Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 34 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X BULEI, Dumitra (autor) George Enescu și concertele sale la Tîrgoviște 210-213 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie VASILIU, George (autor) Contribuții la cunoașterea numărului de vertebre la Salmo trutta fario L. (Pisces, Salmonidae) din bazinul râului Dîmbovița ŞTIINŢELE NATURII 167-169 română
2010 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 2, seria arheologie ILIE, Ana (autor), NEAGA, Iulia (autor) Cîteva date despre o posibilă producție matalurgică în Tell-ul de la Geangoești 79-97 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ILIE, Ana (autor) Parure en terre cuite de la culture Gumelnița des sites du department de Dîmbovița (Roumanie) 119-132 franceză
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII FRÎNCULEASA, Mădălina (autor), ILIE, Ana (autor), MECU, Laurențiu (autor) Topoare preistorice din cadrul Complexului Național Muzeal "Curtea Domnească" Tîrgoviște (I) 29-47 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X BONDOC, Dumitru (autor) Un tipar ceramic din castrul de la Răcari 89-97 română
1982 Cercetări Arheologice, V CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Aspecte ale cercetării arheologice privind începuturile urbane ale Târgoviștei 225-233 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Vechi etape de locuire medievală în zona ansambulului Stelea din Tîrgoviște 225-230 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor), DIACONESCU, P. (autor), MIHĂESCU, G. (autor) Cercetările arheologice efectuate în anii 1982 și 1983 la ansamblul Stelea din Tîrgoviște 113-126 română (rezumat în franceză)
2010 Cercetări Arheologice, XVII DUMITRU, Florin (autor), ILIE, Ana (autor) La plastique anthopomorphe Gumelnița du site de Morteni, department de Dâmbovița 21-34 franceză (rezumat în română)
1980 Cercetări Numismatice, III STANCU, Paraschiva (autor), TROHANI, George (autor) Un tezaur monetar de la sfârșitul secolului al XVIII-lea descoperit în comuna Dobra, jud. Dâmbovița/ Un trésor monétaire de la fin du XVIIIème siècle découvert à Dobra, dép. de Dâmbovița / A late 18th century coin hoard found in Dobra commune, Dâmbovița county. Numismatică (Numismatique, Numismatics) 117-120 română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV VULPE, Alexandru (autor) Tezaurul de la Perșinari. O nouă prezentare 263-301 română
1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia (autor), MORARU, Olivia (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEACȘU MARIA, Claudia (autor) Săptămîna "Să știi mai multe, să fii mai bun" la muzeele cu specific aristic din Tîrgoviște 28-35 română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie NEACȘU MARIA, Claudia (autor) Portretul în expoziția muzeului de artă din Tîrgoviște 113-126 română
1983 Hierasus, V FRUCHTER, Eugen (autor), MIHAILESCU, Gabriel (autor) Alte personalități ale culturii botoșănene la Tîrgoviște 537- română
1983 Hierasus, V IONESCU, Cleopatra (autor) Tipărituri moldovenești aflate pe teritoriul județului Dîmbovița 619- română
1983 Hierasus, V GHENCIULESCU, Ileana (autor) Explozia demografică a orașelor dîmbovițene în anii socialismului - expresie a ridicării nivelului de trai 635- română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 ILIE, Ana (autor), MIHĂILESCU, Gabriel (autor) Tell-ul gumelnițean de la Geangoești (com. Dragomirești, jud. Dîmbovița) 71-80 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 PĂUN, Andreea (autor) Cultura Gumelnița în Muntenia. Stadiul actual al cercetărilor pe teritoriul județului Dîmbovița 81-94 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva (autor) Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII MATEI, Dan (autor) Die romischen Kastelle aus Dakien nach dem aurelianischen Ruckzug und der Fall Răcari I. Arheologie 77-91 germană
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie FRUCHTER, Eugen (autor), MIHĂESCU, Gabriel (autor) Cărturari transilvăneni participanți la ședințele cercului academic tîrgoviștean de la jumătatea secolului al XVII-lea 83- română
1976 Muzeul Național, III GEORGESCU, Maria (autor) Expoziția itinerantă - formă a activității cultural-educative la Muzeul Județean Dîmbovița / L'exposition itinérante — forme d'activité culturelle-éducative du Musée départemental de Dîmbovița 509-512 română
1976 Muzeul Național, III IONESCU, Cleopatra (autor) Probleme specifice ale evidenței primare și științifice a patrimoniului Muzeului Județean Dîmbovița / Problèmes spécifiques de l'évidence primaire du patrimoine du Musée départamental de Dîmbovița 521-524 română
1978 Muzeul Național, IV IONESCU, Cleopatra (autor) Participarea Regimentelor 3 linie și 7 dorobanți din jud. Dîmbovița la războiul de independență / La participation à la guerre de l'indépendance des régiments trois ligne de bataille et sept des gendarmes du dép. de Dîmbovița 253-257 română
1978 Muzeul Național, IV GIOGLOVAN, Radu (autor), NĂSTASE, Constantin (autor) Participarea jud. Dîmbovița la lupta poporului român pentru libertate și independență / La participation du dép. de Dimbovitza à la lutte du peuple roumain pour la liberté et l'indépendance 387-392 română
1982 Muzeul Național, VI NIȚULESCU, Gabriela (autor) Activitatea Partidului Comunist Român în județul Dîmbovița pentru apărarea integrității și suveranității naționale / 391-394 română
1999 Muzeul Național, XI STATE, Radu (autor) Informații inedite referitoare la mișcarea liberală dîmbovițeană /Informations inédites concernant le mouvement liberal dans le departament de Dâmbovița 221-229 română
2010 Pontica, XLIII FLOREA, Mihai (autor), ȘTEFAN, Cristian (autor) La dynamique de l'habitat neo-eneolithique dans la microregion Argeș - Dîmbovița 179-189 franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis COSAC, Marian (autor), DUMITRU, Florin (autor), IUREA, Ionuț (autor), MURĂTOREANU, George (autor), MUSCA, Tiberiu (autor), NIȚĂ, Loredana (autor) O nouă așezare preistorică în Subcarpații de Curbură (sat Adînca – comuna Gura Ocniței, jud. Dâmbovița) Istorie Veche şi Arheologie 11-24 română, franceză
1969 Studii și Comunicări, 14, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, N. (autor) O operă necunoscută a sculptorului Elias Nicolai: întîia piatră de mormînt a voioevodului Matei Basarab, aflată la Tîrgoviște 357- română
1972 Studii și Comunicări, IV, seria științele naturii LIGOR, Alexandru (autor), ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) În legătură cu palanca lui Sinan Pașa de la București și retragerea lui Mihai Viteazul la Tîrgoviște 277-284 română
1980 Studii și Comunicări, V STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei Rîului Potopu (afluent al Argeșului) - de la Obîrșie pînă la aval de Gîești 166-176 română