Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 78 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1964 Acta Musei Napocensis, I CHIRILĂ, Eugen (autor) Un pasaj din Scholia Bernensia despre daci Note şi discuţii 465-467 română
1967 Acta Musei Napocensis, IV EDROIU, Nicolae (autor) Un izvor narativ transilvănean privind „răscoala holerei” din Slovacia de Est (1831) Note şi discuţii 549-552 română
1970 Acta Musei Napocensis, VII POP, Viorica (autor) Un manuscris al lui Ioan Bianu despre Samuil Micu Clain Note şi discuţii 633-636 română (şi un rezumat în franceză)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII FENEȘAN, C. (autor) Un manuscris ardelean din a doua jumătate a secolului al XVII-lea Note şi discuţii 603-605 română (rezumat în germană)
1974 Acta Musei Napocensis, XI CRIȘAN, Eva (autor) Prima "Taxa pharmaceutica" (listă de prețuri farmaceutice) din Transilvania (II) 219-242 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Grațiana (autor) Un manuscris inedit de la sfârșitul secolului al XVIII-lea 409-426 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV BUNTA, Magdalena (autor), KATONA, Imre (autor) Cronica Habană de la Cluj 315-330 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DORDEA, Ion (autor) Un manuscris din veacul al XVIII-lea despre producția și comercializarea sării din Transilvania și Maramureș Note şi discuţii 567-575 română (rezumat în germană)
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BOTEZAN, Liviu (autor), BOTEZAN, Oana (autor) O dispută istorică între Cipariu și bucovinenii pumniști Note şi discuţii 603-628 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie SABĂU, Nicolae (autor) Descrierea Cetății Făgărașului în două manuscrise din secolul al XVIII-lea Note şi discuţii 265-273 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie MÎRZA, Iacob (autor) Un manoscritto sulla storia di Venezia Miscellanea 181-192 italiană
1998 Acta Musei Napocensis, 34-II, seria istorie BOTEZAN, Ioana (autor) Din arhiva personală a lui Ioan Micu Moldova. Vol. IV Manuscrise Miscellanea 277-291 română
1999 Acta Musei Napocensis, 35-36-II BÎRCĂ MEDA, Diana (autor) Alexandria: Un manuscris necunoscut Miscellanea 209-210 română
2007 Acta Musei Napocensis, 41-44-II, seria historica 2004-2007 BULBUC, Adriana (autor) Conservarea unor manuscrise armenești din secolele XVIII-XIX Restaurare 381-384 engleză
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Preoți și dieci copiști din Sălaj în secolele XVII-XIX Istoria culturii, personalităţi sălăjene 363-374 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău RUS, Vasile (autor) Cronica "Quattuor aetates Transylvaniae" de Rudolph Bzensky Istorie Medie 205-270 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CÎNDA, Ana (autor) Fenomene meteorologice și calamități naturale menționate pe vechi cărți românești din Sălaj Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 473-475 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău OROS, Ioan (autor) Cazania lui Varlaam în Sălaj - Exemplarul necunoscut de la Giurtelec Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 465-467 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă MUSCA, Elena (autor) Documentul scris - izvor istoric și de artă Istoria culturii. Carte veche 497-505 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă OROS, Ioan (autor) Considerații preliminare la un catalog cuprinzând cartea veche din colecțiile muzeului - exemplarele propuse pentru clasare în categoria tezaur Istoria culturii. Carte veche 533-558 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă VELCULESCU, Cătălina (autor) Din nou despre Dimitrie Cantemir și Damaschin Studitul Istoria culturii. Carte veche 277-284 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii OROS, Ioan (autor) Din literatura veche a Bihorului. Un manuscris din veacul al XVIII-lea de cazanii la morți - Mălinaș C. Varia 426-427 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut și manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostrița (I) română
2012 Analele Bucovinei, XIX, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut și manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostrița (III) 175 română
2013 Analele Bucovinei, XX, nr. 2 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Dimitrie Gălătescu, un autor bucovinean necunoscut și manuscrisul lucrării sale închinate satului Ostrița (IV) română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie VOINESCU, Silvestru (autor) Autografe și însemnări manuscrise din sec. al XIX-lea pe cărți din colecțiile Bibliotecii Județene Argeș Muzeografie şi istoria culturii 245-248 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie ȘERBAN, Constantin (autor) Un manuscris inedit cuprinzînd o descriere amplă a orașului Pitești din 1860 Istorie Modernă şi Contemporană 257-268 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie COJOCARU, Florentina (autor) Însemnări manuscrise pe cărți din biblioteca Muzeului Județean Argeș istoria culturii, personalităţi 485-491 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Catagrafia întocmită de boierul argeșean Alecu Balotă în urma răscoalei din 1907 cu referire și la Spiru Haret Istorie Modernă şi Contemporană 373-379 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie OPREA, Radu (autor) La o aniversare a scrierii române: 490 de ani de la redactarea scrisorii lui Neacșu din Câmpulung Istorie medievală 73-79 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie CIOCAN, Ilie (autor), PĂDURARU, Marius (autor) Trei documente inedite din deceniul cinci al secolului al XIX-lea, privitoare la fostul sat Căcărezeni (astări Cotmeana, Comuna Stolnici) Istorie Modernă şi Contemporană 227-240 română
1971 Banatica, 1 FENEȘAN, Costin (autor) Un copist bănățean din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea IV. Istoria culturii şi artelor 349-351 română
1973 Banatica, 2 GRECU, Doina (autor) Un manuscris din Banat de la începutul secolului al XIX-lea IV. Istoria culturii şi artelor 325-343 română
1975 Banatica, 3 DANI, Ioan (autor), FENEȘAN, Costin (autor) O listă de socoteli din Banatul secolului al XIV-lea III. Istorie medie 145-152 română
1977 Banatica, 4 LEU, Valeriu (autor) Un manuscris românesc inedit din prima jumătate a secolului al XVIII-lea VI. Istoria artei şi culturii 479-481 română
1993 Banatica, 12-II LEU, Valeriu (autor) Istoria Banatului în însemnări manuscrise pe cărțile vechi 114-175 română
1996 Banatica, 14 LEU, Valeriu (autor) Paul Terzici și "Povestea vorbii" 245-250 română
1973 Cercetări istorice, IV ȘIMANSCHI, Leon (autor) Mențiuni de acte moldovenești de la sfirșitul secolului al XIV-lea IV. Istorie politică şi social-economică 151-160 română
1984 Columna CRISTEA, vram (autor) Prima antologia di poesie classiche latine di letteratura rumena 14-15 Italiană
1976 Crisia, VI BORCEA, Liviu (autor) Un document inedit despre căderea Oradiei în mîna turcilor (scrisoarea din 31 august 1660) II. Documente 207-231 română
1977 Crisia, VII DUDAȘ, Florian (autor) O copie manuscrisă după Cartea românească de învățătură a lui Varlaam III. Articole şi note 433-437 română
1979 Crisia, IX POPA, A. (autor) Copiști și manuscrise în Bihor în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea II. Documente 323-336 română
1979 Crisia, IX DUDAȘ, Florian (autor) Catalogul manuscriselor românești, B-A.R., 1-1600 - Ștrempel Gabriel IV. Recenzii 831-832 română
1980 Crisia, X DUDAȘ, Florian (autor) Manuscrise realizate după Cazania lui Varlaam descoperite în vestul Transilvaniei (prezentare grafică) I. Studii 65-84 română
1985 Crisia, XV MĂLINAȘ, Constantin (autor) Coligatul vechi românesc de la Talpoș (jud. Bihor) IV. Articole şi note 291-293 română
1987 Crisia, XVII GORUN, Gheorghe (autor) Manuscrisele românești medievale din Crișana - Dudaș F. VIII. Recenzii 772-773 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MOISA, Gabriel (autor) Un ofițer bihorean participant la cel de-al doilea război mondial - căpitanul Iuliu I. Gavrilete II. Documente 191-209 română
2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII CIURE, Florina (autor) Transilvania în lumina unor scrieri și manuscrise din biblioteca muzeului Correr din Veneția (sec. XVI-XVII) I. Studii şi articole 91-104 română
2009 Crisia, XXXIX CIURE, Florina (autor) Libri e manoscritti riguardanti la Transilvania conservati nella Biblioteca Nazopnale Marciana di Venezia (secc. XVI-XVII) I. Studii şi articole 185-198 italiană
2010 Crisia, XL DUDAȘ, Florian (autor) Codicele prologar slavon scris la mănăstirea Perii Maramureșului în 1599-1600, în timpul lui Mihai Viteazul I. Studii şi articole 209-218 română
2014 Crisia, XLIV MIHOC, Blaga (autor) Un manuscris din 1840, despre situația Principatelor Moldova și Țara Românească. Conținut și încadrare în context european 85-98 română
2009 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CRISTESCU, Constanța (autor) In memoriam Tiberiu Alexandru română
2009 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CRISTESCU, Constanța (autor) Gheorghe Ciobanu. Carte neîmplinită română
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, X, seria etnografie ILIESCU, Cornelia (autor) Problematica ridicată în restaurarea unei lucrări conținând două cărți cu tehnici de scris diferite Conservare, restaurare 161-162 română; franceză
2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XI, seria etnografie RĂDULESCU, Ana-Maria (autor) Considerații asupra satului Cornetu, comuna Izvoru - Dolj după o carte de hotărnicie inedită de la 1841 Documente istorico-etnografice 62-68 română
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie CEACÂRU, Cristian (autor), VAVA-POPESCU, Lucian (autor) Câteva informații cu privire la Chestionarul lui C.S. Nicolaescu Plopșor adresat primăriilor din județul Dolj Archaeology / Arheologie 185-212 română; engleză
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie MIRCEA, Ionela Simona (autor) Album deschisu din partea deținuților la Vaț în prinsoarea de statu și dejudecați la Clusiu în procesul Memorandului, 1894 History / Istorie 272-304 română
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie PETROVA, Denitsa (autor) Wallachian note from 1772 in the Shumen Damaskin Book as a source from the bulgarian history History / Istorie 221-223 engleză; română
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean Studii şi articole 361-373 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis Norme de publicare 567-570 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis Norme de publicare Varia 457-460 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Norme de publicare Varia 375-378 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ion (autor), SUCIU, Viorica (autor) Din corespondența lui Ioan Pop Reteganul cu Ioan Micu Moldovan  Istorie 179-188 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 601-605 română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă ITTU, Constantin (autor) O „catedrală de buzunar”: Cartea Orelor Caterinei de Cleves, manuscris miniat din secolul al XV-lea Studii, articole, comunicări 175-182 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 559-563 română
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 569-573 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă Norme pentru publicare 615-619 română
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă VERES, Anna-Mária (autor) Aspecte din viața Institutului Ráday din Budapesta: Circulația și legătura cărților din fabuloasa sa bibliotecă Istoria culturii. Studii şi articole 305-314 română, engleză
1992-1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Știintele Naturii - Conservare - Restaurare BĂRNUȚIU, Elena (autor) Popa Chirilă din Aciua - copist din a doua jumătate a secolului XVII-lea Istorie 127-134 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare BĂRNUȚIU, Elena (autor), CORDEA, Marta (autor) Un manuscris din 1584, realizat la mănăstirea Putna Cultură şi Civilizaţie 289-299 română
1994-1995 Satu Mare - Studii și Comunicări, XI-XII, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Etnografie - Muzeologie - Conservare - Restaurare BĂRNUȚIU, Elena (autor) Manuscrise românești din județul Satu Mare Cultură şi Civilizaţie 301-311 română
1963 Studii Clasice, V COSTA, Traian (autor) Două conjecturi vitruviene Note şi discuţii 287-288 română, latină
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FRENKIAN, Aram M. (autor) Le nombre des lettres par ligne du manuscrit plotinien Marcianus Graecus 240 (M) Note şi discuţii 311-313 franceză
1970 Studii Clasice, XII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Două manuscrise inedite aparținând lui Jean d'Ansse de Villoison Note şi discuţii 145-147 română
1972 Studii Clasice, XIV SEEL, Arno (autor) Zum Überlieferungswert des Tacitus-Codex Leid. BPL 16 B Comunicări şi studii 95-110 germană
1972 Studii Clasice, XIV DOBROIU, Eugen (autor) Două studii petroniene Studiile clasice în lume 239-244 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ERIC G. TURNER, Greek Manuscripts of the Ancient World. Oxford, At the Clarendon Press: Oxford University Press, 1971. XIV+ 132 p. in 4º +LXXIII planșe în afara textului. RECENZII 312 română