Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 10 volume
  • 4 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 1973 George Bariț și contemporanii săi, anul 1973, Corespondența primită de la Aron Florian, August Treboniu Laurian și Ioan Maiorescu August Treboniu Laurian; George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Ioan Maiorescu; paşoptism; Aron Florian MAIORESCU, Ioan (autor), AARON, Florian (autor), LAURIAN, August Treboniu (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), MORARU, Titus (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1975 George Bariț și contemporanii săi, anul 1975, Corespondența primită de la Pavel Vasici, Alexandru Roman și Atanasie Șandor Alexandru Roman; George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Pavel Vasici; Atanasie Sandor VASICI, Pavel (autor), ROMAN, Alexandru (autor), ȘANDOR, Atanasie (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PLOEȘTEANU, Grigore (editor), POPA, Mircea (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1976 George Bariț și contemporanii săi, anul 1976, Corespondența primită de la Nicolae Maniu, Grigore Mihali, Ioan Fekete-Negruțiu, Ioan Antonelli, Iosif Many și Ioan Rusu George Bariţ; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ioan Rusu; Nicolae Maniu; Grigore Mihali; Ioan Fekete-Negruţiu; Ioan Antonelli; Iosif Many ANTONELLI, Ioan (autor), NEGRUȚIU, Ioan Fekete (autor), MANIU, Nicolae (autor), MIHALI, Grigore (autor), MANY, Iosif (autor), RUSU, Ioan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), POPA, Mircea (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1978 George Bariț și contemporanii săi, anul 1978, Corespondență primită de la Constantin Papfalvi, Simion Mihali-Mihalescu, Timotei Cipariu și Alexandru Șterca Șuluțiu Alexandru Şterca Şuluţiu; George Bariţ; Timotei Cipariu; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Constantin Papfalvi; Simion Mihali-Mihalescu PAPFALVI, Constantin (autor), CIPARIU, Timotei (autor), ȘTERCA-ȘULUȚIU, Alexandru (autor), MIHALI-MIHALESCU, Simion (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), SUCIU, Dumitru (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator), PERVAIN, Iosif (coordonator)
volum de carte 1981 George Bariț și contemporanii săi, anul 1981, Corespondența primită de la Vasile Pop, Iosif Hodoș, Dimitrie Moldovan, Ilie Măcelariu și Ioan Micu Moldovan Dimitrie Moldovan; George Bariţ; Ioan Micu Moldovan; Iosif Hodoş; Vasile Pop; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ilie Măcelariu MOLDOVAN, Dimitrie (autor), MĂCELARU, Ilie (autor), HODOȘ, Iosif (autor), POP, Vasile (autor), MOLDOVAN, Ioan Micu (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), SUCIU, Dumitru (editor), CIPĂIANU, George (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1983 George Bariț și contemporanii săi, anul 1983, Corespondența primită de la Iordache Mălinescu, Nicolae Nifon Bălășescu, Gavril Munteanu și Ștefan Moldovan George Bariţ; Ştefan Moldovan; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Gavril Munteanu; Iordache Mălinescu; Nicolae Nifon Bălăşescu MUNTEANU, Gavril (autor), MOLDOVAN, Ștefan (autor), CHINDRIȘ, Ioan (autor), BĂLĂȘESCU, Nifon (autor), MĂLINESCU, Iordache (autor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), GABOR, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1985 George Bariț și contemporanii săi, anul 1985, Corespondența trimisă Alexandru Roman; Francisc Hossu Longin; George Bariţ; Ion Heliade Rădulescu; Iosif Hodoş; Visarion Roman; Atanasie Şandor; Ioan P. Valerian; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Ioan Maiorescu; paşoptism; Ioan Lemeni CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1987 George Bariț și contemporanii săi, anul 1987, Corespondența de familie George Bariţ; Zărneşti; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Ieronim Bariţ; Zinca Iuga; Constantin Iuga; lancu Velisar; Victoria Iuga; Maria Bontescu; Octav Bariţ CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), MATEI, Alexandru (editor), GABOR, Ioan (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 1993 George Bariț și contemporanii săi, anul 1993, Corespondența primită de la Andrei Mureșanu, Constantin Alpini, Ladislau Baziliu Popp, Iacob Bologa, Visarion Roman Andrei Mureşanu; George Bariţ; Visarion Roman; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; paşoptism; Constantin Alpini; Ladislau Baziliu Popp; Iacob Bologa BOLOGA, Iacob (autor), ALPINI, Constantin (autor), MUREȘANU, Andrei (autor), ROMAN, Visarion (autor), POPP, Ladislau Baziliu (autor), PERVAIN, Iosif (editor), BUZAȘI, Ioan (editor), CHINDRIȘ, Ioan (editor), ASANACHE, Gheorghe (editor), CIPĂIANU, George (editor), SUCIU, Dumitru (editor), NEAMȚU, Gelu (editor), PASCU, Ștefan (coordonator)
volum de carte 2003 George Bariț și contemporanii săi, anul 2003, Corespondență trimisă Andrei Şaguna; Dimitrie Moldovan; Eudoxiu Hurmuzachi; Francisc Hossu-Longin; George Bariţ; Ştefan Moldovan; loan Micu Moldovan; loan Vancea; loan V. Rusu; Iacob Costache Negruzzi; Alexiu Berinde; Franz Reichenstein; Ferenc Nádasdy; loan Emanuel Florescu; Folliot de Crennville; loan Antonelli; Ladislau Basiliu Popp; Iacob Mureşan; losif Hodoş; loan Parnfilie; Alex. Sterca Şuluţiu; Antoniu Veştemeanu; loan Fekete-Negruţiu; Petru Pop; Nicolae Popea; Iacob Bologa; loan Ratiu; loan Lemeni; Ludwig von Wohlgemuth; Ilie Măcelariu; Elena Ghica; Emanoil Gojdu; Paul Vasici; Olimpiu Barbulovici; Axente Sever; Timotei Cipariu; Revoluţia de la 1848; Corespondenţă; Gheorghe Bariţiu; Aurel Mureşianu; paşoptism RETEGAN, Simion (editor), MUREȘANU, Camil (coordonator)
articol de periodic 1966 Acta Musei Napocensis: ActaMN, III Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală URSUȚIU, L. (autor) Cinci scrisori ale lui G. Barițiu în legătură cu proiectul de lege școlară din anul 1879 Note şi discuţii 521-529 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis: ActaMN, IV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală NEAMȚU, Gelu (autor) Din corespondența lui T. Cipariu cu G. Barițiu referitoare la editarea unui organ de presă al "Astrei" Note şi discuţii 581-588 română
articol de periodic 1973 Crisia, III George Bariț și contemporanii săi IV. Recenzii 320-322 română
articol de periodic 1978 Ziridava, IX DECEI, Aurel (autor) Încercare de înțelegere româno-maghiară, prin groful Samuil Wass și George Bariț, în noiembrie 1960