Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 5 volume
  • 96 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 1988 Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie „A. D. Xenopol", XXV, nr. în TOM: 2, anul 1988 Alexandru Sterca Şuluţiu; ban; Craiova; Mihai Viteazul; Muntele Athos; Constantin Brâncoveanu; Misiunea Militară Franceză; sas; Hugh L. Scott; Ladislau de Dobîca; Imperiul Habsburgic; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; cale ferată; Ilie Minea; artă populară; modernizare ȘIMANSCHI, Leon (redactor responsabil), AGRIGOROAIEI, Ion (redactor), BOICU, Leonid (redactor), BUZATU, Gheorghe (redactor), GOROVEI, ȘTEFAN S. (secretar de redacție)
volum de periodic 2010 Buletinul Muzeului Științei și Tehnicii „Ștefan Procopiu” Iași, IV, anul 2010 Complexul Muzeal Naţional ''Moldova'' (Muzeu); Muzeul Ştiinţei şi Tehnicii „Ştefan Procopiu" (Muzeu); Eugenia Ursescu (inginer); Dragomir Hurmuzescu (inginer); cale ferată (subiect); muzică mecanică (subiect); Ştefan Procopiu (fizician); Dumitru Mageron (matematician); Expoziţii muzeale (expoziţie); instrumente muzicale (artefact); cărţi poştale (artefact); instrumente muzicale mecanizate (artefact); discuri muzicale (artefact); ceasuri (artefact); orchestrion (artefact); Ilie Matei (chimist); Petru Bogdan (chimist) COSTAȘ, Coralia (traducător), CHIRIȚĂ, Lenuța (redactor șef), NĂNESCU, Monica (secretar de redacție), CRISTOFOR, Camelia (redactor), PRALEA, Camelia Elena (redactor), PĂDURARU, Carmen (redactor), FLORESCU, Oana (redactor), GHEORGHE, Cătălin-Corneliu (tehnoredactor)
volum de periodic 2014 Collegium Mediense - Comunicări științifice: CollMed, IV, anul 2014 descoperiri arheologice (Arheologie); Mihai Eminescu (Poet); literatura posbelică (Literatură); feminism (Mişcare politică); personalităţi medieşene (personalităţi); Cercetări arheologice (cercetare); Al Doilea Război Mondial (conflict militar); Mureş (Râu); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istoria comunismului (ramură a istoriei); istorie medievală românească (ramură a istoriei); cale ferată (subiect); istoria învăţământului (subiect); climă (subiect); istorie feroviară (subiect); teatru popular (teatru); Monumente istorice (monument); geografie fizică (ramură a geografiei); geografie umană (ramură a geografiei); Mediaş (oraş din România); Sibiu (judeţ din România); secetă (condiţie climatică) Dr., MĂRCULEȚ, Vasile (redactor șef), Dr., MĂRCULEȚ, Ioan (redactor șef adjunct), CRIȘAN, Delia (secretar de redacție), TĂNASE, Corina (redactor), BOCIOANCĂ, Ana (redactor), Dr., BODEA, Dan (redactor), Dr., BUCUR, Alexandru (redactor)
volum de periodic 2012 Cronos, IV, ianuarie - iunie, anul 2012 istorie; MAREA BRITANIE; Perioada Interbelică; şcoală; cale ferată; Uniunea Europeană; Ezeriş
volum de periodic 2012 Tibiscum, II, anul 2012, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie-Etnografie Banat; Caransebeş; Drobeta; Tibiscum; Gârla Mare; numismatică medievală; casă bănăţeană; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş; istorie contemporană românească; istorie medievală românească; istorie modernă românească; obicei de primăvară; familia Bizere; Imperiul Habsburgic; arheologie preistorică; cale ferată; artă populară; ceramică medievală; Banatul Montan ARDEȚ, Adrian (redactor responsabil), BRANCA, Bogdana (secretar de redacție), MOISĂ, Cristina Patricia (redactor), HAMAT, Ana (redactor), MATEI, Nicoleta (redactor), NEGREI, Dimitrie Pavel (redactor), NEUMANN, Carmen (redactor), RADA, Neluțu (redactor)
articol de periodic 2015 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, XI GHERHEȘ, Mihaela Cristina (autor) Calea ferată Salva - Vișeul de Jos și/sau Șantierul „ Vasile Luca" (iulie 1937 - 30 august 1940; primăvara 1948 - 28 decembrie 1949) ISTORIE- ISTORIA CULTURII - ARHEOLOGIE 85-88 română
articol de periodic 1971 Acta Musei Napocensis: ActaMN, VIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală VAJDA, Ludovic (autor) Prima cale ferată din Transilvania Studii şi Materiale 287-298 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1991 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XIV-XV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare LAZĂR, Emil (autor) 100 de ani de transport feroviar pe Valea Someșului sălăjean Istorie modernă 323-338 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XLII, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MANOLICĂ, Lucia (autor) Oradea, important nod de cale ferată pe relația cest-est, la cumpăna secolelor XIX-XX Periferii locale, periferii imperiale 67-71 română
articol de periodic 2011 Alt Schaessburg, 4, seria Istorie. Patrimoniu CLAUDIU, Pop (autor) Linia ferată îngustă Sibiu -Sighișoara Istorie 190-194 română
articol de periodic 1999 Analele Dobrogei: AnD, V, nr. 2, serie nouă CARAMIDOGLU, Constantin (autor) Influența căii ferate Cernavodă-Constanța asupra traficului de cereale derulAT PRIN Gurile Dunării (apinii la 1859) 118-124 română
articol de periodic 2019 Analele Dobrogei: AnD, I, seria III GIURGIU, Teodora (autor) , GIURGIU, Luminița (autor) Preocupările Delegației permanente a Consiliului Superior al Apărării Țării privind programul naval maritim, producția de substanțe chimice și dezvoltarea rețelei de căi ferate (1930) 277-291 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP Trenuri exprese Memorii şi conferinţe 188-192 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP OLĂNESCU, C. (autor) Rețeoa principală de căi ferate secundare Memorii şi conferinţe 195-218 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP PUȘCARIU, JOE ION (autor) Suprastructuri de cale metalică, cu studiul unui nou sistem. Introducere Memorii şi conferinţe 219-246 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP LAGRENÉ, H. De (autor) Notă asupra împingerei rambleurilor cu sau fără supraîncărcare Memorii şi conferinţe 275-303 română
articol de periodic 1885-1886 Buletinul Societății Politecnice: BSP DRAGU, Theodor (autor) Locomotivele-tender și locomotivele cu tender deosebit, comparate din punctul de videre al aplicațiunei lor pe căile secundare cu lărgimea normală Memorii şi conferinţe 1886-22-48 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text SALIGNY, Anghel (autor) Pod peste râul Siret la Cosmești Memorii şi comunicări 50-77 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Estrase din ziare streine Estrase din ziare streine 107-113 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Dare de seamă asupra lucrărilor în curs de executare sau în studiu. Serviciul lucrărilor noui al Direcțiunei Generale a Căilor Ferate Române Cronica 114-124 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Informațiuni diverse Cronica 125-128 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Estracte din jurnale streine Estrase din ziare streine 221-228 română
articol de periodic 1888 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text Dare de seamă asupra lucrărilor în us de executare sau în studiu Cronica 242-246 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP Dare de seamă de lucrările în curs de executare și în studiu 35-39 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP Convențiuni technice ale Uniunei Căilor ferate germane pentru construcțiunea și disposițiunea serviciilor drumurilor de fer principale 67-72 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP Raport general asupra stărei căilor ferate și administrațiunei lor și asupra mijloacelor de îmbunătățire 77-88 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Construcțiunea și disposițiunea serviciului drumurilor de fer principale 114-122 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, VOICU, I. I. (autor) Incercarea de ruptură a unui pod de fer de pe linia Berna-Lucerna stația Wohlhusen (Elveția) 128-130 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Construcțiunea și disposițiunea serviciului drumurilor de fer principale 143-146 română
articol de periodic 1893 Buletinul Societății Politecnice: BSP Raportul d-lui Inginer-inspector M. Romnicianu, șeful serviciului lucrărilor noui, către Direcțiunea generală a Căilor ferate, privitor la fixarea definitivă a locului pe care urmează a se construi Gara Centrală 175 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Planșă. Centralisarea manevrei acelor în stațiunea Titu română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Planșă. Centralisarea manevrarei acelor în stațiunile Berheci și Tutova română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Considerațiuni generale asupra construcțiunei gărei centrale din Bucuresci. Conferință ținută de d-nu Inspector general M. M. ROMNICIANU, Șeful Serviciului Lucrărilor noui al Căilor ferate române, în localul Societăței Politecnice în seara de 2/14 Martie 1864 16-21 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (traducător) Proba de rupere a unui pod de cale ferată din Wohlhusen 44-46 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Centralisarea manevrei acelor în stațiunea Buzău 58-64 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Cale ferată aerodromică 67-70 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Al 5-lea Congres internațional de căi ferate ce se va ține la Londra în iunie 1895. Cestionarul definitiv și lista raportorilor 76-78 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP director general, DUCA, G. (autor) , șeful serviciului mișcării, OOTTESCU, Al. (autor) Centralisarea manevrei acelor în stațiunea Buzău 82-88 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP Centralisarea manevrărei acelor în stațiunile Titu, Berhceci și Tutova 110-123 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PAPADOPOL, Y. N. (redactor) Statistica serviciilor de tracțiune, ateliere și material rulant pe anul 1892 124-128 română
articol de periodic 1894 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Mașina pentru curățirea șinelor la tramwaie 154-156 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP GEORGIU, S. (autor) Lucrările liniei Fetești-Cernavodă 18-24 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, PASLA, Ion (autor) Căderea podului de peste râul Argeș și restabilirea comunicației 28-32 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Planșe română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Construcția calei ferate St. Gothard 49-56 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Curs elementar despre construcțiunea și întreținerea căilor ferate 56-60 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Canadian Pacific Railway 77-83 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas DIMITRESCU, Al. (autor) Podul Jubileului la Hoogly in Bengal (India) 85-89 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Curs elementar de statistică, predat de Ion I. Pușcariu, inginer șef, sub șef de serviciu 132-133 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas CONDIESCU, I. P. (autor) Date experimentale asupra profilului șinilor după resultatele Congresului inginerilor americani 138-141 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas Notița asupra liniei a doua între Bucuresci și Ploiesci 150-151 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas inginer, PÂSLĂ, Ion (autor) Linia Marasesti-Roman. Podul peste Trotuș 155-164 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (redactor) Tunelul Simplon. Expunere Generală 165-170 română
articol de periodic 1895 Buletinul Societății Politecnice: BSP, Text & Atlas MARTENS (autor) Căile ferate de interes local în Rusia 171-176 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP șef de secție CFR, CONDIESCU, I. P. (autor) Banchetul dat în onoarea d-lui Inspector General Anghel Saligny 23-28 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Varia 37-38 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP PROCA, Al. (autor) Reconstrucția liniei Bacău-Piatra-N. 45-53 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP șef de secție de întreținere, CONDIESCU, Ioan P. (autor) Notă asupra întretinerei călei 60-64 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, POENARU, Dem. (autor) Tracțiunea electrica (rezumatul conferinței de la 21 februarie) 73-79 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Organisarea serviciului de administrație centrală și cel exterior pe rețelele de căi ferate din Europa 84-92 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Varia 102-103 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP PERETZ, Petru Paul (traducător) Organisarea serviciului de administrație centrală și cel exterior pe rețelele de căi ferate din Europa 118-130 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumurile de fer americane 212-218 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, CONDIESCU, Ion P. (autor) Note asupra întreținerei căilor ferate 242-244 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Marele rețele 249-252 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Regimul financiar. Capital-acțiuni 280-282 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP CONDELESCU, Ion P. (autor) Note asupra intreținerei calei ferate 305-307 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Cronică 312-315 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Șini de 38.85 metri, Panta de 5m pe metri română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP CONDILESCU, I. P. (autor) Note asupra întreținerei calei 54-57 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumuri de interes local 82-89 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer de arle și manufacturi, VARTANOVICI, G. H. (autor) Controlor electric pentru acele liniilor ferate manevrate de la distanța 104-106 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumuri de fer de interes local 131-135 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumuri de fer de interes local 161-165 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Drumuri de fer de interes local 194-199 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Note asupra intreținerei calei ferate 215-223 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP director de cale ferată, SCHUBERT, E. (autor) Influența secțiunei transversale a unei traverse de cale ferată asupra consumațiunei balastului și cheltuielile de întreținere 313-325 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Influența secțiunei transversale a traverselor de cale ferată asupra consumațiunei balastului și cheltuielile de întreținere 348-367 română
articol de periodic 1896 Buletinul Societății Politecnice: BSP Dari de seama statistice asupra drumurilor de fer date de uniunea drumurilor germane pe anul bugetar 1896 388-391 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Note asupra întreținerei calei ferate 7-10 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Nota. Rosturile sinelor 19-24 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Despre schimbatori de cale in curba, schimbatori cu dubla curbura 44-48 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Note asupra intreținerei calei ferate 65-70 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, CORNEA, I. (autor) O noua ordine de idei pentru calcularea travaiului maximal al șinei din calea ferata și raționala distribuție a traverselor 125-132 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP CONDIESCU, I. P. (autor) Note asupra intreținerei calei ferate 132-139 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, CORNEA, I. (autor) Noua ordine de idei pentru calcularea travaiului maximal a șinei de cale ferată și raționala distribuție a traverselor 243-248 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Rosturile șinelor 248-256 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Noua ordine de idei pentru calcularea travailului maximal a șinei din calea ferată și raționala distribuție a traverselor 283-288 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Regulament de exploatare și de siguranță publică pentru căile ferate de interes local, concedate în conformitate cu legea promulgată la 30 Maiu 1898 300-306 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Călătoria șinelor pe căile ferate 325-326 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Memoriu relativ la instituțiunile de prevedere ale căilor ferate rusești 356-361 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP O noua ordine de idei pentru calcularea travailului maximal a șinei din calea ferată și rațională distribuție a traverselor 383-389 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Note asupra intreținerei calei ferate 389-397 română
articol de periodic 1897 Buletinul Societății Politecnice: BSP Reducerea lungimei normale a încrucișărilor 398-399 română
articol de periodic 1921 Buletinul Societății Politecnice: BSP inginer, FILIPESCU, Gheorghe (autor) Flexiunea șinelor de tramvaiu 61-68 română
articol de periodic 1921 Buletinul Societății Politecnice: BSP secretar, ATHANASESCU, Th. (autor) Reconstrucția provizorie a podului peste Tisa dintre Szajol și Szolnok 105-113 română
articol de periodic 1971 Sargetia. Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) CERGHEDEAN, Mihai (autor) Primăria Petroșani Fonduri arhivistice 267-268 română
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă KALOCSAI, Peter (autor) A városi tömegközlekedés kezdete Szatmárnémetiben a XIX. és a XX. század fordulóján Istorie 57-97 maghiară
articol de periodic 2012 Tibiscum, II, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie-Etnografie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş RADA, Vasile (autor) Căile ferate particulare din vestul țării 153-164 română
articol de periodic 2014 Tibiscum, IV, Tibiscum - Serie Nouă, seria Istorie - Etnografie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş NARAI, Eusebiu (autor) Căile de comunicație și situația edilitară în județul Severin (1918-1948) ISTORIE / HISTORY 129-140 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Tibiscum, V, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş ALBERT, Carmen (autor) Projects for rural development on the Danube during the inter-war period Dunărea şi comerţul între Orient şi Occident din preistorie şi până în epoca contemporană 477-482 engleză (rezumat în română)