Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 14 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2005 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XIX DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Un portret al lui Carol I de C.P. de Szathmary Patrimoniu bucureştean 223-225 română
1977 Cercetări istorice, VIII CORIVAN, N (autor) Proclamarea independenței României și atitudinea marilor puteri III. Istorie politică şi social-economică 325-343 română
1977 Cercetări istorice, VIII SIBECHI, Gh. (autor) Dorobanți ieșeni și vasluieni în războiul pentru cucerirea independenței României III. Istorie politică şi social-economică 345-367 română
1978 Cercetări Numismatice, I SĂRARU, Ecaterina (autor), TRACHE, Maria (autor) Două decorații străine – mărturii ale eroismului trupelor române la Plevna/ Deux décorations étrangères témoignages de l’héroïsme de l’armée roumaine á Plevna Medalistică (Science des Médailles) 102-105 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ANDRIȚOIU, Vasile (autor) Veteranul Gheorghe Largeanu-Braia, erou al războiului pentru făurirea statului național unitar român VII. Documentar 499-502 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII POPESCU, Florina (autor) Vasile Alecsandri și războiul de independență II. Documentar 367-372 română
1978 Muzeul Național, IV Prof. Dr., MACIU, Vasile (autor) Tratativele pentru încheierea convenției româno-ruse din 4/16 aprilie 1877 / 17-23 română
1978 Muzeul Național, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) România la Centenarul dobîndirii independenței sale de stat / La Roumanie au Centenaire de son indépendance d'état 57-67 română
1978 Muzeul Național, IV acad., BERINDEI, Dan (autor) Cucerirea independenței reflectată în corespondența vremii / La conquête de l'indépendance reflétée dans la correspondance de l'époque 211-214 română
1978 Muzeul Național, IV PETRESCU, Nicolae (autor) Fapte de vitejie ale marinarilor români în războiul pentru cucerirea independenței României / Des épreuves de bravoure des marins roumains dans la guerre pour la conquête de l'indépendance de la Roumanie 215-223 română
1978 Muzeul Național, IV prof. univ. dr., CIOBOTEA, Dinica (autor) Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance 319-323 română
1978 Muzeul Național, IV POP, Romul (autor) Participarea Maramureșului la evenimentele anului 1877 / La participation du Maramureș aux événements de l'année 1877 413-415 română
1978 Muzeul Național, IV POPOVICI, Victoria (autor) Corespondența lui Spiru Haret cu G. Coșbuc și M. Sadoveanu privind promovarea literaturii patriotice dedicate anului 1877 / 583-589 română
1978 Muzeul Național, IV CAZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain 599-602 română