Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III DRAGOESCU, Ion (autor) Contribuții etnonumismatice la studiul etnogenezei poporului român / Contributions ethnonumismatiques dans la recherche de l'ethnogénèse du peuple roumain 297-313 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III MAIER, Ioan (autor) , STOICA VASILESCU, Lia (autor) Meșteșugurile ca formă de manifestare a continuității poporului român / Les métiers, témoignage de la continuité du peuple roumain 315-319 română
articol de periodic 1976 Muzeul Național, III HODĂRNAU, Marcel (autor) Problema formării poporului român oglindită în concepția școlii Ardelene / Le problème de la formation du peuple roumain, reflété dans la conception de ,,l'Ecole Transylvaine" 347-358 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV ZAHARIA, Gheorghe (autor) Unitatea și independența națională, valori permanente ale gîndirii și acțiunii poporului român / L'unité et l'indépendance nationale, valeurs fondamentales de la pensée et de l'action du peuple roumain 33-38 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV RĂDULESCU, Venera (autor) Referiri la vitejia și dorința de independență a poporului român în unele scrieri europene din sec. XV-XVI / Références à la bravoure et au désir d'indépendance du peuple roumain dans certains écrits européens des XVe—XVIe siècles 71-79 română
articol de periodic 1978 Muzeul Național, IV CAZĂNIȘTEANU, Constantin (autor) Independența de stat din 1877 în conștiința poporului român / L'indépendance d'état de 1877 dans la conscience du' peuple roumain 599-602 română