Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 247 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1999 Acta Moldaviae Septentrionalis, I SETNIC, Eduard (autor) Inscripții din Botoșani. Semnal Istorie 183-184 română
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV AIRINEI, Maria Adriana (autor) Dedicațiile Pro Salute Imperatoris și Augustales Coloniae Aureliae Apulensis Istorie Veche şi Arheologie 63-68 română (Rezumat în engleză)
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, Ion (autor) Materiale epigrafice din estul Daciei Studii 181-195 română
1964 Acta Musei Napocensis, I RUSSU, I. (autor) Note epigrafice. Seria VII Note şi discuţii 477-481 română
1966 Acta Musei Napocensis, III DAICOVICIU, Constantin (autor) Severus Alexander și provincia Dacia Studii şi Materiale 153-171 română
1966 Acta Musei Napocensis, III RUSSU, Ion (autor) Contribuția lui Zamosius la epigrafia Dacia Note şi discuţii 437-450 română
1966 Acta Musei Napocensis, III RUSSU, Ion (autor) Note epiografice. Seria IX Note şi discuţii 451-458 română
1968 Acta Musei Napocensis, V FLOCA, Octavian (autor) Monumente epigrafice și sculpturale de la Micia Studii şi Materiale 111-124 română (rezumat în germană)
1978 Acta Musei Napocensis, XV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Miscellanea epigraphica 115-124 română (rezumat în franceză)
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie POP, Constantin (autor) Arhe. Buletin de studii și cercetări studențești de istorie veche, arheologie și epigrafie, I, Timișoara, 1996. Prezentări de cărţi - recenzii 901-902 română
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica ISTVAN, Panya (autor), KOVACS, Peter (autor) An early Roman tombstone from Dunaszekcső (TRHR 201) ARTICLES AND STUDIES 169-176 engleză
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica DANA, Dan (autor), ȚUȚUIANU, Ion (autor) Trois graffitis sur céramique du site romain d’Ocnița (Dacie Inférieure) ARTICLES AND STUDIES 197-206 franceză
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. I, seria historica DAN, Dana (autor), NEMETI, Sorin (autor) Malva, la colonie perdue de la Dacie Inférieure ARTICLES AND STUDIES 207-230 franceză
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Restituiri arheologice Istorie Veche şi Arheologie 69- română
1984 Acta Musei Porolissensis, VIII, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău RUSSU, Ioan (autor) Un cetățean roman din Africa de Nord-Vest onorat în Dacia Istorie Veche şi Arheologie 159- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău GUDEA, Nicolae (autor) Contribuții epigrafice la cunoașterea sistemului vamal din provinciile dacice. Vama de la Porolissum Istorie Veche şi Arheologie 175- română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare TIMOC, Călin (autor) Restituiri epigrafice (I) Arheologie clasică şi medievală 253-258 română
2004 Acta Musei Porolissensis, XXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-restaurare-conservare BAJUSZ, Istvan (autor) Aspecte privind cunoașterea și folosirea scrisului la Porolissum Arheologie clasică şi medievală 315-326 română
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare PISO, Ioan (autor) Studia Porolissensia (VI) Epoca romană 193-214 franceză
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare VARGA, Timea (autor) Hypnos and the incubatio ritual at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Epoca romană 241-252 engleză
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie BĂLAN, Constantin (autor) Semnificația unor informații epigrafice din ultimele decenii ale sec. al XVII-lea de la monumentele din Argeș, pentru istoria poporului român Istorie 67-72 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie STOICA, Simona (autor) Simboluri precreștine în surse epigrafice Arheologie, istorie medie 157-160 română
1999 Argesis - Studii și Comunicări, VIII, seria Istorie BĂLAN, Constantin (autor) Preocupări de epigrafie ale lui C.D. Aricescu la Cîmpulung și în împrejurimile orașului, la 1854 Arheologie, istorie medie 189-195 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie BICA, Ion (autor) Cinstirea Maicii Domnului pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, sigiliografice și epigrafice (secolele X-XIII) Arheologie, istorie antică şi medie 137-144 română
1944 Balcania, VII, nr. 1 TUDOR, Dumitru (autor) KAN, A. H. Dr., Juppiter Dolichenus. Sammlung der Inschriften und Bildwerke mit einer Einleitung, Leiden 1943, 155 pp. + 16 pl. et une carte. Comptes rendus 177-181 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 VULPE, Radu (autor) MACREA, M. Cumidava, Sibiu 1943, 29 pp. et I planche hors-texte. Tirage à part d'Anuarul Institutului de studii clasice, Université de Cluj-Sibiu, IV (1941-1942). pp. 234-261. Comptes rendus 181-184 franceză
1973 Banatica, 2 RUSSU, Ion (autor) Inscripții romane din castrul Praetorium (Mehadia) I. Istorie veche şi arheologie 103-114 română
1973 Banatica, 2 ISAC, Dan (autor), STRATAN, Ion (autor) Monumente de artă provincială romană în muzeul din Lugoj I. Istorie veche şi arheologie 117-129 română
2019 Buletinul Limes. Frontierele Imperiului Roman în România, 6 OPRIȘ, Carol Ioan (autor) Cetatea romană de la Cius (Gârliciu, jud. Constanța). De la împăratul Valens la Theodor Mommsen 4-9 română
1982 Crisia, XII PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripții externe privitoare la istoria Daciei romane I. Studii 87-106 română
1993 Crisia, XXIII NOANE, Dumitru (autor) Ephemeris Napocensis III. Recenzii 364-366 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis BLOȘIU, Cătălina (autor) O inscripție runică descoperită în necropola din secolul IV-lea de la Lețcani-Iași Studii şi Materiale 167-180 română, engleză
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis KARA SCHWARTZ, I. (autor) Inscripții ebraice din Piatra Neamț (1677-1800) Note şi discuţii 369-373 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis KARA, I. (autor) Inscripții funerare ebraice din județul Botoșani Note şi discuţii 523-531 română, franceză
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis PETRIȘOR, Elena (autor) Așezarea carpică de la Homiceni, județul Neamț Arheologie 99-114 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU-BÎRLIBA, Lucrețiu (autor) Jerzy Kolendo (ed.), Violeta Bozilova, Leszek Mrozewicz, INSCRIPTIONS LATINES DE NOVAE, Adam Mickiewicz University Press, Poznan, 1992, 147 pp + 4 planșe RECENZII 470-472 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis MARCU-BOGAN, Mihaela (autor) Amfore și vin comercial la Cnidos și Sinope: două cetăți, două mari, ce vinuri! Istorie 255-269 română, engleză
2000 Oltenia - Studii și Comunicări, XII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) Provincia Dacia Interior (Malvensis) Discuții și ipoteze 74-79 română
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche POPESCU FLORIAN, Matei (autor) Auxiliaria (I) 105-111 română; engleză
2008 Oltenia - Studii și Comunicări, XVI, In memoriam Dumitru Tudor - 1 00 ani de la naștere, seria arheologie-istorie veche PETOLESCU, Constantin (autor) Cu privire la statutul așezării romane civile de la Sucidava 112-118 română; franceză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin (autor) M. Aurelius Cassianus, Praeses Daciae Malvensis 114-119 franceză
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie GUDEA, Nicolae (autor) Archaeological interpretations. 7. Epigraphical and archaeological contributions Archaeology / Arheologie 12-14 engleză
2013-2014 Oltenia - Studii și Comunicări, XX-XXI, seria arheologie-istorie DANA, Dan (autor) Trois dédicaces et un graffite de Cioroiu Nou (réédition) Archaeology / Arheologie 44-49 franceză; română
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie PETOLESCU, Constantin C. (autor) Romvla-Malva ou Romvla et Malva? Archaeology / Arheologie 137-142 franceză; română
1994 Revista Bistriței, VIII PROTASE, Dumitru (autor) Considerații privind antroponomastica traco-dacică și originea etnică a purtătorilor din inscripțiile Daciei romane 35-38 română, franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" STĂNESCU, Alexandru (autor) Aspecte ale familiei din Dacia romană. Instituția căsătoriei și concubinajul Repere pentru istoria vieţii private 60-66 română, germană
2002 Revista Bistriței, XVI FODOREAN, Florin (autor) Izvoare epigrafice privind drumurile din Dacia romană 55-95 română, engleză
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie ARDEVAN, Radu (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Cîteva inscripții descoperite la Ilișua 241-253 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV PROTASE, Dumitru (autor) Fragmente din două diplome militare romane descoperite în Dacia Porolissensis 163-169 română, franceză
2010 Revista Bistriței, XXIV SABĂU, Nicolae (autor) Epigrafe populare săsești din zona Bistrița 343-366 română, germană
2011 Revista Bistriței, XXV GUDEA, Nicolae (autor) Eine Botschaft von dem Limes dacicus an die spanischen Archäologen: Uber aine Einheit der Legion VII Gemina Felix in Porolissum am dakischen Limes 159-168 germană
2012 Revista Bistriței, XXVI DANA, Dan (autor), GAIU, Corneliu (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) Un nou duplicarius din ala I Tungrorum Frontaniana atestat pe un vas descoperit în castrul roman de la Arcobara/Ilișua 49-56 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII PISO, Ioan (autor) Studia Porolissensia IV 39-51 franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII PISO, Ioan (autor) Studia Porolissensia (V) 124-130 franceză
2014 Revista Bistriței, XXVIII DANA, Dan (autor), GAIU, Corneliu (autor) Alte noutăți epigrafice de la Ilișua: o tessera militaris și litere de metal descoperite în castrul auxiliar 153-163 română, franceză
2015 Revista Bistriței, XXIX DANA, Dan (autor) « Bonjour, madame ! » sur le couvercle d’un miroir : nouvelle inscription grecque d’Ilișua sur instrumentum 113-122 franceză, română
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI COCIȘ, Horațiu (autor) Watchtowers and burgus-type structures reflected in Roman epigraphic sources (1st-3rd century A.D.) 43-51 engleză, română
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI DANA, Dan (autor) De nouveau sur le miroir d’Ilișua avec l’inscription « Bonjour, madame ! » : une autre pièce issue du même atelier 52-55 română, franceză
1937 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Buletinul Muzeului Județului Hunedoara DAICOVICIU, Constantin (autor), FLOCA, Octavian (autor) Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa. Raport preliminar 1-23 română, germană
1941 Sargetia-Acta Musei Devensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Templul Maurilor din Micia 117-125 română, germană
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara RUSSU, Ion (autor) Daco-geții în Dacia romană 39-56 română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Contribuții la cunoașterea regiunii Hunedoara GOSTAR, Nicolae (autor) Inscripții și monumente din Germisara 57-99 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis RUSSU, Ion Iosif (autor) Inscripții romane din județul Hunedoara Istorie Veche şi Arheologie 87-107 română, germană
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) O nouă mărturie epigrafică în legătură cu activitatea împăratului Lucius Verus în provinciile de lîngă Dunărea de Jos și în Dacia. Un nou altar roman de la Sînpaul Istorie 59-78 română, germană
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis WOLLMANN, Volker (autor) Cercetări privind carierele de piatră din Dacia romană Studii şi articole 105-130 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis ALICU, Dorin (autor) Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii şi articole 43-49 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis PISO, Ioan (autor) Epigraphica (I) Studii şi articole 57-79 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis BRANGA, Nicolae (autor) Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 81-100 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prof. Dr., BODOR, Andrei (autor) Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniștii și cronicarii - istorici medievali Comunicări 255-261 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis BENEA, Doina (autor) Un medic al legiunii a VII-a Claudia la Drobeta în timpul războaielor marcomanice Comunicări 303-306 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice "emigrate" din Ulpia Traiana Comunicări 307-315 română, germană
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis SANIE, Silviu (autor) Cultul lui Sol Invictus în Dacia Comunicări 331-341 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis CĂTINAȘ, Ana (autor) Considerații asupra cultului lui Liber și Libera la Sarmizegetusa Comunicări 343-348 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis ARDEVAN, Radu (autor) Sextus Attius Secundus Note şi discuţii 535-538 română, engleză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) L'atelier de Micia Studii şi articole 155-163 franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafice și sculpturale din regiunea minieră Alburnus Maior - Ampelum Studii şi articole 191-202 română, germană
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis BRANGA, Nicolae (autor) Laus vitae. Pe marginea unor incripții din Tibiscum Note şi discuţii 655-658 română, germană
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis GOSTAR, Nicolae (autor) CIL, III, 1474 Note şi discuţii 659-661 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis GOSTAR, Nicolae (autor) Numerus Palmirenorum Orient Note şi discuţii 663-665 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV RUSU, Adriana (autor) Un nou monument epigrafic descoperit la Micia Studii şi articole 67-69 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis ABRUDAN, Paul (autor), STOICA, Mircea (autor) Documente inedite privind călătoria lui Theodor Mommsen în Transilvania pentru studierea inscrpțiilor romane din Dacia Studii şi articole 241-250 română, engleză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Cu privire la urbanizarea Miciei Studii şi articole 125-129 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ARDEVAN, Radu (autor) Aediles quaestores la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii şi articole 127-132 română, germană
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis LIPOVAN, Ion (autor) Un praepositus aurariarum la Ampelum Studii şi articole 133-138 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), RUSU, Adriana (autor) Dovezi epigrafice referitoare la participarea legiunilor Adiutrix și VI Ferrata la cucerirea complexului cetăților dacice din Munții Sebeșului Studii şi articole 45-61 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis RUSU, Adriana (autor) Marcus Statius Priscus la Germisara Note şi discuţii 653-656 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis RUSU, Adriana (autor) Les Illyriens en Dacie Studii şi articole 137-152 franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis NEMEȘ, Emil (autor) Orientali la Ulpia Traiană Studii şi articole 161-169 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis DARDAINE, Silvie (autor) Les Flaviens et Trajan d'apres les inscriptions decouvertes dans la Peninsule Iberique Studii şi articole 227-246 franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis ARDEVAN, Radu (autor) Observații asupra unei familii de fabri de la Drobeta Studii şi articole 247-252 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis PISO, Ioan (autor) Epigraphica (XVI) - Inscriptions de Sarmizegetusa Studii şi articole 261-265 franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis BĂLUȚĂ, Claudia (autor) Inscripții pe intrumentum domesticum de la Apulum Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 237-241 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MUNTEAN, Dănuț (autor) Lumea de dincolo în Funeraria din Dacia Romană (I) Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 169-179 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis PRIBAC, Sorin (autor) Lares et Penates în Dacia romană Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 201-207 română, germană
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă CIONGRADI, Carmen (autor) Über einen Votivaltar für Bonus Puer aus Napoca  Studii, articole, comunicări, note 125-132 germană, română
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă GALEA, Silvia (autor) Probleme de conservare în lapidariul de la Muzeul de Istorie Casa Altemberger  Studii, articole, comunicări, note 577-585 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă DUDĂU, Alexandru (autor) Cultul geniilor la Micia: o privire asupra inscripțiilor Arheologie. Studii şi articole 211-229 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Profesorul Ioan Piso la 70 de ani 9 română
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BODA, Imola (autor) Divinitățile din spatele numelor. Epitete și competențe Arheologie. Studii şi articole 43-60 română, engleză
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă HAMAT, Ana Cristina (autor) VTERE FELIX Inscribed Rings Discovered in Roman Dacia Arheologie. Studii şi articole 57-70 engleză, română
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă BENEA, Doina (autor) Unele observații privind Numeri Maurorum din Provincia Dacia Arheologie. Studii şi articole 61-85 română, germană
1963 Studii Clasice, V LUPAȘ, Liana (autor) Denumirile mormîntului în latină Comunicări şi studii 111-135 română, rusă, franceză
1963 Studii Clasice, V POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Cîteva inscripții recent descoperite în Dobrogea Note şi discuţii 289-297 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V GOSTAR, Nicolae (autor) Monumente epigrafice inedite din lapidariul Muzeului regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 299-313 română, rusă, greacă
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Notă asupra unui decret elenistic inedit din Muzeul regional de arheologie Dobrogea Note şi discuţii 315-318 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V ARICESCU, Andrei (autor) Inscripții inedite tornitane în versuri Note şi discuţii 319-331 română, rusă, germană
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al IV-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Viena, 17-22 septembrie 1962 Studiile clasice în lume 339-340 română
1963 Studii Clasice, V FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1962) Studiile clasice în R.P.R. 375-386 română
1963 Studii Clasice, V FRENKIAN, Aram M. (autor) Inscriptions in the Minoan Linear Script of Class A. Edited by W.C. Brice, M.A., from the Notes of Sir Arthur Evans and Sir John Myres. Oxford, University Press, The Society of Antiquaries, 1961. RECENZII 399-400 română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L. ROBERT, Hellenica. Recueil d'épigraphie, de numismatique et d'antiquités grecques. Vol. XI-XII. Paris, Adrien-Maisonneuve, 1960. 648 p. + 40 pl. RECENZII 401-403 română
1963 Studii Clasice, V RUSSU, Ioan Iosif (autor) INSCRIPTIONS LATINES DE L'ALGERIE, tome II, Inscriptions de la confédération cirtéenne de Cuicul et de la tribu des Suburbures. Recueillies par St. Gsell; publiées par H.-G. Pflaum, sous la direction de Louis Leschi. Vol. I. Paris, 1957. RECENZII 403-406 română
1963 Studii Clasice, V FRENKIAN, Aram M. (autor) Kadmos, Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Herausgegeben von Ernst Grumach, Bd. I, Heft 1, Walter de Gruyter & Co, 1962, 86 pagini și planșe, in -8°. RECENZII 437-438 română
1964 Studii Clasice, VI PEEK, Werner (autor) Griechische Epigramme aus Rumänien Comunicări şi studii 119-136 germană
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) Epigraphische Beiträge zur Geschichte der Stadt Tropaeum Traiani Comunicări şi studii 185-203 germană
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Un fragment inedit al Hotărniciei lui Laberius Maximus (SEG I 329) Note şi discuţii 331-342 română, germană
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Epigrafia latină în 1963 Studiile clasice în lume 361-363 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1963) Studiile clasice în R.P.R. 375-385 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) The Mycenae Tablets III. Edited by John Chadwick (Transactions of the American Philosophical Society, Philadelphia, New Series, voi. 62, Part 7, 1962), Philadelphia 1963, 76 p. In 4°. RECENZII 389 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) A. DE FRANCISCIS, O. PARLANGELI, Gli Italici del Bruzio nei documenti epigrafici, Napoli, L'Arte tipografica., 1960 (Università di Napoli, Centro di Studi per la Magna Grecia, II), 63 p., in 8°, + 17 pl. RECENZII 396-398 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L. RORERT, Villes d'Asie Mineure. Etudes de géographie ancienne. Seconde edition. Réimpression photographique augmentée de 200 pages et 16 planches, avec un index nouveau. Paris, Editions E. de Boccard, 1962. 511 p. in 16° + 35 planșe și hărți. RECENZII 406-409 română
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) VEIKKO VÄÄNÄNEN, Graffili di Pompei e di Roma, Roma, Amici di Villa Lante al Gianicolo, 1962 (Conferenze e memorie di Villa Lante, fasc. 1), 13 p., in 8°. RECENZII 409 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) KADMOS. Zeitschrift für vor- und frühgriechische Epigraphik. Hgn. Von Ernst Grumach, Band II, Heft 1, Berlin, Walter de Gruytcr & Co. 1963, 78 pagini. RECENZII 436 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Un fragment necunoscut din inscripția trofeului de la Adamclisi Comunicări şi studii 209-214 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) POPESCU, Emilian (autor) Descoperirile arheologice de la Lazu (rn. Constanța) Comunicări şi studii 251-261 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Spicuiri epigrafice Note şi discuţii 297-309 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Domna Placida Note şi discuţii 315-318 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor), PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Intorno a un corpus delle stele funerarie di Bisanzio Studiile clasice în lume 353-358 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) ORONZO PARLANGELI, Studi messapici (Iscrizioni, lessico, glosse e indici), Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1960, 474 p. 8° +XIII pl. RECENZII 421-423 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) RUSSU, Ioan Iosif (autor) LOUIS ROBERT, Noms indigènes dans l'Asie Mineure greco-romaine. Première partie (Bibliothèque archéologique et historique de l'Institut Français d'Archéologie d'Istanbul, XIII), Paris, 1963, 660 p., in 8°, 13 planșe. RECENZII 421-430 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Nouvelles inscriptions de Sardes. I-er fascicule: décret hellénistique de Sardes; dédicaces aux dieux indigènes; inscriptions de la synagogue (Archaeological Exploration of Sardis). Paris, Adrien Maisonneuve, 1964, 61 p. in 16°, 11 pl. RECENZII 459-460 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Inscripții inedite din lstros Comunicări şi studii 45-59 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur un décret des thiasites de Callatis Comunicări şi studii 87-96 franceză
1966 Studii Clasice, VIII POPESCU, Emilian (autor) O inscripție de la Anastasius I descoperită la Histria Comunicări şi studii 197-206 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII RUSSU, Ioan Iosif (autor) Note epigrafice Note şi discuţii 221-228 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1965) Studiile clasice în România 313-325 română
1966 Studii Clasice, VIII RUSSU, Ioan Iosif (autor) Academia Scientiarum U.R.S.S. CORPUS INSCRIPTIONUM REGNI BOSPORANI (CIRB). Академия Наук СССР. Корпус Боспорских надписей. Editura « Nauka », Moscova-Leningrad, 1965, 951 p. În 8°, 1326 inscripții. RECENZII 334-339 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE IN BULGARIA REPERTAE ed. G. Mihailov. Vol. III: Inscriptiones inter Haemum et Rhodopem repertae. Fasc. posterior: A territorio Philippopolitano usque ad oram Ponticam. Serdicae, 1964, 277 p. in 16°, 197 pl. RECENZII 339-340 română
1966 Studii Clasice, VIII POPESCU, Emilian (autor) VESELIN BEŠEVLIEV, Spätgriechische und spätlateinische Inschriften aus Bulgarien (Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Berliner Byzantinische Arbeiten, Band XXX), Berlin, 1964, XV + 220 p. + 114 pl. și 1 hartă. RECENZII 340-343 română
1966 Studii Clasice, VIII FISCHER, Iancu (autor) CARLO DE SIMONE, Die messapischen Inschriften und ihre Chronologie. JÜRGEN UNTERMANN, Die messapischen Personennamen. Wiesbaden, Harrassowitz, 1964, 361 p. + 1 pl. RECENZII 346-349 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ATTILIO DEGRASSI, Scritti vari di antichità, raccolti da amici e allievi nel 75° compleanno dell'autore. Vol. I-II. Roma, A cura del Comitato d'Onore. 1962, 1143 p., numeroase planșe afară din text. RECENZII 367-368 română
1967 Studii Clasice, IX ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 107-119 franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) « A doua întemeiere » a Histriei, în lumina unui document inedit Comunicări şi studii 153-166 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX Aspecte ale colonizării și romanizării în Dacia și Scythia în lumina unor inscripții din muzee bucureștene Comunicări şi studii 181-201 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX RUSSU, Ioan Iosif (autor) Domus diuina în Dacia Note şi discuţii 211-218 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1966) Studiile clasice în România 275-288 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) THE INSCRIPTIONS OF ROMAN BRITAIN by R.G. Collingwood and R.P. Wright. I. Inscriptions on stone. Oxford, At the Clarendon Press, 1965. XXXIV + 790 p. in 4°. 2400 desene în text și XIX planșe afară din text. RECENZII 338-339 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) PAUL ROESCH, Thespies et la Confédération béotienne (Université de Lyon - Faculté des Lettres - Institut « F. Courby »). Paris, E. De Boccard, 1965. 296 p. + 20 planșe afară din text. RECENZII 360-362 română
1968 Studii Clasice, X ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 77-85 franceză
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al V-lea Congres internațional de epigrafie greacă și latină (Cambridge, 1967) Studiile clasice în lume 267-269 română
1968 Studii Clasice, X FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1967) Studiile clasice în România 291-302 română
1968 Studii Clasice, X PIATKOWSKI, Adelina (autor) DIOGENIS OENOANDENSIS Fragmenta, ediția C. W. Chilton, Leipzig, Teubner, 1964, XVIII+106. RECENZII 313-315 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. ANNEE 1965 présenté par Jean Gagé et Marcel Leglay. Paris, Presses Universitaires de France, 1966, VIII + 135 p. In 16°. RECENZII 324 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ACTA INSTITVTI ROMANI FINLANDIAE, vol. III. Graffiti del Palatino, raccolti ed editi sotto la direzione di V. Väänänen. I. Paedagogium, a cura di H. Solin e M. Itkonen- Kaila. Helsinki, 1966. XII-264 p. in 8°. RECENZII 324-325 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) GEROLD WALSER, Die römischen Strassen in der Schweiz. 1. Teil: Die Meilensteine (ITINERA ROMANA. Beiträge zur Strassengeschichte des Römischen Reiches, Heft 1). Bern, Kümmerly & Frey, 1967. 108 p. Numeroase figuri în text și afară din text. RECENZII 325-326 română
1968 Studii Clasice, X PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Documents de l'Asie Mineure méridionale. Inscriptions, monnaies et géographie. (Centre de Recherches d'Histoire et de Philologie de la IV-e Section de l'EHESS). Genève (Droz) – Paris (Minard), 1966. 124 p. in 16°. RECENZII 326-328 română
1969 Studii Clasice, XI ȘTEF, Felicia (autor) O particularitate a ordinii cuvintelor frazei ipotetice în epigrafia dorică Comunicări şi studii 19-26 română
1969 Studii Clasice, XI GRINBAUM, Natan Salomonovici (autor) Язык Пиндара и надписи Крита Comunicări şi studii 31-38 rusă
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Andrei (autor) Vechi epigrafiști și anticari ln țările române Studiile clasice în România 279-296 română
1969 Studii Clasice, XI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1968) Studiile clasice în România 303-317 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1966 rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1968, 221 p. RECENZII 350 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE. Tome VI: Baalbek et Beqâ (n-os 2711-3017) par Jean-Paul Rey Coquais. Paris, Geuthner, 1967. 302 p. În 4°; 58 planșe, 3 hărți. RECENZII 351-352 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) ARISTOXENOS D. SKIADAS, Homer im griechischen Epigramm, Athen, 1965, 208 p. RECENZII 352-353 română
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ATTILIO DEGRASSI, Scritti vari di antichità. III. Venezia-Trieste, a cura della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria, 1967. XV + 427 p. Numeroase planșe în și afară din text. RECENZII 369-371 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Triburile la Tomis în epoca romană Comunicări şi studii 117-126 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Guvernator necunoscut al Moesiei Inferioare într-o inscripție din Callatis Comunicări şi studii 127-133 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII RUSSU, Ioan Iosif (autor) Note epigrafice. Inscripții din Apulum Note şi discuţii 161-170 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Alți anticari și epigrafiști români din secolul al XIX-lea: de la Kogălniceanu la Bălcescu Studiile clasice în România 241-246 română
1970 Studii Clasice, XII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românescă (1969) Studiile clasice în România 261-280 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1967. Rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1969, 250 p. RECENZII 314-315 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques, I. Amsterdam, Hakkert, 1969, XV -720 p. in 16°, numeroase figuri în text, 16 planșe afară din text. RECENZII 315 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Σ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΟΥ, Aι επιγραφαι της Λεσβου - Συμπληρωμα (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αριθ. 60). Εν Αθηναις, 1968. 106 p. In 4° + 46 planșe. RECENZII 316-317 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ΒΑΣΙΛΕΊΟΥ ΧΡ. ΠΕΤΡΆΚΟΥ, Ο Ωρωπός και το ιερόν του Αμφιαραου (Βιβλιοθηκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικης Εταιρείας, αρ. 63). Εν Αθηναις, 1968. 220 p. in 16°, numeroase planuri în text și 63 planșe. RECENZII 317-318 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ARIANNA UGUZZONI - FRANCO GHINATTI, Le tavole greche di Eraclea (Università degli Studi di Padova. Pubblicazioni dell'Istituto di Storia antica, VII), Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1968, 237 p. in 16°. RECENZII 320 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AKADEMIJA NAUK SSSR. INSTITUT ARXEOLOGII. Nadpisi Olvii (1917-1965). Izdatel'stvo Nauka - Leningrad, 1968, 132 p. + 65 planșe afară din text. RECENZII 320-322 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ISCRIZIONI STORICHE ELLENISTICHE. Testo critico, traduzione e commento a cura di Luigi Moretti. Vol. I: Attica, Peloponneso, Beozia (Biblioteca di Studi superiori, Storia antica ed epigrafia, LIII), Firenze, „La Nuova Italia" 1967, 167 p. in 16°. RECENZII 323-324 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DEUTSCHES ARCHAOLOGISCHES INSTITUT, Altertümer von Pergamon. Band VIII, 3: Die Inschriften des Asklepieions von Christian Habicht. Mit einem Beitrag von Michael Wörrle. Berlin, Walter de Gruyter, 1969, 202 p. In 4° + 1 plan și 51 planșe afară din text. RECENZII 324-326 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JADWIGA KUBINSKA, Les monuments funéraires dans les inscriptions de l'Asie Mineure (Travaux du Centre d'Archéologie méditerranéenne de l'Académie Polonaise des Sciences, t. 5). Warszawa, PWN - Editions Scientifiques de Pologne, 1968, 178 p. + XIX planșe. RECENZII 326-328 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) JEAN MARCILLET JAUBERT, Les inscriptions d'Altava (Publications des Annales de la Faculté des Lettres Aix-en-Provence, N. S., Nr. 65, 1968, cu concursul C.N.R.S.), 243 p. și un fascicol de planșe. RECENZII 328-329 română
1970 Studii Clasice, XII ARICESCU, Andrei (autor) HELMUT FREIS, Die Cohortes urbanae, in Epigraphische Studien, 2, Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1967, 166 pagini. RECENZII 347-348 română
1970 Studii Clasice, XII ARICESCU, Andrei (autor) GÉZA ALFÖLDY, Die Legionslegaten der Römischen Rheinarmeen, in Epigraphische Studien, 3, Böhlau Verlag, Köln - Graz, 1967, 139 p. RECENZII 348-349 română
1970 Studii Clasice, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Античная история и культура Средиземноморья и Причерноморья. Editura „Nauka", Leningrad, 1968, 351 p. (în l. rusă, fără rezumate). RECENZII 359-361 română
1971 Studii Clasice, XIII ȘTEFAN, Alexandra (autor) Applications des méthodes mathématiques à l'épigraphie Comunicări şi studii 29-45 franceză
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul descoperirilor mitriace din peștera Adam Comunicări şi studii 143-148 română, franceză
1971 Studii Clasice, XIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1970) Studiile clasice în România 245-261 română
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE CONSILIO ET AVCTORITATE ACADEMIAE SCIENTIARVM GERMANICAE EDITAE. Voluminis IX partis I. Fasciculus III: Inscriptiones Locridis Occidentalis ed. Guentherus Klaffenbach. Berolini apud Gualterium De Gruyter, MCMLXVIII. XX-149 p. RECENZII 302-304 română
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) VINCENZO LONGO, Aretalogie nel mondo greco. I. Epigrafi e papiri. (Pubblicazioni dell'Istituto di Filologia classica dell'Università di Genova, 29). Genova, Istituto di Filologia classica e medioevale, 1969. 187 p. in 16°. RECENZII 304-305 română
1971 Studii Clasice, XIII COSTA, Traian (autor) GIOVANNA SOTGIU, Iscrizioni Latine della Sardegna (Supplemento al Corpus Inscriptionum Latinarum, X e all'Ephemeris Epigraphica, VIII}, II: Instrumentum domesticum, 1: Lucerne, Padova, CEDAM, 1968, 166[-170] p. + XXII planșe. RECENZII 305-306 română
1971 Studii Clasice, XIII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) ANDRÁS MÓCSY, Gesellschaft und Romanisation in der römischen Provinz Moesia Superior, Budapest, Akademiai Kiadó, 1970, 284 p. RECENZII 345-350 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În marginea unei inscripții bilingve din Callatis Comunicări şi studii 141-148 română, franceză
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 195-222 română, franceză
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Trei reviste noi de istorie veche, epigrafie și papirologie Studiile clasice în lume 245-249 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1971) Studiile clasice în România 259-281 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) G. B. PELLEGRINI, A. L. PROSDOCIMI, La lingua venetica. I. Le iscrizioni. II. Studi. Padova-Firenze, Istltuto di glottologia dell'Università di Padova, Circolo linguistico fiorentino, 1967, VII + 696 + 1 hartă, VIII + 339 p. In 8°. RECENZII 313-316 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNEE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année 1968 rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1970, 249 p. in 16°. RECENZII 334-335 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) NOUVEAU CHOIX D'INSCRIPTIONS GRECQUES. Textes, traductions et commentaires par l'Institut Fernand Courby (Textes et Documents publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé), Paris, Les Belles Lettres, 1971, 234 p. In 16°. RECENZII 335-336 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) DAVID ASHERI, Leggi greche sul problema dei debili, Pisa, 1969 (Estratto da Studi Classici e Orientali, XVIII), 122 p. in 8°. RECENZII 337-338 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONS GRECQUES ET LATINES DE LA SYRIE, Tome VII: Arados et régions voisines (n-os 4001-4061) par JEAN-PAUL REY COQUAIS (Institut Français d'Archéologie de Beyrouth: tome LXXXIX). Paris, Paul Geuthner, 1970, 117 p. in 4° + XVI planșe și 2 hărți. RECENZII 338-339 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Les gladiateurs dans l'Orient grec. (Réimpression photographique de l'ouvrage paru en 1940 comme fascicule 278 de la Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes), Amsterdam, A.M. Hakkert. 1971, 357 p. In 8° + xxv planșe afară din text. RECENZII 339-340 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Diokletians Preisedikt hrsg. Von SIEGFRIED LAUFFER. (Texte und Kommentare. Eine altertumswissenschaftliche Reihe hrsg. Von Olof Gigon, Felix Heinimann, Otto Luschnat, Bd. 5), Berlin, Walter De Gruyter, 1971, 361 p. In 16° + + XXIV planșe afară din text. RECENZII 342-343 română
1973 Studii Clasice, XV ȘTEFAN, Alexandra (autor) Chronologie des inscriptions grecques de Callatis établie à l'aide du calculateur Comunicări şi studii 89-107 franceză
1973 Studii Clasice, XV BOLTUNOVA, Anna (autor) Надгробная эпиграмма Диндиана Comunicări şi studii 125-130 rusă
1973 Studii Clasice, XV LUPAȘ, Liana (autor) Un nouveau mot grec: ὑφῆλιξ Note şi discuţii 139 franceză
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 168-181 română, franceză
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Al VI-lea Congres de epigrafie greacă și latină (München, 18-23 septembrie 1972) Studiile clasice în lume 185-187 română
1973 Studii Clasice, XV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1972) Studiile clasice în România 211-228 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ROBERT FLACELIERE, JEANNE ROBERT, LOUIS ROBERT, Bulletin épigraphique. T. I, Paris 1972; JEANNE ROBERT, LOUIS ROBERT, Bulletin épigraphique. Tome II, 1940-1951; t. III, 1952-1958; t. IV, 1959-1963; t. V, 1964-1967; t. VI, 1968-1970, Paris, 1972. RECENZII 303-304 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Inscriptiones Graecae Vrbis Romae curauit L. MORETTI. Fasciculus primus (1-263), Romae, 1968, 239 p. in 8° (263 fotografii și desene în text). - Fasciculus secundus, pars prior (264-728), Romae, 1972, 249 p. In 8° (464 fotografii și desene). RECENZII 304-305 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Die Römischen Inschriften Ungarns (RIU). 1. Lieferung: Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arrabona - von LÁSZLÓ BARKÓCZI und ANDRÁS MÓCSY. Budapest, Akademiai Kiadó, 1972. 230 p. in 16° + 132 reprod. fotografice, 261 desene și 3 hărți. RECENZII 306-307 română
1973 Studii Clasice, XV BODOR, Andrei (autor) Academicianul C. Daicoviciu (1898-1973) In memoriam 345-349 română
1974 Studii Clasice, XVI ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 53-88 franceză
1974 Studii Clasice, XVI PISO, Ioan (autor) Sur la vie municipale de Sarmizegetusa Note şi discuţii 234-245 franceză
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Colocviul anglo-român de epigrafie greco-latină (Cambridge, 4-11 iulie 1973) Studiile clasice în lume 269-270 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1973) Studiile clasice în România 281-301 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'ANNÉE EPIGRAPHIQUE. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Années 1969 et 1970, rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1972, 271 p. in 16°. RECENZII 380-381 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AKTEN DES VI. INTERNATIONALEN KONGRESSES FÜR GRIECHISCHE UND LATEINISCHE EPIGRAPHIK, MÜNCHEN 1972. Miinchen, Beck, 1973. XV+632 p. In 8° + 8 pl. Afară din text. (Vestigia. Beiträge zur Alten Geschichte, 17). RECENZII 381-383 română
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) INSCRIPTIONES GRAECAE VRBIS ROMAE curauit L. MORETTI. Fasciculus secundus, pars altera (729-1141). Studi pubblicali dall'Istituto italiano per la Storia antica, fasc. ventiduesimo, parte seconda. Roma, 1973. 258 p. in 8°. RECENZII 383-384 română
1977 Studii Clasice, XVII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) M. Arruntius Claudianus praefectus classis et ripae Danuuii Comunicări şi studii 89-100 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Spicuiri epigrafice Comunicări şi studii 101-111 română, franceză
1977 Studii Clasice, XVII PEEK, Werner (autor) Compositis componendis. Grabepigramm eines Bithyniers in Tomis Comunicări şi studii 113-116 germană
1977 Studii Clasice, XVII SLABOTZKY, Aida (autor) Some observations on SEG, 24, 1081 Comunicări şi studii 117-138 engleză
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1974) Studiile clasice în România 251-269 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) MARIA SILVIA BASSIGNANO, Il flaminato nelle province romane dell'Africa. Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1974, 430 p. in 8° (Università degli Studi di Padova. Istituto di Storia antica, XI). RECENZII 362 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) L'Année Epigraphique. Revue des publications épigraphiques relatives à l'antiquité romaine. Année1971, rédigée par Jean Gagé, Marcel Leglay, H.-G. Pflaum et Pierre Wuilleumier. Paris, Presses Universitaires de France, 1974, 288 p. In 16°. RECENZII 366-367 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) JEANNE ROBERT, LOUIS ROBERT, Bulletin épigraphique. Tome VII, 1971-1973, Paris, Les Belles Lettres, 1974, 475 p. in 8°. Index du Bulletin épigraphique (1938-1965). Deuxième partie: Les publications, Paris, Les Belles Lettres, 1974, 262 p. In 8°. RECENZII 367 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) GIULIO MOLISANI, La collezione epigrafica dei Musei Capitolini. Le iscrizioni greche e latine, Roma, „L'Erma" di Bretschneider, 1973, 158 p. in 8° + numeroase planuri și 16 planșe afară din text. RECENZII 367-368 română
1977 Studii Clasice, XVII WALD, Lucia (autor) Scripta Classica Israelica. Yearbook of the Israel Society for the Promotion of Classical Studies, edited by J. Geiger, D. Gershenson and I. Shatzman, vol. I, 1974, 148 p. RECENZII 371-375 română
1981 Studii Clasice, XX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 73-80 română, franceză
1981 Studii Clasice, XX FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1978-1979) Studiile clasice în România 87-111 română
1985 Studii Clasice, XXIII IAILENKO, Valerii Petrovici (autor) По поводу имени Theonoks Note şi discuţii 103 rusă
1985 Studii Clasice, XXIII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1981-1982) Studiile clasice în România 105-129 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare MORETTI, Luigi (autor) Su alcune iscrizioni greche di Histria Comunicări şi studii 71-75 italiană
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare PAPAZOGLOU, Fanoula (autor) Δρακτῷ. Δρακτοῖς Comunicări şi studii 85-88 franceză
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare TE RIELE, G.-J.-M.-J. (autor) Un médecin arcadien au passé littéraire Comunicări şi studii 89-90 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare HABICHT, Christian (autor) Beiträge zur Prosopographie der hellenistischen Welt Comunicări şi studii 91-97 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare REYNOLDS, Joyce (autor) Further Information on Imperial Cult at Aphrodisias Comunicări şi studii 109-117 engleză
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare FITZ, J. (autor) Les épithètes honorifiques Antoniniana à l'époque sévérienne Comunicări şi studii 139-142 franceză
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare VIDMAN, Ladislav (autor) Caracalla e Sarapide in una iscrizione di Efeso Comunicări şi studii 143-147 italiană
1988 Studii Clasice, XXV DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Despre inscripția votivă a monumentului triumfal de la Adamclisi Comunicări şi studii 45-56 română, germană
1988 Studii Clasice, XXV HANSEN, Ove (autor) On the Origin of a Lokrian Bronze Plaque Concerning the Settlement of New Territory Note şi discuţii 89-90 engleză
1988 Studii Clasice, XXV BRANGA, Nicolae (autor) Gaius Kaninius Sabinianus decurio municipii Tiuisci Note şi discuţii 95-97 germană
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor), FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1983-1984) Studiile clasice în România 151-172 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer DANA, Dan (autor) Etude sur les porteurs du nom Γέτας Comunicări şi studii 85-102 franceză
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer AVRAM, Alexandru (autor) Inscription funéraire byzantine de Palmyre Note şi discuţii 245-249 franceză
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII GHEORGHIU, Constantin (autor) Antichitățile creștine din Dobrogea - Netzhammer R. V. Recenzii, note, cronică 266-267 română
1998 Ziridava. Studia Archaeologica, XXI STOIA, Mircea (autor) Th. Mommsen și fascinația inscripțiilor romane din Transilvania
2010 Ziridava. Studia Archaeologica, XXV BERZOVAN, Alexandru (autor) Imagini și însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetățile dacice din Munții Șureanul
2012 Ziridava. Studia Archaeologica, XXVI STOIA, Mircea (autor) Graffiti discovered un the Western Tower of the church in Cincu