Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 215 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII ROȘCA, Mariana Povestiri mitologice în satul Capu-Corbului, județul Harghita 141-145 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII SOROCEANU, Tudor Un mormînt de incinerație de la Cristurul Secuiesc 499- română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VAJDA, Ludovic Întreprinderile de fier Vlăhița (1878-1924) 481-503 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VAJDA, Ludovic Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 411-430 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) 279-285 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VAJDA, Ludovic Din istoricul minei Bălan 173-186 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FERENCZI, Istvan Încercări de înfințare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc 711-723 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI VAJDA, Ludovic Mina Bălan la sfîrșitul sec. XIX și începutul secolului XX 263- română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1988 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GARDA, Dezideriu Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului 657-668 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, LAZAROVICI, Gheorghe, MAXIM, Zoia Ceramica pictată de la Ciucsîngiorzu (jud. Harghita) 221-228 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Obiecte din cupru și bronz aflate în colecțiile muzeelor din judeșul Harghita 239-250 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, FERENCZI, Ștefan Așezarea dacică de la Merești (județul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993 377-432 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DENES, Istvan, FERENCZI, Istvan Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica, MAXIM, Zoia Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita 479-486 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 ROTEA, Mihai Beitrage zur kenntnis der phase I der kultur Wietenbwerg, die bewohnung von Păuleni (Ciomortan), kreis Harghita 21-41 germană
1978 Acta Musei Porolissensis, II KERESZTES, Iuliu, KOVACS, Dionisie, MOLNAR, Ștefan, TARISZNYAS, Martin, ZRINYI, Andrei Însemnări pe marginea cercetărilor de la castelul feudal de la Lăzarea (jud. Harghita) 105- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KRISTO, Andrei Observații geologice asupra castelului Lazăr din Lăzarea 115- română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MOLNAR, Zsolt Despre cronologia bronzului timpuriu pe valea superioară a Mureșului Preistorie 29-54 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc Etnografie. Artă 379-393 română (şi un rezumat în franceză)
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARC, Dorel Discursul etno-demografic românesc și/sau maghiar recent asupra județelor Harghita, Covasna și Mureș. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate 399-414 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII DUMITRIU, Tony-Cristian, HUȚU, Ana-Maria Conglomeratele cretacice de pe Pîrăul Oii 174-185 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei Unele probleme privind delimitarea și denumirea unităților de relief din depresiunile intracarpatice ale Oltului superior 241-247 română
1993 Analele Brăilei, 1 PAL, Judit Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
1996 Angvstia, 1 MARC, Aurel Registrele parohiale - sursă documentară deosebit de valoroasă pentru trecutuL românesc al Harghitei. Conscripția de la 1748 149- română
1996 Angvstia, 1 ȘANDRU, Ilie Biserica Mănăstirii Doamnei din Toplița 315- română
1996 Angvstia, 1 POP, Emil Parohia Ortodoxă Română Miercurea-Ciuc II. Fragment de monografie 317- română
1996 Angvstia, 1 CIOBANU-BĂCANU, Maria Factori de conservare a identității etnice românești în județele Harghita și Covasna 337- română
1996 Angvstia, 1 GANE, Constantin Date privind maghiarizarea românilor din localitățile harghitene 343- română
1997 Angvstia, 2 LECHINȚEAN, Vasile Orban Balazs despre romani în lucrarea "A Szekelyfold leeasa" (Descrierea ținutului secuies) 331- română
1997 Angvstia, 2 BUCUR, Nicolae Flora în folclorul românesc din zona Harghitei 389- română
1997 Angvstia, 2 COBIANU-BĂCANU, Maria Subetnicitate și marginalșitate culturală la românii din Covasna și Harghita 405- română
1997 Angvstia, 2 VRABIE, Nicu Despărțămîntul central județean Miercurea Ciuc al Astrei (1922-1940) 427- română
1997 Angvstia, 2 GAȘPAR, Ioan, GOIA, Mihail, SFÎRLEA, Mircea Mănăstirea "Sfîntu Proroc Ilie" din Toplița 437- română
1997 Angvstia, 2 CHINDEA, Teodor Contribuții la istoria românilor din Giurgeul-Ciucului - Costea C. 485- română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BATO, Attila Problematica castrului roman de la Odorheiu-Secuiesc (jud. Harghita) 77-82 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MATEI, Florina Vechea nuntă țărănească din Toplița 289-300 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Privire asupra zonei etno-culturale Toplița din perspectiva interdisciplinară. Priorități 315-318 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta Monografia satului Făgețel de Ioan D. Bucur 397-400 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie PĂTRUNJEL, Violeta Pastorale - Colan N. 442-442 română
1998 Angvstia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan S.O.S. - Romanii din Covasna și Harghita - Ciobanu-Băcanu Maria 444-444 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BINDEA, Diana Studiu arheozoologic asupra așezării dacice de la Merești (jud. Harghita) 83-103 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Evoluția structurii ocupaționale în zona etnografică Toplița. Considerații privind interferențele și interdependențele ocupaționale 377-380 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MATEI, Florina Semnificații ale ceremonialului funerar la români. Obiceiul de înmormîntare în zona topliței 381-384 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CIOBANU-BĂCANU, Maria, LĂCĂTUȘU, Ioan Județele Covasna și Harghita, sub semnul instabilității relațiilor interetnice 387-393 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Habitat și popilație. Procese și structuri demografice în județele Covasna și Harghita 403-421 română
1999 Angvstia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie BĂILĂ, Maria Personalități din Covasna și Harghita 435-436 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CAVRUC, Valeriu Noi cercetări în așezarea Păuleni (1999-2000) 93-102 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian, SUCIU, Cosmin Descoperirile Cucuteni - Ariușd de la Păuleni 103-130 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CAVRUC, Valeriu, DUMITROAIA, Gheorghe Descoperirile aparținînd aspectului cultural Ciomortan de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 131-154 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie CAVRUC, Valeriu, ROTEA, Mihai Locuirea Wietenberg de la Păuleni (campaniile 1999-2000) 155-171 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie COMȘA, Alexandra Date antropologice referitoare la osemintele umane aparținînd epocii bronzului, descoperite la Păuleni 173-176 română
2000 Angvstia, 5, seria arheologie BATO, Attila, SZEKELY, Zsolt Ceramica slavă de la Filiaș (jud. Harghita) 265-281 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie MIRCEA AIHAIL, Artimon Petre A. Boțianu exponent al intereselor patrimoniale ale obștilor unor așezări de la poalele Cîlimanilor 197-200 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie BUCUR, Nicolae Imagini și simboluri în folclorul păstoresc harghitean 231-240 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Aspecte ale evoluției structurii etnice și confesionale în zona Covasna-Harghita și semnificațiile lor geopolitice 281-294 română
2000 Angvstia, 5, seria istorie-etnografie-sociologie FILIMON, Mihai Oameni și locuri din Călimani - Șandru Ilie 296-297 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie VRABIE, Nicu Astra, în viața spirituală a meleagurilor harghitene 199-203 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan, PĂTRUNJEL, Violeta Șematismul episcopiei ortodoxe române a Covasnei și Harghitei 229-240 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Civilizația tehnică tradițională și continuitate etnoculturală în zona Toplița 249-256 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie SUCIU, Zorel Etnoforme - acțiuni muzeale de comunicare. Bătele ciobănești din bazinul Topliței în dialoguri muzeale cu publicul 257-261 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie DRĂGHICI, Dorina Locuința (din Monografia folclorică a satului Livezi - Harghita) 263-268 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CÎMPEANU, Alin Episcopia Ortodoxă Română a Covasnei și Harghitei agresată în declarațiile și acțiunile liderilor UDMR 325-329 română
2001 Angvstia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie ROMAN, Ioan Majoritate și minoritate - Experiența europeană și particularități ale zonei Covasna - Harghita 331-333 română
2002 Angvstia, 7, seria arheologie BUZEA, Dan, CAVRUC, Valeriu, LAZAROVICI, Gheorghe, LUCA SABIN, Adrian Descoperiri eneolitice de la păuleni- Campania 2001 19-40 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LECHINȚAN, Vasile Limba română în viața secuilor de-a lungul secolelor (pană în 1918) 41-61 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie FOLA NICOLAE, Victor Biserica ortodoxă română din Harghita în perioada dintre cele două războaie mondiale 173-180 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie ISTRATE, Valentin O pagină de învățămînt românesc în "Secuime" Liceul "Șt. O. Iosif" din Odorhei 191-198 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie ANDREI, Elisabeta, BUCUR, Ioan Monografia Școlii Profesionale Speciale Agricole nr. 16 din Miercurea-Ciuc 233-247 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie MARC, Dorel Tipologia gospodăriilor și locuinței zonei Toplița din Valea Mureșului Superior. Interferențe româno-secuiești 259-264 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie BUCUR, Nicolae Arta decorării oăălelor. Cîteva aspăecte din județul Harghita 265-272 română
2004 Angvstia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie LĂCĂTUȘU, Ioan Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita 279-294 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie BUZEA, Dan, LAZAROVICI, Gheorghe Descoperirile Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății". Campaniile 2003-2005. Raport preliminar 25-88 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie DOBREAN, Doina Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate 285-289 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie DOBREAN, Doina Universul satului ro,ânesc de munte oglindit în creația populară. Subcetate-Mure. Județul Harghita 291-295 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Toplița - județul Harghita 303-317 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MATEI TRUȚĂ, Florina Folclor muzical din zona etnoculturală Toplița. Condiderații privind muzica de joc 319-324 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Dorel, MARC, Livia Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gînduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă a moștenirii noastre culturale 359-360 română
2005 Angvstia, 9, seria arheologie-etnografie MARC, Livia Cronica Muzeul Oltului și Mureșului Superior pe anii 2004-2005 360-362 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie DOBOZI, Beatrice Contribuții la istoricul Parohiei Ortodoxe Toplița - secolul al XIX-lea 95-102 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie NENCESCU, Marian Monumente comemorative ale eroilor neamului din județele Harghita și Covasna 227-234 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie ȘANDRU, Codrina Prezent și perspective ale relațiilor româno-maghiare din Harghita și Covasna. Un studiu calitativ asupra elitelor locale 251-263 română
2006 Angvstia, 10, seria istorie-socologie COBIANU-BĂCANU, Maria Aspecte ale contactului dintre culturi în județele Covasna și Harghita 265-276 română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie LAZĂR COSTEL, Cristian Cultură și spiritualitate la românii din Ciuc în anii interbelici 177- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie VALENTIN, Vasile Penitenciarul din Miercurea Ciuc în anii '50 297- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie FUDULU, Cătălin Morminte și opere comemorative de război din Miercurea-Ciuc 305- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie TRUȚĂ, Florina Repere istorice, geografice și demografice a zonei Toplița 321- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie ȘANDRU, Codrina Rețele sociale ale elitelor locale în Harghita și Covasna 339- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie ȘANDRU, Ilie Mureșul Superior - vatră de cultură românească - Metea Vasile 428- română
2007 Angvstia, 11, seria istorie-socologie STANCU, Vasile Românii în mass-media maghiară din Harghita și Covasna 431- română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, COTRUȚĂ, Mirela Arheologie experimentală. Construirea unei instalații de foc (vatră) după modelul celor descoperite la Păuleni-Ciuc - Ciomortan - "Dîmbul Cetății" jud. Harghita 67-78 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBRAN, Doina Elemente etnografice din localitatea Subcetate, jud. Harghita, surprinse în fotografii 289-298 română
2008 Angvstia, 12, seria arheologie-etnografie DOBRAN, Doina Strigături doine, amintiri - consemnate de Aurel Dobrean, un țăran din comuna Subcetate, jud. Harghita 299-301 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie CRISTACHE-PANAIT, Ioana Forma de plan a bisericii de la Pîrîul Doamnei - Toplița (Harghita). Importanța sa tipologică în istoria și arhitectura românească 17-37 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie LECHINȚAN, Vasile Secuii în Moldova și Țara Românească la 1857. Pașapoarte eliberate în Odorheiu Secuiesc 47-58 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie GHIAȚĂ, Gina Din istoria orașului Miercurea-Ciuc. Aspecte privind activitatea urbanistică (1948-1965) 247-253 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie CHIDEA, Traian Momente din istoria structurilor de poliție din spațiul Covasnei și Harghitei 287-292 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie STANCU, Vasile Structuri etnice și confesionale în județele Covasna și Harghita - Lăcătușu Ioan 342-344 română
2009 Angvstia, 13, seria istorie BLAJ, Monica Un monument reînviat - Biserica Sfinții Apostoli Petru, Pavel și Andrei - Pop Emil, Pop Valeria 351-352 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUZEA, Dan Vase cu decor floral Descoperite la Păuleni Ciuc - Ciomortan, jud. Harghita. Cultura Cucuteni-Ariușd 109-128 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală WHITLOW, Raymond Aerchaelogical Research at Păuleni Ciuc, Harghita County 413-426 engleză
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală CONSTANTIN, Cătălin, ȘTEFAN, Maria-Magdalena, TEFAN, Dan Studiul geomagnetic al fortificațiilor din epoca bronzului de la Pîuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății", jud. Harghita 427-436 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BUCUR, Nicolae Colecții de cahle din muzeele harghitene 451-466 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală DORNEANU, Doina Mărturie făcută în 1973 de Vasile Dobrean (1897-1982), din comuca Subcetate, județul Harghita, în grai românesc autentic despre păduritul și plutăritul practicate pe Valea Mureșului Superior în prima jumătate a secolului al XX-lea 467-470 română
2010 Angvstia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală BRIEWIG, Bjorn, BUZEA, Dan, CÎRLĂNESCU, Alexandra, DEAK, Andrea Tabără de Arheologie Experimentală Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății" jud. Harghita, 09-30 august 2009 523-538 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BALTASIU, Radu Slăbirea comunității românești din Harghita-Covasna (I= 305-334 română
2011 Angvstia, 15, seria istorie-socologie BROANĂR ERICH, Mihail O candelă în Carpați. Episcopia oridoxă a Cocasnei și Harghitei. 15 ani de la înființare 370-373 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LECHINȚAN, Vasile Români odorheieni la scaunul de judecată în secolul al XVII-lea. I. (1607-1608) .11-17 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie PLOȘNEA, Nicoleta Dumitru (Emilia) Antal un adevărat sol și organizator al sfaturilor șio gărzilor naționale în zona Mureșului Superior 167-180 română
2012 Angvstia, 16, seria istorie-socologie LĂCĂTUȘU, Ioan Biserici, școli, comunități rurale românești din Covasna și Harghita (1850-1918) 317-319 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
1998 Arheologia Medievală, II SZOCS PETER, Levente Tărgul medieval din Secuime - Elerk B., Demeter I., Szekely A. 241- română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Atid 171-171 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Avrămești 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Brădești 172-175 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Bilbor 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Cîpîlnița 175-176 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ciucsîngeorgiu 176-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Corbu 183-184 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Cîrța 183-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Corund 184-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ditrău 185-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Cristuru Secuiesc 185-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Gheorghieni 186-187 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Frumoasa 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Dîrjiu 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Joseni 187-188 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Lupeni 188-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Mihăilești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Miercurea-Ciuc 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Merești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Mugeni 190-191 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Odorheiu Secuiesc 191-192 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Păuleni Ciuc 192-193 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Plăieșii de Jos 193-196 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Remetea 196-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Sîndominic 197-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Secuieni 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Săcel 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Stînceni 198-199 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Sînmartin 198-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Subcetate 199-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Toplița 200-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Simonești 200-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Ulieș 202-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Tulgheș 202-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Voșlobeni 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Zetea 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana Vlăhița 203-203 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana Analize faunistice asupra materialului osteologic din stațiunea dacică de la Merești (jud. Harghita) 269-269 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 MARTA, Liviu Eine bronzefibel vom typ unter-radl aus des frukkallstattzeitlichen siedlung on Porumbenii Mari (Kreis Harghita) 353-360 germană
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 DAROCZI, Tibor-Tamas, DOBOS, Zenobia Studiul de tipologie funcțională a ceramicii de epoca bronzului de la Bixad-Vapsvara și de peisaj arheologic al siturilor apartinînd culturii Wietenberg din Sud-Estul Transilvaniei 57-92 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LĂCĂTUȘU, Ioan Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 CURSARU-HERLEA, Simona Considerații privind conservarea și restaurarea unei cahle din secolul al XIX-lea de la Mădăraș (județul Harghita) 294-303 română
2012 Cibinium, seria 2012 MARC, Dorel Folclor identitar în cultura carpatic. Culegeri din satul Vidacut (județul Harghita). Restituiri din arhive 105-112 română
1972 Crisia, 1972 FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59-63 română
1974 Crisia, 1974 SZEKELY, Zoltan Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 89-99 română
2004 Istros, XI CRIȘAN, Viorica, GHEORGHIU, Gabriela, POPESCU, Mariana-Cristina Cercetările arheologice de la Miercurea Ciuc - Jigodini - campaniile 1998, 2000 111-145 română
1957 Kozlemenyei MEZEI, Zoltan, TREIBER, Ioan Adatok a Felcsiki-medence es kotnyekenek geologiajahoz es tektonikajahoz .4-21 maghiară
1957 Kozlemenyei KRISTO, Andrei A Csiki-medecek geomorfologiai problemai 23-50 maghiară
1957 Kozlemenyei FERENCZI, Ștefan A Csiki-medence telepulesei az Okorban 51-73 maghiară
1957 Kozlemenyei BENNER, Zoltan Csik-az erdelyi muveszettorteneti kutatas periferiaja 74-82 maghiară
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TARISZNYAS, Marton Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan Domeniul Lazar din Lăzarea - Ciuc la 1742 91- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zoltan Cercetări arheologice la Porumbenii Mici, județul Harghita (așezarea prefeudală) 121-128 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria Elemente de păstorit tradițional păstrate la stînele din Călimani 125-137 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie NYARADI, Zsolt, ZĂGREANU, Radu New data about the roman settlement from Odirheiu Secuiesc 219-271 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BOTAR, Istvan Medieval finds from Cotorman 299-312 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 HOREDT, Kurt Așezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza 007-040
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur, ZOLTAN, Szekely Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 ZOLTAN, Szekely Cercetările și săpăturile de salvare executate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1955. 149-160
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 SZEKELY, Z. Cercetări arheologice efectuate în Regiunea Autonomă Maghiară 187-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 ZOLTAN, Szekely Săpăturile arheologice de la Porumbenii Mici 523-530
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely Săpăturile arheologice întreprinse la Porumbenii Mici 025-034
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely Sondajele efectuate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe 325-340
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HOREDT, Kurt, MOLNAR, Ștefan, ZOLTAN, Szekely Săpăturile de la Porumbenii Mici 633-642
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari (Partea I) 335-352
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana Carpații Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costișa-Komarov- Piatra-Neamț-Miercurea Ciuc, 12-15 septembrie 2001 561-562 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana Repertoriul arheologic al județului Harghita, Cavruc V. 628-629 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV BUZEA, Dan Descoperiri Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Dîmbul Cetății (ud. Harghita). Modele de altărașe 277-292 română
2006 Mousaios, XI CHIRICESCU, Andrea Fîntîna de apă sărată de la Merești, jud. Harghita 317-330 română
1975 Muzeul Național, II TARISZNYAS, Martin Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973 115-119 română
1976 Muzeul Național, III MARCU, Mariana Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita 73-95 română
1978 Muzeul Național, IV NISTOR, Ioan Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures 393-397 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GRAMA, Viorel, MOLDOVAN, Liviu Dr. Ioan Rațiu apărătorul țăranilor din Toplița 239-243 română
1994 Revista Bistriței, VIII CRĂCIUN, Cornel Cultură și reclamă la Miercurea-Ciuc. Considerații pentru perioada interbelică 191-204 română
1995 Revista Bistriței, IX CRĂCIUN, Cornel Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română
1997 Revista Bistriței, X-XI CRĂCIUN, Cornel Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghiweni în anii interbelici 191-204 română
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849) Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor 209-217 română
2007 Revista Bistriței, XXI-2 RUS, Dorin Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorghieni 21-25 română
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae Despre un tezaur de monede din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita) 179-182 română
1998 Sargetia, XXVII-1, seria 1997-1998 MOLNAR, Zsolt Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului 129-147 română
2006 Sargetia, XXXIV MARC, Dorel Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  137-142 română
1993 Satu Mare - Studii și Comunicări, IX-X, seria 1992-1993 FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Așezarea dacică întărită de la Cușmed (com. Atid, jud. Harghita) 29-40 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie KOROSFOI, Zsolt, NAGY, Jozsef-Gabor Early Iron Age Storage Pit Porumbelii Mari - Vîrfele (Harghita County) 133- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI-I, seria arheologie KELEMEN, Imola Animal Bones from the Early Iron Age Pit at Porumbenii Mari - Vîrfele (Harghita County) 153- engleză
1967 Studii și Materiale, II JANOS, Paul, KOVACS, Dionisie Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului 43- română
1967 Studii și Materiale, II FERENCZI, Geza, FERENCZI, Istvan Săpături arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Ororhei 53- română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic Observații ornitologice în zona săraturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare 129-140 română