Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 189 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII PRODAN, Dan (autor) Monografia Județului Botoșani, Editura Agata, Botoșani, 2018, 182 p NOTE BIBLIOGRAFICE 425-429 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII PRODAN, Dan (autor) Academicianul Alexandru Zub - 85. Cetățeanul – Model și Istoricul - Instituție ANIVERSĂRI: ACADEMICIANUL ALEXANDRU ZUB - 85 367-377 română
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII BĂLTUȚĂ, Steliana (autor) Otilia Bălinișteanu, Moldova bisericilor de lemn. Album de reportaj NOTE BIBLIOGRAFICE 392-393 română (rezumat în engleză)
2004 Acta Musei Maramorosiensis, II FAICIUC, Elisabeta (autor) Monografiile sătești - Cărți de identitate ale unor comunități, în contextul integrării europene a României 355-362 română
2005 Acta Musei Maramorosiensis, III FAICIUC, Elisabeta (autor) Monografiile sătești, zonale și tematice - surse documentare pentru lucrările lingvistice de interes național 137-140 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI COTÎRLĂ, Ion (autor) Iapa (schiță monografică) 270-279 română
2007 Acta Musei Maramorosiensis, VI COTÎRLĂ, Ion (autor) Satul Cornești (schiță monografică) 280-283 română
1968 Acta Musei Napocensis, V EDROIU, N. (autor), GYLAI, P. (autor), IAMBOR, Petre (autor), MATEI, Ștefan (autor), PASCU, Ștefan (autor), RUSU, M. (autor), WOLLMANN, V. (autor) Cetatea Dăbâca Studii şi Materiale 153-202 română (rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII RADU, D. (autor) Descoperiri arheologice pe teritoriul satului Curciu (jud. Sibiu) Note şi discuţii 483-497 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX KOVACS, Iosif (autor) Monografiile sătești din Transilvania la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX Note şi discuţii 663-667 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII SOROCEANU, Tudor (autor) „Mittelbronzezeitliche Tell-Siedlung bei Békés” - János Banner; István Bóna 635-637 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BRAICA, Gheorghe (autor) Contribuția localității Măgău (jud. Cluj) la lupta pentru eliberare națională Note şi discuţii 709-716 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BRAICA, Gheorghe (autor) Călata - pagini de istorie Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 697-707 română (rezumat în franceză)
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Florin Medeleț, Nicoleta Toma, Vasile Râmneanțu, „Muzeul Banatului. File de cronică”, I. (1872-1918), II. (1918-1948), Timișoara, Editura Mirton, 1997, 2003, 169, 415 p. Note şi recenzii 467-468 română
1982 Acta Musei Porolissensis, VI, Anuarul Muzeului de Istorie și Artă din Zalău HOSSU, Valer (autor) Istoricul localității Răstoci (III) Istorie Medie 201- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău SUCIU, Liviu (autor) Localitatea Gâlgău - Schiță monografică (I) Muzeografie 489-492 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Note etimologice Toponimie, antroponimie 579-584 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) File din istoricul satului Românași pană la formarea României Mari Istorie modernă 343-354 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău FĂRCAȘ, Olimpia (autor) Din toponimia satului Biușa Etnografie - artă 643-650 română
2000 Analele Bucovinei, VII, nr. 2 VALENCIUC, D. (autor) Volovățul și locuitorii săi - repere pentru o monografie, Suceava, 2000 (Emil Satco) 585 română
2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 2 CERNAT, Ion (autor), LAZAROVICI, ELENA (autor) Milocul Dragonzimei, satul de lângă "cordun" (carte monografică), Botoșani, Editura Axa, 2006, 664 p. (Marian Olaru) 733 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 2 BECK, ERICH (autor), UNGUREANU, MIHAELA-ȘTEFĂNIȚA (autor) Georg Geib: Istoria unui mic oraș- studiu monografie al localității Gura Humorului (1774-1940) (I) 565 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 2 IRIMIA, Dumitru (autor) Monografia Bisericii "Învierea Domnului" din Suceava, [București], Editura Ilex, 2008, 208 p. (Otilia Hrihorciuc) 625 română
2009 Analele Bucovinei, XVI, nr. 2 ABUTNĂRIȚEI, IOAN (autor), ABUTNĂRIȚEI, PARASCHIVA (autor) Monografia comunei Coșna, județul Suceava, Botoșani, Editura Axa, 2008, 256 p. (Vasile I. Schipor) 635 română
2010 Analele Bucovinei, XVII, nr. 2 PATZA, GHEORGHE C. (autor) Monografia comunei Șaru Dornei, Cu un Cuvânt-înainte al autorului, Botoșani, Editura Axa, 2010, 286 p. (Vasile I. Schipor) română
2013 Analele Bucovinei, XX, nr. 1 GIURCĂ, Gheorghe (autor) Monografia satului Adâncata din județul Suceava, Suceava, Editura „George Tofan”, 2011, 285 p. (Ion Mareș) română
1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Începuturile orașului Pitești Istorie 195-208 română
1995 Argesis - Studii și Comunicări, VII, seria Istorie TRÂMBACIU, Ștefan (autor) Considerații generale asupra istoriei Câmpulungului Muzeografie şi istoria culturii 155-158 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie ROBEA, Mihail (autor) Monografiile sătești argeșene în manuscris din deceniile 4 și 5 ale secolului al XX-lea - valoroase surse de documentare pentru istorici și etnologi Istorie Modernă şi Contemporană 403- română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie LEONĂCHESCU, Nicolae (autor) Strorști-Argeș, cinci secole de existență documentară Istoria Culturii, Muzeografie 467- română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Câmpulung-Muscel. Cronică istoria culturii, personalităţi 461-475 română
2003 Argesis - Studii și Comunicări, XII, seria istorie NANIA, Ion (autor) Descoperiti arheologice pe vatra Piteștilor Arheologie, istorie antică şi medie 73-87 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Corbii Muscelului - Repere etnoculturale Arheologie, istorie antică şi medie 249-265 română
2004 Argesis - Studii și Comunicări, XIII, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor), MĂNDESCU, Carmen (autor) Prima monografie a Piteștiului Istorie Modernă şi Contemporană 323-340 română
2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Etape în zidirea conacului Goleștilor Istorie antică şi medie 435-457 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie DINA, Teodor (autor) Piscani, județul Argeș - 480 de ani Istorie medievală 243-254 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Neamul moșneanului piscăneni Istorie medievală 205-214 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Municipiul Pitești - Evoluția ansamblului Istorie Modernă şi Contemporană 219-226 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie DEMETER, Gabriel (autor) Vecinătăți pe Valea Secașelor. Comuna Apoldu de Jos, județul Sibiu istoria culturii, personalităţi 321-329 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie ȘTEFAN, Ion (autor) Repere istorice comune: Câmpoulung Muscel - Bădeștii de Muscel istoria culturii, personalităţi 331-340 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie UNGUREANU, George (autor) Comuna Bârla, județul Argeș. Studiu monografic - Păduraru M., Chistol Aurelian Recenzii şi note bibliografice 393-396 română
2010 Argesis - Studii și Comunicări, XIX, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Curtea de Argeș - Evoluția ansamblului Istorie medievală 193-206 română
2011 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria Istorie MULȚESCU, Alexandru (autor), MULȚESCU, Maria (autor) Slatina. Cercetare istorico-geografico-arhitecturală istoria culturii, personalităţi 313-320 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie CRISTOCEA, Spiridon (autor) Brătășești, un schit argeșean uitat Istorie medievală 129-160 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Ioan Pelivan: istoric al mișcării de eliberare națională din Basarabia - Constantin I., Negrei I., Negru Gh. Recenzii şi note bibliografice 363-364 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie NOVAC, Vasile (autor) Comuna Suseni, județul Argeș. Pagini de monografie - Păduraru M., Ungureanu G., Chistol D. Recenzii şi note bibliografice 368-370 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte privind activitatea Partidului Social Democrat - Titel Petrescu în Argeș (1945-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 329-332 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Teofil Gheorghievici Rendiuk - „Hatmanul Ivan Mazeppa - cunoscut și necunoscut”, Ed. Adef, Kiev, 2010, 445 p., 35 planșe cu ilustrații Recenzii şi note bibliografice 423-425 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie VERGATTI, Radu-Ștefan (autor) Ion Constantin, Ion Negrei – „Pantelimon Halippa, apostol al Basarabiei. Studii. Documente. Materiale”, Editura Notograf Print, Chișinău, 2013, 735 p., Studiu introductiv de Ion Constantin și Ion Negrei, Omagiu lui Pan Halippa, un om care n-a vrut să fie sub vremi de Nicolae Nitreanu Recenzii şi note bibliografice 429-430 română
2015 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria Istorie POPA, Petre (autor) Personalități din familia Golescu în Enciclopedia Argeșului și Mușcelului istoria culturii, personalităţi 339-346 română
1981 Banatica, 6 MOISE, Emil (autor) Caraș-Severin, monografie VI. Recenzii 503-504 română
1990 Banatica, 10 HILLANGER, Nicolae (autor) File din monografia unei vechi localități miniere - Doman IV. Varia 521-527 română
1977 Biharea, 1977 CHIRIAC, Aurel (autor) Iosif Fekete - Țoca Mircea IV. Note şi recenzii 299-300 română
2004-2006 Biharea, 2004-2006 TODINCA, Vasile (autor) Crîmpeie de monografie sentimentală a satului Dușești - Țigan Florian VI. Recenzii 376-378 română
2010 Biharea, 2010 CUCEU, Ion (autor) Delani - un sat din Țara Beiușului. Studiu monografic IV. Recenzii 207-209 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII COFAS, Eleonora (autor) Destinul dramatic al unei străzi - Valea Dudești Studii şi Comunicări 173-186 română
1997 Cercetări istorice, XVI BOZIAC, Ilie (autor) Începuturile istoriei Moldovei (Costică Asăvoaie) VII. Note de lectură 409-409 română
1974 Crisia, IV GORUN, Gheorghe (autor) Petru Maior - Protase M. III. Note şi recenzii 354-356 română
1977 Crisia, VII GORUN, Gheorghe (autor) Ioan Molnar-Piuariu - Popa M. IV. Recenzii 515-516 română
1978 Crisia, VIII IUHAS, D. (autor) Satul Sîntandrei (Contribuții monografice) III. Articole şi note 493-519 română
1979 Crisia, IX POPA, M. (autor) Contribuții documentare la o monografie G. Bogdan-Duică. Relațiile sale cu poeta bihoreană Lucreția Suciu II. Documente 541-566 română
1980 Crisia, X GORUN, Gheorghe (autor) Feronerie populară în Bihor - Chiriac A. IV. Recenzii 694-695 română
1986 Crisia, XVI MARTIN SILAGHI, Ana (autor) Contribuții la monografia istorică a satului Bălnaca (secolele XV-XVIII) III. Articole şi note 303-311 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII BORCEA, Liviu (autor) Monografia istorică a comunei Țețchea III. Monografii 277-305 română
1998 Crisia, XXVIII MOISA, Gabriel (autor) Monografia istorică a satului Varviz (I) III. Monografii 171-184 română
2001 Crisia, XXXI CRĂCIUN, Corneliu (autor) Episcopia greco-catolică de Oradea. Contribuții monografice V. Recenzii 385-387 română
2006 Crisia, XXXVI FAZECAȘ, Gruia (autor) Cugir. Schiță monografică - Popa Cristian II. Recenzii 231-231 română
2009 Crisia, XXXIX TAUFER, Matteo (autor) Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului - Dana Dan I. Studii şi articole 312-317 română
2011 Crisia, XLI CRĂCIUN, Corneliu (autor) Liceul Român Unit de Fete din Beiuș, 1896-1948. Monografie istorică 291-293 română
2014 Crisia, XLIV FARCAȘ, Sorin (autor) Vasile Ciupa (coordonator), Satul Talpe-Contribuții monografice, ArtPress, Timișoara, 2014, 461 p. RECENZII 161-164 română
2016 Crisia, XLVI JÓZSEF, SZABÓ (autor) Viață cotidiană în târgul Diosig și împrejurimi între 1658/1660–1703. Studiu monografic 43-95 română
2008 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Tempus Fugit română
2008 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CRISTESCU, Constanța (autor) O restituire exemplară română
2010 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CRISTESCU, Constanța (autor) Cercetarea monografică în actualitate română
2012 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Andreea Chiselev, „Portretul unui muzician” Albert Guttman română
2012 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Drăgoi, Monografia muzicală a comunei Belinț română
2013 Cronica Muzicală online, Ianuarie-Iunie CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Centenarul Constantin Silvestri. Un act de dreptate – cartea Laviniei Coman română
2013 Cronica Muzicală online, Iulie-Decembrie CARAMAN FOTEA, Daniela (autor) Cărțile breslei în Festivalul Enescu 2013: Adriana Rogovski – Extazul rotirilor în trei timpi română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 437-438 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 591-593 română
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 Lista prescurtărilor 598-599 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 MINUȚ, Adolf (autor) SAID DAHMANI "Hippo Regius". Ministère de l'Information et de la Culture. Sous-Direction des Beaux-Arts et Antiquités. Alger, 1973, 123 p. + 3 hărți (în afară de text.) NOTE BIBLIOGRAFICE 301-302 română
1972-1973 Memoria Antiquitatis, IV-V, Acta Musei Petrodavensis In Memoriam Constantin Matasă, seria 1972-1973 Lista prescurtărilor 315 română
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 371-372 română
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 767 română
1980-1982 Memoria Antiquitatis, XII-XIV, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 335 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 319 română
1992 Memoria Antiquitatis, XVIII, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 350-351 română
1994 Memoria Antiquitatis, XIX, Acta Musei Petrodavensis Lista prescurtărilor 553-555 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 389-390 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis SOROKIN, Victor (autor) I.I. ZAEC, S.N. RYZOV, Poselenie Tripol'skoj kul'tury Kliščev na juznom Buge, Kiev, 1992, 177 p. RECENZII 465-469 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis COTIUGĂ, Vasile (autor) FLORIN DRAȘOVEAN, DUMITRU ȚEICU, MARIUS MUNTEAN, Hodoni. Locuirile neolitice târzii și necropola medievală timpurie, Muzeul de Istorie al județului Caraș-Severin, Reșița, 1996, 77 p. + XIX pl. RECENZII 488-491 română
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 500-502 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis MUNTEANU, Elena-Roxana (autor) CRISTIAN F. SCHUSTER, TRAIAN POPA, Mogoșești. Studiu monografic, Bibliotheca Musei Giurgiuvensis, I, Giurgiu, 2000, 254 p. + 70 fig. RECENZII 627-628 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 635-639 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis HÂNCEANU, George Dan (autor) Dumitru Protase, Obreja. Așezarea și cimitirul daco-roman. Secolele II-IV. Dovezi ale continuității în Dacia, Editura "Neremia Napocae", Cluj-Napoca, 2002, 356 p. RECENZII 511-516 română
2004 Memoria Antiquitatis, XXIII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 535-537 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis NICOLA, Dorin (autor) Colocviul Internațional Cucuteni - 120 de ani de cercetări. Timpul bilanțului (2004) VIAŢA ŞTIINŢIFICĂ 547-554 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 593-595 română
2008-2009 Memoria Antiquitatis, XXV-XXVI, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 575-576 română
2010 Memoria Antiquitatis, XXVII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 535 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis DUMITROAIA, Gheorghe (autor) Gavril Luca (1937-2012) In memoriam 555-559 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 561-562 română
2013-2014 Memoria Antiquitatis, XXIX-XXX, Acta Musei Petrodavensis Abrevieri 513-514 română
2015-2016 Oltenia - Studii și Comunicări, XXII-XXIII, seria arheologie-istorie GUDEA, Nicolae (autor) Metodă și acribie științifică. Note critice de metodologia cercetării privind scrierea C. H. Opreanu, V. A. Lăzărescu, A roman frontier market-place at Porolissum in the light of numismatic evidence. Contributions on the knowledge of the limes economy, in CLIR, Dacia Porolissensis. I. Porolissum. Porolissum monographs. I. Editor C. H. Opreanu, Cluj-Napoca, 2015, 178 p. + 31 fig., Editura Mega + Editura Caiete Silvane Reviews / Recenzii 303-305 română
1993 Revista Bistriței, VII Prescurtări bibliografice 296 română, franceză
1994 Revista Bistriței, VIII Prescurtări bibliografice 7-8 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX Abrevieri bibliografice 329-330 română
1999 Revista Bistriței, XII-XIII, SIMPOZIONUL "Familie și societate în Transilvania" Abrevieri bibliografice 7-8 română
2001 Revista Bistriței, XV Abrevieri 371 română
2004 Revista Bistriței, XVIII Abrevieri bibliografice 405-406 română
2005 Revista Bistriței, XIX Abrevieri bibliografice 303-304 română
2006 Revista Bistriței, XX SOROCEANU, Tudor (autor) Milan Salaš, Bronzové depoty střední až pozdní doby bronzové na Morave a ve Slezsku, Brno, 2005. Recenzii, viaţă ştiinţifică 371-373 română
2006 Revista Bistriței, XX Abrevieri bibliografice 377-378 română
2007 Revista Bistriței, XXI-1, Arheologie Abrevieri bibliografice 303-304 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie BALINT, Nicolae (autor) Dorin-Ioan Rus, Sub semnul lui Marte. Militarii Reghinului, Editura "Accent", Cluj-Napoca, 2007, 544 pp. RECENZII 236-236 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie Abrevieri bibliografice 237-238 română
2008 Revista Bistriței, XXII SOROCEANU, Tudor (autor) Lidija Nikitović, Milorad Stoić, Rastko Vasić, Mojsinje. Nekropola pod humkama. Iz bronzanog i gvozdenog doba - Mojsinje. A Bronze and Iron Age Mound Necropolis (Čačak 2002) 153 pp. (cu 23 + 23 fig. în text, inclusiv XVII pl.). RECENZII 371-372 română
2008 Revista Bistriței, XXII POPA, Alexandru (autor) O. L. ȘOVAN, Necropola de tip Sântana de Mureș-Cernjachov de la Mihălășeni, județul Botoșani (Târgoviște 2005) 973-7925-51-3. 354 + 390 Taf. + 1 Beilage. RECENZII 373-375 română
2008 Revista Bistriței, XXII Abrevieri bibliografice 377-378 română
2009 Revista Bistriței, XXIII Abrevieri bibliografice 257-258 română
2010 Revista Bistriței, XXIV Abrevieri 477-478 română
2011 Revista Bistriței, XXV ONOFREIU, Adrian (autor) Bistrița - încercări monografice după 1918 245-257 română, germană
2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MOLDOVAN, Lavinia (autor) Recenzie. Ștefan BACHIȘ, Viorel RUS, REBRA – REPERE MONOGRAFICE 279-282 română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Publicații recent intrate în biblioteca Muzeului județean Hunedoara-Deva Note şi discuţii 269-279 română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis Prescurtări bibliografice 445-448 română
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis Prescurtări bibliografice 501-503 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 737-739 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV Abrevieri bibliografice 539-540 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 747-749 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis URSUȚIU, Liviu (autor) Istoria unei cărți: "Revoluțiunea lui Horea" Bicentenarul răscoalei lui Horea 79-83 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis MÎNDRUȚ, Stelian (autor) Contribuții epistolare la biografia operei istoricului Nicolae Densușianu (1879-1897) Studii şi articole 295-304 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 465 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 607-610 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis HERBAN, Adela (autor) Satul Mihăileni (Comuna Buceș) Studiu Monografic Satul Mihăileni (Comuna Buceş) - Studiu Monografic 655-677 română
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice 746 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Ioan Aurel Pop, Instituții medievale românești. Adunările cneziale și nobiliare (boierești) în secolele XIV-XVI, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991, 256 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 897-899 română
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis Abrevieri bibliografice Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Necroloage. Lista de abrevieri 941-942 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 981 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ANDRUȘ, Rodica (autor) GELU NEAMȚU, Revoluția română din Transilvania, 1848-1849. Ed. Carpatica, Cluj-Napoca, 1996, 200 p. RECENZII 765-766 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" Prescurtări bibliografice 681-687 română, franceză, germană, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Ioan ANDRIȚOIU, Aurel RUSTOIU, Sighișoara - Wietenberg. Descoperirile preistorice și așezarea dacică, Biblioteca Thracologica, XXIII, București, 1997, 325 p. 134 fig. XIV pl. Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 881-882 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Recenzii, necrologuri, lista abrevierilor 889-895 română
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis ȘORA, Gheorghe (autor) Prima teză de doctorat despre Mihai Eminescu Studii şi articole 143-155 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor 571-577 română
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis LAZĂR, Mircea Dan (autor) Nicolae Densușianu. Preliminarii la "Revoluțiunea lui Horea în Transilvania și Ungaria" Studii şi articole 201-205 română, germană
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis VĂNĂTORU, Viorel (autor), VÎNĂTORU, Elenuța Mărioara (autor) Monografia școlii generale Nr. 1 Deva la aniversarea a 125 de ani Studii şi articole 265-299 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) William V. Bangert S. J., Istoria Iezuiților, lași, 2001 Recenzii, cronica activităţii muzeale, necroloage 579-580 română
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Varia 461-469 română
2005 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIII, Acta Musei Devensis Lista abrevierilor Varia 379-387 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis Abrevieri 943-953 română
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă BĂRBAT, Ioan Alexandru (autor) Marius-Mihai Ciută, Cercetări arheologice la Șeușa-La Cărarea Morii, I, Locuirile preistorice, Bibliotheca Brukenthal, XLIII, Editura Altip, Alba Iulia, 2009, 209 p. (din care 4 hărți, 24 figuri, 54 planșe)  Note de lectură 589-591 română
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă IANCU, Daniel (autor) Cosmin Budeancă, Represiunea politică În România comunistă. „Garda Albă” - organizație subversivă inventată de securitatea hunedoreană, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2010, 388 p. Note de lectură 555-557 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Anca Elisabeta Tatay, Din istoria si arta cărții românești vechi: Gravura de la Buda (1780-1830) [On the History and Art of the Old Romanian Books: The Engravings of Buda (1780-1830)], Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011, 500 p. (ISBN 978-606-543-188-1) Recenzii şi note de lectură 599-600 română
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 609-614 română
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă SOCOL, Ionuț Dealmar Mihai (autor) Mircea Mare, Daniela Tănase, Florin Drașovean, Georgeta El Susi, Szilárd Sándor Gál, Timișoara-Freidorf, Cercetările arheologice preventive din anul 2006 [Timișoara-Freidorf, The preventive archaeological researches from 2006], Bibliotheca Historica et Archaeologica Banatica, LII, Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2011, 197 p. (ISBN 978-606-543-214-7) Recenzii şi note de lectură 549-550 română
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 557-559 română
2015 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 383-386 română
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă Lista abrevierilor 391-394 română
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 501-504 română
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 369-372 română
2019 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis, seria nouă Lista abrevierilor 453-456 română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) O colecție de studii despre cultele orientale în Imperiul roman Studiile clasice în lume 351-353 română
1963 Studii Clasice, V POGHIRC, Cicerone (autor) I. M. Tronski, Древнегреческое ударение, Moscova-Leningrad, Editura Academiei de Științe a U.R.S.S. 1962, 148 p. RECENZII 393-396 română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) SAMOTHRACE. Excavations Conducted by the Institute of Fine Arts, New York University. Karl Lehmann, Editor. I. The Ancienl Literary Sources, edited and translated by Naphtali Lewis. (Bollingen Series LX 1). New York, Pantheon Books, 1958. 148 p. RECENZII 400-401 română
1963 Studii Clasice, V CIZEK, Eugen (autor) LUIGI PEPE, Per una storia della narrativa latina, Napoli, Armani, 1959, 208 p. RECENZII 419-420 română
1963 Studii Clasice, V FISCHER, Iancu (autor) E. DE LOTTO, Una divinità sanante a Làgole (Calalzo di Cadore) nel III sec. a. C., Calalzo di Cadore, a cura del Comune (1962), 49 p, 8°. RECENZII 420-421 română
1963 Studii Clasice, V RUSSU, Ioan Iosif (autor) FLOREA BOBU FLORESCU, Monumentul de la Adamklissi. Tropaeum Traiani. Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Academiei R.P.R., Monografii de monumente, II. București, 1961. 750 p., format 4°, 350 fig., 13 pl. RECENZII 430-437 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) OTTO HAAS, Messapische Studien. Inschriften mit Kommentar, Skizze einer Laut- und Formenlehre. Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1962, 223 p. RECENZII 399-400 română
1964 Studii Clasice, VI FRENKIAN, Aram M. (autor) ION BANU, Heraclit din Efes. Traducerea fragmentelor heraclitice: A. Piatkowski în colaborare cu I. Banu, București, Editura științifică, 1963, 382 pagini, in 8°. RECENZII 401-402 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ROBERT ETIENNE, Bordeaux antique (Histoire de Bordeaux publiée sous la direction de Ch. Higounet par la Fédération historique du Sud-Ouest, sous les auspices de la Ville de Bordeaux, I) Bordeaux, 1962. 386 p. In 16°. RECENZII 410-412 română
1964 Studii Clasice, VI BORDENACHE, Gabriella (autor) PAUL-MARIE DUVAL, Paris antique des origines au troisième siècle, Paris, Herman, 1961, 312 p., 132 illustrations, 1 dépliant. RECENZII 412-414 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) I. D. AMUSIN, Manuscrisele de la Marea Moartă, București, Editura științifică, 1963, 302 p. In 16° (1 plam și o hartă afară din text). RECENZII 415-416 română
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) E. J. BICKERMAN, La cronologia nel mondo antico (Collana „Paideia”, 7), Firenze, „La Nuova Italia”, 1963. 105 p. in 16°. RECENZII 417 română
1964 Studii Clasice, VI ALEXANDRESCU, Petre (autor) KERAMEIKOS. Ergebnisse der Ausgrabungen. VI. Bd. 1. Teil: Karl Kübler, Die Nekropole des späten 8. bis frühen 6. Jahrhunderts. Berlin, W. de Gruyter, 1959. Textband in 4° 198 p. + 101 fig.; Tafelband in 4° 69 pl. + 45 planuri. RECENZII 418-421 română
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) JEAN DELORME, Gymnasion. Etude sur les monuments consacrés à l'éducation en Grèce (des origines à l'Empire romain). Bibliothèque des Ecoles Françaises d'Athènes et de Rome, fasc. 196. Paris, Ed. de Boccard, 1950, 536 p. + XLI pl. RECENZII 421-424 română
1964 Studii Clasice, VI POPESCU, Emilian (autor) Exploration archéologique de Délos faite par l'Ecole française d'Athènes, (fasc. XXV, Les Palestres par J. Delorme, relevés et dessins de J. Dubuisson et Y. Fomine, architectes, et de l'auteur. Ed. de Boccard, Paris, 1961, 183 p. + XXIX pl. RECENZII 424-425 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) ORONZO PARLANGELI, Studi messapici (Iscrizioni, lessico, glosse e indici), Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1960, 474 p. 8° +XIII pl. RECENZII 421-423 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) ALEXANDRESCU, Petre (autor) Apollonia. Les fouilles dans la nécropole d'Apollonia en 1947-1949, Sofia, 1963, 405 p., 109 fig., 180 pl. (în limba bulgară, cu rezumate în limbile rusă și franceză). RECENZII 461-463 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) CALANGIU, Anca (autor) PAUL JAL, La guerre civile à Rome. Etude littéraire et morale - Publications de la Faculté des Lettres et Sciences humaines de Paris, Série • Recherches •, tome IV, Paris, Presses Universitaires de France, 1963, 540 p. RECENZII 463-466 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) W. DEONNA et M. RENARD, Croyances et superstitions de table dans la Rome antique (Collection « Latomus », XLVI), Bruxelles, 1961, 154 p. in 16°. RECENZII 467-468 română
1966 Studii Clasice, VIII ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) M. J. VERMASEREN, Mithras, the secret god, London, Chatto and Windus, 1963, 200 p., 12 pl., 69 fig. RECENZII 355-358 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) KAZIMIERZ MICHALOWSKI, Palmyre. Fouilles polonaises 1962 (Université de Varsovie. Centre d'Archéologie méditerranéenne dans la République Arabe Unie au Caire). Warszawa - S'Gravenhage, 1964, 208 p. + 230 ilustr., 3 planuri și 9 pl. RECENZII 375-376 română
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) ERICH SWOBODA, Carnuntum. Seine Geschichte und seine Denkmäler (Forschungen in Niederösterreich, I). Vierte, neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Graz, Hermann Böhlaus Nachf., 1964. 316 p. In 16° + 21 ilustrații și hărți în text, 53 pl. RECENZII 377 română
1967 Studii Clasice, IX PIATKOWSKI, Adelina (autor) PIERRE GUILLON, Etudes Béotiennes, Le Bouclier d'Héraclès et l'histoire de la Grèce centrale dans la période de la première guerre sacrée (Publication des Annales de la Faculté des Lettres Aix-en-Provence, N. S., nr. 37), 1963, 101 p. RECENZII 339-341 română
1967 Studii Clasice, IX CIZEK, Eugen (autor) UGO PIACENTINI, Osservazioni sulla tecnica epica di Lucano. Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Schriften der Sektion für Altertumswissenschaft (39), Berlin, Akademie-Verlag, 1963, 72 p. RECENZII 354-356 română
1977 Studii Clasice, XVII TOPLICEANU, Gabriel (autor) EUGEN CIZEK, Tacit, București, Editura Univers, 1974, 285 p. RECENZII 338-339 română
2009 Studii Clasice, XLV CIZEK, Eugen (autor) EDWARD CHAMPLIN, Nerone, trad. italiană, de Mario Carpitella, Editori Laterza, 2005, 414 p. RECENZII 233-234 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI COȘA, Anton (autor) Omni laude maior. O istorie a lui Ștefan cel Mare - Gorovei Șt. V. Note şi recenzii 271-274 română