Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 42 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV EGNER, Florin Simion (autor) Armeni botoșăneni în armata română LOCURI ŞI OAMENI DN ZONA BOTOŞANI 144-159 română (rezumat în engleză)
1976 Biharea, 1976 COLȚEA, Dumitru (autor) Muzeul școlar, factor activ în educația patriotică a elevilor III. Muzeologie 291-296 română
1971 Cercetări istorice, II ARHIP, I (autor) Casa ”Vasile Pogor” : tradiție, autenticitate și modern I. Muzeografie istorică 43-53 română
1971 Cercetări istorice, II FLOREA, C. (autor) Ideea de unitate națională în revoluția de la 1848 în Țările române III. Istorie politică şi social-economică 161-171 română
1971 Cercetări istorice, II HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Istoria patriei în școala românească din anii domniei lui Al. I. Cuza III. Istorie politică şi social-economică 183-190 română
1973 Cercetări istorice, IV HUMINIC-TECLEAN, Maria (autor) Acțiunile statisticii din 1859 și problemele creșterii și educației patriotice a cadrelor administrative în Principatele Unite IV. Istorie politică şi social-economică 223-229 română
1974 Cercetări istorice, V BORDEIANU, M. (autor) Dosoftei - deschizător de drumuri în lirica românească IV. Istorie politică şi social-economică 153-160 română
1975 Cercetări istorice, VI LOGHIN, A. (autor) Ideea de unitate, independență și suveranitate a patriei în Programul Partidului Comunist Român IV. Istorie politică şi social-economică 247-253 română
1976 Cercetări istorice, VII IVĂNESCU, D. (autor) 1877 Mărturii contemporane IV. Documente 267-272 română
1976 Cercetări istorice, VII TEIȘANU, Viorica (autor) Iașii în primăvara anului 1898 IV. Documente 273-278 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIOFU, Valerian (autor) Războiul de independență a României, ilustrat în medalii, decorații și plachete III. Istorie politică şi social-economică 369-388 română
1977 Cercetări istorice, VIII SIBECHI, Gh. (autor), VASILUȚĂ, M (autor) Eroul de la Plevna și Smîrdan: generalul Cerchez V. Evocări 531-542 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X PLATON, Ghe. (autor) Franța și Principatele dunărene în epoca de constituire a națiunii, de formare a statului național român. IV. Istorie politică şi social-economică 403-410 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X MARINESCU, C. (autor) Aportul societății "Carpați" la dezvoltarea conștiinței naționale, la lupta poporului român pentru unirea Transilvaniei cu țara. IV. Istorie politică şi social-economică 439-450 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X AGRIGOROAIEI, I. (autor), CALCAN, G. (autor), STRUGARIU, M. (autor) Unirea din 1918 și presa din orașul Iași. IV. Istorie politică şi social-economică 451-464 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X CROITORU, Mihai (autor) "Hora Unirii" variantă inedită. V. Documente 629-633 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste VI. Evocări 645-657 română
1978 - 1979 Cercetări istorice, IX - X TEIȘANU, Viorica (autor) Marcel Botez animator de frunte al muzicii corale românești. VI. Evocări 679-690 română
1980 Cercetări istorice, XI SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste (II) IV. Istorie 365-377 română
1980 Cercetări istorice, XI CRISTIAN, V. (autor) Argumentul istoric în revoluția română de la 1848 IV. Istorie 379-395 română
1980 Cercetări istorice, XI KAREȚCHI, A. (autor), ȘANDRU, Dumitru (autor) Iașii în lupta pentru consolidarea și apărarea unității, a independenței și suveranității în perioada interbelică IV. Istorie 447-479 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII SIBECHI, Gh. (autor) Biografii pașoptiste (III) IV. Istorie 387-401 română
1997 Cercetări istorice, XVI LAZAR, Daniel (autor) Disputa româno-iugoslavă în problema Banatului (1919-1923) VI. Românii şi secolul XX 319-345 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 ROMAN, Liviu (autor) Un jurnal antiunionist: "Nepărtinitorul" (21 iunie-10 septembrie 1856) III. Documente 207-219 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI RUBEL, Alexander (autor) Monument și amintire. Despre semiotica culturii publice a memoriei pornind de la monumentele din Iași 457-494 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX NISTOR, Paul (autor) Identități naționale și conflict ideologic în caricaturile și grafica războiului rece (1950-1955) 215-230 română
2011 Crisia, XLI GIRAUDO, Gianfranco (autor) Patriotismo e devozione nella rivoluzione veneziana 22 marzo 1848 - 31 agosto 1849 169-186 italiană
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV PUPĂZĂ, Grigore (autor) Badea Cârțan la Târgu-Jiu VII. Memorialistică 507-518 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BRĂDICENI-POPESCU, Ion (autor) Cu poemele reîntregirii ale lui Florian Saioc, „La Centenarul Marii Uniri” VI. Recenzii 633-634 română
1981 Muzeul Național, V TEODORESCU, Virgiliu (autor) Piața Universității, forumul patriotismului bucureștenilor la 1877-1878 / Piața Universității (the University Square) a place where the Bucharester patriotic feelings were expressed in the years 1877—1878 243-247 română
1983 Muzeul Național, VII IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Actualitatea ideilor patriotice cuprinse în lecția de deschidere a cursului de istorie națională ținut de Mihail Kogălniceanu la Academia Mihăileană din Iași în 1843 / 199-204 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" MITU, Sorin (autor) Constituirea ideii de patrie la intelectualii români din Transilvania în prima jumătate a secolului al XIX-lea Naţiune şi minoritate 245-250 română, engleză
2002 Revista Bistriței, XVI TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Românii ardeleni și propaganda imperială. Problema manualelor școlare 219-224 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis OPRIȘU, Victor (autor) Cărticica de versuri a lui Ion Boța din Petros (județul Hunedoara) Note 229-230 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis ANTONESCU, Georgeta (autor) Scrisorile unui tînăr transilvănean: I. Al. Lapedatu către Francisc Hossu Longin Note şi discuţii 689-702 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis GOȚIA, Anca (autor) Idealul neatîrnării în poezia scrisorilor versificate ale soldaților români în primul război mondial Studii şi articole 727-731 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis MORAR, Marcel (autor) Despre Memorandul românilor de la 1871 – românii și constituțiunile Transilvaniei  Istorie 227-233 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Din nou despre corespondența lui Vasile Pârvan Studiile clasice în România 275-279 română
1985 Studii Clasice, XXIII CREȚIA, Gabriela (autor) MADELEINE BONJOUR, Terre natale. Etudes sur une composante affective du patriotisme romain. Paris, Les Belles Lettres, 1975, XIII + 638 p. RECENZII 135-137 română
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MITREA, Ioan (autor) Ștefan cel Mare în memoria băcăuanilor I. Ştefan cel Mare şi Sfânt - 500 24-56 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI CIUTĂ, Jean (autor) Reîntregirea românească, act al voinței politice și luptei poporului român II. Istoria românilor 102-106 română
2011 Zargidava - Revistă de Istorie, X ZUB, Alexandru (autor) Presa românească și discursul regenerativ în epoca modernă I. Istoria românilor 50-60 română