Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 410 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1984 Analele Banatului, II, seria Etnografie-Artă BAȘMATĂRĂ, Domnica (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor și altor produse agricole în județul Gorj 201-205 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie ALBOIU, Mircea (autor) Antroponime gorjenești de origine transilvăneană și importanța lor istorică 595-602 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII ȚUGULEA, Claudiu-Aurel (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din nordul Olteniei - cu specială privire la județul Gorj și Vâlcea (depozite fosilifere-paleolitic) Arheologie 9-13 română
2009 Buridava - Studii și Materiale, VII MARINOIU, Vasile (autor) Vila rustica și necropola romană de la Bengești Ciocadia, județul Gorj Arheologie 80-92 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII CĂLĂTOIU, Gheorghe (autor) Cultura Verbicioara în județul Gorj Arheologie 60-83 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII MARINOIU, Vasile (autor) Necropola medievală din secolul al XIII-lea de la Ciocadia, județul Gorj Arheologie 111-121 română
2010 Buridava - Studii și Materiale, VIII PĂTRAȘCU, Dumitru (autor) Muzeul Gorjului și rolul său în viața culturală (1894-2010) Memorialistică 303-310 română
2011 Buridava - Studii și Materiale, IX CALOTOIU, Gheorghe (autor), COTORCEA, Adina-Gabriela (autor) Necropola de la Vârtopu-Ciuperceni, județul Gorj Arheologie 118-131 română
2012 Buridava - Studii și Materiale, X CALOTOIU, Gheorghe (autor) The rite, ritual and the chronology of the Telești-Drăgoiești necropola from the Gorj county Arheologie 65-73 engleză
1982 Cercetări Arheologice, V CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 119-127 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI CALOTOIU, Gheorghe (autor), RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Polata, jud. Gorj 133-139 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Săpăturile arheologice de la Runcu, jud. Gorj 175-180 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII RĂDULESCU, Venera (autor) Cercetările arheologice de la Ursați, jud. Gorj 181-188 română (rezumat în franceză)
1992 Cercetări Arheologice, IX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), BELDIMAN, Corneliu (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), MERTENS, Steven (autor) Cercetări arheologice în endocarstul din sudul Munților Vâlcan 29-34 română (rezumat în engleză)
1997 Cercetări Arheologice, X RĂDULESCU, Venera (autor) Date arheologice referitoare la așezarea medievală de la polslas municipiului Tg. Jiu, jud. Gorj 249-253 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Numismatice, II MITREA, Bucur (autor) Tezaurul monetar de la Bălești, jud. Gorj, din vremea lui Gordian al III-lea/ Dépôt monétaire de l’époque de Gordien III trouve à Bălești, dép. de Gorj/ The monetary treasure from Bălești, Gorj county, from the time of Gordian the IIIrd Numismatică (Numismatique, Numismatics) 15-37 română
1990 Cercetări Numismatice, VI PETOLESCU, Carmen-Maria (autor) Repertoriul numismatic al județului Gorj / Le répertoire numismatique du département de Gorj / The repertory of coin finds of the Gorj county 35-75 română
1990 Cercetări Numismatice, VI CANTACUZINO, Gheorghe (autor) O monedă de la Vladislav I Vlaicu / Une monnaie émise par Vladislav Ier / A coin issued by Vladislav I Vlaicu 104-105 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII MOISIL, Delia (autor) Un tezaur roman târziu de bronz, descoperit la Târgu-Jiu / A Late Roman Bronze Hoard from Tg. Jiu Numismatică antică şi bizantină 117-120 română
1968 Cibinium PĂNOIU, Andrei (autor) Caractere specifice în arhitewctura populară din Gorj 89-108 română, germană
1968 Cibinium CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Morile și pivele de pe Valea Jaleșului (jud. Gorj) 231-274 română, germană
1968 Cibinium MIRONESCU, Nicolae (autor), PETRESCU, Paul (autor) Construcțiile viticole din Gorj. Contribuții la studiul etnografic al viticulturii 281-326 română, germană
1978 Cibinium, seria 1974-1978 RUȘDEA, Hedwiga (autor) Morile cu ciutură de pe Valea Tismanei 199-220 română, germană
2008 Cibinium, I, seria 2006-2008 GHERGHEL, Marius (autor) Finalizarea grupei olăritului în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale "Astra" (reconstrucția gospodăriilor-atelier de olar din Găleșoaia, jud. Gorj) 171-177 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 BARON, Ovidiu (autor) Muzee și comunități. Satul Găleșoaia Cercetări etnografice 18-23 română
2010 Cibinium, X, seria 2009-2010 BREZAN ANDREEA, Petra (autor) Două biserici de lemn din satele Schela și Horezu (județul Gorj). O cercetare privind imaginarul rural românesc din secolul al XIX-lea Cercetări etnografice 50-71 română
1972 Crisia, II MARINESCU, Florian (autor) Cercetările de la Polovragi (1969-1971) 79-95 română
1974 Drobeta, I BUȘILĂ, Valentina (autor), VULPE, Alexandru (autor) Cetatea dacică de la Polovragi 147- română
1974 Drobeta, I POPILIAN, Gheorghe (autor) Tezaurul de monede romane imperiale descoperit la Leurda - orașul Motru 147- română
1976 Drobeta, II DAVIDESCU, Mișu (autor), TUDOR, Dumitru (autor) Săpăturile arheologice de la castrul roman de la Cătunele (jud. Gorj) 62- română
1996 Drobeta, VII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Vierșani-Jupînești, jud. Gorj 49- română
1996 Drobeta, VII BALACI, Cornelia (autor) Danii ale lui Constantin Brîncoveanu către mănpstirea Motrului 99- română
2000 Drobeta, X DIACONU, Florina (autor) Sisteme depoziționale favorabile carbogenezei în sectorul Dunăre-Motru (bazinul dacic) 125-137 română
2002 Drobeta, XI-XII DIACONU, Florina (autor) Observații recente în punctele fosilifere pliocene dintre Dunăre și Motru 199-207 română
2003 Drobeta, XIII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice din epoca bronzului timpuriu în necropola tumulară de la Vîrtoapele-Vîrtopu-Ciuperceni, județul Gorj 28- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Contribuții privind litostratigrafia depozitelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 182- română
2003 Drobeta, XIII DIACONU, Florina (autor) Considerații biostratigrafice pe baza studiului moluștelor pliocene din sectorul Dunăre-Motru 206- română
2005 Drobeta, XV, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra inventarului funerar descoperit în necropola tumulară de la Telești - Drăgoiești - Gorj 106-122 română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Fortificații și unități militare romane în Gorj 55- română
2006 Drobeta, XVI, seria arheologie-istorie GROSU, Aurelia (autor) Noi contribuții privind activitatea economică în vicii militari. Vicusul de la Acidaca 65- română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la Ceplea-Plopșoru, jud. Gorj 36-51 română
2007 Drobeta, XVII, seria arheologie-istorie HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheozoologice de la Bengești-Ciocadia, udețul Gorj 116-120 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetări arheologice recente specifice culturii Verbicioara în județul Gorj 65-84 română
2008 Drobeta, XVIII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Necropole tumulare din Gorj - Calotoiu Gheorghe 198-198 română
2009 Drobeta, XIX, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Date preliminare asupra cercetărilor arheologice de la Seaca, Logrești, județul Gorj 67-78 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Archeological discoveries from the middle and the late bronze age in the Gorj County 72-86 engleză
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Cercetări arheologice în castrul roman cu zid de piatră de la Bumbești-Jiu, județul Gorj. Campaniile din 2008-2009 236-254 română
2010 Drobeta, XX, seria arheologie-istorie BUNOIU, Victor (autor) Despre un posibil lăcaș de cult din vicus-ul militar de la Bumbești-Jiu "Gara" 255-272 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de la "linia a doua", comuna Bălești, jud. Gorj 13-34 română
2011 Drobeta, XXI, seria arheologie-istorie BOSOANCĂ, Ecaterina (autor), PRISTOLESCU, Aneta (autor) Piese din vechea arhivă fotrografică a muzeului Gorjului în patrimoniul muzeului Regiunii Porților de Fier 125- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) O brățară medievală aflată în colecția Muzeului Gorj "Alexandru Ștefulescu" din Tîrgu Jiu .5-13 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Cîteva considerații privind arhitectura și pictura bisericii fostului Schit Aninoasa, sat Valea cu Apă, comuna Fărcășești, jud. Gorj 14-32 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CATANĂ, Ion (autor) Parteneriat între școlile Gorjului și muzeu 21-25 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CALOTOIU, Gheorghe (autor) Repertoriul descoperirilor arheologice din epoca geto-dacică în județul Gorj 86- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie BÎRCĂ, Ana (autor) Biserica de lemn din Timișeni, județul Gorj, O secvență de istorie recuperată 90-105 română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie MARINOIU, Vasile (autor) Două piese gliptice descoperite în thermele castrului roman de la Bumbești Jiu, punctul Vîrtop, județul Gorj 146- română
2012 Drobeta, XXII, seria arheologie-istorie CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu G. 261- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie CATANĂ, Ion (autor) Noaptea muzeelor la … Muzeul Gorjului .12-16 română
1981 Hierasus, IV LĂCEANU, Ion (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Conservarea tîmplelor din secolul XVI-XVIII de la mănăstirile Rismana, Polovragi și Crasna - județul Gorj 501- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion (autor) Muzeul Gorjului .5- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GHERGHE, Petre (autor) Cercetările arheologice de salvare în necropola și așezarea geto-dacică de la Turburea, județul Gorj 15- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Petre (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Așezarea romană de la Săcelu 33- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BARBU, Paul (autor), GHERGHE, Otilia (autor) Sistemul politico-administrativ, judecătoresc, polițienesc și militar din Gorj în perioada regulamentară (1831-1848) 51- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MARINOIU, Vasile (autor) Contribuții gorjene la tăzboiul de independență, 1877-1878 59- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I GÎRDU, Gheorghe (autor) Răzbunări în Gorj, cu ocazia răscoalelor țărănești din 1907 91- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SECELEANU, Petre (autor) Lupta maselor populare din județul Gorj pentru cucerirea prefecturii - 3 martie 1945 95- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea florei și vegetației din zona de confluență a Gilortului cu Jiul 153- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul arhitecturii populare gorjene de la Curtișoara 167- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitectueii Populare din Gorj" (I) 175- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Instalații de tehnică populară pe Valea Jaleșului 181- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I PUPAZĂ, Grigore (autor) În muzeul sătesc din Arcani: relicve ale dimierilor de pe Jaleș 193- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I CHEZNOIU, C. (autor), PUPĂZĂ, Gheorghe (autor) Batista, element etnografico-folcloric gorjenesc 197- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SANDA, Ion (autor) Obiceiuri de familie în Gorj 213- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SĂVOIU, E. (autor) Școala primară de fete. Contribuții la istoria învățămîntului din Tîrgu-Jiu 221- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I NEDELCEA, Tudor (autor) Prima școală de ceramică din țară: Școala de ceramică din Tîrgu-Jiu 227- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I UNGUREANU, Octavian (autor) Ferma "Deștepatarea" de la Bălănești - Gorj 231- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I SEGA, Vasile (autor) Toponimie gilorteană 263- română
1978 Litua - Studii și Cercetări, I MOCIOI, Ion (autor) Calendarul presei gorjene 369- română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe (autor), GHERGHE, Oltina (autor), GHERGHE, Petre (autor), UDRIȘTE, Elena (autor) Muzeul Gorjului - Expoziția permanentă a secției de istorie 3-31 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II COMȘA, Eugen (autor) Unele date cu privire la descoperirile din epoca neolitică de pe teritoriul județului Gorj I. Istoria veche şi medie 35-41 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CALOTOIU, Gheorghe (autor) Repertoriul arheologic roman al Gorjului I. Istoria veche şi medie 45-80 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PETOLESCU, Constantin (autor) Viața romană în județul Gorj I. Istoria veche şi medie 81-85 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BERCIU-DRĂGHICESCU, Adina (autor) Aspecte ale exploatării sării și a comerțului cu sare în Țara Românească în secolele XIV-XVI I. Istoria veche şi medie 87-103 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ADĂNILOAIE, N. (autor) Activitatea lui Tudor Vladimirescu pînă la 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 107-111 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II JOIȚA, Virgil (autor) Comerțul județului Gorj la începutul secolului al XIX-lea (pînă la 1821) II. A. Istoria modernă - 1821 119-126 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II UDRIȘTE, Elena (autor) Însemnări cu privire la revoluția din 1821 II. A. Istoria modernă - 1821 137-141 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BARBU, Paul (autor) Participarea județului Gorj la revoluția de la 1848 II. B. Istorie modernă 1848 171-183 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II DINA, Ioana (autor), GIURGIULESCU, Constantin (autor) Un document cartografic existent în colecția de istorie a Muzeului Județean Gorj II. B. Istorie modernă 1848 185-188 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MARINOIU, Vasile (autor) Aspecte ale ocupației militare străine în Gorj în primul război mondial III. Istorie contemporană 191-206 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ANDRIȚOIU, V. (autor) Din activitatea tribunalului militar german din Tîrgu-Jiu în timpul primului război mondial III. Istorie contemporană 207-215 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PĂTRĂȘCOIU, Nicolae (autor) Bătălia de la Jiu, octombrie 1916 III. Istorie contemporană 217-228 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II FIROIU, Valeria (autor) Înfăptuirea reformei agrare din 1921 în județul Gorj și limitele ei III. Istorie contemporană 253-262 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VĂDUVA, Filimon (autor) Aspecte economice și sociale reflectate în ziarul local "Gorjanul" în perioada 1924-1929 III. Istorie contemporană 285-289 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II TUDORAN, Pompiliu (autor) Gorjul în contextul electoral al Olteniei din cel de al patreulea deceniu (unele considerații statistice) III. Istorie contemporană 291-296 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II ARDEIU, Petre (autor), AVRAM, Cezar (autor) Atitudini ostile războiului, revizionismului și ascensiunii fascismului, oglindite în publicațiile "Gorjanul" și "Revista învățătorimii gorjene" III. Istorie contemporană 297-307 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Interiorul țărănesc din cadrul Muzeului "Arhitecturii Populare din Gorj" (II) IV. Etnografie 317-334 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CAMUI, Iulian (autor) Culele din Gorj IV. Etnografie 335-347 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II IONESCU, Dan (autor) Trei case memoriale în județul Gorj IV. Etnografie 349-351 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II BRATILOVEANU POPILIAN, Marcela (autor) Aspecte ale funcționalității și organizării gospodăriei sătești de pe Valea Motrului IV. Etnografie 359-366 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II MOCIOI, Ion (autor) Gheorghe Magheru (1804-1880) V. Figuri gorjene 375-386 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II GARDU, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu premiat de Academia Română V. Figuri gorjene 387-391 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NEGULEASA, Dan (autor) Alexandru Ștefulescu (II) V. Figuri gorjene 393-399 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II LĂCEANU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești V. Figuri gorjene 419-424 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II VELICAN, Eugen (autor), VÎLCEANU, Vasile (autor) Un poet uitat: Sebastian Hortopan V. Figuri gorjene 425-433 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CARLUGEA, Z. (autor) Poezia lui Daniel Turcea V. Figuri gorjene 434-443 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II SANDA, Ion (autor) Tradiție și contemporaneitate în cîntecele populare din Gorj VI. Folclor 463-466 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Adrian (autor) Unitatea națională reflectată în creația populară din Gorj VI. Folclor 473-475 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II POPESCU, Sabin (autor) Sentimente de dragoste și iubire în strigătura pastorală de la poalele Parîngului VI. Folclor 481-499 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II PUPĂZĂ, Grigore (autor) Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului VI. Folclor 515-529 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Relațiile comerciale ale Gorjului cu Transilvania VII. Documentar 533-541 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II NICOLESCU, Grigore (autor) Regimentul 18 Gorj în luptele de la Muncelu din (15-29) august 1917 VII. Documentar 543-548 română
1982 Litua - Studii și Cercetări, II CÎRSTOIU, Cornel (autor) În legătură cu înființarea "școlii naționale" în Tg.-Jiu VII. Documentar 549-553 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe (autor) Necropola geto-dacică de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 11-88 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Repertorierea informațiilor și descoperirilor arheologice, pentru epoca geto-dacică, din județul Gorj I. Istorie veche şi arheologie 89-116 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CALOTOIU, Gheorghe (autor) Obiecte de podoabă de la Telești I. Istorie veche şi arheologie 125-131 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III VLĂDESCU, Cristian (autor) Complexul de fortificații de la Bumbești și rolul lor în răspîndirea romanității I. Istorie veche şi arheologie 132-137 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CAMUI, Iulian (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Castrul roman de la Bumbești-Jiu - probleme de conservare-restaurare I. Istorie veche şi arheologie 138-155 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III PETOLESCU, Constantin (autor) Cercetările arheologice din castrul roman de la Cătunele - Gorj (1982, 1983, 1984) I. Istorie veche şi arheologie 156-163 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III IONESCU, Dan (autor) Studiu preliminar asupra ceramicii romane de uz comun descoperită la Cătunele - Gorj I. Istorie veche şi arheologie 164-180 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe (autor) Sloboziile din Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 199-222 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III JOIȚA, Virgil (autor) O proclamație mai puțin cunoscută a lui Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 223-229 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MARINOIU, Vasile (autor) Mărturii referitoare la revoluția condusă de Tudor Vladimirescu II. Istorie medie, modernă şi contemporană 230-242 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GHERGHE, Petre (autor) Lupta pentru făurirea statului național unitar român oglindită în presa gorjeană (1890-1918) II. Istorie medie, modernă şi contemporană 270-280 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NICHIFOR, Gheorghe (autor) Reforma agrară din 1945 în județul Gorj II. Istorie medie, modernă şi contemporană 281-292 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III MUTIHAC, Vasile (autor) Situații tectonice semnificative în Munții Gorjului III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 315-325 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BADEA, Lucian (autor) Asupra suprafețelor de nivelare din Munții Parîngului și Căpățînii III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 326-330 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BOGDAN, Octavia (autor), MIHAI, Elena (autor), NEAMȚU, Gheorghe (autor) Harta topografică a R.S. România, scara 1: 200000, foaia Tărgu-Jiu. Topoclimatele complexe (particularități și importanța practică) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 331-341 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SUCIU, Maria (autor), SUCIU, Petru (autor) Cîteva considerații asupra argilelor din Glogova - județul Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 342-347 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III HUICĂ, Ilie (autor) Geologia regiunii Schela-Viezuroi-Rafaila Jiu-Crasna (Carpații Meridionali Centrali) III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 348-356 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III LĂCEANU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea coleopterelor cavericole din peșterile județului Gorj III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 357-360 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BECHERIȚU, Ion (autor) Specificitatea soiurilor de vin din jud. Gorj determinată de influențele pedoclimatice locale III. Geografie, geologie şi ştiinţele naturii 361-374 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Unități agrimensurale din județul Gorj IV. Etnografie şi folclor 384-390 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III NEGULEASA, Dan (autor) Gheorghe Magheru în arhivele gorjene V. Documentar 428-444 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III UDRIȘTE, Elena (autor) O hotîrnicie a Tîrgu-Jiului din anul 1847 V. Documentar 445-458 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GÎRDU, Gheorghe (autor) Hotîrnicia moșiei Curtișoara din judeșul Gorj - la 1734 V. Documentar 459-467 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ISAC, Eva (autor) Evenimente istorice în însemnările de pe cărțile vechi din patrimoniul județului Gorj V. Documentar 468-475 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Cîteva date despre învățămîntul din Tîrgu-Jiu la jumătatea sec. al XIX-lea V. Documentar 476-481 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III SMEU, Vasile (autor) Un erou gorjan - Victor Popescu V. Documentar 482-488 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III ANTRIȚOIU, Vasile (autor) Candidații de învățători și întemeierea învățămîntului public rural gorjan în anii 1838-1839. Documente inedite din arhiva istorică centrală V. Documentar 489-508 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III POPESCU, Adrian (autor) Un document inedit - Constantin Brăiloiu la Tismana V. Documentar 509-512 română
1986 Litua - Studii și Cercetări, III BALAȘA, D. (autor) Copie după ocolnica satului Scrada V. Documentar 526-526 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SMEU, Vasile (autor) Cadrul natural și așezarea neolitică de la Runcu - Valea-Mare I. Istorie 5-9 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Contribuții privind începutul primei vîrste a fierului în județul Gorj I. Istorie 10-22 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CALOTOIU, Gheorghe (autor) Un atelier de făurar și unelte geto-dacice descoperite în Gorj I. Istorie 23-29 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MARINOIU, Vasile (autor) Cornea Brăiloiu și alți colaboratori gorjeni ai domnitorului Constantin Brîncoveanu I. Istorie 44-55 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Gheorghe (autor) Considerații cu privire la dezvoltarea economică și socială a județului Gorj în secolele XVII-XVIII I. Istorie 56-66 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV RĂDESCU, Nicolina (autor) 1907 în județul Gorj I. Istorie 67-77 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NEGULEASA, Dan (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din județul Gorj I. Istorie 107-116 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Scoarțe și covoarele din Gorj - tradiție și contemporaneitate - II. Etnografie şi folclor 119-135 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BERINDAN, Cornelia (autor) Niveluri superioare de organizare a relației interior - exterior în locuința populară din Gorj II. Etnografie şi folclor 136-142 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BAJMATĂRĂ, Domnica (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Pivnițe din Gorj, sec. XIV-XIX II. Etnografie şi folclor 143-155 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VASILESCU, Virgil (autor) Arhitectura populară a conacului de plai și construcțiile anexe din zona Olteniei de Nord II. Etnografie şi folclor 146-166 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV COSOROABĂ, R. (autor), GIURGIULESCU, C. (autor), TODEA, P. (autor) Contribuție la studiul sistemului agricol, feudal din plaiul Novaci, județul Gorj II. Etnografie şi folclor 167-183 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POENARU, Liviu (autor) Atestări documentare privind ceremonialul nunții în Gorj II. Etnografie şi folclor 184-187 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV DRĂGOESCU, Ion (autor) Manuscrise etnografice inedite, gorjene, în fondurile arhivistice din București II. Etnografie şi folclor 188-194 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV NICHIFOR, Dorina (autor) Din activitatea Ligii Naționale a Femeilor Romane - Gorj II. Etnografie şi folclor 195-202 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Adrian (autor) Contribuții la o încercare de istoric pentru începuturile "Tarafului Gorjului" II. Etnografie şi folclor 203-206 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SIBINESCU, Constantin (autor) Modificări în peisajul geomorfic al Motrului mijlociu III. Ştiinţele naturii şi geologie 209-213 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV HUICĂ, Ilie (autor) Aspecte inedite din viața și activitatea geologului Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 214-219 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV HUICĂ, Ilie (autor), PAPIU VICTOR, Corvin (autor) Personalitatea profesorului Ion Popescu-Voitești văzută de urmașii săi III. Ştiinţele naturii şi geologie 220-224 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BĂNCILĂ, Ion (autor) I-am cunoscut pe Ion Popescu-Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 225-231 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV PAUCĂ, Mircea (autor) Profesorul I.P. Voitești III. Ştiinţele naturii şi geologie 232-233 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV SERAFIM, Gheorghe (autor) Istoricul învățămîntului pedagogic în județul Gorj IV. Învăţămînt 237-244 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe (autor) Școala elinească și românească de la Tîrgu-Jiu IV. Învăţămînt 245-248 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV VĂDUVA, Filimon (autor) Profesori gorjeni în revoluția de la 1848 IV. Învăţămînt 249-254 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ANDRIȚOIU, V. (autor) Învățămîntul gorjan în timpul participării României la primul război mondial (1916-1918) IV. Învăţămînt 255-378 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BREZIANU, Barbu (autor) Brîncuși, thalia și terpsichora V. Artă 306-309 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Un clasic al artei - Constantin Brîncuși V. Artă 316-319 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Arhitectul Iulius Dopplreiter V. Artă 337-338 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Pictorul Iosif Keber - Omagiu la 90 de ani V. Artă 339-355 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Emanuel Părăianu (1863-1916) VI. Literatură 358-367 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Ion Gheorghe Anglițoiu (1913-1942) VI. Literatură 374-385 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV MOCIOI, Ion (autor) Nicu D. Miloșescu (1856-1924) VI. Literatură 420-424 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV UDRIȘTE, Elena (autor) Începuturile iluminatutului public în orașul Tg. Jiu VII. Documentar 433-443 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Satele dispărute din județul Gorj VII. Documentar 454-472 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV BALAȘA, D. (autor), COSOROABĂ, R. (autor) Un pergament cu text slavon pentru satul Poienari VII. Documentar 473-476 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV ISAC, Eva (autor) Îndreptatea legii, Tîrgoviște, 1652, în patrimoniul județului Gorj VII. Documentar 477-479 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Conducerea județului Gorj în veacurile trecute VII. Documentar 480-489 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV GÎRDU, Gheorghe (autor) Martirii de la Brădiceni din 1916 VII. Documentar 503-507 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV POPESCU, Vasile (autor) Eroi ai satelor din Cîlnic, participanți la luptele pentru independență și libertatea patriei VII. Documentar 514-517 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice privind Hallstattul tîrziu în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 11-23 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu I. Arheologie-istorie 24-34 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CALOTOIU, Gheorghe (autor), IONESCU, Dan (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de salvare de la Bumbești-Jiu - campania 1991 I. Arheologie-istorie 35-44 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Dorina (autor) Un hrisov domnesc inedit de la începutul secolului al XVII-lea din Ștefănești-Gorj I. Arheologie-istorie 45-52 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V POPESCU, Florina (autor) Tudor Vladimirescu în documente gorjene I. Arheologie-istorie 60-64 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V SMEU, Vasile (autor) Sate vechi românești la poalele munților Vâlcan și efecte ale legii rurale de la 1864 I. Arheologie-istorie 94-101 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V NICHIFOR, Gheorghe (autor) Contribuții ale intelectualității gorjene la lupta pentru unitate națională I. Arheologie-istorie 102-110 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V DINA, Ioana (autor) Istoricul Palatului comunal din Tîrgu-Jiu I. Arheologie-istorie 111-118 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BUGĂ, Dragoș (autor) Rețeaua de așezări și tipurile de gospodării din județul Gorj, la jumătatea secolului al XIX-lea II. Folclor 121-126 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V BAJMATĂRĂ, Domnica (autor) Mijloace de depozitare a cerealelor în județul Gorj II. Folclor 127-131 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V HUICĂ, Ilie (autor) Gorjul, ținut al cercetărilor geologice de pionierat III. Ştiinţele naturii 135-144 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ANIȚEI, Lidia (autor), GHERGHE, Petre (autor), HUICĂ, Ilie (autor), IONESCU, Alexandru (autor), LĂCEANU, Ion (autor), ȘINCAN, Mareș (autor) Băile Săcelu III. Ştiinţele naturii 145-186 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Învățămîntul din județul Gorj (1850-1900) IV. Învăţămînt 188-190 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V GÎRDU, Gheorghe (autor) Gimnaziul real de la Târgu-Jiu IV. Învăţămînt 191-220 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V TOMA, Iancu (autor) Alexandru N. Popescu-Craiovescu, profesor la școala națională din Tg-Jiu (1841-1847) IV. Învăţămînt 221-232 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești din epoca Brîncovenească în patrimoniul județului Gorj V. Documentar 235-240 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V MOCIOI, Ion (autor) Eminescu în Gorj V. Documentar 241-250 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V UNGUREANU, Octavian (autor) O făclie de altădată Zoe Bălcescu-Mandrea V. Documentar 251-255 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V CERCELARU, Virgiliu (autor) O jumătate de secol de la existența editurii "RAM" din Aninoasa - Gorj V. Documentar 257-259 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V ARCUȘ, Marin (autor) Toponimie rădineșteană V. Documentar 260-267 română
1992 Litua - Studii și Cercetări, V POPESCU, Adrian (autor) Din Monografia toponimică a localității Cloșani - Gorj V. Documentar 268-289 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CALOTOIU, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea culturii Verbicioara din județul Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 7-42 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI IONESCU, Dan (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Vîrtop-Bumbești-Jiu din anul 1993 Capitolul I - Arheologie-istorie 52-56 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva (autor) Un Tetravangheliar slavon, Brașov, 1565 în patrimoniul Muzeului Județen Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 77-83 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI CĂRĂBIȘ, Vasile (autor) Județul Jaleșului Capitolul I - Arheologie-istorie 84-91 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MARINOIU, Vasile (autor) Colaboratori gorjeni ai lui Mihai Vizeazul Capitolul I - Arheologie-istorie 92-99 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe (autor) Școala reală de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 100-109 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI GÎRDU, Gheorghe (autor) Spițeria de la Tîrgu-Jiu Capitolul I - Arheologie-istorie 110-139 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Gheorghe (autor) Din activitatea societății "Mormintele Eroilor" - Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 140-148 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia (autor) Viața și activitatea lui Dumitru Brezulescu Capitolul I - Arheologie-istorie 149-152 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI STELEA, Felicia (autor) Banca populară "Gilortul" din Novaci Capitolul I - Arheologie-istorie 153-156 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI NICHIFOR, Dorina (autor), NICHIFOR, Gheorghe (autor) Atitudini antirevizioniste în Gorjul perioadei interbelice Capitolul I - Arheologie-istorie 157-163 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Eva (autor) Cărți Românești vechi tipărite la Iași aflate în colecția județului Gorj Capitolul I - Arheologie-istorie 164-168 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI PUPĂZĂ, Grigore (autor) Considerații privind unele elemente nedeice din zona Jaleșului Capitolul II - Etnografie 171-187 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MIHĂILESCU, Vintilă (autor) Cultura populară tradițională în zona Novaci Capitolul II - Etnografie 188-192 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Sabin (autor) Strigături la hora din Novaci Capitolul II - Etnografie 193-202 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ISAC, Ion (autor) Un brav ostaș al luptei pentru dreptate Capitolul III - Documentar 205-206 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI MOCIOI, Ion (autor) Coșbuc la Tismana Capitolul III - Documentar 212-220 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI ANDRIȘOIU, Victor (autor), TARBAC, Ion (autor) Publicații apărute în Gorj după 22 decembrie 1989 Capitolul III - Documentar 221-226 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Felicia (autor) Colecția Paleontologică "I.P.Voitești" comuna Bălănești, județul Gorj - identificare și descriere - Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 229-243 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion (autor) Pajiștile mezofile din subcarpații Gorjului Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 244-247 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI LĂCEANU, Ion (autor) Aspecte din vegetația Văii Sohodolului, județul Gorj Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 248-251 română
1994 Litua - Studii și Cercetări, VI POPESCU, Vasile (autor) Resurse de ape minerale și valorificarea lor în zona Săcelu Capitolul IV - Ştiinţele Naturii 252-263 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII MARINOIU, Vasile (autor) Muzeul Gorjului - o instituție centenară I. Arheologie-istorie 10-18 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ANGHELINU, Mircea (autor), CÎRCIUMARU, Marin (autor), CÎRCIUMARU, Radu (autor), CÎRSTINA, Ovidiu (autor), COSAC, Marian (autor), DINCĂ, Rodica (autor), DOBRESCU, Roxana (autor), MĂRGĂRIT, Dan (autor), OLTEANU, Gheorghe (autor), ROMICĂ, Pavel (autor) Mărturii de artă paleolitică în peștera Cioarei de la Boroșteni, comuna Peștișani, județul Gorj I. Arheologie-istorie 19-28 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Prima epocă a fierului în Nordul Olteniei I. Arheologie-istorie 29-43 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CALOTOIU, Gheorghe (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice din județul Gorj - Campaniile 1991-1996 I. Arheologie-istorie 44-49 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII BRATU, Olimpia (autor), CALOTOIU, Gheorghe (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Spada de bronz de la Grui, județul Gorj I. Arheologie-istorie 50-54 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PĂNOIU, Andrei (autor), PETAC, Emanuel (autor) Un fragment dintr-un tezaur de monede romane imperiale descoperit la Preajba Mare, Tîrgu Jiu, județul Gorj I. Arheologie-istorie 55-66 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Biserica din Stănești - Gorj - evoluție și descoperiri arheologice recente I. Arheologie-istorie 90-102 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Sibiu, aflate în colecțiile gorjene I. Arheologie-istorie 103-113 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic - județul Gorj I. Arheologie-istorie 114-127 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj, conform statisticii din 1899 I. Arheologie-istorie 141-158 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ANCU, Damian (autor) Gorj 1893 - sănătatea publică I. Arheologie-istorie 159-165 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DEACONU, Luchian (autor) Aspecte ale luptei populației din Gorj împotriva ocupanților în anii 1916-1918 I. Arheologie-istorie 166-173 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII UNGUREANU, Octavian (autor) Soldați fără uniformă, în bătălia de la Jiu I. Arheologie-istorie 174-180 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII BĂLAN, Ion (autor) Contribuții privind evoluția vieții politice gorjene în perioada interbelică I. Arheologie-istorie 181-190 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (I) II. Documentar 244-259 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII STĂNOIU, Ion (autor) Ion Popescu-Voitești - unul dintre cei mai mari geologi români II. Documentar 260-263 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII HUICĂ, Ilie (autor) In memoriam Ion Popescu-Voitești (1876-1996) II. Documentar 264-271 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII PLEȘ, Gheorghe (autor) Interferențe transcarpatice Năsăud-Gorj (acad, Iuliu Moisil) II. Documentar 286-291 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII NEGULEASA, Dan (autor) Teatrul Milescu - Contribuții documentare la o istorie a sa II. Documentar 292-300 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII BÎRSAN, Niculina (autor) Contribuții la stadiul cercetărilor privind istoria Tîrgu-Jiului II. Documentar 301-309 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII MARINOIU, Vasile (autor) Generalul Grigore Nicolescu II. Documentar 310-317 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII GÎRDU, Gheorghe (autor) Vechi unități spitalicești în județul Gorj II. Documentar 318-349 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII SMEU, Vasile (autor) Considerații privind păstoritul în Munții Gorjului II. Documentar 388-393 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII DRĂGOESCU, Ion (autor) Noi manuscrise gorjene în fondurile arhivistice din București II. Documentar 394-395 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII TARBAC, Ion (autor) Publicații periodice apărute în Gorj după 22 Decembrie 1989 (II) II. Documentar 396-408 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII ARCUȘ, Marin (autor) Muzeul satului Rădinești II. Documentar 415-419 română
1997 Litua - Studii și Cercetări, VII LĂCEANU, Ion (autor) Aspecte ale florei și vegetației zonei alpine a Munților Parîng III. Etnografie - Ştiinţe Naturale 435-441 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BRATU, Olimpia (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de la Bumbești-Jiu, județul Gorj, campaniile 1997-1999 I. Arheologie-istorie 25-34 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MARINOIU, Vasile (autor) Monumente sculpturale romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Poiana, județul Gorj I. Arheologie-istorie 35-43 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII GHERGHE, Petre (autor) O mărturile a practicării agriculturii la Săcelu în epoca romană I. Arheologie-istorie 45-49 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) O fibulă "digitală" descoperită la Socu (comuna Bărbătești, jud. Gorj) I. Arheologie-istorie 51-54 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII ISAC, Eva (autor) Cărți vechi românești tipărite la Neamț în patrimoniul județului Gorj I. Arheologie-istorie 91-99 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII GÎRDU, Gheorghe (autor) Cîlnic, județul Gorj (II) I. Arheologie-istorie 101-113 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MARINOIU, Vasile (autor) O tâmplă pictată de Nicolae Polcovnicul Zugravul, în județul Gorj I. Arheologie-istorie 115-122 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CIOBOTEA, Dinică (autor) Întinderea proprietății moșnenești la 1864 în județul Gorj conform statisticii din 1899 (II) I. Arheologie-istorie 123-137 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NEGULEASA, Dan (autor) Gorjul la început de secol XX I. Arheologie-istorie 139-150 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NICHIFOR, Dorina (autor) Mărturii gorjene inedite despre cohorta "Domnul Tudor" I. Arheologie-istorie 151-155 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII PĂTRĂȘCOIU MIRCEA, Nicolae (autor) Incursiunea de la Arsuri a grupului "Jiu" în primul război mondial I. Arheologie-istorie 157-166 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MISCHIE, Nicolae (autor) Grigore Iunian - ministru (II) I. Arheologie-istorie 175-196 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NOVAC, Vasile (autor) Cavalerii gorjeni ai ordinului "Mihai Viteazul" I. Arheologie-istorie 197-215 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NICHIFOR, Gheorghe (autor) Gheorghe Tătărescu și idealul național I. Arheologie-istorie 217-222 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BUGĂ, Dragoș (autor) Gorjul în lucrările de geografie ale profesorului Ion Conea ii. Geografie şi geologie 245-256 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII HUICĂ, Ilie (autor) Depozitele carstice mezozoice din versantul sudic al Munților Vulcan și Parâng ii. Geografie şi geologie 257-266 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII CIOBOTEA, Nicolae (autor), HUICĂ, Ilie (autor) Marmura de Gorj de pe Valea Porcului - Porceni județul Gorj ii. Geografie şi geologie 267-278 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII POPESCU, Felicia (autor) Ion Popescu Voitești corespondență inedită ii. Geografie şi geologie 279-284 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII LĂCEANU, Ion (autor) Considerații privind ocrotirea unor rezervații naturale din județul Gorj ii. Geografie şi geologie 285-292 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MOCIOI, Ion (autor) Alexandru Ștefulescu (1856-1910) - (II) III. Documentar 295-307 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NEGULEASA, Dan (autor) Dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) III. Documentar 309-314 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII SMEU, Vasile (autor) Gheorghe Dumitrescu-Bumbești III. Documentar 315-320 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII NICHIFOR, Gheorghe (autor) Mărturii gorjene inedite despre Gheorghe Tătărescu III. Documentar 321-333 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BRĂNEANU, Corneliu (autor) Contribuția mănăstirii Tismana la evoluția mișcării literare din țara noastră în sec. XIX și XX III. Documentar 341-345 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice din bronzul timpuriu în necropola tumulară de la Vîrtoapele - Vîrtopu - Ciuperceni, județul Gorj I. Arheologie 5-25 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra ritului și ritualului funerar în necropola tumulară de la Telești-Drăgoiești, județul Gorj I. Arheologie 27-34 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice efectuate la Bumbești Jiu - "Vîrtop" și Ciocadia - "Codrișoare", județul Gorj (campaniile 2000-2001) I. Arheologie 35-56 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare care au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu I. Arheologie 57-66 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISCHIE, Nicolae (autor) Buzești, familie boierească reprezentativă pentru Gorj, Oltenia și Țara Românească II. Istorie 79-121 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX GÎRDU, Gheorghe (autor) Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj (I) II. Istorie 161-179 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NOVAC, Vasile (autor) 50 de documente inedite mehedințene și gorjene referitoare la împrumuturi, amanetări sau zălogiri, dobândă sau "osteneala banilor" din perioada 1768-1899 II. Istorie 181-197 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPESCU, Felicia (autor) Trei documente ce au aparținut savantului Ion Popescu-Voitești III. Geografie - Geologie - Etnografie 251-256 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ȘERBAN ALEXANDRU, Doru (autor) Obiceiuri și credințe legate de naștere la gorjeni (I) III. Geografie - Geologie - Etnografie 265-281 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX BÎRSAN, Niculina (autor) O personalitate a Gorjului Constantin Neamțu (1867-1953) IV. Documentar - Memorialistică 295-297 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX NICHIFOR, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu și medievistica românească IV. Documentar - Memorialistică 309-314 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX POPESCU, Adrian (autor) Ion Pillat și Cloșanii Gorjului IV. Documentar - Memorialistică 315-318 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX TĂTĂRESCU-NEGROPONTES MARIA, Sanda (autor) Triptic brâncușian - Coloana-Portal-Masa Tăcerii IV. Documentar - Memorialistică 317-325 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX SANDA, Ion (autor) Brâncuși și sensul ascensiunii cosmice IV. Documentar - Memorialistică 327-331 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX BULIGA SORIN, Lory (autor) Simbolistică sacră indiană în sculptura lui Brâncuși "regele regiloe" ("spiritul lui Buddha") IV. Documentar - Memorialistică 333-363 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX MISSIRLIU, Alexandru (autor) Din amintirile descendenților familiei Neamțu IV. Documentar - Memorialistică 369-390 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX LUPESCU, Constantin (autor) Doctorul Constantin Lupescu: Note autobiografice IV. Documentar - Memorialistică 391-398 română
2003 Litua - Studii și Cercetări, IX ȘOCU CARMEN, Silvia (autor) Rodica Popescu - Mister, miracol sau împlinire IV. Documentar - Memorialistică 399-401 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice de epoca bronzului timpuriu din necropola tumulară de la Vîrtoapele -Vîrtopu-Ciuperceni, județul Gorj (II) I. Arheologie 5-18 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X CALOTOIU, Gheorghe (autor), MĂRGINEANU, Mădălina (autor) Cercetările arheologice din așezarea de epoca bronzului târziu de la Ceplea "Valea Satului", comuna Plopșoru, județul Gorj I. Arheologie 19-28 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor), MĂRGINEANU, Mădălina (autor) Cercetările arheologice de epocă romană din județul Gorj (campania 2002) I. Arheologie 29-52 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X MARINOIU, Vasile (autor) Un nou tezaur monetar roman imperial descoperit la Bumbești Jiu, județul Gorj I. Arheologie 53-61 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X SCURTU, Florin (autor) Cercetările geofizice de la Bumbești Jiu - "Gară" și Ciocadia - "Codrișoare" I. Arheologie 63-69 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X VILĂU, Cosmin (autor) Lexiconul slavo-român al lui Mardarie Cozianul - operă a unui gorjean - II. Istorie 93-97 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NICHIFOR, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu - istoricul (I) III. Documentar - Memorialistică 133-151 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X MISCHIE, Nicolae (autor) Asociații și societăți economice ale sătenilor din județul Gorj, la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea III. Documentar - Memorialistică 153-194 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X NEGULEASA, Dan (autor) Punți spirituale românești III. Documentar - Memorialistică 195-200 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X ZAMFIROIU, Titus (autor) Activitatea parlamentară și guvernamentală a lui Gheorghe Tătărescu între anii 1919-1934 III. Documentar - Memorialistică 211-217 română
2004 Litua - Studii și Cercetări, X POPESCU, Adrian (autor) Hari Brauner în Gorj III. Documentar - Memorialistică 219-226 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe (autor) Cercetările arheologice din necropola de la Vîrtoapele - Vîrtopu-Ciuperceni din perioada bronzului timpuriu (III) I. Istorie veche 7-14 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe (autor), MĂRGINEANU, Mădălina (autor) Cercetările arheologice de epoca bronzului de la Ceplea - Plopșoru I. Istorie veche 15-24 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CALOTOIU, Gheorghe (autor) Inventarul funerar și cronologia necropolei de la Telești-Drăgoiești, Gorj I. Istorie veche 25-46 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru (autor), MARINOIU, Vasile (autor) Cercetările arheologice de epocă romană din județul Gorj (campaniile 2003-2005) I. Istorie veche 47-80 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI HORTOPAN, Dumitru (autor) Spada medievală de la Bumbești-Jiu, (județul Gorj) II. Istorie 99-101 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GÎRDU, Gheorghe (autor) Poslușnicii și scutelnicii din Gorj (oameni de scuteală) II. Istorie 133-143 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NEGULEASA, Dan (autor) Gheorghe Magheru - mărturii documentare II. Istorie 145-152 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Gabriela (autor) Carte veche românească din depozitul Muzeului Județean Gorj II. Istorie 153-196 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI FIRESCU, Victor (autor) Situația social-economică și politică a județului Gorj între 1916-1926, oglindită în presa vremii II. Istorie 197-206 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI ZAMFIROIU, Titus (autor) Lagărul de la Tg. Jiu - propagandă comunistă și istorie II. Istorie 207-213 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI ȘERBAN ALEXANDRU, Doru (autor) Dezvoltarea meșteșugurilor în Târgu-Jiu, în context județean și național II. Istorie 215-223 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NICHIFOR, Gheorghe (autor) Alexandru Ștefulescu - istoricul (II) III. Documentar şi memorialistică 227-250 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI NEGULEASA, Dan (autor) Instituțiile publice gorjene la începutul epocii moderne - mărturii documentare - III. Documentar şi memorialistică 269-274 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI CATANĂ, Ion (autor) Organizarea depozitului colecției de pictură de la muzeul de artă din Târgu-Jiu III. Documentar şi memorialistică 281-320 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI POPESCU, Adrian (autor) În Gorj, o nouă premieră Muzeului de etnografie în aer liber de la Curtișoara III. Documentar şi memorialistică 329-331 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Descoperiri arheologice din epoca bronzului în Gorj I. Arheologie 69-89 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Gabriela (autor) Carte veche românească din depozitul Muzeului județean Gorj II. Istorie 123-156 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII POPESCU, Adrian (autor) Momente din istoricul învățămîntului gorjean - de la începuturi pană în prima jumatate a sec. al XIX-lea II. Istorie 157-170 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII GÎRDU, Gheorghe (autor) Familiile străinilor așezați în sloboziile din Gorj II. Istorie 171-181 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII NICHIFOR, Dorina (autor), NICHIFOR, Gheorghe (autor) Contribuții la cunoașterea legăturilor lui Gheorghe Chițu (1828-1897) cu județul Gorj II. Istorie 183-195 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BĂLTĂȚEANU, Adrian (autor) Preoți refugiați, primiți în eparhia Olteniei (județul Gorj - 1940) II. Istorie 211-222 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII BRATU, Olimpia (autor) Bisericile din lemn, embleme ale arhitecturii tradiționale din Gorj III. Etnografie 223-240 română
2009 Litua - Studii și Cercetări, XII ZAMFIROIU, Titus (autor) Memorii din exil - Pamfil Șeicaru despre Gheorghe Tătărescu IV. Memorialistică 259-288 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALATOIU, Gheorghe (autor), CHIȚONU, Mădălin (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Unelte de piatră șlefuită din colecțiile Muzeului "Alexandru Ștefănescu" Târgu-Jiu, județul Gorj I. Arheologie 19-32 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALOTOIU, Gheorghe (autor), COROROGEA, Adina (autor) Cercetări arheologice în așezarea din perioada bronzului târziu de la Pârâul Boia, comuna Jupănești, jud. Gorj I. Arheologie 33-44 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CALOTOIU, Gheorghe (autor) Considerații asupra spiritualității geto-dacilor reflectate în descoperirile arheologice de pe teritoriul actual al Gorjului I. Arheologie 45-62 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII POPESCU, Gabriela (autor) Ansamblul arhitectural "Gheorghe Tătărescu" II. Istorie 127-131 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII NOVAC, Vasile (autor) Ofițeri activi gorjeni II. Istorie 133-144 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII ARSENII, Sofia (autor), GUȚU, Eugenia (autor) Anul 1944 în viziunea unor martori oculari din Basarabia II. Istorie 145-156 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII ȘERBAN ALEXANDRU, Doru (autor) Superstiții din monografii gorjene III. Etnografie şi folclor 211-220 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII FIRESCU, Victor-Albinel (autor) O privire generală asupra aspectului și semnificațiilor împrejurimilor din zona Gorjului III. Etnografie şi folclor 229-236 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Pictura murală de la Mănăstirea Tismana III. Etnografie şi folclor 253-259 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII CATANĂ, Ion (autor) Colecția de clișee pe sticlă Ion Popescu Voitești IV. Conservare 263-272 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII BANTEA, Felicia (autor) Gazella de 3 milioane de ani V. Geologie 279-284 română
2011 Litua - Studii și Cercetări, XIII NICHIFOR, Dorina (autor), NICHIFOR, Gheorghe (autor) Un medic gorjan, susținător al idealului național: dr. Nicolae Hasnaș (1875-1966) VI. Recenzii 295-311 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALATOIU, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice recente specifice culturii Glina în bazinul mijlociu al Jiului I. Arheologie 17-46 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV CALOTOIU, Gheorghe (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetări arheologice la monumentele istorice ecleziastice: Strîmba-Jiu și Urdari, județul Gorj I. Arheologie 101-116 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DRĂGHICI, Dumitru (autor) Iluminatul cu gaz lampant în orașul Târgu Jiu în a doua jumătate a secolului al XIX-lea II. Istorie 155-175 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICULESCU-IONIȚĂ, Mihaela (autor) Considerații privind evoluția natalității în județul Gorj în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 177-197 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV FIRESCU, Eugenia (autor), FIRESCU, Victor-Albinel (autor) Paradigme ale celui ce-al doilea război mondial. Lagărul de la Târgu-jiu II. Istorie 209-216 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV DIACONESCU, Mirela (autor), DIACONESCU, Vasile (autor) Lirica populară din arealul comunei Stejari (jud. Gorj) III. Etnografie şi folclor 265-282 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV BANTEA, Felicia (autor) Zona carstică a sitului "Nordul Gorjului de Est" IV. Geologie 309-318 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV NICHIFOR, Gheorghe (autor) Istoricul C.S. Nicolăescu-Plopșor, urmaș al Schilerilor gorjeni V. Memorialistică 321-330 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Titu Rădoi - Istoricul V. Memorialistică 349-352 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV VÎNĂTORU, Romeo (autor) Nicu Vânătoru in memoriam V. Memorialistică 353-353 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV ZAMFIROIU, Titus (autor) O istorie a Regimentului 18 Gorj V. Memorialistică 365-366 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV TUȚULESCU, Ion (autor) Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Considerații asupra înmormântărilor tumulare din Depresiunea subcarpatică Polovragilor - necropola de la Milosnea 67 I. Arheologie 67-85 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CALATOIU, Gheorghe (autor) Artefacte geto-dacice descoperite în județul Gorj I. Arheologie 127-142 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂLĂTOIU, Gheorghe (autor), COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor), HORTOPAN, Dumitru (autor) Cercetările arheologice preventive de la Biserica "Sfinții Voievozi" din satul Țânțăreni, comuna Țânțăreni, județul Gorj I. Arheologie 215-226 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU GABRIELA, Neta (autor) Însemnări de pe cartea veche românească din colecția muzeului județean Gorj II. Istorie 229-232 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV IȘFANONI, Rusalin (autor), NANU, Cristian (autor) Valorificarea turistică a relicvelor de arhitectură tradițională din satele județul Gorj III. Etnografie 387-397 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând Poliției Orașului Târgu-Jiu (1867-1872) V. Sigilografie 489-494 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV CĂTANĂ, Ion (autor) Considerații asupra conservării lemnului la Muzeul Arhitecturii Populare din Gorj de la Curtișoara VI. Conservare 497-506 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV PUPĂZĂ, Grigore (autor) Badea Cârțan la Târgu-Jiu VII. Memorialistică 507-518 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Biografii contemporane VII. Memorialistică 519-521 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV UNGUREANU-ȚICLENI, Ion (autor) Casa Negreanu de la Muzeul Curtișoara VII. Memorialistică 523-525 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV HORTOPAN, Dumitru (autor) Civilizații milenare în județul Gorj. Epocile bronzului și fierului - Calotoiu Gh. VIII. Recenzii 529-539 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CALOTOIU, Gheorghe (autor), COTOROGEA, Adina-Gabriela (autor) Cercetările arheologice preventive în situl din perioada bronzului târziu de la Curtișoara-Bumbești-Jiu, km 85 pe DN 66 (E 79), județul Gorj I. Arheologie 33-45 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MOTORGA, Emanoil (autor), MOTORGA, Emanuela (autor) Evoluția istorică a unor sate din comuna Stejari, jud. Gorj II. Istorie 75-104 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI MOTORGA, Emanuela (autor) Satele din Vechia comuna Piscoiu II. Istorie 105-117 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CĂLESCU, Gheorghe (autor) Începutul și evoluția învățămîntului în Pocruia, județul Gorj II. Istorie 119-127 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI HOBEANU, Ion (autor) Pe urmele arhivei fostului isprăvnicat Gorj. Documente păstrate la Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale II. Istorie 129-144 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI IONIȚĂ-NICULESCU, Mihaela (autor) Considerații privind evoluția căsătoriei în comuna Novaci la sfărșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX II. Istorie 145-152 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PĂTRAȘCU, Daniela-Liliana (autor), PĂTRAȘCU, Dumitru-Valentin (autor) Scarlat Curuțu (1876-1962) II. Istorie 165-172 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI GRECOIU, Cristian (autor) Banca Populară "Gilortul" - activitatea și rolul ei în dezvoltarea Novaciului II. Istorie 173-178 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI FIRESCU, Albinel (autor) Tăbăcari și cojocari în Gorjul de altădată II. Istorie 219-234 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CĂLESCU, Gheorghe (autor) Portul, cântecul și jocul în satul Pocruia, județul Gorj III. Etnografie şi folclor 259-267 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Șase matrice sigilare aparținând prefecturii județului Gorj (1862-1926) IV. Sigilografie 345-359 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI CATANĂ, Ion (autor) Evaluarea tipodimensionării depozitului de pictură de la Muzeul de Artă din Târgu-Jiu V. Conservare 363-376 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI PUPĂZĂ, Dumitru (autor) O mândrie a neamului: sculptorul Brâncuși VI. Memorialistică 401-403 română
2014 Litua - Studii și Cercetări, XVI POPESCU-BRĂDICENI, Ion (autor) Contribuții la istoria învățământului gorjean VI. Memorialistică 405-425 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX BIRĂU, Gheorghe (autor) Restituiri necesare Ion Carabatescu IV. Personalităţi 535-564 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX CIȘMAȘU, Daniel (autor) Alexandru Ștefulescu – date biografice IV. Personalităţi 570-585 română
2018 Litua - Studii și Cercetări, XX UNGUREANU, Adelin (autor) Învățătorul Adrian Em. Popescu IV. Personalităţi 599-611 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 TUDOR, Dumitru (autor) Inscripții romane inedite din Oltenia și Dobrogea 563-624
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 CONDURACHI, Emil (autor) Șantierul arheologic Baia de Fier 013-028
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 4 BUJOR, Exspectatus (autor), FLORESCU, Grigore (autor), MATROSENCO, Ana (autor) Săpăturile de salvare de la Bumbești 103-118
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 BUJOR, Exspectatus (autor) Așezarea romană de la Bumbești - Jiu, jud. Gorj (1969 - 1972) 107-114
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 GHERGHE, Petre (autor)