Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 371 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V POPA, Elena Motive animaliere în compoziția decorativă a ștergarelor nord-dobrogene 98-105 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SCARLAT, Constantin Apeductul antic de la Callatis 55-64 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV BAUMANN, Victor Cîteva precizări reultate din cercetarea monumentului paleocreștin din comuna Niculițel (jud. Tulcea) 345-267 română
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie CRĂCIUN, Cornel Viața culturală în presa românească interbelică din Tulcea 341-351 română
2007 Analele Brăilei, V-1, seria 1933 IORGA, Nicolae De la Brăila la Mecin pe Dunărea înghețată .6-13 română
1920 Analele Dobrogei, I-4 ROMAN, Ioan Năvălirea bulgariei din 1916-18 în județul Tulcea 650-652 română
1921 Analele Dobrogei, II-4 COATU, G. Valea Cernei 562-571 română
1922 Analele Dobrogei, III-4 BRĂTESCU, Constantin Cele mai vechi știri bizantine asupra Românilor dela Dunărea de jos - Bănescu N. 571-578 română
1934 Analele Dobrogei, XV BONJUG, N. Dela "Grecii" din satul Regele Ferdinand, Tulcea 78-86 română
1934 Analele Dobrogei, XV SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil O inscripție latină și alte obiecte antice și știri din satul roman Petra, Camena de azi, din județul Tulcea 93-112 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă MATEESCU, Tudor Din legăturile orașului Isaccea cu teritoriile românești de la stînga Dunării pînă la 1877 67-79 română
1999 Analele Dobrogei, V-2, serie nouă BORANDĂ, Georgeta Porturi dobrogene: Isaccea și Măcin - repere istorice - 107-109 română
2005 Analele Dobrogei, VIII, serie nouă BORANDĂ, Georgeta Porturi dobrogene - repere istorice - Tulcea 205-210 română
2012 Analele Dobrogei, X-XIII, serie nouă DIMA, Ligia File din istoria orașului Tulcea: Familia Avramide 131-148 română
1998 Arheologia Medievală, II MĂNUCU-ADAMEȘTENU, Gheorghe Nufăru (jud. Tulcea) - oraș bizantin foetificat, la Dunărea de Jos (sec X-XIII) 79- română
2013 Banatica, 23 DAMIAN, Oana Considerații asupra ceramicii medievale pontice pe baza descoperirilor de la Enisala 393-428 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX MUNTEANU, Claudiu, TALMAȚCHI, Gabriel Completarea tezaurului de vîrfuri de săgeți - semne monetare, descoprit în primul sfert al secolului XX la Jurilovca, județul Tulcea .7-40 română
2005 Biblioteca Istro-Pontica, 7, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel Cultura Babadag I 144 română
2007 Biblioteca Istro-Pontica, 2, seria patrimoniu PAPA, Elena 100 de ștergare românești din Colecția Muzeului de Artă Populară și Etnografie. Motive zoomorfe și avimorfe 72 română
2007 Biblioteca Istro-Pontica, 3, seria patrimoniu Inventarierea siturilor arheologice din județul Tulcea. Studiu de caz: Mormintele tumulare 112 română
2010 Biblioteca Istro-Pontica, 5, seria patrimoniu BAUMANN, Victor Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 242 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 8, seria arheologie AILINCĂI, Sorin Începuturile epocii fierului în Dobrogea. Cercetările arheologice de la Revărsarea, Isaccea, județul Tulcea 238 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian, ȚÎRDEA, Alexandra Din preistoria Dunării de Jos 50 de ani de la începutul cercetărilor arheologice la Babadag (1962-2012) - Cuvînt înainte .9-11 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, CONSTANTINESCU, Mihai, MIHAIL, Florian Așezarea din prima epocă a fierului de la Enisala-Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 387-460 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie CONSTANTINESCU, Mihai, SOFICARU, Andrei Analiza antropologică a osemintelor din tumul de la Rahman (jud. Tulcea) 487-494 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie RADU, Valentin, STANC, Simina Exploatarea resurselor animale de către locuitorii așezării de la Niculițel (cultura Babadag): date arheozoologice 495-502 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie AILINCĂI, Sorin, STANC, Simina Studiul preliminar asupra unui eșantion faunistic provenit din situl de la Babadag (Cultura Babadag) 503-510 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 527-530 română
2011 Buletinul Muzeului Județean Teleorman, 3, seria arheologie ENE, Silviu Noviodunum. Șantier arheologic 1995-2009 - Baumann Victor 271-272 română
1997 Cercetări Arheologice, X DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Date preliminare despre in edificiu romano-bitamtin descoperit la Hîrșova (Campaniile 1990-1992) 231-238 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 GRIGORE, Ioana, PARASCHIV, Eugen Fusaiole de la Dinogeția-Garvăn 245-262 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BĂNĂSEANU, Anca, DANIAN, Oana, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, SAMSON, Andra, STĂNICĂ, Airel, VASILE, Gabriel, VASILE, Matei Descoperiri funerare în situl arheologic de la Nufăru, jud. Tulcea 305-392 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI ZAHARIADE, Mihail Cuneus equitum arcadum and Classis (in)plateypegils at Halmyris. An exchange of troops between Egypt and Trache during the reign of Theodosius in the Case of Scythia 347-354 engleză
2010 Cercetări Arheologice, XVII ENE, Daniel, PARASCHIV-GRIGORE, Eugen, PRASCHIV-GRIGORE, Ioana 70 de ani de cercetări arheologice sistematice la Dinogetia - Bisericuța 133-142 română
1966 Cibinium RUȘDEA, Hedwiga Morile de vînt din nordul Dobrogei 79-96 română, germană
1983 Cibinium, seria 1979-1983 FLEȘERU, Anca Gospodăria de pescari din Mahmudia (județul Tulcea). Tradiție și inovație în organizarea interiorului (perioada 1920-1945) 307-319 română, germană
1985 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, I CALUJNIC, Ilie Pescuitul , străveche ocupație a locuitorilor din nordul Dobrogei 217- română
1997 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XV JUGĂNARU, Gabriel Un pumnal de tip răsăritean descoperit la Beidaud - județul Tulcea 353-357 română
2005 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXII MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Outils et pieces en pierre portant des traces de faconnage et/ou d'utilisation decouverts a Luncavița (dep. De Tulcea) 223-261 franceză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV EL SUSI, Georgeta Data about hunting practices by Halmyris (Murighiol, Tulcea County) inhabitants in the 4th-7th centuries a.d. 201-219 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXIV MADGEARU, Alexandru A stick with dove head found at Halmyris 221-230 engleză
2008 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVI VÎLCU, Aurel Monnaies byzantines d'or du tresor decouvert a Dinogetia en 1939 87-96 franceză
1994 Culture et Civilisation au Bas Danube, XII DIACONU, Petre Despre datarea circumvalației și a bisericii treflate de la Niculițel 19-32 română
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion La fortrese merdievale d'Enisala - outils, armes et objects de parure 29- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MATEESCU, T. Les deports d'Issaccea de l'Empire Ottoman 49- franceză
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion Colecția de obiecte arheologice a preotului Ștefan Eniceicu, de la Mahmudia, județul Tulcea 157- română
1985 Drobeta, VI PÎRÎU, Steluța Mutații și schimbări de comportament în funcționarea textilelor decorative și a pieselor de port din județul Tulcea 269- română
1981 Hierasus, IV KIS, Bela, LEHRER, Andy Cartografierea orthopterelor ENSIFERA din nordul Dobrogei 553- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II DUMITRAȘCU, Gheorghe 13 comune din centrul Dobrogei (plasa Babadag) în lumina răspunsurilor la un chestionar din anul 1900, inițiat de Vasile M. Kogălniceanu 72-95 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ZAHARIA, Petru Cultura plantelor cerealiere în județul Tulcea în perioada 1892-1900 278-285 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II PÂRÂU, Steluța Mutații în structura interiorului tradițional din județul Tulcea 378-382 română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II CALUJNIC, Ilie, MUSTAȚĂ, Nicolae Comentarii la inventarul agricol aflat în colecțiile Muzeului "Delta Dunării", Tulcea 759-763 română
2004 Ialomița - Studii și Cercetări de Arheologie, Istorie, Etnografie și Muzeologie, IV, seria 2003-2004 VASILIU, Ioan Date noi privind epoca bronzului în nordul Dobrogei. Mormintele cu ocru de la Enisala - La Băltiță 123-136 română
1993 Istros, VII JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Gropi funerare în așezarea hallstattiană de la Niculițel - Cornet (jud. Tulcea) 71-81 română
1993 Istros, VII ANDONE, Corneliu, DAMIAN, Oana, DAMIAN, Paul Date despre incinta vestică a cetății bizantine de la Proslăvița - Nufăru 167-182 română
1993 Istros, VII DIACONU, Petre Unde trebuie căutat Onglos? 359-361 română
2007 Istros, XIV BARNEA, Alexandru Dinogetia. Un probleme de geographie historique 41-43 franceză
2007 Istros, XIV SIMION, Gavrilă Le rapport entre les tombes de la necropole tumulaire romaine et la societe de Noviodunum au II-eme ap. J.C. 177-194 franceză
1981 Marmatia, .5-6, seria 1979-1981 100 de ani de presă tulceană (1879-1979) 628-629 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea POPESCU, Anca Schela Măcin în secolul al XVI-lea (după reglementări comerciale otomane) 295-310 română
2012 Mousaios, XVII AILINCĂI, Adina, AILINCĂI, Sorin Despre locuirea culturii Babadag de la Mahmudia, com. Mahmudia, jud. Tulcea 97-106 română
1976 Muzeul Național, III MOISESCU, Cristian Un monument feudal dobrogean necunoscut - biserica Sf. Atanasie de la Niculițel / Un monument féodal inconnu de â Dobroudja, l'église Saint-Athanase de Niculițel 241-248 română
1978 Muzeul Național, IV SCARTLAT, Constantin Considerații asupra scufundării navelor otomane în 1877 pe brațul Măcin / Considérations sur les navires ottomans sombrés en 1877 dans le bras de Măcin 231-238 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ZUICĂ, Eugen Aspecte ale istoriei catolicismului în zona gurilor Dunării în secolul al XVII-lea 53-62 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I TULUȘ, Arthur Exporturile prin gurile Dunării în perioada 1934-1940 81-95 română
1971 Peuce, II, seria istorie MORINTZ, Sebastian Probleme ale Hallstatt-ului din zona istro-pontică în lumina cercetărilor de la Babadag 19-25 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Cultura traco-getică în lumina izvoarelor arheologice descoperite în necropola de la Enisala 63-129 română
1971 Peuce, II, seria istorie PREDA, Constantin, SIMION, Gavrilă Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Isaccea (jud. Tulcea) și atacul gotic din vremea lui Gallienus 167-178 română
1971 Peuce, II, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropola feudal-timpurie de la Nalbant 221-248 română
1971 Peuce, I, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Cercetări privind biologia algelor din complexul Crapina-Jijila 237-259 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii RADULESCU, Ion Acarieni plumicoli )Analgesoidea) colectați de la păsările din Dobrogea (județul Tulcea) 165-167 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Influența condițiilor hidrologice asupra dezvoltării asociațiilor algale perifitice în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 261-271 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii GAVRILĂ, Lucian Dinamica și condițiile dezvoltării asociațiilor algale din fitoplancton în complexul Crapina-Jijila, zona inundabilă a Dunării 273-301 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii PAȘCOVSCHI, Sergiu Unele aspecte biogeografice ale pădurilor nord-dobrogene 409-418 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii CĂTUNEANU, Ion, TĂLPEANU, Ion, THEIS, Felicia Păsările răpitoare din Dobrogea de Nord și situația lor actuală 419-452 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Considerații istorice în lumina sapăturilor arheologice de la Horia (județul Tulcea) 61-88 română
1975 Peuce, IV, seria istorie ȘTEFAN, Alexandra Inscripție funerară descoperită la Nalbant (jud. Tulcea) 89-95 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BOUNEGRU, Octavian, CHIRIAC, Costel Noi descoperiri arheologice și numismatice la Troesmis 97-108 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor Observații arheologice asupra poziției și cronologiei așezărilor romane din tona de nord a Niculițelului 109-123 română
1975 Peuce, IV, seria istorie OPAIȚ, Andrei Două reliefuti ale Cavalerului trac din nordul Dobrogei 125-131 română
1975 Peuce, IV, seria istorie BAUMANN, Victor, POENARU BORDEA, Gheorghe Monede romane și bizantine provenite din nordul Dobrogei 133-173 română
1975 Peuce, IV, seria istorie POPEEA, Alexandru Monede bizantine din nordul Dobrogei 175-197 română
1975 Peuce, IV, seria istorie STAN, Gligor Exploatarea pescuitului și consecințele acesteia asupra muncii și vieții pescarilor din Tulcea în perioada 1919-1944 295-303 română
1975 Peuce, IV, seria istorie IONIȚĂ, Gheorghe Retrospective revoluționare tulcene (secvențe din cronica unor memorabile lupte trecute) 305-316 română
1976 Peuce, V, seria botanică DRĂGUȚ, Nicolae Clasificarea silvotehnică a ecosistemelor forestiere naturale din silvostepa din Nordul Dobrogei 357-363 română
1977 Peuce, VI, seria istorie LAZURCA, Elena Un vas zoomorf gumelnițean descoperit la Luncavița 19-22 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Cetatea geto-dacă de la Beștepe (com. Mashmudia, jud. Tulcea) 31-47 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Necropolele getice de la Enisala și Telița 49-72 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BABEȘ, Mircea Peuce-Peucini 79-85 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BARNEA, Ion Noi descoperiri la Noviodunum 103-121 română
1977 Peuce, VI, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi pe teritoriul Noviodunensis 123-148 română
1977 Peuce, VI, seria istorie COJA, Maria Cuptoare antice descoperite în raza cetății de pe Capul Dolojman 163-179 română
1977 Peuce, VI, seria istorie OPAIȚ, Andrei O nouă inscripție de la Troesmis 181-185 română
1977 Peuce, VI, seria istorie BAUMANN, Victor, POPEEA, Alexandru Monede bizantine anonime și skifate în colecția muzeului din Tulcea 207-226 română
1977 Peuce, VI, seria istorie STAN, Gligor Particularități ale aplicării reformei agrare din anul 1921 în județul Tulcea 303-306 română
1977 Peuce, VI, seria istorie VLADIMIROV, Olimpiu Ecoul istoricului act al naționalizării în presa tulceană 321-323 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MARINOV, Mihai Observații asupra speciilor cuibăritoare din zona Vărărie-Cazanele-Somova, judetul Tulcea 483-487 română
1977 Peuce, V, seria zoologie MIHĂILEANU, Alexandru Rîsul (Lynx lynx L.) o prezență inedită în fauna horstului nord-dobrogean 549-551 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant DRĂGHICI, Iosif, JUDE, Lidia, STIOPOL, Victoria Magmatitele acide din Dobrogea de Nord și relațiile acestora cu mineralizațiile 23-32 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant MARTIMOF, Gheorghe Evoluția cunoștiințelor asupra geologiei depozitelor triasice din Dobrogea de Nord 33-44 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Bogîțiile miniere ale Dobrogei de Nord descoperite în 30 de ani de la eliberarea patriei (1944-1974) 69-97 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant VLADIMIROV, Olimpiu Valorificarea economică a zăcămintelor de cuarțite din regiunea Cerna, județul Tulcea 99-110 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Zăcămîntul de fier de la Iulia - Dobrogea de Nord. Considerații privind importanța sa economică 111-126 română
1978 Peuce, V, seria geologie-geografie-mediu ambiant BACALU, Vasile Mineralizațiile de Pb-Zn-Cu din Dealul Cortelu-Somova 127-136 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena Raport asupra noilor cercetări arheologice de la Baia (Hamangia), jud. Tulcea 35- română
1980 Peuce, VIII, seria istorie LAZURCA, Elena, SIMION, Gavrilă Așezarea hallstatiană de la Beidaud - Tulcea 37-54 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Stațiuni antice pe raza comunei Mahmudia (jud. Tulcea) 55-76 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Enest, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Irina Aspecte ale civilizației geto-dacice din Dobrogea în lumina cercetărilor din așezarea de la Sarichioi (sec. IV-II î.e.n.) 77-142 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Emisiuni monetare ale geților nord-dobrogeni. Monede tip Măcin 143-151 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă Șantierul arheologic Troesmis 152-288 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie SIMION, Gavrilă Săpăturile de salvare de la Troesmis 1977 153-158 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor Observații topo-stratigrafice asupra locuirii de la Troesmis (casetele 1-40) 159-196- română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei Troesmis. Așezarea romană timpurie de pe platou 197-229 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Urme de locuire din perioada feudal-timpurie la Troesmis 230-247 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Monede antice și bizantine descoperite la Troesmis 248-288 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei Considerații preliminare asupra ceramicii timpurii de la Troesmis 328-366 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate îm "Villa Rustica" din marginea nordică a comunei Niculițel 367-414 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OPAIȚ, Andrei O nouă fortificație romano-bizantină în Nordul Dobrogei 415-436 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie VASILIU, Ioan Două locuințe feudal-timpurii la Aegyssus 437-449 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Pentru o nouă datare a bisericuței cu plan treflat de la Niculițel (jud. Tulcea) 451-458 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie BARASCHI, Silvia, CANTACUZINO, Gheorghe Cercetări arheologice din cetatea de la Enisala (1976) 459-471 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Necropola medievală de la Enisala (Raport preliminar de săpătură) 473-496 română
1980 Peuce, VIII, seria istorie OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Cronica descoperirilor monetare din nordul Dobrogei 499-513 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena Cercetări arheologice în statueta neolitică de la Carcaliu (jud. Tulcea) 23-30 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Necropola daco-romană de la Enisala, com Sarichioi, jud. Tulcea 31-39 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Raport cu privire la rezultatele cercetărilor arheologice de la Telița - Izvorul Maicilor" (jud. Tulcea) 41-50 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Raport asupra cercetărilor arheologice efectuate în ferma romană de la Telița, punctul "La Pod" (jud. Tulcea) în anul 1980 51-66 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un cuptor roman de are bombarde descoperite la Telița 67-73 română
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Descoperiri noi în necropola de la Noviodunum 75-96 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru, BARNEA, Ion Săpăturile de salvare de la Noviodumun 97-105 română
1984 Peuce, IX, seria istorie VASILIU, Ioan Cimitirul feudal-timpuriu de la Issacea 107-141 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudal-timpurie (sec, X-XI) de Is. Aegyssus - Tulcea 143-155 română
1984 Peuce, IX, seria istorie TOPOLEANU, Florin Noi descoperiri arheologice la Isaccea 187-205 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor Piese sculpturale și epigrafice în colecția Muzeului de Istorie și Arheologie din Tulcea 201-233 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MUȘETEANU, Crișan Fragmente sculpturale de la Troesmis 235-236 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Descoperiri mărunte de la Isaccea 237-255 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Monede din secolele XII-XIV descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 257-266 română
1984 Peuce, IX, seria istorie LAZURCA, Elena Noi date obținute în urma analizelor de laborator asupra uneltelor și armelor litice din colecția Muzeului din Tulcea 281-291 română
1984 Peuce, IX, seria istorie PETRESCU, Iustinian Cercetări paleobotanice asupra unor resturi vegetale din săpăturile arheologice de la Isaccea 293-296 română
1984 Peuce, IX, seria istorie ȘTEFAN, Alexandru Cetatea romană tîrzie de la Murighiol. Studiu aerofotografic 297-310 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BAUMANN, Victor La Venus de Lazurile 329-331 franceză
1984 Peuce, IX, seria istorie SIMION, Gavrilă Un Eros trouves a Valea Teilor, department de Tulcea 333-336 română
1984 Peuce, IX, seria istorie OPAIȚ, Cristina Două amulete de sticlă din nordul Dobrogei 337-338 română
1984 Peuce, IX, seria istorie BARNEA, Alexandru Dinogeția III. Precizări cronologice 339-346 română
1984 Peuce, IX, seria istorie COMȘA, Eugen Cîteva secvențe dendrocronologice din perioada feudal timpurie din așezarea de las Garvăn 347-248 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Noi dovezi de locuire pe teritoriul actual al satului Enisala în mileniul I e.n. 349-354 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Aspecte ale ritului și ritualului în lumina descoperirilor din necropola medivală de la Enisala 355-362 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Din nou despre vasele sferoconice în lumina descoperirilor din nordul Dobrogei 363-374 română
1984 Peuce, IX, seria istorie MATEESCU, Tudor Construcții navale la Tulcea înainte de 1877 395-400 română
1984 Peuce, IX, seria istorie GHERASIM, Lenuța, ZAHARIA, Petre Situația economică a județului Tulcea în anii 1878-1916 401-410 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LĂZURCĂ, Elena Ceramica cucuteniană în contextul așezării gumelnițene de la Carcaliu (județul Tulcea) 13-18 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BARNEA, Alexandru Municipium Noviodunum 81-84 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin O nouă atestare epigrafică a prezenței flotei romane în Nordul Dobrogei 97-100 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin Două reprezentări ale zeiței Venus descoperite recent în Nordul Dobrogei 101-104 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Un nou cuptor de ars material tegular, descoperit în ferma romană tîrzie de la Telița, punctul "La Pod" (județul Tulcea) 105-107 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cercetări arherologice pe Valea Teliței (județul Tulcea) I. Sondajul de la Frecăței 109-116 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cultul lui Hercules în așezările romane din zona Poșta-Telița (județul Tulcea) 117-120 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cercetări recente la bazilica paleocreștină din satul Niculițel (județul Tulcea) 121-125 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor de la Dinogetia (Garvăn) aparținîd epocii romane tîrzii 355-360 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un mormînt din secolul X descoperit la Niculițel 361-364 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Săpăturile de la Dinogetia (1982-1985) 371-391 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Ceramica din secolul XIV descoperită în așezarea medievală de la Enisala (județul Tulcea) 393-397 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica, POENARU BORDEA, Gheorghe Cîteva monede romane descoperite la Mahmudia și Independența 411-415 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie OCHEȘEANU, Radu Tezaurul de nummii constantinieni de la Arrubium (1908),contribuții la cunoașterea circulației monetare în Scytia Minor între anii 318-324 417-455 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Circulația monetară la Nufăru în secolele X-XIV 497-554 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MAXIM, Mihai, NICOLAE, Eugen Monedele otomane descoperite în necropola medievală de la Enisala 559-572 română
1991 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din Nordul Dobrogei (III) 575-587 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LĂZURCĂ, Elena Trestenic - O nouă așezare neolitică pe teritoriul județului Tulcea .7-48 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Mormintele cu ocru de la Luncavița Movila "Mocuța" 89-115 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei. Movilele funerare de la Luncavița, punctul "Drumul Vacilor" 117-140 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Date noi privind înmormîntările cu ocru din Dobrogea, movilele funerare de la Mihai Bravu 141-175 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂREANU, Gabriel, MORINTZ, Sebastian Raport privind săpăturile arheologice efectuate în sectorul C al așezărilor halstalliene de la Babadag (1991-1992) 177-202 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel, TOPOLEANU, Florin Așezarea de tip Babadag de la Niculițel "Cornet" (județul Tulcea). Săpăturile de salvare efectuate în 1988 203-229 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Cercetări arheologice în zona ansambulului paleocreștin din comuna Niculițel, județul Tulcea 303-338 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Săpăturile arheologice de salvare pe teritoriul comunei Sarichioi (jud. Tulcea) 339-262 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Raportul final asupra locuirii medievale timpurii de la Aegyssus - Tulcea (secolele X-XV) 363-371 română
1995 Peuce, XI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Cimitirul medieval de la Isaccea Biresica Sf. Gheorghe 373-409 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Topoare de piatră din epoca bronzului aflate în colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea .9-26 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Un nou topor de bronz cu tub de înmănușare traversal din Nordul Dobrogei 27-30 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Mihaela Căteva piese corinthiene din colecția Muzeului de Arheologie al ICEM-Tulcea 39-46 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica Aegyssus. Documentare aeheologică performantă 47-102 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Vase romane de bronz descoperite la Noviodunum 113-136 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Considerații finale asupra locuirii feudale timpurii de la Babadag 169-186 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Știri istorice și date arheologice referitoare la orajul Babadag în evul mediu 195-224 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare medievale din colecțiile muzeului de arheologie din Tulcea 225-242 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al matrerialului provenit din stașțiunea gumelnițeană de la Carcaliu 377-392 română
1996 Peuce, XII, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului din două ville romane din Nordul Dobrogei prin comparație cu situri autohtone contemporane lor 393-407 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie LUNGU, Vasilica, MICU, Cristian Cercetările arheologice de salvare de la Panduru, jud. Tulcea .5- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, TOPOLEANU, Florin Noi complexe cu oseminte umane în așezarea de tip Babadag de la Niculițel - Cornet 39- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel Noi date referitoare la sistemul de fortificare al așezării hallstatiene de la Babadag (jud. Tulcea) 45- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie JUGĂNARU, Gabriel Inventarul arheologic al așezării de tip Babadag de la Telița-Amza, jud. Tulcea 85- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O necropolă din sec. VI-V a Chr. La Isaccea 107- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Noi săpături de salvare în așezarea rurală antică de la Telița - Amza, jud. Tulcea 149- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie ANDONIE, Corneliu, DAMIAN, Oana, VASILE, Mihai Cetatea bizantină de la Nufăru. Despre problemele unui 231- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, PETAC, Viorel Monede bizantine din secolul XI descoperite la Isaccea 407- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie CUSTUREA, Gabriel Monede bizantine descoperite la Nufăru 421- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie PÎRVAN, Katiușa Incă un lot de monede moldovenești din tezaurul Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 425- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie HAITĂ, Constantin Studiu sedimentologic prelinar pe situl neolitic Isaccea-Suhat. Campania 1998 441- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian L'etude de la faune des mammiferes decouverts a Luncavița 447- franceză
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie RADU, Valentin L'etude preliminaire du materiel archeoichtiologique provenant des niveaux Gumelnița A2 de l'etablissement Luncavița-Cetățuie (dep. Tulcea) 463- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BODI, George, HAIMOVICI, Sergiu Studiul paleofaunei descoperită în trei situri hallstattiene din Nordul Dobrogei 471- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al resturilor din două nivele aparținînd sec. II-III și IV p. Chr. Găsite în situl autohton Telița-Amza (nordul Dobrogei) 481- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARU, Andrei Studiul antropologic al osemintelor din cavoul romano-bizantin "Tudorca" de la Slava Rusă (antica Ibida) 505- română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie BEJENARU, Luminița Resurse animale utilizate în economia așezării medievale de la Isaccea: date arheozoologice 575- română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Cercetările arheologice de salvare de la Frecăței, jud. Tulcea .9-32 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel Noi descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 143-152 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie IACOB, Mihaela Piese romane de bronz descoperite la Argamum 161-168 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Ceramica maiolica descoperită la Aegyssus- Tulcea 191-198 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Tulcea. Un centru economic la Dunărea de Jos în secolul al XVI-lea 199-206 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Negustori brașoveni la Tulcea 207-212 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie CHIRILĂ, Letiția, HAIMOVICI, Sergiu Studiul unor resturi faunistice descoperite în cetatea datată în Halstattul tîrziu de la Beidaud (jud. Tulcea) 303-310 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie STANC, Simona Studiul arheozoologic al materialului prelevat de la Slava Rusă 311-328 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie CONSTANTINESCU, Mihai, GĂTEJ, Mihaela, MIRIȚOIU, Nicolae, SOFICARU, Andrei, SULTANA, Nicușor Analiza antropologică a osemintelor descoperite în campania din 2002, în necropola romano-bizantină de la Slava Rusă (jud. Tulcea) 329-386 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel Halmyris I. Monografie arheologică - Suceveanu A., Zahariade Mihail, Topoleanu F., Poenaru Bordea Gh. 398-400 română
2004 Peuce, II, seria istorie-arheologie MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea 2003-2004 407-412 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie HAITĂ, Constantin, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Quelques observations sur les pieces en pierre polie decouvertes dans l'etablissement Eneolitique de Carcaliu (dep. De Tulcea) .9- franceză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Săpăturile de salvare de la Luncavița-Mocuța, jud. Tulcea 41- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, JUGĂNARU, Gabriel, TARLEA, Alexandra-Clara, VERNESCU, Mirela Early Iron Age Complexes with Human Remains from the Babadag Settlement 77- engleză
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie CIAUȘESCU, Mihaela, LOCKYEAR, Kris, ORTON, Clive, POPESCU, Adrian, SIDELL, Jane, SLY, Timothy, SYMONDS, Robin The Noviodunum Archaeological Project 2000-2004. Results and Conclusions from the Pilot Seasons 121- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Gemele din colecția I.C.E.M. Tulcea 173- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie APARASCHIVEI, Dan Municipiul Troesmis. Instituții și elite 189- română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, STĂNICĂ, Aurel Mărci de olar descoperite la Isaccea (Noviodunum) - jud. Tulcea 283 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie DAMIAN, Oana, IACOB, Mihaela, MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, MOISIL, Delia, PETAC, Emanuel Descoperiri romane și romano-bizantine de la Nufăru 375 română
2006 Peuce, III-IV, seria istorie-arheologie BEJENARU, Luminița Date arheozoologice privind cetatea medievală și eșezarea extramuros de la Isaccea-Noviodunum 399- română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Noi informații privind epoca bronzului în Nordul Dobrogei 113-138 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie NICIC, Andrei Probleme de periodizare și cronologie a descoperirilor "cu ceramică incizată" de tip Babadag-Tpmăoani-Holercani-Balta din Nord-vestul Pontului Euxin 139-160 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O aplică cu chipul medusei descoperită la Celic-Dere 183-186 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Edificii puvlice din așezarea rurală romană de la Telița-Amza, jud. Tulcea 187-204 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie PARASCHIV-TALMAȚCHI, Cristina, STĂNICĂ, Aurel Evul mediu timpuriu în Dobrogea. Date privind stadiul cercetărilor de la Ostrov-Piatra Frecățeilor (jud. Tulcea) 313-334 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie COSTEA, Iuliana, IGNAT, Adina, STĂNICĂ, Aurel Pipe de lut descoperite la Babadag 335-362 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie DIACONU, Vasile Two stone objects discovered in Northern Dobrudja 25-28 engleză
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILIU, Ioan Cercetările arheologice de salvare de la Nalbant, jud. Tulcea 41-62 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Noi descoperiri din prima epocă a fierului pe teritoriul comunei Luncavița (jud. Tulcea) 133-148 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie HAIMOVICI, Sergiu Studiul materialului arheozoologic din așezarea halstattiană de la Babadag 149-164 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Despre începuturile vieții romane la Noviodunum 189-206 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Ceramica Terra sigillata de la Noviodunum 207-250 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă Darcofagele romane din muzeul de la Tulcea 251-276 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, Georgică, COSTEA, Iuliana A tomb from the 4th century A.D. discovered in Tulcea (Aegyssus) 297-304 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLI, Ingrid, STĂNICĂ, Aurel Cruci relicvar descoperite la Ostrov-Beroe, județul Tulcea 305-322 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie MAILLE, Michel, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian, STĂNICĂ, Aurel Observații asupra unor complexe funerare descoperite la Luncavița, punctul Cetățiua 331-338 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie VASILE, Gabriel Analiza antropologică a trei schelete umane descopeite la Luncavița-Cetățuia (județul Tulcea) 339-360 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie BICA, Ion, JUGANARU, Gabriel, MANOLE, Sorin, POPESCU, Oana, TACHE, Antonio, TOCANIC, Paul, TOPOLEANU, Florin Sistem integrat de tip geospatial pentru localizarea și protecția siturilor arheologice. Dezvoltare zona pilot: județul Tulcea (Patrimon) 361-366 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie COSTEA, George, COSTEA, Iuliana, STĂNICĂ, Aurel Cronica cercetărilor arheologice din județul Tulcea (2005-2007) 375-386 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie CAROZZA, Laurent, FLOREA, Mihai, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Cîteva observații asupra unor situri eneolitice din zona de Nord a Dobrogei .9-48 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin A new bronze age axe discovered in Northern Dobrudja 49-56 engleză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie SIMION, Gavrilă O nouă necropolă tumulară română pe Valea Celicului 111-122 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie NUȚU, George Cercetări arheologice la limita de sud-vest a orașului Basbadag (Vicus novus?) 123-144 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BOȚAN, Sever, NUȚU, George Roman board game pieces in Northern Dobrudja 145-156 engleză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Lucernele de la Noviodunum 217-310 română
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie BARALIS, Alexandre, CHARLIER, Philippe, COSTEA, Georgică Etude anthropologique et palaentologique d'un sujet d'Aegyssus (IIIrme-Iveme S.A.P. -J-C. Roumanie) 337-346 franceză
2009 Peuce, VII, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Golden horde pottera disacovered ai Isaccea, Tulcea County 411-420 engleză
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MICU, Cristian Muzeul tulcean la a 60-a aniversare .7-7 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Noi considerații referitoare la cercetările arheologice efectuate în așezarea culturii Babadag de la Revărsarea-Dealul Tichilești, jud. Tulcea 37-78 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Introducere în studiul ceramicii fine de la Noviodunum 109-146 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie COSTEA, Georgică, NUȚU, George Ceramică fină descoperută la Aegyssus 147-162 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MADGEARU, Alexandru Barbarian invasions in Northern Scythia minor during the 4th-5th centuries 173-184 engleză
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie DINU, Niculina, RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel Cercetările arheologice de la Isaccea - Noviodunum, punctul Cariera de lut, campaniile 2002, 2004 și 2005 203-222 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Mahmudia - Cetatea Salsovia (secolele X.XI) 223-236 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Contribuții la cunoașterea locuirii medio-biozantine de la Măcin - Cetatea Arrubium (secolele X.XII) 237-250 română
2010 Peuce, VIII, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrimioara Ex-librisul familiei Brîncoveanu în colecțiile tulcene 251-258 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin Ceramica din siturile culturii Babadag. Cu privire specială asupra descoperirilor din Dobrogea 55-178 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MOCANU, Marian Considerații privind ceramica de masă de la (L)Ibida. Studiu de caz. Sectorul extramuros Vest III 225-252 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie NUȚU, George Accesorii vestimentare rare în Nordul Dobrogei 305-312 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie JERVIS, Ben, LOCKYEAR, Kris, POPESCU, Adrian, SLY, Timothy The medieval ceramic sequemce from Noviodunum 327-340 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Amfore romboidale descoperite la Issaccea - Noviodunum 341-246 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (sec. IX-XIII) 513-522 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BALTRES, Albert, STANCIU, Lucian Cercetări privind rocile utilizate la construirea cetății medievale de la Enisala 523-538 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BĂLĂȘESCU, Adrian, MICU, Cristian, VIZAUER, Iulian, ZAZZO, Antoine Notă asupra descoperirii unor resturi de cămilă în Dobrogea (Agighiol, județul Tulcea) 575-584 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrimioara Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (I) 585-622 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie STĂNICĂ, Aurel Tipologia amforelor bizantine descoperite în așezările din Nordul Dobrogei 53-80 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie AILINCĂI, Sorin, ALINCĂI, Adina, CAROZZA, Laurent, MICU, Cristian, MIHAIL, Florian Despre locuirea eneolitică de la Enisala - Palanca. Cercetările arheologice din anul 2010 81-100 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie BOGDAN, Doru, HAYNES, Ian, TOPOLEANU, Florin Salsovia: Chronological Landmarks 101-144 engleză
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (sec. IX-XIII) 193-208 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice rezultate din studiul necropolei halstattiene de la Celic Dere (jud. Tulcea) 209-234 română
2012 Peuce, X, seria istorie-arheologie MANEA, Alexandra Colecția de carte românească veche a Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. Catalog (II) 235-308 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie TOPOLEANU, Florin Considerații preliminare privind lămpile grecești și elenistice de la Orgame/Argamum (com. Jurilovca, jud. Tulcea) 43-65 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COSTEA, Iuliana Pipe de lut cu inscripții și mărci din colecția I.C.E.M. Tulcea 255-290 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie COMȘA, Alexandra Analiză antropologică privind osemintele umane hallstattiene (Cultura Babadag) descoperite la Garvăn-Mlăjitul Florilor (jud. Tulcea) 331-342 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie BUREUS, Albane, CAROZZA, Jean-Michel, CAROZZO, Laurent, MICU, Cristian, STĂNICĂ, Aurel, VALETTE, Philippe Approche geohistorique de la liaison du lac de Babadag avex le Lac de Razim a travers l'analyse des cartes anciennes 343-356 franceză
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 369-372 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie RADU, Laurențiu Ruribula descoperite la Noviodunum-Isaccea 99-114 engleză
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie GĂMUREAC, Emilian, STĂNICĂ, Aurel, TOPOLEANU, Florin Preliminary considerations on the roman pottery from a rescue archaeological excavation at Noviodunum 115-146 engleză
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MOCANU, Marian Considerații priind ceramica de masă de la (L)Ibida (II). Sectorul extra muros Nord I 147-168 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BAUMANN, Victor Prelucrarea fierului în officina romană tîrzie de pe Valea Morilor, Telița, punct Hogea 169-232 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie BELDIMAN, Corneliu, STĂNICĂ, Aurel, SZTANCS, Diana Isaccea-Noviodunum. Artefacte din materii dure animale descoperite în 2012 și 2013 233-268 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ALEXANDRESCU, Cristina, GUGL, Christian Troesmis și romanii la Dunăreea de jos, proiectul troesmis 2010-2013 289-306 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie SOFICARU, Andrei Anthropological data about the funeral descoveries from Slava Rusă, Tulcea County, Romania 307-340 engleză
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie MANEA, Lăcrămioara Cărți din biblioteca familiei Cantacuzino în fondurile muzerului tulcean 341-352 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie LUPU, Daniela Circulația cărții vechi românești (manuscrisă și tipărită) în spațiul nord-dobrogean - Manea L. 403-406 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie Publicațiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea 410-413 română
1969 Pontica, II BERCIU, Dumitru Mormîntul "princiar" de la Agighiol și unele probleme ale artei traco-getice 169-187 română
1970 Pontica, III DIACONU, Petre Despre localizarea Vicinei 275-295 română
1970 Pontica, III IONESCU-CÎRLIGEL, Constantin Cîteva toarte de amforă ștampilate descoperite în apropierea Troesmisului 361-363 română
1970 Pontica, III ALEXANDRESCU-VIANU, Maria Un portret roman în nordul Dobrogei 379-382 română
1971 Pontica, IV RĂDULESCU, Adrian Podoabe de bronz ale unui car roman și depozitul de țigle de la Telița (jud. Tulcea) 273-287 română
1972 Pontica, V CIOBANU, R., FLORESCU, Radu Problema stăpînirii bizantine în nordul Dobrogei în sec. IX-XI 381-400 română
1972 Pontica, V ILIESCU, Octavian Solidus emis de Theodosius I găsit în Nordul Dobrogei 525-536 română
1972 Pontica, V BAUMANN, Victor Considerații preliminare asupra bazilicii creștine din satul Niculițel 547-564 română
1974 Pontica, VII MITREA, Bucur Monedele și prăbușirea Dinogeției la sfîrșitul secolului al VI-lea 49-72 română
1975 Pontica, VIII ARICESCU, Andrei Drumul militar de la Noviodunum la Callatis în lumina itinerariilor antice 315-329 română
1977 Pontica, X LAZURCĂ, E. Mărturii din epoca bronzului pe teritoriul din nordul Dobrogei 301-305 română
1977 Pontica, X OPAIȚ, Andrei Aegyssus 1976. Raport preliminar 307-311 română
1977 Pontica, X BAUMANN, Victor Despre un stîlp militar descoperit la mănăstirea Saun 325-331 română
1978 Pontica, XI OBERLANDER-TÎRNOVEANU, Ernest Aspecte ale circulației monedei grecești în Dobrogea de Nord (sec. VI î.e.n - I e.n) 59-57 română
1981 Pontica, XIV PANAITESCU, Adrian Cuptor de ars materiale de construcție descoperit la Ulmetum 303-308 română
1984 Pontica, XVII POSTELNICU, Valentina Aspecte ale vieții economice tulcene reflectate în docimente de arhivă (1918-1944) 199- română
1984 Pontica, XVII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Un medalion de chihlimbar descoperit la Nufăru (jud. Tulcea) 225- română
1985 Pontica, XVIII OPAIȚ, Cristina Unele considerații privind vasele de sticlă din burgul roman tîrziu de la Topraichioi (Tulcea) 249- română
1985 Pontica, XVIII LASCU, Stoica Aprecieri privind situația social-economică a județului Tulcea în lumina unui Raport al Prefecturii din anul 1928 327- română
1987 Pontica, XX HAIMOVICI, Sergiu Unele date cu privire la un lot de faună descoperit în așezarea eponimă de la Hamangia (Baia) 43- română
1987 Pontica, XX ILIESCU, Octavian Descoperiri monetare din tezaurul de la Suluc și alte contribuții privind aceeași descoperire 181- română
1989 Pontica, XXI-XXII COMȘA, Maria O casă romană tîrzie situată extra muros de la Dinogetia 327-331 română
1990 Pontica, XXIII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Raport preliminar asupra săpăturilotr arheologice de salvare de la Mihai Bravu, jud. Tulcea - Așezarea Nr. 2 183-219 română
1990 Pontica, XXIII OCHEȘEANU, R., POENARU BORDEA, Gheorghe Tezaurul de monede romane tîrtii descoperit la Beștepe 277-314 română
1991 Pontica, XXIV BAUMANN, Victor O piesă deosebită de toreutică romană. Grifonul de la Telița 247-267 română
1991 Pontica, XXIV MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe O monedă bizantină de la Trebizonda descoperită în Dobrogea 399-402 română
1992 Pontica, XXV LUNGU, Vasilica Circulația amforelor ștampilate în zona Capul Doloșman 69-97 română
1992 Pontica, XXV ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe Cronica descoperirii monetare din Nordul Dobrogea (IV) 399-417 română
1993 Pontica, XXVI LUNGU, Vasilica Pour une chronologie de la ceramique attique du Nord de la Dobroudja (IVe-IIIe siecles av. J. Chr.) 159-190 franceză
1993 Pontica, XXVI CUSTUREA, Gabriel Noi descoperiri monetare de la Isaccea (sec. XI) 259-262 română
1993 Pontica, XXVI ADAMEȘTEANU-MĂNUCU, Gheorghe Cronica descoperirilor monetare din județul Tulcea (V) 263-271 română
1994 Pontica, XXVII SIMION, Gavrilă Rituri și ritualuri funerare practicate în necropola romană de la Noviodunum 91-105 română
1994 Pontica, XXVII LUNGU, Vasilica Amfore ștampilate din Nordul Dobrogei 133-155 română
1997 Pontica, XXX PARASCHIV, Dorel Descoperiri arheologice de epocă romană la Măcin 317-330 română
1998 Pontica, XXXI MICU, Cristian, MICU, Smaranda Ceramica culturii Hamangia din așezarea de la Isaccea Suhat (campania 1997) 25- română
1998 Pontica, XXXI LIUȘNEA, Mihaela-Denisa Cîteva considerații privind limesul dunărean în nordul Dobrogei 217- română
1998 Pontica, XXXI PARASCHIV, Dorel Măsuri ponderale romano-bizantine descoperite în nordul Dobrogei 287- română
1999 Pontica, XXXII MICU, Cristian Ceramica fazei Boian-Spanțov din așezarea de la Isaccea-Suhat 235-242 română
1999 Pontica, XXXII PARASCHIV, Dorel, VASILIU, Ioan Cercetări arheologice în necropola romană timpurie de la Babadag 253-266 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 PARASCHIV, Dorel Două ponduri unciale descoperite în nord-vestul Dobrogei 595-596 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 CONSTANTINESCU, Bogdan, PÎRVAN, Katiușa Un lot inedit din tezaurul de la Rachelu (com. Luncavița, jud. Tulcea) 625-657 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Cronica descoperirilor monetare din jud. Tulcea 659-678 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII BELC, Marius, MICU, Cristian Copper objects discovered in the tell settlement at Luncavița, Cetățuia Point 47-58 engleză
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SIMION, Gavrilă Arme și podoabe inedite de bronz din județul Tulcea 99-110 română
2006 Pontica, XXXIX AILINCĂI, Sorin, MICU, Cristian L'habitation du premier age du fer de l'etablissement de Sarichioi "La Bursuci" (dep. De Tulcea) 65-73 engleză
2006 Pontica, XXXIX MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe, POLL, Ingrid Un tezaur de folles anonimi din clasa A 2-A3, descoperit la Noviodunum - Vicina (?) - Isaccea 435-459 română
2007 Pontica, XL SIMION, Gavrilă Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea 307-338 română
2007 Pontica, XL AILINCĂI, Sorin, IGNAT, Adina A bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) 487-491 română
2007 Pontica, XL STĂNICĂ, Aurel Une estampille de bronze pour marquer des amphores decouverte a Noviodunum-Isaccea 515-520 franceză
2009 Pontica, XLII, seria supplementum I GAVRILĂ, Simion La ceramique grise tournee de Celic Dere 263-264 engleză
2010 Pontica, XLIII AILINCĂI, Sorin Noi considerații asupra locuirii din prima epocă a fierului (cultura Babadag) de la Telița-Amza, com Telița, Jud. Tulcea 51-76 română
2010 Pontica, XLIII MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu Une nouvelle inscription d'Ibida (Slava Rusă, Dep. De Tulcea 377-383 franceză
2010 Pontica, XLIII ISVORANU, Theodor, VÎLCU, Aurel Monede romane și bizantine descoperite la Halmyris 407-423 română
2010 Pontica, XLIII MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe Comuna Turcoaia, punct Iglița, cetațile Troesmis Est și Troesmis Vest. Considerații privind locuirea medio-bizantină din secolele X-XIII 435-369 română
2010 Pontica, XLIII PARASCHIV, Dorel Două ponturi unciale din bronz, descoperite la (L) Ibida 509-512 română
2011 Pontica, XLIV RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel O descoperire carpică la Noviodunum 259-267 română
2011 Pontica, XLIV MOCANU, Marian Ceramica romană tîrzie cu decor ștampilat descoperită la (L?) Ibida 293-309 română
2011 Pontica, XLIV STĂNICĂ, Aurel, VÎLCU, Aurel Monede de aur bizantine descoperite la Nufăru (jud. Tulcea) 503-513 română
2012 Pontica, XLV RADU, Laurențiu, STĂNICĂ, Aurel Un cuptor pentru ars ceramica descoperit la Noviodunum 477-488 română
2012 Pontica, XLV MADGEARU, Alexandru Data pătimirii sfinților Epictet și Astion de la Halmyris 539-548 română
2013 Pontica, XLVI CHIRIAC, Costel, NUȚU, George An amor statuette from Noviodumum 145-153 română
2013 Pontica, XLVI COSTEA, Georgică, NUȚU, George, PARASCHIV, Dorel Alimentarea cu apă în epoca romană în zona localității Niculițel (jud. Tulcea) 155-172 română
2013 Pontica, XLVI SCURTU, Florin Despre insula Peuce, Halmyris și traseul Drumului militar roman dintre Noviodumum și Calatis 443-458 română
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. ROWLETT, Ralph Differential Skeletal Preservation in the Mound Cemetery at Celic-Dere in Northern Dobroudja 139-147 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. JUGĂNARU, Gabriel An aspect of the ritual-funeral practices from the epomymic settlement at Babadag 236-237 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. ROWLETT, Ralph Defferential skeletal preservation and treatment at Celik-Dere 244-244 engleză
2000 Pratiques funeraires dans l'Europe des XIIIe-Ive s. av.J.-C. SIMION, Gavrilă The architecture of the tombs in the necropolis from Celic-Dere 246-246 engleză
2006 Pratiques funeraires et manifestations de l'identite culturelle (Age du Bronze et Age du Fer) ROWLETT, Ralph Health and trauma of iron age getic burials at Celic-Dere, Romania 263-264 engleză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel Manifestations precoces du premier age du fer en Dobroudja (les decouvertes de Garvăn-Mlăjitul Florilor, Departement de Tulcea) 99-102 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie JUGĂNARU, Gabriel Manifestări timpurii ale primei epoci a fierului în Drobrogea (Descoperirile de la Garvăn-Mlăjitul Florilor, jud. Tulcea) 103-110 română
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă Le site de Celic-Dere. Interpretations ethno-culturelles et implications dans la chronologie du Hallstatt final 231-235 franceză
1997 Premier Age du Fer au Bouches du Danube et dans les Regions Autour de la Mer Noire, 2, seria arheologie SIMION, Gavrilă Așezarea de la Celic-Dere. Interpretări etno-culturale și implicații în cronologia Hallstatului tîrziu 237-252 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MICU, Cristian Observații privind industria materiilor dure animale în așezarea neolitică de la Isaccea, punctul "Suhat" (jud. Tulcea) 41-75 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani MADGEARU, Alexandru O cataramă de tip papa descoperită în fortificația romano-bizantină Halmyris (Murighiol, jud. Tulcea) 343-355 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani STĂNICĂ, Aurel Cîteva aspecte privind așezarea medio-bizantină de la Ostrov - Piatra Frecăței (Beroe), jud. Tulcea 357-373 română
2010 Studii de Preistorie, 7 AILINCĂI, Sorin, BURENS, Albane, CAROZZA, Laurent, LĂZURCĂ, Elena, MICU, Cristian Premieres observations sur les techniques de faconnage et de finition de la ceramique chalcolithique Gumelnița A2 du site de Carcaliu (Dobroudja, Romanie) 95-123 franceză
2010 Studii de Preistorie, 7 AILINCĂI, Sorin, MIHAIL, Florian Psalii din corn descoperite în așezări ale culturii Babadag din nordul Dobrogei 189-200 română
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Tombes tumulaires dans la necropole de Celic-Dere 69-82 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe LĂZURCĂ, Elena, SIMION, Gavrilă Un tombes a enclos circulaire sur la vallee de Telița 83-88 franceză
2000 Tombes tumulaires de l'Age du Fer dand le Sud-Est de l'Europe SIMION, Gavrilă Tombes tumulaires dans la necropole de Celic-Dere 225-225 franceză
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII DIACONU, Vasile Notă privitoare la două obiecte de piatră descoperite în județul Tulcea I. Istoria românilor 62-69 română