Dan Învățămîntul primar confesional ca formă de instrucție și educație în Sibiul interbelic 549-554 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 CIUTĂ, Marius, DAISA, Beatrice Contribuții la reconstotuirea paleomediului comunităților Vinca din bazinul mijlociu al Muresului. Considerații asupra unor noi amprente vegetale descoperite în situl de la Limba - Vărăria 51-59 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MIRCEA, Gabriela, MIRCEA, Ioan Atmosfera locală din timpul răscoalei lui Horea, reflectată de o scrisoare redactată la Alba Iulia în 15 februarie 1785 311-317 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MIRCEA, Gabriela, MIRCEA, Ioan Preliminarii ale răscoalei lui Horea, relevate de un raport, din 25 septembrie 1984, al lui Tiron Dragoș, arhidiaconul greco-catolic al Alba Iuliei 355-360 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MESEA, Iulia Un atentat la integritatea colecției Bruckental 683-689 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DAN DORIN, Ovidiu, DAN IULIA, Ramona Contribuții la cunoașterea fotografului albaiulian Arthur Bach (1894-1979) și a creației sale 705-707 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MAIOR, Carmina Icoane pictate pe tablă în Mărginimea Sibiului 709-712 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 FLEȘERU, Anca Ebeniști sibieni în secolului al XVIII-lea 713-721 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 COZA, Mihaela, TAKACS, Matilda Reprezentanți ai culturii maghiare în colecția medalistică aiudeană 729-732 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 ȘERBĂNESCU, Olga Tipografi din secolul al XVI-lea în Biblioteca Muzeului Brukenthal din Sibiu - Gaspar Heltai 739-756 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 DELEANU, Natalia Accente ale spiritului enciclopedic francez în colecția Brukenthal 757-766 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 ITTU, Gudrun-Liane Muzeul Brukemthal în prima jumătate a secolului XX. De la modelul central-european la "Muzeul Național Săsesc" 789-794 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 MAIOR, Carmina Inventarul bisericii din sat, reflectarea atașamentului țăranului din Mărginimea Sibiului pentru religie și cultură (studiu monografic în satul Galeș) 891-896 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 BAN, Minidora Medicamente de origine minerală în colecția Muzeul de Istorie a Farmaciei din Sibiu 899-902 română
2002 Sargetia, XXX, seria 2001-2002 POPESCU, Cornel Un secol și jumătate de preparare, conservare și restaurare la Muzeul de Istorie naturală din Sibiu 923-929 română
2003 Sargetia, XXXI GLOGOR, Mihai O figurină antropomorfă aparținând culturii Petrești de la Alba Iulia – Lumea Nouă 51-60 română
2003 Sargetia, XXXI DRÎMBĂREAN, Matei, RUSTOIU, Gabriel O Villa Suburbana de la Apulum 241-251 română
2003 Sargetia, XXXI PÎRV, Viorica Cîteva probleme legate de conservarea pieselor muzeale. Măsuri luate pentru îmbunătățirea microclimatului la Muzeul Unirii Alba Iulia 393-399 română
2004 Sargetia, XXXII RUS DORIN, Ioan Handwerkszeichen von Agnetheln (I) 19-30 germană
2004 Sargetia, XXXII DANEȘ, Mariana Un cordovan în breasla pielarilor din Sibiu 31-38 română
2005 Sargetia, XXXIII BERECKI, Sándor, DAROCZI-SZABO, Laszlo, DAROCZI-SZABO-MARTA Archaeozoological Finds from Ernei – “Quarry”. 121-130 engleză
2005 Sargetia, XXXIII OTA, Radu Date noi privind cultul lui Aesculapius la Apulum 197-203 română
2005 Sargetia, XXXIII TIMOFAN, Anca Un fascinum descoperit în Colonia Aurelia Apulensis.Oculus malignus rolul apotropaic al amuletelor falice 205-215 română
2005 Sargetia, XXXIII OTA, Radu O statuetă a Venerei aflată la Apulum 217-222 română
2006 Sargetia, XXXIV IVĂNUȘ, Dan Sigilii și ștampile de vecinătăți sibiene. 63-68 română
2006 Sargetia, XXXIV RUS, Dorin-Ioan Distrugerea Reghinului în noiembrie 1848 123-136 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI CHIRIAC, Mihai Scurte considerații asupra monumentelor funerare din Bazinul Tîrnavelor în epoca romană 151-168 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI DAN, Ivănuș Cîteva considerații asupra colecției de sigilii a Muzeului Brukenthal – Muzeul de Istorie din Sibiu 336-349 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI ANGHEL, Gheorghe Asediul fortificației din Alba Iulia în timpul Revoluției de la 1848-1849 357-396 română
2008 Sargetia, XXXV-XXXVI IVĂNUȘ, Dan Matrițe pentru medalii din colecția Muzeului de Istorie Sibiu – Casa Altemberger. 853-857 română
2011 Sargetia, XXXVIII, seria II AGATA, Chifor Alegorii sacre în arta baroca oradeana 231-245 română
2012 Sargetia, XXXIX, seria III TATAI-BALTĂ, Cornel Caracterul militant al artei plastice blăjene 451-460 română
2013 Sargetia, XL, seria IV BEȘLIU MUNTEANU, Petre Ceramica nesmălțuită descoperită în Sibiu, strada Nicolae Bălcescu )săpătură arheologică de salvare) 259- română
2013 Sargetia, XL, seria IV IVĂNUȘ NICUȘOR, Dănuț Bancnote germane interbelice din colecția Muzeului Brukenthal - Muzeul de Istorie Casa Altemberger din Sibiu 413- română
2013 Sargetia, XL, seria IV BOGDAN, Luminița, PETCU, Velinca Restaurarea unui Molitvenic tipărit la Blaj, în anul 1784 555- română
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 BABOS, Krisztina, SANDOR, Attila Koltesbiologicai megfigyelesek a Mezo-Mehesi gemtelepen 681-698 maghiară
1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria 1998-1999 PAUL, Gabriela, ȘTIRBAN, Sofia Restaurarea unui manuscris aparținînd Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia 721-724 română
2011 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVII-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin Un document inedit din arhiva Muzeului Etnografic "Anton Badea" Reghin. Addenda la istoria militarilor Reghinului 41- română
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-I, seria arheologie LASCU, Ilie A pit with depositions of cups from the first period of the Iron Age from Alba Iulia 135-148 engleză
2012 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVIII-II, seria istorie-etnografie-artă BOGDAN, Florin, BOGDAN, Simona-Loredana Podoabe din colecția Muzeului Etnografic Reghin 85-88 română
2010 Studii de Preistorie, 7 OPRIȘ, Vasile Așezarea neolitică și eneolitică de la Alba Iulia-Lumea Nouă în lumina noilor cercetări - Gligor Mihai 214-215 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I RUSU, Livia Icoane de Nicula în colecția Muzeului Etnografic Reghin 58-67 română
1996 Studii și Cercetări Etnoculturale, I BUTA, Mircea, PUPEZA, Magda Asistența medicală în ținutul Bistriței și Năsăuduli pînă la începutul secolului al XVI-lea 240-244 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II HUSAR, Alexandru Academicienii Năsăudului .11-19 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II SENI, Ioan Academicienii Năsăudului și Astra 20-23 română
2001 Studii și Cercetări Etnoculturale, II PLEȘ, Gheorghe Năsăudul academicienilor și fascinantul spirit cărturăresc 24-29 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII RUSU, Livia Broderii tradiționale pe textile de interior Săsești din zona Reghinului 155-165 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII BORZAN, Maria Organizarea interiorului tradițional românesc la Muzeul Etnografic Reghin 177-184 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII BUMB, Emilia Cîntecele cununii în Țara Năsăudului 185-201 română
2002 Studii și Cercetări Etnoculturale, VII PRAHASE, Mircea Din nou despre podurile și punțile de lemn din zona Năsăudului 283-331 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII ILIEȘIU, Iustin Năsăud .9-11 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII NAGHIU, Iosif Nicolae Iorga și Năsăudul .12-15 română
2003 Studii și Cercetări Etnoculturale, VIII PRAHASE, Mircea Toponimicele localităților componente regimentului grăniceresc năsăudean 221-272 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX NAGHIU, Iosif Muzeul Năsăudului 29-30 română
2004 Studii și Cercetări Etnoculturale, IX SENI, Ioan Contribuții năsăudene la prima ebciclopedie românească (Sibiu - 1904) 71-87 română
1956 Studii și Comunicări, 5 IONESCU, Teodor Problema identificării tablourilor din Galeria Brukenthal română
1956 Studii și Comunicări, 5 TARANGUL, Tinca Contribuții la bibliografia pinacotecii Muzeului Brukenthal română
1956 Studii și Comunicări, 6 DUNĂRE, Nicolae Specificul etnografic al Cîmpiei Ardealului română
1956 Studii și Comunicări, 7 JUGĂREANU, Veturia Crîmpeie de cultură din secolul al XV-lea, oglindite în colecția de incunabule a bibliotecii Brukentthal din Sibiu română
1965 Studii și Comunicări, 12 ȚEPOSU, Lucia Colecția de geme a Muzeului Btukenthal din Sibiu 83- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria Cănile de cositor din colecția Muzeului Bruchental 143- română
1965 Studii și Comunicări, 12 HENEGARIU-HALDNER, Anamaria O importantă lucrare din epoca renașterii în colecția de cositoare a Muzeului Brukenthal 267- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .7- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina O casulă venețiană la Muzeul Brukenthal - importantă operă de artă din sec. XV-XVI 15- română
1967 Studii și Comunicări, 13 IONESCU, Teodor Renașterea germană în galeria Brukenthal 51- română
1967 Studii și Comunicări, 13 TARANGUL, Tinca Patru gravuri de Albrecht Durer la Muzeul Brukenthal 57- română
1967 Studii și Comunicări, 13 HOFFMANN, Herbert Contribuții la istoricul centrului ceramic Agnita 73- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae Activitatea cultural-științifică din Muzeul Brukenthal, cu specială privire asupra cercetărilor arheologice 123- română
1967 Studii și Comunicări, 13 LUPU, Nicolae, MUREȘAN, Alexe Sondajul arheologic de la "Pîrîul Hotarului" (Sighișoara) 175- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Thomas O colecție de documente ale breslei pielarilor din Siviu, donată Muzeului Brukenthal 209- română
1967 Studii și Comunicări, 13 NAGLER, Doina Colecția de lazi de breaslă a Muzeului Brukenthal 212- română
1967 Studii și Comunicări, 13 DOLTU, Ioan Contribuții la cunoașterea organizării și dezvoltării zonelor verzi sibiene 221- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia Identificarea unor noi incunabule în Biblioteca Muzeului Brukenthal 263- română
1967 Studii și Comunicări, 13 JUGĂREANU, Veturia Cărți prețioase din secolul XVI în Biblioteca Muzeului Brukenthal 285- română
1967 Studii și Comunicări, 13 PAUL, Iuliu Cu privire la organizarea și planificarea activității la Secția de istorie a Muzeului Brukenthal 341- română
1967 Studii și Comunicări, 13 CRISTEA, Marina Activitatea Muzeului Brukenthak în publicații și presă 347- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie BICHIR, Gheorghe Așezări dacice în Țara Oltului 123- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NUSSBACHER, Gernot Documente și știri documentare privind meșteșugurile din Sighișoara în secolul al XV-lea 225- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie NAGLER, Doina Breasla blănarilor din Sibiu în cursul secolelor XIV-XVIII 243- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie LUPU, Nicolae Descoperiri de monede antice în jurul Sibiului 285- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie POP, Constantin Un Lar angusticlavius în Muzeul Brukenthal 299- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie JUGĂREANU, Veturia Tipografi și tipografii sibiene (sec. XV-XVI) 309- română
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie PAUL, Iuliu Contribuția cercetărilor arheologice și istorice efectuate de Muzeul Brukenthal la elucidarea unor probleme privind istoria României 353- română
1974 Studii și Comunicări, 18, seria arheologie-istorie MÎRZA, Iacob Două scrisori despre Sibiul anului 1786 197- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie PASCU, Constantin Trei tipărituri românești vechi, inedite, existente în Biblioteca Muzeului Brukenthal 109- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie RACOVIȚAN, Mihai Avram Iancu în calendarele românești sibiene 137- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie ABRUDAN, Paul "Reuniunea sodalilor români din Sibiu" - prima asociație profesională a munictorilor din Transilvania 157- română
1975 Studii și Comunicări, 19, seria arheologie-istorie CIOBANU, V., GOȚIA, D. Despre situația economică și lupta antifascistă a maselor populare din jud. Sibiu (1939-1943) 173- română
1977 Studii și Comunicări, II, seria etnografie-istorie LAZAROVICI, Gheorghe Sfîrșitul Culturii Vinca-Turdaș în Cîmpia Transilvaniei 211-230 română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie SCUTEA, Simion Studii și Comunicări - Cuvînt înainte .9- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie STOIA, Mircea Documente refertitoare la sprijinul material și bănesc acordat de românii transilvăneni și bănpțeni în timpul războiului de independență 141- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie RACOVIȚAN, Mihai Documente sibiene referitoare la intensificarea luptei social-politice a românilor transilvăneni la începutul secolului al XX-lea 177- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GHIBU, Adriana Mărturii din arhivele sibiene despre lupta românilor din Transilvania în perioada primului război mondial pentru realizarea statului național unitar român 203- română
1977 Studii și Comunicări, 20, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Studiile și articolele de istorie, etnografie și artă apărute în revista Muzeului Brukenthal "Studii și Comunicări" Nr. 1-19 341- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CIOBANU, Vasile, RACOVIȚAN, Mihai Meșteșul textil în zona Sibiului de la breaslă la producția de fabrică 167- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie CERCHEZ, Claudia Cîteva considerații privind activitatea cadrelor didactice din ținutul Sibiului în lupta pentru realizarea unității naționale a României 229- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie GIURA, Lucian Gazul metan și dezvoltarea economică a orașului Mediaș 1818-1944 237- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BĂLUȚĂ, Cloșca Materiale tegulare din figlinele particulare de la Apulum 273- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie ROMAN, Elena Arme și armuri în colecțiile Muzeului Brukenthal I. 291- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BERTALAN, Karin Tîmplărie artistică siniană (1750-1850) 311- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie MÎRZA, Iacob Ediții Elzevier în Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (Catalog) 325- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie BAN, Gheorghe Aspecte privind problematica activității de conservare din Muzeul Brukenthal 343- română
1981 Studii și Comunicări, 21, seria istorie-arheologie PAUL, Dan Cîteva probleme ridicate de restaurarea a două pistoale din colecția de arme a Muzeului Brukenthal 359- română
1965 Studii și Materiale, I KOHL, Ștefan, KONYA, Istvan Observații sincronice ornitologice pe de-a lungul Mureșului între Reghin și Tîrgu-Mureș 19- română
1965 Studii și Materiale, I ZRINYI, A. Însemnări arheologice pe marginea a două morminte găsite în scimitul scitic din Cristești 27- română
1965 Studii și Materiale, I GAAL, C. Primele sărbători ale zilei de 1 Mai la Tărgu-Mureș 53- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Herman, KONYA, Istvan Noi fosile de rinocer lînos (Coelodonta antiquitatis Blumenbach) din cuaternarul Văii Tîrnavei Mici .11- română
1967 Studii și Materiale, II KIS, Bela, KONYA, Istvan Contribuții la cunoașterea ortopterelor din împrejurimile orașului Tîrgu Mureș 23- română
1967 Studii și Materiale, II KOHL, Ștefan Studii ornitocenologice în apropierea Reghinului 29- română
1967 Studii și Materiale, II FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Ororhei 53- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Materiale în legătură cu cultul lui Mitra în Muzeul din Tîrgu Mureș 63- română
1967 Studii și Materiale, II ZRINYI, Andrei Două gutti-biberoane romane din ceramică în colecțiile Muzeului din Tîrgu Mureș 73- română
1967 Studii și Materiale, II BOGDAN, Alexandru Date noi privind ansambul cetății din Tîrgu Mureș 79- română
1967 Studii și Materiale, II DANKANITS, Adam Începuturile urbanizării Tîrgu Mureșului 91- română
1967 Studii și Materiale, II RANCA, Ioan Frămîntări orășenești în Tîrgu Mureș în timpul răscoalei lui Horea 109- română
1967 Studii și Materiale, II DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Greva muncitorilor constructori din Tîrgu Mureș din aprilie-mai 1906 135- română
1967 Studii și Materiale, II GAL, Cornelia Greva muncitorilor lemnari din Tîrgu Mureș din anul 1911 147- română
1967 Studii și Materiale, II FUCHS, Simion Primele gazete muncitorești din Tîrgu Mureș 155- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KIS, Bela, KONYA, Istvan Ortopterele din Cîmpia Transilvania 15- română
1972 Studii și Materiale, III-IV ANTAL, Vasile, SZOMBATH, Zoltan Observații ornitologice de-a lungul Mureșului între Tg.-Mureș și Pecica (jud. Arad) 27- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KOHL, Ștefan Observații sincronice ornitologice pe rîul Mureș 43- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KISS, Botond Contribuții la cunoașterea ornitofaunei din Valea Tîrnavei Mici în apropierea localității Sîngeorgiu de Pădure 73- română
1972 Studii și Materiale, III-IV KELEMEN, Attila Studiul ornitocenologic al cimitirului reformat din Tg.-Mureș 85- română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Ioan Situația populației din districtul năsăudean înainte de militarizare (1700-1762) 223- română
1972 Studii și Materiale, III-IV BAUER, Alexandru Două monumente de arhitectură regioasă românească din Tărhu-Mureș de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea 231- română
1972 Studii și Materiale, III-IV POP, Vasile Un document din 1948 găsit la Bandul de Cîmpie 279- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GAL, Cornelia Greva muncitorilor constructori tîrgumureșeni din anul 1903 349- română
1972 Studii și Materiale, III-IV HORVATH, Emil Din conținutul primelor ziare muncitorești tîrgumureșeni 369- română
1972 Studii și Materiale, III-IV FUCHS, Simion Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș și Valea Mureșului la lupta pentru Crearea Partidului Comunist din România (1918-1921) 453- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DEZSI, Iosif, SZABO, Nicolae Participarea muncitorimii din Tg.-Mureș la greva generală din octombrie 1920 473- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Francisc, GRUN, Magda Momente din mișcarea pentru amnistie în orașul Tîrgu-Mureș și Valea Mureșului (1924-1928) 487- română
1972 Studii și Materiale, III-IV GRUN, Magda Acțiuni de solidaritate a muncotorilor tîrgumureșeni în timpul procesului de la Cluj din anul 1928 511- română
1972 Studii și Materiale, III-IV DRAGOMAN, Paul Expoziția permanentă de Istorie a Muzeului Județean din Tîrgu-Mureș 593- română
1993 Tibiscum, VIII, seria etnografie-istorie LUMPERDEAN, Ioan Aspecte privind vocabularul social-economic și politic în zona de graniță năsăudeană 205-215 română
2000 Tibiscum, X, seria etnografie-istorie PINTER ZENO, Karl Reprezentări ale unor piese de armament și echipament militar medieval pe altarul pictat al bisericii evanghelice (Sf. Margareta) din Mediaș 315-321 română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Muzeul Brukenthal - Sibiu 287-288 română
2004 Tratat de Etnomuzeologie, II BUCUR, Corneliu Vernisajul expoziției de bază a muzeului etnografic din Reghin 293-295 română