Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 24 de volume
  • 45 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
periodic Glasul Bisericii
Numere de reviste:321
Publicată de: Editura Sfânta Arhiepiscopie a Bucureștilor
Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii
volum de periodic 2022 Biharea, XLIX, anul 2022, Culegere de studii, materiale de etnografie și artă Avram Iancu; Bihor; Oradea; Talpoş; Restaurare; Ceramică; Leleşti; ţara crişurilor; ECONOMIE; Marea Unire de la 1 decembrie 1918; armată; sat; Biserica Ortodoxă; Crişul Negru
volum de carte 2008 Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180), anul 2008 1143-1180 (perioadă de timp); Manuel I Comnenul (Împărat bizantin); Ecumenism (subiect); viaţa religioasă (subiect); viaţa ecleziastică (subiect); manifestări religioase (subiect); monahismul ortodox (subiect); erezii creştine (subiect); organizarea Bisericii Ortodoxe (subiect); alteritate religioasă (subiect); sinoade (subiect); Biserica Ortodoxă (biserică creştină); bogumilism (erezie) MUREȘAN, Florina (autor)
volum de periodic 2022 Crisia, LII, anul 2022 Făgăraş; holocaust; Iuliu Hossu; Oradea; SLOVACIA; Trianon; Abdullah Freres; Petru Popovici Rîmniceanul; Dacia Mediterranea; Corbeşti; Calea Mare; Nicolae Mihăilescu; Ulpiu Traian Gomboşiu; cruce; Biserica Greco-Catolică; Biserica Ortodoxă; Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia; Cetatea Oradea; Inochentie Micu Klein; Epoca cuprului; Regele Ferdinand; Digitizare; tipologie; Cinematografie; Marea Unire de la 1 decembrie 1918
volum de carte 2011 De la excludere la coabitare. Biserici tradiționale, Reformă și Islam în Banat (1500-1700), anul 2011 Banat (Regiune); islam (Religie); Secolele XVI-XVII (perioadă de timp); istorie ecleziastică (ramură a istoriei); Istorie medievală (ramură a istoriei); istorie religioasă (ramură a istoriei); viaţa religioasă (subiect); Biserica Catolică (biserică creştină); Biserica Ortodoxă (biserică creştină); biserica reformată (biserică creştină); contrareforma (mişcare religioasă); Reforma (mişcare religioasă); Evul Mediu târziu (epocă istorică); calvinism (mişcare protestantă); umanism (mişcare filozofică) MAGINA, Adrian (autor)
volum de periodic 1945 Glasul Bisericii, 9-10, august, anul 1945 Biserica Ortodoxă; literatură religioasă; arhiepiscopie; Nicodim; Glasul Bisericii MUNTEANU, Nicodim (redactor)
volum de periodic 1945 Glasul Bisericii, 4-8, iunie-iulie, anul 1945 Biserica Ortodoxă; Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române; Nicodim; credinţe religioase; Glasul Bisericii MUNTEANU, Nicodim (redactor)
volum de periodic 1945 Glasul Bisericii, nr. în TOM: 1-3, aprilie - mai, anul 1945 Icoana Maicii Domnului cu Pruncul; Biserica Ortodoxă; Paşte; teologie ortodoxă; Glasul Bisericii MUNTEANU, Nicodim (redactor coordonator)
volum de periodic 1950 Glasul Bisericii, 7-8, iulie - august, anul 1950 rusalii; Biserica Ortodoxă; Justinian Marina; 1950; Glasul Bisericii MARINA, Justinian (redactor coordonator)
volum de periodic 2018 Museikon: A Journal of Religious Art and Culture. Revue d’art et de culture religieuse, II, anul 2018 artă religioasă; biserică; ortodoxie; religie; ROMÂNIA; Biserica Ortodoxă; credinţă religioasă; credincioşi; artă bisericească; Cultura creştină DUMITRAN, Ana (editor), AGRIGOROAIEI, Vladimir (editor), RUSTOIU, Gabriel Tiberiu (redactor șef)
volum de carte 2018 Primul Război Mondial și Marea Unire a Românilor, anul 2018, 100 DE ANI DE LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI (1918-2018) Basarabia; Mihai Viteazul; Oltenia; Primul Război Mondial; Marea Unire; Biserica Ortodoxă; cultul eroilor; Războiul pentru Reîntregire Naţională; prizonierat; Dumitru Drăghicescu PETRESCU, Eugen (coordonator)
volum de periodic 1940 Studii teologice, VIII, nr. în TOM: 2, anul 1940, seria II creştinism; GERMANIA; protestantism; religie; Roma; teologie; Studiu istoric; Biserica Ortodoxă; patristică; Apostolul Petru
volum de periodic 1956 Studii teologice, VIII, nr. în TOM: 3-4, anul 1956, seria II creştinism; islamism; protestantism; teologie; agape; Biserica Ortodoxă; Noul Testament; Eros; eshatologie; reîncarnare; Apostolul Petru
volum de periodic 1956 Studii teologice, VIII, nr. în TOM: 9-10, anul 1956, Istoria bisericească universală, manual pentru uzul studenților Institutelor Teologice, seria II EGIPT; teologie; manual; Biserica Ortodoxă; descoperire arheologică; istoria religiei; Biserica romano-catolică; Sfântul Grigorie al Nyssei; Antonie cel Mare
volum de periodic 1964 Studii teologice, XVI, nr. în TOM: 5-6, anul 1964, seria II creştinism; Secolul al IV-lea; Biserica Ortodoxă; hagiografie; Grigore de Nazianz; Sfântul Vasile cel Mare; milenarism; filosofie creştină
volum de periodic 1965 Studii teologice, XVII, nr. în TOM: 7-8, anul 1965, seria II Biserica Ortodoxă; istoria bisericii; Ungrovlahia; liturghie; sinod ecumenic; Ioan Hrisostom; Daniil al II-lea; episcop vicar
volum de periodic 1965 Studii teologice, XVII, nr. în TOM: 9-10, anul 1965, seria II creştinism; Biserica Ortodoxă; Ioan Gură de Aur; Evanghelia; Muntele Sfânt; isihasm; studiu teologic; cântare bisericească; predica de pe Munte
volum de periodic 1967 Studii teologice, XIX, nr. în TOM: 7-8, anul 1967, seria II Ierusalim; Moldova; Muntele Athos; Vasile Pârvan; Secolul al XIX lea; cateheză; Biserica Ortodoxă; Predică religioasă; istoria creştinismului; umanism creştin; Mănăstirea Xenofont
volum de periodic 1968 Studii teologice, XX, nr. în TOM: 3-4, anul 1968, seria II America; Anglia; ISRAEL; liberalism; teologie; vechiul testament; Primul Război Mondial; Biserica Ortodoxă; studiu biblic
volum de periodic 1970 Studii teologice, XXII, nr. în TOM: 1-2, anul 1970, seria II CIPRU; rugăciune; teologie; Biserica Ortodoxă; istoria bisericii; Biserica romano-catolică; Hegel; filosofie creştină; Psalmii lui David
volum de periodic 1972 Studii teologice, XXIV, nr. în TOM: 3-4, anul 1972, seria II creştinism; Secolul al XIII-lea; Biserica Ortodoxă; Ioan Gură de Aur; drept canonic; Biserica romano-catolică; sinod ecumenic; Mihail Choniatul; Alexandru Scarlat Sturza
volum de periodic 1975 Studii teologice, XXVII, nr. în TOM: 7-8, anul 1975, seria II Platon; Eusebiu din Cezareea; Biserica Ortodoxă; Răstignirea lui Iisus; Golgota; Origene; Clement Alexandrinul; studiu teologic
volum de periodic 1980 Studii teologice, XXXII, nr. în TOM: 3-6, anul 1980, seria II creştinism; ISRAEL; religie; Biserica Ortodoxă; istoria bisericii; Sfântul Ioan Gură de Aur; Sinodul al VII-lea Ecumenic de la Niceea; iconomie
volum de carte 1997 Timp și dincolo de timp. Considerații din antropologia patristică clasică răsăriteană, anul 1997 vechiul testament; Eusebiu din Cezareea; Biserica Ortodoxă; Origene; patristică; Dionisie Areopagitul; scriitori antici; Maxim Mărturisitorul; prehristică; HRISTICĂ ANGHELESCU, Gheorghe F. (autor)
volum de periodic 2006 Xenopoliana. Buletinul Fundației Academice "A. D. Xenopol", 1-4, anul 2006, RITUALURI POLITICE ÎN ROMÂNIA MODERNĂ Mihail Sturdza; propagandă; Ştefan cel Mare; Revoluţia de la 1848; paşoptism; statuie; Biserica Ortodoxă; sărbătoare; ceremonie; încoronare; Sămănătorism MIHALACHE, Andi (editor), CIOFLÂNCĂ, Adrian (editor)
articol de periodic 2016 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXVII POPOVICI, Ciprian-Petru (autor) Rolul bisericii ortodoxe române din Bucovina în politica austriacă 77-85 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1980 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XVII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală JAMBOR, Petre (autor) Contribuții documentare privind unele așezări românești din vestul țării la începutul feudalismului Studii 159-176 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1999 Acta Musei Napocensis: ActaMN, 35-36-II Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală TURCUȘ, Șerban (autor) Conciliul Lyon II - 1274, implicații în Europa Central-Orientală Studii 9-32 română
articol de periodic 2002 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXIV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Arta din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare HERBAN, Adela (autor) Mihai Viteazul - un model al diplomației ecleziastice Istorie medievală 21-31 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare GEORGIȚĂ, Mihai (autor) Contribuții cu privire la situația materială a clerului românesc din Transilvania în secolul al XVII-lea 205-213 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BENEDEK, Vasile (autor) The life and political activity of Wesseleny Mijlos 215-225 engleză
articol de periodic 2012 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXIV, seria istorie-etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MORARU IULIU, Marius (autor) Învățămîntul teologic universitar în eparhia Clujului în perioada interbelică 259-265 română
articol de periodic 2014 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXXVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie - etnografie etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare MACAVEI, Anamaria (autor) Timpuri tulburi. Reflectarea legii căsătoriei în paginile presei transilvănene Istorie 147-154 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 4 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională LAZĂR, Mariana (autor) Considerații privind statutul mănăstirii Cotroceni în a doua jumătate a secolului XIX arheologie-istorie 327-344 română, franceză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 7 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională COSMA, Ela (autor) Case și inscripții din Rășinari, sec. XVIII-XIX (I) Patrimoniu-Heritage 537-548 română, engleză
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 8 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională LANGA, Paul-Victor (autor) Aspecte generale și stilistice ale tablourilor votive din România Patrimoniu-Heritage 431-437 română, engleză
articol de periodic 2020 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 9 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , GRIDAN, Silviu (autor) , LAZAROVICI CORNELIA, Magda (autor) , GRIDAN, Olimpia-Mary (autor) , APARASCHIVEI, Constantin (autor) Șinca Veche. Semne și simboluri Istorie-History 19-36 română, engleză
articol de periodic 2020 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 9 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DETEȘAN, Daniela (autor) Povești de divorț din lumea cultă a Săliștei (a doua jumătate a secolului al XIX-lea) Istorie-History 143-157 română, engleză
articol de periodic 2023 Acta Terrae Fogarasiensis: ActaTF, 12, Număr dedicat împlinirii a 100 de ani de la fondarea Muzeului Țării Făgărașului „Valer Literat” (1923-2023) Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională ABRUDAN, Mircea-Gheorghe (autor) Protopopiatul Ortodox Făgăraș în anii 1843-1844: preoți și parohii / The Orthodox Deanery of Făgăraș in 1843-1844: priests and parishes ARHEOLOGIE – ISTORIE / ARCHAEOLOGY – HISTORY 211-222
articol de periodic 2010 Alt Schaessburg, 3, seria Istorie. Patrimoniu GABRIEL, Grozav (autor) Abdicarea domnitorului Alexandru Ioan Cuza, reflectată în ˝Gazeta Transilvaniei˝ Istorie 99-104 română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XXI, seria Istorie VERGATTI, Radu (autor) Privirea lui Matei Basarab către Europa Orientală Istorie medievală 83-91 română
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII VERGATTI, Radu Ștefan (autor) 1359 – An al creării sau al transmutării Mitropoliei Ungrovlahiei? Istorie medievală 17-36 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 BULILĂ, Adriana (autor) , FENEȘAN, Costin (autor) , ȚIGU, Viorel (autor) Biserica ortodoxă română din Lipova IV. Istoria culturii şi artelor 353-372 română
articol de periodic 1995 Banatica, 13, nr. 2 GRIGOR, Ana (autor) Dispute confesionale în regiunea Aradului în prima jumătate a secolului al XIX-lea 71-78 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 VARGA, Emil (autor) Biserica și viața religioasă în vremea lui Manuel I Comnenul (1143-1180) - Mureșan Florina 327-329 română
articol de periodic 2022 Banatica, 32 NEDICI, Radu (autor) Pe urma banilor: o anchetă din secolul al XVIII‑lea asupra averii adunate de episcopul Dionisije Novaković în Transilvania Studii şi articole 203-253
articol de periodic 2007-2009 Biharea, 2007-2009 RUGE, Adriana (autor) Pictura bisericilor românești din Bihor în perioada interbelică. Stadiul actual al cercetărilor III. Artă 197-212 română
articol de periodic 1914 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice TAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist (I. Manuscrisul grec 113 al Academiei Române) 49-84 română
articol de periodic 1914 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice TAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist 127-140 română
articol de periodic 1914 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. 1-4, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice TRAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist 153-173 română; franceză
articol de periodic 1916 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IX, nr. 1-3, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice DRĂGHICEANU, Virgil (autor) O icoană din sicriul Sfântului Ioan cel Nou din Suceava 21-24 română; franceză
articol de periodic 1981 - 1982 Cercetări istorice: CI, XII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) VOICU, M (autor) , NAGHIU, Iosif (autor) Mărturii documentare despre secularizarea averilor mănăstirești (1863 ) V. Documente 627-633 română
articol de periodic 2011 - 2012 Cercetări istorice: CI, XXX-XXXI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CEASTINA, Alla (autor) Rolul arhiepiscopului Dimitrie Sulima în construcția catedralei și clopotniței din Chișinău în prima jumătate a secolului al XIX -lea 107-114 română
articol de periodic 2011 - 2012 Cercetări istorice: CI, XXX-XXXI periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) BRIHUNEȚ, Manole (autor) Biserici din spațiul pruto-nistrean în anii ’20-’30 ai secolului al XIX -lea 115-126 română
articol de periodic 2013 Cercetări istorice: CI, XXXII periodic (Publicaţie); Iaşi (oraş); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul de istorie a Moldovei (Muzeu) CLOȘCĂ, Tincuța (autor) Repere istoriografice privind cercetarea operei lui Ioan Hrisostom 95-111 română
articol de periodic 1995 Crisia, XXV MIHOC, Blaga (autor) Din relațiile românilor cu papalitatea de la origine pînă la autocefalia Bisericii Ortodoxe din 1885 I. Studii şi articole 95-116 română
articol de periodic 2016 Crisia, XLVI ANDREI, Mirela Popa (autor) Rifugiati nel proprio paese. Il confino dei vescovi romeni della Transilvania dopo l’entrata della Romania in guerra (1916) 143-151 italiană
articol de periodic 1945 Glasul Bisericii, nr. 1-3, aprilie - mai Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Foaie de zidire sufletească pentru popor 1-32 română
articol de periodic 1986 Glasul Bisericii, nr. 3, mai - iunie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 1-152 română
articol de periodic 2017 Litua - Studii și Cercetări, XIX, In honorem profesor universitar doctor Petre Gherghe la 70 de ani periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) CEAUȘESCU, Anca (autor) Obiceiuri și tradiții legate de Sărbătoarea Bobotezei în sudul Olteniei IV. Etnografie şi folclor 492-496 română
articol de periodic 2011 Muzeul Oltului, 1 periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); Arheologie (disciplină); Muzeografie (disciplină); Muzeul Judeţean Olt (Muzeu) STOICA, Cristian (autor) , SURDULEAC, Constanța (autor) Activitatea ieromonahului Nectarie Anghel la schitul Strehareț până în anul 1944 V. Documentar 261-278 română
articol de periodic 1977 Peuce, VI, Studii și comunicări de istorie și arheologie susținute la cel de-al doilea colocviu, Tulcea, 2-5 iunie 1974, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie CIOBANU, Radu (autor) Evoluția, rolul și însemnătatea Mitropoliei din Vicina 233-242 română
articol de periodic 1916 Revista istorică (1915-1946): RI, II, nr. 3-6, martie-iunie Nicolae Iorga; Istorie modernă; Istorie medievală; documente istorice; documente medievale; istorie medievală românească; Revista Istorică; istorie modernă românească IORGA, Nicolae (autor) Victor Păcală, Monografia comunei Rășinariu, Siibiu,1912 Dări de seamă 115-116 română
articol de periodic 1991 Revue Roumaine d'Histoire de l'Art: RRHA, nr. XXVIII, seria Théâtre, musique, cinéma Arhitectură; Istoria artei; Editura Academiei Române; jurnal ştiinţific; Institutul de Istoria Artei MOISESCU, Titus (autor) Quelques apects plus particuliers du déchiffrage et de la transcription de la musique de tradition byzantine. Transcripta IV Études / Studii 25-49 franceză
articol de periodic 1998-1999 Satu Mare - Studii și Comunicări, XV-XVI, seria Arheologie - Istorie - Cultură și Civilizație -Artă și Etnografie - Muzelogie - Restaurare și Conservare ABRAHAM, Florin (autor) Integrare și organizare ecleziastică în România interbelică Istorie 431-440 română
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă VARGA, Emese (autor) Restaurarea unui felon Restaurare 361-363 română
articol de periodic 1999 Zărandul, I, seria etnologie Munţii Zarandului; Etnologie; interdisciplinaritate; Complexul Muzeal Arad; conservarea patrimoniului cultural al României COLTA, Elena Rodica (autor) Sfânta Vineri sau Paraschiva. Câteva considerații privind cristalizarea dublei reprezentări în satele din vestul României 144-129 română; engleză
articol de periodic 2002 Zargidava - Revistă de Istorie, I istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică ISTINA MARIUS, Alexandru (autor) Episcopul Melchisedec Ștefănescu - medalion - I. Studii şi articole 59-68 română
articol de periodic 2010 Zargidava - Revistă de Istorie, IX istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică PRISACARIU, Elena (autor) Evoluția vieții religioase în Comânești (a II-a jumătate a secolului XIX-lea, începutul secolului al XX-lea) II. Religie, didactica şi istoria învăţământului 155-164 română
articol de periodic 2014 Zargidava - Revistă de Istorie, XIII istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică VITCU, Dumitru (autor) Un episod controversat al relațiilor dintre domn și mitropolit în anii Unirii Principatelor 78-87 română