Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 66 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor), TĂMAȘ, Călin (autor) The celestine from Copăceni (Turda) - Geological Remarks Arheometrie 825-827 engleză
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări arheologice în zona Boghiș-Șimleu Silvaniei Istorie Veche şi Arheologie 191-198 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău MITU, Mihai (autor) Un fiu al Transilvaniei - geniu european: Ignaz von Born Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 529-544 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău POP, Călin (autor) Dimensiuni geomorfologice și hidroclimatice în Depresiunea Agrijului ŞTIINŢELE NATURII 741-749 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 IONESI, LIVIU (autor) Orest Mirăuță (1931-1967) - geolog bucovinean de prestitgiu 425 română
2006 Analele Bucovinei, XIII, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia Bazinului Superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (I) 697 română
2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (II) 165 română
2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (III) 647 română
2008 Analele Bucovinei, XV, nr. 2 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (IV) 599 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (V) română
2011 Analele Bucovinei, XVIII, nr. 1 BÂTĂ, Ovidiu (autor) Geologia bazinului superior al pârâului Putna (Munții Bistriței) (IV) 599 română
1968 Argesis - Studii și Comunicări, I, seria Istorie - Științele naturii BERA, Alexandru (autor) Stabilirea întinderii Ponțianului între râurile Bratia și Argeșel ŞTIINŢELE NATURII 177-190 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Argesis - Studii și Comunicări, II, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Geologia județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 9-32 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) O nouă unitate supratectonică : Pînza Rucăr-Dîmbovicioara ŞTIINŢELE NATURII 9-14 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie BĂCANU, I. (autor), COTEȚ, P. (autor), MACAROVICI, Neculai (autor) Scurte observații geologico-geomorfologiice în zona precarpatică pe traseul Curtea de Argeș-Schitu Golești ŞTIINŢELE NATURII 17-23 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ILIE, Mircea (autor) Contribuții noi la tectonica Masivului Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
2000 Banatica, 15-I GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor) Aplicații ale metodelor mineralogice de analiză în arheologie 261-270 română
2000 Banatica, 15-I HRINEAC, Luminița (autor) Cornenele, roci metamorfice de contact folosite de comunitățile preistorice 271-282 română
2015 Cercetări istorice, XXXIV VĂLEANU, M. C. (autor) Ocurența silexului în nord-estul României în contextul locuirilor preistorice din zonă 37-107 română
1984 Crisia, XIV VĂLENAȘ, Liviu (autor) Studiu complex al carstului din bazinul Izvorului - Pîrîul Sec (Munții Bihor) VI. Ştiinţele Naturii 559-580 română
1985 Crisia, XV CODREA, Vlad (autor) Noi date privind cunoașterea Liasicului Mediu de la Șuncuiuș (jud. Bihor) VII. Ştiinţele naturii 447-466 română
1986 Crisia, XVI PAUCĂ, Mircea (autor) Îmbătrînirea în geologie VI. Ştiinţele Naturii 527-537 română
1986 Crisia, XVI COZBAȘ, Maria (autor), GHERGARI, Lucreția (autor), MÎRZA, Ioan (autor) Transformarea hidrotermală (faza argilitică) a vulcanitelor din Masivul Cîrnic, Cetate de la Roșia Montană (jud. Alba) și perspectivele valorificării economice VI. Ştiinţele Naturii 539-551 română
1986 Crisia, XVI BRUSTUR, Titus (autor) Ichnogenul Planolites Nicgolson, 1873 în formațiunea gresiilor vermiculare din Permianul Munților Apuseni de Nord VI. Ştiinţele Naturii 553-562 română
1986 Crisia, XVI BUCUR, Ioan (autor), URIAN, Roxana (autor) Une nouvelle occurrence du microfacies a Pithonella dans les Monts Apuseni VI. Ştiinţele Naturii 563-568 franceză
1986 Crisia, XVI DIOSZEGI, S. (autor), MESZAROS, A. (autor) Studiul litostratigrafic al unui calcar recifal din partea superioară a marnelor de Brebi din Dealul Riseg (Nord de Izvorul Crișului) VI. Ştiinţele Naturii 569-576 română
1986 Crisia, XVI PAINA, Mircea (autor) Activitatea lui Grigore Ștefănescu reflectată în revista "Familia" Seria I-a (1865-1906) VI. Ştiinţele Naturii 671-675 română
1987 Crisia, XVII INDRIEȘ, A. (autor) Observații geomorfologice în Munții Codru Moma și Depresiunea Beiușului VI. Ştiinţele Naturii 557-570 română
1987 Crisia, XVII PAUCĂ, Mircea (autor) Geologul dr. Gheorghe Voicu VII. Muzeografie 769-770 română
1988 Crisia, XVIII PAUCĂ, Mircea (autor) Mozaicul geologic al pămîntului românesc VI. Ştiinţele Naturii 587-592 română
1988 Crisia, XVIII BĂCESCU, Mihai (autor) Noi resurse de carburanți din ocean VI. Ştiinţele Naturii 593-595 română
2005 Crisia, XXXV GHERGARI, Lucreția (autor), IONESCU, Corina (autor), LAZĂR, Cornelia (autor) Studii mineralogice preliminare asupra ceramicii neolitice din Peștera Ungurului (Șuncuiuș, județul Bihor) I. Studii şi articole 7-20 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III HUICĂ, Ilie (autor) Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV HUICĂ, Ilie (autor), PAPIU VICTOR, Corvin (autor) Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi III. Ştiinţele naturii şi geologie 220-224 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂNCILĂ, Ion (autor) I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 225-231 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PAUCĂ, Mircea (autor) Profesorul I.P. Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 232-233 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V HUICĂ, Ilie (autor) Gorjul, ținut al cercetărilor geologice de pionierat III. Ştiinţele naturii 135-144 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII STĂNOIU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești - unul dintre cei mai mari geologi români II. Documentar 260-263 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII HUICĂ, Ilie (autor) In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996) II. Documentar 264-271 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HUICĂ, Ilie (autor) Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al Munților Vulcan și Parâng ii. Geografie şi geologie 257-266 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII POPESCU, Felicia (autor) Ion Popescu Voitești corespondență inedită ii. Geografie şi geologie 279-284 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX HUICĂ, Ilie (autor) Seismicitatea județului Gorj și posibilitatea predicției cutremurelor III. Geografie - Geologie - Etnografie 241-249 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPESCU, Felicia (autor) Trei documente ce au aparținut savantului Ion Popescu-Voitești III. Geografie - Geologie - Etnografie 251-256 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX BĂNCILĂ, Ion (autor) Evocări III. Geografie - Geologie - Etnografie 257-263 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII STĂNOIU, Ion (autor) Aspecte ale geologiei și geomorfologiei cuaternarului din Muntenia și Oltenia VI. Geologie 319-342 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia (autor) Vila "Elena Luna" - Ion Popescu Voitești Comuna Bălănești, județul Gorj V. Geologie 275-277 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV BANTEA, Felicia (autor) Zona carstică a sitului "Nordul Gorjului de Est" IV. Geologie 309-318 română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii NĂSTASE, Melania (autor), NĂSTASE, Adrian (autor) Lucrări de științe ale naturii în revista Arhivele Olteniei (II) Referate, comemorări 325-327 română; engleză
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii Recomandări pentru autori 330 română
2011 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVII, nr. 2, seria științele naturii BEGU, Adam (autor), BREGA, Vladimir (autor), DONICA, Ala (autor), LIOGCHII, Nina (autor) Conservation of valuable landscape from the basin of the Prut River (the Republic of Moldova) Ecology - Environmental protection / Ecologie - protecţia mediului 171-177 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 1, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GHENCIU, Monica (autor) Fușteica Cave: a geological approach Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 15-18 engleză; română
2014 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXX, nr. 2, Proceedings of the 21st International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii GHENCIU, Monica (autor), STELEA, Ion (autor) Old geological bibliography of Oltenia (1870–1940) Mineralogy - Paleontology / Mineralogie - Paleontologie 21-28 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Contents 3-7 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii JAURRI, Zeqir (autor), PRIFTI, Irakli (autor), SHENJATARI, Agim (autor) Geological structure and biostratigraphy of Burreli Depression in Albanids Geology / Geologie 16-24 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Contents 3-6 engleză; română
2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 2, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii DORRE, Piro (autor), PRIFTI, Irakli (autor) Lithological and stratigraphical features of Patos – Marinëz – Kolonjë monocline in Albania (Adriatic Depression) Geology / Geologie 12-19 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Contents 3-6 engleză; română
2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 2, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii Contents 3-6 engleză; română
1993 Revista Bistriței, VII CHINTĂUAN, Ioan (autor) Contribuții la istoricul cunoașterii exploatării și utilizării rocilor în Transilvania de Nord-Est 283-294 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII CHINTĂUAN, Ioan (autor) Considerații privind formarea concrețiunilor grezoase 271-276 română, franceză
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae BRASOVEANU, Dumitru (autor), DOROBANTU, Ion (autor), POP, Emil (autor) Geologia cîmpului minier Vulcan 313 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis POPESCU, Dumitru (autor) Noi contribuțiuni în precizarea vîrstei stratelor de Deva ŞTIINŢELE NATURII 241-245 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis FABIAN, Călin (autor), FABIAN, Mihaela (autor) Abordarea fenomenelor geologice din perspectiva teoriei sistemelor cu aplicații la teritoriul hunedorean ŞTIINŢELE NATURII 493-500 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis BURNAZ, Silvia (autor) Sargetia - Bibliografia volumelor I-XIII (serția științe naturii) 599-605 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Dimitrian-Laurențiu-Viorel Brana In memoriam 743-745 română