Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 134 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII ROȘCA, Mariana (autor) Povestiri mitologice în satul Capu-Corbului, județul Harghita 141-145 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII SOROCEANU, Tudor (autor) Un mormânt de incinerație de la Cristurul Secuiesc Note şi discuţii 499-502 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice la Murgeni. Studiu preliminar (Partea I-a) 45-68 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII VAJDA, Ludovic (autor) Întreprinderea de fier Vlăhița (1878-1924) 481-503 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV VAJDA, Ludovic (autor) Uzinele de fier Vlăhița (1925-1948) 577-591 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Observații de topografie arheologică în partea superioară a Depresiunii Homoroadelor (jud. Harghita) între anii 1957-1978 Note şi discuţii 411-430 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături noi în Cetatea Dacică de pământ de la Porumbenii Mari (județul Harghita) Note şi discuţii 387-403 română (rezumat în germană)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice în burgul roman de la Ocland (jud. Harghita) Note şi discuţii 279-285 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX VAJDA, Ludovic (autor) Din istoricul minei Bălan 173-186 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX FERENCZI, Istvan (autor) Încercări de înfințare a unui muzeu local la Odorheiu Secuiesc 711-723 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI VAJDA, Ludovic (autor) Mina Bălan la sfârșitul sec. XIX și începutul secolului XX Studii 263-275 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 GARDA, Dezideriu (autor) Aspecte ale structurii sociale a unor localități de pe valea superioară a Mureșului în secolul al XVIII-lea 279-286 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 GARDA, Dezideriu (autor) Evoluția relațiilor agrare în Valea superioară a Mureșului Note şi discuţii 657-668 română (rezumat în franceză)
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie SZEKELY, Zsolt (autor) Le début de l'âge du fer dans le Sud-Est de la Transylvanie Note şi discuţii 173-177 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), FERENCZI, Ștefan (autor) Așezarea dacică de la Merești (județul Harghita). Cercetările arheologice din anii 1986-1993 Rapoarte de săpătură 377-432 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor), MAXIM, Zoia (autor) Ceramica pictată de la Ciucsângiorzu (jud. Harghita) Note şi discuţii 221-228 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Obiecte din cupru și bronz aflate în colecțiile muzeelor din județul Harghita Note şi discuţii 239-250 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DENES, Istvan (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Investigarea unei porțiuni de limes din estul Daciei intracarpatice (între Valea Homorodului Mic și defileul Oltului de la Tușnad) 393-400 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor), MAXIM, Zoia (autor) Materiale arheologice din județul Harghita în muzeul Mațional de Istorie al Transilvaniei (I) 751-759 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Necesitatea reconcilierii cu trecutul și a bunei conviețuiri în județele Covasna și Harghita Miscellanea 479-486 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie CRIȘAN, Viorica (autor) Așezarea dacică de la Sîntimbru - "La pomii verzi" (jud. Harghita) 360-373 română
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 ROTEA, Mihai (autor) Beitrage zur kenntnis der phase I der kultur Wietenbwerg, die bewohnung von Păuleni (Ciomortan), kreis Harghita 21-41 germană
1978 Acta Musei Porolissensis, II KERESZTES, Iuliu (autor), KOVACS, Dionisie (autor), MOLNAR, Ștefan (autor), TARISZNYAS, Martin (autor), ZRINYI, Andrei (autor) Însemnări pe marginea cercetărilor de la castelul feudal de la Lăzarea (jud. Harghita) 105- română
1978 Acta Musei Porolissensis, II KRISTO, Andrei (autor) Observații geologice asupra castelului Lazăr din Lăzarea 115- română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău MOLNAR, Zsolt (autor) Despre cronologia bronzului timpuriu pe valea superioară a Mureșului Preistorie 29-54 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii MARC, Dorel (autor) Interferențe româno-secuiești-săsești privind arta populară în zona Mureșului Superior. Mobilier vechi țărănesc Etnografie. Artă 379-393 română (şi un rezumat în franceză)
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie MARC, Dorel (autor) Discursul etno-demografic românesc și/sau maghiar recent asupra județelor Harghita, Covasna și Mureș. Teritoriu, comunitate, vecinătate, identitate 399-414 română
2013 Acta Musei Tutovensis, VIII DUMITRIU, Tony-Cristian (autor), HUȚU, Ana-Maria (autor) Conglomeratele cretacice de pe Pîrăul Oii 174-185 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei (autor) Date cu privire la evoluția reșelei hidrografice a Oltului superior în Depresiunea Ciucului 27-40 română
1972 Aluta KRISTO, Andrei (autor) Unele probleme privind delimitarea și denumirea unităților de relief din depresiunile intracarpatice ale Oltului superior 241-247 română
1993 Analele Brăilei, 1 PAL, Judit (autor) Comerțul, factor de conflict interetinic într-un tîrg din secolul al 18-lea (Gheorgheni) 287-300 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOLNAR, Istvan (autor) Confecționarea ditelor din par de cal în secuime 333-346 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MARC, Dorel (autor) Valențe ale specificului artei populare a lemnului în zona Topliței Mureșului Superior. Încrustații pe furcile de tors provenite din Corbu și Bilbor (jud. Harghita), aflate în colecția Muzeului Etnografic al Transilvaniei 185-202 română
1998 Arheologia Medievală, II SZOCS PETER, Levente (autor) Tărgul medieval din Secuime - Elerk B., Demeter I., Szekely A. 241- română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Atid 171-171 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Avrămești 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Brădești 172-175 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Bilbor 172-172 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cîpîlnița 175-176 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ciucsîngeorgiu 176-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Corbu 183-184 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cîrța 183-183 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Corund 184-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ditrău 185-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Cristuru Secuiesc 185-185 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Gheorghieni 186-187 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Frumoasa 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Dîrjiu 186-186 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Joseni 187-188 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Lupeni 188-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mihăilești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Miercurea-Ciuc 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Merești 189-189 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Mugeni 190-191 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Odorheiu Secuiesc 191-192 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Păuleni Ciuc 192-193 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Plăieșii de Jos 193-196 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Remetea 196-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sîndominic 197-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Secuieni 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Săcel 197-197 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Stînceni 198-199 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Sînmartin 198-198 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Subcetate 199-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Toplița 200-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Simonești 200-200 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Ulieș 202-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Tulgheș 202-202 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Voșlobeni 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Zetea 203-203 română
1993 Arhitectura de lemn din Transilvania CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) Vlăhița 203-203 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII BINDEA, Diana (autor) Analize faunistice asupra materialului osteologic din stațiunea dacică de la Merești (jud. Harghita) 269-269 română
2003 Bibliotheca Marmatia, 2 MARTA, Liviu (autor) Eine bronzefibel vom typ unter-radl aus des frukkallstattzeitlichen siedlung on Porumbenii Mari (Kreis Harghita) 353-360 germană
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 DAROCZI, Tibor-Tamas (autor), DOBOS, Zenobia (autor) Studiul de tipologie funcțională a ceramicii de epoca bronzului de la Bixad-Vapsvara și de peisaj arheologic al siturilor apartinînd culturii Wietenberg din Sud-Estul Transilvaniei 57-92 română
1978 Cibinium, seria 1974-1978 POPA, Constantin (autor) Aspecte ale vieții pastorale în Munții Călimani 221-228 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Muzeele românești din județele Covasna și Harghita - continuatoare a tradițiilor astriste din zonă 86-95 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 MARC, Dorel (autor) Valori identitare culturale din zona Topliței Mureșului Superior în colecțiile Muzeului Asociațiunii Astra din Sibiu 170-184 română
2010 Cibinium, seria 2009-2010 CURSARU-HERLEA, Simona (autor) Considerații privind conservarea și restaurarea unei cahle din secolul al XIX-lea de la Mădăraș (județul Harghita) 294-303 română
2012 Cibinium, seria 2012 MARC, Dorel (autor) Folclor identitar în cultura carpatic. Culegeri din satul Vidacut (județul Harghita). Restituiri din arhive 105-112 română
1972 Crisia, II FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cetatea dacică de la Odorheiul Secuiesc 59-63 română
1974 Crisia, IV SZEKELY, Zoltan (autor) Contribuții la problema stabilirii secuilor în sud-estul Transilvaniei I. Comunicări prezentate de către participanţii la simpozion 89-99 română
2017 Crisia, XLVII FAZECAȘ, Gruia (autor) Demjén Andrea (Szerkesző), Gyorgyószentmiklós a régészeti kutatások tükrében, Koloszsvár/Gyorgyószentmiklós, Erdélyi Múzeum Egysület / Tarisznyás Márton Múzem, 2016, 215 p. 209-211 română
2004 Istros, XI CRIȘAN, Viorica (autor), GHEORGHIU, Gabriela (autor), POPESCU, Mariana-Cristina (autor) Cercetările arheologice de la Miercurea Ciuc - Jigodini - campaniile 1998, 2000 111-145 română
1957 Kozlemenyei MEZEI, Zoltan (autor), TREIBER, Ioan (autor) Adatok a Felcsiki-medence es kotnyekenek geologiajahoz es tektonikajahoz .4-21 maghiară
1957 Kozlemenyei KRISTO, Andrei (autor) A Csiki-medecek geomorfologiai problemai 23-50 maghiară
1957 Kozlemenyei FERENCZI, Ștefan (autor) A Csiki-medence telepulesei az Okorban 51-73 maghiară
1957 Kozlemenyei BENNER, Zoltan (autor) Csik-az erdelyi muveszettorteneti kutatas periferiaja 74-82 maghiară
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (I) .9- română
1975 Marisia, V, seria arheologie-istorie-etnografie BADEA, Anton (autor) Contribuții la cunoașterea uneltelor și metodelor de pescuit pe Mureșul superior 357- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie POPA, Alexandru (autor) Academia Română și descoperirile arheologice de pe Valea superioară a Mureșului (II) .11- română
1976 Marisia, VI, seria arheologie-istorie-etnografie NISTOR, Ioan (autor) Din legăturile lui Ioan Rațiu cu Valea superioară a Mureșului 293- română
1979 Marisia, IX, seria arheologie-istorie-etnografie TARISZNYAS, Marton (autor) Despre plutăritul practicat în zona Gheorgheni 579- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie RANCA, Ioan (autor) Domeniul Lazar din Lăzarea - Ciuc la 1742 91- română
1980 Marisia, X, seria arheologie-istorie-etnografie CHIOREAN, Ioan (autor) Din activitatea organizațiilor P.C.R. sindicale și de tineret din Valea superioară a Mureșului în anii 1934-1938 581- română
1984 Marisia, XIII-XIV, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Valer (autor) Sisteme de păstorit în zona Munților Călimani 411-416 română
1992 Marisia, XV-XXII, seria arheologie-istorie-etnografie-etnotoponimie SZEKELY, Zoltan (autor) Cercetări arheologice la Porumbenii Mici, județul Harghita (așezarea prefeudală) 121-128 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria (autor) Repertoriul tîrgurilor din Valea Superioară a Mureșului (între Toplița-Deda-Reghin-Tărgu-Mureș-Luduș-Aiud) 115-136 română
2000 Marisia, XXVI, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria (autor) Toplița - Bicaz zona de interferențăî etnoculturală 137-141 română
2003 Marisia, XXVII, seria arheologie-istorie BUCUR, Maria (autor) Elemente de păstorit tradițional păstrate la stînele din Călimani 125-137 română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie NYARADI, Zsolt (autor), ZĂGREANU, Radu (autor) New data about the roman settlement from Odirheiu Secuiesc 219-271 engleză
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie BOTAR, Istvan (autor) Medieval finds from Cotorman 299-312 engleză
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 HOREDT, Kurt (autor) Așezarea de la Sf. Gheorghe - Bedeháza 007-040
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 MITREA, Bucur (autor), ZOLTAN, Szekely (autor) Tezaurul monetar de la Fotoș și pătrunderea comercială romană în estul Daciei în secolul I î.e.n. 643-684
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 ZOLTAN, Szekely (autor) Cercetările și săpăturile de salvare executate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe în anul 1955. 149-160
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 SZEKELY, Z. (autor) Cercetări arheologice efectuate în Regiunea Autonomă Maghiară 187-202
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile arheologice de la Porumbenii Mici 523-530
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile arheologice întreprinse la Porumbenii Mici 025-034
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 ZOLTAN, Szekely (autor) Sondajele efectuate de Muzeul Regional din Sf. Gheorghe 325-340
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 HOREDT, Kurt (autor), MOLNAR, Ștefan (autor), ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile de la Porumbenii Mici 633-642
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ZOLTAN, Szekely (autor) Săpăturile executate de Muzeul din Sf. Gheorghe (1967 - 1970) 219-224
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Cercetări de topografie arheologică în bazinul superior al Târnavei Mari (Partea I) 335-352
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana (autor) Carpații Răsăriteni în epoca bronzului. Complexul cultural Costișa-Komarov- Piatra-Neamț-Miercurea Ciuc, 12-15 septembrie 2001 561-562 română
2001 Memoria Antiquitatis, XXII MUNTEANU, Roxana (autor) Repertoriul arheologic al județului Harghita, Cavruc V. 628-629 română
2007 Memoria Antiquitatis, XXIV BUZEA, Dan (autor) Descoperiri Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Dîmbul Cetății (ud. Harghita). Modele de altărașe 277-292 română
2006 Mousaios, XI CHIRICESCU, Andrea (autor) Fîntîna de apă sărată de la Merești, jud. Harghita 317-330 română
1975 Muzeul Național, II TARISZNYAS, Martin (autor) Aspecte din activitatea muzeală desfășurată în zona Gheorghieni între anii 1950-1973 / Des aspects de l'activité de musée déployée dans la zone de Gheorghieni entre 1950—1973 115-119 română
1976 Muzeul Național, III MARCU, Mariana (autor) Vechi cercetări în peșterile de Merești, jud. Harghita / Anciennes recherches dans les grottes de Merești, dépt. de Harghita 73-95 română
1978 Muzeul Național, IV NISTOR, Ioan (autor) Răsunetul războiului de independență pe valea superioară a Mureșului / Le retentissement de la guerre d'indépendance dans la Vallée supérieure du Mures 393-397 română
2020 Patrimoniu Imaterial și Cultură Tradițională. Buletin Informativ, 1, nr. 1, ianuarie GYULA, Ádám (fotograf) Lăsata Secului în județul Harghita - ediția a XXVIII-a Informaţii şi comunicate de presă sosite pe adresa redacţiei 51-52 română
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II GRAMA, Viorel (autor), MOLDOVAN, Liviu (autor) Dr. Ioan Rațiu apărătorul țăranilor din Toplița 239-243 română
1994 Revista Bistriței, VIII CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Miercurea-Ciuc. Considerații pentru perioada interbelică 191-204 română, franceză
1995 Revista Bistriței, IX CRĂCIUN, Cornel (autor) Cultură și reclamă la Odorhei în anii interbelici 237-260 română, franceză
1997 Revista Bistriței, X-XI CRĂCIUN, Cornel (autor) Urbanizare, cultură și reclamă la Gheorghieni în anii interbelici 191-204 română, franceză
2006 Revista Bistriței, XX MARC, Dorel (autor) Participarea locuitorilor din zona Topliței Mureșului Superior la Revoluția din Transilvania (1848-1849). Sprijinul acordat de Regimentul II Grăniceresc Năsăudean cauzei românilor Istorie 209-217 română, germană
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie RUS, Dorin (autor) Sigilii cu însemne meșteșugărești în colecția privată Florian Rusu din Gheorgheni 21-25 română, engleză
2008 Revista Bistriței, XXII GUDEA, Nicolae (autor) Despre un tezaur de monede din secolul IV din Transilvania. Tezaurul de la Ocna de Sus (jud. Harghita) 179-182 română, engleză
1995-1996 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVI-2, Acta Musei Devensis. Volum dedicat împlinirii a 115 ani de la înființarea muzeului și a 60 de ani de la apariția revistei „Sargetia" LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Biserica strămoșească în viața comunităților românești din sud-estul Transilvaniei Studii şi articole 641-652 română, engleză
1997-1998 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVII-1, Acta Musei Devensis MOLNAR, Zsolt (autor) Propuneri ipotetice pentru modelul dinamicii așezărilor din epoca bronzului pe Valea Superioară a Mureșului Studii şi articole 129-147 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis MARC, Dorel (autor) Implicarea studenților toplițeni în sprijinul Mișcării Memorandiste din timpul dualismului austro-ungar. Atitudinea lui Elie (Miron) Cristea față de mișcarea memorandistă  Istorie 137-142 română, germană
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie KOROSFOI, Zsolt (autor), NAGY, Jozsef-Gabor (autor) Early Iron Age Storage Pit Porumbelii Mari - Vîrfele (Harghita County) 133- engleză
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie KELEMEN, Imola (autor) Animal Bones from the Early Iron Age Pit at Porumbenii Mari - Vîrfele (Harghita County) 153- engleză
1967 Studii și Materiale, II JANOS, Paul (autor), KOVACS, Dionisie (autor) Periegheză arheologică în Bazinul Ciucului 43- română
1967 Studii și Materiale, II FERENCZI, Geza (autor), FERENCZI, Istvan (autor) Săpături arheologice cu caracter informativ executate între anii 1962-1965 de Muzeul din Ororhei 53- română
1974 Tibiscus, seria științe naturale KOVATS, Ludovic (autor) Observații ornitologice în zona săraturilor de la Sînpaul de pe Valea Homorodului Mare 129-140 română