Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 36 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2001 Geostatistică aplicată: estimarea structurilor spaţiale
Număr de volume:1
geologie; informatică; analiză; geostatistică; programare; informatică geologică; geostatistică aplicată SCRĂDEANU, Daniel (autor), POPA, Roxana (autor)
articol de periodic 2007 Acta Musei Maramorosiensis: ActaMM, VI MOCANU, Augustin (autor) Note pe marginea unor texte mioritice 263-269 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ALICU, Grațiana (autor) Circulația cărții vechi românești în județul Cluj (V) Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 771-782 română
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis: ActaMN, XX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ANDEA, Avram (autor) , ANDEA, Susana (autor) Date despre cartea românească veche din Maramureș Muzeologie - Restaurare - Conservare - Ocrotirea patrimoniului muzeal 783-802 română
articol de periodic 2010 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, V MAMALAUCĂ, Mircea (autor) O analiză a structurilor sociale, din perspectiva riturilor și ritualurilor de înmormîntare în necropolele de sec. IV d.Chr. Din punctele "La Movilă" și "Izlaz", com. Pogonești, jud. Vaslui 116-153 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VII MIHAILESCU-BÎRLIBA, Virgil (autor) , SANDU, Ion (autor) , VASILACHE, Viorica (autor) Analiza unor obiecte metalice din situl arheologic de la Braniște-Nemțișor 14-23 română
articol de periodic 2015 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XI CULEA, Mihaela (autor) , MIRIȚOIU, Nicolae (autor) Analiza antropologică a mormintelor de la Poienești B, jud. Vaslui 147-161 română
articol de periodic 2020 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, XVI, seria Istorie veche și arheologie KOVÁCS, Adela (autor) , NECHIFOR, Alexandru (autor) Analiza statistică a materialului ceramic din Locuința 3 de la Ștefănești-Stânca Doamnei, jud. Botoșani 7-20 română
articol de periodic 1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Teze și ipoteze în problema trecerii de la feudalism la capitalism Istorie 301-308 română
articol de periodic 1983 Banatica, 7 STOICOVICI, Eugen (autor) Unele caracteristici ale zgurilor din atelierele metalurgice daco-romane și prefeudale I. Istorie veche şi arheologie 239-247 română
articol de periodic 1985 Banatica, 8 STOICOVICI, Eugen (autor) Cuptoarele siderurgice din Dealul Cioara - Reșița I. Istorie veche şi medie 169-171 română
articol de periodic 2016 Banatica, 26, nr. 1 EL SUSI, Geoergeta (autor) Analiza unui eșantion faunistic din situl de la Militari-Câmpul Boja (secolele III, V–VI d. Chr.). Campania 2015 401-411 română
articol de periodic 2019 Banatica, 29, nr. 2 VELIMIROVICI, Felician (autor) Problema elaborării tratatelor de istorie națională în România. O analiza asupra scrierii istoriei oficiale in timpul regimului comunist 409-429 română
articol de periodic 2000 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice SAMOILĂ, Simona (autor) , CIUNTU, Viorel (autor) , BEȘLIU MUNTEANU, Petre (autor) Analiza comparativă a unor probe de mortar prelevate de la fortificații medievale din sudul Transilvaniei și Țara Loviștei 148-159 română
articol de periodic 2000 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XI, nr. 1-4, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice CIUNTU, Viorel (autor) , GUTTMANN, Marta (autor) Analiza probelor de mortar prelevate la săpăturile arheologice de la Palatul Brukenthal 160-165 română
articol de periodic 2006 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, XVII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice SANDU, Ciprian (autor) Scurtă analiză statistică a listelor monumentelor istorice publicate (1903, 1955, 2004), pentru județul Vaslui 184-195 română
articol de periodic 2007 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Exces de... Dirijori română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) O televiziune de suflet: EtnoTv română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) O revistă agonizantă română
articol de periodic 2008 Cronica Muzicală online, 1 iulie - 31 decembrie Manifestări culturale; personalităţi artistice; arte interpretative CRISTESCU, Constanța (autor) Folclorul și modele vremii română
articol de periodic 1973 Muzica, Anul XXIII, nr.4 (245) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică VANCEA, Zeno (autor) Despre melodie 1-11 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Problematica actualității în teatrul muzical românesc contemporan 13-15 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.8 (261) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică P., J.-V. (autor) Simfonia a IX-a de Beethoven la Filarmonica „George Enescu” Viaţa muzicală 28 română
articol de periodic 1974 Muzica, Anul XXIV, Nr.12 (266) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică CĂLINOIU, Nicolae (autor) Repertoriul – programul ideologic și artistic fundamental al instituțiilor muzicale de spectacole și concerte 2-5 română
articol de periodic 1983 Muzica, Anul XXXIII, Nr.8 (371) Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică DRĂGULESCU, Theodor (autor) Realizări și cerințe actuale în muzica vocal-simfonică (I) 3-5 română
articol de periodic 2021 Muzica, Serie nouă, Anul XXXII, Nr.6 Documente manuscris; muzicologie; muzicieni; cercetare muzicologică GHEORGHIȚĂ, Nicolae (autor) Muzica de salon în primele decenii ale secolului al XIX-lea în Moldova Studii 12-26 română (şi un rezumat în engleză)
articol de periodic 2009 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXV, seria științele naturii COSTACHE, Iulian (autor) The analysis of the flora from the lower basin of the Motru river Vegetal Biology / Biologie vegetală 29-36 engleză; română
articol de periodic 1970 Revista Muzeelor: RM, 4 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală ROMAN, Constantin (autor) Aspecte de analiză și conservare a obiectelor metalice la British Museum 310-314 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 2 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală CELLA MANEA, Josette (autor) Cercetarea fizico-chimică în studierea operelor de artă 104-107 română
articol de periodic 1973 Revista Muzeelor: RM, 3 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală BĂDILĂ, AURORA (autor) Analiza activității Muzeului Județean Argeș, pe anul 1972 268-269 română
articol de periodic 1979 Revista Muzeelor: RM, 6 ROMÂNIA; Muzeografie; Muzeologie; patrimoniu cultural; Muzeu; colecţie muzeală VLAD, Ana Maria (autor) Studierea obiectelor metalice arheologice. prin metoda spectrofotometriei de absorbție atomică 76-78 română
articol de periodic 1973 Studii și Cercetări de Istoria Artei: SCIA, 20, nr. 1, seria Teatru, muzică, cinematografie istorie (Istorie); Istoria artei (Istoria artei); Cinematografie (cinematografie); Teatru (teatru); Muzică (Muzică); Arhitectură; Artă plastică; istoria teatrului; Istoria filmului; Cronică de film; artă vizuală; istoria muzicii; cronică teatrală; cronică muzicală STIHI-BOSS, Constantin (autor) Aspecte ale receptării și analizării muzicii și a situației compozitorului la Thomas Mann, Franz Werfel și Romain Rolland Studii 69-74 română
articol de periodic 1967 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală BARNEA, Ion (autor) Themistios despre Scythia Minor Studii 563-574 română
articol de periodic 1975 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 1 epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală CÂRCIUMARU, Marin (autor) , GLĂVAN, Vasile (autor) Analiza polinică și granulometrică a sedimentelor din peștera Gura Cheii (Râșnov) Studii 9-15 română
articol de periodic 1976 Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. 4, octombrie-decembrie epigrafie; paleolitic; urbanism; Arhitectură; Arheologie; Numismatică; protoistorie; istoria arheologiei; Istoria artei; istorie veche; cercetare arheologică; Istorie antică; preistorie; Istorie medievală BOLOMEY, Alexandra (autor) Pe marginea analizei arheoosteologice a materialului de la Cârcea-Dolj Studii 465-475 română
articol de periodic 1970 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 02 ELIESCU, Dorin (autor) , MANOLESCU, Constantin (autor) Precizări cu privire la geneza și tipologia romanului „Ultima noapte de dragoste, prima noapte de război” de Camil Petrescu Comunicări şi note 301-312 română
articol de periodic 2017 Zargidava - Revistă de Istorie, XVI istorie universală; numismatică antică; Istorie antică; arheologie preistorică; arheologie medievală; descoperiri arheologice; istoria românilor; arheologie protoistorică SPÂNU, Alin (autor) O analiză a problemelor de siguranță națională (1940) 290-298 română