Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 volume
  • 25 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2017 Brukenthal Acta Musei: ActaMB, XII, nr. în TOM: 3, anul 2017, seria Istorie naturală lepidoptera; muntii Şureanu; geomorfologie; zoologie; entomologie; patrimoniu; Carpaţii Meridionali; Munţii Măcin; orografie; faunistică; Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Galaţi LUCA, Sabin Adrian (redactor șef), URDUZIA, Claudia (secretar de redacție), DÂMBOIU, Daniela (secretar de redacție), TĂUȘAN, Ioan (secretar de redacție), PASCU, Iulia-Maria (secretar de redacție), HRIB, DANA (redactor), TEODORESCU, Raluca-Maria (redactor), SONOC, Alexandru (redactor), CIOBANU, Rodica (redactor), BARBU, Dorin (redactor)
volum de carte 1997 Depresiunea Domașnea-Mehadia. Studiu de geografie fizică, cu privire specială asupra reliefului, anul 1997 ROMÂNIA (stat); studiu fizico-geografic (studiu); Banat (regiune istorică a României); Muzeul Banatului Montan (Muzeu); Valea Belareca (zonă geografică); Valea Mehadica (zonă geografică); Carpaţii Meridionali (unitate de relief); Depresiunea Domaşnea-Mehadia (unitate de relief); Carpaţii Banatului (unitate de relief); relief (abatere a suprafeţei litosferei); geografie fizică (ramură a geografiei) SCHEUȘAN, Ioan Corneliu (autor)
volum de periodic 1959 Revue Roumaine de Géographie, III, nr. în TOM: 2, anul 1959 cretacic; decapoda; Dobrogea; miocen; Moldova; Valea Buzăului; biotit; eucariote; zăcământ polimetalic; Tomnatec-Ţibleş; Munţii Drocea; Bazinul Hidrografic Teleajen; Neojurasic; minereu; magnetism; molibden; Relief periglaciar; fliş; Silicoflagelate; Valea Prahovei; geologie; geografie; Carpaţii Meridionali; stratigrafie; minerale CODARCEA, Alexandru (redactor șef)
volum de periodic 1960 Revue Roumaine de Géographie, IV, nr. în TOM: 1, anul 1960 cretacic; Hunedoara; geologie; geografie; rocă; hidrografie; Carpaţii Meridionali; stratigrafie; dolomit; fliş CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1962 Revue Roumaine de Géographie, VI, nr. în TOM: 1, anul 1962 ROMÂNIA; Cutremur; geologie; geografie; Carpaţii Meridionali; Carpaţii Orientali; Titanomagnetita; curent; fenomen natural; Munţii Drocea; Berca-Arbănaşi; şist cristalin; erupţie neogenă; stratigrafie; geochimie; câmp magnetic; sedimentologie; zăcământ; rocă sedimentară CODARCEA, Alexandru (redactor), MURGEANU, Gheorghe (redactor), MORARIU, Tiberiu (redactor), PETRULIAN, Nicolae (redactor), SAVUL, Mircea (redactor), IANOVICI, Virgil (redactor), ȘTEFĂNESCU, Sabba (redactor), ȘANDRU, Ioan (redactor)
volum de periodic 1969 Revue Roumaine de Géographie, XII, nr. în TOM: 1-2, anul 1969, seria Geografie Braşov; Bucureşti; Dobrogea; Făgăraş; Marea Neagră; Motru; Subcarpati; densitatea populaţiei; pământ nisipos; relief carstic; debit; Fluviu; Gilort; regiune geografică; fliş; climatologie; alunecare de teren; comunitate rurală; râu; zăcământ; depozite cuaternare; Carpaţii Meridionali; lac; Munţii Parâng; litoral; Dunăre; cadastru; sat; geografie; meteorologie; climă; geofizică; hidrografie; Munţii Carpaţi; ROMÂNIA; Sibiu; Transport public; geomorfologie; Republica Populară Română MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1971 Revue Roumaine de Géographie, XV, nr. în TOM: 2, anul 1971, seria Geografie atlas; Marea Neagră; Moldova; relief; ROMÂNIA; Valea Bistriţei; lac; Crişul Repede; limnologie; fliş; Altimetrie; Valea Putnei; Topografie; Transport public; geomorfologie; geografie; hidrologie; Carpaţii Meridionali MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1981 Revue Roumaine de Géographie, XXV, nr. în TOM: 1, anul 1981, seria Geografie paleolitic; păstorit; pleistocen; relief; ROMÂNIA; Transilvania; zonă montană; bazinul Crişurilor; periglaciar; turism; geografie; Carpaţii Meridionali; Câmpia Bărăganului; bazin hidrografic; staţiune balneară MORARIU, Tiberiu (redactor șef)
volum de periodic 1983 Revue Roumaine de Géographie, XXVII, anul 1983, seria Geografie Buzău; Depresiunea Transilvaniei; Marea Neagră; ROMÂNIA; Transilvania; Sfântu Gheorghe; Dunăre; bazin hidrografic; Munţii Baraolt; Subcarpati; geoecologie; Tara Zarandului; turism; geologie; geomorfologie; geografie; hidrografie; Carpaţii Meridionali IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1984 Revue Roumaine de Géographie, XXVIII, anul 1984, seria Geografie Delta Dunării; Marea Neagră; ROMÂNIA; Câmpia Română; sat; climă; teren agrar; Carpaţii Meridionali; Munţii Carpaţi; geografie fizică; tectonică; activitate comercială; migratie IANOVICI, Virgil (redactor șef)
volum de periodic 1988 Revue Roumaine de Géographie, XXXII, anul 1988, seria Geografie Dobrogea; ROMÂNIA; Transilvania; zoogeografie; geografie; Carpaţii Meridionali; Muntii Apuseni; Subcarpati; dezvoltare teritorială; Munţii Carpaţi; Câmpia Someşului; eroziune; topoclimat; asezare; Iasi IANOVICI, Virgil (redactor șef)
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Septoria Fr. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 59-67 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea speciilor de Phyllosticta Pers. din micoflora Masivului Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 69-75 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 40-45 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor) , TĂCINĂ, Aurica (autor) , FIȘTEAG, Gabriela (autor) , BREZEANU, Aurelia (autor) , TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din câteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică ŞTIINŢELE NATURII 53-60 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie POPESCU, A. (autor) , SANDA, Vasile (autor) , DRĂGHICI, B. (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului ŞTIINŢELE NATURII 61-75 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 121-127 română
articol de periodic 1980 Argesis - Studii și Comunicări, V, seria Științele naturii - istorie MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea răspândirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 142-146 română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie HORTOPAN, Dumitru (autor) , MARINOIU, Vasile (autor) Unitățile militare ce au staționat în castrele romane de la Bumbești Jiu Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 83-88 română
articol de periodic 2016 Argesis - Studii și Comunicări, XXIV, seria științele naturii MANU, Minodora (autor) , LOTREAN, Nicolae (autor) Data on the spiders fauna (Araneae) from the Leaota Mountains (Romania) Zoologie 55-68 română, engleză
articol de periodic 1976 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, II etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) MĂLDĂRESCU, Petre (autor) Jaloane în preistoria muntelui Cozia 125-128 română
articol de periodic 2009 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) Dr., DUMITRESCU, Ionuț (autor) Casa tradițională cu foișor din Vâlcea Etnografie 248-252 română, engleză
articol de periodic 2018 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, XIII etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) TUȚULESCU, Ion (autor) , TULUGEA, Claudiu Aurel (autor) Raport preliminar al cercetărilor arheologice de la Perișani -Poiana Spinului Arheologie şi Numismatică / Archaeology and Numismatics 38-65 română, engleză
articol de periodic 2013 Litua - Studii și Cercetări, XV periodic (Publicaţie); anuar (Publicaţie); studii şi cercetări (concept); istorie (disciplină); Oltenia (regiune istorică a României); Muzeul Judeţean "Alexandru Ştefulescu" - Târgu Jiu (Muzeu) TUȚULESCU, Ion (autor) Forme de habitat aparținând culturii Coțofeni în zona deluroasă și montană a Olteniei I. Arheologie 49-65 română
articol de periodic 2007 Materiale și Cercetări Arheologice, nr. 3 epoca bronzului; epoca fierului; epoca romană; neolitic; paleolitic; Arheologie; Epoca arhaică; Epoca bizantină; Antichitate; preistorie; Ev mediu POPESCU, Gabriel (autor) , RIEL-SALVATORE, Julien (autor) , BARTON, Michael C (autor) Biogeografie umană și organizare tehnologică în Pleistocenul Superior în regiunea Carpaților Meridionali 19-42 română
articol de periodic 2001 Oltenia - Studii și Comunicări, XIII, seria arheologie-istorie COSAC, Marian (autor) Paleoliticul superior vechi în România – o redefinire culturală necesară 6 română
articol de periodic 2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii TURCULEȚ, ILIE (autor) , GRIGORE, Dan (autor) New Upper Jurassic aptychi from the Svinița area (South Carpathians, Romania) Paleontologie 28-39 engleză; română
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii BURNAZ, Silvia (autor) Macrolepidoptera species characteristic for the montane, subalpine and alpine levels of the massifs situated in Hunedoara county (Romania) Animal Biology / Biologie animală 145-152 engleză; română
articol de periodic 2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii CHIRIȚOIU, Magdalena (autor) Digital database regarding the megaforbs of the Southern Carpathians Ecology - The environment protection / Ecologie - protecţia mediului 269-276 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 1, seria științele naturii CHIRIȚOIU, Magdalena (autor) The association Cirsio waldsteinii-Heracleetum transsilvanici PAWL. et WALAS 1949 petasitetosum hybridi subass. nova in the southern Carpathians Vegetal Biology / Biologie vegetală 29-36 engleză; română
articol de periodic 2012 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XVIII, nr. 2, seria științele naturii CHIRIȚOIU, Magdalena (autor) Considerations regarding the Association Veratretum albi PUȘCARU et al. 1956 in the southern Carpathians Vegetal Biology / Biologie vegetală 25-30 engleză; română
articol de periodic 2015 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXI, nr. 1, Proceedings of the 22nd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii TELECEAN, Ilie Cătălin (autor) Unusual altitude and habitat for the invasive fish Pseudorasbora parva in the Vâlsan river basin, Romania Scientific reports / Rapoarte ştiinţifice 237-240 engleză; română
articol de periodic 2016 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXII, nr. 1, Proceedings of the 23rd International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii STELEA, Ion (autor) Comments on the Supragetic Nappe in the Central-Eastern South Carpathians Geology / Geologie 7-11 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii CĂLIN, Alexandru Gabriel (autor) , POPA, Mihai Emilian (autor) , PIRNEA, Roxana (autor) , PARASCHIV, Valentin (autor) Cercidiphyllum crenatum (Unger) R. Brown 1935 from the Bozovici Basin, South Carpathians, Romania Geology / Geologie 14-22 engleză; română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXXV, nr. 1, Proceedings of the 26th International Conference of the Oltenia Museum, seria științele naturii TORCĂRESCU, Bogdan Alexandru (autor) , TRIF, Nicolae (autor) , CODREA, Vlad (autor) The callovian shark Sphenodus from the Southern Carpathians in the Geological National Museum collection Geology / Geologie 23-28 engleză; română
articol de periodic 1977 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 2, aprilie-iunie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală DIACONU, Gheorghe (autor) Un nou grup ceramic aparținând dacilor liberi de la sud de Carpați Note Arheologice 257-260 română