Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 50 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2015-2016 Acta Moldaviae Septentrionalis, XIV-XV PRODAN, Dan (autor) Academia Română, Istoria Românilor, vol. IX, România în anii 1940 - 1947, coordonator Dinu C. Giurescu, membru titular al Academiei Române, secretar Florin Șperlea, Editura Enciclopedică, București, 2008, 1213 p. NOTE BIBLIOGRAFICE 442-445 română
1974 Acta Musei Napocensis, XI GLODARIU, Eugenia (autor) Societăți culturale românești din monarhia austro-ungară și Academia Română 283-293 română (rezumat în germană)
2002 Acta Musei Porolissensis, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău VASILIU, Gabriel (autor) Cercetări dialectale din Sălaj - surse bibliografice pentru redactarea dicționarului tezaur al Limbii Române Istoria culturii. Carte veche. Personalităţi 385-588 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă OROS, Ioan (autor) Cartea românească veche în preocupările Astrei și a Academiei Române până la 1918 Istoria culturii. Carte veche 349-356 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Limba română și varietățile ei locale. Lucrările sesiunii științifice organizate de Secția de Filologie și Literatură a Academiei Române. 31 octombrie 1994 (D. Vatamaniuc) 475 română
1995 Analele Bucovinei, An II, nr. 2 Premiul Academiei Române „D. Onciul" (Acad. Ștefan Ștefănescu) 489 română
2002 Analele Bucovinei, IX, nr. 1 VATAMANIUC, D (autor) Academia Română și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina 5 română
2002 Analele Bucovinei, IX, nr. 2 VATAMANIUC, D (autor) Academia Română și Societatea pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina 455 română
2005 Analele Bucovinei, XII, nr. 1 SCHIPOR, VASILE I. (autor) Bucovina istorică, elita bucovinenilor și Academia Română 33 română
2007 Analele Bucovinei, XIV, nr. 1 Seminarul științific cu tema Centrul pentru Studierea Problemelor Bucovinei al Academiei Române - Filiala lași. Activitatea editorială 2006, Rădăuți, 1 4 decembrie 2006 (Rodica /ațencu, Vasile 1. Schipor) 389 română
2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie VITAN, Ion (autor) Moșia Slobozia-Mălineasca din județul Argeș, propietatea Academiei Române Istorie Modernă şi Contemporană 227-231 română
2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie RUSU, Dumitru (autor) Bucureșteni, donatori al Academiei Române (1866-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 261-288 română
1938 Balcania, I PROCOPOVICI, Alexandru (autor) La romanité balkanique. Discours tenu le 26 mai 1936 par Mr. Th. Capidan à l’Académie Roumaine. Bucarest, 1936 59-69 franceză
1967 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, V BERINDEI, Dan (autor) Orașul București și viața academică în Romania Comunicări - Note 294-302 română
1968 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, VI ȘTIRBU, Constanța (autor) București - centru științific al României socialiste Comunicări - Note - Recenzii 353-364 română
1997 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XII CIOCULESCU, Simona (autor) Șerban Cioculescu. Printre cărți și manuscrise Patrimoniu bucureştean 256-259 română
2002 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XVI ENE, Camelia (autor), ZĂNESCU, Ionel (autor) Goleștii în documente bucureștene (1800-1848) Personalităţile şi Bucureştii 346-354 română
2006 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XX PANAIT, Panait (autor) Istoricul Dr. Paul I. Cernovodeanu 1927-2006. Membru de onoare al Academiei Române In memoriam 390-391 română
2008 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXII CIOTORAN, Gabriel (autor) Gheorghe I. Brătianu Personalităţi bucureştene 212-214 română
1977 Cercetări istorice, VIII LEU, Paul (autor) S. Fl. Marian, în contemporaneitatea sa europeană V. Evocări 543-554 română
1977 Cercetări istorice, VIII BUZATU, Gh. (autor) Constantin Bușe, Comerțul exterior prin Galați sub regimul de port franc (1837-1883) VI. Recenzii 573-573 română
1980 Cercetări istorice, XI ANGELESCU, C (autor) G.T. Kirileanu, Corespondență VII. Recenzii 750-753 română
1981 - 1982 Cercetări istorice, XII RADU, R. (autor) Profesorul Orest Tafrali - personalitate a vieții spirituale ieșene VI. Evocări 669-682 română
1997 Cercetări istorice, XVI NASTASĂ, Lucian (autor) Orest Tafrali și studiile de bizantinologie IV. Cultură şi civilizaţie 157-172 română
2005 - 2007 Cercetări istorice, XXIV-XXVI URSULESCU, Nicolae (autor) Prima publicație a lui Hubert Schmidt despre săpăturile de la Cucuteni 11-35 română, germană
2014 Cercetări istorice, XXXIII ION, Narcis Dorin (autor) Familia Berindei. Portretul unor aristocrați ai spiritului. Convorbiri cu academicianul Dan Berindei 213-281 română
1978 Crisia, VIII RACOVIȚAN, M. (autor) Preocupări ale "Astrei" și Academiei Române pentru publicarea documentelor referitoare la istoria poporului român I. Studii 177-188 română
1979 Crisia, IX NEAMȚU, Gelu (autor) Activitatea lui Alexandru Roman ca membru al Academiei Române I. Studii 271-292 română
1981 Crisia, XI ROȘU, T. (autor) Mărturii privind legăturile Bihorului cu Academia Română (pînă la 1918) III. Articole şi note 373-375 română
1986 Crisia, XVI PAINA, Mircea (autor) Activitatea lui Grigore Ștefănescu reflectată în revista "Familia" Seria I-a (1865-1906) VI. Ştiinţele Naturii 671-675 română
1994 Crisia, XXIV CRĂCIUN, Cornel (autor) Comisia de istoria orașelor din România IV. Recenzii 464-466 română
1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GARDU, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis MĂRGHITAN, Liviu (autor) Membri ai Academiei române, originari din județul Hunedoara Studii şi articole - Istorie 531-535 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Prezențe culturale românești în revista Familia (1880-1900) Studii, articole, comunicări 351-353 română, engleză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă IANCU, Daniel (autor) Colaborarea lui Nicolae Densușianu la Jahresberichte derGeschichtswissenschaft, Revista Societății Istoricilor din Berlin Studii, articole, comunicări 355-365 română, engleză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Răspunsurile preoților greco-catolici Petru Ciachi și Ioan Dreghiciu (1885), la chestionarul Academiei Române Studii, articole, comunicări 387-394 română, franceză
2018 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă BASARAB, Maria (autor) Avram P. Todor un profesionist al bibliotecii Istoria culturii. Studii şi articole 315-322 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIATKOWSKI, Adelina (autor) Două manuscrise inedite aparținând lui Jean d'Ansse de Villoison Note şi discuţii 145-147 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV ZUB, Alexandru (autor) Academia militans 5-12 română
2005 Zargidava - Revistă de Istorie, IV MITREA, Ioan (autor) Academicianul Mircea Petrescu-Dîmbovița la 90 de ani I. Aniversări 13-20 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V ZUB, Alexandru (autor) Discurs istoric și ego-istorie I. Din Aula Academiei Române 5-23 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MUREȘANU, Camil (autor) Cuvânt de răspuns I. Din Aula Academiei Române 24-29 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan (autor) Prof. univ. dr. Dumitru Protase la 80 de ani II. Aniversare 30-38 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V MITREA, Ioan (autor) Ioan Mitrea în Dialog cu Dumitru Protase II. Aniversare 39-49 română
2006 Zargidava - Revistă de Istorie, V AGRIGOROAIEI, Ion (autor) Dr. Constantin Angelescu - ministru al instrucțiunii publice III. Istoria românilor 81-92 română
2008 Zargidava - Revistă de Istorie, VII PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Activitatea comisiei mixte româno-ucrainiană a Academiei Române de Istorie, Arheologie, Etnografie și Folclor din perioada 1994-2002 II. Istoria românilor 40-51 română
2009 Zargidava - Revistă de Istorie, VIII ARTIMON, Elena (autor) Membrii Academiei Române din județul Bacău - Marghitan L., Mitrea I. IV. Recenzii şi note bibliografice 298-299 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Aniversarea a 200 de ani de la nașterea lui Eudoxiu Hurmuzaki I. Oameni care au fost… 7-18 română
2013 Zargidava - Revistă de Istorie, XII ZUB, Alexandru (autor) Spiritul haretian în cultura română II. Istorie 110-115 română