Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 159 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1965 Acta Musei Napocensis, II DAICOVICIU, Constantin E Malva la Cioroiul Nou? Note şi discuţii 654-655 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DUMITRESCU, Vladimir Plastica neolitică din așezarea de la Rast (jud. Dolj) 29-68 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău RĂDULESCU, Toma Mărturii documentare inedite sau mai puțin cunoscute privitoare la epoca lui Mihai Viteazul din colecția Muzeului Olteniei Istorie medievală 67-88 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare GHEORGHE, Simona Vase antice grecești din colecția Muzeului Olteniei - restaurare-conservare Restaurare. Conservare 463-474 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria arheologie-istorie TIMOC, Călin Cioroiul Nou - Bondoc Dorel 381-282 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie CHICIDEANU MOTZOI, Ion, CHICIDEANU ȘANDOR, Monica O brățară din bronz descoperită la Posca (jud. Dolj) 17-22 română
2012 Analele Banatului, XX, seria arheologie-istorie CHICIDEANU ȘANDOR, Monica O reprezentare miniaturală de încălțăminte desciowerită la Plosca-Cabana de Metal, jud. Dolj 23-32 română
2011 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOȘA, Ioan Aspecte ale culturii populare doljene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea reflectate în fonduri documentare clujene 95-147 română
2008 Argesis - Studii și Comunicări, XVII, seria istorie HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor de faună descoperite în situl de la Verbița (cultura Verbicioara, bronzul mijlociu) Arheologie, istorie antică 9-19 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria istorie RĂDULESCU, Toma Aspecte ale circulației monetare în zona Craiovei din ultimele două decenii ale secolului al XVIII-lea și până în primul sfert al secolului al XIX-lea reflectate în componența a patru tezaure monetare inedite Istorie medievală 159-201 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma Un nou lot din tezaurul de denari imperiali romani descoperit la Dăbuleni (județul Dolj) 65-77 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX RĂDULESCU, Toma Tezaurul de monede și podoabe din secolele XVI-XVIII descoperit la Craiova - manutanță 171-184 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX DUMITRESCU, Radu Medalii străine și românești din secolele XIX-XX în colecția Muzeului Olteniei 271-295 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII RĂDULESCU, Toma Un fragment de tezaur cu monedă dacică descoperit la Motoci, județul Dolj 45-52 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII DUMITRESCU, Radu Un tezaur monetar de la 1848 descoperit la Leșile, județul Dolj 171-185 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII HAIMOVICI, Sergiu Studiul resturilor animaliere provenite din situl de la Cîrcea-Viaduct, aparținînd fazelor Vinca-Dudești II 215-219 română
1980 Biharea, 1979-1980 BERINDEI, Marcel, SUICU SORIN, Sebastian Recuperarea frescelor de la biserica monument istoric - Sf. Ioan Sebastian Din Craiova III. Muzeologie - Conservare 403-410 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CANURECI, Irinel Caracteristici ale evoluției așezărilor din Cîmpia Băileștilor 380-388 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X CANURECI, Irinel Caracteristici ale habitatului din zona etnografică Cîmpia Băileștilor 232-251 română
1975 Cercetări Arheologice, I GALBENU, Doina Așezările neolitice de la Șimnic .9- română
1975 Cercetări Arheologice, I LEAHU, Valeriu Cercetări arheologice în necropola tumulară de la Romula (1969) 191- română
1981 Cercetări Arheologice, IV ULANICI, Augustin Un cioplitor din paleoliticul inferior descoperit la Bechet, jud. Dolj 191- română
1983 Cercetări Arheologice, VI TROHANI, George Un leu funerar roman descoperit la Grojdibodu, jud. Dolj 205- română
2000 Cercetări Arheologice, XI-II GALBENU, Doina, GÎȚĂ, Gheorghe Caracterizarea tehnologiei de pastă a ceramicii Starcevo-Criș de la Șimnic 599-618 română
2009 Cercetări Arheologice, XVI BONDOC, Dorel A roman import from the slavic-age settlement in Craiova, the point "Fîntăna Obedeanu" 253-256 engleză
1982 Cercetări Numismatice, IV PÂRVAN, Katiușa Un nou tezaur monetar de la Mircea cel Bătrân, descoperit la Galiciuica, jud. Dolj / Un nouveau trésor monétaire du temps du Mircea l'Ancien découvert à Galiciuica, dép. de Dolj / A new coin hoard from Mircea the Elder found at Galiciuica, Dolj county. Numismatică Medievală, Modernă şi Contemporană (Numismatique Médiévale, Moderne et Contemporaine, Medieval, Modern and Contemporary Numismatic) 123-131 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria Al patrulea tezaur monetar descoperit la Bîrca (județul Dolj) / Le quatrième trésor monétaire découvert à Bîrca (dép. de Dolj) / The fourth coin hoard discovered at Bîrca, Dolj County 17-34 română
1996 Cercetări Numismatice, VII POPESCU, Adrian Denari romani imperiali din tezaurul găsit la Desa, jud. Dolj / Roman Imperial Denarii from the Hoard Found at Desa, Dolj County Numismatică (Numismatics) 47-48 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII MOISIL, Delia Tezaurul de monede romane târzii de bronz descoperit la Basarabi, jud. Dolj / The Late Roman Bronze Hoard from Basarabi, Dolj County Numismatică antică şi bizantină 111-116 română
2011 Cibinium MOGA, Florența Restaurarea unui pieptar oltenesc din colecția muzeului Olteniei - Craiova 229-332 română
2001 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XVIII TUDOR, Constantin Tratatul de la Craiova și cedarea Cadrilaterului 151-156 română
2006 Dacia Avgvsti Provincia. Crearea Provinciei TEODOR, Eugen Silviu Prima amenajare a castrului de la Răcari (jud. Dolj) 219-235 română
1978 Drobeta, III TUDOR, Dumitru Reprezentarea cavalerilor danubieni descoperită la Aquae (Cioroiu Nou, jud. Dolj) 47- română
1978 Drobeta, III PETRE-GOVORA, Gheorghe Cercetări arheologice în zona de sud-vest a județului Dolj 108- română
1980 Drobeta, IV PETRIȘOR, Vasile Constantin Popescu, eroul de la Calafat, primul ostaș român cazut în războiul din 1877-1878 199- română
1982 Drobeta, V ROMAN, Ștefan Aspecte ale reformei agrare din anul 1921 în județul Dolj 169- română
1982 Drobeta, V RUSSU, Ion Însemnătatea etnologică a necvropolei daco-romane de la Locusteni - Dolj 227- română
1985 Drobeta, VI IOSA, Mircea, ROMAN, Ștefan Unele aspecte ale vieții țărănimii la începutul secolului al XX-lea în județul Dolj 203- română
1996 Drobeta, VII GHERGHE, Otilia Însemnările lui Costache Romanescu, secretar al Gubernului Provizotiu de la 1848 - manuscris inedit aflat în colecțiile Muzeului Olteniei 110- română
2000 Drobeta, X BONDOC, Dorel O nouă reprezentare a lui Liber Pater Dionysos la Aqzae (Cioroiul Nou, com. Cioroiași, jud. Dolj) 65-68 română
2002 Drobeta, XI-XII BĂLTEANU, Dan, STÎNGĂ, Ion Tezaurul de denari romani imperiali de la Desa (jud. Dolj) 113-119 română
2003 Drobeta, XIII GHERGHE, Otilia Un manuscris inedit din colecția muzeului Olteniei aparținînd lui Vasile Dimitrescu 328- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Atestări arheologice ale practicilor medicale romane la Cioroiul Nou, judeâul Dolj 138-147 română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Așezarea prefeudală de la Craiova (fîntîna Obedeanu) 148-165 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova-Cernele, jud. Dolj 89-95 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, RIDICHE, Florin Cîteva considerații privind caracterul descoperirilor arheologice de la Desa, punctele "Castravița" și "La Ruptură", jud. Dolj 190-199 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie DINU, Elena Spitalele din Craiova în timpul primului război mondial 103-107 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie POPESCU, Aurelian The "Friends of the Museum" Circle affiliated to the natural sciences section of the Museum of Oltenia, Craiova .5-9 engleză
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CĂNURECI, Irinel Locuințele din Cîmpia Băileștilor în secolele XIX-XX 58-77 română
1981 Hierasus, IV BALAȘA, D. Cel vestit între dascăli, Theodorit de la Botoșani (1810). Un manuscris botoșănean la Craiova 219- română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV FIRESCU, Victor-Albinel Evoluția economică a Craiovei în perioada interbelică II. Istorie 251-254 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂNURECI, Irinel Locuințele din câmpia Băileștilor la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Etnografie 439-457 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe Istoria Craiovei - mărturii arheologice și numismatice - Gherghe P., Amon L. VIII. Recenzii 433-437 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 BERCIU, Dumitru, COMȘA, Eugen Săpăturile arheologice de la Balta Verde și Gogoșu (1949 și 1950) 251-490
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 MAXIMILIAN, I., MORINTZ, Sebastian Șantierul arheologic Verbicioara 179-188
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DUMITRESCU, Vladimir Șantierul arheologic Cârna 189-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 BERCIU, Dumitru Săpăturile de la Verbița 085-094
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 TUDOR, Dumitru Săpăturile arheologice de la Cioroiul Nou 547-554
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin Raport asupra săpăturilor arheologice efectuate în așezarea neolitică de la ''Viaduct ''- Cîrcea (jud. Dolj) 029-030
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe, TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Raport asupra cercetărilor arheologice de la Locusteni, jud. Dolj 207-214
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 NICA, Marin Săpăturile de la Cârcea 029-035
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la ''Viaduct Cîrcea'', jud. Olt 045-049
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Săpăturile din așezarea hallstattiană timpurie de la Portărești, jud. Dolj 149-154
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 TĂTULEA, Corneliu Mărgărit Sondaj arheologic în cetatea geto-dacă de la Bîzdîna, jud. Dolj 218-225
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICA, Marin, POPILIAN, Gheorghe Săpăturile arheologice de la Locusteni-''La Gropan'' 395-397
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICA, Marin Săpăturile arheologice din așezarea neolitică de la Cârcea jud. Dolj 016-021
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V DUMITRESCU, Radu Tezaurul monetar de aur de la Desa, județul Dolj (sectorul al XIX-lea) 35-50 română
1994 Mousaios, IV-1 VINTILĂ ZIRRA, Vlad Cronologia obiectelor mărunte din așezarea întărită de la Coțofenii de Jos, Dolj română
1975 Muzeul Național, II DEACONU, Luchian Puncte de referință în ilustrarea lupei antifasciste la Muzeul Olteniei / Points de référence dans l'illustration de la lutte antifasciste au Musée de l'Olténie 533-536 română
1978 Muzeul Național, IV AVRAM, Cezar, RĂDULESCU, Toma Cîteva aspecte privind contribuția locuitorilor jud. Dolj la războiul de independență / Quelques aspects concernant la contribution des habitants du dép. de Dolj à la guerre d'indépendance 305-311 română
1978 Muzeul Național, IV prof. univ. dr. CIOBOTEA, Dinica Contribuții documentare privind activitatea Comitetului doamnelor craiovene în timpul războiului de independență /Contributions documentaires concernant l'activité du Comité des dames roumaines de Craiova pendant la guerre de l'indépendance 319-323 română
1978 Muzeul Național, IV BARBU, Paul Aspecte ale contribuției jud. Dolj în susținerea războiului de independență / Quelques aspects de la contribution du département de Dolj à l'appui de la guerre d'indépendance 333-339 română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Contribuții la cunoașterea tipologiei, evoluției și răspîndirii brăzdarelor romane în Dacia (depozitul de fiare plug de la Ghidici-Dolj) 47- română
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj 113- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă CIUCĂ, Vasile, GHERGHE, Petre, NICA, Marin Rezultatele preliminare ale cercetărilor arheologice de la Dobrești, jud. Dolj .7- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Noi date cu privire la tezaurul de monede romane republicane de la Florești-Șimnicu de Sus, județul Dolj 25- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă VLĂDESCU, Cristian, ZAHARIADE, Mihai Fortificația romană tîrzie de la Bistreț, județul Dolj 29- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă RĂDULESCU, Toma Un nou lot din tezaurul monetar de la Bîzdîna-Dolj (secolele XIV-XV) 61- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DEACONU, Tudorița Date noi privitoare la înființarea unui muzeu tehnic la Craiova, în secoluzlui al XIX-lea 95- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă DINU, Alexandru Lupta cadrelor didactice doljene pentru apărarea patriei în anii 1916-1913 115- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă NIȚU, Georgeta Observații privind evoluția așezărilor rurale în Oltenia de la vest de Jiu 159- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă TĂTULEA, Viorica Creația populară contemporană în județul Dolj 171- română
1987 Oltenia - Studii și Comunicări, V-VI, seria arheologie-istorie-etnografie-artă REZEANU, Paul Inițiative pentru ridicarea unui monument Mihai Viteazul la Craiova 195- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii GHERGHE, Petre Locuirea geto-dacică pe teritoriul județului Dolj .7- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii MĂRGĂRIT TĂTULEA, Corneliu Preocupări în domeniul metalurgiei bronzului și fierului în așezarea geto-dacă de la Bîzdina, judetul Dolj 15- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CIUCĂ, Vasile Contribuții la cunoașterea fortificațiilor geto-dacice de la Brabova și Voișa, județul Dolj 29- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolul al XVII-lea de la Brabova, judetul Dolj 43- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii BUȘE, Luca, CIOBOTEA, Dinică Structuri sociale în zona de cîmpie dintre Olt și Jiu în secolul al XIX-lea 49- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii FLORESCU, Aurelia Un program elaborat de revoluționarii craioveni de la 1848 61- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii DINU, Elena Presa literară craioveană în slujba făuririi statului național unitar român 95- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii REZEANU, Paul Viața artistică a orașului între anii 1900-1916 123- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NIȚU, Georgeta Rolul resurselor naturale în constituirea principalelor tipuri de așezări naturale din Oltenia de la vest de Jiu 131- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii TIȚĂ, Ion Contribuții la cunoașterea florei județului Dolj 147- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii NĂSTASE, Adrian Plantele în viața locuitorilor zonei Bechet-Dolj 151- română
1989 Oltenia - Studii și Comunicări, VII-VIII, seria arheologie-istorie-etnografie-artă-științele naturii CHIMIȘLIU, Cornelia Colecția de lepidoptere "M. Peiu" conservată la Complexul muzeal județean Dolj 163- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie PLEȘA PAUL, Teodor Salcia Doljului, un vechi centru de crucerit din Oltenia 33- română
1996 Oltenia - Studii și Comunicări, VII, seria etnografie OBROCEA, Gheorghe Pomeni și alimente rituale în satul Salcia 131- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie DECA, Eugen Episcopia Rîmnicului și proprietățile sale la Craiova în secolele al XVIII-lea și al XIX-lea 23- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie TĂTULEA, Viorica Valori de patrimoniu cultural național în colecțiile etnografice ale Muzeului Olteniei 47- română
1997 Oltenia - Studii și Comunicări, VIII, seria etnografie FIFOR, Mihai Ipoteze privind secvențialitatea actului funerar - clișee ale ritualului funerar la Salcia 95- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie LAZĂR, Simona Ceramică hallstattiană timpurie din colecția Muzeului Olteniei 26- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Cercetări arheologice de suprafață pe raza localității Bădoși, com. Bratovoiești, jud. Dolj 54- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Colecția de arheologie a Muzeului Școlar Desa, jud. Dolj 65- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Ceramică romană și romană tîrzie la Bechet, jud. Dolj 74- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Muzeul Aman, primul muzeu public craiovean 94- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian, GHERGHE, Otilia Împrumuturi bancare și investiții străine - rolul lor în dezvoltarea și modernizarea orașului Craiova la pragul dintre secolele al XIX-lea și al XX-lea 100- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia Societatea "Prietenii Științei" permanență culturală de prestigiu la viața Olteniei (1915-1940) 123- română
1999 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria arheologie-istorie GAȘPAR, Cristina Aplicarea unei metode complexe în restaurarea unui manuscris de secolul XVIII din colecțiile Muzeului Olteniei 139- română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GHEORGHE, Otilia Muzeul Olteniei - 85 de ani de la înființare .5-10 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie GEORGESCU, Ion, GHERGHE, Petre Noi descoperiri arheologice în județul Dolj 32-35 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Noi descoperiri arheologice pe raza județului Dolj 85-91 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Cîteva obiecte ceramice și carămizi cu reprezentări și inscripții, aflate la Muzeul Olteniei Craiova 92-97 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel Două bronzuri romane din colecția Bălăcescu 98-101 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar din secolele XVI-XVIII descoperite la Dobrești Dolj 102-107 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Segarcea - Dolj (sec. XVIII-sec. XX) 108-111 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie DEACONU, Iuliana Craiova - Orașul spitalelor de răniți în timpul războiului de independență 133-141 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie Acțiuni culturale desfășurate de secția istorie arheologie în anii 1999-2000 164-165 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie Prof. Zaharia Gărău (1936-2000) 167-167 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie LUNGU, Theodora Studiul privind investigarea fizico-chimică a monumentului "casa Coțofeanu" din Craiova 141-144 română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie CRĂCIUNOIU, Rusalia Probleme complexe întîlnite în restaurarea pomelnicului bisericii Hagi Enuși 166-168 română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre Noi descoperiri numismatice în județul Dolj 64- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie BREZEANU, Emilian, RĂDULESCU, Toma Tezaurul de denari romani republicani descoperit la Craiova - Strada Bucovățului (in memoriam învățător Constantin Lupescu) 87- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DUȚESCU, Maria.Magdalena, RĂDULESCU, Ana-Maria Un nou lot monetar din al treilea tezaur de la Bîrca 90- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Tezaurul monetar de la Galicea Mare, județul Dolj, din vremea lui Filip Arabul 94- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie DEACONU, Luchian Documente inedite referitoare la Constantin Brîncuși și Craiova 138- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie CÎRSTEA, Petre Contribuții hermeneutice la cunoașterea unor toponime și hidronime din arealul Văii Dunării, zona Calafat-Desa 143- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie GAȘPAR-GHIȚESCU, Cristina Păstrarea, restaurarea și conservarea fondului de carte veche, rară, a Muzeului Olteniei 145- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia Conservarea și cercetarea patrimoniului, obiective prioritare ale activității muzeelor craiovene la începuturile existenței lor 147- română
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie RĂDULESCU, Ana-Maria Considerații asupra satului Cornetu, comuna Izvoru - Dolj după o carte de hotărnicie inedită de la 1841 62-68 română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, RIDICHE, Florin Raport preliminar privind cercetările arheologice sistematice din punctul "Castravița" localitatea Deșa, jud. Dolj 16- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Ana-Maria Conservatorii doljeni în alegerile parlamentare și locale (1899-1908) 68- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie SURU, Claudia Monumentul domnitoriului Alexandru Ioan Cuza din comuna Cetate - Dolj 102- română
2003 Oltenia - Studii și Comunicări, XIV, seria arheologie-istorie RĂDULESCU, Toma Bibliofilie - lucrări de arheologie cu dedicație din colecția Muzeului Olteniei 138- română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie GHERGHE, Petre, NICA, Marin, RIDICHE, Florin Cercetările arheologice sistematice sin punctele "Castravița" și "La Ruptură", localitatea Desa, jud. Dolj (campania 2001) 13-22 română
2004 Oltenia - Studii și Comunicări, XV, seria arheologie-istorie SLABU, Camelia Probleme privind conservarea obiectelor de patrimoniu pe suport papetar din colecțiile Muzeului Olteniei 98-100 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva descoperiri arheologice inedite din fortificația getică de la Bîzdîna, punctul Cetate 43-54 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel Cîteva vase romane de sticlă din colecția Muzeului Olteniei Craiova 55-63 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche BONDOC, Dorel, MOISIL, Delia Monede române descoprite în castrul de la Răcari, jud. Dolj 64-71 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche DUMITRESCU RADU, Gabriel Tezaurul de la Nedeia (Dolj) și o serie de descoperiri monetare 147-161 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, seria arheologie-istorie veche RĂDULESCU, Toma Un nou lot de denari republicani romani din tezaurul de la Sopot (Dolj) 162-175 română
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie CONSTANTINESCU, Mihai Anthopological analysis of the humain remains from the Desa-Castravița necropolis (Dolj County) 34-42 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie BONDOC, Dorel, PENA, Mihaela Proposals of reconstitution of a roman statue from Cioroiu Nou 63-70 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie SURU, Claudia Cernătești - Dolj fortified house 111-116 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie DUMITRESCU RADU, Gabriel Observations on several prints from the collection of the Museum of Oltenia 129-138 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GHIONEA, Georgeta Considerations regarding the evolution of banking and loan system from Craiova during 1880-1948 145-148 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie GHERGHE, Otilia, SLABU, Camelia From the romanian womem's group activity, Craiova Branch 164-170 engleză
2010 Oltenia - Studii și Comunicări, XVII, seria arheologie-istorie AVRAM, Cezar, RADU, Roxana Social dynamic and labor market over the past decade. Case study: Dolj County 198-203 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GAMURAC, Ștefan-Emilian Contributions to the study of pottery from roman settlement at Cioroiu Nou, Dolj County 91-113 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie DUMITRESCU RADU, Gabriel Foreign medals from the collection of the Museum of Oltenia 171-195 engleză
2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie GHIONEA, Georgeta Opinions with regard to the banks from Craiova in the years of great depression (1929-1934) 271-275 engleză
1977 Peuce, V, seria zoologie CRISTEA, Anghel, FUHRMANN, Harald Cîteva rezultate obținute la incubația icrelor de cegă (Acipenser ruthenus, ruthenus L.) într-un nou tip de incubator, la stația sturionicolă Cetate 305-312 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie ȘTEFAN EDUARD, Cristian O locuință sălcuțeană de la Verbicioara 347-358 română
2013 Peuce, XI, seria istorie-arheologie ȘTEFAN, Cristian Un pandantiv din nefrit de la Sălcuța, jud. Dolj 31-42 română
2017 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, III BLASKO, Marius An early seventeenth century hoard discovered in Dolj County Numismatică / Numismatics 380-499 engleză (şi un rezumat în română)
1996 Sargetia, XXVI-2, seria 1992-1994 RĂDULESCU, Toma Mărturii de botez din colecții craiovene 31-43 română
2011 Studii de Preistorie, 8 ȘTEFAN, Cristian O reprezentare antropomorfă inedită de la Verbicioara 195-201 română
1980 Studii și Comunicări, V POPESCU ALEXANDRINA TENEA, Constanța Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din Sudul Olteniei 197-203 română
2004 The Antique Bronzes. Typology, Chronology, Authenticity GHERGHE, Petre A bronze statuette discovered at Orodel, Dolj County 183-185 engleză