Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1007 articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII HADGEA, Sofia (autor), MIHAI, Gheorghe (autor), SOFONEA, Liviu (autor), SOFONEA, Victor (autor) Argumentum pro the foundation of o natural & cultural Carpathian Park - "focused" on the ancient sites Sarmisegetusa Regia/Basileia/Kogaion-on(?) Some aspects about geographical & historical position, ways, building, instruments, environment protection & 393-415 engleză
1964 Acta Musei Napocensis, I TOTH-GASPAR, M. (autor) Condițiile de muncă și de viață ale minerilor din Valea Jiului și luptele greviste până la sfârșitul sec. XIX. Studii 255-285 română
1965 Acta Musei Napocensis, II GLODARIU, Ioan (autor) Sarmizegetusa dacică în timpul stăpânirii romane Studii şi Materiale 119-133 română
1965 Acta Musei Napocensis, II FLOCA, Octavian (autor) Villa rustica și necropola daco-romană de la Cinciș Studii şi Materiale 163-193 română
1966 Acta Musei Napocensis, III JAKO, S. (autor) Cercetări arheologice la cetatea Grădiștea Muncelului, în anii 1803-1804 Studii şi Materiale 103- română
1967 Acta Musei Napocensis, IV GLODARIU, Ioan (autor) Lei funerari romani la Valea Sângeorgiului Note şi discuţii 473-476 română
1968 Acta Musei Napocensis, V FLOCA, Octavian (autor) Monumente epigrafice și sculpturale de la Micia Studii şi Materiale 111-124 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V DAVID, L. (autor), MĂRGHITAN, L. (autor) Monumente sculpturale de la Micia (partea I) Studii şi Materiale 125-135 română (rezumat în germană)
1968 Acta Musei Napocensis, V JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (I) Note şi discuţii 433-443 română
1969 Acta Musei Napocensis, VI MĂRGHITAN, L. (autor), ȚEPOSU, L. (autor) Monumente funerare de la Micia (partea II) Studii şi Materiale 159-165 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI BUNTA, Magdalena (autor), GYULAI, Paul (autor) Atelierele de lucru și materia primă folosită la manufactura de faianță fină de la Batiz Studii şi Materiale 252-290 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI NEAMȚU, Alexandru (autor) Exploatările de fier de la Hunedoara la mijlocul sec. XIX în lumina unui raport oficial Studii şi Materiale 293-306 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI HARȚUCHE, Nicolae (autor) Cercetări arheologice la Brad (jud. Hunedoara) Note şi discuţii 439-449 română (şi un rezumat în germană)
1969 Acta Musei Napocensis, VI DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Considerații asupra cronologiei așezării dacice de la Fețele Albe Note şi discuţii 465-473 română (şi un rezumat în franceză)
1969 Acta Musei Napocensis, VI GOSTAR, Nicolae (autor) Inscripțiile din castrul roman de la Orăștioara de Sus Note şi discuţii 493-501 română (şi un rezumat în germană)
1971 Acta Musei Napocensis, VIII JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (II) Note şi discuţii 439-455 română
1971 Acta Musei Napocensis, VIII MUNTEAN, P. (autor) Momente din lupta muncitorilor minieri din Valea Jiului în perioada dictaturii regale Note şi discuţii 687-691 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX STANCA, S. (autor) Descoperiri arheologice și numismatice la Petroșeni Note şi discuţii 385-386 română
1972 Acta Musei Napocensis, IX POPA, R. (autor) Săpături într-o villa rustica de lângă Hațeg Note şi discuţii 439-461 română (rezumat în franceză)
1972 Acta Musei Napocensis, IX PISO, Ioan (autor) Publius Furius Saturninus Note şi discuţii 463-480 română (rezumat în germană)
1972 Acta Musei Napocensis, IX JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803 (III) Note şi discuţii 587-602 germană
1973 Acta Musei Napocensis, X JAKO, S. (autor) Date privitoare la cercetările arheologice de la Grădiștea Muncelului în anul 1803-1804 (IV) Note, discuţii, recenzii 615-637 română
1973 Acta Musei Napocensis, X PORUMB, Marius (autor) Zugravii iconostasului bisericii Sfântul Nicolae din Hunedoara Note, discuţii, recenzii 677-694 română (rezumat în germană)
1975 Acta Musei Napocensis, XII GLODARIU, Ioan (autor) Un atelier de făurire la Sarmizegetusa dacică 107-133 română (rezumat în franceză)
1975 Acta Musei Napocensis, XII DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor) Sarmizegetusa și războaiele marcomanice 159-163 română
1975 Acta Musei Napocensis, XII NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Ornament de la un car roman descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 179-182 română
1976 Acta Musei Napocensis, XIII DAICOVICIU, Hadrian (autor), GLODARIU, Ioan (autor) Puncte de reper pentru cronologia cetăților și așezărilor dacice din Munții Orăștiei 71-80 română (rezumat în franceză)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin (autor), CĂȚĂNAȘ, Victor (autor), POP, Constantin (autor) Ateliere de pietrărie la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 125-140 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII ALICU, Dorin (autor) Integrarea monumentelor de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în circuitul turistic și muzeistic 141-161 română (rezumat în germană)
1976 Acta Musei Napocensis, XIII MUNTEANU, P. (autor) Aspecte ale luptei muncitorilor minieri din Valea Jiului pentru instaurarea și consolidarea regimului democrat-popular 571-578 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV FERENCZI, Istvan (autor) Problema așezărilor civile dacice din Munții Orăștie din punct de vedere geografic 73-80 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), ROȘU, Petru (autor) Câteva noi așezări dacice pe Valea Cucuișului 81-94 română (rezumat în franceză)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV ALICU, Dorin (autor) Corridenda la Roman Lamps from Sarmizegetusa 153-154 română (rezumat în germană)
1977 Acta Musei Napocensis, XIV PISO, Ioan (autor), RUSU, Adriana (autor) Un relief din Sarmizegetusa cu reprezentarea lui Silvanus și a nouă Silvane 155-158 română
1977 Acta Musei Napocensis, XIV NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor) Teracote cu Venere la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 159-161 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV PETCULESCU, Liviu (autor) Un fragment de diplomă militară de la Micia 131-133 română (rezumat în franceză)
1978 Acta Musei Napocensis, XV ARDEVAN, Radu (autor) Le college des fabres à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 167-172 franceză
1978 Acta Musei Napocensis, XV ALICU, Dorin (autor) Templul zeiței Nemesis de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 173-177 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ARDEVAN, Radu (autor) Les lecticaires a Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 87-92 franceză
1979 Acta Musei Napocensis, XVI ALICU, Dorin (autor), POP, Constantin (autor) Hermes-Mercurius la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 93-100 română (rezumat în franceză)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI SOROCEANU, Alina (autor) Tipologia ceramicii romane din templul lui Liber Pater de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 551-576 română (rezumat în germană)
1979 Acta Musei Napocensis, XVI IGNA, Aurelia (autor) Conservarea unor resturi lemnoase și textile, carbonizate, descoperite într-o locuință dacică Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 765-772 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII DAICOVICIU, Hadrian (autor) Le sanctuaire A de Sarmizegetusa Regia Studii 65-79 franceză
1980 Acta Musei Napocensis, XVII ALICU, Dorin (autor) Tehnici de construcție la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 447-461 română (rezumat în germană)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII PETOLESCU, Constantin (autor) Un basorelief al zeiței Diana Note şi discuţii 463-465 română (rezumat în franceză)
1980 Acta Musei Napocensis, XVII BERCIU, Ion (autor) Două monografii referitoare la antichitătile descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa RECENZII 887-888 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) Studii 59-84 română
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (I) Studii 237-254 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII GLODARIU, Ioan (autor), STRÎMBU, Mihaela (autor) O nouă propunere de reconstituire a sanctuarului A de la Sarmizegetusa Note şi discuţii 377-386 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII FERENCZI, Istvan (autor) Considerații în legătură cu castrele de marș romane din partea centrală a Munților Șurianului Note şi discuţii 409-412 română (rezumat în germană)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ILIEȘ, Constantin (autor) Arme romane descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 413-424 română (rezumat în franceză)
1981 Acta Musei Napocensis, XVIII ALICU, Dorin (autor) Instalații de hypocaustum la Sarmizegetusa Note şi discuţii 425-435 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor) Edificii de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (II) Studii 59-74 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX POP IOAN, Aurel (autor) Realități medievale românești în Țara Hațegului reliefate prin analiza diplomatică a unor documente din secolele XIV-XV Studii 87-92 română
1982 Acta Musei Napocensis, XIX BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor de la uzinele de fier ale statului din Hunedoara pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai (1919-1940) (II) Studii 187-203 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX PETCULESCU, Liviu (autor) Obrăzare de coifuri romane din Dacia Note şi discuţii 291-300 română (rezumat în franceză)
1982 Acta Musei Napocensis, XIX ALICU, Dorin (autor), NEMEȘ, Emil (autor) Obiecte de os descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 345-365 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX POP IOAN, Aurel (autor) Despre existența voievozilor și a instituției voievodale în Țara Hațegului pînă în veacul al XV-lea 147-154 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile societății "Titan-Nădrag-Călan" în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) 293-311 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului A de la Sarmizegetusa Regia 371-382 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX ALICU, Dorin (autor) Elemente de echipament militar descoperite la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 391-396 română
1983 Acta Musei Napocensis, XX DORNER, Anton (autor) Epidemia de ciumă în Scaunul Orăștie în prima jumătate a secolului al XVIII-lea 541-550 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI DUMITRESCU, Hortensia (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș - Deva (partea I) Studii 3-44 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BULAI-ȘTIRBU, Maria (autor) Studiul resturilor de faună neolitică din stațiunea Tăualaș Studii 45-47 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI MARINESCU-NICOLAJSEN, Liliana (autor) A propos d'une statue d'Hercule découverte a Sarmizegetusa Studii 169-173 franceză
1984 Acta Musei Napocensis, XXI POP IOAN, Aurel (autor), RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Familia nobiliară românească Arca din Țara Hațegului (sfârșitul sec. XV- începutul sec. XVI) Studii 211-225 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI BATHORY, Ludovic (autor) Muncitorii din întreprinderile Societății „Titan - Nădrag - Călan” în lupta pentru drepturi politice, pentru ameliorarea situației lor social-economice (1919-1940) (II) Studii 353-368 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI ALICU, Dorin (autor) Două cuptoare de ars țigle și cărămizi de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 467-475 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI PAKI, Adela (autor) Două fragmente ceramice ștampilate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 477-479 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI COCIȘ, Sorin (autor) Un olan de ventilație de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 505-515 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI OPREANU, Coriolan (autor) Desenul unui gladiator pe o cărămidă de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 517-529 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DUMITRESCU, Hortensia (autor), LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice de la Tăualaș-Deva (II) .3-40 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 STĂNESCU, Florin (autor) Considerații privitoare la posibile semnificații astronomice ale altarului de la Sarmizegetusa Regia 105-146 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 OPREANU, Coriolan (autor) Despre structurile subterane ale arenei amfiteatrului de la Sarmizegetusa 147-159 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 DIACONESCU, Alexandru (autor), PISO, Ioan (autor) Forurile din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 161-183 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Inventarul sanctuarului mic rotund de la Sarmisegetusa Regia 453-457 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 ALICU, Dorin (autor), PAKI, Adela (autor) O inscripție "inedită" din amfiteatrul roman de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 469-480 română
1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 POP, Constantin (autor) Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Satmizegetusa - Daicoviciu Hadrian 787-788 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 CHIRILĂ, Eugen (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Bobaia, sec. II-I î.e.n. Studii 69-96 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 STĂNESCU, Florin (autor) Absida centrală a marelui sanctuar rotund de la Sarmizegetuza Regia: Considerații astronomico-matematice Studii 119-144 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 OPREANU, Coriolan (autor) Semnificația socio-demografică și politică a amfiteatrului de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Studii 223-245 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 RUSU ADRIAN, Andrei (autor) Miscellanea Hatzegiana (informații și reinterpretări privitoare la istoria Țării Hațegului în Evul Mediu (II) Studii 261-276 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 POP, Constantin (autor) Căteva piese sculpturale și arhitectonice descoperite la Ulpia Traiana Note şi discuţii 563-565 română (rezumat în franceză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor) Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Bibliografie selectivă Note şi discuţii 589-614 română
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 BĂDĂU-WITTENBERGER, Mihai (autor) Considerații privind ștampilele regiunii XIII Gemina de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Note şi discuţii 615-617 română (rezumat în engleză)
1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 DORNER, Anton (autor) Statutul de breaslă al căruțașilor și fierarilor din Orăștie Note şi discuţii 643-656 română (rezumat în franceză)
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie POP IOAN, Aurel (autor) Structuri sociale și patrimoniale ale unor moșii din Țara Hațegului la sfârșitul secolului al XV-lea Studii 27-32 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-II, seria istorie DORNER, Anton (autor) Un statut de breasla din 1807 al croitorilor din Orăștie Studii 169-189 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie DAWSON, Michael (autor) Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Extra Muros 23 excavations 1982-1984. An Interim Option 401-408 engleză
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), DIACONESCU, Alexandru (autor), OPREANU, Coriolan (autor), PAKI, Adela (autor), POP, Constantin (autor) Săpăturile arheologice din 1984 de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 409-433 română
1993 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-2, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), POP, Constantin (autor) Săpături arheologice la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (1985-1989) 435-458 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Opinii privind "soarele de andezit" de la Sarmizegetusa Regia Studii 49-53 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie TATU, Hristache (autor) Descoperiri dacice și romane în Țara Hațegului Note şi discuţii 199-202 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), MEYLAN, Christine (autor), PAKI, Adela (autor), PISI, Ioan (autor) Săpăturile arheologice din 1983 la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Rapoarte de săpătură 433-460 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor), VOMIR, Marinela (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1992-1993: clădirile EM30-EM31 Rapoarte de săpătură 461-486 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Dorin (autor), BOTA, Emilian (autor), POP, Constantin (autor), POPA, Victor (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa. Campania 1993: Amfiteatrul Rapoarte de săpătură 487-521 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ALICU, Adrian (autor), MARIAN, Cornel (autor), POPA, Victor (autor) Studiul radiografic al unei piese metalice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 577-578 română
1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BOROȘ, Doina (autor) Pigmenți și tencuieli folosite în pictura murală a unor biserici medievale din Țara Zarandului și a Hațegului Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 579-582 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan (autor) Sarmizegetusa Regia durant le regne de Traian Colocviul Naţional „Dacia în timpul lui Traian” 19-25 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Vestiges romains dans la zone de la Sarmizegetusa dace Colocviul Naţional „Dacia în timpul lui Traian” 27-32 franceză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie FLOREA, Gelu (autor) Archaeological observations concerning the roman conquest of the area of the Dacian Kingdom's Capital Colocviul Naţional „Dacia în timpul lui Traian” 33-37 engleză
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSTOIU, Aurel (autor) O verigă cu capete petrecute și înfășurate din cetatea dacică de la Costești (jud. Hunedoara) Note şi discuţii 251-261 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MORARU, Viorel (autor), TATU, Hristache (autor) Posibile fortificații dacice din val de piatră și pământ la Pui și Federi (județul Hunedoara) Note şi discuţii 263-267 română
1995 Acta Musei Napocensis, 31-II, seria istorie PORUMB, Marius (autor) Inscripții inedite de la Orăștie Note şi discuţii 275-277 română
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GLODARIU, Ioan (autor) Addenda aux "Points de repere pour la chronologie des citadelles et des etablissements daciques des Monts d'Orăștie 119-134 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Conduits et citernes d'eaux chez les daces les Monts d'Orăștie 135-143 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) Les calcaires utilises a la construction des citadelles daciques des Monts d'Orăștie et les carrieres antiques 199-207 franceză
1995 Acta Musei Napocensis, 32-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie OPREANU, Coriolan (autor) Aplica ornamentală a unei căști de gladiator de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 761-766 română
1996 Acta Musei Napocensis, 32-II, seria istorie PINTER, Zeno (autor) Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV) 501-502 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie GHEORGHIU, Gabriela (autor) Cisterna dacică de la Grădiștea de Munte 375-384 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie PETROV, Gheorghe (autor) Raport preliminar asupra cercetărilor arherologice din complexul medieval de la Geoagiu de Jos, jud. Hunedoara (campaniile din 1993,1994,1995) 403-413 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin (autor) Un posibil cadran solar de tip "discus in planitia" la Sarmizegetusa - Regia, România 449-467 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin (autor) Orientări astronomice în sancuarele dacilor. Partea I: Santuarele dacice de la Costești, România 469-476 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BINDEA, Diana (autor), SÎNGEREAN, Cristina (autor) Căteva observații asupra materialului faunistic de la Cheile Turzii - "Peștera Ungurească" 477-509 română
1996 Acta Musei Napocensis, 33-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie LAZAROVICI, Gheorghe (autor), PICIU, Traian (autor), SÎNMIHĂIAN, Marinela (autor) Relația fosfor-potasiu în straturile neolitice din "Peștera Ungurescă" din Cheile Turzii 565-567 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie PAP, Francisc (autor), PETROV, Gheorghe (autor), PINTER, Jeno (autor) Tezaurul monetar din Cetatea Orăștie (sec. XV-XVI) 273-282 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie ROMAN, Cristian (autor) Reprezentări ale măștilor de sclavi din noua comedie în decorația lucernelor "firmalampen" la Sarmizegetusa 435-452 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie STĂNESCU, Florin (autor) Posibile orientări astronomice în marile sancuare dreptunghiulare de la Sarmizegetusa-Regia, Romania. Rezultate preliminare 807-817 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie MÎRZA, Ioan (autor) Andezitul utilizat de daci în construcțiile sacre de la Sarmizegetusa Regia - Petrografia și proveniență 819-823 română
1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie BENEA, Marcel (autor), MULLER, Harald (autor), SCHWAIGHOFER, Bernd (autor) Die gesteine cdes forums von Sarmizegetusa 837-848 germană
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I BULZAN, Sorin (autor) Alexander as Hercules on a small bronze from Sarmizegetusa 69-75 engleză
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I DIACONESCU, Alexandru (autor) A bronze maenad from Sarmizegetusa 77-86 engleză
1998 Acta Musei Napocensis, 35-I CIONGRADI, Carmen (autor) Die von den fabri gewidmeten stelen aus Sarmizegetusa 87-94 germană
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 HANSON, S.W. (autor), OLTEAN, I. (autor) A multi-period site on Uroi Hill, Hunedoara: An aerial perspective 43-49 engleză
2000 Acta Musei Napocensis, 37-1 BĂEȘTEAN, Gigă (autor), PISO, Ioan (autor) Des Fistulae Plumbeae a Sarmizegetusa 223-229 franceză
2001 Acta Musei Napocensis, 38-1 RĂDEAN, Virginia (autor) Modern counterefeit of a bronze statuette in the Museum of Deva 181-186 engleză
2004 Acta Musei Napocensis, 39-40-I, seria 2000-2001 DIACONESCU, Alexandru (autor), ETIENNE, Robert (autor), PISO, Ioan (autor) Les fouilles du forum vetus de Sarmizegetusa. Rapport general 59-154 franceză
2004 Acta Musei Napocensis, 39-40-I, seria 2000-2001 BOTA, Emilian (autor), DIACONESCU, Alexandru (autor) La decoration architechtonique et sculpturale du Forum Vetus de Darmizegetusa: Origine, evolution et chronologie 155-196 franceză
2004 Acta Musei Napocensis, 39-40-I, seria 2000-2001 PESCARU, Adriana (autor), PESCARU, Eugen (autor), PISO, Ioan (autor) Der tribun C. Valerius Valerianus in Germisara 197-200 germană
2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 PETROV, Gheorghe (autor) O veche ctitorie munteană în Ardeal. Biserica Sf. Nicolae din Geoagiu (de Jos), jud. Hunedoara Monumente 345-356 română (rezumat în germană)
2007 Acta Musei Napocensis, 41-42-I, seria 2004-2005 FERENCZ IOSIF, Vasile (autor), FLOREA, Gelu (autor) Un nouveau "Bouclier" de la fin du deuxieme age de fer, decouvert a Piatra Roșie 47-54 franceză
2008 Acta Musei Napocensis, 43-44-I, seria 2006-2007 PISO, Ioan (autor) L'inscription monumentale de l'entree dans le Forum Vetus de Sarmizegetusa 151-161 franceză
2011 Acta Musei Napocensis, 45-46-I, seria 2008-2009 IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), MATEESCU, Răzvan (autor) Dacian Iron Blooms discovered in the area of Sarmizegetusa Regia 99-133 engleză
2011 Acta Musei Napocensis, 48-II, seria historica GRAPINI SABIN, Pompei (autor) Intervenție de urgență pentru recuperarea și protejarea unor fragmente de pictură murală descoperite în timpul cercetării arheologice efectuate la Ulpia Traiana Sarmizegetusa în campania 2011 277-282 română
2012 Acta Musei Napocensis, 47-48-I, seria 2010-2011 PEȚAN, Aurora (autor) Coin finds at Grădiștea Muncelului during the excavation campaigns of 1803-1804 81-89 engleză
1979 Acta Musei Porolissensis, III POP, Constantin (autor) Cîteva considerații privind monumentele figurate de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 379- română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV CHIRILĂ, Eugen (autor), RUSU, Adriana (autor) Tezaurul monetar de la Deva, secolele II-I î.e.n. 69-76 română
1980 Acta Musei Porolissensis, IV POP, Constantin (autor) Cultul lui Aesculap și al Hygiei la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 251-253 română
1998 Acta Musei Porolissensis, XXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău PALAMARIU, Olimpia (autor) Un cronicar hunedorean despre evenimentele din 1848-1849. Preotul Nistor Socaciu din Biscaria - Simeria 179-185 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-2, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău LAZĂR, Ioachim (autor) Dr. Valeriu Traian Frenșiu, paroh al Orăștiei și protopop al Cugirului (1904-1912) Istorie modernă 129-150 română
2000 Acta Musei Porolissensis, XXIII-1, nr. I, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău FLOREA, Gelu (autor) Vase cu inscripții (graffiti) de la Saemizegetusa Regia Preistorie 271-287 română
2005 Acta Musei Porolissensis, XXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Procesele urbariale și reglementarea situației terenurilor iobăgești în comitatul Hunedoara în a doua jumătate a secolului al XIX-lea Istorie modernă 53-60 română
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă IONESCU, Doina (autor) Biserica „Buna Vestire” din Trestia (județul Hunedoara) - Repere artistice Etnografie. Artă 409-419 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie CUPCEA, George (autor) Immunes and principales at Ulpia Traiana Sarmizegetusa Daci şi romani 153-161 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie PLOSCĂ, Maria-Cristina (autor) Considerații asupra activității societății „Muncă și Voie Bună” în județul Hunedoara Istorie Modernă şi Contemporană 553-559 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie BODA, Gherghina (autor) Aspecte ale vieții culturale din Petroșani oglindite în paginile ziarului "Avântul" (1938-1947) Istorie Modernă şi Contemporană 583-591 română
2010 Acta Musei Porolissensis, XXXI-XXXII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-științele naturii BODA, Gherghina (autor) Disfuncționalități sociale din Transilvania după Marea Unire din 1 Decembrie 1918 Istorie contemporană 189-193 română (şi un rezumat în engleză)
2012 Acta Musei Porolissensis, XXXIV, seria istorie-etnografie ȘENDROIU MARIA, Cristina (autor) Arhitectură tradițională din ținutul Orăștiei, județului Hunedoara 391-398 română
2013 Acta Musei Porolissensis, XXXV, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - conservare - restaurare FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) O unealtă din fier descoperită la Ardeu, jud. Hunedoara Epoca metalelor 137-144 română (şi un rezumat în engleză)
2015 Acta Musei Porolissensis, XXXVII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie – restaurare – conservare DEALMAR SOCOL, Ionuț Mihai (autor), FERENCZ, Iosif-Vasile (autor) O piesă de armament provenind de la Ardeu Epoca metalelor 181-190 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare BARBU, Mihaela-Maria (autor) Două seceri eneolitice, din piatră cioplită, descoperite la Șoimuș - Lângă sat, jud. Hunedoara Neolitic 93-102 română (şi un rezumat în engleză)
2016 Acta Musei Porolissensis, XXXVIII, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie - restaurare - conservare ROMAN, Cristian-Constantin (autor), VASILE, Ioan Romulus (autor) Așezarea dacică de la Hunedoara, în contextul extragerii metalurgiei - prelucrării fierului din munții Poiana Ruscă - Abordări metodologice Epoca metalelor 243-256 română (şi un rezumat în engleză)
2009 Acta Musei Tutovensis, IV BRAȘOVAN, Andreea (autor), CODREA, Vlad (autor) Managementul haldelor de steril și regenerarea vegetației-sponrtanee și în culturi expertimentale în bazinul Petroșani 133-137 română
1929 Analele Banatului, II-2 Fouilles et recherches a Sarmisegetusa in Dacia, recherches et decouvertes archaeologiques en Roumanie - Daicoviciu C. 123-124 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie DRAȘOVEAN, Florin (autor), MARIȘ, Tiberiu (autor) Așezarea neolitică târzie de la Zlaști (jud. Hunedoara) 93-119 română
1998 Analele Banatului, VI, seria Arheologie-Istorie MUNTEAN, Marius (autor) Studiul antropologic al scheletelor provenite din necropola medievală timpurie de la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 339-372 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie RIȘCUȚA, Nicolae (autor) Materiale arheologice preistorice aflate în colecția veche a Muzeului din Deva 205-228 română
2000 Analele Banatului, VII-VIII, seria Arheologie-Istorie ȚUȚUIANU, Daniel (autor) Spade medievale descoperite la Simeria Veche (jud. Hunedoara) 591-600 română
2010 Analele Banatului, XVIII, seria Arheologie-Istorie SZENZMIKLOSI, Alexandru (autor), TINCU, Sorin (autor) Verbicioara discoveries in Hunedoara 11-21 engleză
2011 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXVIII DIACONESCU, Dragoș (autor), LUCA SABIN, Adrian (autor), ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Cercetările arheologice de la Silvașu de Jos-Dealul Țapului. Campaniile anilor 2006-2010 .7-54 română
2012 Anuarul Muzeului Bucovinei, XXXIX LUCA SABIN, Adrian (autor), ROMAN, Cristian (autor) Cavaleri incinerați la Hunedoara-Grădina Castelului (platou) , județul Hunedoara (campaniile anilor 2008-2009) 73-88 engleză
1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 PETRESCU, Paul (autor), STAHL, Paul (autor) Construcții șprănești din Hațeg 95-136 română
1969 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1965-1967 TIȚA, Aurelia (autor) Fructele în alimentașia populară în zonele Lăpuș-Maramureș și Zărand-Hunedoara 531- română
1971 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, V, seria 1968-1970 BÎRLEA, Ovidiu (autor) Cîntecele rituale funebre din ținutul pădurenilor (Hunedoara) 361-407 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 PAVELESCU, Gheorghe (autor) Cîteva considerații în legătură cu situația actuală a satelor specializate din zona Baia de Criș în Țara Zarandului 367-371 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 BÎRLEA, Ovidiu (autor) Bocetele și verșurile funebre din Ținutul Pădurenilor (Hunedoara) 509-581 română
1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 MOTOMANCEA, Aurelian (autor) Structura familială și gradul de înrudire la populația din satul Nucșoara - Hunedoara 623-637 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX MUREȘANU, Pompei (autor) Fluviul Lethe sau "apa uitării" și "cărarea de la Stînga" din Bocetele pădurenești 301-309 română
1977 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, IX BOCȘE, Maria (autor) Portul popular din bazinul Crișului Alb 438-439 română
1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X PETRUȚIU, Emil (autor) Ceata cpălușerilor din Romos - Hunedoara 345-354 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PAVELESCU, Gheorghe (autor) Contribuția profesorului Romulus Vuia la cercetarea etnografică a Țării Hațegului 23-49 română
1998 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei IȘFĂNONI, Rusalin (autor) Destinul unei comunități arhaice în contemporaneitate: Ținutul Pădurenilor 355-375 română
2005 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei FLOREA, Virgiliu (autor) Valea Sebeșului. Monografie etno-folclorică - Pavelescu G. 414-418 română
2007 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei DATCU, Iordan (autor) Romulus Vuia și poezia populară din Țara Hațegului și Valea Jiului 54-59 română
2010 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei PETAC, Silvestru (autor) Principii coreografice, modalități compoziționale și forme coreografice în dansurile călușerești don loc. Boșorod. Jud. Hunedoara 203-228 română
2012 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei BĂDOCAN, Ioana (autor) Semne și simboluri pe mesele-altar de la Turdaș 239-344 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie FERENCZ, Istvan (autor) Contribuții la problema formării așezărilor cu caracter perotourban la daci (cu privire specială la Sarmizegetusa to Basileion) 99-134 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie POP, Constantin (autor) Cetăți și așezări dacice în Munții Orăștiei - Glodariu I. 637-638 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie ANDRIȚOIU, Ioan (autor), PAVEL, Viorica (autor) Tezaurul de monede romane republicane de la cetatea dacică de la Piatra Roșie 79-121 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Mercurius la Grădiștea Muncelului 145-148 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie LUCA SABIN, Adrian (autor) Un complex ritual de la Turdaș-Luncă (jud. Hunedoara) 37-42 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie GOGÎLTAN, Florin (autor) O rapiera de tip micenian de la Densuș (jud. Hunedoara) 55-65 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie PINTER ZENO, Karl (autor), SONOC, Alexandru (autor) Un monument funerar de epocă romană zidit sub portalul colateralei nordice a bisericii gotice din Orăștie 223-238 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DUMITRAN, Ana (autor) Calvinizarea - sinonim al maghiarizării? Cazul Turdaș 301-309 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie FERENCZ IOSIF, Vasile (autor), FERENCZ, Diana (autor) Materiale celtice inedite păstrate în colecțiile muzeului din Deva 129-136 română
2001 Apulum, XXXVIII-1, seria arheologie BOROFFKA, Nicolaus (autor), PINTER, Zeno-Karl (autor) Necropola de tip Ciumbrud de la Orăștie - "Dealul Pemilor", punct X8 319-346 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie FALCĂ, Marin (autor) Specii de proture din Rezervația științifică a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 95-99 română
1972 Argesis - Studii și Comunicări, IV, seria Științele naturii - istorie FALCĂ, Marin (autor) Considerații asupra structurii numerice a colembolelor din litiera rezervației științifice a Parcului Național Retezat ŞTIINŢELE NATURII 101-107 română
2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie SPÎNU, Daniel (autor) Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
1996 Arheologia Medievală, I LUPESCU, Radu (autor) Un monument funerar inedit în biserica din Densuș (jud. Hunedoara) 180-185 română
1998 Arheologia Medievală, II PETROV, Gheorghe (autor) Un vechi cimitir românesc la fosta biserică greco-catolică din Orățtie (jud. Hunedoara) 129- română
1979 Banatica, 5 DUDAȘ, Vasile (autor) Carți vechi românești din Țara Hațegului în lumina catalogului lui Ștefan Moldovan (1857) 484- română
1987 Banatica, 9 PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914). Principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistică și Metalurgie" 415-419 română
1990 Banatica, 10 PELIGRAD, Dumitru (autor) Iosif Ciser (1884-1922) și minerii Văii Jiului 347-360 română
1993 Banatica, 12-I LUCA SABIN, Adrian (autor) A new special discovery from Turdaș 21-23 română
2000 Banatica, 15-I LUCA SABIN, Adrian (autor) Necropola turdășană de la Orăștie - Dealul Pemilor, punct X2 59-66 română
2000 Banatica, 15-I MUNTEANU, M. (autor) Studiul antropologic asupra scheletelor provenite din cimitirul de lîngă biserica rotundă din Geoagiu, județul Hunedoara, datat în secolele XI-XII d. Chr. 177-190 română
2003 Banatica, 16-I LUCA SABIN, Adrian (autor) Anmerkungen fur die geschichtlichen entdeckungen bezuglich der archaeologischen niederlassung aus Turdaș-Lunca (bezirck Hunedoara) 77- germană
2003 Banatica, 16-II LAZĂR, Ioachim (autor) Canonicul Petru Pop, sprijinitor al învățămîntului românesc din vicariatul greco-catolic al Hațegului 95-105 română
2010 Banatica, 20-2 MARGINA, Adrian (autor) Constituirea și evoluția domeniului familiei nobiliare Măcicaș de Rapolt (1478-1520) 109-130 română
2013 Banatica, 23 ȚIPLIC IOAN, Marian (autor) Aspecte de ritual funerar în necropola medieval timpurie Orăștie-Dealul Pemilor X2 223-241 română
2008 Biblioteca Brukenthal , XXVI LUCA SABIN, Adrian (autor) Repertoriul arheologic al județului Hunedoara - Itroducere .7-7 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXIX NICOLAE, Eugen (autor), ROMAN, Cristian (autor) Aspri otomani din colecțiile Muzeului Castelului Corvinilor din Hunedoara 155-159 română
2009 Biblioteca Brukenthal , XXXV LUCA SABIN, Adrian (autor), LUCA, Adrian (autor), SUCIU, Cosmin (autor) Incised amulet from Turdaș-Luncă archaelogical excavation 67-76 română
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI CIONGRADI, Carmen (autor) Uber die typologie und chronologie der grabmedaillons in Apulum und Micia 398-405 germană
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI BOTA, Emilian (autor), DIACONESCU, Alexandru (autor) Epigraphy and archaeology: the case of two recently excavated Nymphaea from colonia dacica Sarmizegetusa 470-501 engleză
2004 Biblioteca Musei Napocensis, XXI GHEORGHIU, Gabriela (autor) One toreurs tool found within the Dacian fortress at Coastești-Cetățuie (Hunedoara County) 531-537 engleză
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, M. (autor) Un experiment arheologico-judiciar la Sarmizegetusa Regia 245-245 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan (autor) Andezitele utilizate dec daci în construcțiile sacre de la Sarmizegetusa: Petrografie și sursa 253-253 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII ROMAN, C. (autor), ROMAN, D. (autor) Un complex de fondare descoperit la Hunedoara - Castelul Corvinilor 265-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice (autor) Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII RIȘCUȚIA, C. (autor), RIȘCUȚIA, I. (autor) Indicatori antropologici de vechime și ciontinuitate ai populației românești din Munții Apuseni (Bazinul Arieșului și Crișului Alb) 271-271 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MEȘTER, M. (autor) Analiza statistică a topoarelor neolitice de la Turdaș 279-279 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D. (autor), OPROIU, T. (autor), TURCU, V. (autor) Bază de date și algoritmi de calcul privind interpretarea măsurătorilor astronomice de la Sarmizegetusa Regia 282-282 română
2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CHIȘ, D. (autor), OPROIU, T. (autor), TURCU, V. (autor) Considerații privind răsăritul heliac al principalelor stele strălucitoare la Sarmizegetusa Regia 283-283 română
1994 Biharea, 1994 TODINCĂ, Vasile (autor) Folclor din Pădurenii Hunedoarei I. Etnografie 143-148 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 TODINCĂ, Vasile (autor) Folclor din Pădurenii Hunedoarei (II) (nunta de pe Valea Cernei, satul Dăbîca) I. Etnografie 107-116 română
1995-1996 Biharea, 1995-1996 IONESCU, Doina (autor) Icoane pe sticlă - creații ale meșterilor zugravi transilvăneni existente în Muzeul din Deva II. Artă 183-195 română
2006 Brukenthal Acta Musei, I, seria 1 FERENCZ, Iosif (autor) Două fibule cu resort bilateral mare și coarda înfășurată de arc provenind din așezarea dacică de la Ardeu, com Balșa, (jud. Hunedoara) 67-76 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 PINTER ZENO, Karl (autor), ȚIPLIC, Ioan (autor) Necropola medieval timpurie de la Orăștie - Dealul Pemilor X2. 3. Campaniile arheologice din anii 2001-2004 153-164 română
2007 Brukenthal Acta Musei, II, seria 1 ROMAN, Cosmin (autor), ROMAN, Delia (autor) Aspects of guild life in Hunedoara of the 18th and the 19th centuries 221-229 română
2008 Brukenthal Acta Musei, III, seria 1 ROMAN, Cristian (autor), TINCU, Sorin (autor) Cercetări de suprafață pe raza orașului Hațeg (Silvașul de Hos) (I) 47-74 română
2009 Brukenthal Acta Musei, IV, seria 1 KELEMEN, Bea (autor), ROMAN, Cristian-Constantin (autor), TINCU, Sorin (autor) Observații asupra unor morminte medievale și moderne timpurii descoperite la Hunedoara - Str. Toamnei, Nr. 8 141-162 română
2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 BARBU, Dorin (autor), ROMAN, Cristian (autor) Sica dacică, grădina castelului - Hunedoara. Restaurare și conservare 829-837 română
2012 Brukenthal Acta Musei, VII, seria 1 LUCA SABIN, Adrian (autor), ROMAN, Cristian (autor) Incinerated knights from Hunedoara - Grădina Castelului (Plateau)(Hunedoara County). (The archaelogical campaigns from 2008 and 2009) 75-89 engleză
2013 Brukenthal Acta Musei, VIII, seria 1 BODOCHI, Ioan (autor), ROMAN, Delia-Maria (autor) History of research on the Corvins' Castle in Hunedoara 99-106 engleză
1972 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, IX CRISTACHE PANAIT, Ioana (autor) Tipăritura bucureșteană din al XVIII-lea veac în satele transilvănene Sesiunea de comunicări ştiinţifice. Secţia I: Istorie veche şi feudală 157-162 română
1958 Buletinul Monumente și Muzee, Anul I, nr. 1 VELESCU, Oliver (autor) Castelul de la Hunedoara. Scurtă privire istorică Studii 57-72 română
1975 Cercetări Arheologice, I ANDRIȚOIU, Ion (autor), NEMOIANU, Larissa (autor) Sondajul arheologic de la Ardeu, com Balșa, jud. Hunedoara 181-190 română (rezumat în franceză)
1975 Cercetări Arheologice, I MARINESCU, Lucia (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Thermele romane de la Micia. Raport asupra săpăturilor din anii 1971-1974 217-233 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III ANDRIȚOIU, Ioan (autor), BRĂILEANU, Maria (autor), IONESCU RUSU EDITH, Valeria (autor), MARINESCU, Lucia (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), SION, Anișoara (autor) Șantierul arheologic de la Vitănești, jud. Teleorman 127-141 română (rezumat în franceză)
1979 Cercetări Arheologice, III MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz de la Micia 405-408 română (rezumat în franceză)
1981 Cercetări Arheologice, IV ANASTASIU, Ruxandra (autor), PETCULESCU, Liviu (autor), TOMA NEMOIANU, Alexandru (autor) Raport preliminar asupra săpăturilor arheologice din 1978-1979 în castrul Micia, comuna Vețel, jud. Hunedoara 70-75 română (rezumat în franceză)
1983 Cercetări Arheologice, VI PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice din castrul Micia 45-50 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Săpăturile arheologice din castrul Micia 117-119 română (rezumat în franceză)
1984 Cercetări Arheologice, VII ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MARINESCU, Lucia (autor), SION, Anișoara (autor) Cercetările arheologice din thermele romane de la Micia (Vețel), jud. Hunedoara 121-127 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MARINESCU, Lucia (autor), SION, Anișoara (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia (com. Vețel, jud. Hunedoara), sector terme 51-58 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII CRĂCIUN, Cristina (autor), FILIPESCU, Bogdan (autor), PETCULESCU, Liviu (autor) Raport asupra săpăturilor din castrul Micia (com. Vețel), jud. Hunedoara 59-62 română (rezumat în franceză)
1986 Cercetări Arheologice, VIII MUȘEȚEANU, Crișan (autor) Raport asupra săpăturilor arheologice de la Micia, punctul "Edificiul roman" 63-65 franceză
1986 Cercetări Arheologice, VIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Leșnic, jud. Hunedoara 127-133 română (rezumat în franceză)
1997 Cercetări Arheologice, X ȚEPOSU-MARINESCU, Lucia (autor) Micia - Pagus Daciae 357-364 franceză
2000 Cercetări Arheologice, XI-I DUMITRIU, Luminița (autor) „Sfântul Nicolae” church from Bârsău, Hunedoara County 189-198 română
1983 Cibinium, seria 1979-1983 POPA, Constantin (autor) Contribuții etnografice la cunoașterea păstoritului în Munții Sebeșului 139-152 română, germană
2006 Cibinium, seria 2001-2005 PLOSCĂ, Cristina (autor) Imagini ale timpului trecut: Cîteva mănăstiri franciscane din județul Hunedoara 257-265 română
2006 Cibinium, seria 2001-2005 MALEAROV, Simona (autor) Altarele poliptice din bisericile evanghelice transilvănene (secolele XV-XVI) 266-269 română
2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie (autor) Pădurenii Hunedoarei - Ișfănoni Rusalin 290-291 română
1988 Crisia, XVIII MUREȘAN, Augustin (autor) Două steaguri tricolore din timpul Marii Uniri a Românilor de la 1918 VII. Muzeografie 747-750 română
1994 Crisia, XXIV CRĂCIUN, Cornel (autor) Din istoria metalurgiei hunedorene. 110 ani de la punerea în funcțiune a primului firnal de la Hunedoara 1884-1994 IV. Recenzii 463-464 română
1996-1997 Crisia, XXVI-XXVII MOLNAR, Zsolt (autor) Așezarea Coțofeni de la Sîntămărie de Piatră IV. Muzeografie 363-371 română
1999 Crisia, XXIX MOLNAR, Zsolt (autor), POPA, C. (autor) Un lot de materiale aparțînînd epocii bronzului de la Mezokovesd I. Studii şi articole 17-27 română
2011 Crisia, XLI POPA, Cristian (autor) Obiecte de metal din locuirea Coțofeni de la Bănița - Peștera Bolii (jud. Hunedoara) 33-45 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României BĂEȘTEAN, Gică (autor) Aprovizionarea cu apă în Colonia Dacica Sarmizegetusa 329-342 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României TIMOC, Călin (autor) Bătălia de la Tapae și locul coloniei Ukpia Traiana Augusta Dacica Sarmizegetusa 343-348 română
2006 Dacia Augusti Provincia- crearea provinciei . Actele simpozionului desfășurat în 13-14 octombrie 2006 la Muzeul Național de Istorie a României GĂZDAC, Cristian (autor) Moneda și cucerirea romană a Daciei. Studiu comparativ de situri. Ukpia Traiana Sarmisezetusa, Porolissum, Ovilava, carnuntum, Poetovio 483-492 română
1978 Drobeta, III DEACONU, Luchian (autor) Rezultatul alegerilor parlamentare parțiale de la Mehedinți și Hunedoara din 18 februarie 1936, expresie a antifascismului maselor largi poPULARE 170- română
2013 Drobeta, XXIII, seria arheologie-istorie DIMA, Cristian (autor), FERENCZ, Iosif (autor) Despre Stylus descoperit la Ardeu, județul Hunedoara 113-120 română
2012 Iron Age Rites and Rituals in the Carpathian Basin., V, seria archaeologica FERENCZ, Iosif-Vasile (autor), KELEMEN, Beatrice (autor), PONTA, Oana (autor), ROMAN, Cristian (autor), ROMAN, Delia (autor), SIMION, Simion (autor) Cremated human remains from Hunedoara-Grădina Castelului/ Platou. Additional information inferred by XRD FT-IR and SEM/EDX analyses 413-424 engleză
2004 Istros, XI BODO, Cristina (autor), FERENCZ, Iosif (autor) Cîteva considerații privind fortificația și așezarea dacică de la Ardeu (com. Balșa), jud. Hunedoara 147-158 română
2013 Istros, XIX BARBU, Ioana (autor), BARBU, Marius (autor), BARBU, Mihaela (autor), BODO, Cristina (autor), CODREA, Ionuț (autor), MARC, Antoniu (autor), ȚUȚUIANU, Costin (autor) Un vas în formă de pasăre descoperit în așezarea de epoca bronzului de la Uroi-Sugheti, or. Simeria, jud. Hunedoara 119-128 română
2013 Istros, XIX BARBU, Ioana (autor), BARBU, Marius (autor), BARBU, Mihaela (autor), BODO, Cristina (autor), CODREA, Ionuț (autor), MARC, Antoniu (autor), ȚUȚUIANU, Costin (autor) Un vase en forme d'oiseau decouvert dans l'etablissement de l'age du bronze Uroi - Sigheti, ville de Simeria, dep. De Hunedoara 129-151 franceză
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) Un mormînt dublu de incinerație (C75) de la Hunedoara-Grădina Castelului, jud. Hunedoara (reevaluare științifică) 265-273 română
2013 Istros, XIX SÎRBU, Valeriu (autor) A double cremation grave (C75) from Hunedoara - Gradina Castelului, Hunedoara County (scientific re-assessment) 275-295 engleză
1986 Litua - Studii și Cercetări, III GAGY, Tiberiu (autor), PELIGRAD, Dumitru (autor) Valea Jiului (1848-1914), principalele probleme social-economice oglindite în revista "Montanistica și Metalurgie" II. Istorie medie, modernă şi contemporană 262-269 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII MARINOIU, Vasile (autor) Monumente sculpturale romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa, la Poiana, județul Gorj I. Arheologie-istorie 35-43 română
2000 Litua - Studii și Cercetări, VIII BASA, Beniamin (autor) Voievodatul lui Litovoi și Țara Hațegului I. Arheologie-istorie 55-58 română
2012 Litua - Studii și Cercetări, XIV IOSIFARU, Mariana (autor), STAN, Nicolae (autor) Despre două ciocane - topor din piatră, cu șanț, descoperite întâmplător, în jud. Vâlcea și jud. Hunedoara I. Arheologie 47-53 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian (autor), TUDORIE, Anamaria (autor) Date cu privire la complexul C164 de la Turdaș-Luncă (Județul Hunedoara) I. Arheologie 7-17 română
2013 Litua - Studii și Cercetări, XV LUCA SABIN, Adrian (autor), ROMAN, Cristian (autor) Cavaleri incinerați la Hunedoara - grădina castelului (platou) (jud. Hunedoara) (campaniile anilor 2008-2009) I. Arheologie 143-162 română
1982 Marisia, XI-XII, seria arheologie-istorie-etnografie ARDEVAN, Radu (autor) Mozaicurile Sarmizegetusei și căturarii români la 1825 99- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Valorificarea patrimoniului cultural - național în cadrul caselor memoriale "Crișan" și "Vlaicu Bîrna", din satul Crișan (județul Hunedoara) 395- română
2006 Marisia, XXVIII, seria arheologie-istorie PLOSCĂ, Cristina (autor) Un patrimoniu mai puțin valorificat: reprezentări picturale ale cultului romano-catolic în județul Hunedoara - Mănăstirea Franciscană din Deva 427- română
2011 Marisia, XXXI, seria arheologie DIMA, Cristian (autor), FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) About an Iron Vessel from Sarmiuegetusa Regia 155-158 engleză
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie POLOSCA, Cristina (autor) Evoluția edilitară a orașului Hațeg, în primele decenii ale sec. XX. Caz particiular imobilul băncii Hațiegana 131-136 română
2011 Marisia, XXX-XXXI , seria istorie HERBAN, Adela (autor) Așezăminte și societăți de cultură hunedorene cu activitate în perioada interbelică 211-219 română
2012 Marisia, XXXII, seria arheologie FERENCZ IOSIF, Vasile (autor) Late Iron age brooch with enamelled plaque from Ardeu 79-84 engleză
2013 Marisia, XXXII-XXXIII, seria istorie LAZĂR, Ioachim (autor) Înfințarea Clubului Național Român din Baia de Criș (1922) 179-192 engleză
2003 Marmatia, .7-1, seria arheologie-numismatică ARDEU, Adriana (autor), BĂLOS, Angelica (autor) Figurine zoomorfe descoperite la Măgura Uroiului 183-186 română
2005 Marmatia, .8-2, seria istorie-etnografie-astronomie LAZĂR, Ioachim (autor) Noi date privind pregătirile de la Țebea și Baia de Criș pentru aniversarea centenarului nașterii lui Avram Iancu (1924) 122-142 română
1956 Materiale și Cercetări Arheologice, 2 GOSTAR, Nicolae (autor) Studii epigrafice 625-642
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 Șantierul arheologic Nandru 029-040
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 Șantierul arheologic Ohaba-Ponor 041-050
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 Șantierul arheologic Băile Herculane 051-060
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), DAICOVICIU, Constantin (autor), GOSTAR, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Grădiștea Muntelui - Blidaru 255-280
1957 Materiale și Cercetări Arheologice, 3 NICOLĂESCU-PLOPȘOR, Constantin (autor) Cercetări asupra paleoliticului timpuriu 281-292
1959 Materiale și Cercetări Arheologice, 6 DAICOVICIU, Constantin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), GOSTAR, Nicolae (autor) Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului Costești 331-358
1962 Materiale și Cercetări Arheologice, 8 DAICOVICIU, Constantin (autor) Șantierul arheologic Grădiștea Muncelului 463-476
1970 Materiale și Cercetări Arheologice, 9 BASA, Beniamin (autor) Șantierul Simeria 225-232
1973 Materiale și Cercetări Arheologice, 10 ATANASIU, F. (autor), CRIȘAN, Ion Horațiu (autor), DAICOVICIU, Constantin (autor), FERENCZI, Istvan (autor), VASILIEV, V. (autor) Șantierul arheologic dacic din Munții Orăștiei, jud. Hunedoara (1960 - 1966) 061-086
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Cercetări în incinta sacră a Sarmizegetusei 135-138
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 RUSU, Adriana (autor) Cercetări în necropola Muncelu - Brad 219-224
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 MARINESCU, L. (autor), SION, A. (autor) Raport asupra cercetărilor arheologice din thermele de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara, Campania 1978) 225-226
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Micia - Necropola. Raport pentru campania de cercetări din 1978 227-230
1979 Materiale și Cercetări Arheologice, 13 ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Șantierul Ulpia Traiana Sarmizegetusa (Campania 1978) 231-234
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Șantierul arheologic Boiu 093-097
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ȘTEFAN, Alexandru Simion (autor) Cercetări aerofotografice în anii 1978-1980 178-192
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ANDRIȚOIU, Ioan (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), IAROSLAVSCHI, Eugen (autor), RUSU, Adriana (autor) Cercetări arheologice la Sarmizegetusa Regia 232-234
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), SOROCEANU, Alina (autor) Săpăturile de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 246-275
1983 Materiale și Cercetări Arheologice, 15 LAZĂR, Mircea Dan (autor), WOLLMANN, Wolker (autor) Un cuptor de redus minereu de fier descoperit la Ghelari, Hunedoara 541-544
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 DAICOVICIU, Hadrian (autor), FERENCZI, Istvan (autor), GLODARIU, Ion (autor), RUSU, Adriana (autor) Cercetările arheologice de la Sarmizegetusa Regia 105-108
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 ALICU, Dorin (autor), COCIȘ, Sorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), ILIEȘ, Constantin (autor), PISO, Ioan (autor), RUSU, Adriana (autor) Săpăturile arheologice de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 121-134
1993 Materiale și Cercetări Arheologice, 17 RUSU, Adriana (autor) Necropola romană de la Muncelu Brad, jud. Hunedoara 291-294
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 LUPESCU, Radu (autor) Domeniul cetății Hunedoara în timpul Hunedorenilor .7-34 română
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 LIONNET, Marie (autor) Le culte de la croix au coeur de l'ensemble peint a Sîntămărie Orlea 65-82 franceză
2003 Mediaevalia Transilvanica, V-VI-1-2, seria 2001-2002 BURNICHIOIU, Ileana (autor) Revenirea la un subiect fără surse: biserica din Bîrlău în secolele XV-XVI 97-112 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Opaițele romane. Ulpia Traiana Sarmizegetusa - Alicu Dorin 350-351 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX ZUGRAVU, Nelu (autor) Small finds from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-352 română
2013 Monedă și Comerț în Sud-Estul Europei, V LUCA SABIN, Adrian (autor), NATEA, Gheorghe (autor), PALAGHIE, Vasile (autor) Monede descoperite în urma cercetărilor arheologice efectuate pe traseul autostrăzii Sibiu-Orăștie, lot III 27-30 română
1974 Muzeul Național, I MĂRGHITAN, Liviu (autor), PETOLESCU, Constantin (autor) Țigle și cărămizi ștampilate din thermele de la Micia / Tuiles et briques estampillées découvertes dans les thermes de Micia 247- 258 română
1976 Muzeul Național, III MARGHITAN, Liviu (autor) Cîteva considerații referitoare la ceramica din thermele de la Micia / Quelques considérations concernant à la céramique des Thermes de Micia 133-142 română
1976 Muzeul Național, III POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Un perete lateral de aedicula descoperit la Ulpia Traiana Sarmizegetusa / Une paroi latérale d'aedicula, découverte à Ulpia Traiana Sarmizegetusa 153-158 română
1976 Muzeul Național, III DUNĂRE, Nicolae (autor) Funcția etnoculturală a zonelor Valea Jiului, Țara Bîrsei și Bistrița-Năsăud / La fonction ethnoculturelle roumaine des zones de la Vallée du Jiu, Țara Bîrsei et Bistrița-Năsăud 329-334 română
1981 Muzeul Național, V PETCULESCU, Liviu (autor) Castrul de la Micia (Vețel, jud. Hunedoara) în cadrul sistemului de apărare al Daciei romane / Le camp de Micia (com. de Vețel, dép. de Hunedoara) dans le système de la fortification de la Dacie romaine 109-114 română
1982 Muzeul Național, VI CĂPĂȚÎNĂ, Dan (autor), PAPOIU, Lizica (autor) O diplomă de înnobilare (sec. XVIII) în Țara Crișului Alb /One ennobling diploma (18th century) from the „Țara Grisului Alb" county" 195-199 română
1983 Muzeul Național, VII PETCULESCU, Liviu (autor) Centiroane de tip "Vtere Felix" din Dacia / Ceinturons de type „Vtere Felix" de Dacie 69-73 română
2006 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXII, Oltenia. Studii și comunicări. Științele naturii, seria științele naturii BURNAZ, Silvia (autor) Date privind fauna de macrolepidoptere a județului Hunedoara (România) Nevertebrate 206-215 română; engleză
2010 Oltenia - Studii și comunicări. Științele naturii, XXVI, nr. 1, seria științele naturii BURNAZ, Silvia (autor) Contributions to the knowledge of the Macrolepidoptera fauna of Hunedoara County (Romania) Animal Biology / Biologie animală 151-159 engleză; română
2002 Patrimonium Banaticum, I DRAȘOVEAN, Florin (autor) Neolithic settlements from Hunedoara - Cimitirul Reformat and Grădina Castelului and a position concerning some opinions regarding the Neo-Eneolithic facts from the South-west of Transylvania Arheologie 43
1976 Pontica, IX DAICOVICIU, Hadrian (autor) Din istoria Ulpiei Traiane 57-64 română
1991 Pontica, XXIV CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Monede grecești descoperite în cetățile dacice din Munții Sebeșului 343-346 română
1997 Pontica, XXX GĂZDAC, Cristian (autor) A lead mould from Ulpia Traiana Sarmizegetusa 351-353 engleză
1980 Potaissa - Studii și Comunicări, II ALICU, Dorin (autor) Le camp legionnaire de Sarmizegetusa 23-28 franceză
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ALICU, Dorin (autor), SOROCEANU, Alina (autor) Ceramica cu glazură plombiferă de la Ulpia Traiana Sarmisezetusa 52-65 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III PETCULESCU, Liviu (autor) Noi descoperiri epigrafice în castrul Micia 84-89 română
1982 Potaissa - Studii și Comunicări, III ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) O statuetă de bronz din castrul roman de la Micia 113-116 română
2009 Restitutio, 2 DRAGOMIR, Vivian (autor), POPESCU, Roxana (autor), POPESCU, Sergiu (autor) Aplicarea tratamentului alcalin cu sulfit de sodiu anhidru asupra vassului de provizii dacic Nr. inv. 46294 din colecția Muzeului Civilizației Dacice și Române Deva 67-71 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" SUCIU, Liliana (autor) Organizarea și amenajarea spațiului în locuințele așezării civile de la Grădiștea de Munte Repere pentru istoria vieţii private 36-47 română
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" BUDEANCĂ, Cosmin (autor) Impactul colectivizării asupra spațiului privat românesc în zona Hunedoara-Orăștie Repere pentru istoria vieţii private 86-90 română, engleză
2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" ORGA, Valentin (autor) Societatea românească orăștiană pînă la Unirea din 1918 Instituţii. Viaţă socială 96-112 română, engleză
2004 Revista Bistriței, XVIII BELDIMAN, Corneliu (autor), SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe preistorice din materii dure animale: o mărgea de Spondylus sp. descoperită în peștera din Bordu Mare (sat Ohaba-Ponor, com. Pui, jud. Hunedoara) Arheologie 9-21 română, franceză
2004 Revista Bistriței, XVIII VULEA, Camelia (autor) Învățămîntul elementar din vicariatul greco-catolic al Hațegului și impactul legislației școlare dualiste (1868-1900). Problema localurilor școlare Istorie 315-323 română
2014 Revista Bistriței, XXVIII BONȚA, Claudia (autor) „Transilvania în imagini pitorești și originale”. Studiu de caz 266-274 română, engleză
1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Series Scientia Naturae FOTESCU, R (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de Lepidoptere din bazinul Cernei și împrejurimile orașului Hunedoara 117 română
1972 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Series Scientia Naturae TRUȚI, S (autor) Contribu!ii la studiul geografic al turismululi din județul Hunedoara 201 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae POP, Emil (autor) Cuvânt la desichidere Consfătuirii „Conservarea naturii pe baze ecologice din județul Hunedoara" 19 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), LAZAR, David (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Situația rezervațiilor naturale din județul Hunedoara 31 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae RACZ, Gabriel (autor) Valorificarea plantelor medicinale din județul Hunedoara în corelație cu principiile de ocrotire ale naturii naturii 209 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor), PETERFI ST., Leontin (autor) Aspecte de vegetație din Cheile Crivadiei (jud. Hunedoara) 223 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae NUȚU, Agnișa (autor) Aspecte ale impactului om - natură, în Județul Hunedoara 251 română
1974 Sargetia. Acta Musei Devensis, X, Series Scientia Naturae RESMERIȚĂ, I (autor) Profesorul A. Borza, precursor al ocrotirii naturii din județul Hunedoara 281 română
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae COSOVEANU, Rozalia (autor) Istoricul cercetărilor botanice din județul Hunedoara 87 română
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae FOTESCU, R (autor) O importantă rezervație paleontologică pe teritoriul municipiului Hunedoara - cuibul fosilifer Buitur 113 română
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae BOȘCAIU, Nicolae (autor) Semnificația documentară a florei și vegetației hunedorene și perspectivele explorării sale 127 română
1975-1976 Sargetia. Acta Musei Devensis, XI-XII, Series Scientia Naturae POPOROGU, Elena (autor) Asupra unui nou punct fosilier cu mamifere la Carpiniș - Bampotoc județul Hunedoara 321 română
1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Series Scientia Naturae CERNELEA, Eugen (autor) Plante toxice în pajiștile județului Hunedoara 111 română
1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Series Scientia Naturae POPESCU-GORJ, Aurelian (autor) Retrospectiva privind cercetările asupra faunei de epidopteire a județului Hunedoara 125 română
1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Series Scientia Naturae KONIG, Frederic (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a județului Hunedoara 132 română
1983 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIII, Series Scientia Naturae BORZA, Alexandru (autor) Probleme actuale privind protecția și valorificarea surselor turistice din judetul Hunedoara 161 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae JAMPA, Avram (autor) Utilizarea terenurilor în scopuri economice și implicațiile asupra proceselor actuale din Dealurile Hunedoarei 19 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae HALASI, Gabor (autor) Peșterile zonei caratice Godinești-Cărmăzănești (Județul Hunedoara) 23 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Conspectul sistematic al plantelor vasculare din zona Cheile Taia, județul Hunedoara 87 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Contribuții la cunoașterea florei rezervației naturale Cheile Măzii (județul Hunedoara) 99 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Cercetări fitotaxonomice în zona Godinești-Zam, Județul Hunedoara 105 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Date privind fauna de macrolepidoptere din zonele calcaroase situate în Bazinul Superior al Văii Geoagiului (județul Hunedoara) 141 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae LEHRER, Andy Z. (autor) Tabanidae (Diptera) din județul Hunedoara și unele aspecte arealografice ale acestora în România 303 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Bibliografia județului Hunedoara. Științele Naturii 355 română
1993 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIV-XV, Series Scientia Naturae JIANU, Coralia Maria (autor) Un fragment de dentar de hadrosaurian (Reptilia, Ornithischia) în Cretacicul Superior din Bazinul Hațeg (Sânpetru, județul Hunedoara) 385 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) Caracterizarea fitogeografică și ecologică a specilor vasculare din zona Pojoga, județul Hunedoara 40 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Familiile CICINDELIDAE, CARABIDAE și TRECHIDAE în coleciia de coleoptere „JOSEF MALLASZ" a muzeului din Deva (județul Hunedoara, România) 98 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Considerații privind ocrotirea Cheilor Ribicioarei și Cheilor Uibăreștilor (județul Hunedoara) 129 română
1994 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVI, Series Scientia Naturae FABIAN, Ana (autor) Prezența județului Hunedoara în lucrările Primului Congres al Naturaliștilor din România (1928, la Cluj). Semnificația evenimentului 176 română
1997 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVII, Series Scientia Naturae GIVULESCU, Razvan (autor) Un rest de palmier-Sabal major (Unger) Heer în flora fosilă a Bazinului · Petroșani, jud. Hunedoara 7 română
1997 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVII, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Date privind macrolepidopterele localității Săcărâmb (Județul Hunedoara) 145 română
1997 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVII, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor), DOMNARIU, Sebastian (autor) Contribuții la cunoașterea ichtiofaunei culoarului Mureș (Județul Hunedoara) 169 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII, Series Scientia Naturae GIURCĂ, Virgil (autor) Resursele Gemologice din Aria Hunedoara și Reflectarea Acestora în Arta Civilizației Române din Județ 5 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Date privind Fauna de Macrolepidoptere din Culoarul Mureșului (Jud. Hunedoara, România) 161 română
1999 Sargetia. Acta Musei Devensis, XVIII, Series Scientia Naturae DOMNARIU, Sebastian (autor) Contribuții la Cunoașterea Faunei Ichtiologice de pe Râul Strei (Jud. Hunedoara, România) 197 română
2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIX, Series Scientia Naturae CIRCO, Cristina (autor) Macromicete din rezervația naturală Pădurea Bejan (județul Hunedoara, România) 73 română
2002 Sargetia. Acta Musei Devensis, XIX, Series Scientia Naturae CIRCO, Cristina (autor) Date privind macromicetele din regiunea deluroasă a localității Vețel (județul Hunedoara, România) 79 română
2007 Sargetia. Acta Musei Devensis, XX, Series Scientia Naturae MARCU, Daniela (autor) Date privind cercetările fizico-geografice în Culoarul Streiului inferior (sectorul Subcetate-Simeria) (județul Hunedoara, România) 42 română
2008 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXI, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Entomological researches in Hunedoara County, Romania – List of published papers 158 engleză
2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXII, Series Scientia Naturae BALAZS, Marcela (autor) The systematic list of the vasculary plants of Zeicani zone (Hunedoara County, Romania) 13 engleză
2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXII, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Butterflies of Sarmizegetusa-Zeicani zone (Hunedoara County, Romania) 91 engleză
2010 Sargetia. Acta Musei Devensis, XXII, Series Scientia Naturae BURNAZ, Silvia (autor) Macrolepidoptera species (S. ord. Heterocera) of Hunedoara County (Romania) 111 engleză
1937 Sargetia-Acta Musei Devensis, I DAICOVICIU, Constantin (autor), FLOCA, Octavian (autor) Mausoleul Aureliilor de la Sarmizegetusa .1-23 română
1937 Sargetia-Acta Musei Devensis, I FLOCA, Octavian (autor) O nouă Villa Duburbana în hotarul Sarmizegetusei 25-43 română
1937 Sargetia-Acta Musei Devensis, I FLOCA, Octavian (autor) Descoperiri arheologice în ținutul Hunedoarei 57-91 română
1937 Sargetia-Acta Musei Devensis, I FRENCZI, Sandor (autor) Relieful de la Grădiștea Muncelului păstrat în Muzeul din Deva 111-153 română
1941 Sargetia-Acta Musei Devensis, II DAICOVICIU, Constantin (autor) Templul Maurilor din Micia 117-125 română
1941 Sargetia-Acta Musei Devensis, II MACREA, M. (autor) Urme romane în regiunea cetăților dacice din munții Hunedoarei 127-150 română
1941 Sargetia-Acta Musei Devensis, II MOGA, M. (autor) Cercetări și comentarii privitoare la localizarea Sarmizetusei 151-164 română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III FLOCA, Octavian (autor) Un nou tezaur monetar și o nouă așezare străveche pe teritoriul regiunii Hunedoara .11- română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III GOSTAR, Nicolae (autor) Inscripții și monumente din Cermisara 57- română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III HOREDT, Kurt (autor) Ținutul hunedorean în secolul IV-XII 101- română
1956 Sargetia-Acta Musei Devensis, III BASA, Beniamin (autor) Contribuții la cunoașterea mișcării muncitorești din regiunea Hunedoara în perioada stabilizării relative a capitalismului 173- română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV DAICOVICIU, Constantin (autor) Sargetia - În loc de prefață .7-8 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV VLASSA, Nicolae (autor) Douăsprezece figurine cu cap mobil de la Turdaș .9-16 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV FLOCA, Octavian (autor) Statuile primitive antropomorfe de la Baia de Criș 41-49 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV BĂLAN, Traian (autor) Tezaurul de monede dacice de la Boteș (r. Orăștie) 51-64 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV ANGHEL, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede de argint din secolul al XVI-lea, descoperit la Lăpușnic (r. Ilia) 109-124 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV BASA, Beniamin (autor) Contribuții la cunoașterea situației și a frămîntărilor țărănești din comitatul Hunedoarei în preajma răscoalei țăranilor din anul 1784, de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 125-135 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV SCHILLING, Roland (autor) Despre unele aspecte ale producției fierului în Hunedoara în prima jumătate a secolului al XIX-lea (Pe marginea unui raport al administrației din anul 1827) 137-145 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV ENEA, Constantin (autor) Cîteva date privind lupta revoluționară a muncitorilor din regiunea Hunedoara (1914-1918) 147-160 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV ENEA, Constantin (autor), IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea situației materiale și a frămîntărilor țărănimii hunedorene în timpul primului război mondial 161-178 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV FRĂȚILĂ, Ion (autor) Date privind situația maselor populare din fostul județ Hunedoara în perioada crizei economice din 1929-1933 179-191 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Încheierea acordului de la Țebea (1935), moment important în lupta P.C.R. pentru crearea Frontului Popular Antifascist 203-209 română
1966 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV BUTURĂ, Valeriu (autor) Contribuții la studiul instalațiilor tehnice țărănești din regiunea Hunedoara 211-226 română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sumarul sumarelor I-IV (1937-1966) română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ARMĂȘESCU, Gheorghe (autor) O formă eficientă în activitatea educativă de masă - caravana muzeistică română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ISTRATE, Tiberiu (autor) Din trecutul de luptă a țărănimii hunedorene română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ANDRIȚOIU, Ioan (autor), MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Obiecte recent intrate în colecțiile Muzeului Județean Hunedorean - Deva română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V ALDEA, Ioan (autor) O statuetă cu cap mobil de la Petrești .11- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MĂRGHIDAN, Liviu (autor) Despre o veche descoperire arheologică din sudul județului Hunedoara 23- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BASSA, Beniamin (autor) Depozitul de obiecte de bronz de la Rapolt 31- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FLOCA, Octavian (autor) Pagus Miniensis 49- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V RUSU, I. (autor) Inscripții romane din județul Hunedoara 87- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V WOLLMANN, Volker (autor) Monumente sculpturale din Germisara 109- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V FLOCA, Octavian (autor), VASILIEV, Valentin (autor) Amfiteatrul militar de la Micia 121- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMESCU SOFRONI, Rodica (autor) Tezaurul feudal, din secolul XVII-XVIII de la Geoagiu 165- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BĂLAN, Traian (autor) Atacul asupra Devei în timpul răscoalei populare din 1784-1785 181- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BOTEZAN, Liviu (autor) Contribuții la studiul organizării sesiilor iobăgești din comitatul Hunedoara la începutul secolului al XIX-lea 195- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V SCHILLING, Roland (autor) Din lupta muncitorilor de pe domeniul Hunedoarei împotriva exploatării, în prima jumătate a secolului al XIX-lea 215- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V MAIOR, Liviu (autor) Aspecte ale desfășurării revoluției din 1848-1849 în comitatul Hunedoara 227- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V LUNGU, Ion (autor) Aspecte ale începuturilor revoluției industriale în mineritul din Valea Jiului 243- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NEAMȚU, Gelu (autor) Din lupta intelectualității hunedorene împotriva dualismului austro-ungar (1831-1833) 265- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Ion (autor) Din istoricul exploatării miniere și începuturile luptei revoluționare a minerilor din Lupeni 285- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STEPĂNESCU, Ion (autor), TODERICI, Nicolae (autor) Situația minerilor din Valea Jiului (Unele aspecte din perioada 1929-1933) 379- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Ion (autor) Contribuții la cunoașterea grevei minerilor de la Luptei din august 1929 393- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V AVRAM, Ilie (autor) Aportul frontului plugarilor la lupta maselor muncitoare hunedorene pentru transformări democratice (23 august 1944--6 martie 1945) 463- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STOICA, Cornel (autor), VALEA, Mircea (autor) Contribuții la cunoașterea dezvoltării învățămîntului în ținutul Hunedoarei de-a lungul vremurilor 471- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMESCU SOFRONI, Raluca (autor), SCHIOPU, Vasile (autor) Contribuții la cunoașterea școlilor regimentului I românesc de graniță de la Orlat 495- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V CLEMENTE, Constantin (autor) Mihai Eminescu la Alba Iulia și în tipăriturile Orăștiei 505- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V BUTURĂ, Valeriu (autor) Construcții și instalații țărănești din județul Hunedoara în secția de aer liber a Muzeului ernografic al Transilvaniei din cluj 519- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V IRIMIE, Cornel (autor) Tipuri tradiționale de instalații populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara 531- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NUȚU, Anișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Cîteva considerașii asupra florei tortoniene de la Tîmpa 585- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V NUȚU, Agnișa (autor), SCHREIBER, Ștefan (autor) Rarități în flora dealurilor Devei 589- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoașterea faunei de protozoare din minele de cărbune din bazinul Petroșani 603- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V POPOROGU, Elena (autor) Prezența lui Ursus spelaeus Rosenm în peștera Roșua din Valea Jiului 609- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V STOICA, Cornel (autor) Izvoare minerale în depresiunea Băița 621- română
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V VULCU, Bujor (autor) Conținutul aperativului "deal" și tipuri de deal în terminologia geografică populară din imprejurimile Orăștiei 625- română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI FLOCA, Octavian (autor) Harta arheologică a municipiului Deva .7-36 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O nouă așezare din epoca bronzului la Deva 37-46 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI MĂRGHITAN, Liviu (autor), VALEA, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Cozia - Deva 47-53- română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI ALBU IOAN, Petru (autor), ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Deva și împrejurimile în sec IV-XIV 57-71 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI JIVAN, Iosif (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva în preajma răscoalei de sub conducerea lui Horea, Cloșca și Crișan 73-79 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI EDROIU, Nicolae (autor) Două izvoare narative despre atacul țărănesc din 1784 asupra Devei 81-86 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI SCHILLING, Roland (autor), VALEA, Mircea (autor) Conscripția urbarială a orașului Deva din anul 1785 87-92 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI ANDRIȚOIU, Ioan (autor), CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în jurul Devei sub influența răscoalei lui Tudor Vladimirescu 93-103 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Unele aspecte ale obligațiilor iobăgești pe domeniul Deva și pe alte moșii din comitatul Hunedoara la începutul veacului al XIX-lea 105-124 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI NEAMȚU, Gelu (autor) Proclamația Iredentei române din 1885 la Deva 127-133 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI FRĂȚILĂ, Ioan (autor), WARDEGGER, Nicolae (autor) Aspecte economice și edilitar-gospodărești ale orașului Deva între anii 1919-1944 139-153 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Istoria Devei oglindită în Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcăriirevoluționare și democratice din România 155-162 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI LUNGU, Ion (autor), RADU, Vasile (autor) Frămîntări țărănești în satele din jurul Devei după primul război mondial imperialist 163-173 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI IONIȚĂ, Gheorghe (autor) Orașul Deva - gazdă a desfășurării unor importante ocțiuni democratice antifasciste de masă (1933-23 august 1944) 175-195 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI ȘTEF, Zevedei (autor) Dezvoltarea economiei orașului Deva în anii construcției socialiste 197-202 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI MARINCAȘ, Valeria (autor), POPESCU, Dumitru (autor) Contribuții la studiul Miocenului din jurul orașului Deva 205-212 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Moluște tortoniene de la Popești - Hunedoara în colecția Muzeului județean Deva 213-221 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI NUȚU, Agnișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Prezența unui lemn fosil de Alnoxylon în colecția muzeului din Deva 223-229 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI NUȚU, Agnișa (autor), SCHREIBER, Ștefan (autor) Angiosperme dicotiledonate din flora dealurilor Devei 231-258 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI FOTESCU, Romulus (autor), GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor) Colecția de lepidoptere a Muzeului județean Hunedoara - Deva 259-261 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), LUPAȘ, Constantin (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Reprezentanți ai avifaunei din Valea Mureșului și Streiului în colecția Muzeului județean Hunedoara - Deva 263-271 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI VULCU, Bujor (autor) Aspecte geografice în împrejurimile Devei a doi termeni geografici populari: margine și măgură 273-284 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI TRUFAȘ, Valer (autor) Hidrologia zonei orașului Deva 285-299 română
1969 Sargetia-Acta Musei Devensis, VI STOICA, Cornel (autor) Monumente ale naturii și obiective turistico-balneare pe teritoriul orașului Deva 311-316 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII LAZIN, Gheorghe (autor) Un depozit de unelte dacice descoperit la Luncani (Munții Orăștiei) 21- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII WINKLER, Iudita (autor) Tezaurul de monede grecești și romane descoperit la Tisa (județul Hunedoara) în 1872 27- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII FLOCA, Octavian (autor), MĂRGHITAN, Liviu (autor) Noi considerații privitoare la castrul roman de la Micia 43- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII FERENCZI, Geza (autor), FERENNCZI, Istvan (autor) O nouă mărturie epigrafică în legătură cu activitatea împăratului Lucius Verus în provinciile de lîngă Dunărea de Jos și în Dacia. Un nou altar roman de la Sînpaul 59- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII FLOCA, Octavian (autor) Un monument sculptural al împăratului Traianus Decius la Ulpia Traiana 79- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII DECEI, Aurel (autor) Extrase din istoricii turci contemporani privind județul Hunedoara în anii 1659, 1660/61 și 1666 97- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbasniale hunedorene din anul 1785 (I) 121- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII BOTEZAN, Liviu (autor), ENEA, Constantin (autor) Antrenarea gospodăriilor iobăgești din comitatul Hunedoara în economia de mărfuri la începutul veacului al XIX-lea 151- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII NEGRUȚ, Clement (autor), POPOROGU, Ion (autor) Începuturile cocsificării cărbunelui în Valea Jiului 163- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII ALBU ION, Pătru (autor), GĂINARU, Vasile (autor), WARDEGGER, Nicolae (autor) Deva la începutul secolului al XX-lea 167- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII ANDRIȚOIU, Maria (autor), CERGHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din zona Bradului și Valea Jiului pentru ieșirea revoluționară din criză (1929-1933) 181- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII VLAD, Ovidiu (autor) Aspecte din istoria învățămîntului în Municipiul Deva 219- română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII CERCHEDEAN, Mihai (autor) Școala de minerit din Săcărîmb 225-227 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII POPESCU, Dumitru (autor) Noi contribuțiuni în precizarea vîrstei stratelor de Deva 241-245 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII NUȚU, Agnișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Studiul anatomic al unor trunchiuri fosile de la Boiul-de-jos, Munții Metalici 247-251 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII NUȚU, Agnișa (autor), PETRESCU, Iustinian (autor) Alte tipuri de lemne din Miocenul superior de la Prăvăleni - Brad 253-258 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Forme gigantice de amoniți în Cretacicul superior din regiunea Deva 267-273 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII GHEORGHIȚĂ, Cornelia (autor), MARINCAȘ, Valeria (autor), NUȚU, Agnișa (autor) Moluște tortoniene de la Buituri în colecția Muzeului Deva 275-279 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII MARINCAȘ, Valeria (autor), ȚINȚU, Dan (autor) Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) 281-288 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII MARINCAȘ, Valeria (autor) Orizontarea depozitelor senoniene din regiunea Sebeș-Pianuri pe baze de micro și macrofaună 289-296 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII POPOROGU, Elena (autor) Contribuții la cunoșterea faunei de vertebrate fosile din peșterile situate în partea de nord - est a bazinului Petroșani 297-301 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII SCHREIBER, Ștefan (autor) Notă asupra quercineelor pădurii Bejan 303-305 română
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII STOICA, Cornel (autor) Considerații fizico-geografice asupra zonei Geogiu-Băi 307-314 română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII FLOCA, Octavian (autor) Sargetia - Cuvînt înainte .11- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII CREȚU, Maria (autor), VALEA, Maria (autor) Pagini din istoria luptelor revoluționare ale muncitorimii hunedorene 13- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Topoare de cupru cu brațele "în cruce" în colecția muzeului din Deva 37- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII ALBU ION, Pătru (autor) Noi descoperiri arheologice pe Dealul cetății Deva (II) 57- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII LAZIN, Gheorghe (autor) Un tezaur de monede romane din colecția muzeului din Deva 61- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII MĂRGHITAN, Liviu (autor), POP, Constantin (autor) Două piese sculpurale de bronz recent descoperite la Deva Și Geoagiu 67- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII ALBU ION, Pătru (autor) Noi monumente sculpturale în colecția Muzeului din Deva 73- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII JIVAN, Iosif (autor) Mișcările țărănești de pe domeniul Rîu de Mori (Țara Hațegului) în secolele XV-XVI 77- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (II) 89- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII CERCHEDEAN, Mihai (autor) Conscripția urbarială de la 1785 în Țara Hațegului 107- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII BOTEZAN, Ioana (autor) Documente privind istoria învățămîntului din Țara Hațegului între anii 1850-1860 119- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII CREȚU, Maria (autor) Aspecte ale particitării muncitorilor de la minele de aur aparținîănd Societății "Mica" din Brad la greva generală din octombrie 1920 155- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII ȘANDRU, D. (autor) Știri cu privire la aplicarea exproprierii pe două mari proprietăți din județul Hunedoara 163- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII FRĂȚILĂ, Ion (autor) Prefectura județului Hunedoara 245- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII WARDEGGER, Nicolae (autor) Parchetul tribunalului Hunedoara 261- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII CERGHEDEAN, Mihai (autor) PrimărIa Petroșani 267- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII MARINESCU, Ștefan (autor) Camera agricolă a județului Hunedoara 269- română
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII IONAȘ, Vasile (autor) Case păstrare Petroșani 275- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX FLOCA, Octavian (autor) Activitatea de cercetare istorică a Muzeului județului Hunedoara din Deva (1932-1972) .11- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX ANDRIȚOIU, Ioan (autor) O nouă descoperire arheologică la Buituri (Hunedoara) 29- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Un grup de vase dacice provenite de la Costești 35- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX PETOLESCU, Constantin (autor) Cohors II Hispanorum la Micia 43- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX WINKLER, Iudita (autor) Despre două tezaure de monede antice descoperite la Deva 51- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) Statuile feminine drapate din Muzeul județean hunedoara-Deva (partea I) 55- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX POP, Constantin (autor) Cîteva reprezentări figurate romane din județul Hunedoara 67- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX POPA, Radu (autor) O spadă medievală din Valea Streiului și cîteva considerații istorice legate de ea 75- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX JIVAN, Iosif (autor) Considerații asupra cauzelor răzvrătirii țăranilor din Dobra (comitat Hunedoara), la 1721 89- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX CERGHEDEAN, Mihai (autor) Contribuții privind frămîntările sociale din comitatul Hunedoara după răscoala lui Horea, Cloșca și Crișan (1784-1790) 99- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX IANOȘ, Vasile (autor) Conscripțiile urbaniale ale satelor Ormindea, Meria și Lunca Cernii din anul 1820 112- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX FRĂȚILĂ, Ion (autor) Noi mărturii documentare privitoare la lupta muncitorimii hunedorene condusă de P.C.R. împotriva regimului burghezo-moșieresc 169- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX HOROVITZ, Emeric (autor) Unele aspecte ale bătăliei pentru creșterea producției industriale în județul Hunedoara în vederea susținerii efortului României în războiul antihitlerist (23 august 1944 - 9 mai 1945) 193- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX POPOROGU, Ion (autor) Exploatarea aluvionară a aurului în bazinul Petroșani 225- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX VÎRTOPEANU, Maria (autor) Un protocol al breslei argăsitorilor de cordovani din Orăștie, păstrat în colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva 259- română
1972 Sargetia-Acta Musei Devensis, IX MĂRGHITAN, Liviu (autor) Publicații recent intrate în biblioteca Muzeului județean Hunedoara-Deva 269- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Sondajul arheologic pe dealul cetății Deva .11- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X FLOCA, Octavian (autor) Gladiator trac în arena amfiteatrului de la Ulpia Traiana 131- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ALBU ION, Petru (autor), ISAC, Dan (autor), WOLLMANN, Volker (autor) Monumente funerare reprezentînd lei descoperite în județul Hunedoara 148- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ALBU ION, Petru (autor), BARNEA, Alexandru (autor) Piese de sculptură arhitectonică romană din colecția Muzeului județean Hunedoara-Deva 155- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X UDRESCU, Ștefan (autor) Fauna descoperită în așezarea de la Strei 173- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X POPOVICI, Ioana (autor) Cîteva observații antropologice asupra scheletelor feudale descoperite la Strei 181- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BOTEZAN, Liviu (autor), SCHILLING, Roland (autor) Conscripții urbariale hunedorene din anul 1785 (III) 213- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X ROSEN ROȘCA, Maria (autor) Considerații pe marginea conscripției Czirakyene din comuna Răscruci 231- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X RADU, Vasile (autor) In istoricul întreprinderii "Mica" Brad (1920-1927) 349- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X SUSAN, Dumitru (autor) Înfințarea "Societății pentru crearea unui fond de teatru român" în Ardeal în cadrul adunării de la Deva din 4-5 octombrie 1870 383- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Un nou relief reprezentîndu-l pe Hercule descoperit la Sălașul de Sus 409- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X BADEA, Ion (autor), POPOROGU, Ion (autor) Un relief de fontă reprezentînd pe Karl Marx în colecția Muzeului minerului din Petroșani 413- română
1973 Sargetia-Acta Musei Devensis, X VULCU, Bujor (autor) Unele aspecte istorice ale utilzării teritoriului depresiunii Hațeg - Mureș pentru așezările omenești și apărare 437- română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Plastica culturii Vinca-Turdaș din colecțiile Muzeului județean Hunedoara-Deva .11-18 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Urme romane pe cuprinsul județului Hunedoara 37-42 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin (autor) Materialul ceramic de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa (I) 43-49 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 GHEORGHIȚĂ, Marieta (autor) Opaițe romane de la Micia 51-56 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 BRANGA, Nicolae (autor) Tegulae privatae din Ulpia Traiana Sarmizegetusa 81-100 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 NEMEȘ, Emil (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul de arheologie Sarmizegetusa 101-109 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 VÎRTOPEANU, Maria (autor) Două morminte romane de la Micia 111-116 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 WINKLER, Iudita (autor) Descoperiri monetare din Ulpia Traiana 117-136 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ANDRIȚOIU, Ion (autor) O monedă bizantină descoperită la Uroi 137-138 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 CERGHEDEAN, Mihai (autor) Frămîntări sociale în rîndurile minierilor hunedoreni în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea 163-172 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 STIRBAN, Marcel (autor) Viața și îndeletnicirile șpranilor din unele sate de munte hunedorene reflectate în două documente din 1919 173-177 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 WARDEGGER, Nicolae (autor) Industria hunedoreană pe drumul trasat de Conferința Națională a P.C.R. din octombrie 1945 179-186 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 DON, Ioan (autor), PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Reflectarea în paginile ziarului "Zori Noi" a luptei maselor populare din judeșul Hunedoara pentru înfăptuirea sarcinilor revoluției populare(1944-1947) 187-194 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 POPOROGU, Ion (autor) Contribuția minerilor Văii Jiului la susținerea chemării Partidului Comunist Român "Totul pentru front, totul pentru victorie" 195-198 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion (autor) File din cronica luptei comuniștilor pe pămîntul Hunedoarei 209-211 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), NEMEȘ, Emil (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor), RUSU, Adriana (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1973-1974, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 225-231 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) Ulpia Traiana metropola cultural-artistică a Daciei romane 249-253 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 BODAR, Andrei (autor) Ulpia Traiana-Sarmisegetusa la umaniști și cronicari - istorici medievali 255-261 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 MITROFAN, Ion (autor) Villae rusticae pe teritoriul Sarmizegetusei 291-297 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 WOLLMANN, Volker (autor) Monumente epigrafgice "emigrate" din Ulpia Traiana 307-315 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 CĂTINAȘ, Ana (autor) Considerații asupra cultului lui Liber și libera la Sarmizegetusa 343-348 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 RUSU, Adriana (autor) Vestigii dacice și romane în zona Hunedoarei 351-352 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 MĂRGHITAN, Liviu (autor) Cunoșteau dacii zăcămintele metalifere de pe cuprinsul Hunedoarei 353-355 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 LAZĂR, Ioachin (autor) Castelul și domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea 357-361 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ANGHEL, Gheorghe (autor) Castelul de la Hunedoara. Noi puncte de vedere asupra fazelor de construcție 363-376 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Date privind populația iobăgeascăa domeniului Hunedoara la 1725 377-378 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 CERCHEDEAN, Mihai (autor) Din acțiunile minerilor din Ghelar pentru recunoșterea statului de metalurgi 379-381 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 DUNĂRE, Nicolae (autor) Continuitate etnoculturală românească la Pădurenii Hunedoarei 383-390 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ANDRIȚOIU, Ion (autor) Mărturii ale dezvoltării societății omenești pe teritoriul Devei în vremurile străvechi 393-405 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 FLOCA, Octavian (autor) Dovezi ale continuei locuiri a zonei cetății Deva în epoca dacică și romană 407-410 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion (autor), JIVAN, Iosif (autor) Sigiliul orașului Deva 411-413 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 IONIȚĂ, Gheorghe (autor), VALEA, Mircea (autor) Deva - leagăn al mișcării democratice țărănești hunedorene 415-417 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ARDELEANU, Ion (autor) Bibliografia orașului Deva 419-421 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 NUȚU, Agnișa (autor) Dealul cetății Deva - monument al naturii 423-424 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 MOGA, Ioachim (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de P.C.R. împotriva regimului burghezo-muncitoresc,a fascismului, pentru interesele celor ce muncesc. Locul Organizației P.C.R. Hunedoara în activitatea revoluționară a partidului 427-329 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 ZAHARIA, Gheorghe (autor) Acordul popular antifascist de la Țebea din 6 decembrie 1935 și semnificația sa istorică actuală 431-435 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 VAIDA, Ludovic (autor) Programul comun al Frontului plugarilor și al Uniunii muncitorilor și țăranilor maghiari din Romania, stabilit la Băcia, în 24 aprilie 1935 459-462 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 DRAGOȘA, Toader (autor) Amintiri despre acordul de front antifascist de la Țebrea din 6 decembrie 1935 463-464 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 MIHĂILEANU, Alexandru (autor) Memoriile unui participant la acordul de la Țebea 465-465 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 HRISTODOL, Gheorghe (autor) Locul și rolul acordului antifascist de la Țebea în cadrul Frpntului popular antifascist 467-469 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 CHIOREAN, Ioan (autor) Acordul de la Țebea din 1935 moment important al încheierii alianței muncitoprești-țărănești pentru pîmînt, libertate și dreptate socială 471-472 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 FRĂȚILĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în documentele vremii 473-475 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 VLAD, Ionel (autor) Participarea maselor populare din Zarand la înfăptuirea acordului popular antifascist de la Țebea 477-479 română
1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, seria 1974-1975 CICALĂ, Ion (autor) Acordul antifascist de la Țebea în conștiința poporului 489-491 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII NEAMȚU, Alexandru (autor) Haiducia pe domeniul Hunedoarei la începutul secolului al XIX-lea 41-57 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII ABRUDAN, Paul (autor) Solidaritatea hunedorenilor cu România în zîzboiul pentru cucerirea independenței 105-119 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII CRIȘAN ION, Horațiu (autor) Locul complexului din Munții Orăștiei în Civilizația geto-dacică 149-153 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII FERENCZI, Istvan (autor) Observații geomorfologice privind apărarea naturală a complexului cetăților dacice din Munții Orăștiei 155-169 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII FLOCA, Octavian (autor) Singidava 171-181 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII BRANGA, Nicolae (autor) Considerații topografice și arhitectonice privitoare la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 183-190 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII BĂLUȚĂ, Cloșca (autor) Lămpile romane din Muzeul județean Hunedoara-Deva 209-228 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII POPA, Radu (autor) Observații privind zidurile de mortar din cetățile dacice hunedorene 277-284 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la biserica din Sînpetru (com. Sîntămăria Orlea, jud. Hunedoara) 285-292 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Tezaurul feudal (sec. XV-XVI) de la Ribița (jud. Hunedoara) 293-305 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII LAZĂR, Ioachin (autor) Cîteva date privind exploatarea aurului pe domeniul Hunedoarei în prima jumătate a secolului al XVI-lea 307-315 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII EDROIU, Nicolae (autor) Lupta de la Brad 828 nov. 1784) dintre țăranimea răscitală și trupele de represiune 335-339 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII CHINDLER, Nicolae (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Aspecte ale începutului metalurgiei moderne a fierului pe Valea Cernei 341-354 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII ALICU, Dorin (autor), ALICU, Sanda (autor) Un cadran solar fragmentar descoperit la Ulpia Traiana Sarmisegetusa 363-265 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII RETEGAN, Simion (autor) Date statistice din arhiva Guberniului Transilvanieiprivitoare la comitatul Hunedoara în anii guvernării liberale 377-396 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII PALAMARIU, Olimpia (autor) Documente ale breslei tăbăcarilor din Orăștie existente în arhivele hunedorene 397-404 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII BOTEZAN, Liviu (autor), CORDOȘ, Nicolae (autor) Cîteva aspecte ale rolului jucat de orașul Deva în viața politică a romanilor transilvăneni din ultimii ani ai veacului al XIX-lea 405-419 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII ACHIM, Valeriu (autor) Elena Hossu-Longin, reprezentantă de frunte a feminismului românesc din judeșul Hunedoara 421-431 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII BATHORY, Ludovic (autor) Lupta muncitorilor din Valea Jiului pentru reînnoirea contractului colectiv în anul 1922 447-458 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII POPOROGU, Ion (autor) Partidul Comunist Român - organizatorul luptei revoluționare a minerilor Vpii Jiului împotriva dictaturii militaro-fasciste 465-470 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII PICIORUȘI, Veronica (autor) Transfărmări social - economice și politice hunedorene oglindite în paginile ziarului "Zori Noi" (I) 471-478 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII APOLZAN, Lucia (autor) Plarforma Luncanilor. Aspecte ale vechimii și continuității așezărilor 487508 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII DUNĂRE, Nicolae (autor) Elemente ale fondului național în civilitația tradițională hunedoreană 509-518 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII PAVEL, Eugen (autor) Contribuția lui Ioan Lăzăriciu la dezvoltarea învățămîntului hunedorean 519-527 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII HOMORODEAN, Mircea (autor) Elemente de istorie a limbii și culturii poporului român reflectate în graiurile și toponimia județului Hunedoara 529-534 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII RASU, Adriana (autor) Un mormînt roman descoperit la Uroi (jud. Hunedoara) 539-542 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII POP, Constantin (autor) Staui imperiale de bronz la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 543-547 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Constituirea și dezvoltarea colecției de arheologie a Muzeului județean Hunedoara - Deva 549-559 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII PLEȘA, Ioan (autor), ROTARU, Octavian (autor) Documente privind monumentele arheologice romane de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa 561-475 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII SĂLCEANU, Maria (autor) Figuri reprezentative ale culturii hunedorene de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX 591-595 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII ȘUIAGA, Victor (autor) O figură marcantă a mișcării feministe hunedorene: Ana Petco 597-600 română
1977 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIII CONSTANTIN, Clemente (autor) Vestigii ale unui cunoscut basm românesc într-o colindă din Șerel (Hațeg) 605-608 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ANDRIȚOIU, Ioan (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al județului Hunedoara 15-34 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FERENCZI, Istvan (autor) Importanța unor metale neferoase și a unor minerale în procesul de formare a puterii dacice în Munții Orăștiei 93-101 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DAICOVICIU, Hadrian (autor) Sistemul defensiv al cetății dacice de la Costești 103-114 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Viorica (autor) Monede romane republicane din vechile colecții ale Muzeului județean Hunedoara - Deva 115-132 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ALICU, Dorin (autor), DAICOVICIU, Hadrian (autor), PISO, Ioan (autor), POP, Constantin (autor) Principalele rezultate ale săpăturilor din 1975-1977, la Ulpia Traiana Sarmizegetusa și semnificația lor 139-154 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ȚEPOSU MARINESCU, Lucia (autor) L'atelier de Micia 155-163 franceză
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV RUSU, Adriana (autor) Bronzuri figurate romane în Muzeul județean din Deva 173-183 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ARDEVAN, Radu (autor) Patronii Coloniei Ulpia Traiana Sarmizegetusa 185-190 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HAȚEGAN, Ion (autor) Cnezi români în lupta antiotomană. Cnezi bănățeni și hunedoreni în luptele lui Iancu de Hunedoara; atestări documentare )1441-1453) 225-232 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV URSUȚIU, Maria (autor) Structura familiei iobăgești pe domeniul Hunedoarei la sfîrșitul secolului al XVII-lea 233-242 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FENEȘAN, Costin (autor), LAZĂR, Ioachim (autor) Trei statute de breaslă de la Hunedoara din prima jumătate a secolului al XVII-lea 243-260 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV TĂNĂSESCU, Constantin (autor) Date privitoare la orașul și cetatea Deva în secolul al XVIII-lea 261-273 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV LAZĂR, Ioachim (autor) Lăzi ale breslelor românești din Hunedoara 281-287 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FRĂȚILĂ, Ion (autor) Din lupta românilor hunedoreni pentru emancipare națională pînă la 1948 321-328 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV CERCHEDEAN, Mihai (autor), MARINESCU, Ștefan (autor) Contribuții privind desfășurarea revoluției de la 1948-1849 în comitatele Hunedoara și Zărand 393-408 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NAGHI, Gheorghe (autor) Memoriile lui Ștefan Moldovan din 1952 și 1854 cu priviure la școlile românești din Hațeg 421-430 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PAVEL, Dora (autor) Folclor poetic în "Revista Orăștiei" (1895-1899) 453-464 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV FRĂȚILĂ, Ion (autor), IONAȘ, Vasile (autor) Aportul populației din județul Hunedoara la Unirea Transilvaniei cu Romania 465-474 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PICIORUȘI, Veronica (autor) Contribuții la cunoașterea activității muzeului din Deva în perioada interbelică 527-540 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV HOROVITZ, Emeric (autor) Aspecte privind contribuția populației județului Hunedoara la susținerea efortului României în războiul antihitlerist 541-548 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV APOLZAN, Lucia (autor) Elemente comune și diferențe specifice zonale în structura așezărilor de tip risipit. Platforma Luncanilor, jud. Hunedoara 573-491 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV DUNĂRE, Nicolae (autor) Construcții carpatice de străveche continuitate etnoculturală în ținutul Hunedoarei 593-607 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV CLEMENTE, Constantin (autor) Obiceiuri calendaristice din Hunedoara 609-628 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ROTEA, Mihai (autor) Sondaj arheologic la Balșa 629-636 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV LAZĂR MIRCEA, Dan (autor) Un cuptor dacic pentru ars ceramică descoperit la Deva 637-643 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV MOGA, Vasile (autor) Rolul cu toartă mobilă de la Rădulești (com. Dobra) 645-649 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV NEMEȘ, Emil (autor) O statuetă de bronz a lui Hercules descoperită la Sarmizegetusa 651-653 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ESKENASY, Victor (autor), RUSU, Adrian (autor) Cercetări arheologice de la cetatea cnezială de la Mălăești, jud. Hunedoara. Cîteva rezultate și perspective ale campaniei din 1978 667-674 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV PALAMARIU, Olimpia (autor) Tezaurul de la Vărmaga 675-677 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Din corespondența lui Vasile Goldiș cu dr. Ioan Mihu din Orăștie 703-715 română
1979 Sargetia-Acta Musei Devensis, XIV POPOROGU, Ion (autor) 1 Mai 1928 în Valea Jiului 727-729 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV FLOCA, Octavian (autor) Scurtă privire asupra statului dac de la Burebista la Decebal reflectat în cercetarea arheologică hunedoreană .11-18 română
1981 Sargetia-Acta Musei Devensis, XV