Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 168 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) Studii 29-68 română (rezumat în franceză)
2013 Acta Musei Napocensis, 50-I, seria prehistory-ancient history-archaeology NICOLAE, Maria-Corina (autor), TEODOR, Eugen Silviu (autor) Civilians in the fort. Răcari case ARTICLES AND STUDIES 157-180 engleză
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău RĂDULESCU, Toma (autor) Mărturii documentare inedite sau mai puțin cunoscute privitoare la epoca lui Mihai Viteazul din colecția Muzeului Olteniei Istorie medievală 67-88 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GHEORGHE, Simona (autor) Vase antice grecești din colecția Muzeului Olteniei - restaurare-conservare Restaurare. Conservare 463-474 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie TIMOC, Călin (autor) Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-382 română
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie CHICIDEANU MOTZOI, Ion (autor), CHICIDEANU ȘANDOR, Monica (autor) O brățară din bronz descoperită la Posca (jud. Dolj) 17-22 română (rezumat în engleză)
2012 Analele Banatului, XX, seria Arheologie-Istorie CHICIDEANU ȘANDOR, Monica (autor) O reprezentare miniaturală de încălțăminte descoperită la Plosca-Cabana de Metal, jud. Dolj 23-32 română (rezumat în engleză)
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan (autor) Aspecte ale culturii populare doljene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea reflectate în fonduri documentare clujene 95-147 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria Istorie HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) Arheologie, istorie antică 9-19 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Aspecte ale circulației monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea și până în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componența a patru tezaure monetare inedite Istorie medievală 159-201 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot din tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Dăbuleni (județul Dolj) 65-77 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de monede și podoabe din secolele XVI-XVIII descoperit la Craiova - manutanță 171-184 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUMITRESCU, Radu (autor) Medalii străine și românești din secolele XIX-XX în colecția Muzeului Olteniei 271-295 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII RĂDULESCU, Toma (autor) Un fragment de tezaur cu monedă dacică descoperit la Motoci, județul Dolj 45-52 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUMITRESCU, Radu (autor) Un tezaur monetar de la 1848 descoperit la Leșile, județul Dolj 171-185 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
1980 Biharea, 1979-1980 BERINDEI, Marcel (autor), SUICU SORIN, Sebastian (autor) Recuperarea frescelor de la biserica monument istoric - Sf. Ioan Sebastian Din Craiova III. Muzeologie - Conservare 403-410 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CANURECI, Irinel (autor) Caracteristici ale evoluției așezărilor din Câmpia Băileștilor Etnografie 380-388 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X CANURECI, Irinel (autor) Caracteristici ale habitatului din zona etnografică Câmpia Băileștilor Etnografie 232-251 română
1975 Cercetări Arheologice, I GALBENU, Doina (autor) Așezările neolitice de la Șimnic 9-43 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu (autor) Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191-215 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin (autor) Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191-192 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George (autor) Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205-208 română (rezumat în franceză)
2000 Cercetări Arheologice, XI-II GALBENU, Doina (autor), GÎȚĂ, Gheorghe (autor) Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criș de la Șimnic 599-618 română (rezumat în engleză)
2009 Cercetări Arheologice, XVI BONDOC, Dorel (autor) A Roman import from the Slavic-age settlement in Craiova, the point "Fântâna Obedeanu" 253-256 engleză (rezumat în română)
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa (autor) Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County 17-34 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian (autor) Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII MOISIL, Delia (autor) Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj / The Late Roman Bronze Hoard from Basarabi, Dolj County Numismatică antică şi bizantină 111-116 română
2011 Cibinium MOGA, Florența (autor) Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecția muzeului Olteniei - Craiova 229-332 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TUDOR, Constantin (autor) Tratatul de la Craiova și cedarea Cadrilaterului 151-156 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României TEODOR, Eugen Silviu (autor) Prima amenajare a castrului de la Răcari (jud. Dolj) 219-235 română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru (autor) Reprezentarea cavalerilor danubieni descoperită la Aquae (Cioroiu Nou, jud. Dolj) 47- română
1978 Drobeta, III PETRE-GOVORA, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice în zona de sud-vest a județului Dolj 108- română
1980 Drobeta, IV PETRIȘOR, Vasile (autor) Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
1982 Drobeta, V ROMAN, Ștefan (autor) Aspecte ale reformei agrare din anul 1921 în județul Dolj 169- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion (autor) Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1985 Drobeta, VI IOSA, Mircea (autor), ROMAN, Ștefan (autor) Unele aspecte ale vieții țărănimii la începutul secolului al XX-lea în județul Dolj 203- română
1996 Drobeta, VII GHERGHE, Otilia (autor) Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
2000 Drobeta, X BONDOC, Dorel (autor) O nouă reprezentare a lui Liber Pater Dionysos la Aqzae (Cioroiul Nou, com. Cioroiași, jud. Dolj) 65-68 română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLTEANU, Dan (autor), STÎNGĂ, Ion (autor) Tezaurul de denari romani imperiali de la Desa (jud. Dolj) 113-119 română
2003 Drobeta, XIII GHERGHE, Otilia (autor) Un manuscris inedit din colecția muzeului Olteniei aparținînd lui Vasile Dimitrescu 328- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Cioroiul Nou, judeâul Dolj 138-147 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor) Așezarea prefeudală de la Craiova (fîntîna Obedeanu) 148-165 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova-Cernele, jud. Dolj 89-95 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), RIDICHE, Florin (autor) Cîteva considerații privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele "Castravița" și "La Ruptură", jud. Dolj 190-199 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie DINU, Elena (autor) Spitalele din Craiova în timpul primului război mondial 103-107 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie POPESCU, Aurelian (autor) The "Friends of the Museum" Circle affiliated to the natural sciences section of the Museum of Oltenia, Craiova .5-9 engleză
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CĂNURECI, Irinel (autor) Locuințele din Cîmpia Băileștilor în secolele XIX-XX 58-77 română
1981 Hierasus, IV BALAȘA, D. (autor) Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV FIRESCU, Victor-Albinel (autor) Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică II. Istorie 251-254 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂNURECI, Irinel (autor) Locuințele din câmpia Băileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Etnografie 439-457 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe (autor) Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Gherghe P., Amon L. VIII. Recenzii 433-437 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru (autor), COMȘA, Eugen (autor) Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru (autor) Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 MAXIMILIAN, I. (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Șantierul arheologic Verbicioara 179-188
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DUMITRESCU, Vladimir (autor) Șantierul arheologic Cârna 189-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BERCIU, Dumitru (autor) Săpăturile de la Verbița 085-094
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 TUDOR, Dumitru (autor) Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou 547-554
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor), TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin (autor) Săpăturile de la Cârcea 029-035
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit (autor) Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna, jud. Dolj 218-225
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin (autor), POPILIAN, Gheorghe (autor) Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin (autor) Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V DUMITRESCU, Radu (autor) Tezaurul monetar de aur de la Desa, județul Dolj (sectorul al XIX-lea) 35-50 română
1994 Mousaios, IV-1 VINTILĂ ZIRRA, Vlad (autor) Cronologia obiectelor mărunte din așezarea întărită de la Coțofenii de Jos, Dolj română
1975 Muzeul Național, II DEACONU, Luchian (autor) Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie 533-536 română
1978 Muzeul Național, IV AVRAM, Cezar (autor), RĂDULESCU, Toma (autor) Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance 305-311 română
1978 Muzeul Național, IV prof. univ. dr., CIOBOTEA, Dinica (autor) Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance 319-323 română
1978 Muzeul Național, IV BARBU, Paul (autor) Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance 333-339 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia (autor) Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile (autor), GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor) Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VLĂDESCU, Cristian (autor), ZAHARIADE, Mihai (autor) Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă RĂDULESCU, Toma (autor) Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Tudorița (autor) Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru (autor) Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta (autor) Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica (autor) Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă REZEANU, Paul (autor) Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre (autor) Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu (autor) Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIUCĂ, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca (autor), CIOBOTEA, Dinică (autor) Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia (autor) Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena (autor) Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii REZEANU, Paul (autor) Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NIȚU, Georgeta (autor) Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian (autor) Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor (autor) Salcia Doljului, un vechi centru de crucerit din Oltenia 33- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie OBROCEA, Gheorghe (autor) Pomeni și alimente rituale în satul Salcia 131- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie DECA, Eugen (autor) Episcopia Rîmnicului și proprietățile sale la Craiova în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 23- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie TĂTULEA, Viorica (autor) Valori de patrimoniu cultural național în colecțiile etnografice ale Muzeului Olteniei 47- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie FIFOR, Mihai (autor) Ipoteze privind secvențialitatea actului funerar - clișee ale ritualului funerar la Salcia 95- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona (autor) Ceramică hallstattiană timpurie din colecția Muzeului Olteniei 26- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Cercetări arheologice de suprafață pe raza localității Bădoși, com. Bratovoiești, jud. Dolj 54- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Colecția de arheologie a Muzeului Școlar Desa, jud. Dolj 65- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Ceramică romană și romană tîrzie la Bechet, jud. Dolj 74- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Muzeul Aman, primul muzeu public craiovean 94- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian (autor), GHERGHE, Otilia (autor) Împrumuturi bancare și investiții străine - rolul lor în dezvoltarea și modernizarea orașului Craiova la pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea 100- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia (autor) Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GAȘPAR, Cristina (autor) Aplicarea unei metode complexe în restaurarea unui manuscris de secolul XVIII din colecțiile Muzeului Olteniei 139- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel (autor) Noi descoperiri arheologice pe raza județului Dolj 85-91 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor) Noi descoperiri numismatice în județul Dolj 64- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BREZEANU, Emilian (autor), RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova - Strada Bucovățului (in memoriam învățător Constantin Lupescu) 87- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DUȚESCU, Maria.Magdalena (autor), RĂDULESCU, Ana-Maria (autor) Un nou lot monetar din al treilea tezaur de la Bîrca 90- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Tezaurul monetar de la Galicea Mare, județul Dolj, din vremea lui Filip Arabul 94- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian (autor) Documente inedite referitoare la Constantin Brîncuși și Craiova 138- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie CÎRSTEA, Petre (autor) Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina (autor) Păstrarea, restaurarea și conservarea fondului de carte veche, rară, a Muzeului Olteniei 145- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia (autor) Conservarea și cercetarea patrimoniului, obiective prioritare ale activității muzeelor craiovene la începuturile existenței lor 147- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), RIDICHE, Florin (autor) Raport preliminar privind cercetările arheologice sistematice din punctul "Castravița" localitatea Deșa, jud. Dolj 16- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Ana-Maria (autor) Conservatorii doljeni în alegerile parlamentare și locale (1899-1908) 68- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie SURU, Claudia (autor) Monumentul domnitoriului Alexandru Ioan Cuza din comuna Cetate - Dolj 102- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma (autor) Bibliofilie - lucrări de arheologie cu dedicație din colecția Muzeului Olteniei 138- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre (autor), NICA, Marin (autor), RIDICHE, Florin (autor) Cercetările arheologice sistematice sin punctele "Castravița" și "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia (autor) Probleme privind conservarea obiectelor de patrimoniu pe suport papetar din colecțiile Muzeului Olteniei 98-100 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Anthopological analysis of the humain remains from the Desa-Castravița necropolis (Dolj County) Prehistoric Archaeology / Arheologie preistorică 34-42 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie AVRAM, Cezar (autor), RADU, Roxana (autor) Social dynamic and labor market over the past decade. Case study: Dolj County Modern and Contemporary History / Istorie modernă şi contemporană 198-203 engleză
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie CEACÂRU, Cristian (autor), VAVA-POPESCU, Lucian (autor) Câteva informații cu privire la Chestionarul lui C.S. Nicolaescu Plopșor adresat primăriilor din județul Dolj Archaeology / Arheologie 185-212 română; engleză
1982 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor), WEINBERG, Medeea (autor) Ordinul Diptera (Pars) în colecțiile Muzeului din Craiova ŞTIINŢELE NATURII 273-278 română; franceză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii MOGOȘANU, Ana-Maria (autor), MOGOȘANU, George-Dan (autor), TIȚĂ, Monica (autor), TIȚĂ, Ion (autor) Cercetări citogenetice la specia Filipendula Vulgaris MOENCH. (Filipendula hexapetala GILIB.) Botanică 109-111 engleză; română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii CIOC, Ionel (autor), NEȚOIU, Constantin (autor), ȘOANCĂ, Cornel (autor) Evoluția mișcării larvelor de cărăbuși pe profilul solului de-a lungul sezonului de vegetație Nevertebrate 191-197 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii COSMA ILIE, Lorena (autor) Considerații asupra avifaunei din zona Caraula (jud. Dolj) Vertebrate 284-285 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii VIȘAN, Corina (autor) Posibile situri natura 2000 în județul Dolj Referate, comemorări 323-324 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) In memoriam, Prof.dr.loan M.Stănoiu (1 martie 1927 – 5 octombrie 2005) Referate, comemorări 328-329 română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii ILIE, Aurelian-Leonardo (autor) Les Chrysomélidés de la zone Vârvoru de Jos (Départment Dolj) Animal Biology / Biologie animală 95-98 franceză; engleză; română
2007 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIII, seria științele naturii COTIGĂ, Constantin (autor) Development and promotion of agricole technologies non-pollution on the ash of layers in the central area of Oltenia Ecology / Ecologie 213-214 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii BUȘE-DRAGOMIR, Luminița (autor), NICOLAE, Ion (autor) Influence of treatments with fungicides on the physiological processes in Persica vulgaris MILLER attacked by Taphrina deformans (BERK.) TUL. Vegetal Biology / Biologie vegetală 19-24 engleză; română
2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Data regarding the presence of Cybister (scaphinectes) lateralimarginalis (DEGEER 1774) (Insecta: Coleoptera: Dytiscidae) in the entomological fauna of Dolj county (Romania) Animal Biology / Biologie animală 63-66 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 1, seria științele naturii BUȘE-DRAGOMIR, Luminița (autor), NICOLAE, Ion (autor) Physiological effects oftreatment with fungicides in Malus domestica BORKII. attacked by Venturia inaequalis (COOKE) WINT. Vegetal Biology / Biologie vegetală 125-130 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii BUȘE-DRAGOMIR, Luminița (autor), NICOLAE, Ion (autor) Physiological modifications produced by Stigmina carpophila (LEV.) M. B. ELLIS in Armeniaca vulgaris LAM. cultivated in the climatic conditions of Oltenia region Vegetal Biology / Biologie vegetală 84-89 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii CODREANU-BĂLCESCU, Doina (autor), GOGA, Ionelia Claudia (autor) Preliminary records on the presence of the nematode Eustrongylides excisus at the species Silurus glanis and Perca fluviatilis from lake Victoria (Bratovoiești – Dolj) Animal Biology / Biologie animală 184-190 engleză; română
2013 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXIX, nr. 2, seria științele naturii ILINOIU, Adrian (autor), RIDICHE, Mirela Sabina (autor) About the distribution and breeding of Black Stork (Ciconia nigra L. 1758) in the South-west of the country (Dolj county, Romania) Animal Biology / Biologie animală 204-208 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor), SOARE, Barbara (autor) Clay minerals identified in the red Quaternary deposits, from Cetate area (Dolj County, Romania), using XRD method Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 7-10 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) The use of lr spectroscopy for the study of red Quaternary deposits from Valea Lungului area (Dolj County, Romania) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 11-14 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii MATEESCU, Monica Daniela (autor), RIDICHE, Mirela Sabina (autor), VIȘAN, Corina Lelia (autor) Overall analysis of Nature 2000 site on avifauna ROSPA0137 Pădurea Radomir (Dolj and Olt Counties – Romania) Animal Biology / Biologie animală 147-156 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Contribution to the knowledge of research on beetle parasite fauna (lnsects). Note 2 Animal Biology / Biologie animală 105-120 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii BUZATU, Gilda-Diana (autor), GAVRILESCU, Elena (autor) Groundwater quality in the Southern part of Dolj county Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 181-184 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii NEGREANU, Ștefan (autor) Granulometric and morphometric characteristics of ruditic and arenaceous clasts from red quaternary deposits (Cetate area, Dolj County, Romania) Geology / Geologie 9-15 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding beetle parasite species collected from different ecosystems met in Dolj County in 2009–2013 Animal Biology / Biologie animală 75-82 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding beetle parasite species collected from different ecosystems met in Dolj County in 2014–2015 Animal Biology / Biologie animală 89-94 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii ENACHE, Constantin (autor), POPESCU, Aurelian (autor) Bâlta (Dolj County), an exceptional fossilipherous Romanian site Geology / Geologie 22-26 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia (autor) New data regarding the spreading of the invasive species Harmonia axyridis (Pallas, 1773) (Insecta: Coleoptera: Coccinellidae) in Romania Animal Biology / Biologie animală 67-70 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 1, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding beetle parasite species collected from different ecosystems met in Dolj county in 2016 Animal Biology / Biologie animală 77-81 engleză; română
2017 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIII, nr. 2, Proceedings of the 24th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding beetle parasite species collected from different ecosystems met in Dolj county in 2017 Animal Biology / Biologie animală 67-71 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 1, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum), seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding interspecific relationships beetle species collected from different ecosystems met in Dolj county in 2017. Note 1 Animal Biology / Biologie animală 124-126 engleză; română
2018 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXIV, nr. 2, Proceedings of the 25th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii LILA, Gima (autor) Preliminary data regarding interspecific relationships beetle species collected from different ecosystems met in Dolj county in 2017. Note 2 Animal Biology / Biologie animală 111-113 engleză; română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 2, aprilie ETEGAN, Amelia (autor) Calendarul popular - Focurile de Joimari Cercetare aplicată 17-18 română
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel (autor), FUHRMANN, Harald (autor) Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie ȘTEFAN EDUARD, Cristian (autor) O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie ȘTEFAN, Cristian (autor) Un pandantiv din nefrit de la Sălcuța, jud. Dolj 31-42 română
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III BLASKO, Marius (autor) An early seventeenth century hoard discovered in Dolj County Numismatică / Numismatics 380-499 engleză (şi un rezumat în română)
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" RĂDULESCU, Toma (autor) Mărturii de botez din colecții craiovene Studii şi articole 31-43 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă BONDOC, Dorel (autor) Două seceri de epocă La Tène descoperite la Radovan, județul Dolj Studii, articole, comunicări, note 65-70 română, engleză
2011 Studii de Preistorie, 8 ȘTEFAN, Cristian (autor) O reprezentare antropomorfă inedită de la Verbicioara 195-201 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GHERGHE, Petre (autor) A bronze statuette discovered at Orodel, Dolj County 183-185 engleză
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII CORNEANU, G. (autor), POPESCU, Gheorghe (autor), SIMEANU, V. (autor), TOMOIU, C. (autor) Cercetări botanice în Pădurea Stanului (Comuna Farcaș, jud. Dolj)
1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII CHICIDEANU, O. (autor), PLENICEANU, V. (autor) Influențe antropice asupra calității și nivelului apelor freatice în Cîmpia Bpileștilor