Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 76 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1970 Acta Musei Napocensis, VII RUSSU, I. (autor) Note epiografice. (XIII) Note şi discuţii 517-529 română (şi un rezumat în franceză)
1931 Analele Dobrogei, XII VULPE, Radu (autor) Cetatea Histria - Lambrino Scarlat 299-299 română
2012 Biblioteca Brukenthal , LVIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Consideration regarding the iconography of the Histrian mint in the light of the silver coins issue 23-43 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI RUSCU, Ligia (autor) Families at Histria, Tomis and Callatis: two prosopographic notes 907-911 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ANGELESCU, M. (autor) Încercare de restituție tridimensională a stîncii de la Histria 274-274 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) Histria romano-bizantină în lumina ultimelor săpături Studii 21-40 română
1993 Carpica, XXIV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Cercetările lui Vasile Pârvan de la Histria 17-22 română
2004 Carpica, XXXIII FARCAȘ, Simona (autor) Culte orientale la Histria și în teritoriu 110-116 română
2008 Cercetări Arheologice, XIV-XV, seria 2007-2008 BÎLTÎC, Adela (autor), BOTTEZ, Valentin (autor) A new Greek inscription discovered at Histria 223-227 franceză (rezumat în română)
1972 Cercetări istorice, III ILIESCU, Vladimir (autor) Cu privire la data așezării sciților în Dobrogea III. Istorie politică şi social-economică 59-64 română
1980 Cercetări istorice, XI MĂCĂRĂSCU, M. (autor) Tratarea pieselor din bronz fără miez metalic cu rășini schimbătoare de ioni II. Restaurare - Conservare 91-93 română
1999 - 2001 Cercetări istorice, XVIII-XX TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede grecești din Colecția Numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța I. Istorie veche, arheologie 139-147 română
2002 Cercetări Numismatice, VIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede cu roată descoperite la Histria, (com Istria, jud. Constanța) / Coins with Wheel Found at Histria (Istria comm., Constantza County) Numismatică antică şi bizantină 17-27 română
2011 Cercetări Numismatice, XVII Dr., TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre câteva descoperiri izolate de semne premonetare și monetare din teritoriul pontic / Some Stray Finds of Premonetary and Monetary Signs from the Pontic Region Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 15-25 română
2017-2018 Cercetări Numismatice, XXIII-XXIV, Volum dedicat memoriei Katiușei Pârvan (1952-2018) Dr., POPESCU, Adrian (autor) Byzantium-Histria: Un exemplu de „die-sharing” și câțiva stateri de tip Lysimach histrieni nepublicați / Byzantium-Histria: A „die-sharing” exemple and several unpublished Lysimachus type staters of Histria Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 19-26 română (rezumat în engleză)
1986 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, II AVRAM, Alexandru (autor) Un fragment de mortarium ștampilat descoperit la Histria 163-165 română
1989 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, V-VI-VII AVRAM, Alexandru (autor) Îndinderea teritoriului Histriei în epoca romană în lumina hotărniciei consularului Manius Laberius Maximus. Încercare de reconstituire 189-197 română
2011 Cultură și Civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII BARNEA, Alexandru (autor), BARNEA, Iuliana (autor) La basilique episcopale d'Histria. Proportions 215-219 engleză
2000 Istros, X RISTOIU, Aurel (autor) Mercenari "barbari" la Histria și Callatis în sec. I a. Chr. Interpretări arheologice și istorice 277-288 română
2014 Perseus. Revistă de astronomie, III, Centenar Muzeul “Vasile Pârvan” 1914-2014 DIAMANDI, Constanța (autor) Ceasurile solare de la Pontul Euxin 20-23 română
1971 Peuce, II, seria istorie ALEXANDRESCU, Petre (autor) Observații asupra organizării spațiale în necropola Histriei 27-36 română
1971 Peuce, II, seria istorie DORUȚIU-BOILA, Emilia (autor) Observații aerofotografice în teritoriul rural al Histriei 37-46 română
1973 Peuce, III, seria științele naturii STĂNESCU, Dan (autor), ZSIVANOVITS, Peter (autor) Date preliminare cu privire la ornitofauna vernală a rezervațiilor ornitologice Histria și Murighiol - Dobrogea 569-582 română
2003 Peuce, I, seria istorie-arheologie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Descoperiri monetare autohtone la Histria 261- română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Cîteva considerații privind activitatea monetăriei de la Histria în epoca autonomă prin prosma tipului Apollo" 161-182 română
2007 Peuce, V, seria istorie-arheologie PARASCHIV, Dorel (autor) Histria. Les resultates des fouilles XIII - Suceveanu Al. 368-369 română
2011 Peuce, IX, seria istorie-arheologie BOUNEGRU, Octavian (autor) Aristotel und die Histrias territorium. Eine interdisciplinare aproach 179-182 germană
1968 Pontica, I CANARACHE, Vasile (autor) Sistemul ponderal și tipologia drahmelor istriene de argint 107-192 română
1970 Pontica, III ALEXANDRESCU, Petre (autor) Peisajul histrian în antichitate 77-86 română
1970 Pontica, III COJA, Maria (autor) Ceramica autohtonă de la Histria. Secolele V-I î.e.n. 99-124 română
1971 Pontica, IV SCORPAN, C. (autor), SUCEVEANU, Alexandru (autor) Stratigrafia Histriei romane tîrzii în lumina săpăturilor din 1969 și 1970 sectorul central 155-172 română
1971 Pontica, IV CONDURACHI, Emil (autor) Problema unei basilici creștine de la Histria și Callatis 173-189 română
1971 Pontica, IV POENARU-BORDEA, Gheorghe (autor) Monede recent descoperite la histria și unele probleme de circulație monetară în Dobrogea 319-337 română
1972 Pontica, V PREDA, Constantin (autor) Tariverde - așezare băștinașă sau factorie histriană? 77-88 română
1980 Pontica, XIII PAPASIMA, Teodor (autor) Noi date în legătură cu circulația drahmei histriene în Dobrogea 299-302 română
1980 Pontica, XIII BOTZAN, Marcu (autor) Considerații asupra alimentării cu apă a orașelor-cetăți Histria, Tomis și Callatis 303-314 română
1982 Pontica, XV MITREA, Bucur (autor) Roata, simbol solar pe monedele histriene 89-97 română
1983 Pontica, XVI AVRAM, Alexandru (autor), MURARU, Adrian (autor) Considerații preliminare asupra pietrei de construcție folosite la Histria 189-216 română
1983 Pontica, XVI PAPASIMA, Tudor (autor) O nouă drahmă histriană în stînga Dunării 283-284 română
1983 Pontica, XVI PETOLESCU, Constantin (autor) Inscripțiile din Scythia Minor, Vol. I (Histria și împrejumile) - Pippidi D. 355-358 română
1984 Pontica, XVII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), LUNGU, Virgil (autor) Cercetări arheologice din așezarea romană rurală de la Histria B 85- română
1985 Pontica, XVIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Histria în epoca arhaică 41- română
1985 Pontica, XVIII AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetpri perieghetice în tetitoriul Histriei (I) 113- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Petre (autor) HistrIa în epoca arhaică (I) 19- română
1986 Pontica, XIX ALEXANDRESCU, Emilian (autor), AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perighetice în teritoriul histrian (II) 343- română
1987 Pontica, XX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor), CHIRIAC, Costel (autor) Cercetări perieghetice în teritoriul Histriei (III) 327- română
1991 Pontica, XXIV COVACEF, Petre (autor) Cercetări tehnice cu privire la variația nivelului Mării Negre, în legătură cu topografia și modul de alimentare cu apă a cetății Histria, pînă la începutul erei creștine 329-341 română
1993 Pontica, XXVI BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family 253-257 engleză
1994 Pontica, XXVII BOTEVA, Dilyana (autor) The coinage of Histria for Septimius Severus and his family Addenda et Corrigenda 235-236 engleză
1997 Pontica, XXX AVRAM, Alexandru (autor), BOUNEGRU, Octavian (autor) Mithridates al VI-lea Eupator și coasta de vest a Pontului Euxin. În jurul unui decret inedit de la Histria 155-165 română
1997 Pontica, XXX OCHEȘEANU, Radu (autor) Ponturi "tomitane" reatribuite cetății Histria 333-335 română
1997 Pontica, XXX RĂDULESCU, Adrian (autor) Momente ale colaborării înre Institutul de Arheologie al Academiei Române și Muzeul de Istorie Naționakă și Arheologie din Constanța - evocări la aniversarea a 160 de ani de activitate a instituției bucureștene și 80 de ani de investigări la Histria 391-397 română
1998 Pontica, XXXI SUCEVEANU, Alexandru (autor) Două inscripții inedite de la Histria 109- română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice. Noi cercetări și ipoteze cu privire la topografia și urbanismul Histriei 179-198 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) Cronologia și tipologia teracotelor arhaice descoperite la Histria 199-210 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BOUNEGRU, Octavian (autor) Date stratigrafice recente privind rețeaua stradală din cartierul "Domus" de la Histria 397-413 română
2001 Pontica, XXXIII-XXXIV, seria 2000-2001 BĂJENARU, Constantin (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Depozitul de candele de sticlă descoperit la basilica episcopală de la Histria 469-513 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BOUNEGRU, Octavian (autor) Le potier A ( …) d'Histria. Nouvelles donnees archeologiques concernant le phenomene du timbrage sur la ceramique hellenistique 79-83 franceză
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 ANGELESCU, Mircea (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Sondajul "a" din bazilica episcopală de la Histria 85-122 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 PAPUC, Gheorghe (autor) Histria - Aprovizionarea cu apă potabilă în perioada romană 123-132 română
2003 Pontica, XXXV-XXXVI, seria 2002-2003 BOUNEGRU, Octavian (autor) Marginalii (I). Despre o viziune dadaistă asupra urbanismului histrian 349-353 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII ALEXANDRESCU, Petre (autor) Condițiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) 131-144 română
2005 Pontica, XXXVII-XXXVIII SANDOR, Istvan (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Rarități numismatice histriene 477-482 română
2006 Pontica, XXXIX DOMĂNEANȚU, Catrinel (autor) Două complexe arheologice din epoca arhaică redescoprite la Histria 75-93 română
2006 Pontica, XXXIX BĂJENARU, Constantin (autor), BÎLTÎC, Adela (autor) Histria - bazilica episcopală. Catalogul descoperirilor de sticlă (1984-2000) 219-247 română
2006 Pontica, XXXIX PASCALE, Alina (autor) O piesă de bronz descoperită în teritoriul histrian 335-338 română
2006 Pontica, XXXIX SANDOR, Istvan (autor), TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privitoare la unele rarități monetare histriene 367-375 română
2007 Pontica, XL HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul apaținînd sec. al Ci-lea p. Chr. Al cetății Histria 541-558 română
2008 Pontica, XLI ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice histriene. Ornamente de căpăstru achemenide la Istros. Perși, sciți și saci 119-143 română
2010 Pontica, XLIII SUCEVEANU, Alexandru (autor) Contribuție la cunoașterea romanității vest-pontice. Studiu de caz: Histria 25-33 română
2010 Pontica, XLIII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) About a small hoard including histrian silver coins of Apollon type discovered in Dobruja 399-406 engleză
2011 Pontica, XLIV RUSU-BOLINDEȚ, Viorica (autor) Lămpi de perioadă romană timputie de la Histria. Aspecte legate de activitatea atelierelor care produc lămpi din Dobrogea Romană 269-292 română
2012 Pontica, XLV SUCEVEANU, Alexandru (autor) Histria 1990-2010 77-89 română
2012 Pontica, XLV BĂDESCU, Alexandru (autor) Oriental amphorae type LRA 1 and LRA 2 discovered at Histria /the basilica extramuros sector) 311-328 engleză
2008 Revista Bistriței, XXII TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Noi date privind viața religioasă la Histria, Callatis și Tomis din perspectiva iconografiei monetăriilor locale (secolele C-I a. Chr.) 73-83 română
2015 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, I GRAMATICU, Steluța (autor) A new weight from Histria 144-147 engleză (şi un rezumat în română)