Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 118 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2019 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVIII CORNACI, Mihai (autor) Contramărci pe monede histriene din perioada autonomă Istorie Veche şi Arheologie 89-93 română (rezumat în franceză şi română)
1970 Acta Musei Napocensis, VII RUSSU, I. (autor) Note epiografice. (XIII) Note şi discuţii 517-529 română (şi un rezumat în franceză)
1931 Analele Dobrogei, XII VULPE, Radu (autor) Cetatea Histria - Lambrino Scarlat 299-299 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Consideration regarding the iconography of the Histrian mint in the light of the silver coins issue 23-43 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI RUSCU, Ligia (autor) Families at Histria, Tomis and Callatis: two prosopographic notes 907-911 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ANGELESCU, M. (autor) Încercare de restituție tridimensională a stîncii de la Histria 274-274 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
1993 Carpica, XXIV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cercetările lui Vasile Pârvan de la Histria 17-22 română
2004 Carpica, XXXIII FARCAȘ, Simona (autor) Culte orientale la Histria și în teritoriu 110-116 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela (autor), BOTTEZ, Valentin (autor) A new Greek inscription discovered at Histria 223-227 franceză (rezumat în română)
1972 Cercetări istorice, III ILIESCU, Vladimir (autor) Cu privire la data așezării sciților în Dobrogea III. Istorie politică şi social-economică 59-64 română
1980 Cercetări istorice, XI MĂCĂRĂSCU, M. (autor) Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu rășini schimbătoare de ioni II. Restaurare - Conservare 91-93 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede grecești din Colecția Numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța I. Istorie veche, arheologie 139-147 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede cu roată descoperite la Histria, (com Istria, jud. Constanța) / Coins with Wheel Found at Histria (Istria comm., Constantza County) Numismatică antică şi bizantină 17-27 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre câteva descoperiri izolate de semne premonetare și monetare din teritoriul pontic / Some Stray Finds of Premonetary and Monetary Signs from the Pontic Region Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-25 română
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., POPESCU, Adrian (autor) Byzantium-Histria: Un exemplu de „die-sharing” și câțiva stateri de tip Lysimach histrieni nepublicați / Byzantium-Histria: A „die-sharing” exemple and several unpublished Lysimachus type staters of Histria Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 19-26 română (rezumat în engleză)
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru (autor) Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BARNEA, Alexandru (autor), BARNEA, Iuliana (autor) La basilique episcopale d'Histria. Proportions 215-219 engleză
2000 Istros, X RISTOIU, Aurel (autor) Mercenari "barbari" la Histria și Callatis în sec. I a. Chr. Interpretări arheologice și istorice 277-288 română
2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi informații privind descoperirea monedelor histriene din tipul „cu roata” în Dobrogea Numismatics / Numismatică 141-156 română; engleză
2014 Perseus. Revistă de astronomie, III, Centenar Muzeul “Vasile Pârvan” 1914-2014 DIAMANDI, Constanța (autor) Ceasurile solare de la Pontul Euxin 20-23 română
1971 Peuce, II, seria istorie ALEXANDRESCU, Petre (autor) Observații asupra organizării spațiale în necropola Histriei 27-36 română
1971 Peuce, II, seria istorie DORUȚIU-BOILA, Emilia (autor) Observații aerofotografice în teritoriul rural al Histriei 37-46 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan (autor), ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare autohtone la Histria 261- română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Histria în epoca autonomă prin prosma tipului Apollo" 161-182 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Histria. Les resultates des fouilles XIII - Suceveanu Al. 368-369 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BOUNEGRU, Octavian (autor) Aristotel und die Histrias territorium. Eine interdisciplinare aproach 179-182 germană
1968 Pontica, I CANARACHE, Vasile (autor) Sistemul ponderal și tipologia drahmelor istriene de argint 107-192 română
1970 Pontica, III ALEXANDRESCU, Petre (autor) Peisajul histrian în antichitate 77-86 română
1970 Pontica, III COJA, Maria (autor) Ceramica autohtonă de la Histria. Secolele V-I î.e.n. 99-124 română
1971 Pontica, IV SCORPAN, C. (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor) Stratigrafia Histriei romane tîrzii în lumina săpăturilor din 1969 și 1970 sectorul central 155-172 română
1971 Pontica, IV CONDURACHI, Emil (autor) Problema unei basilici creștine de la Histria și Callatis 173-189 română
1971 Pontica, IV POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Monede recent descoperite la histria și unele probleme de circulație monetară în Dobrogea 319-337 română
1972 Pontica, V PREDA, Constantin (autor) Tariverde - așezare băștinașă sau factorie histriană? 77-88 română
1980 Pontica, XIII PAPASIMA, Teodor (autor) Noi date în legătură cu circulația drahmei histriene în Dobrogea 299-302 română
1980 Pontica, XIII BOTZAN, Marcu (autor) Considerații asupra alimentării cu apă a orașelor-cetăți Histria, Tomis și Callatis 303-314 română
1982 Pontica, XV MITREA, Bucur (autor) Roata, simbol solar pe monedele histriene 89-97 română
1983 Pontica, XVI AVRAM, Alexandru (autor), MURARU, Adrian (autor) Considerații preliminare asupra pietrei de construcție folosite la Histria 189-216 română
1983 Pontica, XVI PAPASIMA, Tudor (autor) O nouă drahmă histriană în stînga Dunării 283-284 română
1983 Pontica, XVI PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripțiile din Scythia Minor, Vol. I (Histria și împrejumile) - Pippidi D. 355-358 română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1985 Pontica, XVIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Histria în epoca arhaică 41- română
1985 Pontica, XVIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetpri perieghetice în tetitoriul Histriei (I) 113- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Petre (autor) HistrIa în epoca arhaică (I) 19- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1991 Pontica, XXIV COVACEF, Petre (autor) Cercetări tehnice cu privire la variația nivelului Mării Negre, în legătură cu topografia și modul de alimentare cu apă a cetății Histria, pînă la începutul erei creștine 329-341 română
1993 Pontica, XXVI BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family 253-257 engleză
1994 Pontica, XXVII BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family Addenda et Corrigenda 235-236 engleză
1997 Pontica, XXX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Mithridates al VI-lea Eupator și coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria 155-165 română
1997 Pontica, XXX OCHEȘEANU, Radu (autor) Ponturi "tomitane" reatribuite cetății Histria 333-335 română
1997 Pontica, XXX RĂDULESCU, Adrian (autor) Momente ale colaborării înre Institutul de Arheologie al Academiei Române și Muzeul de Istorie Naționakă și Arheologie din Constanța - evocări la aniversarea a 160 de ani de activitate a instituției bucureștene și 80 de ani de investigări la Histria 391-397 română
1998 Pontica, XXXI SUCEVEANU, Alexandru (autor) Două inscripții inedite de la Histria 109- română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice. Noi cercetări și ipoteze cu privire la topografia și urbanismul Histriei 179-198 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Cronologia și tipologia teracotelor arhaice descoperite la Histria 199-210 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BOUNEGRU, Octavian (autor) Date stratigrafice recente privind rețeaua stradală din cartierul "Domus" de la Histria 397-413 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BĂJENARU, Constantin (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Depozitul de candele de sticlă descoperit la basilica episcopală de la Histria 469-513 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BOUNEGRU, Octavian (autor) Le potier A ( …) d'Histria. Nouvelles donnees archeologiques concernant le phenomene du timbrage sur la ceramique hellenistique 79-83 franceză
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ANGELESCU, Mircea (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Sondajul "a" din bazilica episcopală de la Histria 85-122 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 PAPUC, Gheorghe (autor) Histria - Aprovizionarea cu apă potabilă în perioada romană 123-132 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BOUNEGRU, Octavian (autor) Marginalii (I). Despre o viziune dadaistă asupra urbanismului histrian 349-353 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Condițiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) 131-144 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SANDOR, Istvan (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Rarități numismatice histriene 477-482 română
2006 Pontica, XXXIX DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Două complexe arheologice din epoca arhaică redescoprite la Histria 75-93 română
2006 Pontica, XXXIX BĂJENARU, Constantin (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Histria - bazilica episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă (1984-2000) 219-247 română
2006 Pontica, XXXIX PASCALE, Alina (autor) O piesă de bronz descoperită în teritoriul histrian 335-338 română
2006 Pontica, XXXIX SANDOR, Istvan (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privitoare la unele rarități monetare histriene 367-375 română
2007 Pontica, XL HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul apaținînd sec. al Ci-lea p. Chr. Al cetății Histria 541-558 română
2008 Pontica, XLI ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perși, sciți și saci 119-143 română
2010 Pontica, XLIII SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuție la cunoașterea romanității vest-pontice. Studiu de caz: Histria 25-33 română
2010 Pontica, XLIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) About a small hoard including histrian silver coins of Apollon type discovered in Dobruja 399-406 engleză
2011 Pontica, XLIV RUSU-BOLINDEȚ, Viorica (autor) Lămpi de perioadă romană timputie de la Histria. Aspecte legate de activitatea atelierelor care produc lămpi din Dobrogea Romană 269-292 română
2012 Pontica, XLV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Histria 1990-2010 77-89 română
2012 Pontica, XLV BĂDESCU, Alexandru (autor) Oriental amphorae type LRA 1 and LRA 2 discovered at Histria /the basilica extramuros sector) 311-328 engleză
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele V-I a. Chr.) 73-83 română, engleză
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I GRAMATICU, Steluța (autor) A new weight from Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis FERENCZ, Iosif Vasile (autor) Aurel Rustoiu, Războinici și artizani de prestigiu în Dacia preromană, Cluj-Napoca, 2002, 256 pagini, 92 figuri. Recenzii, prezentări de carte 449-451 română
2016 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis; In memoriam Téglás Gábor (1848-1916), seria nouă CRISTESCU, Cătălin (autor) Mariana-Cristina Popescu, Hellenistic and Roman Pottery in pre-Roman Dacia, Bibliotheca Musei Napocensis, XL, București, Ed. A.R.A. – „Arhitectură. Restaurare. Arheologie”, 2013, 280 p., (ISBN 978-973-88645-7-9) Recenzii şi note de lectură 377-379 română
1963 Studii Clasice, V PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Histria și geții în sec. II î.e.n. Observații asupra decretului în cinstea lui Agathocles, fiul lui Antiphilos Comunicări şi studii 137-163 română, rusă, franceză
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Sur la diffusion des cultes égyptiens en Scythie Mineure Comunicări şi studii 103-118 franceză
1964 Studii Clasice, VI DORUȚIU, Emilia (autor) Zur Frage der Zerstörung Histrias im 3. Jh.u.Z. Comunicări şi studii 247-259 germană
1964 Studii Clasice, VI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Un fragment inedit al Hotărniciei lui Laberius Maximus (SEG I 329) Note şi discuţii 331-342 română, germană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) MITREA, Bucur (autor) Descoperirile monetare și legăturile de schimb ale Histriei cu populațiile locale în sec. V - IV î.e.n. Comunicări şi studii 143-167 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Decrete elenistice din Histria Comunicări şi studii 181-195 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) BORDENACHE, Gabriella (autor) Le statue imperiali nella Moesia Inferior e la propaganda ufficiale dell'impero Comunicări şi studii 215-223 italiană
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cîteva inscripții ceramice de la Histria Note şi discuţii 273-286 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Spicuiri epigrafice Note şi discuţii 297-309 română, franceză
1965 Studii Clasice, VII, În amintirea lui Matei G. Nicolau (1904-1938) PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 319-333 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Inscripții inedite din lstros Comunicări şi studii 45-59 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII POPESCU, Emilian (autor) O inscripție de la Anastasius I descoperită la Histria Comunicări şi studii 197-206 română, franceză
1966 Studii Clasice, VIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 231-246 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX ALEXANDRESCU, Petre (autor) Ataias Comunicări şi studii 85-91 franceză
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuovi documenti sui culti di Istros in epoca ellenistica Comunicări şi studii 143-151 italiană
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) « A doua întemeiere » a Histriei, în lumina unui document inedit Comunicări şi studii 153-166 română, franceză
1967 Studii Clasice, IX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 223-237 română, franceză
1968 Studii Clasice, X ROBERT, Louis (autor) Des Carpathes à la Propontide Comunicări şi studii 77-85 franceză
1969 Studii Clasice, XI BORDENACHE, Gabriella (autor) Nuove scoperte e vecchi problemi Comunicări şi studii 95-100 italiană
1969 Studii Clasice, XI VULPE, Radu (autor) Histrum ingressi - Histriae excidium Comunicări şi studii 157-172 română, franceză
1969 Studii Clasice, XI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 233-249 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice Note şi discuţii 149-160 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 171-190 română, franceză
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) LOUIS ROBERT, Opera minora selecta. Epigraphie et antiquités grecques, I. Amsterdam, Hakkert, 1969, XV -720 p. in 16°, numeroase figuri în text, 16 planșe afară din text. RECENZII 315 română
1970 Studii Clasice, XII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) AKADEMIJA NAUK SSSR. INSTITUT ARXEOLOGII. Nadpisi Olvii (1917-1965). Izdatel'stvo Nauka - Leningrad, 1968, 132 p. + 65 planșe afară din text. RECENZII 320-322 română
1971 Studii Clasice, XIII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 171-190 română, franceză
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 195-222 română, franceză
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) În jurul corespondenței lui Pârvan Studiile clasice în România 251-258 română
1972 Studii Clasice, XIV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) NOUVEAU CHOIX D'INSCRIPTIONS GRECQUES. Textes, traductions et commentaires par l'Institut Fernand Courby (Textes et Documents publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé), Paris, Les Belles Lettres, 1971, 234 p. In 16°. RECENZII 335-336 română
1973 Studii Clasice, XV PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 168-181 română, franceză
1974 Studii Clasice, XVI PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Din nou despre corespondența lui Vasile Pârvan Studiile clasice în România 275-279 română
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Spicuiri epigrafice Comunicări şi studii 101-111 română, franceză
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 187-206 română, franceză
1977 Studii Clasice, XVII PIPPIDI, Dionisie M. (autor) VASILE PÂRVAN, Începuturile vieții romane la gurile Dunării. Ediția a II-a îngrijită și adnotată de Radu Vulpe. București, Editura științifică, 1974, 274 p. in 16°. RECENZII 363-364 română
1981 Studii Clasice, XX PIPPIDI, Dionisie M. (autor) Note de lectură Note şi discuţii 73-80 română, franceză
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare ALEXANDRESCU, Petre (autor) Aristotel despre constituția Histriei Comunicări şi studii 63-70 română
1986 Studii Clasice, XXIV, Profesorului D. M. Pippidi, omagiu la cea de a 80-a aniversare MORETTI, Luigi (autor) Su alcune iscrizioni greche di Histria Comunicări şi studii 71-75 italiană
1988 Studii Clasice, XXV BORDENACHE BATTAGLIA, Gabriella (autor) Bucrani stilizzati a triangolo e arredi sacri su fregi votivi di età ellenistica Comunicări şi studii 23-33 italiană