Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 2 volume
  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2010 Orașele romane de la Dunărea Inferioară (secolele I - III p. Chr.), anul 2010 epoca romană timpurie (Perioadă istorică); Dunărea de Jos (Regiune); instituţii urbane (Instituţie); secolele I-III p. Chr (perioadă de timp); Istorie antică (ramură a istoriei); Moesia Inferior (provincie romană); Moesia Superior (provincie romană); drept roman (subiect); urbanizare (subiect); organizare administrativă (subiect); drept latin (subiect); municipium (oraş roman); colonia (oraş roman); oraş roman (aşezare umană); romanizare (fenomen); Principat (perioadă din istoria Imperiului Roman) APARASCHIVEI, Dan (autor)
volum de periodic 2016 Zargidava - Revistă de Istorie, XV, 21 martie, anul 2016 Iulian Antonescu; Ştefan cel Mare; Primul Război Mondial; Târgşoru Vechi; Vasile Ursachi; Istorie modernă; rotondă; masacrele de la Vinniţa; situl arheologic de la Dodeşti - Vaslui; situl arheologic de la Ştefan cel Mare - Gutinaş; monede romane; drept roman; arheologie medievală; istoria comunismului; descoperiri arheologice; Mircea Petrescu-Dâmboviţa prof. dr, MITREA, Ioan (redactor șef), prof. dr, SIBIȘTEANU, Livia Liliana (redactor), muzeograf drd., ISTINA, Lăcrămioara Elena (redactor), muzeograf prof. Dr., COȘA, Anton (redactor)
articol de carte 1998 La politique èdilitaire dans les provinces de l`Empire romain IIème - IVème siècles après J.-C. (Politică edilitară în provinciile Imperiului Roman între secolele II-IV p. Chr), La vie rurale dans les provinces romaines: vici et villae. Actes du IIIe Colloque Roumano-Suisse, seria Biblioteca Istro-Pontică. Seria Arheologie 3 Dacia; Dacia Superioară; epigrafie; Moesia Inferioară; Villa Rustica; Imperiul Roman; Mediul rural; villa; vicus; canabae; politică edilitară SANDRU, Ilies (autor) Juridical Consideration on a Testament discovered at Sucidava 119-126 engleză
articol de periodic 1959 Studii Clasice: StCl, I GEORGESCU, Valentin Al.. (autor) De la „possessiones" la „possessio". Contribuție la studiul procesului istoric de formare a noțiunii de posesie ln dreptul roman Comunicări şi studii 115-180 română, franeză, rusă
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V ANDREEV, Mihail (autor) La lex Iulia de adulteriis coercendis Comunicări şi studii 165-180 franceză
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V JACOTĂ, Mihai (autor) Contribuții la studiul crizei generale a sistemului sclavagist în Imperiul roman Comunicări şi studii 191-210 română, rusă, germană
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl, V GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Romanitas. Revista de cultura romana (Lingua, Instituiçōes e direito), An. III, vol. 3-4, Romanitas, livraria Editora Ltda, Rio de Janeiro, Brasil, 1961 (Volum In honorem Henrici Levy-Bruhl). 669 p. + 1 portret al sărbătoritului RECENZII 438-440 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 365-367 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) MAX KASER, Das römische Privatrecht, II, Die nachklassichen Entwicklungen (Rechtsgeschichte des Altertums im Rahmen des Handbuchs der Altertumswissenschaft, München, 1969, C.G. Beck, Verlagsbuchhandlung, XXIV+ 478 p.). RECENZII 429-431 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) PAUL OURLIAC și JEAN DE MALAFOSSE, Droit romain et ancien droit, II, Les biens, Les Presses Universitaires de France, Paris, 1961 (433 pag., în Colecția „Thémis", Manuale juridice, economice și politice). RECENZII 431-433 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl, VI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) JEAN GAUDEMET, La transmission des constitutions relatives au droit successoral au' Bas-Empire et dans les Royaumes barbares. RECENZII 433-435 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Matei G. Nicolau, romanist și istoric al drepturilor antice Comunicări şi studii 9-17 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) NICHITA, Ioana (autor) Matei Nicolau: Bibliografie, filologie și drept Comunicări şi studii 29-36 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BESNIER, Robert (autor) Le règlement des successions des affranchis d'après les lois caducaires (Gaius, Institutes III, 42 à 54) Comunicări şi studii 55-65 franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) STURM, Fritz (autor) Gaius, II, 76: fructum petere ou fundum petere? Comunicări şi studii 77-82 franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) JACOTĂ, Mihai (autor) Conflictele de legi în Imperiul Roman Comunicări şi studii 83-101 română, franceză
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) OURLIAC, Paul (autor) Droit commun et commune opinion Comunicări şi studii 103-107 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman. Studiile clasice în lume 367-373 română
articol de periodic 1965 Studii Clasice: StCl, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MARCU, Liviu P. (autor) RAPHAEL TAUBENSCHLAG, Opera minora, 2 vol., Varșovia, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959, vol. I: 640 p.; vol. II: 844 p. RECENZII 473-477 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII CIULEI, Gheorghe (autor) Note în legătură cu expresia aequum et bonum în opera lui Cicero Comunicări şi studii 121-129 română, franceză
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 285-289 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Unele probleme istorice ale dreptului roman în gîndirea lui Nicolae Iorga Studiile clasice în România 297-305 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) WOLFGANG KUNKEL, Römische Rechtsgeschichte, ed. a 4-a, Böhlau, Köln-Graz, 1964, 203 p. RECENZII 369-370 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) WOLFGANG WALDSTEIN, Untersuchungen zum römischen Begnadigungsrecht: Abolitio - indulgentia - uenia. (Commentationes Aenirontanae, XVIII) Universitätsverlag Wagner, Innsbruck, 1964, 255 p. RECENZII 370-373 română
articol de periodic 1966 Studii Clasice: StCl, VIII CIULEI, Gheorghe (autor) BRÓSZ RÓBERT, Nem teljes jogu polgárok a római jogforrásokban, Budapest, Közgazdasági és jogi Könyvkiadó, 1964, 301 p. RECENZII 373-374 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl, X GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Optimus și optimus maximus în tehnica juridică romană: optima lex, optimum ius, fundus optimus maximus Comunicări şi studii 185-206 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl, X GEORGESCU, Valentin Al. (autor) , RABER, Fritz (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 275-277 română, germană
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl, X GEORGESCU, Valentin Al. (autor) LUIGI CAPOGROSSI COLOGNESI, Ricerche sulla structura delle servitù d'acqua in diritto romano (Quaderni di Studi senesi, raccolti da Domenico Maffei, 14), Giuffre, Milano, 1966, 201 p. RECENZII 354-356 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Continuitate elenistico-romană și inovație în doctrina bizantină a filantropiei și indulgenței imperiale Comunicări şi studii 187-219 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 265-270 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI JACOTĂ, Mihai (autor) POLAY ELEMÉR, Differenzierung der Gesellschaftsnormen im antiken Rom, Budapest, Akademiai Kiadó, 1964, 401 p. RECENZII 384-388 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) GEORGES PÉRI, L'histoire du Cens jusqu'à la fin de la République romaine (Publications de l’Institut de droit romain de l'Université de Paris, 25), Sirey, Paris (1968), 213 p. RECENZII 388-389 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI CIULEI, Gheorghe (autor) BERNARD VONGLIS, La lettre et l'esprit de la loi dans la jurisprudence classique et la rhétorique. Publications de l'Institut de droit romain de l'Université de Paris. Sirey, 1968, 220 p. RECENZII 389-391 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) ADAM WILINSKI, Das römische Recht, Leipzig, Teubner, 1966, 177 p. RECENZII 391-392 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl, XII GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Cronica de drept roman Studiile clasice în lume 217-220 română
articol de periodic 1970 Studii Clasice: StCl, XII DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) M. LEMOSSE, Le régime des relations internationales dans le Haut-Empire Romain (Publications de l'Institut de Droit Romain de l'Université de Paris, XXIII. Publié avec le concours du C.N.R.S.), Paris, Sirey, 1967, 215 p. RECENZII 350-353 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl, XVI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) HANS SCHLOSSER (Augsburg), FRITZ STURM (Marburg), HERMANN WEBER (Frankfurt/M.), Die rechtsgeschichtliche Exegese. Römisches Recht - Deutsches Recht - Kirchenrecht, C. H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. München (1972) 174 pp. (JUS-Schriftenreihe.) RECENZII 377-379 română
articol de periodic 1974 Studii Clasice: StCl, XVI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) FRITZ STURM, Stipulatio Aquiliana. Textgestalt und Tragweite der Aquilianischen Ausgleichsquittung im klassischen Recht, Verlag C. H. Beck. München, (1972), 399 pp. Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte 59. Heft.) RECENZII 379-380 română
articol de periodic 1977 Studii Clasice: StCl, XVII JACOTĂ, Mihai (autor) GIUSEPPINA SACCONI, Ricerche sulla delegazione in diritto romano. Milano, Dott. A. Giuffre Editore, 1971, 244 p. (Università di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente Mediterraneo XLIII) RECENZII 364-365 română
articol de periodic 1985 Studii Clasice: StCl, XXIII ALEXIANU, Marius (autor) VINCENZO MANNINO, L'« Auctoritas patrum ». Milano, Giuffrè, 1979, 151 p. (Università di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo, LIV'), 4200 L. RECENZII 142 română
articol de periodic 2001-2003 Studii Clasice: StCl, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer FISCHER, Iancu (autor) FRANCESCA LAMBERTI, «Tabulae Irnitanae». Municipalità e «ius Romanorum». Napoli, Jorene, 1993, VII + 602 p. (Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto Romano e Storia della Scienza Romanistica dell'Università degli Studi di Napoli «Federico II», 6). RECENZII 259-261 franceză
articol de periodic 2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică MITREA, Ioan (autor) Prof. univ. dr. doc. Vladimir Hanga la 85 de ani I. Aniversări 21-24 română