Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 113 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1979 Acta Musei Napocensis, XVI BOTEZAN, Ioan (autor) Activitatea tipografică a lui Timotei Cipariu între anii 1835-1865 Note şi discuţii 669-689 română (rezumat în engleză)
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie LUMPERDEAN, Ioan (autor) Tradiție și inovație în câmpul cercetărilor privind vocabularul istoric Studii 249-262 română
1985 Acta Musei Porolissensis, IX CRISTUREANU, Alexandru (autor) Istoria reflectată în antroponimia și toponimia județului Sălaj Ernografie, onomastică, demografie istorică 751- română
1988 Acta Musei Porolissensis, XII, Anuarul Muzeuului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din istoria gîndirii lingvistice: Emiliu Bran și Vasile Vaida, printre primii cercetători ai graiului sălăjean Muzeografie, carte veche, istoria culturii, personalităţi sălăjene 833- română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Spălățig, Bulgari, Mineu, Noțig, Dobrin, Deleni Etnografie, toponimie, onomastică 599-606 română
1991 Acta Musei Porolissensis, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău GALOȘ, Maria (autor) Toponimia din localitățile Gălășeni și Tămașa (jud. Sălaj) Etnografie, toponimie, onomastică 607-628 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Bic, Cehei, Pusta Etnografie, toponimie 581-584 română
1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan (autor) Sensuri și semnificații în toponimia satului Șoimuș (I) Etnografie, toponimie 585-612 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Vasile Breban - omul și savantul Istoria culturii, personalităţi sălăjene 425-435 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău CHIȘU, Ștefan (autor) Sensuri și semnificații în toponimia satului Șoimuș (II) Etnografie, toponimie 455-466 română
1993 Acta Musei Porolissensis, XVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Măieriște, Criștelec, Doh, Giurtelecu-Șimleului, Mălădia Etnografie, toponimie 467-471 română
1994 Acta Musei Porolissensis, XVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău HANGA, Vladimir (autor) Cu privire la pronunțarea limbii latine Carte veche românească, istoria culturii, personalităţi sălăjene 489-497 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Horoatu-Cehului, Motiș, Nadiș, Ulciug Toponimie 581-586 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău DUMITRAN, Ana (autor) Cîteva considerații privind terminologia ecletiastică românească referitoare la înalții ierarhi, folosită în Țara Românească și Moldova pînă la 1700 Istorie Medie 149-155 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău COMȘULEA, Elena (autor) Răspunsuri ale intelectualilor sălăjeni la chestionarele lingvistice Carte veche, Istoria culturii, personalităţi 479-483 română
1996 Acta Musei Porolissensis, XX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Armaș, Babiu, Cutiș Toponimie 659-676 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău DĂRĂBAN, Valentin (autor) Problema limbii naționale în ideologia pașoptistă din Transilvania .11-35 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BILȚIU, Pamfil (autor) Simion Bărnuțiu și preocupările sale umanistice 297-299 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Onomastica în pericol? (I) Etnografie - toponimie 645-647 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Onomastica în pericol? (II) (note pe marginea unei anchete de antroponimie) Etnografie - toponimie 649-653 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Bobota, Câmpia, Sălăjeni Etnografie - toponimie 655-660 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Din toponimia satelor Mesteacăn, Sfăraș, Țăud Etnografie - toponimie 661-675 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Cercetări dialectale din Sălaj - surse bibliografice pentru redactarea dicționarului tezaur al Limbii Române Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 385-588 română
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău FĂRCAȘ, Olimpia (autor) Din toponimia satului Biușa Etnografie - artă 643-650 română
2003 Acta Musei Porolissensis, XXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău CHIȘ, Timur (autor) Fauna și flora în toponimia localităților Săcel, Săliștea de Sus, Dragomirești din județul Maramureș Etnografie. Artă 677-681 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă CHENDE-ROMAN, Gheorghe (autor) Câteva aspecte din toponimia Sălajului Etnografie. Artă 843-858 română
1971 Argesis - Studii și Comunicări, III, seria Științele naturii - istorie IONESCU, Ion (autor) Despre originea și semnificația etimologică a toponimicului Argeș Istorie 153-162 română
2001 Argesis - Studii și Comunicări, X, seria Istorie NANIA, Ion (autor) A fost satul românesc o fortificație militară prevăzută cu șanțuri de apărare? Arheologie, istorie antică şi medie 73-80 română
2013 Argesis - Studii și Comunicări, XXII, seria Istorie GRIGORE, Valentina-Elena (autor) Câteva toponime vechi, cu rezonanță istorică din satele Piscani și Negreni județul Argeș istoria culturii, personalităţi 409-414 română
1938 Balcania, I PUȘCARIU, Sextil (autor) Ancienneté des établissements macédo-roumains 22-24 franceză
1938 Balcania, I DRĂGANU, Nicolae (autor) L’ancienneté et l’expansion du peuple roumain d’après la toponymie, l’onomastique et sa langue 25-46 franceză
1938 Balcania, I POP, Sever (autor) L’atlas linguistique de la Roumanie 70-82 franceză
1938 Balcania, I PETROVICI, Emil (autor) Les éléments slaves d’origine savante en roumain et les suffixes –annie, -enie 83-87 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) Fugat,-ă Miscellanées 245 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) BOHUSLAV HAVRANEK, Romansky typ perfecta factum habeo a * casus sum, * casum habeo v makedonskych dialektech. Extrait des Melanges P. M. Haškovec. Brno, 1936, 147-155. Comptes rendus 261 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) CARLO TAGLIAVINI, Modificazioni del linguaggio nella parlata delle donne, Extrait du volume: Scriti in onore di Alfredo Trombetti. Milano, Ulrico Hoepli 1936-XIV, 82-142. Comptes rendus 261-262 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) Revue Internationale des Etudes Balkaniques. Directeur P. Skok (Zagreb), M. Budimir (Beograd) II-année, T. I-II (3-4) 1936. Comptes rendus 262-264 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) SEXTIL PUSCARIU, Etudes de Linguistique Roumaine. Bucarest, 1937. Comptes rendus 266 franceză
1943 Balcania, VI CARAMAN, Petru (autor) Les bases mystiques de l'anthroponymie Philologie et folklore 464-497 franceză
1943 Balcania, VI PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain Philologie et folklore 498-515 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 PETROVICI, Emil (autor) Les slaves en Grèce et en Dacie Philologie et folklore 465-473 franceză
1945 Balcania, VIII PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain (III) Philologie 228-235 franceză
1977 Banatica, 4 IONIȚĂ, Vasile (autor) Identificarea pe baza toponimiei actuale a unor așezări dispărute (I) V. Cronica arheologică şi repertorii 463-470 română
1993 Banatica, 12-I PORUCIUC, Adrian (autor) On palaeo-balkan elements în romanian onomastics 339-346 engleză
1975 Biharea, 1975 ȘARBA, Ioan (autor) Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
1976 Biharea, 1976 GODEA, Ioan (autor), ȘARBA, Ioan (autor) Aspecte ale inventarului agricol tradițional din Țara Crișurilor I. Etnografie 161-170 română
1981 Biharea, 1981 FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIHODARU, C (autor) Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII VASILESCU, Mihail (autor) Pelasgicae res. II. Pelasgii în Thracia și Asia Mică ? IV. Istorie 261-288 română
2008-2010 Cercetări istorice, XXVII-XXIX PACI, Evalda (autor) Franciscus Blanchus: Dictionarium Latino-Epiroticum, Romæ 1635 147-155 română
1972 Crisia, II BODOR, A. (autor) Blocurile cu litere grecești din cetățile dacice 27-35 română
1974 Crisia, IV POPESCU, Radu (autor) Cu privire la numele topic bihorean Bulz III. Note şi recenzii 349-351 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI VILĂU, Cosmin (autor) B.P. Hașdeu și legăturile sale cu slaviștii din Oltenia III. Documentar şi memorialistică 251-268 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV MOCIOI, Ion (autor) Nume dacice de plante medicinale I. Arheologie 163-172 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MĂNEANU VARVARA, Magdalena (autor) Despre graiul local de la Smadovița-Bâcleș (Mehedinți) III. Etnografie şi folclor 331-333 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDAU, Ana Maria (autor) Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDĂU, Ana Maria (autor) Aspecte ale dinamicii lexicale în limbajul presei Oltenești II. Istorie 526-532 română
2012 Muzeul Oltului, 2 NEAGU, Doru (autor), VOCHIN, Marian (autor) Momente din istoria mișcării esperantiste în România, 1889-2009 VII. Patrimoniu 469-499 română
1993 Revista Bistriței, VII PRAHASE, Mircea (autor) Cuvinte și construcții vechi păstrate în graiurile de pe Valea Superioară a Someșului Mare 269-272 română, engleză
2003 Revista Bistriței, XVII FODOREAN, Florin (autor) Contribuții la reconstituirea rețelei rutiere din Dacia romană. Rolul și importanța toponimiei în cercetarea drumurilor antice Topografie istorică 323-330 română, engleză
2003 Revista Bistriței, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud Topografie istorică 331-351 română
2019 Revista Bistriței, XXXIII VIZAUER, Victor (autor) Primele supranume de familie în Transilvania medievală (secolul al XIV-lea) 7-15 română, engleză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis VULCU, Bujor (autor) Conținutul apelativului "deal" și tipuri de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile Orăștiei ŞTIINŢELE NATURII 625-648 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor) Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara Note şi discuţii 529-534 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Reflecții despre denumirea teritoriului intracarpatic Studii şi articole 365-371 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor), NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană (II) Studii şi articole 447-504 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CRISTUREANU, Alexandru (autor) Sistemul prenumelor din Valea Jiului în secolele al XIX-lea și al XX-lea Studii şi articole 325-337 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" PĂDUREANU, Dominuț (autor) Noi contribuții la hidronimia Daciei antice: Identificarea geografică și descifrarea etimologică a hidronimului "Auras" (Herodot, Istorii, IV, 49) Studii şi articole 233-341 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MUNTEAN, Daniela (autor) Considerații asupra elementului autohton în limba română Istorie Veche şi Arheologie 169-186 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Răspunsurile preoților greco-catolici Petru Ciachi și Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române Studii, articole, comunicări 387-394 română, franceză
1963 Studii Clasice, V LUPAȘ, Liana (autor) Denumirile mormîntului în latină Comunicări şi studii 111-135 română, rusă, franceză
1964 Studii Clasice, VI FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică romînească (1963) Studiile clasice în R.P.R. 375-385 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) GERHARD REITER, Die griechischen Bezeichnungen der Farben Weiss, Grau und Braun. Eine Bedeutungsuntersuchung. Commentationes Aenipontanae XVI. Universitätsvorlag Wagner, Innsbruck, 1962, 121 (132) p. RECENZII 401 română
1964 Studii Clasice, VI POGHIRC, Cicerone (autor) Vlad Bănățeanu In memoriam 459-461 română
1964 Studii Clasice, VI Aram Frenkian In memoriam 465-466 română
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1964) Studiile clasice în R.P.R. 407-417 română
1966 Studii Clasice, VIII FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1965) Studiile clasice în România 313-325 română
1966 Studii Clasice, VIII GRAUR, Alexandru (autor) O. SZEMERÉNYI, Syncope in Greek aud Indo-European and the Nature of Indo-European Accent, Naples, 1964 (AION, Quaderni della sezione linguistica degli Annali, a cura di Walter Belardi), XV + 429 p. RECENZII 345-346 română
1967 Studii Clasice, IX POGHIRC, Cicerone (autor) VLADIMIR I. GEORGIEV, lntroduzione alla storia delle lingue indoeuropee. Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1966, 477 p. RECENZII 293-299 română
1968 Studii Clasice, X ȘTIRBU, Vasile (autor) Despre λέξις la Aristotel Note şi discuţii 213-217 română
1968 Studii Clasice, X FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1967) Studiile clasice în România 291-302 română
1969 Studii Clasice, XI LUPAȘ, Liana (autor) W. S. ALLEN, Vox Graeca. A guide to the pronounciation of classical Greek. Cambridge, University Press, 1968, XVI + 157 p. RECENZII 328-331 română
1971 Studii Clasice, XIII FISCHER, Iancu (autor) V. VÄÄNÄNEN, Introduction au latin vulgaire. Nouvelle édition revue et complétée d'une anthologie avec commentaires. Paris, Klincksieck, 1967, 274 p., 8°. RECENZII 298-302 română
1971 Studii Clasice, XIII WALD, Lucia (autor) Josif Mojseevic Tronskij In memoriam 389-390 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1971) Studiile clasice în România 259-281 română
1972 Studii Clasice, XIV FISCHER, Iancu (autor) G. B. PELLEGRINI, A. L. PROSDOCIMI, La lingua venetica. I. Le iscrizioni. II. Studi. Padova-Firenze, Istltuto di glottologia dell'Università di Padova, Circolo linguistico fiorentino, 1967, VII + 696 + 1 hartă, VIII + 339 p. In 8°. RECENZII 313-316 română
1973 Studii Clasice, XV HAMP, Eric P. (autor) Pesna (Festus) Note şi discuţii 151-152 engleză
1973 Studii Clasice, XV SLUȘANSCHI, Dan (autor) Primul Congres internațional de tracologie (Sofia, 5-10 iulie 1972) Studiile clasice în lume 183-184 română
1973 Studii Clasice, XV TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) HELENA KURZOVÁ, Zur syntaktischen Struktur des Griechischen. Infinitiv und Nebensatz. Praga, Academia, 126 p., Kčs. 30.00. RECENZII 269-270 română
1973 Studii Clasice, XV GRAUR, Alexandru (autor) Mélanges de linguistique et de philologie grecques offerts à Pierre Chantraine. Paris, Editions Klincksieck, 1972, IX+ 285 p. (Colecția „Etudes et Commentaires", 79.) RECENZII 312 română
1974 Studii Clasice, XVI FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1973) Studiile clasice în România 281-301 română
1974 Studii Clasice, XVI GRAUR, Alexandru (autor) Alfred Ernout (1879-1973) In memoriam 413 română
1977 Studii Clasice, XVII HAMP, Eric P. (autor) Notulae latinae Note şi discuţii 147-152 engleză
1977 Studii Clasice, XVII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1974) Studiile clasice în România 251-269 română
1977 Studii Clasice, XVII LUPAȘ, Liana (autor) W.F. WYATT Jr. The Greek Prothetic Vowel. Case Western Reserve University, 1972, XVIII+125 p. (Philological Monographs of the American Philological Association, 31) RECENZII 330-332 română
1977 Studii Clasice, XVII GRAUR, Alexandru (autor) Pierre Chantraine (1899-1974) In memoriam 399 română
1981 Studii Clasice, XX FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1978-1979) Studiile clasice în România 87-111 română
1985 Studii Clasice, XXIII LÖFSTEDT, Bengt (autor) Sprachliches zur Vulgata Comunicări şi studii 73-84 germană
1985 Studii Clasice, XXIII FISCHER, Iancu (autor), ȘTEFAN, Alexandra (autor) Bibliografia clasică românească (1981-1982) Studiile clasice în România 105-129 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare MIHAILOV, Georgi (autor) Une fois encore sur Kikon Comunicări şi studii 19-24 franceză
1988 Studii Clasice, XXV BECHET, Florica (autor) Din nou despre perfectul indicativ latin Note şi discuţii 79-87 română
1988 Studii Clasice, XXV VASILIU, Emanuel (autor) GUY SERBAT, Cas et fonctions. Etude des principales doctrines casuelles du Moyen Âge à nos jours. Paris, Presses Universitaires de France, 1981, 211 p. (Linguistique nouvelle) RECENZII 108-112 română
1988 Studii Clasice, XXV POPESCU, Elena (autor) BENJAMIN GARCIA HERNANDEZ, El campo semántico de 'ver' en la lengua latina - estudio estructural - Universidad de Salamanca, 1976, 177 p. (Acta Salamanticensia, Filosofia y Letras, 97). RECENZII 114-116 română
1988 Studii Clasice, XXV PETRE, Zoe (autor) FROMA I. ZEITLIN, Under the Sign of the Shield. Semiotics and Aeschylus' "Seven against Thebes". Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1982, 227 p. (Filologia e critica. Collana diretta da Bruno Gentili, 33, Istituto di Filologia Classica, Università di Urbino) RECENZII 117-118 română
1988 Studii Clasice, XXV AVRAM, Alexandru (autor), FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1983-1984) Studiile clasice în România 151-172 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer CIZEK, Eugen (autor), HALICHIAS, Ana Cristina (autor) I. FISCHER (1923-2002) In memoriam 7-11 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Bibliographie des travaux du professeur I. Fischer In memoriam 13-26 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer TOHĂNEANU, G.I. (autor) „Letvm non omnia finit" In memoriam 27-29 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer CREȚIA, Gabriela (autor) Portret de domn In memoriam 31-32 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer BIVILLE, Frédérique (autor) Contacts linguistiques Comunicări şi studii 189-201 franceză
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer DIHLE, Albrecht (autor) Πειτάνω Note şi discuţii 231-232 germană
2009 Studii Clasice, XLV OLTEANU, Sorin (autor) Cicerone Poghirc (1928-2009) In memoriam 253-262 română
2009 Studii Clasice, XLV DJUVARA, Neagu (autor) Hommage à Cicerone Poghirc In memoriam 263-265 franceză, română