Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 225 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2012 Acta Moldaviae Septentrionalis, XI MIREA, Loredana (autor) Orașele Brpila și Galați în relatările lui Nicolae Iorga 325-332 română
2017 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVI VIERU, Paul-Narcis (autor) Istoricul alimentărilor cu apă din marele orașe ale Moldovei VARIA HISTORICA 313-32 română (rezumat în engleză)
2007 Acta Musei Tutovensis, II ONEA, Nicolae (autor) Avifauna acvatică din zona Dunării de Jos între Cplărași și Galați 105-120 română
2007 Acta Musei Tutovensis, II GEACU, Sorin (autor) Pătrunderea, extinderea și situația actuală s bizamului (Ondatra zibethicus L.) în județele Galați și Vaslui 128-134 română
2009 Acta Musei Tutovensis, IV ȘERBAN, Cecilia (autor) Heteroptere pentatomoidee și coreoidee (Heteroptera, Insecta) în zona rezervației de dune fluviatile de la Hanu Conachi (jud. Galați) 77-82 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare, fibule din necropola de la Barcea cultura Sîntana de Mureș-Cerneahoc secolul al IV-lea D. Chr. 99-115 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V CIOBOTARU, Paul (autor) Situl arheologic Negrilești, județul Galați 182-190 română
2010 Acta Musei Tutovensis, V ARCAN, Viorica (autor) Contribuții la studiul avifaunei clocitoare din perimetrul ariei protejate "Balta Tălăbasca" (județul Galați) 291-293 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Obiecte de toaletă. Piepteni din necropola birituală de secol IV D. Chr. De la Barcea 67-76 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI ȘERBAN, Cecilia (autor) Contribuții la cunoașterea faunei nevertebratelor epigee din grădina botanică Galați 183-187 română
2011 Acta Musei Tutovensis, VI CRISTESCU, Mihaela (autor) Dinamica populasâiilor la unele specii de lepidoptere geometride colectate în grădina botanică Galați 195-199 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Accesorii vestimentare catarame din necropola de tip Sîntana de Mureș-Cerneahov de la Barcea secolul al IV-lea d. Chr. 117-125 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII ȘERBAN, Cecilia (autor) Colecția de farmide aflată în patrimoniul științific al Complexului muzeal de științele naturii Galați 220-225 română
2012 Acta Musei Tutovensis, VII CROITORU, Costin (autor) Despre descoperirile arheologice de la Negrilești, județul Galați. Note de lectură (VI) 249-254 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CIOBOTARU, Paul (autor), ILIE, Costel (autor) Așezarea Sîntana de Mureș-Cerceachov de la Negrilești (jud. Galați)(I) 30-46 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Recipiente de sticlă. Necropola birituală de la Barcea (secolul IV d. Hr.)(jud. Galați) 62-72 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CROITORU, Costin (autor) Descoperiri arheologice de pe teritoriul județului Galați, atribuite populațiilor turanice 97-106 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII CRISTESCU, Mihaela (autor), ȘERBAN, Cecilia (autor) Aspecte privind influența factorilor antropici asupra faunei de insecte din ecosistemele terestre limitrofe municipiului Galați (România) 186-193 română
2014 Acta Musei Tutovensis, IX-X CROITORU, Costin (autor), PANDREA, Stănică (autor) Un punct arheologic mai puțin cunoscut pe harta județului Galați. Așezarea eneolitică din cartierul Dunărea 68-78 română
2006 Analele Brăilei, 7, seria științele naturii ONEA, Nicolae (autor) Avifauna din zona complexului de bălți Rădeanu-Cîrja-Mața-Vădeni 109-116 română
2007 Analele Brăilei, IV-1, seria 1932 MARINESCU, Gheorghe (autor) Galații în veacul al XVIII-lea, văzut de călătorul englez Poper. Negustori din Brăila clădesc biserici în Galați 49-49 română
2007 Analele Brăilei, IV-2-3, seria 1932 CONSTANTINESCU, Maria (autor) Descrierea Brăilei și a Galațiului la 1872, împreuna cu Dunărea, dela Hîrșova pîna la Galați. Descrierea e facută de căpitanul austriac Lauterer, care a ridicat și o hartă a Dunărei la acea dată 158-163 română
2011 Analele Brăilei, 11, seria istorie-cultură-civilizație ARDELEANU, Constantin (autor), CROITORU, Costin (autor) Varia memoria antiquitatis (II) Relatări ale unor calători străini despre vestigiile de la Bărgoși (Galați) 75-89 română
1931 Analele Dobrogei, XII VULPE, Radu (autor) Figurinele magice de la Poiana și captivii de pe reliefele de la Adamclisi 357-262 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie ADAMESCU, Ionuț (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie CROITORU, Costin (autor), VERNESCU, Mirela (autor) Late Copper Age and Bronze Age Tumuli in the North-Eastern Part of Brăila Plain and Covurlui Plain 89-130 română
2013 Biblioteca Istro-Pontica, 9, seria arheologie ADAMESCU, Adrian (autor), MIHAIL, Florian (autor) Piese prelucrate din piatră și os descoperite în așezarea din prima epoca a fierului de la Vînători, jud. Galați 373-386 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 NIȚU, Anton (autor) Un vas antropomorf de tip Stoicani-Aldeni de la Suceveni (Galați) .7-15 română
1974 Carpica, VI, seria 1973-1974 BAUMAN, Ionel (autor) O unealtă pentru ornamentat ceramică, descoperită la Stoicani (com. Foltești, jud. Galați) 43-46 română
1983 Carpica, XV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul paleofaunei de cultura „Noua”, descoperită în stațiunea de la Cavadinești (jud. Galați) 97-103 română
1994 Carpica, XXV TEODOR, Silvia (autor) Ceramica de import din așezarea geto-dacică de la Poiana, jud. Galați 73-122 română
2006 Carpica, XXXV HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiu arheozoologic al materialului animalier provenit din situl hallstattian de la Ijdileni (com. Frumușița, jud. Galați) 387-400 română
2013 Carpica, XLII POHRIB, Adrian (autor) Poliția gălățeană în perioada dintre legea lui Vasile Lascăr și sfîrșitul primului război mondial (1903-1918) 255-288 română
2013 Carpica, XLII POHRIB, Mariana-Delia (autor) Familia Schwartz din Galați și colecția de autografe aparțănînd unor personalități marcante ale sfîrșitului secolului al XIX-lea ți începutul secolului al XX-lea. Repere bigrafice și bibliografice 467-498 română
2006 Cercetări Arheologice, XIII CLEȘIU, Sorin (autor), ȚENTEA, Ovidiu (autor) Fortificația și necropola romană de la Galați, cartier "Dunărea". Raport arheologic 39-88 română (rezumat în engleză)
2009 Cercetări Arheologice, XVI POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Pontic sigilata discovered in the geto-dacian settlement of Poiana, Nicorești commune, Galați County 17-46 engleză (rezumat în română)
2009 Cercetări Arheologice, XVI CLEȘIU, Sorin (autor) Imports and roman imitations, dress items and jewelry from the main data type settlwement on the Siret River: Barboși, Poiana, Bead, Răcătău 47-84 engleză
2012 Cercetări Arheologice, XVIII-XIX, seria 2011-2012 BĂLĂȘESCU, Adrian (autor), RADU, Valentin (autor) Exploatarea animalelor din stațiunea Sântana de Mureș de la Begrilești (județul Galați) 219-232 română (rezumat în franceză)
2016 Cercetări Arheologice, XXIII ȚENTEA, Ovidiu (autor) Un fort roman descoperit în zona Galați 127-136 română (rezumat în engleză)
2003-2005 Cercetări Numismatice, IX-XI, seria 2003-2005 CUSTUREA, Gabriel (autor), VELTER, Ana-Maria (autor) Un tezaur monetar descoperit în zona orașului Galați / A Coin Hoard Found Nearby the Town of Galatz Numismatică modernă şi contemporană (Modern And Contemporary Numismatics) 439-454 română
2008 Cercetări Numismatice, XIV Dr., TROHANI, George (autor) Aspecte ale activității francmasoneriei în Brăila și Galați pe baza unor documente inedite / Aspects concernant l’activité de la franc-maçonerie à Brrăila et Galați d’après des documents inédits Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 559-567 română
2011 Cronica Vrancei, XI ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Mărășești-Tecuci. Mărturii documentare 364-372 română
2013 Cronica Vrancei, XV ILIESCU, Ionuț (autor) Calea ferată Tecuci - Făurei. Mărturii documentare 341-350 română
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II IORDACHE, S. (autor) Instaurarea regimului de port-franc la Galați 263-271 română
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie RĂUȚĂ, M. (autor) Danubius - Avant-propos .3- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Fouilles archeologiques a Berești (district de Bujor, region de Galați) 41- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie FLORESCU, A. (autor), RUGINĂ, S. (autor), VICOCOVEANU, D. (autor) L'habitation de la periode taridive de l'age du bronze de Gîrbovăț (district de Tecuci, region Galați) 75- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie GOSTAR, Nicolae (autor) La garnison du "castellum" Romain de Barboși 107- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BICHIR, G. (autor) Decouvertes carpiques dans la region de Galați 115- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie TEODOR, D. (autor) Les decouvertes archeologiques de Șendreni - Galați 129- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Decouvertes archeologique sur le territoire actuel de Galatz datant des temps les plus ancients jusqu'a la fondation de la ville 179- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Le recit en vers "L'histoire des malheurs de Galatz" et la guerre russo-turque de 1768-1774 213- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Moments de l'histoire de l'industrie alimentaire de Galatz dans la seconde moitie du XIX-șe siecle 227- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) Les luttes des ouvriers du port de Galatz entre 1900-1003 245- franceză
1967 Danubius, I, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Une habitation taupiniere dans la zones Brateș 275- franceză
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Două descoperiri paleolitice în județul Galați .7- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea aspectului cultural Stoicani-Aldeni (Săpăturile de la Lișcoteanca, județul Brăila și Băneasa, județul Galați) 45- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerul trac de la Tirighina-Bărboși 71- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie SANIE, Silviu (autor) Medalioane și tipare romane descoperite la Tirighina-Bărboși 81- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie TODERAȘCU, I. (autor) Construcții navale la șantierul din Galați în ultimul sfert al secolului al XVIII-lea 95- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Contribuții la istoria meșteșugurilor din Galați în a doua jumătate a secolului al XIX-lea 149- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Organizații profesionale ale muncitoriloe din Galați la sfîrșitul secolului al XIX-lea 169- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie LOGHIN, A. (autor), MORĂRAȘU, Marcel (autor) Cu privire la însemnătatea hotărîrilor Conferinței de la Galați (1907) în problema organizări ipolitice a clasei muncitoare din România 179- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Cîteva aspecte din viața economică a orașului Galați în perioada august 1944-martie 1945 193- română
1968 Danubius, II-III, seria arheologie-istorie BRUDIU, L. (autor), BRUDIU, Mihai (autor) Motive ornamentale din zona Brateș 199- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezările paleolitice gravetiene de la Puricani și Pleșa, județul Galați .3- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Cavalerii danubieni din castelum roman de la Tirighina-Bărboși 123- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor), SANIE, Silviu (autor) Continuitatea locuirii dacice în castrul de la Bărboși-Galați 135- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie ISĂCESCU, Elena (autor) Contribuții la studiul circulației monetare în orașul Galați în secolul al XVIII-lea și la începutul secolului al XIX-lea (tezauerul din str. Republicii) 185- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Comerțul Moldovei cu apusul Europei prin Galați în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 197- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Din istoricul pătrunderii și răspîndirii ideilor marxite în Galați pînă la sfîrșitul secolului al XIX-lea 219- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie MUNTEANU, N. (autor) Desfășurarea grevei generale din octombrie 1920în orașele Galați și Brăila 273- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie STOICESCU, N. (autor) Bibliografie privind vechiul oraș Galați și monumentele sale 287- română
1970 Danubius, IV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor), ȚURLAN, Valentin (autor) Noi mărturii privitoare la ridicarea monumentului lui Mihai Eminescu la Galați 345- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Unele descoperiri arheologice din județul Galați în lumina noilor cercetări arheologice .7- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Știri despre economia orașului Galați în secolele al XV-lea și al XVI-lea 101- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie BUJOREANU, Gheorghe (autor), RUSU, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea înfăptuirii regimului de porto-franc la Galați 155- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Începuturile mișcării muncitorești și socialiste în Galați 165- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MAFTEI, N. (autor) Un conflict colectiv de muncă la "Șantierele Române de la Dunăre", Galați (1935-1936) 207- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie REMZI, Omer (autor) Reforma agrară din 1945 în județul Galați 261- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), SÎRBU, Ion (autor) Aspecte ale nâșionalițării principalelor mijloace de producție în Galați sub conducerea P.C.R. 279- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie ȘOITU, D. (autor) "Făclia", o revistă galățeană de cultură și atitudine antifascistă 305- română
1971 Danubius, V, seria arheologie-istorie ITU, Maria (autor), POTORAC, Elena (autor) Pagini din istoria ateneelor populare galățene 317- română
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Recherches paleolithiques a Suceveni .7- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie AGACHE, D. (autor) Attributions specifiques du "părcălab" de Galatzi dans le temps du Reglement Organique (1832-1849) 81- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Les Bas-Danube et la ville de Galatzi reflectes dans les notes de quelques voyageurs francais du XIX-e siecle 99- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie RUSU, Dumitru (autor) Documents concernant las reglementation du repos dominical a Galatzi entre les annees 1865 et 1878 171- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PORȚEANU, Alexandru (autor) Contributions bibliographiques a l'histoire du mouvement ouvrier et socialiste de Galatzi et Brăila. Premiere partie. Depuis le commencement jusqu'a 1900 193- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie MARINESCU, C. (autor) La contribution des societes "Carpați" et la "Lique Culturelle" de Galatzi a la lutte pour l'union de la Transylvanie avec la Roumanie 227- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie EȘANU, L. (autor) L'activite de la section de Galatzi du Parti Socialiste entres les annes 1919-1921 259- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie PANȚÎRU, P. (autor) Aspects du mouvement des ouvriers de Galatzi pendant la periode de la dictature royale 273- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) De l'activite de jeunes de Galatzi dans la periode des annees 1944-1947 283- franceză
1973 Danubius, VI-VII, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) L'activite du musee dans le department de Galatzi a la commemoration des trois decennies de la liberation de notre patrie du joug fasciste 289- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vase romain de la forme d'une tete humaine trove a Barboși - Galați, dans la region de Bas - Danube 145- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie EȘANU, Leon (autor) La section de Galați du Parti Socialiste depuis la Greve Generale jusqua'a a la creation du Parti Communiste Roumain (octobre 1920-mai 1921) 253- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Organisation de masse a Galați fondees et dirigees par le Parti Communiste Roumaine 269- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) La ville de Galați, pendant les grandes confrontations sociales, politiques et economiques (1944-1949) 285- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ANDRONACHE, Ștefan (autor) Galați d'autrefois dans la carte postale ilustree 307- franceză
1979 Danubius, VIII-IX, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Les Rapports de Spiru Haret avec la region de Galați 369- franceză
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Așezarea paleolitică de la Moscu (jud. Galați) și unele considerații asupra paleoliticului tîrziu din Moldova 13- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor) Cercetări perieghetice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 23- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Un castelum roman descoprit la Galați și semnificațiile lui 59- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Morminte romane într-un tumul funerar cu ringuri de piatră, descoperite la Tirighina-Bărboși, ăn sudul roman al Moldovei 73- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Călători străini prin orașul Galați 167- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ANDREI, Victor (autor) Din încercările de construire a digului din portul Galați în prima jumătate a secolului trecut 175- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Contribuții la istoricul mișcărilor muncitorești din Galați de la sfîrșitul sectorului al XIX-lea 185- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Situația țărănimii în preocupările socialiștilor gălățeni 201- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ALDEA, Ion (autor) Manifestări prilejuite la Galați de sărbătorirea zilei internaționale a celor ce muncesc (1890-1921) 207- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie OANCEA, Tudorel (autor) Presa muncitorească și socialistă, presa comunistă din Galați - 1888-1940 217- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie HOLBAN, Eugen (autor) Aspecte ale arhitecturii țărănești din județul Galați. Arhitectura țărănească din comuna Cavadinești 229- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) Epopeea eroică a dacilor în viziunea scriitorilor gălațeni 275- română
1980 Danubius, X, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Index bibliografic "Danubius" nr. I-X - 1867-1980 291- română
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor), BRUDIU, Mihai (autor) Autres decouvertes archeologiques a Țepu, department de Galatzi 49- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Observations concernant des zones habitees de la ville feodal de Galatzi 75- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie GUZIEC, Margareta (autor) Renseignments concernant la modernisation de la ville de Galatzi au XIX-eme siecle 143- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie NAZARE, Ghiță (autor) The manifestation of the unionist spirit in Moldavia (1848-1859). Contributions of Galatz 161- engleză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor) Contributions de l'oppinion publique de Galatz a la realisation de l'unite nationale 167- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie MIHALY, Emeric (autor), MIHALY, Sara (autor) Le niveau de development des industries alimentaires dans la ville de Galatziau debit du XX-eme siecle 193- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie ȘTEFĂNESCU, Gheorghe (autor) The 1907 peasant uprising in the consciousness of the Galatzi intelectuals 207- engleză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie OPREA, Nedelcu (autor) Livres de la bibliotheque personelle de Gh. Asaki" dans les collections de la Bibliotheque ". A. Urechia" - Galatzi 225- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie CRIȘAN, Maria-Magdalena (autor) Traditions de la plastique de Galatzi 237- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) L'arhitecture de Galatzi a la fin du XIX-eme siecle et au debut du XX-eme siecle 245- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) La chronique des manifestations scientifiques et culturelles-educative organises par la section d'histoire dans la Periode 1984-1985) 259- franceză
1985 Danubius, XI-XII, seria arheologie-istorie STANCIU, Ștefan (autor) Mînjina '85 269- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BRUDIU, Mihai (autor) Descoperiri arheologice în județul Galați (I) .5- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie BASOC, Ioan (autor), BRUDIU, Mihai (autor) Recente descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Țepu, județul Galați 75- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie ANGHEL, Aneta (autor) Cercetări de salvare efectuate în necropola medievală în sec. al XVI-lea, în zona faleza Dunării - Galați 117- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie COȘOVLIU, Octavian (autor), ILIE, Costel (autor), NANU, Dan-Basarab (autor) Cuptoare pentru ars piatra de var descoperite în zona bisericii "Precista" - Galați 135- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DOCEA, Vasile (autor) Înfințarea reprezentanței consulare a Prusiei la Galați (1837) 145- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie DUȚĂ, Alexandru (autor), STANCIU, Ștefan (autor) Situația social-economică a orașului Galați în timpul primului război mondial (1916-1918) 155- franceză
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie PĂLTĂNEA, Paul (autor), ȚURLAN, Valentin (autor) Sate dispărute de pe valea Gerului, județul Galați 219- română
1992 Danubius, XIII-XIV, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Recunoștință eroilor gălățeni pentru întregirea neamului 227- română
1994 Danubius, XV, seria arheologie-istorie ILIE, Costel (autor) Medalii și decorațiuni românești din colecțiile Muzeului de Istorie Galați română
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie BAHAMAT, Elena-Ingrid (autor) Oportumitatea regimului de porto-franco la Galați reflectată în dezbaterile parlamentare 105- română
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie PISICĂ, Viorica (autor) Casa de la Mînjina a lui Costache Negri - monument istoric 203- română
1997 Danubius, XVII, seria arheologie-istorie NANU, Dan-Basarab (autor) Orașul Galați - cronologie și topgrafie 237- română
2001 Danubius, XIX, seria istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Necropola birituală Sîntana de Mureș-Cerneahov, (sec. III-IV e.n.) de la Lunca, regiunea de Sud a Moldovei română
2003 Danubius, XXI, seria istorie CROITORU, Costin (autor) Despre prezența romană în Sudul Moldovei și rolul castellum-ului descoperit la Galați. Note de lectură (I) 15-23 română
2003 Danubius, XXI, seria istorie GEACU, Sorin (autor) O inițiativă de dezvoltare durabilă din anii 1930-1948 în Colinele Covurluiului - Planurile de exploatare a pășunilor 113-131 română
2003 Danubius, XXI, seria istorie PISICĂ, Viorica (autor) Mărturii ale arhitecturii vernaculare urbane la Galați 137-142 română
2003 Danubius, XXI, seria istorie ILIE, Costel (autor), NANU, Dan-Basarab (autor) Mărturii arheologice privitoare la evoluția orașului Galați în epoca modernă 185-192 română
2003 Danubius, XXI, seria istorie BALTRES, Albert (autor) Studiul geologic al unor monumente din Lapidarium-ul Muzeului de Istorie Galați 193-198 română
2005 Danubius, XXIII, seria arheologie-istorie BAHAMAT, Elena-Ingrid (autor) Valori materiale din colecțiile Muzeului de Istorie Galați și rolul lor în cercetarea vieții cotidiene 205- română
1980 Hierasus, III GRECEANU, Eugenia (autor) Nicolae Iorga și patrimoniul urbanistic-arhitectuL al Botoșanilor 31-40 română
1980 Hierasus, III ALDEA, Ion (autor) Nicolae Iorga și Galații 121-132 română
1981 Hierasus, IV GUZIEC, M. (autor) Afirmarea principiilor de independență în dezvoltarea urbanistică a orașului Galați în secolul al XIX-lea 153- română
1983 Hierasus, V HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea română de la Barboș din secolele II-III e.n. 211- română
1983 Hierasus, V ALDEA, Ion (autor) Constantin Graur si Galații (1904-1908) 555- română
1983 Ialomița - Materiale de Istorie Agrară a României, II ALDEA, Ion (autor) Răscoala țăranilor ialomițeni din 1888, oglindită în presa gălățeană 579-587 română
2005 In memoriam ION NESTOR TEODOR, Silvia (autor) Necropola tumulară de la Poiana, județul Galați 129-136 română
1997 Istros, VIII NICU, Mircea (autor), PANDREA, Stănică (autor) "Depozitul" de topoare din piatră eneolitice de la Ghidigeni, jud. Galați 173-189 română
2004 Istros, XI CROITORU, Costin (autor) Despre trupele romane din fortificațiile de la Bărboși (Galați) Note de lectură (II) 159-172 română
2005 Istros, XII CROITORU, Costin (autor), PANDREA, Stănică (autor) Piese arheologice descoperite în așezarea de la Brăilița, aflate în colecțiile Muzeului de istorie Galați 203-209 română
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin (autor), SÎRBU, Valeriu (autor) Bărboși - 170 ans de recherches archeologiques 13-25 franceză
2007 Istros, XIV CROITORU, Costin (autor) Some fortuitours funerary discoveries at Bărboși, Galați County 53-59 engleză
2007 Istros, XIV IONIȚĂ, Ion (autor) Bărboși - Tirighina (Piroboridava?) apres dix-sept decennies depuis l'apparition de la monographie par Gh. Săulescu 71-80 franceză
2007 Istros, XIV SANIE, Silviu (autor) A fragment of hellenistic inscription discovered in the getic fortess of Barbosi - Galați County 155-176 engleză
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor), DIACONU, Vasile (autor) Două topoare din piatra aparținînd epocii bronzului descoperite la Tulucești, județului Galați 45-50 română
2013 Istros, XIX CROITORU, Costin (autor), DIACONU, Vasile (autor) Two Stone aces from the Bronze Aghe discovered in Tulucești, Galați County 46-60 engleză
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DRAGOMIR, I.T. (autor), HARȚUCHI, Nicolae (autor) Săpăturile arheologice de a Brăilița. Raport preliminar 129-148
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 FLORESCU, Adrian (autor) Șantierul arheologic Trușești 203-218
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Bârsești. Raport preliminar 219-226
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 DRAGOMIR, I.T. (autor) Cercetări arheologice pe Valea Călmățuiului 293-312
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice de la Cavadinești 453-472
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 GOSTAR, Nicolae (autor) Săpăturile și sondajele de la Șendreni-Barboși 505-512
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HARȚUCHI, Nicolae (autor), MORINTZ, Sebastian (autor) Săpăturile de la Țifești 521-526
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări paleolitice la Puricani, județul Galați (1970) 015-018
1980 Materiale și Cercetări Arheologice, 14 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice în așezarea eneolitică de la Puricani, jud. Galați 107-120
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 DRAGOMIR, I.T. (autor) Săpăturile arheologice din așezarea cucuteniană de la Berești ''Dealul Bulgarului'', jud. Galați 070-081
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 BRUDIU, Mihai (autor) Cercetări arheologice de salvare la Vînători, jud. Galați 407-414
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Necropola din sec. al IV-lea de la Barcea 415-428
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 NICU, Mircea (autor), ȚAU, Stela (autor) Săpăturile arheologice din necropola birituală din secolul IV e.n. de la Barcea, jud, Galați 172-179
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 ANGHEL, Aneta (autor), MATEI, M.D. (autor), NANU, Dan-Basarab (autor) Necropola medievală ''Precista''- Galați 525-530
1971 Memoria Antiquitatis, III BUZDUGAN, Constantin (autor) Tezaurul de monede republicane romane de la Vișina (jud. Galați) 455- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 DRAGOMIR, Ioan (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor arheologice de la Berești "Dealul Bulgarului" (1981), județul Galați 93- română
1985 Memoria Antiquitatis, IX-XI, seria 1977-1979 BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări paleolitice la Țepu, județul Galați 403- română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX NICU, Mircea (autor), TEODOR, Silvia (autor), ȚAU, Stela (autor) Noi morminte din epoca bronzului descoperite la Poiana-Tecuci 201-212 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII TEODOR, Dan (autor) Depozitul de unelte și arme medievale timpurii de la Gîrbovîț, jud. Galați 395-406 română
2009 Miscellanea Historica et Archaelogica in Hinorem Professoris Ionel Cândea ARDELEANU, Constantin (autor) Exilarea revoluționarilor moldoveni și incidentele de la Galați și Brăila (martie-aprilie 1848) 537-556 română
1999 Mousaios, V BRUDIU, Mihalache (autor) Cercetări privind secolele VIII-XI în zona de Sud a interfluviului Prut-Siret 119-131 română
2001 Mousaios, VI LIUȘNEA, Mihaela (autor) Un monument dispărut - Mănăstirea Sf. M.M. Gheorghe din Galați 161-170 română
1975 Muzeul Național, II RÎPĂ-BUICLIU, Dan (autor) Carte rară în orașul Galați /Le livre rare dans la ville de Galatz 417- 422 română
1975 Muzeul Național, II GUZIEC, Margareta (autor) Contribuția cercetării istorice la creșterea și valorificarea patrimoniului muzeistic al secției de istorie modernă și contemporană a muzeului județean Galați / 513-519 română
1976 Muzeul Național, III BRUDIU, Mihai (autor) O amforă cu ulei de măsline din sec. II-III e.n. descoperită la Schela, jud. Galați /Une amphore des II-e—III-e siècles de n.è. contenant de l'huile d'olives carbonisée, découverte à Schela, dépt. de Galați . 159-164 română
1976 Muzeul Național, III PÎLTĂNEA, Paul (autor) Informații inedite despre mișcarea unionistă gălățeană / Informations inédites sur le mouvement unioniste de Galați 407-414 română
1978 Muzeul Național, IV ALDEA, Ion (autor) Starea de spirit a Galaților în anii războiului pentru cucerirea independenței României / L'état d'esprit des habitants de la ville de Galatzi au temps de la guerre d'indépendance de la Roumanie 345-348 română
1978 Muzeul Național, IV PÎLTĂNEA, Paul (autor) Știri despre contribuția jud. Galați la susținerea războiului pentru independență / Informations sur la contribution du dép. de Galați à la guerre de l'indépendance 349-352 română
1978 Muzeul Național, IV GUZIEC, Margareta (autor) Noi mărturii cu privire la războiul de independență în Muzeul județean de istorie Galați / Nouveaux témoignages concernant la guerre d'indépendance dans le Musée départemental d'histoire de Galați 575-578 română
1981 Muzeul Național, V GUZIEC, Margareta (autor) Continuitatea opiniilor politice gălățene cu privire la apărarea unității și independenței țării / Continuité des opinions politiques des habitants de Galatzi concernant la défense et l'indépendance du pays 373-376 română
1981 Muzeul Național, V ALDEA, Ion (autor) Momente ale luptei pentru democratizarea Galațiului după 23 August 1944 / Moments de la lutte pour la démocratisation de l'administration d'État de Galatzi après le 23 août 1944 . 419-425 română
1982 Muzeul Național, VI DRAGOMIR, Ion (autor) Mînjina - unul dintre centrele polarizatoare ale ideii de unitate națională a românilor la mijlocul sec. al XIX-lea /Mînjina, un des centres qui polarisait l'idée d'unité nationale des Roumains au milieu du XIXe siècle 247- 253 română
1982 Muzeul Național, VI GUZIEC, Margareta (autor) Preocupările forțelor revoluționare gălățene din perioada interbelică reflectate în presa locală / Préoccupations des forces révolutionnaires de Galatzi reflétées dans la presse locale, dans la période d'entre les deux grandes guerres mondiales 417-421 română
2002 Muzeul Național, XIV TROHANI, Nicolae (autor) Ziaristul Timoleon Pisani (1868-1943) - schiță biografică - / Le journaliste Timoleon Pisani (1868-1943) - Esquisse biographique - 214-238 română
2007 Muzeul Național, XIX TROHANI, George (autor) Ioannis Hurmuziadis Koumbaris, un professeur grec du XIXème siècle, de Galați - Interpretations et presentation d’un fond archivistique - 153-178 franceză
2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii ȘERBAN, Cecilia (autor) The diversity of the coreoids (Insecta: Heteroptera: Coreoidea) fauna of the Gârboavele Forest Reservation (Galați County) Animal Biology / Biologie animală 77-80 engleză; română
2012 Perseus. Revistă de astronomie, I TERCU, Ovidiu (autor) Planetariul Complexului Muzeal de Științele Naturii - Galați 22-26 română
2012 Perseus. Revistă de astronomie, I DUMITRIU, Alexandru (autor) Exoplanetă observată la Galați 37-39 română
2013 Perseus. Revistă de astronomie, II DUMITRIU, Alexandru (autor), TERCU, Ovidiu (autor) Asteroidul 2012 Da124 observat la Galați 37-38 română
2015 Perseus. Revistă de astronomie, IV TERCU, Ovidiu (autor), VÎNTDEVARĂ, Dumitru Ciprian (autor) Astroclubul "Călin Popovici" Galați - 10 ani de activitate Editorial 6-10 română
2016 Perseus. Revistă de astronomie, V TERCU, Ovidiu (autor) Descoperirea în premieră din România a unor stele variabile de tipul EW (W URSAE MAJORIS - binare de contact) 10-14 română
2017 Perseus. Revistă de astronomie, VI TERCU, Ovidiu (autor) Noi stele variabile descoperite la Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați 23-27 română
2017 Perseus. Revistă de astronomie, VI CHIRILĂ, Aurel (autor) Drone spațiale la malul Dunării, posibili "gunoieri" cosmici 62-64 română
2019 Perseus. Revistă de astronomie, VIII STOIAN, Andrei Marian (autor), TERCU, Ovidiu (autor) Determinarea formei asteroidului 7986 România la Observatorul Astronomic al Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați în cinstea Centenarului României 37-39 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I MĂNDESCU, Dragoș (autor) Fibule de schemă tracică din Sudul Moldfovei. Studiu de caz: așezarea getică de la Poiana .7-15 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I CROITORU, Costin (autor) "Troianul" în unele surse relative la spațiul gălățean. Considerații generale 17-42 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I LUCA, Cristian (autor) Despre rolul orașului Galați în comerțul exterior al Moldovei (sfîrșitul secolului XVI-secolul XVII) 43-51 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I ARDELEANU, Constantin (autor) Cîteva considerații privind desfințarea regimului de porto-franco și consecințele sale asupra comerțului exterior prin portul Galați 63-71 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I BANU, Florian (autor) "Dislocații" din regiunea Galați. Aspecte ale vieții citidiene din anul 1951 reflectate în documentele securității 113-123 română
2005 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, I CALOIAN, Sorina (autor) Instituțiile muzeale gălățene. Istoric, actualitate și perspective 125-135 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin (autor), PANDREA, Stănică (autor) Un vas gumelnițean deosebit aflat în colecțiile Muzeului de Istorie Galați .7-20 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cronologia descoperirilor funerare din cea de-a doua epocă a fierului din zona Galațiului 35-42 română
2006 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, II CROITORU, Costin (autor) Semnalări privind unele descoperiri arheologice la Bărboși (Galați) în secolul al XIX-lea 53-70 română
2007 Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători, III STANCIU, Ștefan (autor) Despre unele preocupări muzeale și arheologice la Galați 235-255 română
1984 Peuce, IX, seria istorie DRAGOMIR, Ion (autor) Vestigii milenare inedite în patrimoniul Muzeului județean de istorie Galați - Colecția Sr. Alexandru Nestor Macelariu 157-185 română
2008 Peuce, VI, seria istorie-arheologie AGULNICOV, Serghei (autor), PAȘA, Valeriu (autor) Morminte eneolitice tîrzii din regiunea Prutului Inferior 29-40 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie ADAMESCU, Adrian (autor) Descoperiri din prima epocă a fierului în așezarea de la Suceveni - Stoborăni, jud. Galați 377-436 română
2014 Peuce, XII, seria istorie-arheologie ADAMESCU, Adrian (autor), AILINCĂI, Sorin (autor), CONSTANTINESCU, Mihai (autor) Observații referitoare la înmormîntările hallstattiene timpurii din așezarea de la Suceveni - Stoborăni, jud. Galați 269-288 română
1982 Pontica, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Despre cronologia fortificațiilor romane de la Barboși 249-253 română
1991 Pontica, XXIV DRAGOMIR, Ion (autor) Descoperirea fortuită a unui mormînt roman tumular de incinerație în apropierea castrului de la Tirighina Barboși 237-245 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani CROITORU, Costin (autor) Cîteva precizări în legătură cu piesele de port și podoabă don inventarul mormintelor de la Lunca, județul Galați 319-342 română
2004 Prinos lui Petre Diaconu la 80 de ani ARDELEANU, Constantin (autor) Contribuția reprezentanților englezi la consolidarea Comisiei Europene a Dunării în primii ani de existență ai istituției internaționale cu sediul la Galați (1856-1861) 733-756 română
1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, seria 1997-1998 LAZĂR, Ioachim (autor) O piesă cu valoare deosebită - matricea sigilară a docurilor din Brăila și Galați 167-172 română
1980 Satu Mare - Studii și Comunicări, IV, seria Arheologie - Istorie - Etnografie - Artă - Științele Naturii CĂPÎLNEAN, V. (autor), OSZOCZKI, K. (autor), V. (autor) O scrisoare inedită din Bucureștii anului 1859 aflată în arhivele băimărene 196-202 română
1979 VRANCEA - Studii și Comunicări, II BANTEA, Eugen (autor) Insurecția română și desfășurările militare pe linia fortificată Focșani - Nămoloasa - Brăila 133- română
2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX MITREA, Ioan (autor) O venerabilă aniversare în arheologia românească: Profesorul Mircea Petrescu-Dâmbovița la 95 de ani 7-10 română