Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 184 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Date privind începuturile școlii elementare în limba română în Sighetul Marmației IV. Istoria culturii 401-402 română
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I DĂNCUȘ, Mihai (autor) Texte românești din Codicele de la Petrova IV. Istoria culturii 405-408 română
2002 Acta Musei Maramorosiensis, I CORNIȚĂ, Georgeta (autor) Varietate și omogenitate în limba vorbită a locuitorilor Maramureșului V. Varia 491-494 română
2006 Acta Musei Maramorosiensis, V TOMOIAGĂ, Dorina (autor) Asociațiunea pentru cultura poporului român din Maramureș reprezentanți, școala, limba română II. Istorie. Istoria culturii. 206-216 română
2013 Acta Musei Maramorosiensis, IX IUGA, Nicolae (autor) Începuturile scrisului în limba română și statutul Mănăstirii Peri din Maramureș, sec. al XIV-lea 168-177 română
1995 Acta Musei Porolissensis, XIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău VINȚELER, Onufrie (autor) Note etimologice Toponimie 573-580 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău BURLACU, Emil (autor) Simion Bărnuțiu și concepția sa despre limba națională 301-305 română
1938 Balcania, I DRĂGANU, Nicolae (autor) L’ancienneté et l’expansion du peuple roumain d’après la toponymie, l’onomastique et sa langue 25-46 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) La romanité balkanique 47-54 franceză
1938 Balcania, I PROCOPOVICI, Alexandru (autor) La romanité balkanique. Discours tenu le 26 mai 1936 par Mr. Th. Capidan à l’Académie Roumaine. Bucarest, 1936 59-69 franceză
1938 Balcania, I POP, Sever (autor) L’atlas linguistique de la Roumanie 70-82 franceză
1938 Balcania, I PETROVICI, Emil (autor) Les éléments slaves d’origine savante en roumain et les suffixes –annie, -enie 83-87 franceză
1938 Balcania, I IORDAN, Al. (autor) Cercetări literare (Recherches littéraires.) Vol. I, II. Bucarest, 1935-1936. Comptes rendus 260-261 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) CARLO TAGLIAVINI, Modificazioni del linguaggio nella parlata delle donne, Extrait du volume: Scriti in onore di Alfredo Trombetti. Milano, Ulrico Hoepli 1936-XIV, 82-142. Comptes rendus 261-262 franceză
1938 Balcania, I CAPIDAN, Theodor (autor) SEXTIL PUSCARIU, Etudes de Linguistique Roumaine. Bucarest, 1937. Comptes rendus 266 franceză
1939-1940 Balcania, II-III LONGINESCU, George D. (autor) Feria 199-318 română
1943 Balcania, VI DRĂGANU, Nicolae (autor) Ancienneté et expansion des Roumains d'après la toponymie, l'onomastique et la langue Philologie et folklore 423-463 franceză
1943 Balcania, VI CARAMAN, Petru (autor) Les bases mystiques de l'anthroponymie Philologie et folklore 464-497 franceză
1943 Balcania, VI PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain Philologie et folklore 498-515 franceză
1943 Balcania, VI SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Encore un nom de lieu latin en Chalcidique Miscellanées 516-517 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CAMARIANO, Ariane (autor) BIANU, IOAN - SIMONESCU, DAN, Bibliografia românească veche, 1508-1830, tom IV: adăogiri și îndreptări (Bibliographie roumaine ancienne, 1508-1830, tome IV: additions et rectifications), Ed. Academiei Române, Socec, Bucarest 1944, in-folio, XIII + 375 p. Comptes rendus 199-201 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 SIMONESCU, Dan (autor) CARTOJAN N., Istoria literaturii române vechi (Histoire de la littérature roumaine ancienne), Vol. I, Bucarest 1940, in folio, 96 p.; Vol. II, Bucarest 1942, in folio, pp. 89 (sic) - 180. Comptes rendus 201-204 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 PETROVICI, Emil (autor) Les slaves en Grèce et en Dacie Philologie et folklore 465-473 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain (II) Philologie et folklore 474-487 franceză
1945 Balcania, VIII PETROVICI, Emil (autor) Vestiges des parlers slaves remplacés par le roumain (III) Philologie 228-235 franceză
1971 Banatica, 1 PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Asociației Naționale Arădene" în sprijinul învățămîntului românesc din Banat și Crișana (1862-1918) IV. Istoria culturii şi artelor 383-391 română
1983 Banatica, 7 MIOC, Damaschin (autor) Însemnătatea cronicii românești a lui Gheorghe Brancovici III. Istoria culturii 397-408 română
1985 Banatica, 8 CĂLIN, Petru (autor) Lupta pentru limbă românească în Banat - Oallde Petru IV. Recenzii 473-475 română
1993 Banatica, 12-I PORUCIUC, Adrian (autor) On palaeo-balkan elements în romanian onomastics 339-346 engleză
1975 Biharea, 1975 ȘARBA, Ioan (autor) Permanențe autohtone în denominația bihoreană I. Etnografie 7-30 română
1981 Biharea, 1981 FILIP, T. (autor) Sistemul supranumelor la românii din Ungaria - Bogza Irimie R. V. Note şi recenzii 273-275 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X SCHULLER, Radu (autor) Procesul de salvare a unei cărți oculte (de la începutul secolului al XX-lea) Restaurare - conservare 305-311 română, engleză
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X PORUCIUC, Adrian (autor) Prolonged continuity and hybridization of Pre- and Proto-Indo-European elements visible in Romanian ritual folklore Arheomitologie / Archaeomitology 475-493 engleză, română
2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 2 CIOANCĂ, Costel (autor) A privi înapoi sau Alteritatea unui interdict al basmului fantastic românesc. Câteva considerații hermeneutice Etnografie şi cultură populară / Ethnography and folk culture 177-188 română, engleză
2018 Cercetări Arheologice, XXV Din însemnările Profesorului Gheorghe Cantacuzino (1900-1977). VI. Simpozionul de istorie și arheologie româno-sovietic din 26-29 decembrie 1958 217-234 română (rezumat în franceză şi română)
1973 Cercetări istorice, IV MIHAIL, Paul (autor) Manuscris miscelaneu din secolul al XVIII-lea VI. Documente 411-415 română
1974 Cercetări istorice, V VACARIU, D (autor) Dosoftei la a 350-a aniversare a nașterii (in memoriam) IV. Istorie politică şi social-economică 147-152 română
1974 Cercetări istorice, V LEMNY, Șt. (autor) Documente referitoare la istoria orașului Suceava adunate de S. FI. Marian V. Documente 257-264 română
1977 Cercetări istorice, VIII CIHODARU, C (autor) Continuitatea populației băștinașe romanizate în regiunile nord-dunărene și urmele ei în toponimie III. Istorie politică şi social-economică 249-265 română
1998 Cercetări istorice, XVII 2 MITRIC, Olimpia (autor) Cartea românească manuscrisă din nordul Moldovei (CĂTĂLINA ILIESCU) VIII. Note bibliografice 460-461 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX JUMARĂ, Dan (autor) Junimea Bucovineană. O societate culturală a studenților din Cernăuți III. Istorie modernă şi contemporană 301-319 română
1975 Crisia, V BRATU, Ion (autor) Din inițiativa lui Alexandru Sterca Suluțiu privind lupta pentru dreptul limbIi române I. Studii şi articole 129-135 română
1975 Crisia, V FAUR, Viorel (autor) Istoricul bibliotecii Societății de lectură din Oradea I. Studii şi articole 145-152 română
1978 Crisia, VIII CĂLUȘER, Iudita (autor) Un moment semnificativ din relațiile stabilite între școlile românești din Blaj, Beiuș și Năsăud, în contextul luptei pentru învățămîntului românesc II. Documente 417-431 română
1993 Crisia, XXIII APAN, Mihai (autor) Un manual școlar din Bihorul de ieri I. Studii şi articole 241-256 română
2002-2003 Crisia, XXXII-XXXIII CĂLUȘER, Iudita (autor), ILEA, Ana (autor) Biblioteca publică din Oradea în perioada 1920-1930. Începuturile bibliotecii românești I. Studii şi articole 247-271 română
2004 Crisia, XXXIV MILIAN, Radu (autor) Contribuții documentare la cunoașterea luptei pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (prima jumătate a sec. XIX) I. Studii şi articole 151-154 română
2019 Crisia, XLIX MILIAN, Radu (autor) Aspecte ale reorganizării învățământului românesc din Bihor în contextul Marii Uniri 281-289 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Ion Gherasim-Gorjan (1800-1857) VI. Literatură 414-415 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Gabriela (autor) Carte veche românească din depozitul Muzeului Județean Gorj II. Istorie 153-196 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX DUDAU, Ana Maria (autor) Perspectivă dialectologică asupra graiului oltenesc III. Etnografie şi folclor 467-474 română
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CIHODARU, Constantin (autor) Originea unor termeni referitori la vârfurile societății feudale din țara noastră Studii şi Materiale 389-401 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MIHĂILESCU, Haralambie (autor) Nume și locuri Toponimie 551-558 română, engleză
1977-1979 Memoria Antiquitatis, IX-XI, Acta Musei Petrodavensis MINUȚ, Adolf (autor) DAMIAN P. BOGDAN, Paleografia românoslavă. Tratat și Album, Direcția Generală a Arhivelor Statului, București, 1978, 391 p. + LXVIII planșe. NOTE BIBLIOGRAFICE 759-760 română
2012 Memoria Antiquitatis, XXVIII, Acta Musei Petrodavensis CEAUȘU, Silviu Constantin (autor) Clopotul cel mare și câteva inscripții funerare de la Biserica "Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul" din Piatra Neamț Istorie 307-318 română, engleză
1982 Oltenia - Studii și Comunicări, IV, seria istorie-etnografie FLORESCU, Aurelia (autor) Cartea românească din secolul al XVII-lea în județul Dolj Istorie 113-119 română; franceză
1993 Revista Bistriței, VII PRAHASE, Mircea (autor) Cuvinte și construcții vechi păstrate în graiurile de pe Valea Superioară a Someșului Mare 269-272 română, engleză
1995 Revista Bistriței, IX CÎMPEANU, Remus (autor) Contribuții la istoria învățămîntului bistrițean în secolul al XVIII-lea 203-208 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX RETEGAN, Simion (autor) Un intelectual din Bistrița din secolul al XIX-lea: Ioan Maier 219-231 română, franceză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SEMAN, Cosmin (autor) Moise Nicoară în Basarabia - 1839 Naţiune şi minoritate 251-257 română, engleză
2003 Revista Bistriței, XVII BODALE, Horațiu (autor) Claudiu Isopescu - inimă între Italia și România Istorie 275-277 română
2003 Revista Bistriței, XVII ONOFREIU, Adrian (autor) Toponimie și relații geografice în districtul Năsăud Topografie istorică 331-351 română
2004 Revista Bistriței, XVIII DETEȘAN, Daniela (autor) Testamentul mecenatului Nicolae Simu Istorie 259-267 română
2004 Revista Bistriței, XVIII ANDREI, Mirela (autor) Impactul legislației și politicii școlare maghiare dualiste asupra eparhiei greco-catolice de Gherla 1867-1918 Istorie 305-313 română
2006 Revista Bistriței, XX DIN, Petre (autor) Aspecte ale sensibilității baroce în discursul elitei românești a secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: Miron Costin Istorie 199-202 română
2006 Revista Bistriței, XX UILĂCAN, Iosif (autor) Școlile confesionale românești în perioada comitatului Bistrița-Năsăud (1876-1918) Istorie 249-281 română, franceză
2009 Revista Bistriței, XXIII DOLOGA, Dorin (autor) Societatea de lectură a elevilor "Virtus Romana Rediviva" în perioada dualismului austro-ungar 1867-1914 Sesiunea de comunicări „Asociaţionismul transilvan în secolele XIX-XX” 241-249 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII DOLOGA, Dorin (autor) Lupta națională din Transilvania în perioada 1867-1914 182-186 română, franceză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis VULCU, Bujor (autor) Conținutul apelativului "deal" și tipuri de deal în terminologia geografică populară din împrejurimile Orăștiei ŞTIINŢELE NATURII 625-648 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis VLAD, Ovidiu (autor) Aspecte din istoria învățămîntului în Municipiul Deva Note 219-223 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis OPRIȘU, Victor (autor) Cărticica de versuri a lui Ion Boța din Petros (județul Hunedoara) Note 229-230 română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis SOFRONI, Rodica (autor) Mișcări sociale și naționale în comitatul Hunedoara (1860-1861) Studii şi articole 239-250 română, franceză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Ioana (autor) Documente inedite privind contribuția lui Ioan Micu Moldovan la elaborarea, editarea și răspîndirea manualelor școlare pentru învățămîntul românesc din Transilvania în perioada 1860-1914 Studii şi articole 251-261 română, germană
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis PAVEL, Teodor (autor) Activitatea "Astrei" pentru dezvoltarea învățămîntului românesc din Transilvania în perioada 1861-1918 Studii şi articole 263-306 română, engleză
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X, Acta Musei Devensis SUSAN, Dumitru (autor) Înființarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 Studii şi articole 383-391 română, franceză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor) Un raport relativ la situația cîtorva școli românești din Munții Apuseni Studii şi articole 139-147 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis PAVEL, Eugen (autor) Contribuția lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învățămîntului hunedorean Studii şi articole 519-527 română, franceză
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor) Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara Note şi discuţii 529-534 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PAVEL, Eugen (autor) Cărți cu însemnări manuscrise (II) Studii şi articole 309-319 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor) Proiecte de reformare a învățămîntului la Blaj în anii premergători revoluției de la 1848 Studii şi articole 329-342 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis NAGHI, Gheorghe (autor) Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1852 și 1854 cu priviire la școlile românești din Hațeg Studii şi articole 421-430 română, germană
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis POPA, Mircea (autor) Noi contribuții la "Bibliografia românească veche" Note şi discuţii 679-687 română, franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV, Acta Musei Devensis PAVEL, Eugen (autor) Contribuții la bibliografia periodicelor românești Note şi discuţii 717-719 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV MÎRZA, Iacob (autor) Predarea limbii germane la gimnaziul din Blaj în prima jumătate a sec. XIX Studii şi articole 363-380 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Calendarele românești transilvănene ca mijloc de răspîndire a culturii în rîndul maselor Studii şi articole 381-391 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV CERGHEDEAN, Lavinia (autor) Din preocupările administrației zărăndene pentru dezvoltarea învățămîntului românesc (1848-1876) Studii şi articole 393-397 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea "Societății pentru fond de teatru român" din județul Hunedoara Studii şi articole 399-405 română, franceză
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) SIMION RETEGAN, Dieta românească a Transilvaniei (1863-1864), Cluj Napoca, 1979, 268 p. RECENZII 518-524 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV IRIMESCU, Rodica (autor) Mircea Popa, Valentin Tașcu, Istoria presei literare românești din Transilvania, Cluj-Napoca, 1980, 282 p. RECENZII 530-535 română
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis FURDUI, Titus (autor) Două exemplare din "Tîlcul Evangheliilor" a lui Coresi recent descoperite în comuna Măceu, județul Hunedoara Studii şi articole 519-529 română, germană
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BRAICU, Doina Aurora (autor) Considerații privind prezența în sud-estul Transilvaniei a unor tipărituri românești din secolul al XVI-lea Studii şi articole 539-548 română, engleză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Considerații privind cărțile didactice românești (1785-1892) din patrimoniul hunedorean Studii şi articole 565-576 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis VÎRTOPEANU, Maria (autor) Din activitatea Reuniunii de cîntări din Orăștie Studii şi articole 617-623 română, franceză
1982-1983 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVI-XVII, Acta Musei Devensis PASCU, Constantin (autor) Un cărturar originar din Petroșani între ctitorii revistei "Luceafărul" Studii şi articole 659-664 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Reflecții despre denumirea teritoriului intracarpatic Studii şi articole 365-371 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis MÎRZA, Iacob (autor) Lectori ai manualului de istorie al lui Martin Bolla: semnificații culturale și politice Studii şi articole 373-389 română, germană
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Periodice hunedorene din colecțiile Muzeului Județean Deva (1876-1948) Studii şi articole 403-434 română, franceză
1984-1985 Sargetia-Acta Musei Devensis, XVIII-XIX, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Calendarele românești hunedorene Studii şi articole 435-443 română, franceză
1986-1987 Sargetia-Acta Musei Devensis, XX, Acta Musei Devensis OPRIȘ, Ioan (autor) Cartea veche românească. Tezaur material și de date istorice Studii şi articole 261-284 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis TURC, Corina (autor) Destin livresc în secolul al XVII-lea în Sudul Transilvaniei Studii şi articole 163-172 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Contribuții la istoria învățămîntului elementar românesc din județul Hunedoara (1780-1848) Studii şi articole 207-232 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Ioana (autor), BOTEZAN, Liviu (autor) Corespondența unor intelectuali din comitatul Hunedoara cu Timotei Cipariu între 1850-1875 Studii şi articole 283-302 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis MIRCEA, Ioan (autor) Prezența cărții românești vechi pe meleaguri transilvane, relevată în documente din anii 1867-1868 Studii şi articole 303-345 română, engleză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte privind învățămîntul elementar în satul Ostrov din Țara Hațegului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 347-392 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis IONAȘ, Vasile (autor) Administrația românească a Comitatului Zarand între anii 1861 și 1876 (II) Studii şi articole 413-436 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Lucrările adunărilor generale ale Astrei ținute în județul Hunedoara Studii şi articole 437-459 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Adeziunea românilor hunedoreni la Memorandumul din 1892 Studii şi articole 461-466 română, germană
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BARON, Mircea (autor) "Ardealul" (1917-1918), ziar al luptei pentru unitatea națională a românilor Studii şi articole 513-522 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor), NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană Studii şi articole 585-642 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Însemnări despre căi de pătrundere a cărții vechi românești în localitățile hunedorene Note şi discuţii 739-743 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Valoarea documentară a unui vechi registru bisericesc Note şi discuţii 775-780 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis GLODARIU, Eugenia (autor) Despre "Societatea de Lectură a Tinerimii Române Studioase de la Gimnaziul din Orăștie" Note şi discuţii 781-785 română, franceză
1988-1991 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXI-XXIV, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor), OPRIȘIU, Victor (autor) Augustin Degan (1850-1930), un om de cultură și școală românească Note şi discuţii 839-843 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis FIRCZAK, Gheorghe (autor) Raționalism și preiluminism în Transilvania secolului al XVII-lea Studii şi articole 291-298 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis DREGHICIU, Doina (autor) Scrieri ale lui Gheorghe Șincai în patrimoniul bibliofil al județului Alba Studii şi articole 345-359 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți manuscrise din patrimoniul cultural hunedorean Studii şi articole 361-373 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis FRĂȚILĂ, Ion (autor) Biserica și slujitorii ei în apărarea vieții social politice a Românilor hunedoreni Studii şi articole 375-382 română, germană
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis HOMORODEAN, Mircea (autor), NISTOR, Anghel (autor), VALEA, Mircea (autor) Toponimie hunedoreană (II) Studii şi articole 447-504 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis CRIȘAN, Vasile (autor) Reviste pedagogice sibiene. Foișoara Telegraful Roman (1876-1877) Studii şi articole 661-667 română, franceză
1992-1994 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXV, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) Simion Retegan - Satul românesc din Transilvania ctitor de școală (1850-1867), Cluj, 1994, 271 p. Recenzii. Cronica activităţii muzeale. Lista de abrevieri 942-944 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LAZĂR, Liviu (autor) Aspecte din lupta pentru impunerea limbii române în justiție, oglindite în documentele unui magistrat român din Transilvania Studii şi articole 81-86 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" CRIȘAN, Eugenia (autor), CRIȘAN, Vasile (autor) Presa pedagogică sibiană. Amicul Școalei (1860-1865). Studiul istoric și indice bibliografic analitic Studii şi articole 105-121 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ARDELEAN, Radu (autor), VESA, Pavel (autor) Legăturile lui Aron Densușianu cu Emilian Micu Studii şi articole 183-193 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" IVĂNUȘ, Dan (autor) Reuniunea culturală națională a meseriașilor români din Sibiu Studii şi articole 217-224 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" BASARAB, Maria (autor) VASILIE POPP, Disertație despre tipografiile românești în Transilvania și învecinatele țări de la începutul lor până la vremile noastre, Sibiu, 1838, studiu introductiv, ediție, note, rezumat și indice de Eva Mârza și Iacob Mârza, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995, 225 pagini și 16 ilustrații RECENZII 761-762 română
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" ȘERBĂNESCU, Olga (autor) Cărți de prevestire - Trepetnicul Studii şi articole 539-544 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" NÄGLER, Doina (autor) Petru Maior și problema învățămîntului în Transilvania Studii şi articole 587-591 română, franceză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-1, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Relațiile dintre ortodocși și greco-catolici în județul Alba în lumina însemnărilor de pe cărțile vechi românești (secolele XVIII-XIX) Studii şi articole 611-621 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis DREGHICIU, Doina (autor) Tipărituri rare sau unicat în colecțiile de carte românească veche din județul Alba (secolele XVI-XIX) Studii şi articole 525-533 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis MOCANU, Marin Radu (autor) Biserica - născătoare de limbă și cultură la români Studii şi articole 563-571 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BOTA, Ioan (autor) Episcopul Petru Pavel Aron, deschizător de drumuri în învățămîntul românesc Studii şi articole 717-727 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Cărți didactice românești în muzeul din Deva (1785-1888) Studii şi articole 779-791 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis BASARAB, Maria (autor) Mănăstirea Plosca - valențe culturale Studii şi articole 813-830 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis ANDRUȘ, Rodica (autor) "Revista Orăștiei" și lupta națională a românilor ardeleni Studii şi articole 125-141 română, franceză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-2, Acta Musei Devensis MUSCĂ, Elena (autor) Conștiința națională și acțiunea românilor reflectată în presa sălăjană la începutul secolului al XX-lea Studii şi articole 261-271 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis DRĂGHIȚĂ, Zevedei-Ioan (autor) Mobilități culturale la românii ardeleni în "Vormärz": Nicolae Pauleti (II) Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 319-328 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis OROS, Ioan (autor) Un colligat insolit din zona Sibiului (miscelaneul religios) de la 1845 al lui Nicolae Lazăr Pîrvul din Rășinari & Istoria lui Alexandru, Sibiu, 1842) și opțiunile de lectură cucernică privată ale timpului Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 341-352 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis DANCEA, Carmen-Mihaela (autor), ȘERBĂNESCU, Olga (autor) O carte românească veche: Minologhion, Blaj, 1781. Conservare, restaurare. Valorificare Studii şi articole - Restaurare, conservare, muzeologie 521-525 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis CONȚU, Gheorghe (autor), RADU, Măriuca (autor) "Sionul Românesc" - într-o colecție particulară din Brașov Studii şi articole 181-188 română, engleză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-2, Acta Musei Devensis BUDEANCĂ, Cosmin (autor) Protestul avocaților din 1905 împotriva maghiarizării firmelor de avocatură Studii şi articole 315-322 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BOTEZAN, Ioana (autor) Din corespondența lui George Barițiu cu Timotei Cipariu și Ioan Micu Moldovan Studii şi articole - Istorie 479-500 română, germană
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis LAZĂR, Ioachim (autor) Conferința privind rolul școlii românești susținută de Ioan Pop Reteganul la Ulpia Traiană (1880) Studii şi articole - Istorie 563-573 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis BARNA, Dumitru (autor) Învățămîntul secundar gimnazial, liceal și profesional în județul Hunedoara între 1918-1940 (II) Studii şi articole - Istorie 651-669 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MIRCEA, Ioan (autor) Patrimoniul spiritual al parohiilor greco-catolice din Transilvania la sfîrșitul păstoririi mitropolitului Alexandru Sterca Șuluțiu Studii şi articole - Istoria culturii şi artă 795-848 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis BARNA, Carmen-Maria (autor) Mărturii documentare privind învățământul confesional ortodox românesc în Protopopiatul Ortodox Român Dobra în perioada 1850-1918  Istorie 235-244 română
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MAGDĂU, Petru (autor) Aspecte privind activitatea tipografică a lui Ioan Micu Moldovan (1877-1879)  Istorie 223-248 română, italiană
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis OROS, Ioan (autor) Ipostaze ale insecurității cărții după însemnările de pe cartea românească veche din Țara Silvaniei (sec. XVII-XIX)  Istoria Culturii 583-589 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis ACANTEU, Teodora Camelia (autor) Atitudini succesionare în însemnări de carte de pe teritoriul comitatului Alba de Jos din perioada secolului al XVIII-lea (preliminarii)  Istoria Culturii 603-608 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MUNTEAN, Daniela (autor) Considerații asupra elementului autohton în limba română Istorie Veche şi Arheologie 169-186 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Considerații cu privire la limbile utilizate în realizarea tranzacțiilor comerciale din cadrul coloniilor genoveze de la gurile Dunării la mijlocul secolului al XIV-lea Istorie medievală 194-202 română, franceză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis NICOLA, Roxana Gabriela (autor) Considerații privind implicarea unor personalități și societăți culturale hunedorene pentru menținerea limbii române în administrație și școli 1860-1918 Istorie medievală 433-439 română, franceză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă OROS, Ioan (autor) Prelucrarea informatizată a însemnărilor – un mijloc de cercetare modernă în istoria cărții. Cazul Țării Silvaniei (1624-1876)  Studii, articole, comunicări, note 277-286 română, engleză
2010 Sargetia-Acta Musei Devensis, I, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Învățământ și școală în comuna Blăjeni (1848-1918)  Studii, articole, comunicări, note 313-328 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă DREGHICIU, Doina (autor), MIRCEA, Gabriela (autor) Două Psaltiri vechi, din colecția de la Mănăstirea Râmeț Studii, articole, comunicări 247-273 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) De Imitatio Christi – o carte, reper al bibliofiliei Studii, articole, comunicări 275-285 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă ITTU, Constantin (autor) Din limba Canaanului pre limbă românească: Palia de la Orăștie (1582– 2012)  Studii, articole, comunicări 258-267 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă PAPP, Ștefan Viorel (autor), STANCIU, Camelia (autor) Mica publicitate din paginile ziarului Libertatea (1909-1920)  Studii, articole, comunicări 461-468 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Statutele Societății române de lectură din Deva. Din primii ani de activitate Istorie. Studii şi articole 345-356 română, engleză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă GABOR, Camelia (autor), STANCIU, Camelia (autor) Flori de-o zi în revista Cosînzeana (1911) Istorie. Studii şi articole 407-412 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) „Liste de cărți” din biblioteca Vicariatului greco-catolic al Hațegului Istorie. Studii şi articole 165-174 română, franceză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă CEREAN, Angela (autor) Societatea română de lectură din Deva și Casina Națională Deva. Repere istorice Istorie. Studii şi articole 257-263 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Câteva date privind înființarea primului ziar românesc din orașul Hunedoara după Marea Unire din 1918 Istorie. Studii şi articole 311-317 română, engleză
2014 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis, seria nouă OROS, Ioan (autor) „Traduttore, traditore”– Editore-traditore sau despre destinul primei traduceri integrale în românește a celor O mie și una de nopți Varia 521-536 română, franceză
2015 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI, Acta Musei Devensis, seria nouă LAZĂR, Ioachim (autor) Date inedite despre începuturile presei românești din județul Hunedoara (1919-1921) Istorie. Studii şi articole 307-317 română, engleză
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă, Xilogravura din cartea românească veche tipărită la București (1582-1830) [The Woodcut in the Early Romanian Books Printed in Bucharest (1582-1830)], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2015, 516 p., (ISBN 978-606-543-647-3) Recenzii şi note de lectură 485-486 română
2017 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis, seria nouă DEJU, Georgeta (autor) Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza, Anca Elisabeta Tatay, Otilia Urs, Bogdan Crăciun, Roxana Moldovan, Ana Maria Roman-Negoi, Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1691-1830). Recuperarea unei identități culturale [Old Romanian Book in the Habsburg Empire (1691-1830). Recovery of a cultural identity], Cluj-Napoca, Ed. Mega, 2016, 1010 p., 1 hartă, (ISBN 978-606-543-733-3) Recenzii şi note de lectură 487-490 română
1964 Studii Clasice, VI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) În jurul celei dintîi traduceri romînești a lui Herodot Note şi discuţii 309-323 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX GRAUR, Alexandru (autor) Participe et adjectif en latin Comunicări şi studii 19-25 română
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AULUS GELLIUS, Nopțile atice. Traducere: David Popescu. Introducere și note: I. Fischer. (Scriitori greci și latini, IX) București, Editura Academiei, 1965. LXXX - 605 p. in 8°. RECENZII 329-331 română
1968 Studii Clasice, X FISCHER, Iancu (autor) MIRCEA SECHE, Schiță de istorie a lexicografiei române. Voi. I. De la origini până la 1880. București, Editura științifică, 1966, 191 p. RECENZII 371-372 română
1969 Studii Clasice, XI MARINESCU-HIMU, Maria (autor) Plutarh în literatura română Studiile clasice în România 271-278 română
1969 Studii Clasice, XI POGHIRC, Elisabeta (autor) Cuvinte Indice general al volumelor VI-X 467-470 română
1970 Studii Clasice, XII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Considerații asupra unui fragment din Batrachomiomachla (v. 1-43), tradus de Moise Nicoară (1784-1861) Studiile clasice în România 235-239 română
1971 Studii Clasice, XIII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) MAURICIUS, Arta militară. Ediție critică, traducere și introducere de H. Mihăescu. Editura Academici Republicii Socialiste România, „Scriptores Byzantini, VI", București, 1970, 421 p. RECENZII 289-295 română
1971 Studii Clasice, XIII COSTA, Traian (autor) LLOYD W. DALY, Contributions to a History of Alphabetization in Antiquity and the Middle Ages, Bruxelles, 1967, 99 p. (Collection Latomus, vol. XC.) RECENZII 334-336 română
1977 Studii Clasice, XVII HAMP, Eric P. (autor) Notulae latinae Note şi discuţii 147-152 engleză
1977 Studii Clasice, XVII BARAN, Nicolae (autor) ESOP, Fabule. Traducere, prefață și note de Traian DIACONESCU, București, Ed. Univers, 1972, 160 p. RECENZII 324-325 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer Bibliographie des travaux du professeur I. Fischer In memoriam 13-26 română
2009 Studii Clasice, XLV CONȚAC, Emanuel (autor) Iunia și Nimfa - avatarurile unor identități feminine în manuscrisele grecești, respectiv traducerile românești ale Noului Testament Comunicări şi studii 97-115 română, engleză
2004 Zargidava - Revistă de Istorie, III MURARIU, Ioan (autor) Un contract inedit privitor la arendarea a șase moșii din fostul ținut Cernăuți pe perioada 1801-1806 II. Istoria românilor 57-63 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V NUȚĂ, Ion (autor) Adepți ai existenței "limbii moldovenești" III. Istoria românilor 133-146 română
2007 Zargidava - Revistă de Istorie, VI ZUGRAVU, Nelu (autor) Etnogeneza românilor: proces istoric european - Bejan Adrian V. Note şi recenzii 259-268 română
2015 Zargidava - Revistă de Istorie, XIV COSTI, Lucian (autor) Audiatur et altera pars. Mulțimea clădită în jurul particulei fundamentale de construcție pot: pot-capul 33-38 română
2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI COSTI, Lucian (autor) The etymologie of the ancient word slobod 169-186 română